ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Onda tisdagen  (läst 3356 gånger)

2005-02-13, 21:24
läst 3356 gånger

Lennart Ståhl

Är det någon som forskat kring vilka östgötar som omkom i ovädret den 29 januari 1850, den dag som bl.a kallas den onda tisdagen. Det lär ha frusit ihjäl ett 20-tal bara i Östergötland.

2005-02-14, 11:06
Svar #1

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Hej Lennart
 
Tydligen var det lika illa i Småland vid den här tiden. Jag lämnade en notis under Ordet är fritt Väder, fred. 19 nov. 2004.Hittade senare ett dödsfall i Östergötland (Vikbolandet?) som jag tror hade samband med detta, men glömde anteckna.
Jag tycker frågan är intressant. Då den tydligen berör flera landskap är det kanske bäst att den får en egen rubrik, i den mån någon tar tag i den.
 
Mvh Åke

2005-02-16, 15:31
Svar #2

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Om den Onda Tisdagen, 29 januari 1850.
Ur Norrköpings Tidningar.
 
Första notis onsd. 30 jan.
Förliden gårdag rasade härstädes ett urväder.....som hopat snön på vägen i ofantliga drifvor. En dräng som framfört ett par hästar på Söderköpingsvägen har frusit ihjäl.
 
Lörd. 2 febr.
Sist förlidne tisdag, den 29 jan, var en fasans dag, som i mer än ett hjärta har inträdt smärtans och saknadens tagg.....Även tvenne andra drängar härifrån staden undergingo samma sorgliga öde, af vilka den ene, möjligen äfven den andre, efterlämna hustru och barn.
Tvenne personer från Kuddby, Anders Andersson i Tångestad och Skomakaren Sven Söderlund, hwilka begofwo sig härifrån kl. 2 em till hemmet, frös den senare ihjäl. (Här följer ett dramatiskt referat om hur Andersson räddade sig och att Söderlund var känd för ett nyktert och anständigt uppförande).
Med hwar dag inlöpa dessutom berättelser om dylika olyckshändelser, timade samma olycksaliga tisdag.
På en sjö i norra delen af länet hafwa 5 Wingåkersbönder ihjelfrusit.
På Bråviken äro 7 lik funna tillhörande personer från Jonsbergs socken, och på wägarne häromkring sägas flera, antalet uppgifves till 10 eller 12 blifwit anträffade döda under drifworna.
 
Onsd. 6 febr.
Ytterligare bidrag till den 29 Januaris sorgliga historia.....
En skräddaredräng från Tingstad hwid namn Carl Fredr. Zetterberg fanns död i en snödrifwa i Wrinneweds gata.....berättas att 3:e gossar.....som begifwit sig från Kettelö till fasta landet, morgonen derpå af Kjettelöboar funnos på isen, alla 3 ihjelfrusna.....att döma af deras klädedräkt, hafwa warit från Norrköping.
Likaledes förmäles att hemmansbrukaren Nils Håkansson i St. Starshammar och skomakaren Per Swensson i St. Malma.....funnits på hwar sitt håll insnöade och döda af köld.
(Här uppmanar redaktionen läsarna att sända in flera upplysningar om alla här i trakten timade olyckor).
 
Lörd. 9 febr.
En mansperson wid Mauritzbergs egendom, sysselsatt med vedhuggning (på väg hem möttes han av sin dotter) Först wid påföljande dagen anställd snöskottning hittades bådas lik djupt nedbäddade i snödrifworna.
Inom Åkerbo härad, ihjälfrusen: Torparen Göran Larsson från Råberga ägor, S:t Lars socken.....Drängen August Carlsson från Westra Torp i Rystad socken.....ynglingen Carl Carlsson från Fjerdingstad i Östra Skrukeby.....svagsinte manspersonen Elis Persson från Hylinge, Östra Hargs socken.
Inom Östkinds härad: Från Östra Husby socken skrifwes att inom en mils omkrets redan 8 lik äro påträffade.
I Memmings härad: Drängen Anders Sjölund från Åkerbo i Kimstad socken å wägen mellan Kullerstad och Kimstad kyrka.
(Stannar här, mera senare)

2005-02-16, 21:09
Svar #3

Lennart Ståhl

Tack Åke!
 
Det var verkligen intressant, dina klipp från NT.
Det berättas i min släkt att det var några anförvantar som skulle ha omkommit den här tisdagen. Tyvärr har jag inte lyckats få fram vilka de skulle vara. Det som är intressant, i klippet, är namnet August Karlsson i Rystad socken, en del av min släkt härstammar just från dessa trakter.
 
Ridderstad har sitt verk om Östergötland skrivit en del om ovädret, men det finns ina detaljer.
 
Med vänlig hälsning
Lennart Ståhl

2005-02-17, 11:24
Svar #4

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Nu finns det en inbjudan att delta i registreringen av Onda tisdagens omfattning i de landskap som jag nu vet var berörda: Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Samma rubrik under Allmänt. Om det finns något intresse återstår att se.
 
Vidare ur Norrköpings tidningar.
 
Onsd. 13 febr. 1850
Brukaren af ett hemman Sten, i Östra Stenbo (Östra Stenby) socken Niklas Hansson som 29 jan.,tidigt på morgonen med 2:ne drängar, begaf sig öfwer Bråviken till Kolmården.....på återwäg på eft.m. öfwerfölls af det förskräckliga owäder, fanns följande dag om morgonen med bägge sina drängar liggande ihjelfrusna på isen ej långt ifrån hwarandra.
Från Lösings härad: Inhysemannen Olof Persson Lilla Råcklstad, Styrestads socken, som efterlämnat enka med en 10 års son, i stor fattigdom, samt afskedade Lifgrenadieren Castor, skattskriven i S:t Johannes socken.....
Från Östkinds härad: Inom Östra Husby socken Drängen Gustaf Lind, från Berga, hwilken äfwenledes war stadd på återresan från allmänningen Kolmården, men wid närheten af hemmet tagit wilse om wägen och irrat omkring på en äng, der han följande dagen upphittades död.....
De af oss förut omnämnde (lörd. 9 febr.), wid Mauritzberg omkomne, woro Daglönaren Jonas Nilsson, 63 år och hans dotter Anna Lena, 24 år.
Detta är den sista notis jag funnit i NT.
 
Mvh Åke

2005-02-18, 13:43
Svar #5

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Tidningsankor förekom tydligen redan för 155 år sedan.Notisen i NT lörd. 2 febr är nog inte tillförlitlig; att sju Jonsbergsbor skulle ha omkommit.
Syn av dödsboken visar att ingen verkar ha omkommit i snöstormen.
Däremot är uppgiften om ogifte skräddardrängen Carl Fr. Zetterberg 28 år från Tingstad riktig.
Här finns ett långt referat, tyvärr så ljust att det är närmast oläsligt.
Även Styrestads dödsbok är ljus, dock två som uppges ihjälfrusna.
Olof Persson 63 år och gift samt And. Zetterberg 30 år ogift, ihjelfrusen denna förfärliga dag.

2005-02-18, 16:52
Svar #6

Lisbeth Petersson (Beth)

Hej
Här är en berättelse om denna oväderstisdag. Här står också att det var många som fick sätta livet till den dagen. I Kättilstad db finns nedanstående pojke omnämnd. Jag har gjort en snabbkoll i Gärdserum och Ukna men inte hittat någon som dött pga ovädret.  
 
Hälsningar Lisbeth
----------------------
En annan händelse var från den svåra oväderstisdan den 29 januari 1850, ett fruktansvärt oväder med snöstorm och 31 gr. kallt. Min farbror Niklas från Tolemåla hade en dotter samt en yngre son. Pojken körde en häst med kolryss till Åtvidaberg, drängen August-Karlsa från Åtvids Kulla körde en annan framför. På hemvägen bröt ovädret löst och de hade en sjö att köra över. Då drängen med hästskjutsar kom hem omsider var pojkens kolryss tom. Då vädret blev sådant att man kunde ge sej ut och leta fann man pojken stå lutad mot ett träd vid sjöstranden ihjälfrusen utan mössa. Han hade av drängen blivit tillsagd att gå vid ryssen för att kunna hålla sig varm och det antogs att mössan hade blåst av honom och då han försökte ta fatt den, hade hästen fortsatt, och springa ifatt den orkade han ej, då han ej hade kolryssen att hålla sig i längre. Det var många som fick sätta livet till den dagen.
---------------------------
Kättilstad C:5 sid 534: Sven Gustaf fr. Tolemåla. Son af Bond. Niklas Lorentzson och dess hustru Sara Kajsa Månsdotter i Tolemåla. Befanns ihjälfrusen morg. d 30 Jan. vid stranden av sjön Bjären på hvilken han under hemfärden från Åtvid i det förfärliga yrvädret d 29de kom vilse, utan att kunna igenkännas af sina följeslagare. Vederbörlig undersökning om dödssättet hållen. Begr. Den 10 feb. Ålder: 14 år.

2005-02-19, 12:01
Svar #7

Utloggad Barbro Stålheim

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 424
 • Senast inloggad: 2023-12-29, 15:27
  • Visa profil
Lästips om Den onda tisdagen: I Nyköping/Oxelösunds Sff medlemstidning AnKnytningen 1995/2 finns en artikel skriven av en numera avliden medlem, Elis Härshammar. Han har saxat händelser från den här dagen ur förre talmannen Ivar Johansson bok Människor och miljöer i vår hembygd Vikbolandet. Sannolikt har notiserna i NT legat till grund för berättelserna i boken.  
Det lär stå i boken att i trakterna av Norrköping, Bråviken och Vikbolandet frös ett 50-tal människor ihjäl under de fasansfulla dagarna 29-30 januari 1850. Den som var det allra minsta borta från någon människoboning var prisgiven då snön föll ymmigt och kölden var så stark.

2005-02-19, 15:30
Svar #8

Utloggad Lennart Almkvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2727
 • Senast inloggad: 2021-11-12, 21:02
  • Visa profil
Ridderstad lämnar en del uppgifter i del III av Östergötlands-sviten, sid 410 (Sthlm 1920). Hans uppgifter är från samtida tidningsmeddelanden. Här nämns f.d. grenadieren Mörk ihjälfrusen nära hemmet på hemväg från Linköping. På samma sätt en torpare från närheten av Tannefors. Bonden Anders Månsson från Mutebo i Skeda sn, död å stora landsvägen. En dräng hittades död på Roxens is. I Åkerbo härad 4 döda på olika ställen. I Ö. Husby anträffades inom en mils avstånd 8 lik. I Kimstad en död på vägen till Kullerstads sn. I Norrköpingstrakten 3 ihjälfrusna.
 
Han är inte så tydligt på detaljer, en del tycks vara bland de nämnda ovan.

2005-02-23, 15:05
Svar #9

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1190
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 21:56
  • Visa profil
Hedvigs dödsbok 29 jan.
Daglönaren Niklas Persson Berg, ihjälfrusen. 43 år. Gift.
 
S:t Olai.
Drängen Fredrik Nilsson. Qv Kronan. Född i Risinge 1821-07-14.
Änkan Elisabet Olofsdotter erhållit Frunt. Sällsk. Bibel.

2007-05-20, 07:18
Svar #10

Utloggad Jan Elofsson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: 2024-03-02, 06:44
  • Visa profil
  • www.123minsida.se/JanElof
Jag såg inläggen om den onda tisdagen 1850, fast inläggen är gamla kan jag visa att det var många som omkom i Sverige den 29-30 januari 1850.
I dom län som jag har kollat är det 89 personer som dör av eller till följd av oväderet.
Om någon vill ha en utförlig lista på dom personerna kan du maila till mig.
En artikel i ShF 2005/3 belyste ämnet.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna