ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-08  (läst 1063 gånger)

2002-11-12, 18:09
läst 1063 gånger

Hugo Svedberg

Hej !
 
Känner någon till föräldrarna till Erik Gustav Eriksson född 1831-10-01 i Gideåbacke, och död 1920-12-03 i Ava, Nordmaling.
hh. Sofia Carolina Ersdotter född 1832-04-23 i Hummelholm, död 1888-10-20, Ava , Nordmaling.
 
Mvh / Väst.Götaland.

2002-11-12, 22:31
Svar #1

Utloggad kerstinf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 475
 • Senast inloggad: 2013-03-17, 20:48
  • Visa profil
  • www.farm.se
Hej Hugo
 
Nedanstående anor har jag delvis forskat själv  
delvis hämtat från källorna listade längst ner i  
mailet. Sven-Erik Johansson har lagt till text om  
felaktigheter han hittat i kyrkböckerna.
Hälsningar
 
Kerstin Farm
 
Proband  
—————————————————————————
————————————————————
 
1 Erik Gustaf Eriksson. Född den 1 okt 1831 i  
Grundsunda (Y). Erik Gustaf dog i Ava, Nordmaling  
(AC) den 3 dec 1920, han var då 89.
 
 
Föräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
2 Erik Persson. Född den 19 jun 1784 i Grundsunda  
(Y). Erik dog okt 1843, han var då 59.
 
FELAKTIGHET:
GR/Gideåbacka,A1:4,7/13,s159,1835-43 anger att  
Erik Persson skulle ha en son Jonas som var född  
i Arnäs. Detta är inte en son , men väl en  
fosterson från Arnäs.
Fostersonen Jonas fader Erik Jonsson hade avlidit  
1839 i Arnäs/Dekarsön. Troligen kommer  
fostersonen Jonas ca 1840 till fosterfadern Erik  
Persson i Gideåbacka.
Jonas flyttar sedan 1844 och bor en kort tid hos  
sina nya fosterföräldrarna Jonas Skalk på  
Prästbordet.
Modern  Margareta Elisabet Larsdotter har under  
tiden gift om sig med torparen Erik Ersson i  
Skede och Jonas flyttar 1844 till modern och  
styvfadern Erik Ersson och finns där tills 1848  
då han återvänder till Arnäs
Han återkommer sedan som dräng till Grundsunda  
och gifter sig som dräng från Lakamark 1863 med  
Cristina Margareta Forsberg och bosätter sig i  
Lakamark.
De flesta släktforskare har dragit slutsatsen att  
Jonas är son till Erik Persson, men det finns  
ingen Jonas född 1833 i Grundsunda, Arnäs eller  
Gideå med en fader Erik Persson.
Allt stämmer in på att Jonas Ersson är son till  
Erik Jonsson/Margareta Elisabet Larsdotter i  
Arnäs/Dekarsön.
Tyvärr har många etablerade slätforskare här gått  
fel och sedan med hänvisning till varandra ansett  
att det därmed har varit bekräftat att Jonas  
Eriksson är son till Erik Persson i Gideåbacka.
I vårt tidevarv med e-mail och hemsidor sprids  
den felaktiga informationen sedan snabb vidare  
och allt fler har får tag i det felaktiga.
I detta fall har de då ifrågasatt min slutledning  
för att de flesta andra har en annan lösning, som  
trots allt enkelt kan bevisas vara fel.
 
Erik  gifte sig  med Maria Magdalena Eriksdotter.
 
De fick ett barn:
 1 i. Erik Gustaf (1831-1920)
 
3 Maria Magdalena Eriksdotter. Född den 29 dec  
1791 i Grundsunda (Y). Maria Magdalena dog 1836,  
hon var då 44.
 
 
Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
4 Per Jacobsson. Född den 1 nov 1747 i Håknäs,  
Nordmaling (AC). Per dog den 12 sep 1826, han  
var då 78.
 
FELAKTIGHET:
GR/Nyland,A1:1,2/6,s47,1786-1808 anger felaktigt  
födelsedatum till 1744 istället för 1747-11-01  
enligt FB
GR/Nyland,A1:2,3/9,s45,1809-18 anger det  
felaktiga födelsedatumet 1744-11-30.
Det är bevisligen familjen från Nordmaling
 
AGN1784,24/3,§113:
Tillsammans med Jonas Abrahamsson fällt 44  
stycken plankor på oskiftad skog emellan  
Skademark och Nyland och Saluböles ägor.Dömdes  
till böter
 
AGN1779,20/3,§89:
Beklagade åboerna på Nylands nybygge i Grundsunda  
socken Per Persson,Jonas Jonsson,Abraham Jonsson  
och Per Jakobsson deras förliga sommar Jakobi tid  
ledne olycka på årsväxten,som genom köld blivit  
avfrusen och så gott som alldeles för dem  
onyttig.Uppvisande nämndemännens Anders Olofsson  
i Banafjäl och Jakob Johansson i Fanby den 14  
september förliga utgivna skriftliga  
vittnesbörd,förmälande att när de tagit ett  
kornband där och var i ovannämde nybyggares  
hässjor, samt deras tröskat av skyl eller 12  
band,hade  densamma endast givit en kappe  
tröskkorn alldeles förskämt, uppvisa jämväl nu  
prov därav till anseende av ganska svag  
föda.Utsädet sades ha varit 4 tunnor.Och härjämte  
berättade Kronolänsmannen Jonas Moström tillika  
med nämndemannen Nils Olofsson i Mo och Anders  
Mårtensson i Baggård, att de omkring Jakobi tid  
sett Nylandsåboernas sädesåker på anförde sätt  
skadat och avfruset.I anseende vartill desse  
åboer anhöll,att varda till någon ersättning och  
skadestånd befordrade.Därmed alltså Häradsrätten  
velat hava dem underrättade,att sig i ödmjukhet  
vända till Kunglig Majt.höga befallningshavande i  
länet.Och bliver till sådan ända igenom utdrag ur  
prtokollet ovannämnde gode mäns prov och  
besiktningsbetyg åboerna till bevis lämnat
 
Per  gifte sig  med Rakel Henriksdotter.
 
De fick ett barn:
 2 i. Erik (1784-1843)
 
5 Rakel Henriksdotter. Född den 11 jun 1749 i  
Hallen, Nordmaling (AC). Rakel dog i Gideåbacka,  
Grundsunda (Y) 1831, hon var då 81.
 
6 Erik Olofsson. Född den 24 maj 1764. Erik dog i  
Nordmaling (AC) 1837, han var då 72.
 
FELAKTIGHET:
Enligt GR/Rönnholm,A1:2,2/9,s17,1809-19 är Brita  
Lisa född 1802
Enligt GR/Godmersta,A1:3,4/11,s70+72,1820-1835 är  
hon född 1802.
Hon finns ej i FB för Grundsunda eller Nordmaling
 
Erik  gifte sig  med Sara Danielsdotter.
 
De fick följande barn:
 3 i. Maria Magdalena (1791-1836)
  ii. Brita Lisa
 
7 Sara Danielsdotter. Född den 23 maj 1769 i  
Sörmjöle, Umeå lfs (AC). Sara dog i Rönnholm,  
Nordmaling (AC) 1821, hon var då 51.
 
 
G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
8 Jakob Persson. Född den 16 feb 1718 i Örsbäck,  
Nordmaling (AC). Jakob dog i Örsbäck, Nordmaling  
(AC) den 6 maj 1797, han var då 79.
 
Bonde i Håknäs, Nordmaling (AC) 1743-1747, Bonde  
i Örsbäck, Nordmaling (AC) 1750-1797
 
Den 4 apr 1743 när Jakob var 25 år gifte han sig  
med Catharina von der Fehr.1
 
De fick följande barn:
  i. Christian (1745-1817)
 4 ii. Per (1747-1826)
  iii. Christina (1751-)
  iv. Brita (1753-)
  v. Segrid (1757-)
  vi. Catharina (1759-)
  vii. Maria (1764-1765)
  viii. Maria (1762-)
  ix. Anna (1744-1820)
 
9 Catharina von der Fehr. Född 1720. Catharina  
dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) 1783, hon var då  
63.
 
10 Henrik Henriksson. Född dec 1690 i  
Österbotten, Finland.
 
Hindrik Hindriksson tjänade dräng hos Daniel  
Olssons änka i Långed 1715-17 samt hos Anders  
Persson i Hallen 1718-27 och gifte sig sedan med  
dennes dotter.
 
 
DÖDSRUNA:
Bonden Hindric Hindricsson i Hallen, var född i  
Österbotten och Nerpis socken Var född i Juli  
1690. Kom hit till församlingen år 1715 och sedan  
troget tjänat 2:e. år hos avlidne Daniel Olssons  
änka i Långed, samt 10 år hos Anders Persson i  
Hallen, ingick sen äktenskap med bemälte Anders  
Perssons dotter dess nu kvarlämnade änka, hustru  
Cathrina Andersdotter och har sen äktenskapsdagen  
1727, hon fött honom 16 barn, 9 söner och 7  
döttrar. Har fört en stilla och saktmodig vandel  
och dog i ålderdomsbräcklighet. Begraved den 21  
Augusti och hade levat vid dess insomnande 84 år.
 
AGN1749,16/11,§31:
Anhåller Hendrik Hendriksson i Hallen och Jacob  
Mickelsson i Lefwar Nordmalings Socken, att  
såvida deras hemman, den förres av 10 och den  
senares av 10 ® seland skatt bestående, ligga  
i  
Rotering för 1/5 del vardera, dock (finner) att  
sig själva svaga och (oförmögna), det måtte dessa  
Byamän, i anseende så därtill som deras  
fattigdom, och andra de nyss blivit med  
Fördubblings Båtsmän besvärade, få någon hjälp  
och understöd av de i Socknen (besående) uddaröks  
medel. Dock alldenstund Nämndemännen intygade  
bemälde Hendrik Hendriksson och Jacob Mickelsson  
oförmögenhet och fattiga tillstånd, att de som  
ganska drygt roterade, utan hjälp ej förmå  
Båtsmans utskylderna prestera.
Fördenskull prövade Tings Rätten dem nu till  
slikt understöd berättigat varande 50 daler,  
tillsammans 100 daler kmt.  Som likväl höga Hr.  
Landshövdingens gottfinnande ödmjukeligen  
hemställt varder.  
 
AGN1755,21/3,§3:
Förente sig väl Hindrik Hindriksson med sin  
granne Erik Andersson  i Hållen, att efter denne  
senares påstående låta jämka ägorne i deras gamla  
åker och äng efter skatten, även som ock en slik  
jämkning i Nyverken av Erik Andersson beviljas,  
men så förbehåller han sig de skiften som under  
hans hemman förr legat och nyttjade blivit,  
såvida grannarne förmenas där-emot hava  
fullkomlig tillgång på fullgoda lägenheter att  
upparbeta, såframt han redan ej skulle finnas  
hava fyllnad inh-- uti sine Nyverken, vilka  
dessutan skall vara sämre hävdade och således  
vara som vidare vid själva jämförisdelningen  
skall kunna utrönas. Begärande till samma  
förrätt-nings verställande Krono Länsman  Väl:dt  
Johan Billström samt Nämdemännen Olof Christop-
hersson i Godmark och Jacob Johansson i Fanbyn.  
Och fant alltså Tings Rätten skäligt nämde gode  
Män till detta ärendet förordna, åliggande dem  
därvid, att vad de omtalte Nybruken angår noga  
pröva jämväl till värde utsätta det arbete, som  
den ena mera eller mindre än den andra av  
ovannämde hemmansägare kan hava använt, sedan  
sådane nygärdsland förut emot varandra å både  
sidor blivit jämförde, samt till ej mindre vidden  
än jämlikheten i jordmånen prövade. Och skulle  
parterne sedan ej med göromålet åsämjas, så har  
den missnöjde frihet, att sin talan se-dermera  
inför Tings Rätten, efter föregången stämning  
lagl. utföra.  
 
AGN1755,21/3,§4:
Uppå Hindrik Hindrikssons i Hallen käromål och  
påstående emot grannen Erik Andersson vad angår,  
att den förre måtte få sig inlösa uti denne  
senares innehavande sågkvarn på byägorne, så  
begav sig Erik Andersson godvilligt, att efter  
Hindrik Hindrikssons hemmans skattetal låta honom  
med sig undfå del i berörde sågkvarn, dock ej  
förr än Gode Män i laga tid värderat den kostnad,  
som därpå är använd och det mera till Sågen hörer  
efter vilket värde Erik Andersson kommer att  
njuta betalning för den lott, som han till  
Hindrik Hindriksson avträda bör om Parterne  
annars finna sig med samma värdering nögde.  Och  
blev vid anförde omständighe-ter Tings Rätten  
berörde förening och överenskommelse skälig  
prövad, samt till fullbordan utställd och  
anbefallt.2
 
Henrik  gifte sig  med Catharina Andersdotter.
 
De fick följande barn:
  i. Catharina (1745-1806)
  ii. Sven (1739-1817)
 5 iii. Rakel (1749-1831)
 
11 Catharina Andersdotter. Född den 21 sep 1710 i  
Hallen, Nordmaling (AC).
 
DÖDSRUNA:
Änkan Catharina Andersdotter Hallen, född 21  
September 1710. Fader bonden Anders Persson från  
benämnde by och moder Rachel Ersdotter från  
Håknäs, var hemma hos föräldrarna tills år 1726,  
då hon vid 16 års ålder ingick äktenskap med  
avlidne Hindrich Hindricsson från Närpes socken i  
Österbotten, som genom detta gifte blev bonde i  
Hallen. Deras äktenskap varit välsignat med 16  
barn, 9 söner och 7 döttrar av vilka 3 söner och  
4 döttrar nu leva.
Blev änka 1774 och i änkeståndet sist bott hos  
sonen Matts Hindriksson i Högland. Merendels god  
hälsa men fick mot slutet en svår sjukdom som  
ändade hennes liv död 12 Mars 1784 och blev  
begravd den 21/3 vid en ålder av 74 år 25 v.2
 
12 Olof Johansson. Född 1733 i Grundsunda (Y).  
Olof dog i Nordmaling (AC) den 6 sep 1794, han  
var då 61.
 
DB 1770,11/12,§31:Lagförd för att ha beskyllt  
Salomon Håkansson i Fillingen att ha tagit  
matvaror ur hans säck samt ur en kornlada hos  
Erik Hermansson.
Dopvittne när Erik Föddeslof Olofsson,Per  
Nilsson
 
Olof  gifte sig  med Maria Johansdotter.
 
De fick ett barn:
 6 i. Erik (1764-1837)
 
13 Maria Johansdotter. Född. Maria dog den 8 feb  
1804 i Nordmaling (AC).
 
14 Daniel Johansson. Född jan 1723 i Sörmjöle,  
Umeå lfs (AC). Daniel döptes i Sörmjöle, Umeå lfs  
(AC) den 26 jan 1723.
 
Med denna reservation så kan jag säga att om  
Daniel Johansson är far till din Magdalena så är  
Daniel döpt 1723 26/1 och i sin tur son till  
soldaten Johan Nilsson Ekman och dennes hustru  
Magdalena Zachrisdotter. Familjen flyttade från  
Sörmjöle till Norrmjöle och Johan dog 1748 och  
hustrun dog 1743.  
 
Daniel Johanssons hustru Magdalena Mattsdotter är  
mycket riktigt dotter till Mats Olofsson i  
Sörmjöle. Mats Olofsson  var dock gift två  
gånger; första gången 1727 med Sara Andersdotter,  
som dog redan 1733, men som är Magdalenas moder.  
 
Mats Olofsson var son till gästgivaren Olof  
Hindricsson, på hemmanet Sörmjöle 4, i dennes  
första äktenskap. Denna hustrus namn är för mig  
obekant, men hon var dotter till företrädaren på  
hemmanet gästgivaren Mats Eriksson f 1623
(i mantalslängden 1649-1696). Olof Hindricsson  
gifte senare om sig med Malin Zachrisdotter.  
 
Olof Hindricsson var son till Hindric Andersson f  
1624, Ansmark 3 (mtl 1651-1692).
 
1758 när Daniel var 34 år gifte han sig med  
Magdalena Mattsdotter.
 
De fick följande barn:
  i. Maglena (1765-)
 7 ii. Sara (1769-1821)
 
15 Magdalena Mattsdotter. Född 1726 i Sörmjöle,  
Umeå lfs (AC). uträknat efter dödnotis. Magdalena  
dog den 4 jul 1782, hon var då 56.
 
Död 4/7, begravd 7/7 1782. Hust. Magdlena  
Mattsdr, Daniel Jonssons hust. ifr. Sörmjöle.  
Fardr. gästgif. Matts Olsson och modren Sara  
Persdotter, Sörmjöle. War hos föräldrarna till  
thess hon trädde i ägtenskap med sin man år 1758.  
Förestod gästgifveriet i 25 år. Ägtenskapet  
wälsignades med 10, som till hälften modren  
quitterat werlden [så står det, betyder  
antagligen att modern och 5 av barnen nu är  
döda?]. När brodern blef myndig afträdde [han]  
hemmanet med gästgifveriet och lät nöga sig med  
torpareförmoner. Dog efter 4 timmars sjuklighet  
af slag. Gammal 56 år.3
 
 
GG Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
16 Per Persson. Född 1687. Per dog i Örsbäck,  
Nordmaling (AC) den 3 jun 1754, han var då 67.  
Körde ihjäl sig i fyllan.
 
Bonde i Örsbäck, Nordmaling (AC) 1721
 
1712 när Per var 25 år gifte han sig med Karin  
Tomasdotter.
 
De fick följande barn:
 8 i. Jakob (1718-1797)
  ii. Anna (1720-1793)
  iii. Per (1723-)
  iv. Nils (1724-)
 
17 Karin Tomasdotter. Född 1686 i Öre, Nordmaling  
(AC). Karin dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) den 10  
maj 1756, hon var då 70.
 
18 Joachim Christian von der Fehr. Född 1691 i  
Wismar, Germany. Joachim Christian dog i Örsbäck,  
Nordmaling (AC) den 10 jul 1754, han var då 63.4
 
Joachim Christian  gifte sig  med Anna Catharina  
von der Fehr.
 
De fick ett barn:
 9 i. Catharina (1720-1783)
 
19 Anna Catharina von der Fehr. Anna Catharina  
dog den 1 sep 1771.
 
22 Anders Persson. Född 1688 i Hallen, Nordmaling  
(AC). Anders dog i Hallen, Nordmaling (AC) den 12  
apr 1745, han var då 57.
 
DÖDSRUNA:
Bonden Anders Persson, Hallen, haft med sin  
hustru i livstiden Rachell Ersdotter 9 barn av  
vilka en dotter Hindrich Hindrikssons hustru  
lever. Begravdefter hållen likpredikan af ps 332  
vers 12 i eftersta valvet å manfolkssidan. Haver  
levat 56 år.
 
AGN1716,3/12,§17:
Crono Befalningsman Välbetrodde Olof Westman  
klagade att de flera av allmogen den 7 nästlidna  
Mars, då Mantals och Soldats skrivning efter  
föredragna Publikationer blev hållen i Nordmaling  
sig ej infunno, begärandes att de motvilliga med  
Laga plikt bliva ansedda.  Fördenskull uppropades  
de som instämda voro efter ingiven lista, och  
befanns att; Matts Mattsson i Torrböle,  Olof  
Larsson i Brattsbacka,  Sven Svensson i Gräsmyr,  
Pål Andersson och Erik Eriksson i Hummelholm,  
Anders Eriksson och Anders Persson i Hallen,  
Olof Olofsson d.y.,  Nils Tobiasson,  Olof  
Olofsson d.ä. och Östen Olofsson i Brattfors,  
Daniel Tobiasson i Långed,  Nils Persson i  
Ängersjö,  Per Persson i Norrbyn,  Olof Andersson  
i Öre,  Per Eriksson,  Olof Eriksson,  Jon  
Olofsson och Jon Johansson i Järnäs,  Lars  
Johansson i Bredvik samt  Matts Mattsson i  
Mjösjö, har alla samtliga utan Laga förfall och  
av treska försummat ovanskivna stämning.  Ty  
sakfällas de till var sina 3 dr. smt. böta efter  
det 3 Capitlet i ? Balken.2
 
Anders  gifte sig  med Rakel Eriksdotter.
 
De fick ett barn:
 11 i. Catharina (1710-)
 
23 Rakel Eriksdotter. Född den 7 aug 1680. Rakel  
dog i Hallen, Nordmaling (AC) den 31 okt 1759,  
hon var då 79.
 
DÖDSRUNA:
Änkan Rachel Ersdotter varit gift med Anders  
Persson uti Hallen i 36 år och haft 9 barn, 6  
söner och 3 döttrar. Sedan varit änka i 15 år.  
Har levat stilla och dödde mätt av ålderdom och  
begravd den 4 November Levat 79 år och 8 v.
 
28 Johan Nilsson Ekman. Johan dog 1748 i  
Norrmjöle, Umeå lfs (AC).5
 
Johan  gifte sig  med Magdalena Zachrisdotter.
 
De fick ett barn:
 14 i. Daniel (1723-)
 
29 Magdalena Zachrisdotter. Magdalena dog 1743 i  
Norrmjöle, Umeå lfs (AC).5
 
30 Matts Olofsson.
 
Gästgivare
 
Matts  gifte sig  med Sara Andersdotter.
 
De fick ett barn:
 15 i. Magdalena (1726-1782)
 
31 Sara Andersdotter. Sara dog 1733.
 
 
GGG Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
34 Tomas Andersson. Född omk 1660 i Öre,  
Nordmaling (AC). Tomas dog i Öre, Nordmaling (AC)  
omk 1723, han var då 63.
 
Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1704-1722
 
AGN 1715  28 februari   §  21
Uti saken emellan hustru Malin Andersdotter ifrån  
Kiertlax by och Wöro Socken i Österbotten  
kärande, samt hennes Bror Thomas Andersson i Öre  
och Nordmalings Socken till svars Citerad  
angående arvsfordran, är detta Härads Rättens  
CONTUMACIAE  dom:
Det har Thomas Andersson i Öre genom sin utgivne  
OBLIGATION  i vittnens närvaro den 27 November  
1714 erkänt sig skyldig till sin syster hustru  
Malin Andersdotter  20 daler kmt flytande av  
hennes arvslott efter deras framledne syster  
hustru Margeta Andersdotter i Torrböle. Men på  
undfången stämning i rättan tid intet kommit  
tillstädes att visa på denna skuld något vara  
betalt, ej heller sitt uteblivande ursäktat. Ty  
dömes Thomas Andersson desse 20 daler kmt till  
Systern hustru Malin Andersdotter att betala,  
samt 2 daler Silver Mynts expenser, därhos  
pliktar 2 daler Smt för svarslösa efter den 2 §  
uti Rättegångs processen av år 1695.6
 
Tomas  gifte sig  med Karin Jacobsdotter.
 
De fick följande barn:
 17 i. Karin (1686-1756)
  ii. Per (~1690-)
  iii. Brita (1693-1753)
  iv. Jacob (1698-1736)
  v. Margeta (1701-1707)
  vi. Eric (1703-)
  vii. Nils (1704-1774)
  viii. Olof (1705-1705)
  ix. Kristina (1706-1706)
 
35 Karin Jacobsdotter. Född 1662. Karin dog i  
Öre, Nordmaling (AC) den 6 mar 1729, hon var då  
67.7 67 år.
 
36 Herman von der Fehr. Herman dog 1742 i St  
Georgen, Wismar, Germany.
 
Herman  gifte sig  med Christina Blumenthal.
 
De fick ett barn:
 18 i. Joachim Christian (1691-1754)
 
37 Christina Blumenthal. Född 1666. Christina dog  
1745, hon var då 79.
 
60 Olof Hindriksson. Olof dog 1730.
 
Sörmjöle nr 4, Umeå lfs (AC)5
 
Olof  gifte sig  med nn Mattsdotter.
 
De fick ett barn:
 30 i. Matts
 
61 nn Mattsdotter.
 
 
GGGG Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
68 Anders Tomasson. Född omk 1630 i Öre,  
Nordmaling (AC). Anders dog i Öre, Nordmaling  
(AC) f1699, han var då 69.8
 
Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1679-94, 9 1/2 sel
DBN1675,18/8,§4:
Brofogden Jonas Josefsson anklagade efterskrivna  
för ogill bro- och vägaskiften, Nämligen:  
Ängersjö man för vägar och broskiften ofärdiga,  
Håknäs Byamän desslikes,  Öre Byamän,  Örsbäcks  
män och  Bredviks Byamän. Varför blev de vardera  
Sakfälda att böta - 3 mk. löper tillhopa - 15 mk.  
till treskiftes.
 
DBN1681,4/11,§10:
Järnäsgrannarna gav klageligen tillkänna att Öres  
män Per Aronsson, Anders Tomasson och Jacob  
Olofsson hava släppt ut skogs eld som avbränt  
deras skog till 6 tunnland och mycken annan  
nyttig skog, begära för sådant vedergällning.  
Öhrnäsgrannarna tillstå att elden är genom deras  
svedjande uppkommen, men alldeles för dem  
oförmodligen. När de avbränt sin svedja, som inte  
ville väl brinna, efter han var något rå, gå de  
hem, kunde icke se någon eld osläckt. Några dagar  
därefter kommer regn, då göra de sig alldeles  
säkra. Omsider blev de varse elden, och då var  
elden så stark, att ingen kunde honom stilla.  
Giärnäsmännerna dem vid Kyrkan tillsagt, att de  
skulle stilla elden, men intet åtgiort. Sedan när  
elden kom för när på dem, gå de hem till dem,  
förutan de åtskilliga grannar dem därom tillsagt.
RESOLUTION: Alldenstund Öhrnäs män hava  
genom........ och försummelse utsläppt av sin  
svedja den eld, som på Giernäs skog en så  
beklagelig skada gjort, ty plickta de som svedjan  
ägt för sådant förvållande, efter den 24:e.  
punkten i Kungl. Majts förordning av år 1664 -  
sina 20 mk. smt. och vedergälla skogsägnden sin  
undfångna skada efter god mans prövande.
 
DBN1682,28/11,§6:
Salig Hr. Erich Calicii änka i Öre, hustru Brita  
Bryngelsdotter besvärade sig över drängen Olof  
Andersson som henne förlidet år tjänt där han är  
stadt till årstjänst över detta år givit honom i  
städjepenning 6 daler och i lön lovat 24 daler,  
som de voro ense om, härpå hon sig förlitat. Men  
henne oåtspord går han ur tjänsten, lämnar henne  
dränglös varigenom hom tager en stor skada, begär  
att han måtte tillhållas sig i tjänsten inställa  
eller vederbörligen plikta. Fadern Anders  
Tomasson i sin sons ställe svarade honom vara  
omyndig och icke utan sin faders lov kunna städja  
sig i tjänst, har nekat därtill och i rättan tid  
sagt Matmodern till det hon intet skulle lejt  
honom, är en gammal förlamad Man som själv  
behöver sin son, därtill med att han i olaga tid,  
Nämligen 14 dagar efter Midsommar lejd var.
Hustru Britha reponerade:  1/. Son vara myndig  
nog och sina 18 år gammal.  2/. Emottaget  
städjepenningen, den han allt stadigt behållit.  
3/. Stadgat sig lön.  4/.  Intet uppsagt  
tjänsten, att hon kunnat förse sig med någon  
annan.  5/.  Brukat den tiden i städjande som  
andra i orten.  6/.  Fadern haft en annan son,  
den han till andra bortsatt.  7/.  Drängen själv  
velat vara kvar, men fadern honom vägrat.
Anders Thomasson i Öre instantierade son behållit  
städjepenningen i sin lön. Hustru Britha påstod  
sådant en fåfäng invändning vara och tjänar  
allenast att styrka lappfolk i deras ondska. Att  
drängen själv tillstått sig mottaget  
städjepenningen beviste hon med tvenne vittnen,  
Nämligen: Lars Svensson i Levar och Erich  
Andersson i Ava.  men att han sedan vill uppbära  
honom i sin lön är en egenvillighet.
RESOLUTION: Olof Andersson som till sina Laga år  
kommen är och statt sig i tjänst hos sin gamla  
Matmoder, likväl henne oåtsport gått ur tjänsten,  
varigenom hon illa strandsatt varder, skall  
äntligen träda tjänsten igen, eller plikta så  
mycket som Matmodern honom i lön utfäst efter den  
4:e. och 6.e. punkten i Kungl. Majts Stadga om  
Tjänstefolk och Legohjon. Det han i någon motto  
försett emot sin fader är en sak dem emellan,  
såsom ej heller en sons obligation eller plikt  
mot sin fader kan hans fel och förseende mot  
andra erhålla.
 
DBN1683,28/11,§11:
Anders Tomasson i Öre har haft sin son Olof  
Andersson undan Qvarntullar förlidet år 1683, som  
är kommit av den tvist fadern hade med dem som  
honom lejt i tjänst, varför påföljande år bör  
upptagas dubbel qvarntull på honom  .
 
DBN1686,19/2,§4:
Per Svensson i Sörbyn har köpt av Anders Tomasson  
i Öre en gammal svedja med skog övervuxen för 13  
daler enkelt kopparmynt, den han av Rot och  
Stubbe tänker uppbryta till åker, begärandes att  
han på den i framtiden kunde bli färdig. Och som  
betygades av Nämnden så väl som kontrahenterna  
att bemälda svedja väl kan mistas från Anders  
Thomassons hemman utan dess avsaknad till  
skattens fullgörande och Pehr Svensson den  
behöver för sitt hemmans svaga jordmån, dömdes  
detta köp så vida ständigt stå enär denna svedja  
till hävd och bruk brakt är det han skattelagt  
varder till Kungl. Majts. nytta.
 
DBN1688,2/11,§3:
Olof Persson i Håknäs bevisade med Tullnärens i  
Uhmeå Daniel Plantins egenhändiga köpeskrift  
daterad den 25 februari 1688, att han sig  
tillhandlat hans skuldfordran hos Anders  
Thomasson i Öhre på 189 daler 3 öre kmt. efter en  
bifogad räkning utdragen av hans köpmans bok, och  
som Anders Thomasson gått ifrån sitt hemman i  
Öhre och det lämnat till sin skulds avbetalning,  
ty har Olof Persson detta år tillträtt och begärt  
icke allena inprotokollera till sin säkerhet,  
utan och uppbud på Jorden. Och som Rätten intet  
annat kunde finna än skulden var likvid efter  
sluten räkning, ej heller andra creditorer mera  
berättigade veterligt, alltså uppbjudes Anders  
Thomassons hemman i Öhre, bestående av 8 ®ˆ sel.  
hus och Jord 1:a. gången emot ovanstående  
skuldfordran, bördemannen till inlösen.
 
 
AGN1715,28/2,§21:
Tomas Andersson dömdes att betala sin syster  
Malin Andersson från Skierflax i Värö,Österbotten  
utgörande arv efter framlidne systern Margeta  
Andersdotter i Torrböle.9
 
Barn:
 34 i. Tomas (~1660-~1723)
  ii. Malin
  iii. Margeta
 
74 Joachim Blomenthal.
 
Barn:
 37 i. Christina (1666-1745)
 
120 Hindrik Andersson. Född 1624 i Ansmark, Umeå  
lfs (AC).5
 
Bonde på Ansmark nr 3, Umeå lfs (AC) Mtl 1651-
16925
 
Barn:
 60 i. Olof (-1730)
 
122 Mats Eriksson. Född 1623 i Sörmjöle, Umeå lfs  
(AC).
 
Gästgivare i Sörmjöle 4, Umeå lfs (AC) Mtl 1649-
1696
 
Barn:
 61 i. nn
 
 
5G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
136 Tomas Carlsson. Född omk 1600 i Öre,  
Nordmaling (AC).
 
Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1629-1670, 8 1/2 sel
1629 fick Tomas böta för att han utan lov löpt  
näver på Sven Nilssons skog i Långed (T)
 
DBN1648,19/8,§8:
Efterskivna äre sakfälte att böta vardera 3 mark  
för ogilla allmänna vägar och broar såsom ock för  
Tredsko för Vägbyggningens försummelse, nämligen:
Nils Mårtensson i Baggård,  Mats Pålsson i Agnäs,  
Nils Johansson i Ängersjö,  Tomas Karlsson i Öre,  
Alla tre grannarna i Mo,  Johan Davidsson i  
Bredvik,  Östen Davidsson ibm. Olof Nilsson ibm,  
Mikael Tomasson ibm.
De som voro borta från vägabyggningen 1648,  oppå  
4 års tid är -- 10 mk.:
Nils Mårtensson i Baggård,  Mats Pålsson bort 3  
år -- 3 mk.  Eskel Hindriksson var borta detta  
året,  Olof Eriksson i Nyåker,  Item (likaledes)  
alla Hörnsjö grannarne,  Nils Johansson i  
Ängersjö,  Tomas Karlsson i Öre,  Item alla 3  
grannarne,  Item i Bredvik,  Johan Davidsson ibm,  
Östen Davidsson ibm.  Olof Nilsson Ibm.  Mikael  
Tomasson ibm.  Jacob Åsmundsson.     11 parter är  
33 mk.8, 2
 
Barn:
 68 i. Anders (~1630-1699)
 
 
6G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
272 Carl Larsson. Född omk 1560 i Öre, Nordmaling  
(AC).
 
Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1591-1625, 5 Seland
Nm 1616
Vittnade Tolvmän i Nämnden om ett Jordköp, som  
länge haver ståtti köp, emellan Peder Nilsson i  
Håknäs och Carll Larsson i Öre, sålunda att för  
de Peder Nilsson haver sålt och upplåtit sinom  
svåger Carl Larsson åtta marker jord liggande i  
förbem.de Öre för åttio mark penningar.
 
1620: 1 häst och 6 kor
 
Kotalslängd 1594:6
Hjonelag 1609:6 daler
 
ÄLVSBORGS LÖSEN 1613-18:Carl Larsson betalde  
alla  
6 terminerna totalt 44 daler.Dessutom finns det  
antecknatdenne man är en fattig man ,äger  en  
ko
 
Under 1500 talet hade det funnits 4 hemman i  
Öre,från 1604 finns det bara 3.Tiderna börjar bli  
besvärliga beroende på krig,hög beskattning och  
dessutom dåligt väder.Det kanske värsta åren var  
nödvintern 1633/34.Men trots alla besvärligheter  
höll sig denna släkt kvar på släktgården.9, 8, 2
 
Barn:
 136 i. Tomas (~1600-)
  ii. Anders
 
 
7G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
544 Lasse Olsson. Född omk 1520 i Öre, Nordmaling  
(AC).
 
Bonde och nämndeman i Öre, Nordmaling (AC) 1547-
86 8 1/2 SelandNämnd i 1550 års skattebok:  
Öurenn: Karl Botolffsson, Iffar Botolffsson,  
Lasse Olsson, 36 sel9, 10
 
Barn:
 272 i. Carl (~1560-)
 
 
8G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
1088 Olof Laurensson. Född omk 1460 i Öre,  
Nordmaling (AC). Olof dog i Öre, Nordmaling (AC)  
f1535, han var då 75.
 
Nämns i Lögdeåbrevet år 1500 som nämndeman vid  
tinget i Ava.11
 
Olof  gifte sig  med Margareta.
 
De fick ett barn:
 544 i. Lasse (~1520-)
 
1089 Margareta.
 
Nämns som änka i 1535 års skattelängd12
 
 
9G Mor- eller Farföräldrar  
—————————————————————————
————————————————————
 
2176 Arran. Född omk 1430. Arran dog i Öre,  
Nordmaling (AC).
 
Bonde i Öre, Nordmaling (AC)9
 
Barn:
 1088 i. Olof (~1460-1535)
 
 
Källor  
 
1. Vigselbok, Nordmaling, C:1, sid 107, kortnr 2/
2.
2. Sven-Erik Johansson, “Kråken,” CD.
3. Gunnar Carlin, 2001-03-03.
4. Dödbok, Nordmaling, F:1, sid 20, kortnr 1/4.
5. Staffan Bengtsson, Anbytarforum, 01-03-03.
6. Husförhörslängd, Nordmaling (AC), 1704 - 1723,  
AI:1, sid 15, sid 36, sid 78, kortnr 2/5.
7. Dödbok, Nordmaling, C:1, sid133, kortnr 2/2.
8. Nordmaling, Familjeregister, Tyko Lundkvist.
9. Tyko Lundkvist, “Öreälvens byar,” Angermannia,  
Härnösand, 1988.
10. Tyko Lundqvist m fl, “Hembygdsboken,” Botnia,  
1962, sid 73.
11. Tyko Lundkvist, “Öreälvens byar,”  
Angermannia, Härnösand, 1988, sid 15.
12. Tyko Lundkvist, “Öreälvens byar,”  
Angermannia, Härnösand, 1988, sid15.

2002-11-13, 18:13
Svar #2

Hugo Svedberg

Hej Kerstin !
 
Tack för din generositet och mängden av information. Jag är mer än nöjd. Tack.
 
Mvh / Hugo

2002-11-14, 15:42
Svar #3

Utloggad rannug

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4649
 • Senast inloggad: 2019-06-13, 14:24
  • Visa profil
Nordmalingsforskare;
 
Det finns en man som heter Harry Hellman i Indianapolis som har hemsidan
http://www.hellman.net/geneology/WC_TOC.HTML
där man finner åtskilliga släktnamn från Nordmaling. Kanske en kontakt att ta för er med emigranter från socknen.

2002-11-16, 11:56
Svar #4

S-E Johansson

Hejsan Hugo och Kerstin
 
Det svar som du Kerstin har givit till Hugo och finns här ovan är i stort sett en kopia från min databas Kråken2002 och som i vissa delar finns på min hemsida www.sikhallan.com
Domstolsprotokollen är lästa av Teo Sundin och Nils Erik Molin och finns alla i min databas och delvis på min hemsida.
Resten kommer att läggas ut i framtiden.
Arran är en spekulation och ingenting annat.
 
MVH
Sven-Erik Johansson

2002-11-16, 20:53
Svar #5

Olof Sjöberg

Om detta är en spekulation eller inte, får var ock en bedöma.
men att i varje inlägg nämna och kränga sin databas kråken som S-E Johansson gör är ett avsteg från anbytarforums principer.  
Vad jag förstått så är det ett icke kommersiellt forum.
Där varje försök till försäljning och penninghandel är förbjuden.

2002-11-17, 07:50
Svar #6

S-E Johansson

Den info som fanns i svaret kommer huvudsakligen  från Kråken2002 och om det är en ”kränkning” kan man ju fråga sig vem som kränker vem.
Eftersom min databas är den största för den del den täcker, så finns de flesta svaren naturligtvis också där.
Dessutom har jag bevisligen inte försökt att sälja något via anbytarforum och kommer inte  att göra detta i framtiden.
Allt det jag refererar till finns på min hemsida är gratis för alla att ladda hem.
Jag tycker att du placerar dig väl i cykel loppet om ännu ej en ledarposition.
I och med detta avslutar jag detta inlägg eftersom jag inte tycker att det hör hemma på anbytarforum.
Du är välkommen att komma direkt till min e-mail sikhallan@telia.com om du har ytterligare synpunkter.
 
Med vänlig hälsning
Sven-Erik Johansson

2002-11-17, 20:32
Svar #7

Utloggad kerstinf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 475
 • Senast inloggad: 2013-03-17, 20:48
  • Visa profil
  • www.farm.se
Hej  
Jag har visat var mitt svar kommit ifrån inte  
alls bara från Kråken. Alla källor har jag inte  
tagit med på gund av den stora mängden.  
Domstolsprotokollen har jag fått dels från Kråken  
dels direkt från Teo Sundin för länge sedan.  
Hoppas att du inte känner dig kränkt Sven-Erik,  
men källförteckningen visar minst 12 källor till.
Hälsningar
Kerstin

2002-11-21, 09:00
Svar #8

S-E Johansson

hejsan Kerstin
 
Jag uppskattar att av den totala mängen info i ditt svar är ca 90% en direkt kopiering från min databas Kråken2002, som du har inhandlat.
Så mycket för din egen forskning.
Därmed är också diskussionen avslutat med dig i denna fråga
MVH
Sven-Erik Johansson

2002-11-21, 15:25
Svar #9

Carl Szabad (Carl)

Den antavla som Kerstin Farm lagt upp behöver kommenteras åtminstone i sina äldsta led.
 
Anan 2176 Arran stryks. Olof Laurensson (Larsson normerat) kan inte ha en far som heter Arran. Hans far heter naturligtvis Laurens, eller Lars, per definition.
 
Anan 1088 Olof Laurensson hävdar Kerstin är född omkr 1460 och död före 1535. Det finns ingenting i bevarat källmaterial som styrker den tesen. Han kan i själva verket vara född när som helst mellan 1430 och 1480. Det finns nämligen en Olof Laurensson i Öre som är vittnes- och fasteman i det s k Lögdeåbrevet utfärdat 5 februari 1500. Några släktrelationer eller andra data om honom förekommer inte i det brevet och han är inte känd från någon annan källa heller. Således ska även han bort ur antavlan.
 
Att ovannämnde Olof var gift med en Margareta, som dessutom ska vara mor till ana 544, finns inte heller i någon källa. 35 år senare, i 1535 års skattelängd Gärder och Hjälper, finns en Margareta i Öre. Hennes civilstånd anges inte även om man kan gissa att hon är änka. Till vem är okänt, liksom uppgifter om hennes barn.
 
Från 1542 finns en Lasse Olsson på en gård i Öre. Vid den tiden finns årliga skattelängder så då är det troligare att fastställa en släktrelation. Hans relation till den Margareta, som tydligen bara förekommer en gång i 1535 års skattelängd, är dock inte klarlagd på något vis. Således, bort med henne också.

2002-11-21, 20:05
Svar #10

Utloggad kerstinf

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 475
 • Senast inloggad: 2013-03-17, 20:48
  • Visa profil
  • www.farm.se
Hej
 
Tack för dessa kompletteringar. De äldsta anorna  
är hämtade till mesta delen från Tyko Lundkvists  
böcker nämnda i mitt första inlägg.
 
Jag kommer naturligtvis att notera alla  
nytillkomna uppgifter. Rätt skall det vara.
 
Hälsningar
Kerstin

2002-11-29, 01:34
Svar #11

Utloggad macjac

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 13
 • Senast inloggad: 2010-10-04, 20:59
  • Visa profil
Hej alla forskare.
 
   Jag undrar om nån vet nåt om Alexanderstorpet
   i Ledusjö.
 
             MvH Staffan

2002-12-31, 18:00
Svar #12

Rune Johansson

Enligt Västerbottens Regemente under Fredrik 1 1720-1762 av Kenneth Mossberg under Rote 81
är en soldat Anders Isacsson Silver född 1705 i Nordmaling, enligt samma sammanställning dör hennes första hustru i Nybyn ( Umeå socken ) 1726-11-12 som sold Anders Isaksson Silvers hustru enligt C1 1721-1735 Umeå lands.
Emligt A1:2 Umeå lands
Rote 81
Anders Silver 1726,1727,1728,1729,1730
Hustru Margareta 1726, 1728,1729,1730
 
Anders gifte om sig 1727-11-02 med Malin Jacobsdotter ifrån Röbäck.
 
Anders första giftemål verkar inte finnas i Umeå lands vigselbok.
Vet ngn med vem som är hans första hustru och ifall de gifte sig i Nordmaling ?
 
Rune

2003-01-03, 10:46
Svar #13

Utloggad a9z

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2012-10-23, 16:01
  • Visa profil
Hej Rune  
Enligt de uppgifter jag har gifte han sig i Vägsele 15 år gammal 17200224 med Margareta Jacobsdotter från Brattfors Klockardotter
vad jag mera hittat är att en dotter Anna född 1721 Brattfors död 17250606 Umeå lfs
Dotter Anna 17260517 född i Nyby överlever.
Anders hittar jag född 170307 i Nordmaling
Jag kan ha läst för fort vet ej Jag kopierade inte på den tiden.
mvh Marianne

2003-01-04, 09:02
Svar #14

Rune Johansson

Hej Marianne
Tack för ditt svar.
Anders när var han född 170307 ?
 
MVH
Rune

2003-01-04, 14:36
Svar #15

Utloggad a9z

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2012-10-23, 16:01
  • Visa profil
Hej Rune.
Det jag hittade var i C:1 Nordmaling född 1703 i juli.
mvh Marianne

2003-01-04, 19:14
Svar #16

Rune Johansson

Hej Marianne
Tack för ditt besked
MVH
Rune

2003-01-12, 10:16
Svar #17

S-E Johansson

Hejsan Rune/Marianne
 
Det bör bl.a. tilläggas att Anders Isaksson är född  1705-05-21 i Nordsjö/Nordmaling enligt FB/Nordmaling
Trolig vistelseorter för familjen är
Mjösjö 1702-05
Gamla Nordsjö 1705-06 och sedan Lycksele
 
MVH
S-E Johansson

2003-01-12, 18:31
Svar #18

Rune Johansson

Hej S-E Johansson
 
Tack för kompletterande upplysningar
 
MVH
Rune

2003-01-16, 00:21
Svar #19

Utloggad bertil

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 156
 • Senast inloggad: 2017-07-21, 00:17
  • Visa profil
  • www.jip.se
Hej,
 
Anders Isaksson Silver föddes 1705-05-21 i Mjösjö Nordmaling och dog 1737-12-27 i Nyby Vännäs. Han var son till Isak Mattsson och Anna Andersdotter, som flyttade från Nordmaling till Örträsk Lycksele. Släkten är av finsk härstamning och etablerade sig först i Hoting Fjällsjö, varifrån Anders farfar Mats Olofsson flyttade till Nordmaling 1674.
 
Anders var indelt soldat på rote 81 Pengsjö och Nyby i Vännäs. Han gifte sig 1720 (15 år gammal!) med Margareta Jakobsdotter död 1726, dotter till klockaren Jacob Jacobsson i Brattsfors Lycksele. Med henne fick han barnen Dordi 1724 och Anna 1726.  
 
Anders gifte om sig 1727-11-02 med Malin Jakobsdotter från Röbäck Umeå. Barnen i detta äktenskap var Jakob 1729, Isak 1730, Anders 1732, Mats 1733, Abraham 1734 och Mats 1737.  
 
Efter avsked som knekt på grund av bensår 1735 blev han nybyggare i Mjösjön (skall vi gissa att stället döptes efter barndomshemmet?) en mil utanför Nyby.
 
Malin gifte sedan om sig 1739 med soldaten Per Jönsson Höglander från Nyby.

2003-01-18, 06:52
Svar #20

Alexander Lindquist

hej har du mer info om Anders Isaksson Silver?
 
från mig utgår ja från  
Anders Isaksson Silver 1705 i Mjösjö
Jakob Andersson Busk 1729
Catharina Jacobsdotter 1758 gift med Johan Nilsson f. 1748 i Wänfors, Umeå lfrs.
Johan Johansson f. 1786 i Wänfors kallades för lilla eftersom prästen notera en med samma namn med stora död 1822 vid aftagning av benet i såghjulet i Wänfors.
 
utgår på min farmors mammas sida från Pengsjö, vännäs.

2003-01-19, 17:25
Svar #21

Utloggad bertil

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 156
 • Senast inloggad: 2017-07-21, 00:17
  • Visa profil
  • www.jip.se
Alexander,
 
Nej, något mer av betydelse kan jag inte berätta om honom. Var verkligen soldatnamnet för Jakob Busk -- själv har jag honom noterad som Rosenbuske.

2003-01-20, 22:39
Svar #22

Utloggad a9z

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 64
 • Senast inloggad: 2012-10-23, 16:01
  • Visa profil
HejAlexander.
Vad vill du veta mera om Anders Ssaksson Silver han är min anfader också.
Jag har en del att delge.
mvh Marianne

2003-01-26, 17:16
Svar #23

Utloggad transatlant

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 262
 • Senast inloggad: 2010-05-17, 23:16
  • Visa profil
Matts Hindersson 1617-1697
 
Hej,
Jag skulle mycket uppskatta information om Matts Hindersons hustru (jag har ingen information om henne) och hennes föräldrar. De var bosatta i Agnäs, Nordmaling. Matts var senare torpare och dog i Armsjö, Nordmaling, 1697. Tack!
 
Vänliga hälsningar,
Johan

2003-01-28, 06:10
Svar #24

Utloggad per_sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5804
 • Senast inloggad: 2019-06-13, 06:08
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Hon skall ha hetat Helena Larsdr. Hon bör ha varit av finnsläkt. En möjlighet är Lars Olsson i Brassbacka, men fler finns längre söderut i Ångermanland.

2003-02-02, 01:46
Svar #25

Utloggad transatlant

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 262
 • Senast inloggad: 2010-05-17, 23:16
  • Visa profil
Per,
 
Tack för denna information och det jag fick under Nora om Mårten Ersson och Dordi! Mycket uppskattat. Allt detta är i direkt nedstigande led och fyller viktiga luckor i antavlan. Jag tror att Mårtens far var Hindrich Joensson, född 1585 i Nästvattnet, Gudmundrå (jag har ingen information om Hinrichs hustru).  
 
Johan

2003-02-06, 02:12
Svar #26

Utloggad bertil

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 156
 • Senast inloggad: 2017-07-21, 00:17
  • Visa profil
  • www.jip.se
Johan!
 
Mats Henriksson kom till Hörnsjö i Nordmaling 1663, där hans syster Karin var gift med Anders Nilsson. Han köpte halva gården vid svågerns död 1668 men etablerade sig själv som finntorpare i Armsjö. Hans fru hette Helena Larsdotter och finns bekräftad i Lycksele dödbok, där hon avled hos dottern Helena i Knaften 1718-07-06.
 
Helena följde med från Gudmundrå och var född i Mjövattnet som dotter till finntorparen Lars Hansson, född 1590.  
 
Mats far var mycket riktigt Henrik Jonsson ”Långe”, som dog efter 1639 i Nästvattnet Gudmundrå. Han var emellertid född i Finland och säkert tidigare än de 1585 som du anger, eftersom han kom till Sverige 1596 med en grupp finnar som vandrat över Bottenvikens is.  
 
Henrik nämns som svedjebonde ”på fjället” i socknens handlingar. I en skrivelse från skattebönderna i Gudmundrå till kungens befallningshavande vädjade de för ”gamble fattige mannen Hindrick Jonsson finne”, vars son uttagits till knekt i stället för en annan son som nyss stupat i Stralsund. ”Låt gubben få sin ålderdoms tröst igen, han kan tjäna Ers Nådher för diure skytte”.

2003-02-06, 10:37
Svar #27

Desire Persson

Hejsan!
Någon som vet nått om Ellna Johansson (Johansdotter) fött 1900 ute på Fårskär i Nordmlaling jobbade på mejeriet som fanns i Levar, Nordmaling. dog 1985.
 
////Desir?e Persson

2003-02-08, 19:35
Svar #28

Desire Persson

Hej!
Någon som vet något om Daniel Pålsson född 1736 i Mjösjö i Nordmaling han dog 1810-07-30. Vad heter Föräldrarna och hans barn? maila mig om någon känner till den här mannen. tack/Dessan

2003-02-08, 19:53
Svar #29

Peter J

Hej alla forskar vänner
 
Jag vill veta något mera om
 
Anna Nilsdotter som föddes 25/12 1714 och dog 1802
hon var gift med Mikael Ersson och bodde på Lögdeå 2 och dog enligt mina uppgifter på Olofsfors bruk
 
Tack på förhand.. Peter

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna