ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 27 april, 2009  (läst 3691 gånger)

2008-01-07, 22:46
läst 3691 gånger

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2021-02-11, 00:14
  • Visa profil
Hej igen Bengt!
Av allt att döma är, som Du säger, Germund Persson far till Sune Germundsson även om inte jag heller har funnit någon 100-procentig bekräftelse härpå. Sunes övertagande av Nässja Västergård och brodern Nils Germundssons av Ledås, som ju också ägts av Germund Persson, pekar även på detta.
 
Germund Persson var gift med Karin Nilsdotter, som var dotter till länsmannen Nils Nilsson i Hökhult, ”stamfadern” för länsmans- och prästsläkten Höök (från Kävsjö), g.m.Ingeborg Torsdotter. Karin var alltså syster till länsmannen Tor Nilsson i Högabråten. Hennes bror och systerbarn sålde 1663 sina delar av Nässja Västergård med torpet Ledås till Germund och Karin (Östbo db 1663 10/11):  
     ”Uplästes uhtj Retten Thore Nilssons Kiöpebref uhtj Högabråten Daterat den 1 Maj 1663 uhtj huiliket han sigh bekenner medh sin hustrus ja och samptyckie hafua såldt och uplåtit sin k. Swåger Germund Persson och syster Karin Nilsdotter halffua Wästra Nässia gårdh medh torppet Leås för 90 Riksdlr. Noch bekenna sigh uhtj ofuanbt breff Nils Hansson och Jon Hansson hafua såldt och uplåtit förbt Germundh Persson och sin morsyster fierde delen af Wästra Nässia gårdh medh förbt torpp Leåås och hafua dherföre till fulla nögio bekommit 45 Riksdlr huarföre afhenda ...etc. Dhetta föruhtan hafuer förbt Germundh oppå sin hustrus wegnar ¼ både uhtj gårdh och torpp.”
 
Germund och Karin sålde snart vidare (db 1672 7/11) hälften av Nässja Västergård till Börje Svensson i Moo (Åsenhöga sn) som var gift med Elin Nilsdotter, troligen en syster till Karin.
Nässja Västergård kom alltså från Karins släkt. Varifrån Germund Persson kom vet jag inte. En indikation pekar åt Apelhylta (Alandsryd) i Värnamo sn. Germund sålde nämligen 1665 en fjärding av 1/3 av denna gård till Arvid Svensson Uhr, varvid hans bror Nils Persson ingrep med åberopande av sin bördsrätt, något som kan tyda på att det var fråga om arvejord där (db 1665 27/1 och 23/6). Apelhylta ägdes på 1650-talet av Peder Trulsson, g.m. Kerstin Gertornsdotter.
 
Om familjen känner jag f.ö. till att Germund Persson utöver Nils hade ytterligare en broder, Måns Persson, som ”bleff dödh i Pålandh”(db 1668 20-21/2).
Vid hösttinget 1674 (25-26/9) fick Germund bördsbrev åt sin son Per Germundsson, som ”sig till skräddarehantverket anslagit haver”. Germund Persson och Karin Nilsdotter (om nu inte Germund varit gift mer än en gång) hade, utöver Sune, Nils och Per, en dotter, som var gift med Anders i Boa. Vid hösttinget 1691 (31/10) behandlades arvsförhållandena efter denna syster, varvid Sune och Nils Germundssöner uppträdde som förmyndare för systerns tre döttrar. Faddersamband kan tyda på att även Kerstin Germundsdotter, g.m. Sven Arvidsson i Flahult, hörde till syskonskaran.
 
Att Ingeborg Håkansdotter var dotter till korporalen Håkan Persson i Eddebo bekräftas av db 1706 18-21/6 och 1708 5-8/2, då Sune Germundsson tillsammans med Sven Erlandsson i Linnås (g.m. Kerstin Håkansdotter) och Gunne Nilsson i Månsabo (g.m. NN Håkansdotter) upplät en fjärding skattejord i Eddebo till Gudmund (Gunne) Jonsson i Eddebo (g.m. Gunnar Håkansdotter) ”emot den kostnat han på sin swerfader Håkan i Eddebo till 60 dlr utstådt”.  
Vänligen
Ingemar Wickström

2008-01-08, 01:36
Svar #1

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Hej Ingemar!
Tack, mycket intressanta uppgifter.  
 
Tor i Högabråten har jag stött på vid läsning av Östbos domböcker. Problemet är bara att Germund Persson är en relativt ny bekantskap vilket gör att jag inte sökt systematiskt efter honom i domböckerna. Även Börje Persson i Mo(160(0)-1684) är en person jag är bekant med. Han nämns 1676 som säljarna av en arvslott (sannolikt systerlott) i Slungsås, Kävsjö, när denna säljs till nämndemannen Jacob Jacobsson.  
 
Hälsningar
Bengt

2008-01-20, 23:05
Svar #2

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Har tittat lite vidare på Nils Nilsson i Hökhult. Från egna tidigare domboksgenomgångar har jag följande noteringar (...dock inte som resultat av sökande efter Nils Nilsson utan tillkomna som biprodukter varför de säkert inte är fullständiga):
? 1629-05-15: Dannemannen Nils i Hökhult och hustrun Ingeborg Torsdotter köper två fjärdingar i Hökhult, Kävsjö, från Giermund Giermundsson
? 1635-05-25: Nämns explicit som länsman i ett barnamordsmål.
? Som fullmäktig vid gårdstranskationer, 1624-09-17 Slungsås, 1630-09-15 Elgebo, 1636-03-21 Flahult, 1637-11-20 Hädinge Mellangård, 1639-10-14 Slungsås, 1642-10-14 (tillsammans med nämndemannen Tor i Högabråten) Mörkebo torp
 
Om det är samme Nils i alla notiser bör slutsatsen kunna dras att han blev länsman någon gång mellan 1629 och 1635.
 
Tittar man i mantalslängderna finns en Nils i Hökhult, Kävsjö, från den första mantalslängden 1642 till 1653. År 1653 antecknas hustrun som död men Nils finns kvar och har undertecknat längden. År 1654 har Nils undertecknat längden men tas inte upp under Hökhult där endast dräng och piga anges. Åren 1655-1657 finns en Nils med hustru Marit(Märit) upptagen och 1658 en endast hustru Marit. Från 1659 finns Joen och hustrun upptagan för Hökhult.
 
Har också googlat lite och då funnit följande sida: http://hem.bredband.net/b136296/a-o/hook/hook.htm där det sägs att Nils hade 7 barn:
? Tor Nilsson (1597-1673)
? Peder Nilsson, student i Uppsala 1632, stadskrivare i Torshälla, uppges vara den förste som använt namnet Hök
? Håkan Nilsson
? dotter gift med Erik
? dotter gift med Börje Eriksson
? dotter gift med Johannes Nicolai (präst?)
? Karin (yngst) gift med Germund Persson  
 
Som källa uppges arkivstudier av Kjell Henrysson.
 
I inlägget 2008-01-07 förmodas även Elin Nilsdotter, gift med Börje Svensson i Mo (felaktigt Persson i mitt inlägg 2008-01-08), vara en dotter. Är Börje Eriksson en förväxling med Börje Svensson? Elin avled 1690 i en ålder av 90 år och bör, om dödebokens uppgift stämmer, vara född 1600.  
 
På den refererade sidan sägs vidare att Nils Nilsson kom från Hökhult i Kärda vilket med utgångspunkt från ovanstående uppgifter verkar vara felaktigt. Vid en genomgång av mantalslängden för Kärda 1642-1660 kan ingen Nils i Hökhult, Kärda, identifieras.
 
Det som förbryllar lite är försäljningen av Nässja Västergård som refereras i inlägget 2008-01-07. I denna kan endast 3 barn identifieras:
? Tor Nilsson, halva gården
? en dotter (med sönerna Nils och Jon Hansson), en fjärdedel, här ligger det väl närmast till hands att denna dotter då var gift med ovannämnde Johannes Nicolai utifrån vilken det är möjligt att konstruera patronymikonet Hansson.
? Karin Nilsdotter, en fjärdedel, gift med Germund Persson.
 
Varför förekommer inte övriga fyra förmodade barn? Var det ett mödernearv och olika mödrar eller finns annan förklaring?
 
Tor Nilsson ges årtalen (1597-1673), någon som vet varifrån denna uppgift kommer?

2008-01-23, 20:09
Svar #3

Utloggad Ronald Skoog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2018-03-04, 16:11
  • Visa profil
I have traced my farmor farfar, Magnus Andersson (Skön when he became a soldier) to Åker where he is shown fodd 18180216 on jbgf.se Fodds, vigda och döda i Åker församling i Jönköpings län.  It shows Magnus was born at Gisslaköp to Torpare Anders Johannesson and Stina Petersdotter.  I can find no other information on Anders Johannesson and Stina Petersdotter.  There is a marriage record for 18150326 for Dräng Anders Johannesson to Piga Stina Persdotter at Linden Gisslaköp and a fodd record of a Johanna born to Torpare Anders Johannesson and Stina Persdotter at Linden 18160103.
 
I would appreciate any information on Anders Johannesson and his family (parents, siblings and children) and if it is the same Stina with one name misspelled.
 
Magnus joined the Army 18381116, was given the name Skön and was assigned to Soldattorp No 60, Maramö, Värnamo, where he retired 18690118.  He was replaced by his son Johannes Magnusson Skön and died 18891009 at Maramö.

2008-01-24, 19:25
Svar #4

Yvonne Korn

It seems to be the same persons - following shows an entry in the Åker household examination roll AI:6 :
 

2008-01-24, 21:42
Svar #5

Utloggad Ronald Skoog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2018-03-04, 16:11
  • Visa profil
Yvonne
 
Thank you for the household examination roll information.  It appears Petersdotter on Magnus' record was a misprint.  I've changed the name to Stina Persdotter in my records and entered their birth dates.  
 
Would you have any other information on Anders and Stina;  parents, siblings, death dates, etc?  The jbgf.se birth records only go back to 1803.
 
Ron

2008-01-24, 23:01
Svar #6

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2021-02-11, 00:14
  • Visa profil
Bengt!
 
Nils Nilsson i Hökhult (Kävsjö sn) är förhållandevis väl dokumenterad i domboken, inte minst eftersom han vid två tillfällen fick ”tingsvittnesbörd” om sina förhållanden.
Första gången var vid tinget 1643 25/8. Han blev då utsedd till häradets ”herredagsman” till riksdagen i Stockholm i oktober och tänkte uppenbarligen passa på att försöka utverka någon form av favör för de tjänster han gjort kronan:   Samma dagh framträdde för Rätten ährligh och fönumstigh man Nils Nilsson i Hökhult länsman vthi Åkers giäld och Tofterydh sockn å tinge betygadhe thet  han hafwer warit Cronones länsman vthi trij och tiugu åhr och hållit rusttienst medh en häst i tolff åhr, medh twå hästar i otta åhr och ther af mist Niyo rustningar på tågh, ty förorsakadher at begära ther om granna Witnes byrdh och häradz bewijs så althenstundh Nämbdhen medh hono witnar och grannarna tillstädis sådant i sanningh wara, ty kunne the hono ther om häratz bewijs rätt wijsan till styrkio icke förwägra. Althenstundh han ähr sinnadher i Vndherdånigheet Supplicando besökia H. Kon. Majestet och then kongeligh Regeringh om it gustigt audiens och Vprättningh och hafwer ock sielff med sitt länsmans ämbete tient Cronan trooligen och wäll hema i landet effter sin yttersta förmågo. Till ytermera Wisso.
 
Den andra gången var 1647 20/6, sedan han drabbats av en eldsvåda:  ”Samma dagh framkom för rätten Nils Nilsson i Höckhult en gammal länsman ock gaff tillkänna att han haffwer warit länsman öffwer Åkers prestagiäld och Toffteryd sokn wthi 25 åhr och i rusttiänst tillsatt och på togh mist i rusttiänst till 9 rustningar ock begärade it sanferdigt tingswitnesbyrd om sitt ämbetis uträttandhe, huru han sigh stält haffwer emoth almogenom och öffwerheten. Eliest then 18 Martij 647 öffwerkom honom om nattetid wådheldh wppå hans gård Hökhult, thet alla hans boder, låfft och wisthws, kläder mest all hans egendom elden förtärdhe, wndantagandes fägårdhen, och twänne uthan på brändhe stufwor räddades, almogen med nämbden swara, aldhenstund han haffwer alltid funnets trogin, wthi sin tiänst  rätrådigh och allwarsam, ty bewilliades honom itt godt och itt ährligit witnesbyrd och man haffwer icke annat aff honom förnummit  än troohett och rätrådighet i cronones tiänst then rundo tidhen han sigh haffwer bruka låtit, såsom en ährligh och trogen man tillbör, thetta tingsrätten honom för sanningh och rättwijsan skull icke neka eller förwägra kunne.”
 
Annars var hans debut i domboken inte så bra. Han blev 1614 19/10 dömd till döden för dubbelt hor med Assar Månssons i Hemmershult hustru Anna. Om detta, se diskussion i fjor (mitt inlägg 2007 30/1) här på AF under Fryele.
 
Nils i Hökhult blev 1616 13/9 instämd av Ambjörn i Väshult, Måns i Väshult och Erlands son i Vadh i Västbo härad samt Erland i Häradsö om Hökhults gård. Då inlade Nils i Hökhult två pergamentsbrev, det ena daterat år 1560 och det andra år 1583, och två pappersbrev, det ena daterat år 1596 och det andra år 1607, som alla förmälte fullkomlig tingskötning och stångfällning. Nils dömdes att få sin gård oklandrat behålla.
 
Om köpet från Germund Germundsson av jord i Hökhult, se db 1622 16/9 och 1629 15/9.
 
Nils Nilsson stämde in Anders i Mjogaryd till tinget 1619 24/5 för ett sting genom armen med en ”tellekniv”. Anders fick böta.
 
År 1630 pantköpte Nils Nilsson och h.h. Ingeborg Torsdotter en sjundepart av Linnås i Åker sn från Arvid Håkansson i Ytthult(?) i Mo härad. Sedan Nils Nilsson fått betalt för sin fordran, går gården 1653 över till Peder Andersson i Häradsköp (db 1630 26/2, 1652 18-19/10, 1653 28-29/2).
 
Nils Nilsson är 1635 (db 27/9) i tvist med Unne Bengtsson i Sjöhult i Månsarp sn om en röjning på Linnås ägor och sägs då äga 1/7 av Linnås.
 
År 1648 köpte Nils Nilsson en treding av Mellangården i Ålaryd från Anders Andersson i Ålaryd och dennes son Anders Andersson i Öna (db 1648 13-14/3).
 
En tvist om en fordran som Nils Nilsson hade på kyrkoherden Jon Dryander i Värnamo behandlades vid tinget 1660 12/3. Talan fördes av Tor i Högabråten ”på sin sal. fadhers Nilses uthi Hökhultz wegnar”.
 
När det gäller Nils Nilssons barn känner jag till följande:
Fullt klart är att länsmannen Tor Nilsson i Högabråten var son till honom (se t.ex. ovannämnda domboksnotis). Likaså  är det genom den i mitt förra inlägg refererade notisen från 1663 10/11 klart att Germund Perssons i Nässja Västergård hustru Karin hör till syskonskaran. Att Jöns Nilsson (Johannes Nicolai), komminister i Kävsjö från omkr. 1634 till 1660, var gift med en dotter till Nils Nilsson anges i Smolandi Upsalienses nr 211, där efter Herdaminnet refereras hur Nils Nilsson intervenerade till förmån för sin svärson vid tillsättandet av kyrkoherde i Åker 1642. Du har säkerligen rätt i att Nils och Jon Hanssöner var barn till detta par.
Dokumenterat är också att Per Nilsson Höök är bror till Tor Nilsson. Per behandlas i Smolandi Upsalienses nr 426, där också som systrar anges hustrurna till Erik i Baggebo och Börje Eriksson i Monsabo, Mo hd. Som grund för uppgifterna, vilka meddelats av Axel Mollstadius, anges en domboksnotis 1660 12/3 (även om det står17/3):  Notisens början lyder: ”Samma dagh vplästes vthi Rätten Pedher Nilssons Hökz Stadz Notarij kiöpebreff uthi Torsilia daterat Hökhult dhen  13 Junij 1657./. Sampt Erijk i Baggebo på sin hustrus sampt på Börgies och hans hustrus wegner i Moo tillstädes./. uthi hwilckit han sigh bekienner haffwa såldt och uplåtit sin k. Broder Thore Nilsson i Högabråten sin schattejordh och arffzrett uthi Hökhult medh underliggande Torp Wijssebo…”. Det är väl en rimlig slutsats att Eriks och Börjes hustrur är systrar till Peder och Tor, även om detta inte sägs uttryckligen. ”Börgie” identifieras av Axel Mollstadius (som såvitt jag förstår var en mycket erfaren forskare) som Börje Eriksson i Monsabo i Mo hd, ovisst på vad grund. Uppgiften att det är Börje Svensson i Moo (Åsenhöga sn) som avses har jag, likaledes utan angivande av stöd,  fått av hembygdsforskaren Nils Emanuelsson i början av 1980-talet. Måhända är det förekomsten av Börje och h.h. i 1660 års notis i kombination med Börje Svenssons och Elin Nilsdotters köp 1672 av släktjord i Nässja Västergård som ligger bakom kopplingen. Det förefaller också rimligare att identifikationen ”i Moo” avser en gård hellre än ett härad. Noteras kan vidare att Jon Börjesson  i Moo (en son till Börje Svensson i Moo?)1699 köpte Baggebo av Erik i Baggebos son sal. Nils Erikssons omyndiga barn och därvid åtog sig att i sin livstid föda och försörja dennes två omyndiga döttrar (db 1699 17-20/10, 1702 25-28/2 nr 18).   Men för säkerhets skull får det kanske t.v. anses vara en öppen fråga vem ”Börgie” var och därmed också om Elin Nilsdotter verkligen var dotter till Nils Nilsson.
Att alla syskonen ej nämns vid försäljningen av Nässja Västergård 1663 och Hökhult 1660 kanske kan förklaras av att de vid skiftet efter föräldrarna fått sitt arv i andra gårdar.
 
Hälsningar
Ingemar

2008-01-25, 19:46
Svar #7

Yvonne Korn

Ronald, the name Per, Peter, Petter and even the latin form Petrus is really the same, although the Per version probably is the most common. I'm not familiar with this parish but there seem to be birth records way back to 1682. You might find them a bit difficult to translate though. This is f ex the birth entry for Stina in 1794, with baptizm date Oct 22:
 

2008-01-25, 19:49
Svar #8

Yvonne Korn

Sorry the baptizm date for Stina is Oct 26 and birth date Oct 22. Birth record for Anders, with baptizm date June 2, 1791:
 

2008-01-25, 21:12
Svar #9

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Ingemar,
Stort tack för uppgifterna.
 
När det gäller Börje så skulle jag nog hålla på att detta trots allt avser Börje Svensson i Mo. Min erfarenhet är att man i domböckerna vanligen refererar till gård/by och inte härad. I de fall hänvisning sker till härad brukar detta anges explicit.
 
Att vidare Börje Svensson förekommer i transaktionen kring Nässja pekar också åt detta håll.
 
Hälsningar
Bengt

2008-01-26, 12:10
Svar #10

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2021-02-11, 00:14
  • Visa profil
Bengt!
Ja, troligen är det så. Det är bara min stora respekt för Axel Mollstadius, som uppenbarligen hade ingående kännedom om domböckerna i nordvästra Småland, i kombination med att jag själv har alls ingen kunskap om gårdarna och bönderna i Mo härad under 1600-talet, som gör det svårt att helt avfärda hans uppgift. Något måste det ju ligga bakom hans notering om en Börje Eriksson i Monsabo i Mo hd. Kanske kan det vara en förväxling med den samtida Börje Eriksson i Månsabo i Åker sn, men det är i så fall konstigt att Mollstadius placerat denne i Mo hd. Denne Börje Eriksson var gift med en dotter till Gudmund Pedersson i Skillingaryd (av den s.k. Skillingarydssläkten).Hustrun tycks vara avliden senast 1656, men det finns inget som tyder på att han gift om sig med en dotter till Nils Nilsson.
Hälsningar
Ingemar

2008-01-26, 16:10
Svar #11

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Ingemar,
Om man söker på CD'n Svenska Ortsnamn får man fram Månsabo i Åker och i Tofteryd, dock inget i Mo. Inte heller en sökning med M i början och bo som slutled ger någon gård i Mo härad som har något liknande namn. Jag tycker nog det hela talar för en förväxling med den av dig nämnde Björn Eriksson i Månsabo, Åker.
 
När det gäller den andra systern bör dennes man Erik vara identisk med skogvaktaren Erik Jönsson i Baggebo som vid vintertinget 1659-01-20 låter uppläsa sin fullmakt.  
 
Hälsningar
Bengt

2008-01-26, 22:35
Svar #12

Utloggad Ronald Skoog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2018-03-04, 16:11
  • Visa profil
Hej Yyonne
 
You're right.  Not knowing how to read Swedish, the written words can be a challenge.  If I'm reading the birth records right, Anders' parents are Johannes Andersson and Martha Johansdotter.  Stina's parents look like Per Andersson and Maria(?) Andersdotter.
 
Again, thank you for the information.
 
Ron

2008-01-27, 18:11
Svar #13

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2021-02-11, 00:14
  • Visa profil
Bengt!
   Ja, då kan väl Börje anses utredd!
   Din notis om skogvaktaren Erik i Baggebo, som ju ger hans ”fadersnamn” Jönsson, ledde mig till följande två notiser:
        1657 31(sic!)/9:    Samma dag inlade uti rätten Erik Joensson i Baggebo ett köpebrev daterat Baggebo den 2 februari 1655 underskrivet av Sven Johansson i Stora ..bo(?) i Västbo (”Wassbo”) härad fullmäktig på sin och sina syskons vägnar att tingsköta all sin arvspraetention uti fasta jorden uti Baggebo in till sin styvfader Erik Jonsson i Baggebo för 15 riksdlr, vilka femton Riksdlr..etc.
Även 1650 6-7/6 nämns Sven Johansson som styvson till Erik i Baggebo.
   1629 15/9:    ”Baggebo i Käfssiö sochn är bygdt af Sliungzakra endskylte    skatägor, och för den skuldh dömdes till skatiordh at wara och skiutes in vnder Johan Suenson hans hustru Märit Nilsdotter:  st: 14 d.”
Denne Johan Svensson i Baggebo nämns i domboken bl.a. 1638 31/10, då han satt i nämnden.
Detta skulle kunna betyda att denna Nils Nilssons dotter hette Märit och att hon först gifte sig med Johan Svensson i Baggebo och efter dennes död med Erik Jönsson.
Hälsningar
Ingemar

2008-01-27, 19:11
Svar #14

Yvonne Korn

Hi again Ronald. An approximate translation would be for Stina:Do (=Dito, likewise, in this case Oct 26) baptized Pär Andersson's and wife Brita Anders daughter's in W(est) Ålaryd child, Stina, born on the 22 of this month. Witt(nesses)...
and for Anders: Junii 2. baptized Johannes Andersson's and wife Märtha Johans daughter's child in Föreberg Norregården, Anders, born on the 31st of May. Witt(nesses):...
The witnesses would normally be neighbours and/or relatives and could also give you more information of their family.
Anders can be found in household examination roll AI:3 Föreberg Norregård:
 

2008-01-27, 19:19
Svar #15

Yvonne Korn

And in the same roll you will also find Stina's family in Ålaryd Westregård page 203:
 

2008-01-27, 20:47
Svar #16

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Ingemar,
En mycket intressant hypotes du kommit fram till och den verkar mycket trolig.
 
Gårdsnamnet i notisen 1657 har jag tolkat som Stora Gassbo. Jag tror detta rör sig om Gössbo i Burseryd där det bodde en skogvaktare vid namn Sven Johansson.
 
Hans fullmakt som skogvaktare lästes upp på Västbos hösteting 1662-12-17. Denne skogvaktare råkade på höstmarknaden 1664 i Gislaved dräpa adelsmannen Isac Hierta. Dråpet ansågs ha begåtts i våda. (En sammanfattning finns i Gislavedsboken 1972).
 
Hälsningar
Bengt

2008-01-28, 19:38
Svar #17

Utloggad Ingemar Wickström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 93
 • Senast inloggad: 2021-02-11, 00:14
  • Visa profil
Bengt!
Ja, det stämmer bra med Stora Gassbo och då är Din koppling till Sven Johansson i Gössbo intressant! Vi får väl se om det dyker upp något ytterligare stöd för Märit som dotter till Nils Nilsson.
Hälsningar  
Ingemar

2008-01-29, 21:47
Svar #18

Utloggad Ronald Skoog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 8
 • Senast inloggad: 2018-03-04, 16:11
  • Visa profil
Yvonne
 
Thank you for all your help.  This also gives me Stina's siblings and their birth dates.
 
I really appreciate all your input
 
Ron

2008-08-03, 18:17
Svar #19

Utloggad Inger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2016-01-21, 17:50
  • Visa profil
Tor Suneson född 1703, Nässja Västergård Åker.
Min ana Märta Torsdotter gift med Johannes Jonsson, född 21 juni 1721 boende i Fryebo, Tofteryds församling går ej att finna i Tofteryds födelsebok, vigselbok.
Frågan är om Märta Torsdotter är dotter till ovanstående Tor Suneson. Åkers kyrkoböcker finns ej tillgängliga för denna aktuella tiden. Märta har en son med namn Sune, född 1 november 1767, ett ovanligt namn i Tofteryd.  
Johannes Jonsson och Märta Torsdotters sonhustru, Maria Kristina Jonasdotter, född 16 nov. 1779 härstammar från Skillingaryds gård. Så gör också Tor Sunessons släkt genom Sunes farmor Karin Nilsdotter, dotter till Nils Nilsson Hökhult gift med Ingeborg Torsdotter
Tacksam för synpunkter om min hypotes om Märta Torsdotters härstamning.
Inger Lindberg

2008-08-04, 14:17
Svar #20

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Inger,
Också min bild är att namnet Sune är ganska ovanligt i Östbo och Västbo. Namnet förekommer bland ättlingar till Tor Sunessons far Sune Germundsson i Nässja:
? Sune Håkansson (1741-1792), Slungsås, Kävsjö. Var son till Tor Sunessons bror Håkan Sunesson (1701-1781)
? Tre av sönerna till Anna Håkansdotter (f. 1733) i Hökhult. Sune (f. 1760), Sune (1778-1778), Sune (f. 1779). Också Anna var dotter till Håkan Sunesson i Slungås.
? Sune Jönsson (f. 1762). Son till Katarina Håkansdotter (1730-1823) i Brännehylte, Kulltorp. Även Katarina var dotter till Håkan Sunesson i Slungås.
 
När det gäller namnet Tor vet jag inte hur vanligt det var men det tillhör knappast de allra vanligaste namen.
 
Även om man inte kan vara säker tror jag att det är en god hypotes att Märta Torsdotter är dotter till Tor Sunesson.
 
mvh
Bengt

2008-08-09, 20:40
Svar #21

Utloggad Inger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2016-01-21, 17:50
  • Visa profil
NÄSSJA SÖDERGÅRD, Åker.
Jag söker min mormors Frida Svensson, född Gustafsson i Boglös Rota Tofteryd den 19/8 1879, mormorsmors Kajsa Stina Niklasdotters, född 4/1 1811 Nässja Södergård föräldrar.
 Jag har en anteckning att Klas Andersson, bonde på Nässja Södergård född 1773 och Maja Stina Andersdotter, född 11792, död 9/1 1824, Pålskog, Åker skulle vara hennes föräldrar.
Vore tacksam om dessa uppgifter är riktiga.  
Tacksam för alla uppgifter om denna släkt.
Inger Lindberg

2008-08-09, 21:58
Svar #22

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Inger !
 
Stina Cajsa f. 1811 01 04 Nässja södergård, Åker
Fad: Klas Andersson f. 1776
Mod: Maja Stina Andersdotter f. 1791 09 07
Barn: Marta Lena f. 1814 04 03
 
Källhämtning: Åkers födelsebok, hfl A1;5 sid 89
 
Mvh
 
Vivi

2008-08-11, 17:04
Svar #23

Utloggad Inger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2016-01-21, 17:50
  • Visa profil
Hej Vivi,
 
Tack för bekräftelsen. Min nästa fråga är om Maja Stina Andersdotter  är dotter till Ander Larsson, Pålskog död 9 aug. 1824.
 
Mvh
Inger

2008-08-11, 22:05
Svar #24

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Inger !
 
Nej det är inte fadern.
 
Fad: Anders Hansson f. 1763 04 14
Mod: Elin Svensdotter f 1771 01 27
Barn:
Maja Stina f. 1791 07 07 Det står sept. i denna hfl. Hittar inte i födelseboken
Cajsa d. 1794 06 01
Martha f. 1798 04 24
Källhämtning: Åkers hfl. A1:4 sid 45 Pålskog
 
Mvh
 
Vivi

2008-08-18, 20:35
Svar #25

Utloggad Inger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2016-01-21, 17:50
  • Visa profil
Tack för uppgifterna om faderskapet och mejlet, Vivi.
Nu kommer nästa fråga.  
Vem är föräldrarna till Maja Stinas make Klas Andersson, född1776 Nässja Södergård, Åker.
Denne Klas är min mormors mmmmmf.  
Klas  dotters man Gunne Hansson, född 22 dec 1802, Eddebo Åker  är son till Hans Gunnessonfödd i Ovdaskog 3 jun 1769 och Gustava Katarina Nilsdotter. Jag har inga uppgifter om modern.
Känner du till hennes anor?
Mvh Inger

2008-08-18, 21:48
Svar #26

Utloggad Vivi Bryntesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1213
 • Senast inloggad: 2010-11-14, 21:45
  • Visa profil
Hej Inger !
 
Clas Andersson f. 1776 02 18 Nässja södergård, Åker
Fad: Anders Classon f. 1741 10 05 ? Han dog 1789 Nässja södergård
Mod: Catharina Svensdotter f. 1753 09 06 Hon dog 1789 Nässja södergård
Barn:
Sara f. 1779 07 27
Elin f. 1782 09 08
Stina f. 1785 08 24
Jon f. 1788 08 08  dog 1790
Källhämtning: Åker Hfl. A1:3 sid 155
------------------------
Gunne Hansson f. 1802 12 22 Eddebo, Åker  
Fad: Hans Gunnesson f. 1769 06 03
Mod: Gustafa Katarina Nilsdotter f. 1769 10 30
Barn:
Nils f. 1797 08 31
---------------
Gustafa Katarinas
Fad: Nils Andersson
Mod: Kristin Andersdotter f. 1730 11 14
 
Källhämtning: Åker Hfl. A1:4 sid 83, 85
 
Mvh
 
Vivi

2008-12-09, 23:30
Svar #27

Utloggad Enid Nelson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 33
 • Senast inloggad: 2014-03-22, 13:44
  • Visa profil
Hej!
 
Jag undrar om någon har stött på samma problem som jag med att förstå om den Nils Andersson som föddes 1721-07-07 i Eddabo (och senare bosatt på Starrike Västergård och Nils Andersson Boman är samma person?  
 
Jag undrar också över namnet Boman -- är det ett soldat namn?  
 
Tack på förhand!
 
Enid

2009-04-27, 21:00
Svar #28

Utloggad Inger Lindberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 362
 • Senast inloggad: 2016-01-21, 17:50
  • Visa profil
Hej igen.
Min fråga är om någon släktforskare i Åker känner till Cecilia Michaelsdotters ursprung. Hon var i sitt första äktenskap gift med Nils Torsson, död 1677, från Högabråten.
Hon gifte om sig efter makens död 1677 med fänriken Tomas Persson, Skillingaryds gård.
Mvh
Inger

2009-04-27, 22:13
Svar #29

Utloggad Bengt Rydh

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 644
 • Senast inloggad: 2022-06-28, 20:44
  • Visa profil
  • Från förfädernas värld
Inger,
Har du någon uppfatttning om när Cecilia Michelsdotter kan ha varit född?
 
Mvh
Bengt

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna