ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Sabel  (läst 247 gånger)

2018-02-25, 15:26
läst 247 gånger

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”1703 d: 11 Maij
 Blixenst:a. Majorens Gustaf Sabbels underdånige ansökning, att som han en tijd bort åt sig uthi Stetin uppehållit och han nu täncker sig där att nedersätta måtte där kunna niuta dee Adelige förunte beneficier och Privilegier till godo, efftersom han en Swensk Adelsman är.
 Resol. Samtyckes och Skrifwes härom till K:l Rådet och Gen: Gouverneuren Gr: Melin, att honom Sabbel äfwen som andre, hwilcke sig där å orten nedersättias, må blifwa wid förefallande tilfällen considerad och dee Adelen förunte beneficier och Privilegier wärckeligen tillgodo niuta”


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1703:1 (1703-1703) Bild 2130 / sid 207 (AID: v655135.b2130.s207, NAD: SE/RA/1311)


EÄ, barn tab. 2:
 ”Gustaf Sabel, född 163(8 ). Fänrik vid Västerbottens regemente. Löjtnant vid Västerbottens regemente. Regementskvartermästare 1671-12-19. Avsked 1677. Major. Häktades 1681-11-00 såsom misstänkt för barnamord. Han hade under äktenskapslöfte lägrat sin kusins dotter Juliana de la Chapelle och hade med henne ett barn, vilket de gemensamt bragt om livet. Båda dömdes av Svea hovrätt till döden, men straffet för honom mildrades till landsförvisning för alltid. Han begärde 1699-01-07 att få återvända till riket, vilket bifölls. Ingav i april 1703 en supplik till reduktionskommissionen att utfå sin arvedel av släktgodsen, av vilken systern Helena satt sig i besittning, men torde hava död kort därefter och slöt ätten på svärdssidan.
 
https://www.adelsvapen.com/genealogi/Sabel_nr_152

2018-04-10, 20:25
Svar #1

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"d 16 Febr. [1676] höltz ord. Consistorium /.../
4. Hr Rudolph Auditeuren wijdh dett Kongl. Attollerie inkom berättandes att Styckejunkaren Anders Sabbell som stod uthj en oförsondt synd är oförmodeligen aff itt stycke i hiel skuten, förfrågandes om han kunde få lof att läggias j Kyrkiogården och begrafwas med process. R efter Sabbelen efter åthskillige förmaningar intet hafwer giordt någon bättring och ångra sina hoordoms synder som han hafwer bedrifwit, uthan fixerat presterskapet, att låta lysa för sigh och en annan Qwinsperson uthi S. Maria och intet med den som han förr under ächtenskaps löfte hafwer uthi Upsala besåfwit, och för dett han oförsondt medh Gudz försambling för en sådane synd, hwafwer begådt Herrans nattward, kan honom ingen hederlig begrafning efterlåtas, ty Kyrkioordning sådant förbuder, uthan han må läggias i Kyrkiogården på Norr sijdan, doch aldeles uthan nogon process"


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00011 ff

Se även målet d 12 Janu: A: 1676: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065076_00008 "Stycke Junkaren Johan Zabel"



Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/31 (1676)

2018-11-10, 19:39
Svar #2

Utloggad kvm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1627
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 20:12
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Öfwerste Biörn Swinehufwudh Wästerbottns Regemente.
/.../
Leutnant Gustaf Sabel tient för Fendrich och Leutnant ifrån 657 och bleef fången på Bornholm enär Hammarshuusens Slott öfwergick" [1658]


https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053862_00100


Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1671/1 (1671)


 

Annonser



Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna