ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: När är Nils Edström född?  (läst 548 gånger)

2019-07-14, 10:06
läst 548 gånger

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Nils Edström dog den 18 december 1777 i Östra Ed och jag läser att han var 40 år. Där "månaderna" anges står 28? Är det 28 veckor eller? När är han född! Östra Ed (E, H) CI:2 (1729-1819) Bild: 255 Sida: 499

2019-07-16, 23:26
Svar #1

Utloggad Hans Olof Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3222
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 23:14
  • Visa profil
  • www.secutor.se/genealogi/index.html
Hej Inga!

Enligt rubrikerna avser den mellersta kolumnen i åldersangivelserna just veckor, så det råder knappast något tvivel om att prästen har uppgivit Nils Edströms ålder som 40 år och 28 veckor, vilket skulle ge ett födelsedatum i början av juni 1737. Om notisen är tillförlitlig på den punkten är förstås svårt att veta, och framför allt saknas uppgift om födelseorten.

Om man antar att Nils själv tagit namnet Edström, pekar det ju mot ett ursprung i antingen Östra Ed eller Västra Ed. Som du antagligen redan vet finns det i Västra Eds födelsebok en Nils som passar bra i tiden (Västra Ed C:4,  s 38). Han föddes i Fläggestad 1737-06-07, och föräldrarna uppges vara Lars Hemmingsson och Malin Svensdotter. Men det verkar vara svårt att hitta något som bekräftar att det är rätt Nils - eller klart visar att det inte är det.

Hälsningar
Hans Olof


*******************************************
* Hans Olof Johansson 
* Uppsala, Sweden   
* http://www.secutor.se/genealogi/  
*******************************************

2019-07-17, 09:15
Svar #2

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Tack Hans Olof!

Nils Edström ser ut som han heter Persson innan han tar namnet Edström. Han gifter sig i Gamleby 1760 med Cajsa Nilsdotter när han är skomakare på Casimirsborg och då har han namnet Edström, men när man tittar i mantalsskrivningen för Casimirgborg så är skomakaren Nils Persson vid samma tid. (Casimirsborg 1759: Skomakaren Nils Persson Kalmar läns landskontor (H) EIIIc:15 (1759) Bild: 440 Sida: 38 och 1760 Kalmar läns landskontor (H) EIIIc:16 (1760) Bild: 41 Sida: 36)
I Gamlebys inflyttade ser man att drängen Nils Persson från Ed flyttade till Casimirsborg  1758 (Gamleby (H) AI:2 (1740-1757) Bild: 134 Sida: 250). Jag antar att det är samma Nils Persson som är mantalsskriven på Casimirsborg 1759 och 1760.

Därefter flyttar Nils och Cajsa till Helgerum i Västrum och då - 1762? - är skomakaren Nils Edström 27 år och hustrun 31 år. (Västrum (H) AI:2 (1760-1778) Bild: 53 Sida: 73) Då skulle han vara född 1735?

Sedan dyker paret upp i Östra Ed då Nils är skomakare på Vindö. Hovskomakare? De får två barn där, Petrus 1767 och Christina 1771. Här avlider Nils.

Om han är 40 år då han dör i december Östra Ed så skulle han vara född 1737.

Om  han flyttade till Gamleby från Ed så kanske han inte är född där. Jag har inte funnit någon "lämplig" Per i Västra Ed vid den tiden. Vilket år skall man lita på? 1735 eller 1737 eller kanske däremellan ?

Bästa hälsningar
Inga

2019-07-17, 20:47
Svar #3

Utloggad Birgitta Berkemar

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5245
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 18:11
  • Visa profil
Åldersuppgifter, som inte är hämtade från födelselängd, är inget att lita på. De är andrahandskällor.
Att han är född i antingen Västra eller Östra Ed tyder ju hans namn på.
1734-1737 har du då tre från vardera socken att undersöka. Ö. Ed: 1734-03-20, 1734-08-27,
 1735-02-22
V. Ed:1736-02-26, 1736-05-24, 1737-07-26
Faddrarna kan kanske ge hjälp. Petter och Stina födda 1765 i Västrum dog samma år och deras faddrar är inte till någon hjälp. Petrus 1767 och Christina 1771 föddes i Skeppsgården.

Birgitta B

2019-07-17, 23:29
Svar #4

Utloggad Hans Olof Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3222
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 23:14
  • Visa profil
  • www.secutor.se/genealogi/index.html
Hej igen, Inga!

Jag antog också att Nils Edströms patronymikon skulle vara Persson, eftersom båda sönerna fick namnet Petter/Petrus, och det bekräftas alltså av källorna som avser Casimirsborg.

När det gäller Nils Persson Edströms far, finns det en till synes ganska uppenbar kandidat i Västra Ed: skepparen Petter Larsson Edström vid Eds bruk, som var gift med Hanna Larsdotter Tolf (se t ex Västra Ed AI:3, s 221). Enligt uppgifter i DISBYT var Petter född 1715 och son till Lars Hemmingsson och Ingrid Andersdotter, vilket bekräftas av en födelsenotis (Västra Ed C:3, s 73). Problemet är "bara" att Petter Edström och Hanna Tolf inte tycks ha fått några barn. Petter och Hanna gifte sig inte heller förrän 1739, så om Nils föddes 1735 eller 1737, passar inte heller denna pusselbit riktigt.

Hanna Tolf dog i vattusot 1782-02-18 (Västra Ed C:5, s 272), och kanske finns några ledtrådar i bouppteckningen efter henne (Tjust häradsrätt FIIIa:10, s 303). Tyvärr är den delvis mycket svårläst, och jag har inte ännu haft tid och ork att försöka tolka vad det står om arvingar.

Hälsningar
Hans Olof

*******************************************
* Hans Olof Johansson 
* Uppsala, Sweden   
* http://www.secutor.se/genealogi/  
*******************************************

2019-07-18, 11:00
Svar #5

Utloggad Hans Olof Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3222
 • Senast inloggad: 2020-02-21, 23:14
  • Visa profil
  • www.secutor.se/genealogi/index.html
Tyvärr gav bouppteckningen inte vad jag hoppades finna. Med några luckor lyder ingressen så här:

"År 1782 den 16 Maii woro underskref-
ne kallade att hålla laga bouptek-
ning efter skiepparen Petter Edströms i
lifstiden kiära maka hustru Hanna
Tolf, som med döden afled den 17 Februarii
inewarande år utan några barn
och lifsarfwing; för then skull hafwa the
sig emellan öfwerenskommit och upp-
rättat Testamente af den första Junii
1772 at egendommen wid enderas död-
liga frånfälle fullkomligen tillhöra den
efterlefwaden, så att ingen af den dödas
slägt och arfwingar må på något sätt
äga laglig rättighet till arfs pretentioner
af den efterlefne; /---/ efter bägges
död hafwa the för detta öfwerenskommit.
I stöd hwad lag tillåter, härmed fullkom-
ligen förklara 2ne af bägges deras an-
hörigas barn för /---/ enda och rätta
arfwingar, å des sida /---/, thes
broder Johan Larssons dotter Maria och
på hustruns sida des broder Lars Tolfs
son Carl Gustaf; Egendommen uppgafs
och wärderades och upteknades nembl.
"

Min hypotes var att Nils Edström verkligen var son till Lars Hemmingsson och att han efter faderns död 1742, vid fem års ålder, flyttade som fosterson till sin halvbror Petter Edström och dennes hustru Hanna Tolf, som gift sig 1739 men inte fått några egna barn. Det skulle kunna förklara att han - i så fall felaktigt - hade fått namnet Persson i kyrkböckerna när han lämnade hemmet och att han gav sina söner namnet Petter/Petrus.

Om det åberopade testamentet hade varit upprättat 1777, det år då Nils Edström dog, skulle det fortfarande vara en helt rimlig hypotes. Men som det nu ser ut, är det nog för många uppgifter som talar emot den.  :-\
*******************************************
* Hans Olof Johansson 
* Uppsala, Sweden   
* http://www.secutor.se/genealogi/  
*******************************************

2019-07-19, 13:57
Svar #6

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Tack Birgitta och Hans Olof!

Jag har undersökt Petrus och Christinas dopvittnen och inte funnit några kopplingar till Nils och hans hustrus släktingar än så länge. De flesta är från Vindö och jag räknar med att vänner och bekanta eller ägare till säteriet som löjtnant Lostjerna och Christina Lovisa Nordenflycht. Inga släktingar alltså. Jag skall undersöka vidare.

När Nils och hans hustru är på Helgerum i Västrum så anges Nils till 27 år och makan Cajsa till 31 år. Om det stämmer så skall Nils vara född 1735 och Cajsa 1731 och det senare stämmer. Cajsa Nilsdotter är född 1731-02-07 i Boda, Hallingeberg. I Gamleby flyttbok 1756 står det att hon flyttar från "Boden", Hallingeberg till Gamle byn. I Nils fall står det från Ed till Casimirsborg. Ed är ju Västra Ed medan Eds capell är Östra Ed, men jag vet inte om det stämmer när det gäller flyttlängden. Någon gård eller torp står det inte heller i flyttlängden.

Det förekommer flera skomakare Edström i Gamleby. Lars Edström är skomakare på Casimirsborg lite senare än Nils, på 1776-77-talet. Han stannar sedan i Gamleby livet ut. Lars heter Olofsson och född i 1742 är Västra Ed, men jag han inte studerat Lars anor i och med att han inte är släkt med Nils, var jag kan se.

Hans Olofs teori att Nils är "fosterson" till skepparen Petter Edström har jag inte kunnat studera vidare. Det är ju märkligt med flera Edström i Västra Ed, men jag han inte funnit några släktkopplingar än.

Bästa hälsningar
Inga

2019-08-08, 17:26
Svar #7

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Hej Hans Olof!

Jag har inte haft tillgång till datorn på länge men nu tar jag vid och studerar Arkiv Digital. Jag är intresserad av din teori att Petter Edström tar han om sin halvbror Nils som är son till Lars Hemmingsson och Malin Svensdotter och som är faderlös sedan 5 års ålder. Då får sonnamnet Persson istället för Larsson enl. teorin.

Är det säkert att Lars Hemmingsson och ryttaren Lars Hemmingsson Meylund är samma person? När det står att Lars Hemmingsson dör vid Eds bruk 1742 så står det att han varit gift 2 gånger och har 5 barn i andra giftet och inget i det första?? Jag kan inte upptäcka att hans "första" hustru Ingryd Andersdotter är död och han är tydligen mjölnare? vid Bruket (jag kan inte läsa ut vad det står så jag gissar)? Det står heller inget om att när ryttaren Lars Hemmingsson gifter sig med Malin Svänsdotter 1719 att han är änkling. Om man kan få reda på var Malin Svänsdotter tar vägen efter 1742 (om det är son som änka efter Lars H.) så skulle det var en hjälp. Det finns ju ganska utförliga husförhörslängder för den tiden i Västra ed. En hake är att Nils Persson inte är omnämnd i 1758 års utflyttade från Västra Ed, men endast i Gamleby "intflyttade till Casimirsborg" samma år.

Bästa hälsningar
Inga

2019-08-09, 23:14
Svar #8

Utloggad Barbro Stålheim

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 422
 • Senast inloggad: 2019-08-27, 19:42
  • Visa profil
Lars Hemmingsson var byggmästare/mjölnare vid Eds bruk (han var inte soldat). Hans första hustru hette Ingeborg Nilsdotter f. ca 1672 i Björkviks sn i Södermanland, död 1710 vid Eds bruk. Omgift 1711 vi Västra Ed med Ingrid Andersdotter, f. 1687 i Ekvik i Ukna sn, död vid Eds bruk 1760.


I Lars H dödnotis står 5 barn; han fick fem barn det stämmer, men ett föddes i hans första äktenskap (dödfött) och 4 i det andra: Anders, Hemming, Petter och Johan. Petter tog namnet Edström och han var skeppare vid Eds bruk. Gift med Johanna Larsdotter Tolf. Paret hade inga barn. Enligt bou 1782 efter hustrun hade paret 1772 skrivit ett testamente där de särskilt testamenterat till var sitt syskonbarn. Petter Edström till sin bror Johan Larssons dotter Maria. Hustrun till sin bror Lars Tolfs son Karl Gustav Tolf. Boet var relativt välbeställt.

2019-08-10, 13:26
Svar #9

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Hej Barbro!
Det var som jag misstänkte, att mjölnaren Lars Hemmingsson är inte samma person som ryttaren Lars Hemmingsson Meylund och därmed är Petter och Nils inte halvbröder.
Nu återstår min undran om hovskomakaren i Vindö, Nils Edström, när han är född och hans föräldrar!
Bästa hälsningar
Inga

2019-09-09, 12:18
Svar #10

Utloggad Inga Wallenquist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1299
 • Senast inloggad: 2020-02-08, 19:59
  • Visa profil
Hej Birgitta B!
Jag har vänt och vridit på Nils Edströms (Nils Persson) föräldrar och inte kommit någon vart. Jag är tveksam om han är född redan 1734 och då faller Ö. Ed: 1734-03-20, 1734-08-27 bort. Nils Persson i Ytterby f. 1734 gifter sig 1770 i Östra Ed - om det nu är han - och då återstår Nils Persson i Glo född 1735. Ev avlider han 1754, man jag har inte kollat det noggrant. När det gäller Västra Ed så dör den Nils i Hulta som föds 1736-02-26 vid 1 års ålder och den Nils som föds i Ålhorva 1737-07-26 gifter sig i Västra Ed 1760. I Västra Ed återstår 1736-05-24 den Nils som föds i Fågeltorpet av båtsman Peder Nilsson och Christin Andersdotter. De barn som Nils Edström har med Catarina (Cajsa) Nilsdotter heter Petter och Stina födda i Västrum 1765 (som dör samma år) och Petrus 1767 och Christina 1771 som är födda i Östra Ed. Namnlikheten på barnen är slående jämfört med Nils "föräldrar" Peder och Christina  men jag kan inte finna flera belägg i dopvittnena. Peder Nilsson Fogel dör redan 1741 då Nils är 5 år men jag kan inte följa var Christina tar vägen med sina barn och dopvittnena ger ingen ledning. Det enda vittne som är från Västra Ed är pigan Karin Hindriksson från Grötebo och hon gifter sig året efter och jag kan inte se varken av hennes föräldrar eller hennes make någon släktskap och de andra dopvittnena 1767 och 1771 är från Östra Ed och vad jag kan se inga stäktingar till Nils eller Catarina(Cajsa).
Har någon en idé? De mottages tacksamt.

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna