ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2009-11-28  (läst 919 gånger)

2009-08-29, 01:39
läst 919 gånger

Utloggad Tommy Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 376
 • Senast inloggad: 2016-06-13, 16:05
  • Visa profil
  • theclubis.mine.nu

 
Strunt i det. Det är redan för sent nu. Jag har lämnat in en polisanmälan efter detta påhopp på en personlig hemsida.
 
Sven-Erik skrev:4 Tommy Andersson 28/8
Södra gänget känner sig av allt att döma kunskapsmässigt ifrånsprungna och försöker tydligen kompensera detta med personliga påhopp för att åter kunna vara ensam på täppan, som i fornstora dagar.
Men Anbytar moderatorn agerade snabbt i Degerfors fallet och raderade.
Är det någon som önskar läsa dessa infantila inlägg av Tommy  Klicka här
I Umeå lands fallet tog det lite längre tid innan moderatorn raderade Tommys påhopp.
Tommy vill sedan påskina att detta var ett skämt. Länk till detta meddelande
Jag har lite svårt att se något skämtsamt i dessa påhopp, men om du Tommy under Degerfors offentligt ber om ursäkt så låter jag udda vara jämt
Sedan raderade Anbytar moderatorn Tommys infantila påhopp under Nordmaling, som åter visar vilken okunnig släktforskare han är.
Men sedan blev trycket från vissa dönickar inom rörelsen tydligen för stort och anbytar moderatorn - som jag gissar är Mannberg i Skellefteå - avsände följande e-mail. Klicka här
 
Jag lämnar det utan kommentar, ni får själva bedöma.  
Härmed avslutar jag min medverkan i anbytarforum, ett inlägg där jag kastar fram tanken på att Jon Esbjörnsson hade en hustru vid namn Anna Bertilsdotter slutar alltså i detta obeskrivligt råa påhopp på min person.
Det är inte rimligt.
 
Tack o hej
 
 
Tommy

2009-08-29, 06:36
Svar #1

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2019-12-12, 16:17
  • Visa profil
Databasen kanske skulle sälja bättre om säljaren var mer professionell i sina relationer med de potentiella kunderna?

2009-08-29, 07:05
Svar #2

Sven-Erik Johansson

Hejsan Chris
 
Du har helt rätt.
Men jag är inte ute för att sälja för mera än att det täcker mina utgifter.
I år har jag redan uppnått mitt mål, varför försäljningen relativt snart kommer att stoppas för att återupptas efter årskiftet.
Mitt premiära mål är trots allt att lösa så många olösta släktforskningsfall som möjligt inom den region där jag forskar.
 
MVH
Sven-Erik

2009-08-29, 08:53
Svar #3

Utloggad Petrus Hägglund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 160
 • Senast inloggad: 2019-12-08, 16:56
  • Visa profil
Var ligger problemet? Den omnämnda databasen har kartlagt flera socknar, lusläst de sk primärkällorna. Löst knutar som i decennier varit näst intill omöjliga. Skälet till det kan diskuteras men grundproblemet tror jag är prästernas inställning till sitt jobb och kanske oxå människosyn. Man har helt enkelt inte gjort det som uppdragsgivaren hade rätt att förvänta sig. Detta har resulterat i att det lindrit sagt varit en oerhörd oreda i arkivalierna. Om det då är som det är som det är för de flesta av oss att våra anor rör sig över flera socknar, och kanske inte alltid fallit prästen på läppen så är det inte helt enkelt att följa dom. För oss är Sven-Eriks databas oerhört värdefull.
 
Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation är ibland hårfin, men det Sven-Erik gör är att han upplyser om att personen som efterfrågats finns i hans databas och kan kontrolleras och eftersökas. Rör det sig om de sk kärnsocknarna så är stora delar av materialet tillgängligt kostnadsfritt. Så vari lgger problemet? Jag känner tacksamhet till Sven-Erik och det oerhörda arbete han nerlagt och fritt gjort tillgängligt. Vi lever i ett någorlunda fritt land så det är fritt att ta upp matchen och försöka matcha. Gör det i stället så hjälps vi åt att föra släktforskningen framåt och lämnar något bestående till kommande generationer.

2009-08-29, 10:25
Svar #4

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 60
 • Senast inloggad: 2011-01-06, 13:44
  • Visa profil
Hej
 
Jag tycker det är väldigt tråkigt att Tommy verkar ska sluta skriva på Anbytarforum.
Jag tycker som han att det är viktigt att ideer kan disskuteras.
Iden att att Jon Esbjörnsson skulle kunna vara gift med en dotter tll Bertil Andersson
skulle jag inte kommit på utan honom. Utan att vara 100 % säker är det ju en del som talar
för det enligt disskussion Umeå lands
 
Rune

2009-08-31, 10:41
Svar #5

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Hej Rune
 
Att Tommys agerande leder till att han blir utvisad av Moderatorerna under ett flertal socknar
har väl inget att göra med att diskussion av idéer inte är viktig (vem tycker det är oviktigt?).
Av detta följer också att just källhänvisning är urviktig (annars nog blott gagnlös spekulation)
I det konkreta fallet fortsätter jag under  där diskussionen väl hör hemma...
 
StigLennart

2009-09-07, 20:54
Svar #6

Utloggad Sten Hofvenstam

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 72
 • Senast inloggad: 2019-11-25, 23:05
  • Visa profil
Brita Andersdotter f 1768-07-12 i Nordmaling
 
Viss oklarhet verkar råda kring vilka Britas föräldrar var.Att moder var båtmansänkan Anna Mårtensdotter f 1737-07-21 i Umeå lfs verkar vara klart.Se Kråken.Att hennes far var Anders Andersson f 1739 i Hummelholm, Nordmaling, verkar inte vara helt bekant. Har själv en notering att Anders var instämd till tinget i Arnäs tingslag 14/12 1768 för två lägersmål! Han fälldes för det ena, det med båtmansänkan Anna, och dömdes betala 18 daler kopparmynt per år.
 
I DISBYT finns uppgifter om att Anders Nilsson och Elisabeth Johansdotter skulle vara föräldrar.
 
Det vore bra om någon kunde hjälpa mig reda ut vilka föräldrarna nu var.
 
Anna Mårtensdotters föräldrar uppges vara Mårten Johansson Burman (?) och Malin Hansdotter. Var i Umeå lfs dessa bodde är okänt och för övrigt är uppgifterna inte verifierade.
 
 
 
Med släktforskarhälsningar
 
Sten i Falun

2009-09-07, 22:27
Svar #7

Sven-Erik Johansson

Hejsan Sten
 
Intressant info du hittat om lägersmålet är det möjligt att få den fulla skrivningen för bägge fallen
 
Anna Mårtensdotter tillsammans med bl.a. dottern Brita hittar du på HFL Skivsjö,A1:3,s70,1777-84 (Skivsjö här i Nordmaling)
 
Anna Mårtensdotter har sedan föräldrarna Mårten Burman och Magdalena Hansdotter i Umeå lands
Magdalenas födelse hittar du också i C:2 Umeå lands 2021.27.10130
 
Det som komplicerar situationen i Nordmaling är att dett finna 2 x Anna Mårtensdotter samtidigt.
denna senare Anna Mårtensdotter får en dotter Kristina 1768-09-21, men hon dör redan 1768-10-06 på Vallen
 
MVH
Sven-Erik

2009-09-08, 13:09
Svar #8

Utloggad Sten Hofvenstam

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 72
 • Senast inloggad: 2019-11-25, 23:05
  • Visa profil
Hej Sven-Erik,
 
Här kommer det som tydligt bekräftar att Anders Andersson är far till det barn Brita Andersdotter f 12/7 1768, som båtmansenkan Anna Mårtensdotter födde i Nordmaling.
 
Arnäs tingslag
Nordmaling 1768 14/12  §41:
Utaf Krononlänsmannen aktad Anders Nygren anklagades afledne Båtsman Urlanders Enka Anna Mårtensdotter i Ledusjö och qwinspersonen Anna Mårtensdotter på Nordmaling Kyrkowal, bägge hwar tilförne med lönskaläge första resan bekändt och derföre pliktförda, för det de åter skola framfödt hwar sit oäkta flikebarn, Enkan d. 12 Julii, och qwinspersonen den 21. nästl. September, samt deras angifna lägersman nybyggaren Anders Andersson ifrån Nyland; begärande at the hwarutinnan ransakning undergå måtte.
 
......men emedan han genom afhörda witnens utsagor ock egit widgående är öfwertygad om kiötslig beblandelse med bemälta BåtsmansEnkan ock at wara fader till hennes den 12. förflutna Juli framfödda ock ännu lefwande flikebarn, ty skal han såsom nu första resan med lönskaläge bot råda, derföre plikta 10 D smt ock gifwa til Nordmaling Kyrka 4 D samma mynt enl. 53. ock 55. Cap: Missgbl. Kommande bemälta BåtsmansEnka Anna Mårtensdr ock qwinsperson Anna Mårtensdotter, såsom med lönskaläge nu andra resan botrådde, ock så wida thenna sednare annan Lägersman ei haft at namngifwa, therföre i förmågo af åberopade Lagsens rum, at hwar dera böta dubbla lönskaläges böter 10 D ock at likaledes gifwa til nämda Kyrka hwarsina 2 D sölfmnt. Undergående sedan äfwen som drängen Anders Andersson hwar för sig derstädes hemlig aflösning; dock skal han, som ei orkar böta de honom ådömda 10 D Smt i stället plikta för lönskaläget med fiorton dagars fängelse: Ock bör til Enkans barns skiötsel ock upfostran förskiuta 18 D Kmt om året så länge til des det sig sielf nära kan.
 
Med släktforskarhälsningar från
 
Sten i Falun

2009-09-08, 13:28
Svar #9

Sven-Erik Johansson

Sten tack för detta  
 
Med släktforskarhälsningar även från  
Sven-Erik

2009-09-15, 11:25
Svar #10

Utloggad Sally Molin

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 70
 • Senast inloggad: 2013-01-17, 11:59
  • Visa profil
Sven-Erik! Är Du medveten om att Du lagt in med namn på I även är inlagt under bokstaven L. mvh Sally

2009-09-15, 15:41
Svar #11

Sven-Erik Johansson

Hejsan Sally
 
Bra att du påpekade detta länkfel.
Hittar du något annat länkfel,av de tusentals länkar som finns, hoppas jag att du hör av dig.
 
Jag sitter just nu på ön Sikhällan i Bottenhavet och det är en helt underbar dag.
Så snart jag åker in till Umeå kommer jag att ändra länkningen.
 
MVH
Sven-Erik

2009-09-23, 18:21
Svar #12

Utloggad Håkan Åkesson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 19
 • Senast inloggad: 2018-11-28, 17:43
  • Visa profil
Hej Sven-Erik
 
Du svarade på min fråga rörande Maria Katarina Sjödin född 18230622 i Umeå. Hittade henne tack vara din hjälp! Så långt allt gott.
Följer så modern Katarina Margareta 19970323 framåt hon gifter sig 1825 i Umeå lands med Anders Jonsson född 18030518 i Umeå lands och tillsammans flyttar familjen till Nordmaling samma år.
Efter att tröskat genom husförhörslängderna i Nordmaling hittar jag familjen på p.497 för att sen konstatera att de är strukna utan kommentar! Det finns ingen flyttlängd.
Kan man med hjälp av ditt register hitta igen familjen? Jag vet att Maria Katarina dyker upp i Sundsvall på 1840-talet men söker hennes väg dit.
 
Hälsning
Håkan

2009-10-01, 23:32
Svar #13

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Jag undrar om någon kan säga vilka som är föräldrar och födelseplats till Nils Petter Hansson Styr f 1830-10-03 i Nordmaling.
 
M v h
Patrik

2009-10-01, 23:53
Svar #14

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Jo, Patrik: pröva med Nils Petter * 1830-10-03 här
Och NO/Sunnansjö,AI:9b,3/6,s385,1826-32
 
Mvh /StigLennart (Källa: databas Kråken)

2009-10-02, 10:13
Svar #15

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Tack Stig-lennart!
Då behöver vi inte anta att han var Nordmaling längre.
 
M v h
Patrik

2009-10-02, 13:16
Svar #16

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Hej igen, Patrik: jag förstår inte riktigt vad du menar?
Han är ju född i Nordmalings Sunnansjö och finns kvar i socknen
och Brattsbacka åtminstone till 1852 [Kråken: AI:11a,s39]
 
Mvh / StigLennart

2009-10-02, 13:35
Svar #17

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Håkan, ursäkta dröjsmålet: men
eftersom Sven-Erik avstängts under tiden, måste jag försöka svara.  
 
Har du undersökt Graninge/Bruket,AI:4a,s106,1842-45,Dotter oä-till Sundsvall (1841?)
 
Mvh StigLennart

2009-10-02, 15:57
Svar #18

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Hej Stig-Lennart!
Han flyttar via Grundsunda till Ragunda socken som dräng 1860. Och via lite omvägar där till Nordamerika 1872-05-31.

2009-10-02, 20:00
Svar #19

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Du menar alltså med inlägget kl 10:13  att han inte längre var kvar i Nordmaling?
Jo, sjöman i Grundsunda. Gift 1868 o. efter hustruns död [Krångede,AI:7,s208] till N.Amerika 2/6 1882 väl?

2009-10-02, 20:06
Svar #20

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Ja...det var så jag menade :- han flyttar till Näset 1860 och sen  till Krokvåg i samband med giftermålet 1868 och till sist till Krångede 1870 och sen till Amerika 1882-06-02. Vet inte var det andra datumet kom ifrån. Måste sett något annat på skärmen.
 
(Meddelandet ändrat av Putte 2009-10-02 20:08)

2009-10-02, 20:53
Svar #21

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/

2009-10-18, 01:03
Svar #22

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Jag söker födelsort för Inspectoren och hans fru på Olofsfors bruk. Johan Rothof f 1735 och hans hustru Ulrica Charlotta Evert f 1738

2009-10-18, 06:51
Svar #23

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5904
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 09:21
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Johan föddes 1735 16/5 i Folkärna, Ön och Ulrica Charlotta i Västerfärnebo, Fors enligt Sigge Sjödins Viksjöbor.

2009-10-18, 08:18
Svar #24

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil

2009-10-18, 09:00
Svar #25

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Referenserna i kyrkböckerna är C:3,s119 [GID 154.69.95200 SVAR C0012505_00218]
respektive 1738-10-23 [C:3, GID 2362.9.5400 SVAR C0020847_00022] / Mvh StigLennart

2009-10-18, 09:35
Svar #26

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Tack.
Är det någon som vet om denna släkten Rothof har något med namnet Rothofsvägen på Haga i Umeå att göra?

2009-10-18, 10:31
Svar #27

Utloggad Stig-Lennart Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3405
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 04:01
  • Visa profil
  • www.slj.nu/
Ovannämnde Johan fick en son Gustav Vilhelm i Olofsfors 1778-01-02 [databas Kråken]
som fick sonen Johan Gustav 1812-08-07 [Per Sundin] om vilken nedan!:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Gustaf_Rothoff

2009-10-18, 11:20
Svar #28

Utloggad Patrik Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 212
 • Senast inloggad: 2019-11-24, 14:36
  • Visa profil
Tack Stig-Lennart!
Då har en del trådar klarnat
 
m v h
Patrik

2009-11-28, 04:28
Svar #29

Sten Magnusson

Hej Patrik!
 
Detta låter väl kanske lite gnetigt, men den husförhörslängd som nämns ovan ingår i Ragunda kyrkoarkiv, men det visste du väl antagligen redan? Krångede är alltså ingen egen socken utan det är en by/ort som ingår i Ragunda socken vid denna tid.
 
Ragunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/ÖLA/11087/A I/7 (1873-1882), bildid: C0036083_00217 (sida 208)
Nils Hansson Styr f. 1830 3/10 i Nordmaling och gifte sig 1868 7/11 med  
Lisa Sofia Olofsdotter f. 1833 11/11 i Degerfors död 1880 20/10. (Dödsort ej angiven).
 
Nils Hansson Styr med barn utvandrar enligt samma bok från Krångede till Nordamerika 1882 2/6.
 
Se även Ragunda kyrkoarkiv, Flyttningslängder., SE/ÖLA/11087/B/1 (1861-1883), bildid: A0002945_00061 (sida 110/attest nr 9)
 
Mer info om giftermåls- resp. dödsort för Lisa Sofia kommer så snart som möjligt.
 
Mvh/Sten Magnusson
 
(Meddelandet ändrat av viking 2009-11-28 08:34)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna