ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Olof Olofsson i Röbäck 1699-1759  (läst 1084 gånger)

2001-04-29, 18:54
läst 1084 gånger

Rune Johansson

Jag har många anor i Röbäck, det finns som jag tycker två svårigheter med Röbäck dels är byn stor dels finns det personer med samma namn under samma tidsperiod. Ett sådant namn är Olof Olofsson.
I A1:1 under Röbäck
Olof Olofsson 1723-1731
Hustru Karin 1728-1731
Moder hustru Brita 1723-1731
Broder Nils 1723-1728,1731
Syster Margareta 1723-1724 död
Syster Brita 1723-1729
Syster Anna  1723-1727
I A1:3 under Röbäck
Olof Olofsson 1732-1735
Hustru Karin 1732-1735
Moder hustru Brita 1732-1735
Broder Nils 1733-1735
I A1:4 under Röbäck pagina 38
Lilla Olof Olofsson 1736-1741
Hustru Karin 1736-1741
Moder hustru Brita 1736-1741
Under drängar
Pagina 176 Nils Olofsson Röbäck 1736 pagina 43
Under Röbäck
Pagina 43 Röbäck
Nils Olofsson pagina 176 1737-1741
Hustru Karin pagina 209 1737-1741
 
Faddrar vid Olof Olofssons barn
 
Johan född 1730-06-05 Olof Hansson och dess hustru i Röbäck, Olof Johansson och dess syster Elsa i Röbäck.
Nils född 1732-11-03 Mickel Olofsson och dess hustru i Röbäck,Olof Stahlsson ?, och dess syster Helena i staden
Anna född 1734-07-27 Comminister Modin och dess hustru, Olof Johansson och dess syster i Stöcksjön
Johannes född 1736-01-24 Olof Hansson och dess hustru Anna i Röbäck, Erik Ersson och dess hustru Margareta i Röbäck
Brita född 1737-09-15 Kykoherde Eric Fluur och dess hustru, Eric Jöransson och dess hustru Anna Larsdotter i Röbäck
Catharina född 1738-12-14 Erik Andersson och dess hustru Malin, Sold Hans Jacobsson Pims, pigan Malin Eliasdotter Röbäck
Andreas född 1740-08-12 bl.a Olof Persson och Brita Jonsdotter i Röbäck
Catharina 1741-12-19 Daniel Olofsson och dess hustru i Röbäck, Olof Larsson ibid, pigan Elsa Zachrisddotter ifrån Ytterhiske
Maria 1743-10-24 Rustmästare Lars Rönnbom och dess hustru Maria Johansdotter Röbäck, Comminister Lindahl, Pigan Cecilia Mårtensdotter Röbäck
Petrus 1745-04-30 Michel Olofsson och dess hustru Brita Olofsdotter i Röbäck, Sold Daniel Tysk, pigan Maria Danielsdotter i Röbäck
Catharina 1748-06-25 Mårten Johansson och dess hustru Cecilia Andersdotter i Röbäck, Pehr Larsson och dess hustru  Karin Nilsdotter Röbäck
Carl 1750-04-12 Erik Andersson och dess hustru Malin Jonsdotter, Sold  Lars Matsson Frisk, hustru Anna Eliasdotter ifrån Röbäck
 
Vid Nils Olofsson barn Lars fött 1739-04-15 är  
bl.a Olof Olofsson i Röbäck fadder barn Israel fött 1745-05-09 är bl.a Michael Olsson och hustru Brita Olofsdotter fadder och när Nathanel föds 1749-08-09 är bla Olof OLofsson och hustru Karin Johansdotter fadder.
 
Enligt vigselbok vigs 1727-11-12 Olof Hansson från Röbäck med Anna Olofsdotter ifrån Röbäck
1729-10-19 vigs Michel Olofsson ifrån Röbäck med Brita Olofsdotter ifrån Röbäck samt 1737-04-17 Nils Olofsson ifrån Röbäck med Karin Larsdotter ifrån Biennberg.  
 
Min slutsats ifrån husförhörslängd, dopvittnen samt vigselbok blir då ( ngt svagare för Nils Olofsson ) att Anna Olofsdotter gift Olof Hansson, Brita Olofsdotter gift Michel Olsson, Olof Olofsson gift Karin Jonssdotter ( syster till dopvittnet Olof Johansson i Stöcksjön enligt ovan),Nils Olofsson gift med Karin Larsdotter syskon.
 
Känner ngn till om det finns några fler syskon.
Känner ngn till ngt om föräldrarna Olof och Brita.
Känner ngn till om det finns något släktskap med Daniel Olsson då jag tycker han och hans barn Daniel gift med Cecilia Mårtensdotter ofta återfinns som dopvittnen.
 
MVH
 
Rune

2001-05-05, 16:58
Svar #1

Gun Jonsson

Den Daniel Olsson du nämner kan möjligen vara en son till Olof Olsson Kröger & Märeta/Margareta Jacobsdotter. Daniel var född 1686 enl. dödboken för Umeå lfs 1759.10.24. Daniels hustru hette Anna, jag har inget patronymikon här, hon dog 1753.
Daniel var även han soldat Kröger en tid. Det är allt jag har om denna Daniel.

2001-05-05, 21:42
Svar #2

Rune Johansson

Gun
 
Tack för upplysnigen
 
MVH
 
Rune

2001-05-06, 15:18
Svar #3

Rune Johansson

Om man ser i mantalslängd ser man att 1718 sker det en överlåtele på ett av hemmanena. En Olof Olofsson tar över från en Olof Olofsson. Det är väl troligast vår Olof Olofsson. Det noteras även en syster Margareta som stämmer enligt ovan. Det noteras även en förälder om jag läser mantalslängden rätt. 1717 noterades på hemmanet 1 bonde 1 hustru 1 son 1 dotter.
Min tolkning av detta bli att Sonen Olof Olofsson tar över hemmanet då fadern Olof Oloofsson  dör ca 1717.
Kan möjligen Olof Olsson vara samma som Olof Olsson Kröger enligt Guns svar.
 
MVH
 
Rune

2001-05-06, 17:15
Svar #4

Gun Jonsson

Hej Rune!
Olof O. Kröger var nog död långt före 1718. I Mossbergs blad finns en anteckning om Olof Krögers änka Margareta Jacobsdotter år 1709 (dombok). Hustrun Märeta kallas Olsdotter i sonen Daniels dödsnotis men det är trologtvis fel.

2001-05-06, 23:29
Svar #5

Rune Johansson

Tack Gun.
 
Jag kommer att försöka följs Olof Olofsson bakåt i tiden genom mantalslängderna via ett besök på biblioteket i morgon.
 
Rune

2001-05-07, 22:29
Svar #6

Rune Johansson

Jag har gått igenom mantalslängderna från 1713-1731. Från början noteras hemmanet  sist i länggden och från 1721 som nr 16. Jag vet inte om  
ev byte i längderna beror på hemmansbyte, kameral ändring eller ev att jag tar fel hemman.
 
1713 St Olof Olofsson 1 bo 1 hu  
1714 St Olof Olofsson 1 bo 1 hu (not. Hust Brita)
1715    Olof Olofsson 1 bo 1 hu
1716    Olof Olofsson 1 bo 1 hu 1 do
1717    Olof Olofsson 1 bo 1 hu 1 son 1 do
1718 St Olof Olofsson/Olof Olofsson 1 bonde 1 förälder 1 syskon ( död? Syster Masrgareta)
1719    Olof Olofsson 1 bo 1 hu 1 do
1721    Olof Olofsson 1 bo 1 hu
1722    Olof Olodsson 1 bo 1 förälder
1724    Olof OLofsson 1 bo 1 moder
1725    Olof Olofssons änka 1 hu 2 söner 1 dotter
1726    Olof Olofssons änka 1 hu 2 söner 2 dotter
1728    Olof Olofssons änka 1 hu 2 söner 1 dotter
1731    Olof Olofsson 1 bo 1 hustru
Förkortninga
bo = bonde
hu = hustru
do = dotter
 
Noteringen 1719 och 1721 något svårföklarlig
Troligast har sonen noterats som bonde och modern som hustru då fadern och sonen samma namn.
Dottern Margareta som dog 1724-04-25 verkar ha varit ett år äldre än Olof.
 
Allt talar dock för att Olof Olofssons fader var Olof Olofsson.
 
MVH
 
Rune

2001-05-08, 18:52
Svar #7

Rune Johansson

Jag fortsätter med mantalslängd som jag tror den hänger ihop
plats 8
1688  Israel Ericsson
plats 9
1688  Hu Margeta Erik Ols   0 bo 1 hu 2 son 2 dot
1690  Hu Margeta            0 bo 1 hu 2 son 2 dot
1692  Israel Eriksson soldat          
plats 10
1692  Olof Olofsson         1 bo 0 hu 0 son 2 dot
1693  Olof Olofsson         1 bo 0 hu 0 son 0 dot
1694  Olof Olofsson         1 bo 0 hu 0 son 0 dot
1695  Jöran Eriksson        1 bo 1 hu 0 son 0 dot
1696  Jöran Eriksson        1 bo 1 hu 0 son 0 dot
1697  Jöran ERiksson        1 bo 1 hu 0 son 0 dot
1698  Jöran Erik./Olof OLofs1 bo 1 hu 0 son 0 dot
1699  Olof Olofsson         1 bo 1 hu 0 son 0 dot
Från 1702-1712 återfinns
en Olof Olofsson längst ner på mantalslängd med 1 bonde och en hustru.  
Detta är ju ngt svårt att tolka men i dombok 10 april 1734 återfinns en paragraf som säger  Lät Olof OLofsson i Rödbäck anföra det Jöran Eriksson i Rödbäck avstått till Olof Olofssons fader Olof Olofsson som var Jöran Erikssons halvbroder det skattehemman  av tre tunnor skatt som som Olof Olofsson nu innehaver och som Jöran Erikssons son Erik Jöransson i Stöcksjön sedemera sökt detta hemman att klandra.....
Jag tycker detta visar Jöran Eriksson och Olof Olofsson har samma moder ( den i mantalslängden angivna Margeta ) att hustrun först var gift med ngn som hette Olof, och sedan med Erik Olofsson båda döda.
Tacksam för ytterligare upplysningar.
 
MVH
 
Rune

2001-05-11, 18:06
Svar #8

Rune Johansson

Enligt dombok 6 oktober 1738 angående ett fäboställe i Skarvelsjö framgår att Jöran Eriksson är Olof Olofssons havbrors son samt Daniel Olofssons svåger. Det framgår även att Jöran Eriksson född den 7 mars 1670. Meningen ovan borde väl dock vara att Olof Olofsson är Jöran Eriksson havbrors son.
 
Rune

2001-05-24, 14:59
Svar #9

Rune Johansson

Enligt dombok 25 oktober 1736 inställde sig Olof Hansson i Håkmark som är avlidne kvinnopersonens Anna Larsdotters svåger. Dessutom innfann Anders Andersson och Olof Olofsson från Röbäck.
Vid vigseln 6/4 1727 mellan Sold Olof Hansson Ångerman med Margareta står Olof från Grisbacka samt Margareta från Sörfors.
Det framgår vidare av paragrafen att Anders Andersson i Röbäck är Olof Hanssons faderbroder.
Det framgår vidare att Olof Olofsson och Olof Hansson är kusiner.
Olof Hanssons fader bör alltså heta Hans Andersson.
Olof Hansson och Olof Olofsson bör alltså ha samma  
farfar eller farmor eller morfar eller mormor.
Se nu diskussion under Per Nilssons i Degernäs  
under rubrik Olof Joensson i Grisbacka.
Där framgår att Anders Larsson i Grisbacka är denna kanditat med iså fall barnen Nils Andersson,Anders Andersson i Röbäck, Margareta Andersdotter gift först med en Olof sedan med en Erik.
 
Tommy Anmdersson skriver att han sett en notis på att Erik Olofssons fru hette Margareta Andersdotter och var dotter till Anders Larsson i Grisbacka. Detta skulle väl nästan med 100% säkerhet visa att Anders Larsson är den gemensamma nämnaren.
Tacksam för denna källa.
 
MVH
 
Rune

2001-05-24, 15:15
Svar #10

Rune Johansson

Med anledning av ovanstående inlägg.
När jag i efterhand läser inlägget tycker jag det blev oklart var Per Nilssons i Degernäs ursprung diskuteras. Det är under efterlysningar av  
Olof Joensson Grisbacka Umeå död ca 1716
 
Rune

2001-05-25, 11:44
Svar #11

Rune Johansson

Anders Hansson omnänd under diskussion Olof Joensson....... flyttar sedemerar till Brattby
Enligt dombok 28/3 1743 förordnas till förmyndare till Anders Hanssons omyndiga barn Olof Hansson i Håkmark, Jacob Henriksson uti Baggböleå samt Henrik Andersson vilka är brors och systersbarn, jag är inte så hemma på hur dom beskrev släktskap men jag tolkar det som att Anders Hansson och Olof Hansson bröder
Jag ser att jag i ovanstående inlägg ej nämnde att Hans Andersson även synes vara son till Anders Larsson...om det stämmer att Margareta Andersdotter är dotter till Anders Larsson
 
Rune

2001-05-30, 06:48
Svar #12

Rune Forsgren

Enligt originala domboken förordnades Olof Hansson uti Håkmark och (Jon Jonsson uti Stärkesmark) till fömyndare för avlidne Anders Hanssons uti Brattby trenne omyndiga barn, hwilka äro deras (faders och mors syskon) brors och systerbarn.
Avsnitten jag satt inom parantes är sedan överstrykna och ersatt med Jacob Henriksson uti Baggböle och Henrik Andersson uti Brattby.
Anders Hansson och Jacob Henriksson hade varit gifta med systrar till Jon Jonsson.Henrik Andersson hade såvitt jag vet inget släktskap.

2001-06-03, 15:09
Svar #13

Rune Forsgren

Jag tror att Anders Andersson i Röbäck, soldaten Per Andersson Frisk och Hans Andersson i Grisbacka var bröder.Och söner till store Anders Hansson i Röbäck. Att Per och Anders var bröder finns det flera belägg för, Hans menar jag Rune J:s inlägg ovan (24 maj) visar hör till syskonskaran.
Hos Anders Hansson finns en son noterad första gången 1678, 1686 två söner, 1690 en son + sonhustru, 1694 en son, hos Anders Andersson en förälder 1697, 1698 AH eller AA, 1699 en dotter hos AA (kan vara det syskon som finns 1700). Vissa år fins en knekt införd och från 1700 en knekthustru.
Min teori blir: Hans Andersson född c1662, gifter sig c1689 och återfinns från 1696 i Grisbacka (en
liten lucka där). Man kan notera i domboken hösttinget 1695 att Nils Anderssons hemman i Grisbacka uppbuds för cronans utlagor (vilket väl borde betyda attman hade skatteskuld?).
Anders Andersson född c 1670 (dör 1743 och anges då vara 75 år), soldat 1689-94 och gift c 1697.
Per Andersson född c 1676, soldat 1694 och gift c 1699. Hans hustru är sedan den knekthustru som finns noterad. Eventuell syster född c 1683.
I Grisbacka skrivs Hans Andersson ut som knekt första gången enligt mantal 1699-1700 och andra gången 1710, komenderas till Reval och dör. Att en 48-åring skrivs ut som soldat är inte helt vanligt, men heller inget unikt vid den här tiden. På hemmanet finns sedan hustrun Anna till det sonen Anders tar vid.

2001-06-03, 17:30
Svar #14

Rune Johansson

Hej Rune F
 
Tack för en intressant teori.
 
Jag har tittat ännu en gång på paragrafen 25 oktober där det ordagrant står  Olof Olofsson som är avlidne kvinnopersonens svåger Olof Hanssons syskonbarn avlade efter.... samt  förekallades Anders Andersson som är Olof Hanssons farbroder...
Detta skulle innebära att man måste hitta en annan förklaring till syskonskapet mellan Olof Olofsson och Olof Hansson.
 
Rune

2001-06-03, 19:26
Svar #15

Rune Johansson

En rättelse.
 
Jag ser att i ovanstående inlägg skrev jag att syskonskapet mellan Olof Olofsson och Olof Hansson skall förklaras skall vara syskonbarns eller kusinskapet.
 
Rune

2001-06-04, 11:04
Svar #16

Utloggad Kerstin Farm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 475
 • Senast inloggad: 2013-03-17, 20:48
  • Visa profil
  • www.farm.se
En fråga om Anderssönerna ovan: Är inte Nils Andersson en bror också i så fall? Eller har jag tolkat det fel.
 
Hälsningar
 
Kerstin

2001-06-04, 16:47
Svar #17

Rune Johansson

Hej Kerstin
 
Om Rune F teori stämmer är ju Hans, Anders och Per söner till Anders Hansson i Röbäck.
Troligast är Nils Andersson son till Anders Larsson i Grisbacka liksom Margareta gift med Olof Olofssons farfader (som denna diskussion handlar om).
Jag håller för troligt att Rune F teori den rätta
 
Rune

2002-02-21, 19:42
Svar #18

Rune Johansson

Enligt ovan framgår att Olof Olofsson i Röbäck och Olof Hansson i Röbäck kusiner, vilket kusinskap jag ej kunde härleda tidigare.
En del av lösningen synes dock Rune Forsgrens inlägg den 20/1-2002 under efterlysning ev Olof Joensson i Grisbacka vara.
Där framgår att Erik Olofsson enligt Nils Bure pagina 318 har 4 barn Jöran , Anna, Birgitta och Barbro.
Vi vet enligt ovan att Olof Olofsson fader Olof Olofsson och Jöran Eriksson halvbröder.
Dom har en gemensam moder Margareta Andersdotter som härstammar ifrån Grisbacka enligt ovan och diskussion under Olof Joensson i Grisbacka.
Den gemensamma nämnaren för kusinskapet blir denna Margareta Andersdotter.
Margareta Andersdotter är Olof Olofssons farmor
samt Olof Hanssons i Håkmarks mormor ( modern Anna Eriksdotter )
Kan någon dock hjälpa mig ngt som indikerar att Margareta Andersdotter dotter till Anders Larsson i Grisbacka ?
Vet någon ngt om Anna Eriksdotters systrar Birgitta och Barbro ?
 
Rune

2003-01-27, 19:40
Svar #19

Rune Johansson

Angående Rune Forsgrens inlägg 30/5-2001
Jag har undrat över Henrik Anderssons i Brattby föräldrar Anders Henrichssons och hustru Lisbeta  ursprung ?
Enligt dombok 28/9 1741 förordnas till förmyndare för Nils Danielssons barn i Gubböle av senare giftet Henrich Andersson i Brattbyn och Erik Zachrisson i Strand och av förra giftet Hans Hansson i Baggböle.
 
Enligt dombok 26/3 1746 har förmyndarna Hindrik Andersson i Brattby och Erik Zachrisson i  
Strand försålt avlidne Nils Danielssons omyndiga barns del i hemmanet i Gubböle till deras  
halvbroder Nils Olofsson som även äger börd i hemmanet.
 
Rune

2003-01-28, 17:47
Svar #20

Rune Forsgren

Rune,
i hans dödsnotis skrivs att Anders Henriksson kom från Skellefteå. Enl hösttinget 1701 tog han upp Peder Zachrissons hemman i Brattby. Bördsrätten till det tillhörde Henrik Jons dotter Brita, 11 el 12 år. Hennes morbror var Olof Jöransson i Gubböle.

2003-01-28, 21:32
Svar #21

Rune Johansson

Tack Rune F
 
Enligt db  23/10 1732 fordrade änkan hustru Ingrid Jöransdotter tillika med Erik Olofsson arv efter avlidne änkan hustru Barbro Jöransdotter i Gubböle av Nils Danielsson därsammanstädes framgår att Ingrid och Erik Danielsson är den avlidnes syster och systerdotter.
Brita Hendrichsdotter från Brattby gifter sig 1725-10-17 med Erik Danielsson ifrån Stöcksjö.
 
Anders Henrichsson torde ju inte vara syster till Brita enligt Rune F inlägg då han kommer ifrån Skellefteå.
I Hindrich Anderssons dödsnotis 1759-10-30 heter modern Lisa, i systern Cherstin Andersdotter dödnotis 1781-08-27 i Norrfors heter modern Anna Persdotter och i brodern Per 1785-09-01 i Strand Elisabeth Ericsd:r (källa Srand bys historia 1539-1967 sidan 12)
 
Anders Hindrichsson gift med en dotter till Olof Jacobsson i Överboda. Enligt dombok 22/10 1730 framgår då Erik Mosesson skall köpa det hemman som  
hans hustru Malin genom arv tillfallit. Det framgår även att Malin har en kusin Jonas Nilsson i Kasamark och svågrar Nils Eriksson och Hindrich Andersson.
 
Min tro är att Anders Hindrichssons hustru Elisabet på ngt sätt har släkt i Gubböle eller Stärkesmark. Jag kan dock inte lista ut hur.
 
Kan ngn ?

2008-03-11, 16:38
Svar #22

Utloggad Göran Sundin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 186
 • Senast inloggad: 2019-09-24, 20:35
  • Visa profil
Hej
 
Kan någon upplysa mig om huruvida Catarina Olofsdotter f.1727 i Gubböle, Umeå lfs (dotter till Olof Jonsson f.1699 och Elisabeth Persdotter f.1687, bägge i Umeå lfs)
var gift med Isak Andersson f.1730-10-01 i Nyby, Umeå lfs.
 
Om detta är fel Catarina, vilken Catarina Olsdotter var han gift med?
 
Mvh
Göran

2008-03-12, 17:48
Svar #23

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 60
 • Senast inloggad: 2011-01-06, 13:44
  • Visa profil
Hej
 
Enligt A1:6 sidan 131 sidan finns Isak Andersson i Mjösjön  
samt hustrun Karin.
På samma sida finns Olof Jonsson Nyman benämnd som fadern
Han kommer från sida 140 inhyses i Vännäs.
Enligt Dombok 10/10 1759 framgår att Olof Jonsson finns hos sin måg  
i Mjösjön.
Enligt A1:2 sidan 320 har Olof Jonsson Nyman o hustru Elisabet  endotter Karin.
 
Så det är väl troligt att Isak Anderssons hustru dotter till Olof Jonsson Nyman  
dessutom får deras första barn namnet Elisabet
 
Rune

2008-03-13, 07:29
Svar #24

Sven-Erik Johansson

Det är roligt att se Rune att du bekräftar databas Kråkens slutsatser sedan en del år tillbaka, så att släktsökare skall slippa undan den info som i detta fallet sprids av andra välkända publikationer.  
 
Varma hälsningar  
Sven-Erik

2012-05-03, 20:29
Svar #25

Utloggad Karin Nilsson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 94
 • Senast inloggad: 2014-12-25, 10:07
  • Visa profil
Är det någon som har kommit fram till vem som är far till Olof,
som var gift med Margareta Andersdotter född i Grisbacka.
Vilket efternamn Olof har och var han kom från.
Son-
Olof Olofsson 1663.
Hustru Brita Nilsdt.1671.  
Barn- Olof 1699, Johan, Anna, Margareta, Nils, Brita.
 
Som förslag till Olofs efternamn kan man tänka sig Olofsson eller Johansson.?

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna