ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Raswill  (läst 418 gånger)

2018-08-27, 23:08
läst 418 gånger

Utloggad Stewik

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2019-03-08, 14:26
  • Visa profil
Jag har bland mina anor en Pär/Petter Raswill född ca 1659. Han levde i Östergrimnäs och var fältväbel. Jag undrar varifrån släktnamnet kommer. Jag har även sett det stavas på annat sätt, t.ex. Razwill. Det låter onekligen utländskt, men i så fall varifrån?

2018-09-08, 21:38
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1537
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 12:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Exempel på en tradition om hur namnet Rasvill uppkom i Värmland:

"Släkten Uranius härstammade från en Erik Olofsson, som var laxfiskare
vid Klarälfvens vattenfall Deijeforsen i Värmland och tillika ägde en
skattemjölkvarn därstädes samt blef borgmästare i Karlstad 1604. Han hade en
broder i krigstjänst, som i sin ungdom var mycket äfventyrlig och vidlyftig, så
att han allmänt kallades "Rasvill", men på gamla dagar blef han helt from och
beskedlig, så att hertig Karl, sedermera konung Karl IX, en gång sade till
honom: "Nu skall du ej längre heta Rasvill utan Spak." Så skedde, men då
han afled barnlös, upptog brodern Erik Olofsson och hans 16 söner
släktnamnet Spak, men några ändrade det sedermera till Uranius och Gravander efter
Grafva socken samt en del efterkommande till Ullström och Risell och några
adlades till Gyllentornér, Ehrencreutz, Gyllenspak och Risellsköld. Släkten
Spak fortlefver ännu."

"Kultur- och personhistoriska anteckningar" av kapten Oscar Fredrik Strokirk, Örebro 1915

http://runeberg.org/strokirk/1/0097.html


***

"Olof Nilsson Rassvill. Soldat vid Thomsons (Nerike-Vermlands regemente) 1641; korpral vid J. Spens regemente 1656; rustmästare 1657; furir 1658; fältväbel vid Henrik Delvicks regemente 1660; fänrik vid A. Plantings (Jämtlands regemente) 1675; [tillfångatogs och fördes till Norge, där han satt i fångenskap till 1680 7/3 - min not] afsked 1682 22/8, vistades här [Vadstena krigsmanshus - min not] 1682 utan att ännu vara intagen; pension 1683 2/6; var huvudsvag, intogs samma år 15/6; död 1689 5/3. - Gift; hustrun öfverlefde."

Källa: Vadstena krigsmanshus, Personhistoriska anteckningar av Otto Bergström , Stockholm 1901


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00029 ff


***

Jöns Joensson Raswill -
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066553_00027 ff

"... fordran för min Salige Mans Jöns Jonssons Rasswils giorde tienst på Tyske bothen så Emädan iagh sielf för min stora fattigdom eij förmåhr att Resa så och för Alderdoms svaghet skull /.../
Revsundh, d 25 Januarj 698
Göhlig Swensdotter S: Jöns Rasswilz bedröfvade Enkia
/.../


Se även Swen Jönsson/Joensson Rasswill (f.c 1683) vid Rävsunds kompani nr 11, Jämtlands regemente år 1711, 1715, 1717, 1719 (död 1719 3/1 på fjället)

2018-09-10, 19:48
Svar #2

Utloggad Stewik

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 9
 • Senast inloggad: 2019-03-08, 14:26
  • Visa profil
Aha, ett soldatnamn således format av ett egenskapsbegrepp som inte längre finns. Tack för ett uttömmande svar!

2018-11-08, 22:05
Svar #3

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1537
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 12:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Stockholm 1671 31 Marti
Öppet breef för Underjägermestaren Peter Rasswill på besittningzRätten af ett hemman
Wij Carl p Giöre witterligit, at Oss hafver Wår troo tienare och UnderJägemästare i Bahuus lähn Ehrlig och förståndig Peter Rasswill underdånigst berätta låtit, huruledes honom för någre åhr sedan då han först tiensten emoot tog, ähr af Wår troo Man och Gouverneur på samme ohrt ett ödes hemman Helle benämbdt, uthj Frächne härad och Lögn [Ljung] sokn belägit, wordet effterlåtit at uptaga, i lijka underdånigheet hoos Oss anhållandes at emädan han Rasswill på hemmanetz upbyggiande och cultur stoor bekostnadt hafver anwändt, såssom sådant förberörde Gouverneurs föreskifft för honom uthwijsae, Oss behagade honom i nåder förunna och bewillia, at han och hans hustru och barn effter honom jämwäl måå emoot Uthlager samme hemman odrefne få behålla och besittia.
Detta hans underdånige anhållande hafve Wij medh nåder anhördt och af Gunst och nådhe sampt i anseende der af att han hemmanet hafver af öde uptaget och det mycket förbättrat welat honom bewillia och förunna, efftersåssom Wij härmedh och i krafft af detta wårt öpne breef honom Peter Rasswill förunna och bewillia, at han, hans hustru och Arfvingar skole må odrefne besittia och behålla samme hemman Helle så lenge han och dhe förmå Uthlagorne, der af till Oss och Cronan wederbörligen ärläggia och betala. Det alle som detta angår hafve sig hörsambligen at effterrätta, icke giörandes offtabem:te Peter Rasswill hans hustru ell:r arfvingar häremot något hinder ell:r mehn i någon motto. Till yttermehra wisso p.
H. E.
[Riksråden]"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00255 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)


Jämför: "Hälle", Brunflo socken, Jämtlands län
/t.ex: http://www.hagertz.se/slaktdata/hemsidaslaktdatajosef080130/pd0aab540.html)

Se även: "Hälle", Ljung socken, Bohuslän:
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000120a.pdf

http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s2ox001/302110a1/p3/0000121a.pdf


***

"Stockholm 1671 11 Marti
Confirmation för UnderJägemestaren i ÖsterGiötland Per Masso Kempe uppå sin tienst.
/.../
Mut: Mut:
För Jägemestaren i Bahuus lähn Peter Rasswild"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038893_00170 ff

Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/398 (1671)

***


Peter Rasswill var son till löjtnant Erik Rasswill och Kerstin Eriksdotter
Se ArkivDigital: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:48 (1694) Bild 2530 / sid 234 (AID: v222332.b2530.s234, NAD: SE/SSA/0145a)  &  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:84 (1717) Bild 10590 / sid 1050 (AID: v222386.b10590.s1050, NAD: SE/SSA/0145a)

2018-11-13, 22:01
Svar #4

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1537
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 12:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Maria Bengtsdotter i Fristad /.../
hade även en bror som var borgmästare i Kalmar 1673-1680 vid namn Jonas Bengtsson Björk, och en syster Gunilla Bengtsdotter gift med korpralen och jägeriinspektören Petter Raswill. De bodde i Fyrby, Tåby, en kort tid åren 1665-1666"


Ur: ÖGF-Lövet, Östgöta Genealogiska Förening Nr 121 juni 2015, s. 7.
http://vikbolandet.eu/taby/PDF/ogf-lovet-121-2015.pdf

2018-11-15, 21:14
Svar #5

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1537
 • Senast inloggad: 2019-05-19, 12:42
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Heyderijdaren i Bohuus Lähn Petter Rasswill"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067781_00200 ff

Källa: Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B
Raswill, Petter, hejderidare i Bohuslän; 1667-1680
Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Skogsstaten t.o.m. 1680 serie A och B, SE/RA/522/16/42-43/2 Serie B

***

Mantalslängd 1666
"Biärkindz häradt, Tåby S:n
/.../
Fyreby Petter Rasswil h Gunil 2
dr Staphan"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005859_00116

Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Östergötlands län, SE/RA/55203/55203.04/26 (1666)

***

Om borgmästaren Jonas Björk - se även: http://runeberg.org/kalmarforn/6/0035.html

https://anforskning.wordpress.com/2015/12/17/pirater-och-bedragliga-borgmastare-i-1600-talets-kalmar/

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna