ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Crim, 95, 100, 109??  (läst 681 gånger)

2019-10-29, 10:41
läst 681 gånger

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Träslöv (N) AIIa:3 (1907-1923) Bild 1360 / sid 124, Träslöv (N) FI:2 (1895-1926) Bild 630 / sid 59. Här framgår att Johan Emil Johansson Hederlig f. 18690526 dog av skottskada. Jag vill veta om jag kan hitta mera kring händelsen. Vem, var, varför och blev någon straffad. Rubriken hänvisar nog till några handlingar förstår jag men vart hittar jag dessa. Alla tips mottages med tacksamhet.Mvh Siv

2019-10-29, 11:30
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4228
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 04:19
  • Visa profil
Hej Siv!
 
Via https://tidningar.kb.se fick jag några träffar på händelsen, bland annat i Göteborgs Aftonblad 1908 7/11, 20/11, 25/11 och 8/12. Tyvärr går dessa tidningar inte att läsa online utan endast på utvalda bibliotek, men förstnämnda datum kan man se att rubriken är ”Tattardåd i Träslöf” och att ”Johansson Hederlig af en annan tattare skjuten ett hagelskott i hufvudet” och sistnämnda datum att ”mord å stenarbetare E. Hederlig i Träslöf häktade tattarne Högstedt och… förklarade att fadern dödat Hederlig. Den äldre Högstedt bedyrar emellertid…”. Det ser alltså ut som att händelsen beskrivs ganska ingående i dessa tidningsnummer, och det kan hända att tidningen även hänvisar till aktuell domstol. Det bör vara Himle häradsrätt, och i detta arkiv ska hela rannsakningen med rättegångsprotokoll finnas arkiverade (förvaras på Arkivcentrum Syd i Lund).
 
När det gäller ”Crim.” blir jag mer osäker. Jag vet att större församlingar, såsom Malmö Caroli, har särskilda längder (i anslutning till husförhörslängderna och församlingsböckerna) som kallas ”Kriminalregister”, där dömda församlingsbor listas med uppgifter om brott – men det är väl mindre sannolikt att Träslöv hade så pass många brottslingar så att de behövde en helt egen längd? Jag hittade dock några tidningsnotiser som visar att Johan Emil Johansson Hederlig var inblandad i brottslighet 1897, och kanske är det bland annat detta som ”Crim.” syftar på:
 
Kristinehamnstidningen 1897 29/7.
Människojakt med hund. Från Varberg skrifves i Vestk.: På grund af anmälan till stadsfiskalen i Varberg från fjärdingsmannen i Träslöf, att en illa känd person, Johan Emil Johansson Hederlig, på sin tid äfterlyst för att i Varberg för omkr. 6 år sedan ha knifskurit två bröder och nu för att ett par månader sedan i Jönköpingstrakten ha skjutit ihjäl en och svårt sårat en annan person, f. n. vistades hos sin fader i Träslöf, blefvo i måndags tre af Varbergs poliskonstaplar beordrade att gripa honom. Dessa fingo frivillig hjälp af kalkbrännaren N. Bernholz, af hvilkens stora, väl dresserade hund man väntade sig god hjälp, något som ock blef fallet.
Komna i närheten af det uppgifna stället delade de sig i två afdelningar och nalkades detta. Plötsligt syntes föremålet för deras spaningar hoppa öfver en gärdesgård, antagligen varskodd af en syster, som var ute och plockade bär; hunden släpptes på honom och en af konstaplarna aflossade ett par revolverskott för att skrämma honom. Hunden lyckades genskjuta honom och tvang honom att stanna.
Våldsvärkaren, som bar på sig en sexpipig, laddad revolver, blef så häktad och infördes till stadshäktet i Varberg, där han f. n. förvaras.”
 
Sydsvenska Dagbladet 1897 17/8.
Ljus öfver ett gammalt mordmysterium. Till G. H. T. skrifves:
Ransakning hölls i lördags i Jönköpings länscellfängelse inför Tveta, Vista och Mo häradsrätt med en häktad ung tattare Johan Emil Johansson från Träslöf i Halland, hvilken är tilltalad dels för i Bondstorps församling begånget mord å en ung tattare Frans Carlsson, Johanssons kusin och bror till hans fästeqvinna, och dels för misshandel å den dräptes fader, tattaren Carl Carlsson, Johansson farbror och far till hans fästeqvinna.
Mellan den häktade och hans svärfar hade länge rådt agg, och när de och deras familjer en dag i medio af sistlidne Maj träffade tillsammans undeer sina vandringar, uppstodo bråk och slagsmål med den påföljd att Johansson mot ’svågern’ aflossade ett par dödande revolverskott samt sårade farbrodern med ett skott.
Den häktade skilde sig nu från sin fästeqvinna och tog till flykten för att först två månader derefter häktas i Varbergs trakten. Under flykten hade Johansson skrifvit ett bref till sin fästeqvinna, och i detta bref hade han yttrat: ’Om jag kommer in på häkte skall jag ange din far (den sårade Carl Carlsson) för det mord han och Aron (Carl Carlssons bror) begingo för tjugo år sedan i Halland’.
Af en händelse kom detta bref i kronolänsman Blomstrands händer. Och med anledning af denna här anförda passus i brefvet, gjorde hr B. förfrågningar i Halland och erhöll det svar från kronolänsman Ankarloo i Köpinge, att för 20-25 år sedan hade en man vid namn Aron från Falkared i Sebbarps socken under skogskörslor i Arnäs eller Vräk af Ullareds socken blifvit af tvenne tattare så svårt misshandlad, att han strax derefter dog på lasarettet i Falkenberg. För dådet misstänktes tvenne tattare ’Claras Calle’ (det är just ofvanberörde Carlsson) och Aron Hederlig.
Vid rannsakningen upplyste den häktade, att inom det tattareband, hvilket han och hans hustru tillhöra, är det allmänt kändt, att de båda bröderna begått detta dråp eller mord.
Carl Carlsson skulle ha infunnit sig såsom målsegare vid den i lördags hållna ransakningen, men han uteblef.
Nu skall han emellertid efterspanas och häktas.
Brodern Aron Hederlig lär också finnas qvar i lifvet, men hvars han vistas, det var den häktade obekant.
Men hvar finnes något vittne mot de två bröderna? Jo, det skall finnas en qvinna vid namn Clara Videgren, Carl Carlssons f. d. fästmö.
Sålunda synes det ändtligen ha kommit ljus öfver ett gammalt mord eller dråpmysterium. Men säkert är, att det kräfves ett Sisyfusarbete för att få de båda bröderna lagförda och dömda.”
 
Det finns även en notis i Hallandsposten 1904 24/10, som inte heller går att läsa online men där man kan skymta ”Till lasarettet infördes i förgår Emil Hederlig från Träslöf, hvilken…”, så kanske även där finns något att hämta.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2019-10-29, 13:27
Svar #2

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 8624
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 19:30
  • Visa profil
  • Gensvaret
Man får också ett antal träffar i de svensk-amerikanska tidningarna (se bifogade exempel nedan):
https://newspapers3.mnhs.org/jsp/browse.jsp

2019-10-29, 13:42
Svar #3

Utloggad Åke Carlsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 8624
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 19:30
  • Visa profil
  • Gensvaret
Här är också lite läsning om det rättsliga efterspelet:

2019-10-29, 17:01
Svar #4

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Oj, oj här fanns det multum med uppgifter, tack snälla Åke för att du fotade av urklippen. Jag släktforskar åt ett barnbarn på hans fars sida.Mvh Siv

2019-10-29, 17:05
Svar #5

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Markus, du har varit behjälplig förr och jag värdesätter Ert enorma tålamod och hjälpsamhet med oss mindres bevandrade i utökade sökningar utanför kyrkoböckernas värld. Och här ser man att en helt ny värld med intressant information öppnar sig. Nu måste jag börja sammanställa denna information i kronologiska ordning och göra det lättläst för mitt barnbarn. Tack än en gång alla Ni.Mvh Siv

2019-10-29, 20:56
Svar #6

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4228
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 04:19
  • Visa profil


Snyggt jobbat, Åke! Jag tänkte inte på att man kan använda de svensk-amerikanska tidningarna för att ”kringgå” Kungliga Bibliotekets stränga bestämmelser om upphovsrätt, men det är ju mitt i prick! Så intressant att få läsa mer om de dramatiska händelserna som ledde fram till hans död.
 
Siv: ja, det finns mängder av källmaterial utanför kyrkoböckernas värld – sådant som man inte tänker på, och kanske inte ens känner till. Ett sådant material, som dök upp i mina tankar efter att jag skrev mitt inlägg, är de så kallade polisunderrättelserna. De trycktes och har fotats av ArkivDigital, så jag hoppades att herr Hederlig kanske omnämndes där – vilket han mycket riktigt gjorde (1891, två gånger 1897 samt 1899). Där ges många intressanta detaljer, bland annat om hans utseende, kläder och tatueringar (!):
 
Polisunderrättelser 1891. Nummer 129, publicerad tisdagen den 5 november 1891. Post nummer A:1 (efterlysta personer):
”I N:o 44 D. 6 d. å. senast omnämnde Johan Emil Johansson Hederlig, en för allmänna säkerheten vådlig person, född d. 22/5 69 i Träslöfs socken, något under medellängd, mörklagd, med mörkt hår, skägglös, med ett ärr å högra kinden och vid afvikandet iklädd blå kavajkostym, slokhatt och pjexor, torde noga efterspanas, häktas och förpassas till kronohäktet i Varberg för undergående af ransakning vid Varbergs R. R., rörande af honom med lifsfarligt vapen föröfvadt våld, enligt begäran af stadsfiskal Thenberg i Varberg.”
 
Polisunderrättelser 1897. Nummer 58, publicerad tisdagen den 18 maj 1897. Post nummer A:1 (efterlysta personer):
”Kringirrande kopparslageriarbetaren Johan Emil Johansson från Allmänningen af Träslöfs s:n, Hallands län, af tattareslägt, 28 år gammal, circa 165 cm. lång, groft bygd med halflångt, ovårdadt svart hår, svarta mustascher och kort kindskägg samt ett mindre ärr på höga kinden och rak näsa, har d. 13/5 inom Bondstorps s:n föröfvat mord å kringresande arbetaren Frans Gottfried Karlsson från Grytås af Byarums s:n och derefter afvikit från orten, iklädd grå kavaj, svart väst, grå byxor med svarta långränder, snörskor och hvita ullstrumpor. Johansson, som på venstra handlofven har bokstäfverna ’J. E. J.’ och öfver tumgreppet å samma hand ett ankare intatuerade, torde för samma brott förpassas och till länsf. i Jönköping införpassas för ransaknings undergående. Då befaras kan, att Johansson ämnar gifva sig af till Amerika, torde han särskildt i hamnstäderna å vestkusten noga efterspanas, enl. begäran af länsm. Blomstrand i Mo härad, Jönk. l. – Johan Emil Johansson-Hederlig, född d. 22/5 69, är efterlyst i N:o 129 A 1 – 91; jemf. Äfven N:o 40 C 1 – 96.”
 
Polisunderrättelser 1897. Nummer 86, publicerad tisdagen den 27 juli 1897. Post B:1 (häktade personer):
”I N:o 58 A 1 d. å. sist omn. för mord efterlyste Johan Emil Johansson, född d. 22/5 69 i Träslöfs s:n och jemväl der senast skrifven, har d. 20/7 i Varberg häktats för att befordras till ransakning vid vederbörlig domstol, enl. medd. af stadsf. Samuelsson i Varberg.”
 
Polisunderrättelser 1899. Nummer 21, publicerad tisdagen den 18 februari 1899. Post D:6 (frigivna straffångar):
Förtennare Johan Emil Johansson Hederlig, född 1869 26/5 i Träslöfs [socken] Hallands län, hemort Träslöf, förpassad till Träslöf, straffad för dråp och misshandel, intagen 1897 10/9 på Länsfängelset i Jönköping, frigiven därifrån 1899 17/2.
 
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2019-10-30, 06:56
Svar #7

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Oj, det här blir bara värre och värre. Undrar just vad som står i ovanstående rubrik om vi finner det. Tänk så konstiga vi släktforksare är, vi gläds åt sånna här godbitar. När det finns så mycket fakta omkring en person.
Hederlig, (passande namn, eller hur  ;) ) får en son 1906 som jag ska försöka följa, han finns inte hos modern utan dyker upp omkring1928. Jag gissar att han togs omhand av antingen myndigheterna eller någon släkting. Tack bäste Markus.
//Siv

2019-12-09, 11:09
Svar #8

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Tack alla för de utförliga svaren. En ytterliggare fråga dyker upp. Tillhörde fam Hederlig de s.k Resandefolket, det har antydds lite här. Dåtidens syn på "Tattare" kunde väl inbegripa alla samhällsskickt där man av någon anledning hamnade på samhällets avigsida.Mvh Siv

2019-12-23, 22:02
Svar #9

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4228
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 04:19
  • Visa profil
 Hej Siv!
 
Jag har funderat vidare kring denne Hederlig, och blir inte heller helt klok på sammanhanget. Artiklarna beskriver ju familjemedlemmarna som en gemensam ”grupp” under benämningen ”tattare”, men innebär detta att de verkligen tillhörde resandefolket eller, som du säger, bara befann sig på samhällets avigsida?
 
Nationalencyklopedin definierar ordet tattare som ”en nedsättande benämning på den etniska gruppen resande, ibland även på romer”, medan Svenska Akademiens Ordbok skriver att en tattare är en ”medlem av ett (ursprungligen icke bofast) folk (invandrat till Sverige ca 1500) som troddes ha (med romerna gemensamt) indiskt ursprung, resande […]; även allmännare (ofta nedsättande), om person hänförd till en kringvandrande social utanförgrupp”.
 
Jag läste vidare på internet, och det verkar som att ordet främst användes i just nedsättande ton mot resandefolket, i synnerhet de grupper som hade blandat svenskt och romskt ursprung. Detta verkar stämma bra med vad Riksarkivet skriver på sin hemsida, att ”Vissa forskare menar att resandefolket härstammar från människor som av olika anledningar förskjutits från bondesamhället och därför tvingats ge sig ut på vägarna och försörja sig bäst de kunnat”. För att bäst ta reda på vad begreppet innebär i Hederligs fall, och se om de levt som resande under flera generationer eller ursprungligen kom från bondesamhället, får man nog kika på hans närmaste släktkrets bakåt.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2019-12-24, 11:03
Svar #10

Utloggad Siv Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1628
 • Senast inloggad: 2020-03-08, 13:12
 • Ung och vacker, nu är man bara "och".
  • Visa profil
  • www.sivjohan.se
Hej igen Marcus och tack för ditt utförliga svar.Jag har kollat lite mer på släkten och det verkar som Hederlig kommer från en soldatfamilj från Åmål, Jonas Emilsson Hederlig f. 1766. Däremot så finns klara bevis att flera av hustrurna är av "Vandrandefolket", not i födelseböckerna för barnen till Hederlig. Sen var nog tidens sätt att se på människor från samhället avigsidor inte det snällaste när man omnämnde dessa i skrifter/kyrkböcker.Jag forskar vidare. God Jul Marcus och tack än en gång.Mvh Siv

2020-03-23, 20:34
Svar #11

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4228
 • Senast inloggad: 2020-04-01, 04:19
  • Visa profil


Så spännande, Siv! Och det låter rimligt, för vad jag förstått brukade ofta soldater på permission försörja sig genom att resa på vägarna och tillverka träskedar eller reparera kopparkärl, och på vägarna fanns ju ofta redan de resande som de kan ha slagit sig ihop med – och emellanåt även bildat familj, som i fallet med Hederlig?Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna