ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Nederluleå-tingslags-häradsrätt-BD-AII-24-1854-Bild-570 samt 580, översättning köpeavtal  (läst 573 gånger)

2020-10-19, 11:06
läst 573 gånger

Utloggad Tobias Elvelin Lidström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2022-03-20, 14:36
  • Visa profil
Hej igen! Hittat ytterligare ett köpekontrakt, detta finns även delvis bevarat i original. Jag har översatt så mycket jag själv kan av texten, efterfrågar hjälp med de stycken jag markerat.
Planen är att göra en tavla med översättningen bredvid utskrift av dessa sidor för att sedan ge detta till min mor i present.
Om någon känner att de vill förbarma sig så är jag mycket tacksam!

Bifogade bilder, skriven text är min egen översättning. Markerat ord jag ej känner till själv med rött.

Får som endast fram att hälften av fastheten såldes här, vilket låter lite konstigt. Har jag missat någon rad måntro? Priset på 1300 RDR var ju inte precis gratis, definitivt inte för 50% av ett hemman.
Även delen med salpeterladan låter spännande, rör det sig om kruttilverkning även så pass "sent" som 1850 talet? eller användes det till annat? Gödsel är ju också ett alternativ såklart men var det så mycket värt att det specificerades upp och tom behölls?
Sen, hur vanligt var det egentligen att du fick en gammal kvinna på köpet? ... Utan någon som helst relation släktmässigt. Intressant som sagt :-)
Med vänliga hälsningar
Tobias

22 april 1854
(Marginaltext på sidan vänster längst ned)
Ersnäs, 1/16 dels mantal 1:15
866:54 taxeringsvärde
Taxeringsvärdet understiger köpeskillningen.


22 april 1854
SD (Samma dag) begärdes (okänt ord) och lagfart på grund av en följande avhandling:

Undertecknad gör verkligt (?) det jag med fri vilja och moget betänkande samt med min kära hustrus ja och samtycke, upplåter och försäljer mitt i Ersnäs af Neder - Luleå socken ägande skatte hemman 1/16 mantal under No 15 därstädes med alla (definitiva?) rättigheter i åker och äng, skog och mark, (okända ord), samt halva åbyggnaden i (mann?) och ladugård, även hälften i kyrkstugan i Luleå Gamla Stad, tillika med det nya stall och fårhus som jag uppsatt skall medfölja köpet, men (okända ord, salpeterladan?) och smedjan förbehåller jag mig (få?) (okända  ord) och den åker som min broder Esias Sundberg uppodlat i övre hägna (okända ord) äga och begagna i sin återstående livstid då han därefter skall tillfalla den (mannhusinnehavaren?),(okänt ord)
Hvilken försäljes hemmanet till skepparen

(Sida 2)
22 april 1854

HG Lidström i Piteå stadsförsamling oss emellan överenskommen betingade köpesumman som ettusen trehundra (1300) RDR (okänt ord) köpesumman köparen ska betala (först?) den intecknade summan till skepparen Christian Gullberg i alhamn (vid?) återstoden av kapitalet skall betalas till mig i tvenne terminer, vederligen hälften den 2a oktober detta år och den återstoden eller den andra hälften den första maj kommande år då jag avstått hemmanet.

Och sedan jag icke mer förestås (hemmansbestyren?), åligger det köparen eller hemmansinnehavaren att anständigats kläda, föda och försörja min gamla moder, enkan Elsa Eriksdotter, samt (okända ord), lämna henne frånfälle enligt köpehandlingen den 9de april 1844 och (okänt ord) protokollet af den 31 december 1843, men den spillning som blir utav mine kreatur tillkommande (okända ord) medfölja hemmanet.

På (okänt ord) villkor eges köparen HG Lidström för den (okänt ord, ärade?) härads rätten söka sig laga (okända ord) å före- nämnde 1/16 mantal , och på det att denna (okänt ord) köpeafhandling skall äga kraft och bestånd
Halfva uti den uti (okänt ord, tillkomna?) kvitteringen (?)

(Sida 3)
22 april 1854

Wittnen nämnts (okända ord) låtit, (okända ord, som skedde?) i Neder- Luleå Ersnäs den 31 augusti 1833.

(Okänt ord, är det titeln, yrket?), (okänt förnamn, Elias?) Lundberg och hustrun Greta Helena Olofsdotter, i Ersnäs, säljare
(Okänt ord inom parentes)

Med ovanstående köpeavhandling förklarar vi (okända ord) sedan (okända ord)

HG Lidström, M. (Okänt förnamn, hustru hette Maria Lovisa) Lidström
(Okänt ord inom parentes, samma som ovan under säljarna)

Wittnar: Nils Peter (okänt namn) O: A
(Okänt namn) i Ersnäs.

Att taxeringsvärdet wida understiger den betingande köpeskillingen för ofvanavhandlande 1/16 mtl under no 15 i Ersnäs, det (okänt ord) härmed(?) intygas, Nederluleå den 19de april 1854.

(Okänd underskrift, Wikström?)

(Hela sista stycket på den sidan kan jag ej läsa, förutom få ord här och där) men verkar röra sig om själva laga kraft delen, ting?


2020-10-20, 16:46
Svar #1

Utloggad Bertil Strömberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 571
 • Senast inloggad: 2023-09-17, 18:21
  • Visa profil
1. Samma dag begärdes uppbud och lagfart
2. Undertecknad gör veterligt
3. med alla dess rättigheter i åker och äng skog och mark, quarn och quarnställe (kvarn och kvarnställe), samt halfva åbyggnaden i mann och och ladugård äfven hälften i kyrkostufvan i Luleå Gamla Stad tillika med det ny stall och fähus, som jag uppsatt
4. förbehåller jag mig sådana som de nu befinnas och
5. i öfre hägnan skall han och hans hustru äga att begagna
6. därefter skall tillfalla hemmansinnehavaren, på sådana villkor försäljes hemmanet
7. för oss emellan överenskommen och betingad köpesumma stor ettusende trehundrade (1,300) Rdr Rgd (riksgälds), hvilken köpesumma köparen skall betala först den intecknade summan till skepparen Christian Gullberg i Ahlhamn och återstoden af kapitalet skall betalas till mig i tvenne terminer nemligen hälften
8. och sedan jag icke mer förestår hemmansbestyret åligger det köparen eller hemmansinnehafvaren att anständigt kläda föda och försörja min gamla moder enkan Elsa Eriksdotter samt till förkovringsjord och förgånga lemna henne ??förbehåll enligt köpefhandlingen
9. blir utaf mina kreatur till kommande fardag skall
10. På sådana villkor eger köparen H.G.. Lidström hos den wällof (vällovliga) häradsrätten söka sig laga uppbud och fasta å förenämnda 1/16 mantal och på det att denna vår köpeafhandling skall äga kraft och bestånd hafva vi den uti tillkallade vittnens närvaro upprätta låtit som skedde Neder Luleå Ersnäs den 31a augusti 1853
Johan Erik Lundberg och hustrun Greta Helena Olofsdotter i Ersnäs, säljare
(bomärke)
Med ofvanstående köpeafhandling förklara vi oss å ömse sidor fullkomligt nöjda och förbinda oss till uppfyllande af hvad som betingat är försäkras dag som ofvan
H.G. Lidström  M. Lofvisa Lidström
(bomärke)
Vittnen Nils Peter Enqvist O.A. Rosen i Ersnäs
Att taxeringsvärdet understiger den betingade köpeskillingen för ofvanavhandlade 1/16 mtl under no 15 i Ersnäs det varder härmed intygat, Neder Luleå den 19e april 1854
O. Joh. Wikström
Som upplästes hvarefter och sedan såsom förre egarens åtkomsthandling till ifrågavarande hemmansdel (??) företedt denna Rätts fastebrev af den 21a juni 1845 HäradsRn aktade skäligt bevilja köparen  skepparen H.G. Lidström uppbud å förvärfda hemmansdelen 12/16 mtl no 15 i Ersnäs första gången.


Att köparen tar över ansvaret för säljarens mor beror troligen på att modern sålt hemmansdelen till Johan Erik Lundberg med förbehåll att hon skulle få sitta kvar i gården med underhåll i sin återstående livstid, d.v.s. vad som i andra landsdelar kallas undantag. Villkoren framgår av det köpekontrakt som man hänvisar till. Om förgånga se https://forum.rotter.se/index.php?topic=126587.0


2020-10-28, 12:08
Svar #2

Utloggad Tobias Elvelin Lidström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2022-03-20, 14:36
  • Visa profil
Hej Bertil, beklagar det sena svaret! Jag tackar dig för att du tog dig tid att hjälpa.mig, nu fick jag ihop de sista delarna som behövdes! Är lite gåtor kvar angående ägarskap, men nu är den huvudsakliga delen översatt och begriplig;-)


Mvh
Tobias

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna