ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 22 mars, 2011  (läst 1251 gånger)

2011-02-21, 12:05
läst 1251 gånger

Utloggad Anders Nyman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 200
 • Senast inloggad: 2019-10-28, 19:20
  • Visa profil
Uppge sidnummer i boken så kan man titta i ADonline också
Anders Nyman

2011-02-21, 13:46
Svar #1

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Hej Anders!
 
Tyvärr finns ingen - åtminstone synlig - sidnumrering i F:1. Men jag kan åtminstone komplettera med dödsår, det borde jag naturligtvis redan ha skrivit;
 
Hans dör 8/4 1732 och Catharina 16/4 1749. (Erik Järnbeck dör 1697).
 
Om Catharina finns väldigt mycket att läsa, tydligen måste hon gå till kungs för att få gifta sig, hon är bara 15 åhr. Hon gifter sig 2: ggn med Måns Persson Muhr.
 
Annastina Sekunde

2011-02-21, 16:29
Svar #2

Utloggad Anders Nyman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 200
 • Senast inloggad: 2019-10-28, 19:20
  • Visa profil
Annastine, inte kan jag bidra så mycket men platsen han begravs på, 3 sista bokstäverna, vill jag ha till -kan i enlighet med -k- i åtskilligt. Men inte kan väl början vara kyr-??
I övrigt går jag bet.
Bokstäverna i ordet under efternamnet ser ju ut som förolämt eller förolumt, men vad skulle det vara?
Anders

2011-02-21, 17:15
Svar #3

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Jo, han begrofs i kyrkan men i någon annans grav, vilket jag undrade över.
Jag har också försökt med fördömt folk som heller inte verkar vettigt.
Jag får stava vidare - tack för ditt försök.
 
Mvh
Annastina

2011-02-21, 22:56
Svar #4

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1996
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 22:25
  • Visa profil
födolänt ... sedlighkomne... Pet. Ternstens
 
- Födolänt - om det är riktigt? - kan syfta på folk som som med lätthet kunde stå för brödfödan, dvs. förnämt folk.
 
- Sedlighkomne - om det stämmer? - kan betyda att han återvänder till föräldrarna på sedvanligt sätt, vilket kanske syftar på att han fått pass för att resa hem.
 
- Och personen i graven tolkar jag som du, Annastina.
 
Dödrunan för Sommar:
 
69. Catharina Sommer ifrån Hiobsbo. Född år 1669 d. 24 Aprill af Christeliga och hederliga föräldrar. Fadren war Borgaren uti Köping Lars Sommer och modren hustr. Catharina Larsdotter. Uti ungdomen blef hon under sina föräldrars omwårdnad uptuktad uti dÿgd, ärbarhet och Gudsfruchtan. År 1684 d. 17 Octobr. ingeck hon hon ägtenskap då hon nÿss fÿlte sine 15 år, med Borgaren och handelsmannen uti Köping Eric Jernbek, med hwilken hon haftt 7 barn, 2:ne söner och 5 döttrar, af hwilka 2:ne döttrar ännu lefwa. Eftter denna sin mans dödeliga afgång begaf hon sig i ägtenskap andra gången /år 1698 d. 23 Sept./ med handelsmannen Måns Persson Muhr, då förtiden Borgare i Köping, men boende här på Smediebacken. Uti sidt ägtenskap med honom har hon aflat och födt 1 son och trenne dottrar. Sonen lefwer samt 2:ne döttrar. Warit i sitt lefwerne Christelig, ärbar och rättsinning, samt i sitt huus warit en beskedelig huusmoder och Boqwinna. Haftt sina stora motgångar, men dåck der under bewistatt Christeligit tålamod, så wäl under sin senare mans långwarachtiga siukdom ifrån år 1714 til 1732, som ock sedermera under sitt änkostånd. Blef hastigt död d. 16 Aprill, då hon nest förut gieck uppe och eij klagade öfwer någon opasslighet. Hennes lifstid har hunnit til 79 år och 11 månader. Begrofs Die Ascensionis uti Ternstens graf på Stora gången - 79 / 11

2011-02-22, 01:13
Svar #5

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Anna-Stina,  
I min forskning om släkten Muhr har jag noterat följande om Catharina Sommor (obs stavning - ej Sommar):
 
Catharina Sommor, född 1669 24/4 (enl. dödboken), död 1749 16/4 i Jobsbo, Norrbärke sn, dotter till borgaren och handelsmannen Lars Persson Sommor i Köping och Skinnskattebergs sn och Catharina Larsdotter. Gift 1:o m 1684 17/10 (enl. dödboken) med borgaren och handelsmannen Erik Jernbeck i Köping, sist bruksföreståndare på Finnbo bruk i Norrbärke sn, död där 1697 (testamentsgåva i april enl. Norrbärke LIa:3 s. 2v). G 2:o 1698 23/9 i Norrbärke sn med Måns Muhr, döpt 1657 11/10 i Flohammar, Skinnskatteberg sn,  död 1732 27/6 i Jobsbo, Norrbärke sn, borgare i Köping och handelsman där och på Smedjebacken i Norrbärke, sist bosatt i Jobsbo, Norrbärke sn, och sängbunden de sista 18 åren av sitt liv p.g.a. förlamning (”paralysi”).  
 
Catharina Sommor blev enligt dödboken begravd i sin svågers, handelsmannen och gästgivaren Petter Ternstens, grav på stora gången inne i Norrbärke kyrka; Ternsten var gift med Catharinas syster Rebecka Sommor. En ovanligt ståtlig malmljuskrona med 40 ljusarmar i fyra kransar och en kubiskt formad klocka  med fyra urtavlor och slagverk, som skänktes 1735 till kyrkan av Petter Ternsten och Rebecka Sommor, markerar ännu var graven har legat i golvet under mittgången framför predikstolen, en mycket förnäm placering i kyrkan.  
 
Att Catharinas släktnamn är Sommor framgår förutom i dödbokens persionalier över henne, även av Abraham Hülphers genealogiska samlingar i Västerås stadsbibliotek (volym 4, fol. 135). I denna samling finns också uppgifter om släkterna Ternsten (volym 2, fol. 188a) och Muhr (volym 4, fol. 112), se:  
http://www.bibliotek.vasteras.se/medier/hulphers.htm  
 
Förutom när det gäller släktnamnets stavning, så skiljer sig inte min läsning av dödbokens personalier från Leif Nygårds transkription på några väsentliga punker förutom på rad 19 i dödsnotisen (rad 9 i Leifs transkription här ovan) där det står bewist ett Christeligit tålamod, inte bewistatt.  
 

Norrbärke F:1, döde nr 69 år 1749, de första raderna i Catharina Sommors personalier (AD OnLine bild 174)

2011-02-22, 02:03
Svar #6

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Dödboksnotisen över Catharina Sommors son från första äktenskapet lyder:
 
Norrbärke F:1, döde 1732 nr 34 (ändrat från 35)  
 
Hans Ericsson Jernbeck i Hiobsbo, född 1685 d. 8 Augusti, warit hoos åthskilligt
*förn*ämt folck i tienst, men å sidlychtonne hemma hoos sina föräldrar.
Död af håll och sting d: 8 Aprilis. Åldren är 4#6 åhr 8 månader. Begrofs
d. 18 Aprilis i Kyrkan uti Hr Pet. Ternstens graf _ _ _ _ 46 [år] 34 [veckor] 4 [dagar]
 
Anmärkningar:
*-* texten ändrad från ärl[igt] till förnämt    
# siffran ändrad från 2 till 4
 
Adverbet sidlyktone betyder till slut, till sist, slutligen, se Svenska Akademiens Ordbok, tillgänglig på Internet: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
 

Norrbärke F:1, döde nr 34 år 1732 (AD OnLine bild 74)

2011-02-22, 12:19
Svar #7

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Till Leif och Torsten med varmt tack för att ni tagit er tid att läsa, förtydliga, förklara och fördjupa uppgifterna om familjen Sommor. Ni har förgyllt min släktforskardag!
 
Ändringen av Hans ålder är lätt att se, men att kunna se ändringen av ordet ärl till förnämt är bara så skickligt.  
 
Nu har jag en hel del att komplettera med - Ternstens t.ex. och Muhrs.
 
Än en gång tack!
Annastina

2011-02-22, 14:40
Svar #8

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Annastina,
 
Jag glömde kommentera detta med Catharina Sommors låga äktenskapsålder. Det behövdes ingen dispensansökan till Kungl Maj:t vid denna tid eftersom det saknades bestämmelser i lagstiftningen om en exakt lägsta ålder för äktenskapets ingående. Det var först i 1734 års lag (1 kap 6 § Giftermålsbalken) som en sådan bestämmelse infördes och då fastställdes till 15 år för kvinnan och 21 år för mannen. Varken i de medeltida landskapslagarna eller landslagarna fanns några sådana bestämmelser och i 1686 års kyrkolag (15 kap 5 §) fastslås enbart att man måste ha uppnåt laglig och mogen ålder för att få ingå äktenskap. Med laglig ålder avsågs mannens myndighetsålder som då var 15 år medan kvinnan saknade myndighetsålder. Istället var det kvinnans giftoman (fadern eller den som trätt i hans ställe som förmyndare) och i sista hand prästen som hade att avgöra om kvinnan var kroppsligt mogen att träda i äktenskapet. Innan dess var det i praktiken  den kanoniska kyrkorättens syn på äktenskapsåldern som rådde och den faktiska äktenskapsåldern var 13 år för kvinnan och 15 år för mannen, även om kyrkan under 1600-talet verkade för att höja äktenskapsåldern.  
 
Du kan läsa mer om äktenskapsrätten och giftermålsåldern i Sara Willhagers uppsats framlagd vid juridiska fakulteten vid Lunds universistet: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1763432&fileOId=1 768776
 
Marita Persson har sammanställt en tabell över äktenskapsåldern vid olika tider som du hittar här:
http://www.domboksforskning.se/lagar/vigselaalder.htm

2011-02-22, 23:45
Svar #9

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1996
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 22:25
  • Visa profil
Bra Torsten! Ja, verkligen skickligt att se att prästen faktiskt har ändrat från ärligt till förnämt. Och sidlyktone var ett helt nytt ord för mig. Tack, nu lärde jag mig något nytt!
 
Sommor är det naturligtvis! Beklagar mitt slarv.  Och att det står bewist ett Christeligit tålamod är logiskt då det syftar på något hon visat och skulle vara ordet att använda vid en modern tolkning.  
 
/Leif
 
(Meddelandet ändrat av legony 2011-02-23 01:32)

2011-02-25, 08:54
Svar #10

Utloggad Bengt Östlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2012-02-17, 19:00
  • Visa profil
Hej,
jag skulle behöva hjälp med föräldrarnas namn, och bostadsort, till Göran Jansson. Göran var gift med Greta Jansdotter som var född 1795-08-26 i Norrbärke. Jag har gått igenom alla husförhörslängder i Norrbärke där Göran figurerar.(Alla hänvisningar kommer från AD.): AI:7 sid 71, AI:8d sid 66, AI:9b sid 86, AI:10b sid 86, AI:11b sid 91, AI:12d sid 81, AI:13c sid97 samt AI:14d sid 96. I samtliga fall står det endast att han var född 1795. alltså endast födelseåret. Var han var född står heller inte förrän i husförhörslängden AI:13c sid 97 där man gissar att han var född i St.Tuna. I Norrbärke's dödbok, F7 bild 177 lpnr 126, finns angivet att han var född 1795-03-30 och att han dog 1861-10-26. Jag har inte funnit några belägg för att födelsedatumet stämmer.
Jag har letat igenom för St.Tuna för 1795 och funnit följande 5 födda pojkar med namnet Göran: Sidan195 lpnr 43, sidan 201 lpnr 138, sid 203 lpnr 172, sid 204 lpnr 176, sid 205 lpnr 192, men jag har svårt att hitta om någon av dom är den Göran jag söker. Naturligtvis är jag tacksam om det också går att få uppgifter om Görans rätta födelsedatum.
 
Vänliga Hälsningar
Bengt

2011-02-25, 17:53
Svar #11

Utloggad Sven-Ove Brattström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2840
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 23:52
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Göran Jansson kom från Söderbärke (W) när han gifte sig 1816. I Söderbärke finns han i utflyttningslängden 1816. Det går bra att följa honom bakåt i Söderbärke några år, han anges där vara född i Lövåsen 1795-03-30.
Tyvärr vet jag inte inte var Löfåsen är i Söderbärke, eller någon grannsocken - men det kanske någon annan vet ?
 
Det finns fler i HFL som har Löfåsen som födelseplats. De som är födda i andra socknar tycks ha socknarna angivna, så troligtvis ligger platsen i Söderbärke.
 
(Meddelandet ändrat av brattis 2011-02-25 18:01)
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2011-02-25, 19:19
Svar #12

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1996
 • Senast inloggad: 2019-10-23, 22:25
  • Visa profil
Det finns ett Lövåsen i grannsocknen Ramsberg. Men jag hittar ingen Göran född datumet som anges. Och ingen Jan/Johan med son Göran i Lövåsen enl. hfl aktuell tid.
 
Mvh
Leif

2011-02-26, 07:01
Svar #13

Utloggad Stefan Jernberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1890
 • Senast inloggad: 2019-11-08, 16:29
  • Visa profil
  • jernbergs.org/
Man bör ha i åtanke att när det i dessa trakter anges (Stora) Tuna så avses för det mesta Silvberg, vari det finns ett Lövåsen. Här går det att återfinna Göran och hans familj (Silvberg AI:7 1787-1799 p 23).
 
Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs

2011-02-28, 17:24
Svar #14

Utloggad Bengt Östlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2012-02-17, 19:00
  • Visa profil
Hej,  
jag vill framföra ett stort TACK för att Ni hjälpt mej få information om ovanstående personer. Jag måste också ge Er en eloge för den snabbhet med vilken Ni fått fram uppgifterna. Jag är verkligen imponerad!
   Som nybörjare är det ibland svårt att angripa problemen rätt så det känns tryggt att veta att det finns så mycket kunniga personer på nätet som delar med sig av sina kunskaper!  
 
Vänliga hälsningar
Bengt

2011-03-11, 18:46
Svar #15

Utloggad Maj-Brith Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 960
 • Senast inloggad: 2013-01-06, 19:19
  • Visa profil
Snälla kan någon hjälpa mig med föräldrar och Syskon till Catharina Persdotter F:1702- i Sandsjön Ramsberg (i vilket landskap ligger detta?)hon blev G:1744- och D:1764-i Norrbärke:
G.med Hans Persson Spore F:1700-09-27 Sporberget Norrbärke  
Han D:1767-.I familjen föds bland andra en son: Hans Hansson Slogberget Norrbärke F:1734-03-26 G:1761-06-24 och D:1809-02-11 i Sandsjön Ramsberg ( ev, U län )  
Tackar i förväg  gör Maj-Brith i Leksand

2011-03-13, 12:38
Svar #16

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Maj-Brith!
Först - Ramsberg ligger i T-län.
 
Varifrån har du uppgifterna om Catharina Persdotter? I vilken husförhörslängd finns familjen Hans Persson Spore?
 
Har du funnit Catharinas uppgifter i vigsel- resp. dödbok?
 
Jag har en annan hustru till Hans Persson, men han kan ju ha varit gift flera gånger. Husförhörslängderna i Norrbärke är inte precis lättillgängliga.
 
Mvh
Annastina Sekunde

2011-03-13, 17:55
Svar #17

Utloggad Maj-Brith Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 960
 • Senast inloggad: 2013-01-06, 19:19
  • Visa profil
Hej Annastina !
Du undrar var jag har fått uppgifterna om att makan till  
Hans Persson Spore Slogberget Norrbärke (W)F:1700-09-27  
skulle bära namnet Catarina Persdotter Sandsjön Ramsberg (T)  
Det är så här:Jag har A.D. och har därifrån skrivit ut Ramsberg A1:7 (1750-1772)Bild 158/ sid 150.
Utskriften tycker jag är lite svårläst med jag tyder den så här:
Maken Hans F:1700 ankom till Sandsjön 1750 , G:1744-  
därefter står i en kolumn på honom 1767 v 43.n 18 är det rätt ?
Och vad betyder detta ?
Catharina F:1702 ankom 1750- G:1744  
på henne står i samma kolumn 1764 v 31 n.25.(tror jag)
Vad detta betyder känne jag inte till.
Jag har 2 barn i familjen det är :
Hans F:1734-03-26 Slogberget Norrbärke(W)  
och Catharina F:1745-  
Kan Du få ut något mer ur Ramsberg A1:7 är jag tacksam  
Du nämner att Du har en annan maka till Hans Persson Spore.
Vill Du upplysa mig om detta namn  samt lite mer vad som gäller för henne ?
Har Du även några barn till den familjn så kunde vi kanske kolla mot dopboken i Ramsberg!  
Tackar på förhand för ditt intresse gör Maj-Brith i Leksand

2011-03-14, 13:32
Svar #18

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Hej igen Maj-Brith!
I Norrbärke AI:3, bild 32 finns Per Hansson Spore med hustru Karin Halvarsdotter och (vissa?) barn. efter sonen Hans finns inskrivet något som jag tyder till hu Lisbeth Larsdotter, inga data. Vi kan nog glömma henne.
 
I AI:4 bild 34 finns änkan Karin Halvarsdotter kvar. Här dyker sonen Petter upp. Enligt dödboken är han född 1699 i Nb, men jag har inte hittat födelsen. Hans har jag inte fler uppgifter om i Nb. Möjligen har han flyttat till Ramsberg, inga flyttningslistor finns i Nb - i Ramsberg möjligen men svårlästa.
 
I Ramsberg AI:7 finns en familj; Torparen Hans Persson, som du skrev. Hans Persson dör 1767 i april i Sandsjö (LI:5). Hans hustru Catharina Persdotter ska ha dött 1764 enl. Ramsberg AI:7. Jag har inte sökt henne. Hon har tydligen inte dött i Nb, som du skrev i ditt första inlägg. Jag har inte heller funnit vigseln 1744 vare sig i Nb eller Ramsberg.
Jag antar att det blir svårt att finna några uppgifter om Catharina Persdotter. Jag sökte i Disbyt och där finns en forskare som nämner henne, dock utan att ha belagt vare sig föd. (1702) eller död (1764).
 
Det var allt från mig och nu lämnar jag detta.
Mvh
Annastina

2011-03-14, 19:03
Svar #19

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Jag har funnit vigseln mellan Hans Persson och Catharina Persdotter; 1743-09-25 i Norrbärke. Där står att Catharina är från Ramsberg och Sandsjön. Jag har tittat lite´ i hfl Ramsberg och i AI:4, bild 192, finns en Per Persson med hu. Brita Samuelsdotter som skulle kunna vara den familj du söker. En dotter Carin finns och Karin och Katarina används ju ofta växelvis. Här står inte föd.år utan åldern och det är alltid lite´oklart vad som menas (tycker jag). Du kanske kan kolla i föd.boken om du hittar henne.
 
Till sist - Hans Persson står som änkling, när han gifter sig med Catharina.
I dödboken hittar jag min Elisabeth Larsdotter, som efter att ha fött tvillingar i okt. 1742 dog i december.  
 
Nu lämnar jag definitivt detta.
 
Hälsningar
Annastina

2011-03-14, 19:25
Svar #20

Utloggad Bengt Östlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 14
 • Senast inloggad: 2012-02-17, 19:00
  • Visa profil
Hej igen, har åter stött på problem. Söker nu datum, plats och dödsorsak för Stina (Kerstin) Jonsdotter, född 1768-11-08 gift med Jan Jansson, som var född 1755, och som vådeligen drunknade 1799. I AD har jag endast hittat henne i husförhörslängden för Norrbärke AI:6b sid 72 (Övre Starbo). Hittar ngn även uppgifter om hennes föräldrar så är det Guldstjärna.
Hoppas åter på Er välvilja att hjälpa en novis som hittar problem som han inte klarar av på egen hand.
Vänliga hälsningar
Novisen Bengt i Falun

2011-03-15, 11:09
Svar #21

Utloggad Maj-Brith Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 960
 • Senast inloggad: 2013-01-06, 19:19
  • Visa profil
Hej Annastina och tack för hjälpen att Du här ovan hittat
  min Catarina det var skönt!
Att jag dessutom fick med Per Persson med Hu.Brita Samuelsdotter som ev.Föräldrar är ju ypperligt.
Fans det några data med på någon av dem?
Skönt att vi även kan notera din Elisabeth Larsdotter
som Hu.1 då vore det ju bra att kunna skriva in hennes
data där dom hör hemma.
Stod det något om tvillingarna överlevde?
Jag har i dag varit in på Arkiv Digital men klarade inte läsa i  
några av Kyrkböckerna varken i Norrbärke eller i Grangärde.
Jag har ålderförändringar (84 år) på mina ögon enligt ögonläkaren i Falun:det är glaskroppar som vissa dagar lossnar och då ser jag inte så bra mot detta är inget att göra mer än vänta tills någon annan dag då det går bättre!
så jag får avvakta tills denna dag kommer.
----------------------------------------------------
Jag har fått ett digert material om 15 A 4 sidor via en annan för mig okänd släktforskare om släkten Spore.
ursprunget till denna forskning är jag ganska säker på är korekt för den är:  Publicerad:Västbergslagens Släktforskare  
samt Norrbärkes Byalängder.  med namn på den forskaren som har  
sökt och funnit svaret på den frågan som då var gällande.
--------------------------------------------------------
Tackar återigen för din hjälp gör Maj-Brith i Leksand

2011-03-15, 15:13
Svar #22

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Maj-Brith!
 
Elisabeth Larsdotter är född 1707-08-07 och dotter till Lars Hansson Knös i Slogberget och hans hustru Cherstin Mattsdotter född i Ramsberg enl uppgift. Jag har inte forskat i detta.
 
De små tvillingpojkarna Isak och Jakob dogo båda 1743, Isak den 27 sept. av håll och barnkrämpor. Jakob den 28 juni av bröstsjuka.
 
Catharinas osäkra föräldrar har jag inte fördjupat mig i.
 
Hälsn.
Annastina

2011-03-15, 16:31
Svar #23

Utloggad Maj-Brith Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 960
 • Senast inloggad: 2013-01-06, 19:19
  • Visa profil
tack Annastina Nu skall jag skriva om ansedeln till Hans Persson
Spore F:1700-09-27 i Sporberget Norrbärke (W) med sina båda Fruar och barn!
Samt även skriva dit de övriga uppgifter som jag fått från Dig!
Hälsningar med kram och tack från Maj-Brith i Leksand

2011-03-19, 22:57
Svar #24

Utloggad Bo Åkerberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 136
 • Senast inloggad: 2019-09-01, 16:09
  • Visa profil
Hej!
Vilka var föräldrarna till Elisabeth Ersdotter, född 1700 i Räfsnäs (?) och avliden 1792. Hon var gift med Gilius Giliusson i Svarthyttan. Hon kan vara dotter till Erik Jönsson, f.1655 i Räfnäs /Karin Nilsdotter, f.1659 i Norrgovik, Gränge. Alternativt kan hon vara dotter till Erich Persson, f.1667 i Räfsnäs / Karin Pehrsdotter, f. 1666 i Östansbo, Gränge. Någon släktforskare som vet ? Jag är tacksam för all hjälp !
 
Med vänlig hälsning
Bo Åkerberg

2011-03-20, 19:05
Svar #25

Utloggad Sten Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 188
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 13:29
  • Visa profil
Hej Bo  
 
Den Elisabeth Ersdotter som avlider i Svarthyttan den 24 maj 1792 uppges i db vara född i Räfsnäs den 24 augusti 1700. Det tror jag är en felaktig uppgift. Enligt fb i Norrbärke C:2 får Erik Jönsson i Räfsnäs en dotter Lisbet, född den 20 augusti 1701 och som döps den 24 samma månad. Troligen är detta din Elisabet och då får man väl tänka sig att prästen har räknat baklänges i dödsnotisen och hamnat ett år fel. Någon annan lämplig Elisabet, född augusti 1700 i Norrbärke är väl svårt att finna? Erik Jönsson med hustru och barn återfinns även i Norrbärke AI:2 1694-1704 under Räfsnäs.
 
mvh
Sten
 
(Meddelandet ändrat av Oloff 2011-03-20 19:09)

2011-03-20, 19:19
Svar #26

Utloggad Maj-Brith Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 960
 • Senast inloggad: 2013-01-06, 19:19
  • Visa profil
Jag söker en son till:Per Hansson Spore F:1670-02-16 i Sörvik Ludvika G:1696-08-01 D:1744-01-?  
med Hu.Karin Halvarsdotter F:1673-08-08 Klenshyttan Ludvika  
Den son jag hört talas om men inte hittat skulle heta Petter, Peter eller Pär,samt troligen vara F:1699 i Norrbärke.
Har sökt efter honom i Arkiv Digital under Födelse: Norrbärke för hela år 1699 men helt utan något positivt resultat.
Vore därför mycket tacksam för lite hjälp från någon av alla de  
kunniga släktforskare som jag vet finns i Norrbärke.
Hälsningar från Maj-Brith i Leksand.

2011-03-21, 11:36
Svar #27

Utloggad Annastina Sekunde

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 396
 • Senast inloggad: 2018-02-26, 16:19
  • Visa profil
Hej igen Maj-Brith!
 
Jag har haft samma problem som du med Petter Persson Spor/Spore och inte kunnat finna honom i föd.boken vare sig under 1698 eller 1699. I den boken finns flera barn som verkar vara inskrivna i efterhand; i marginalen eller på snedden. Inte alls otroligt att något barn tappats bort.
 
Att det är Per Hanssons och Karin Halvardsdotters barn bevisas av Nb hfl A1:2, sid 82 (bild 93 i genline). Längst ned på sidan står Per under föräldrarna. Till vänster om namnet står 1698.
 
I A1:3 sid 48, bild 32 i genline återfinns Per under föräldrarna och nu med hustru Anna Mattsdotter.
 
För mig är det helt klart utan Petters födelsenotis.
 
Hälsn.
Annastina Sekunde

2011-03-21, 19:59
Svar #28

Utloggad Bo Åkerberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 136
 • Senast inloggad: 2019-09-01, 16:09
  • Visa profil
Hej Sten !
 
Hjärtligt för hjälpen. Skickligt arbete. Erik Jönsson måste vara rätt person.  
 
Mvh
Bo

2011-03-22, 14:33
Svar #29

Björn Eriksson

Hej!
Jag söker fadern till Hammarsmedsmästaren Nils Olofsson född 7 juli 1672 på Morgården i Norrbärke församling.
 
Nils gifte sig 17 oktober 1697 i Söderbärke med Kerstin Eriksdotter född 1676 i Tunkarlsbo, Söderbärke församling.
 
Nils o Kerstin fick sonen Olof född 4 april 1720 i Läxsjöbo, Söderbärke församling.
 
Olof Nilsson blev Hammarsmed som sin far och gifte sig 29 september 1754 i Söderbärke med Kersin Halvardsdotter född 7 juni 1721 på Malingsbo bruk.
 
Olof o Kerstin fick sonen Nils född 18 augusti 1761 i Forsen, Skinnskatteberg. Nils Olofsson Damberg gifte sig 23 oktober 1783 i Skinnskatterg med Anna Olofsdotter Smedberg född 24 mars 1763 i Lindshyttan, Skinnskatteberg
Skinnskatteberg AI:10 (1806-15) sid 210/AD
 
Med vänlig hälsning
Björn
 
(Meddelandet ändrat av Ramnas50 2011-03-22 14:42)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna