ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Olof Olofsson Frisk i Röbäck 1690-1779-06  (läst 655 gånger)

2001-04-30, 22:56
läst 655 gånger

Rune Johansson

Enligt dödsbok
 Olof Olofsson i Röbäck, född år 1690. Fader Olof Andersson ibi, moder obekant, var hemma tills han för hemmanet blev soldat 1710 giftade sig 1713 med Malin Andersdotter, haft med henne 4 söner och 4 döttrar, 1 son död.......blev änkling 1741 giftade sig andra gången med änka hustru Maria Olofsdotter
Enligt A:1 under Röbäck
 
Olof Andersson 1723-1725 är på Ön
dotter hustru Anna 1723-1725
Gossen Per 1723-1725 Är på Ön
 
Olof Olofsson Frisk 1727-1731
Hustru Malin 1727-1731
Moder 1728-1731
dotter Malin 1728-1730
son Olof 1729-1730
 
på annat ställe under A:1
 
Olof Olofsson Frisk är soldat 1725-1727
hustru Malin 1725-1727
moder hustru Dordi 1725-1727
dotter Malin 1727
 
Under Ön A1
 
Anders Ersson 1723-1726 död
hustru Malin 1723-1730
.....
fader Olof Andersson 1726-1731
dotter Anna 1726-1727
dotter ? Malin 1730-1731
 
Den 4 april 1727 gifter sig Anna Olofsdotter på Ön med Erik Jonsson Waken på Ön.
 
Min tolkning av ovanstående
 
Hustru Dordi måste vara Malin Andersdotters moder.
När dottern Malin på Öns man dör flyttar fadern till hemmanet.
 
Jag söker:
Olof Anderssons hustru
Malin Andersdotters föräldrar Anders NN och Dordi NN
samt ytterligare syskon till Olof Olofssons Frisks förutom Anna och Malin, kan man även säga med vem Anna tidigare var gift med.
 
MVH
 
Rune

2001-05-01, 20:09
Svar #1

Rune Johansson

Enligt dombok 6 september 1736
nr 43 Röbäck NO 27. Lolla Olof Olofsson 7/16 mantal falli till öde 1721 och med 1723 öde legat upptagit 1724 på 5 åhrs frihet av denna som skattat 1729 donerat lappscholan.
Nämnden berättar, att hemmanet år 1721 blivit öde förmedelst nuvarande åbos faders fattigdom och ålderdomsbräcklighet, och befants av Tingsrätten den 6 april 1725 hållen protokoll förenämnda åbos, som då var Soldat Olof Frisk kallad, hustru Maria Andersdotter den 10 april 1724 anhållit befallningsmannen s Nortmans immission uti hemmanet, samt att vid skedd besiktning i mangården intet hus varit på tomten till att finna och åkern legat uti linda med mahra?....
 
Dottern Malin gifte sig med Olof Johansson i Stöcksjö. En intressant fadder är vid deras dotter Elsas födelse Avskedade soldaten Eric Wackens hustru Anna Olofsdotter på Ön vilket är Malins faster.
 
Rune

2001-05-02, 23:32
Svar #2

Rune Johansson

Enligt Anna Olofsdotter dödsnotering 1767-10-15
Anna Olsdr Waken född år 1682(8?). Fadr Ol Andersson i Röbäck. Moder Malin hennes moder obekant gift 1713 med ? Thomsson i Skravelsjö som samma år dödde i Gotheborg utan barn....
 
Anders Erikssons hustru heter Malin Olofsdotter enligt inventering och bouppteckning  År 1729 den 21 april hölts inventering och bouppteckning uti framlidne bonden Anders Eriksson på Öhn, närvarande änkan hustru Malin Olofsdotter.....
 
Enligt mantalslängd 1714 anges Olof Andersson hustru Malin dotter Anna ?(ev förkottning sonhustru) Malin Olof Frisk
Enligt mantalslängd 1718 Olof Andersson hustru Malin dotter Anna.
 
Jag tycker ovanstående talar för att Olof Andersson har en hustru som heter Malin och sonen Olof Frisk och döttrarna Anna och Malin.
 
En hypotes om Olof Frisks hustru är att hon ev är dotter till Anders Bengtsson om jag läser mantalslängd riktigt
noteras 1 hustru 1 son och en dotter under Anders Bengtsson 1712. 1714 är dotter borta och hustrun heter Dordi och sonen Isac tror jag.
1715 1 son 1 sonhustru samt en dotter.
1716 noteras Föraren Röstedt ingen notering i mans kolumnen samt en hustru och en dotter på detta hemman.
1717 Föraren och gästgivaren Röstedt man och hustru.
 
Kan någon förkasta denna teori eller ev ge stöd att Maria Andersdotter dotter till Anders Bengtsson
 
MVH
 
Rune

2001-05-03, 09:47
Svar #3

Rune Johansson

Jag ser att i ovanstående inlägg sktivit att Olof Olofsson Frisk skall heta Maria Andersdotter, skall vara Malin Andersdotter.
 
 
Rune

2001-05-03, 22:37
Svar #4

Rune Johansson

I oktober 1736 dör Olof Andersson på Öhn 80 år gammal. Han bör alltså vara född ca 1656.
I mantalslängd noteras en möjlig Olof Andersson första gången 1681. Det som gör mig tveksam är att det redan år 1687 noteras en dotter och 1692 en måg. Olof Andersson borde alltså gift om sig med en äldre änka för att detta skall gå ihop. Jag tycker sedan man kan följa denna Olof Andersson till 1721 i mantalslängderna Olof Andersson hustru dör 31 april 1721 enligt dödsbok.
 
Rune

2001-05-04, 18:14
Svar #5

Rune Forsgren

Rune J,  
Modran hustru Dordi finns i hfl 1730-31 hos Abraham Röstedt i Röbäck.

2001-05-04, 19:36
Svar #6

Rune Johansson

Tack Rune F
 
Detta utesluter väl då att Malin Andersdotter dotter till Anders Bengtsson, då Abraham Röstedt då son till Anders Bengtsson och samma moder inte kan vara på samma ställe samtidigt, om det eventuellt inte är Cherstin Halls moder ?
 
Jag har fortsatt att titta i mantalslängd under Röbäck på företrädarna på Olof Anderssons hemman
1665 Moses Persson 1 Bonde 1 Hustru 3 döttrar
1667 Per Mosesson Antal 4
1669 Per Mosesson Antal 5
1671 Per Mosesson Antal 5
1674,1675 Per Mosesson 1 Bonde 1 Hustru
1678 Per Mosesson solda 1 Bonde 1 Hustru  
1679 Per Mosesson soldat Hustru Malin 1 Hustru
1680 Hustru Malin
 
Per Mosesson verkar först varit gift med Malin, Per dör och Malin gifter om sig med Olof Andersson och det är Pers och Malins barn som först syns i mantalslängden 1687.
 
Enligt kort 3/20 F11 har ärlige mannen Påhl Eriksson den 23 april 1683 i Skravelsjön delat sin egendom mellan honom och sina två barn Erik Påhlsson och hustru Maria Påhlsdotter.
Detta dokument underskrivet med bomärken av  
Påhl Eriksson i Skravelsjö
Erik Påhlsson ibid
Olof Andersson i Röbäck
 
Kan denna Malin vara den som först gifter sig med Per Mosesson och sedan med Olof Andersson
Enlig Mantalsläng noteras en dotter under Påhl Ersson i Skravelsjö 1665. Denna dotter borta 1674.
Så det är möjligt att hon gift sig med Per Mosesson.  
Det verkar ju ganska sannolikt att Olof Anderssons hustru är denna Malin Pålsdotter.
Finns det ytterligare bevis på detta ?
 
Rune

2001-05-06, 00:19
Svar #7

Rune Johansson

Angående eventuell fader till Olof Olofssons hustru Malin Andersdotter.
Abraham Andersson Röstedts fader är Anders Bengtsson. Detta bevisas av db 23 april 1722?
i alla fall kort 3/12 db 1720-1725 där det framgår att Nils Jonsson i Kåddis lånat en summa pengar av Abraham Röstedts fader Anders Bengtsson.
 
En möjlig förklaring till detta är.
 
Om man ser på HFL A:1 under Röbäck verkar moder Dordi 1730 vara inskrivet vid ett senare tillfälle. Det finns i A1:3 ej noterat ngn Dordi under Olof Olofsson Frisk och jag kan inte heller hitta ngn lämplig Dordi död ca 1730-1732. Den möjliga förklaringen är att Dordi flyttade till Abraham ca 1730 men togs ej bort under Olof 1730-1731.Moder Dordi finns sedan under Abraham Röstedt i både A1:3 under Röbäck och i A1:4 under ståndspersoner. Dordi dör alltså någon gång efter 1741.
Denna hypotes skulle då innebära att Malin Andersdotter och Abraham Röstedt syskon.
Finns det något stöd för en sådan hypotes ?
 
Rune

2001-05-08, 21:28
Svar #8

Rune Johansson

Jag har funderat vidare på Malin Andersdotters ursprung. Enligt dödsnotering dör hon 1741-07-01 som Stora Olof Olofsson hustru Malin i Röbäck  55 år. Hon bör ju då varit född 1686. Hon är alltså ca 15 år 1701 och bör då ha börjat noteras i mantalslängd. Någon dotter noteras ju inte förrän 1712 under Anders Bengtsson, varföt Malin Andersdotter knappast kan vara dotter till Anders Bengtsson.  
 
Rune

2001-05-12, 21:13
Svar #9

Rune Johansson

Angående Olof Andersson
 
I vårtinget vt-1697 framgår att
 L Olof Andersson i Röbäck tilläts efter det avtal han gjort med Rådman Peder Matsson att få mottaga Erik Anderssons Tysks hemman i Röbäck eftersom berörda Tysk gått därifrån, och rådmannen och Peder Matsson har uti detta hemman att fordra 450 daler Copparmynt... Av paragrafen framgår även att Tyskens moder bör och mista sin förgånga så wähl som Tyskens syster hustru Sara sin
bördsliga arv.
 
Det tycks framgå att Olof Andersson kommer från Röbäck och det stämmer ju med tidigare teori.
 
Rune

2001-05-16, 23:25
Svar #10

Rune Johansson

Den 3 juli 1720 kort 13/20 FII:1 1675-1736 inventerade Erik Påhlssons änka Sara? Thomasdotter och dess 3 barn av förra och senare kullen i Skravelsjö. Det framgår att Erik Påhlsson i en tidigare kull haft sonen Olof som är död och hade barnen Erik och Hans samt dottern Margareta.
Av senare kullen finns barnen
Brita gift med avlidne länsman Östen Olofsson
Maria gift med avlidne Daniel Ohlsson
Margareta som är hemma.
 
Avlidne Erik Påhlsson är bror till förmodade Olof Anderssons hustru Malin Påhlsdotter.
 
Olof Andersson i Röbäck nämns i denna inventering som jag tyvärr inte riktigt kan tyda.  
 
Kan någon hjälpa mig som ev kan visa släktskap till Erik Påhlsson.
Jag tycker det står  
Olof Andersson i Röbäck: Innestående arfs åhrs ? likviderade till 4.
Vet alltså någon vad detta betyder och visar det på släktskap mellan Erik Påhlsson och Olof Anderssons hustru ?
 
MVH
 
Rune

2001-08-18, 11:06
Svar #11

Rune Johansson

Svaret på min fråga av 16 maj är nog att det står årsväxt.
Jag tror även att jag måste revidera mitt påstående av den 16 maj att i det måtto att det endast är Margareta som är född i den senare kullen med Sara Thomasdotter som moder. Någon annan som har tolkat denna inventering.
 
Dottern Maria Eriksdotter har jag antagit vara moder till Olof Danielsson From, Erik Danielsson i Stöcksjö och Malin Danielsdotter enligt mitt inlägg av 12/8 under Umeå socken.  
 
Brita Eriksdotter var gift med avlidne länsmannen Östen Olofsson.  
Moder Brita vistas hos sonen Erik Östensson Fogde 1731-1736. Fogde är ju soldatrotan för Klabböle.
 
Enligt en paragraf i domboken som jag tyvärr inte kan hitta källan till (jag har antecknat 31/3 1731 som dock måste vara fel) att soldaten Jon Storknapps hustru Margareta Eriksdotter halvsyster är änkan Brita Eriksdotter i Klabböle.
 
När Jon Olofsson Storknapps och Margareta Eriksdotters barn föds 1734-02-12 är både Olof Olofsson i Röbäck och Olof Danielsson och dess hustru i Grisbacka faddrar vilket kan visa på det antagna släktskapet mellan  Olof Olofsson Frisk och Margareta Eriksdotter samt mellan Olof Danielsson From och Margareta Eriksdotter.
Det antas ju att Olof Olofsson Friks morfar är Påhl Eriksson i Skravelsjö vilken är densamma som Margareta Eriksdotters farfar. Olof Danielsson Froms morfar är ju även denna Påhl Eriksson.
 
Finns det mer som indikerar att Olof Anderssons hustru är Malin Påhsdotter ?
 
Rune

2001-08-18, 13:36
Svar #12

Rune Johansson

Hej
 
Jag ser att i ovanstående inlägg har jag beskrivit relationen mellan Margareta Eriksdotter och Olof Danielsson From fel. Om hypotesena stämmer är ju Olof Danielsson From Margareta Eriksdotters halvsyster Maria Eriksdotters barn.
 
Rune

2003-06-15, 16:02
Svar #13

Rune Johansson

Hej  
Om man sammanlägger diskussionen här och under Röbäck 21 kan ju slutsaten bli att Olof Olofsson Frisks hustru Malin Andersdotter morfar Isak Larsson i Djäkneböle.
Isaks dotter Dordi antas gifta sig med Anders Bengtsson i Röbäck.
Paret får sonen Abraham Andersson Röstedt (säkerställt) och förmodade dottern Malin Andersdotter.
En dotter till Malin Andersdotter Malin gifter sig  
med Olof Johansson i Stöcksjö vilka kallar en av sina söner Abraham född 1740-07-06 i Stöcksjö.
Även Olof Olofsson Frisk namnger en av sina söner Abraham född 1736-01-28 i Röbäck.'
Jag tycker Abraham inte så vanligt så jag tycker även denna namngivning styrker hypotesen att Malin Andersdotter dotter till Anders Bengtsson.
Det enda som motsätter riktigheten i antagandet är väl angiven ålder i hennes dödsnotis vilket skulle inneburit att hon skulle noterats tidigare i mantalslängd under Anders Bengtsson.
 
Tacksam för kommentarer
 
Rune

2004-10-25, 13:34
Svar #14

Börje Abramsson

Hej Rune!
 
Angående Malin Andersdotter som dotter till Anders Bengtsson och att hon inte förekommer i mantalslängden före 1712 kan vara att hon kommit hem vid 26 års ålder efter att ha tjänat som piga på annat håll.
 
Orsaken att jag kommer in först nu är angående Olof Johanssons hustru Malin Olofsdotter!
Jag har tidigare hittat uppgifterna om att hon var dotter till Olof Olofsson Frisk gift 1713 med Malin Andersdotter.
Det som gjorde mig konfunderad var att i husförhörslängden för Umeå lfs står hon som född 1709!
Kan hon vara dotter till Olof Frisk och Malin Andersdotter men född flera år före de gifter sig? Eller har hon fått fel födelseår?
 
Mvh Börje!

2004-10-25, 20:39
Svar #15

Rune Johansson

Hej Börje
Enligt Rune F inlägg 8/9-2004 Umeå Lands dör Malin i Nya Kaskö Finland 1792. Hon anges född 1709. I A1:6 står två födelsedatum både 1709 och 1713.
Tyvärr kommer jag inte numera in i Disgen där jag samlat min forskning där jag samlat bevis på att Malin Olofsdotter doter till Olof Olofsson Frisk.
Jag får ett felmeddelane.
 
16-bitars Windows-underrsystem.
C:`windows`system32`autoexec.nt.
Systemfilen är inte lämplig att köra DOS-och MicrosoftWindows-program. Välj stäng att avsluta programmet.  
Vet ngn om jag råkat ut för ett virus eller vad ?
 
Rune

2004-10-26, 20:43
Svar #16

annie nordlund

Rune
Vad jag förstår kör Du WinXP och Disgen verkar inte vara helt kompatibelt.Har du 7:an eller 8:an,
Jag har 8:an men har inte provat det på XP än.
Här är min sons lösning på problemet:
gör så här:  
1 gå in på DEN HÄR DATORN
2 gå in på c:windows`reapir, där hittar du  autoexec.nt. ,  kopiera den och  
klistra in den i c:windows`system32,
sen funkar det  
lycka till!!
Hoppas detta löser problemet
MVH
Annie

2004-10-26, 22:01
Svar #17

Rune Johansson

Hej Annie
 
Jag har Disgen 7.
När man gjorde som du sa fick jag åter åtkomst
till Disgen.
 
Tack så väldigt mycket.
 
Hälsningar
 
Rune

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna