ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Dödsboken Västanfors (U) F:1 (1702-1721) Bild: 76 Sida: 155.  (läst 334 gånger)

2019-04-23, 13:01
läst 334 gånger

Utloggad Anders Hedlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 18
 • Senast inloggad: 2021-10-14, 13:59
  • Visa profil
Jag har hittat en sida text om min anfader Hans Persson, bergsman i Moren, Västanfors. Den skrevs vid hans begravning 1713.   
Det mesta har jag kunnat uttolka, men jag vore tacksam om någon duktig texttolkare kan hjälpa mig med det som återstår. Se bilaga med kopia från kyrkboken samt min tolkning.
/Anders

2019-04-25, 00:35
Svar #1

Utloggad Kalle Birgersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3169
 • Senast inloggad: 2021-10-22, 22:16
  • Visa profil
Går bet på några ord men tror jag fick med det mesta:
Citera
På denna söndags mårgonstund, hafvom wi och beledsagat til sin graf och lägerställe en wår Christendomsbroders död lekammen, som war i lifstiden den ehrlige och redelige bergsman Hans Persson i Mohren hvilken är född der sammastädes af echta säng och gudfruchtiga föräldrar i det förra seculo 1643 Pålsmässotiden Baptisatus af hvilka (föräldrar) Jan är vackert undervist vorden i sina christendomsstycken uthan bok, ha sinna k. föräldrar stedse hemma warit, och dem med all sonlig församhet och lidna tilhanda gått til sit 27 ålders åhr, då han i herrans nampn, med föräldrars sleckts och anförvanters godfinnande begaf sig i det h. echtenskapståndet, med ehrlige och gudfruchtige piga Kerstin Jansdotter ifrån Hedkära, med hvilken han i en rätt echtenskaps kärlek, sämia och goft förtroende tilsammans lefvat i 41 åhr, genom guds wälsignelse tilsammans aflat 8 barn, 6 sönner och 2 dottrar, af hvilka 3 sönner i herran om hei(?) la, men dhe öfrige 5 ännu öfverlefva och sin käre fader dödelige bortgångh beklaga. Hvad des förde lefverne vidkommer, så är det guds försambling nogsamt bekant, det han warit en stilla och sachtmodig man sin gud öfr allting älskat, hans heliga tempel flitigt besökt, der h. ord flitigt fördt, gömt och anammat uthi et botfärdigt hierta, och det högwärdige altarens sacramente med andacht begått. Hvilket han och giorde med gudelig andacht här i herrans helige tempel näst för än han siuknade. Des uthan har han uthi sit echtenskap lefvat som en rätt christen, med sin echta maka väl förläckts sina barn efter Pauli förmaning väl upfödt, til en san gudsfruchtan stedse förmanat, och låtit dem vackert läsa i bodk, derföre och gud honom wälsignat med gudfruchtige och lydige barn, och således för des gudfruchtan sämia och kärlek i des hushåld, gud dem wälsignat med allehanda ?ykan wälsignelse så uthi andelig som lekamlig måtto. Uthi sin kallelse warit flitig och arbetsam, sina hushålds syslor intet tilbaka satt, uthan warit flitig at bidia(?) flitig att arbeta, hvarföre och gud honom wälsignat med rikeligit uppehälle, som är dageligit brödh. Guf har och wälsignat honom med en frisk och sund kropp och det nästan in till sit yttersta. Trettondedagstiden innevarande åhr, täcktes herren gud honom tilhanda sända en svår bröstwärk och hosta, hvilken honom i des ålderdom hårdt ansatte och dageligen ökades at han Matthis dag eller d. 24 jan blef sängliggiandes, hvilken då ökades af svåra håll och stinger, och honom så hårdt ansatte, at de honom målet förtogo och således efter 5 dyngns förlopp d. 1 mar ti kl. 12 om middagl. lifvet afskåro. Så länge han förmådde tala ropade han til sin gud om en nådig förlofning, görandes sig aldeles försäkrad om Jesu Christi dyra förtienst och förskyllan, och at han nu snart så uthi frid och roo, skulle få skillias ifrån den usle jämnerdahlen och få intaga det himmelska evigt varande godo hvilket skulle på berörde dagh, då han still och sahl i herranom insomnade, sedan han i denna usle werlden i 70 åhr 1 månad och 14 dagar lefvat. Gud förlåsne oss med honom, på den store herrans til komelse dag en frögdafull upstndelse.

2019-04-25, 16:48
Svar #2

Utloggad Anders Hedlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 18
 • Senast inloggad: 2021-10-14, 13:59
  • Visa profil
Tack för en utmärkt uttolkning av texten. Jag ska analysera mina egna misstag så att jag blir bättre på att förstå gamla texter.

Vad gäller innehållet skulle jag önska att prästen, när han bemödat sig om att skriva en hel sida, hade kunnat förmedla lite mer substantiell information om den dödes bakgrund, föräldrar, yrkesliv mm, men tydligen ansågs det viktigare att framhålla - gång på gång - att han varit flitig och gudfruktig, samt att berätta om sjukdomsförloppet.

2019-04-25, 17:41
Svar #3

Utloggad Kalle Birgersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3169
 • Senast inloggad: 2021-10-22, 22:16
  • Visa profil
Ja, man hade ju fått plats med en mindre biografi eller släktkrönika på all den platsen, om man bara dragit ner på religionen. Ett verkligt slöseri. Dessutom misstänker jag att han skriver ungefär samma om alla som dör, och bara ändrar detaljerna. Men man får vara glad för all info man kan få. Var hustrun kom ifrån är till exempel värdefullt, det kan vara knepigt att reda ut när vigseln skett under 1600-talet och det kanske inte fanns kyrkoböcker.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna