ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2000-mars-9  (läst 1899 gånger)

1999-03-27, 20:02
läst 1899 gånger

Göran Johansson

Finns det någon som känner till något om skatte-, krono- och frälsehemman belägna i Hycklinge socken under slutet 1500-talet och 1600-talet och dess ägare/brukare? Är särskilt intresserad av byn Härna.

1999-03-28, 19:12
Svar #1

Göran Johansson

Olaus Simonis Clarevallensis hustru Margareta Eriksdotter sägs ha ägt jord i Härna i Hycklinge sn. Kan det vara korrekt?

1999-03-28, 19:19
Svar #2

Bo Persson

Följande framgår av ett mål på VT med Kinda härad 1683:
 
Angående Härna: Jonas Månsson ib. begär fasta på gården. Han har köpt gården av kh. Israel Torpadius och h. Elisabet Zachrisdotter 1680 13/2. Kommin. Jöns Humbla i Högby har meddelat kommunikation på sina anspråk. Kvartermästaren Abel Johansson Björkman har protesterat mot köpet, men han är inte berättigad till jorden, som var sal. h. Kerstins i Gladhammars möderne, där hon också bodde och brukade med sin förste man Lars Jonsson, varför hennes andre man, sal. Zacharias Benedicti [= Retzius, kh. i Gladhammar], icke hade någon rätt till jorden. Hans systerson Abel Johansson är sidoarvinge och oberättigad.

1999-03-29, 21:09
Svar #3

Göran Johansson

Tack Bo! Ser ut som om Margareta Eriksdotter verkligen hade något med Härna att göra. År 1579 fanns enligt Älfsborgs lösen i Härna (Hjerna) ett frälsehemman ägt av Peder Bagge och brukat av Matts samt ett skattehemman ägt av Jon. År 1618 ägdes frälsegården av Gabriel Oxenstierna och brukades av dennes tjänare Knut medan sakttehemmanet nu ägs av Sven. Har för lite lokalkännedom vad gäller Östergötland och är därför inte helt säker på att mina uppgifter avser Härna i Hycklinge socken - det kan ju finnas fler byar med samma namn. Kanske finns det en del att hämta i landskapshandlingarna  för Östergötland eller Småland. Mina anteckningar är slarviga och jag vill därför också lämna en liten reservation. Det kan inte vara så att Kristina kan ha blivit ägare till skattehemmanet i Härna genom sin förste man Lars Jonsson - kanske son till den Jon i Härna som omtalas 1579? Men Lars Jonsons härstamning kanske redan är känd.
 
Till vem var Abel Johansson Björkman systerson - det är lite oklart med syftningen. Finns det någon som känner till mer om denne Björkman?

1999-04-17, 15:59
Svar #4

Göran Johansson

Enligt jordebok för Hycklinge socken fanns 1675 ett 1/2 mtl skattehemman i Härna som ägdes (brukades?) av Jonas i Härna (i marginalen har noterats att sal. Paridon von Horns efterleverska erhållit detta hemman under frälse. I Härna fanns också ett frälsehemman på 1 mtl som ägdes av Otto von Scheiding och brukades av bonden Daniel.
1680 års jordebok innehåller samma uppgifter med undantag för att namnet på sal. Paridon von Horns efterleverska har angetts. Hon hette Elisabeth de Kurlas. Frågan är vilken av dessa två hemman som gårdsaffären 1680 13/2 avser - jfr ovan.

1999-04-17, 19:21
Svar #5

Bo Persson

Gårdsaffären 1680 avser skattehemmanet. Enl. Almquist, Frälsegodsen... III, s. 483 och 807, erhöll tullarrendatorn Paridon von Horns änka Maria von Qvickelberg (död 1646) 1645 19/12 en förläning med Hult i Hycklinge som sätesgård som bl.a. innehöll frälseräntorna från skattehemmanet Härna 1/2 mtl i Hycklinge sn. Skatteägarnas rätt var således oklandrad.
 
von Horns änkas namn i jb 1680 förefaller märkligt; det var dock aktuellt. Trots att Maria von Qvickelbergs arvingar sålde hela donationskomplexet till biskop Samuel Enander redan på 1650-talet (det inlades då under Hälleby [sed. Adlerskog] i Västra Eneby sn), och biskopens änka Brita Nilsdotter vid tiden för reduktionen otvivelaktigt besatt godset, ansågs likväl indragningen ske från förste ackvirentens arvingar (familjen Qvickelberg), vilka till på köpet enligt K. Maj:ts lista 1683 5/7 skulle få behålla förläningen som livstidsbenådning (Almquist, a.a., s. 808).

1999-04-17, 20:14
Svar #6

Göran Johansson

Är lite osäker på min tolkning de Kurlas men helt säker på förnamnet Elisabet. Håller med om att det förefaller märkligt med anledning av vad Almquist redovisar i Frälsegodsen... Känner inte alls till släkten Paridon von Horn. Kan det möjligen ha funnits en Paridon von Horn junior?

1999-04-20, 08:48
Svar #7

Utloggad Martin Casterud

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 983
 • Senast inloggad: 2021-11-14, 18:10
  • Visa profil
  • genealogi.casterud.com
Jag söker uppgifter om Anders Esbjörnsson som levde på Embricke gård på 1600-talet. Han var gift två gånger; med Magdalena Göransdotter och Brita Persdotter.
 
Tre barn är kända:
Måns Esbjörn Embring 1657-1727
Georgius Andreae Embring 1663-1697
Nils (?) Carl Embring 1665-1721
 
Enligt uppgift skulle Anders vara son till en Nils Esbjörn Nilsson.
 
Om någon skulle ha några uppgifter om denna familj på Embricke gård skulle jag vara tacksam att få veta detta.
 
Detta inlägg flyttades den 14 september 2011 från Socknar, Horn.
Magnus Hjärtström, moderator

1999-04-20, 22:47
Svar #8

Bo Persson

Frågan till nedanstående svar är ställd under Horn.
 
1657-1673 (mtlgd, jb, tprot Tjust ST 1663) bor Anders Esbjörnsson i Embricke. Hustrun heter Lisbetta Persdotter. Dessa är möjligen föräldrar till uppbördsmannen Esbjörn Embring, kyrkoherden Georgius Andreæ Embring och inspektorn Carl Embring. Enligt Setterdahl, Östgöta nation i Lund (1913), s 118, heter kyrkoherden Georg Embrings föräldrar Anders Nilsson och Magdalena Göransdotter. Källan är icke angiven. Eftersom Anders Esbjörnsson lämnar Embricke och andra uppgifter om föräldrarnas namn förekommer, är det vanskligt att utan närmare studier säkerställa de genealogiska uppgifterna.
 
De dubbelnamn som angivits är felaktiga. Måns Esbjörn Embring är helt enkelt en felläsning av Mons. Esbjörn Embring - uppbördsmannens titulatur var naturligtvis monsieur, d.v.s. mons.

1999-04-28, 21:29
Svar #9

Göran Johansson

Bo Persson. Maria von Qvickelberg var gift första gången med Hans Gubbertz, borgare i Stockholm 1604 och d. där 1622. Hon blev vid Gustaf II Adolfs bröllop antagen i tjänst på slottet och fortsatte med det tills hon gifte sig andra gången med Paridon von Horn. I sitt första äktenskap hade hon sonen Johan Gubbertz aldad von Qvickelberg, d. 1664. Denne var gift med Elisabet de Courtas som blev begravd i Åbo domkyrka 1688 (allt enl. Elgenstierna). Elisabeth de Courtas var då efterleverska och arvinge i sista led.  
 
Samuel Enander svärmor var ju syster till hustru Kerstin i Gladhammar. Härna skattehemman kan därför sägas ha anknytning till Kerstins mödernesläkt. Ägandet av skattehemmanet förefaller ändå mycket oklart. Två olika familjer och kronan tycks göra anspråk på hemmanet vid ungefär samma tid.

1999-04-28, 22:11
Svar #10

Bo Persson

Ägandet av skattehemmanet är inte oklart; tvisten gäller ju räntan, vilken såväl Maria von Qvickelbergs arvingar som Enandrarna som kronan vill tillgodogöra sig. I en hel del andra fall kan man se att de som erhållit hemmansräntor i förläning försöker driva bördsägarna från hemmanen; så dock icke här.

1999-04-29, 20:55
Svar #11

Göran Johansson

Bo Persson. Härna var ju enligt domboken 1683 att betrakta som salig h. Kerstins möderne. Det enda sambandet med hennes möderne som jag kunnat spåra är via Samuel Enanders hustru. Dennes anspråk i gården handlade dock som du säger endast om hemmansräntan och inte äganderätten till gården. Jonas Månsson köp 1680 förefaller ha avsett köp av en gård som faktiskt innehafts med ägande på hustru Kerstins möderne. Hennes moder Margareta Eriksdotter eller hennes släkt skulle således ha ägt gården men tycks också ha haft anknytning till frälserättsinnehavaren Samuel Enanders familj. Kan det vara så?

1999-05-20, 06:32
Svar #12

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 47
 • Senast inloggad: 2021-05-16, 18:00
  • Visa profil
Jag undrar om någon har anor eller uppgifter om Helen Catharina Eliasdotter d 1836-08-07 i Wårdslunda enl. bou Gift med Anders Sandberg f 1803-04-16 i Skramsta,Gamleby d 1876-02-15 i Wårdslunda i hans första gifte.
 
Anders

1999-05-20, 21:15
Svar #13

Bo Persson

Helena Catharina Eliasdotter är dotter till bonden Elias Larsson i Yxefall, Kisa sn, som enl. bouptteckningen (Kinda 1833 19/2) dog 1833 8/2 i Yxefall. Han föddes 1762 19/3 i Friggestorp, Kisa sn. Se vidare Bo Lindwalls register över födda i Kisa (i RÖTTER). Fadern Lars Eliasson dog i Yxefall 1806 28/6 (bou 1806 7/7). Jag har fler uppgifter och återkommer senare med dem.

1999-05-21, 06:03
Svar #14

Utloggad Anders Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 47
 • Senast inloggad: 2021-05-16, 18:00
  • Visa profil
Tack Bo för uppgifterna om Helena Catharina Eliasdotter, och väntar med spänning på dom uppgifterna.
 
M.V.H
Anders

1999-05-24, 09:22
Svar #15

Nils Inge Svensson

Känner någon till Anders Petter Niklasson född i Hycklinge 1817 09 23 och senare flyttat till Vena  via Hjorted och gift sig med Johanna Jonsdotter från Hallingeberg.
Död i Tokarp Vena 1897

1999-05-24, 11:24
Svar #16

Bo Persson

Enl. en bou vid Kinda häradsrätt 1840 20/7 som hölls efter barnlöse bonden Jöns Magnus Jönsson i Nedre Ryda, Oppeby sn, som enl. bou dog 10/7 genom wådelig händelse, ärvdes han bl.a. av systern Maja Lisa Jönsdotter gift med inhysesmannen Niklas Persson i Yxered, Hjorteds sn, vilkas rätt bevakades av sonen Anders Peter Niklasson i Yxered. Vidare kontroller av hfl i Hjorted och Oppeby skall kunna föra vidare bakåt.

1999-05-25, 22:50
Svar #17

Utloggad Christina Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Av Christina Gustavsson tisdag den 25 maj 1999 - 22.48:
Till Nils Inge Svensson  
Hej!  
Jag tror Du söker Anders Peter, son till  
Nils Persson Fogel, född 1785-12-21 i Odensvi och Maja Lena Jönsdotter född 1792-11-12 i Hycklinge.  
Nils Persson Fogel är son till Per Johansson och Anna Hieronymusdotter i Lagmansö, Odensvi. De bodde där en kort tid.  
 
Maja Lena Jonsdotter är dotter till Jöns Eriksson fö 1735 i Hycklinge och Elisabeth Månsdotter, f 1754 i Horn.  
 
Jöns Eriksson är son till Erik Jönsson, död 1769-09-10 i Fagerhult, Hycklinge enl bou. Hustrun hette Ingrid Larsdotter.  
Jag har inte forskat vidare på Odensvi!  
MVH Christina

1999-06-21, 21:39
Svar #18

Utloggad Sigvard Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 787
 • Senast inloggad: 2016-10-04, 07:36
  • Visa profil
Arbetaren på St Weds Såg i Gärdserum, Nils Petter Eklund född 1812 i Hycklinge, gift 1852 med Christina Jeansdotter född 1820 i Åtvid.Känner någon till dessa? I så fall kontakta
Sigvard

1999-06-22, 11:47
Svar #19

Utloggad Barbro Behrendtz

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 573
 • Senast inloggad: 2020-12-04, 14:06
  • Visa profil
  • www.behrendtz.nu
Hej Sigvard!
 
Svar hittar Du under Åtvid socken. Jag har placerat svar som rör Christina Jaensdotter där eftersom hennes anor mestadels är från Åtvid och Björsäters socknar.
 
Hälsningar Barbro B

1999-09-23, 21:09
Svar #20

Utloggad Sigvard Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 787
 • Senast inloggad: 2016-10-04, 07:36
  • Visa profil
Nils Petter (Nilsson) Eklund född 1812-02-01 i Hycklinge (E). Han dör 1880 i Stora Wed, Gärdserum. Vem är föräldrarna? Vilka är hans syskon?
M v h Sigvard

1999-12-10, 15:28
Svar #21

Mikael Löwe

Abel Johansson Björkman, född i Horn sn.  
Död 17020502 Odensvi sn. - Möckelhult
gift 1678 i Odensvi sn. med Anna Olufsdotter.
 
Abel och Annas barn:
Bengt:1678
Maria 1688
Oluf 1690
Erik 1692
Anna 1695
 
 
Abels bror var Johan Johansson född i Horn sn.  
Död 17100605 - Odensvi sn. - Skällefall
gift med Barbro (Kiöping?) Död 1727 i Odensvi sn.
 
I Johans nekrolog står det att han är född i  
G------- af Horn sn.och att hans far var J----s Skrifare.
 
Hälsningar Mikael Löwe

1999-12-10, 16:00
Svar #22

Mikael Löwe

Finns det någon som känner till något om släkten (Kiöping) i Hycklinge sn. (1600-tal)
 
Är osäker på efternamnet svårläst i Odensvi dödbok, men följande uppgifter har jag.
 
Barbro (Kiöping)  
Född omkring 1644 i Horn sn.
Död 1727 i Odensvi sn.
 
Barbros föräldrar enligt hennes nekrolog 1727:
Kapten Petter (Kiöping)
Catharina Bylo av tysk namn
 
Tacksam för minst ledtråd eller uppgift.
 
mvh Mikael Löwe

2000-01-11, 22:44
Svar #23

Utloggad Per-Arne Broms

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 96
 • Senast inloggad: 2013-05-04, 17:23
  • Visa profil
Hej!
Jag söker förfäder till Anna Månsdotter f.1774
i Hycklinge,hon gifte sig med Nils Månsson f.1784-04-13 Nybygget V.Eneby.
Tackar på förhand.
Per-Arne

2000-01-26, 00:25
Svar #24

Gunnar Thander

Hej,
jag söker uppgifter om och förfäder till Johan Peter Olofsson, f. antingen 29 okt/nov eller 28 (23?) dec 1809 i Hycklinge. Han var gift med Maja Stina Gustafsdotter, f. 23 sep 1816 i Hycklinge, men jag vet inte när de gifte sig.

2000-01-26, 20:43
Svar #25

Utloggad Christina Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Gunnar!
Här är lite om Johan Peter.
         1 Johan Peter Olofsson, född 23/12 1809 i Hycklinge,
           död 10/2 1886 i Hedingsbo, Hycklinge. Brukare i Hedingsbo,
           Hycklinge. hfl.
           Johan Peter var oäkta.                                          
           Till Runefall 1820. Dräng i Runefall A1:7                          
           Flyttar från Mjölsand u Kihla till Hedingsbo 1875.                
 
                     *** Generation I ***
 
           m
         3 Maria Johansdotter, född 17/3 1777 i Hycklinge, död 21/7 1830
           i Korpebo, Hycklinge. Piga i Hycklinge. (bou s572).
           Inflyttad 1809 till Korpebo från Hornsberg                        
           Straffad för 6 budet enl. Hy-e A1:5 Korpebo s.68                  
             BOU: 1830 den 26 Juli..bub.. efter afl Pigan Maja Johansdotter i
           Korpebo, Hycklinge som afled den 21 Dennes .. 2 söner: Johan      
           Petter Olofsson 23 och Erik Magnus 17 år gl .. å deras sida den    
           afl Förmyndare Hemmansägare Jonas Fredrik Eriksson i Korpebo      
           ..etc.                                                            
           
                     *** Generation II ***
 
           mf
         6 Johan Nilsson, född 1739 i Hycklinge, död 12/10 1804 i Korpebo,
           Hycklinge. Bosatt i Korpebo, Hycklinge. bou s238.
           Maja var Enka i Hy-e A1:5 Korpebo s.68                            
             BOU: 1804 den 22 oct..bub... af Enkan Maja Persdotter i          
           Korpebo..efter dess afl man Johan Nilsson som afled den 12        
           dennes...6 barn: Annika gift med Sven Eriksson, Greta gift med    
           Anders Månsson, Per 15, Maria 27, Catharin 21 och Sara 18 å gl...å
           deras sida Förmynd. Sven Andersson i Kihla..etc.                  
           
           Gift med  
 
           mm
         7 Maja Persdotter, född 28/8 1749 i Hycklinge, död 22/7 1825
           i Korpebo, Kihla, Hycklinge. Bosatt i Korpebo, Hycklinge.
           bou s484.
           Bor tillsammans med dottern Maja och Majas 2 oäkta söner i        
           Korpebo.                                                          
             BOU: 1825 den 1 aug .. bub... efter afl Enkan Maja Persdotter i  
           Korpebo på Kila ägor Hycklinge som afled den 22 Juli .. 5 döttrar.
           Anna Johansdotter gift med Waktmäst Sven Strömberg i Linköping ..  
           å hennes wägnar sonen Nils Peter Nilsson i Fogelsrum .. Margareta  
           Johansdotter gift med Torp Anders Månsson i Björnhult, på Eneby    
           ägor .. Maria Johansdotter ogift .. å dess sida Morbroder Per      
           Persson i Spårbacka .. Catharina Johansdotter gift med Bruk Carl  
           Ehn i Hedingsbo och Sara Johansdotter gift med Torp Peter Sjöberg  
           i Sandhult på Kihla ägor ..etc.                                    
           
 
                     *** Generation III ***
 
           mmf
        14 Per Persson, född 1718, död 21/10 1786 i Fagerhult, Hycklinge.
           Bonde i Fagerhult, Hycklinge. (bou s123).
 
           Gift med  
 
           mmm
        15 Kerstin Eriksdotter, född 1725 i Hycklinge, död 18/3 1796
           i Fagerhult, Hycklinge. Bosatt i Fagerhult, Hycklinge.
           (Håk) bou s 172.
 
                     *** Generation IV ***
 
           mmmf
        30 Erik Jönsson, död 10/9 1769 i Fagerhult, Hycklinge. Bonde
           i Fagerhult, Hycklinge. (bou s78).
           
           Gift med  
 
           mmmm
        31 Ingrid Larsdotter. Bosatt i Fagerhult, Hycklinge 1769.

2000-01-27, 20:53
Svar #26

Gunnar Thander

Hej Christina,
och stort TACK för din hjälp. Jag ska begrunda uppgifterna, och jag hoppas att jag kan återkomma, om jag har frågor.  
Straffad för 6:e Budet, betyder det att detta var uppe i tinget, eller är det en kyrkoangelägenhet? Kan man i så fall leta i andra källor?

2000-03-05, 12:13
Svar #27

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7013
 • Senast inloggad: 2021-11-30, 22:36
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Efterlyser anor och syskon till:
Anna Stina Andersd f 7/5 1820 i Hycklinge,  
Östergötland(E)
 
Död 26/3 1914 i ålderdom i  Högtomta,  
Hallingeberg.
Barn:
Maria Emerentia f 1/5 1847   i Gamleby.
Flyttar från Gamleby till Hallingeberg 20/11 1869.  
Besked 88
Ulrika Josefina f 29/12 1849 i Gamleby. Till  
Hallingeberg 9/6 1870.
Johan Reinhold f 4/9 1851 i Gamleby.
Petter August f 7/1 1857 i Gamleby
Hulda Charlotta f 28/6 1865 i Gamleby. Gift 1888  
med Johan Alfred Johansson i Hallingeberg.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-08, 21:13
Svar #28

Utloggad Christina Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Stefan
Här är föräldrar och Syskon till Anna Stina Andersdotter.
Jag har inte följt föräldrarna bakåt, då de inte är från Horn eller Hycklinte!
Hälsningar Christina
 
  Familj 1
  Anna Andersdotter, född 24/8 1779 i Locknevi, död 31/7 1842 i Tallsebo,
  Hycklinge. Bosatt i Tallsebo, Hycklinge. bou.
  Inflyttad 1804 till Hycklinge från Locknevi                        
    Bouppt: Åhr 1842 den 8te Augusty inställte sig Undertecknade uty
  Talsebo, Hycklinge socken, på begäran af Enkomannen Anders        
  Andersson der städes, att förrätta laga Boupteckning efter dess i  
  Lifstiden kjära hustru Anna Andersdotter, som med döden afled den  
  31te Julius och efter sig lemnatt bemälte Enkoman samtt sex ännu  
  Lefvande barn, Nämligen på den aflednas sida i första giftett, en  
  dotter, nuvarande hustrun Sara Chasiga Månsdotter med dess man    
  Johannes Eriksson i Juttersbo, Locknevid socken, Således myndig,  
  och nu i det senare giftett Fem, som är sonen Torparen Anders      
  Peter Andersson med dess hustru i Vasa kalad, Odensvid socken,    
  Bonden Johan Magnus Andersson med dess hustru boande i Talsebo,    
  Drängen Sven Fredrik Andersson i Talsebo, Dessa äro sielf myndige  
  och omyndiga dörrerna Marga Lena och Anna Stina Andersdöttrar,    
  ännu hemavarande, till dessa 2nes Rätts bevakande Antogs Bofaste  
  Bonden Nils Petter Eriksson i Talsebo, som fryvilitt åtager sig    
  förmyndareskapet. Alla dessa voro närvarande och tillsades...etc.  
 
  Gift med  
  Måns Månsson, död 11/4 1804 i Tallsebo, Hycklinge. Bosatt i Tallsebo,
  Hycklinge. bou s 233.
    BOU: 1804 den 23 Arpil ..bub.. af Enkan Anna Andersdotter i      
  Talsebo, Hycklinge, efter dess afl. man Dannem. Måns Månsson som  
  afled den 11 dennes ... Barn: omyndiga... å deras sida. dess      
  Frände Carl Månsson i Österby och Carl Persson i Hamra ..etc.      
 
  Gift 1805 med  
  Anders Andersson, född 6/12 1782 i Odensvi, död 1/5 1848 i Tallsebo,
  Hycklinge. Bonde i Tallsebo, Hycklinge.
  Inflyttad 1804 till Hycklinge från Odensvi.                        
  Familjen bor i Tallsebo 1815-19.(minst)                            
  Bouppt. År 1848 den 8 Maj blef Laga Boupteckning anstäld eftter    
  afl. Inhysesmannen Anders Andersson från Tallsebo, Hycklinge      
  socken, som timad död den 1 af innevarande månad och efter sig    
  lemnat hustru Maja Stina Nilsdotter samt med förra giftet 5 barn,  
  Sönerne Anders, Johan och Sven af hwilka de tvänne förstnämnde    
  härvid Närvarande, Döttrarne nu Enkan Maja här tillstädes, Anna    
  gift med äfven närvarande Johan Pet Jaensson, alla desse äro      
  sjelfve myndige...etc.                                            
 
  Barn i första giftet:
  Sara Cajsa Månsdotter, född 1802 i Hycklinge.
    Sara Cajsa står som styfdotter hos Anders Andersson o Anna        
    Andersdotter enligt Hy-e A1:6 Tallsebo s107                        
                                                                       
 
  Barn i andra giftet:
  Anders Petter Andersson, född 16/9 1805, se familj 2.
  Johan Andersson, född 20/1 1809 i Tallsebo, Hycklinge, död 1809
    i Tallsebo, Hycklinge.
  Johan Magnus Andersson, född 30/8 1810 i Hycklinge.
    Tvilling                                                          
  Maja Stina Andersdotter, född 30/8 1810 i Tallsebo, Hycklinge.
    Tvilling                                                          
                                                                       
  Sven Fredrik Andersson, född 30/7 1815 i Tallsebo, Hycklinge.
  Maja Lena Andersdotter, född 7/12 1817 i Tallsebo, Hycklinge.
  Anna Stina Andersdotter, född 7/5 1820 i Tallsebo, Hycklinge.
 
 
  Familj 2
  Anders Petter Andersson (från familj 1), född 16/9 1805 i Hycklinge.
  Familjen bodde i Vasa, Odensvi A1:14--. Anders Petter kom från    
  Hycklinge 1841. Till Odensvi 1825.                                
                                                                     
 
  Gift 1833 med  
  Stina Lisa Nilsdotter, född 27/3 1805 i Gladhammar.
 
  Barn:
  Johan August Andersson, född 16/9 1835 i Hycklinge.
  Nils Peter Leander Andersson, född 25/11 1837 i Hycklinge.
    Alternativt födelsedatum 27/3, Dräng i Odensvi Skytterstorp,      
    A1:16.                                                            
  Anders Reinhold Andersson, född 25/1 1840 i Hycklinge.
  Elisabeth Andersdotter, född 14/6 1844 i Wada, Odensvi. (f).

2000-03-08, 22:10
Svar #29

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7013
 • Senast inloggad: 2021-11-30, 22:36
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej Christina och stort TACK!
 
Vilken är din anknytning till dessa personer?
 
1. Är du släkt med dem?
 
2. Bor du i Hycklinge?
 
3. Hade du detta på data?
 
Med hopp om gemensamma anor - förr eller senare...
Stefan Simander
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2000-03-09, 21:32
Svar #30

Utloggad Christina Gustavsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej!
Jag har, vad jag vet, ingen anknytning till dessa personer. Jag har dom på data, jag jobbar nästan uteslutande med socknarna Horn och Hycklinge.
Jag har mina rötter där, och håller på med en rekonstruktion (så gott det går) av socknarna. Just nu jobbar jag mest med 1800 och 1900-talen.
Hälsningar Christina

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna