ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Gravstenar i St Petri kyrka Söffren Christensens familj  (läst 1382 gånger)

2017-11-29, 13:48
läst 1382 gånger

Utloggad Anna-Carin Sagrelius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 13:05
  • Visa profil

Jag har nu plöjt igenom Einar Bagers två böcker om Malmöhistoria i sten. Där nämns på sid 64 i del I att "Söffren Christiansens stora gravställe omfattade stenarna 42, 43, 47 och 48 i mittgången". Inga fler uppgifter. Jag undrar nu var man kan läsa vilka som ligger under dessa stenar?


Alldeles nyligen läste jag en avskrift från Fulltofta församling dopbok mm 1621-1689 och finner då Christensens ende son, som var ridfogde på Fulltofta gods, i livet så sent som 1658. Han har tre barn födda i församlingen under 50-talet. I all forskning som ligger på nätet står att han dog 1642 liksom hustrun. Han benämns i två av dopnotiserna som förvaltare på Fulltofta Hovgård. Jag skulle nu vilja veta om han ev ligger i familjegraven i St Petri!


Hälsningar
Anna-Carin

2022-04-18, 09:16
Svar #1

Utloggad Ann-Marie Händling

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 85
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 13:59
  • Visa profil
Hej
Sonen Hack Söffrensen och hustruns bouppteckning återfinns i
Ystads rådhusrätt och magistrat (M) FII:2 (1622-1694) på sid 98.

hälsningar Ann-Marie
[/size]

2022-04-19, 13:06
Svar #2

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5047
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 20:14
  • Visa profil
Hej Anna-Carin!
 
Kanske har du redan fått svar på din fråga efter de 4,5 år som passerat, men jag ville ändå skriva ett litet svar. Upplägget i Einar Bagers bok är lite förvirrande, men Söffren Christensens fyra gravstenar som omnämns på sid. 64 i del I beskrivs närmare på sid. 12–14 i del II. Där omnämns en förteckning över kyrkans gravstenar från 1666, som berättar att gravstenarna mycket riktigt låg i mittgången:
 
Meddelste gang nr 42.43.47.48 Sören Christensens arfvinger”.
 
Eftersom stenarna 47 och 48 inte beskrivs eller finns avritade i Malmöhistoria i sten gissar jag att de har förkommit, men stenarna 42 och 43 beskrivs och finns avritade på sidan 12–13 i del II:
 
”De båda gravstenarna äro helt släta och sakna utsmyckning. Mitt på dem bägge Jacob Rasmusens bomärke och initialer, överst gravstenarnas nummer, som dock på den mindre stenen stått på dess avsågade hälft. På den större stenen nedtill Jacob Rasmusens svärsons, borgmästaren Söffren Christensens bomärke och årtalet 1652. Längst ner till höger initialerna M H M = Martin Hartman, rådman och svärson till föregåendes dotter Kirstine i hennes äktenskap med borgmästaren Hermand Krutmeijer.”
 
Tyvärr omnämns alltså inga namn utöver bomärket och årtalet 1652, som tycks vara året då gravplatsen inköptes. Detta är i varje fall året då Söffren Christensens epitafium uppsattes i S:t Petri kyrka; det ståtliga epitafiet hänger ännu kvar högt upp på väggen i norra sidoskeppet, och när jag besökte kyrkan 2016 fotograferade jag noggrant epitafiet och särskilt texten i kartuschen som lyder såhär:
 
”ANNO 1652 Den 20 SEPTEMBRIS Haffuer Erlig Act och Velfornemme Mand Søffren Christessøn, forige Borgermester I Malmöe, Och Erlig Dyderige oc gudfryctige Matrone, Marne Jacobs datter begge deriss Samplige Epterlatte Börn oc Arffuinger ladet dette EPITAPHIUM forferdige oc opsette, deris kiere oc Salige Forældre til en Christelig Amindelse oc I Hukommelse Oc hensoff i Herren Forbemelte S: Borgemester Soffren Christenssön 1649 den 29 NOVEMBR: oc ligger her neden for i mod Funten begrafvet, Hans förste, Erlige oc Dydige Hustru Birrtte Povels datter Hensoff i HERRen 1614 den 27 Februarij, oc huiler her tuende ud fra Den anden Hans dydefulde Hustru Erlig oc gudfryctige Matrona Marne Jacobs datter I Herren hensoff 1651 den 13 Septemb: oc huiler hoss Hendis S: Hossbonde Oc en Part deris i Herren hensoffuede Börn, Gud forlene dem alle en glædelige Opstandelse”.
 
Tyvärr har man alltså inte gjort några tillägg i texten efter att epitafiet uppsattes 1652, och ”en part deras i herren hänsovna barn” tycks vara de två spädbarn (och kanske även den bortvända dottern) som avbildas på familjeporträttet på epitafiet, och som alltså hade avlidit före föräldrarna. Gravstenarna och epitafiet ger således inget svar på om även Hack Söffrensen vilar i familjegraven, men jag funderar på om kyrkoräkenskaperna kanske nämner något om detta? Jag tänkte först att gravsättningar i redan inköpta gravställen kanske uteslöts ur räkenskaperna, men kan konstatera att man bland 1649 års inkomster ”Aff Begraffuelse steder for Jord och Klocherne” finner att ”Den 4 Decembr Bleff begraffuit Salig Borgmester Söfren Christenssön” för vilket man betalade för jorden och klockorna (Malmö Sankt Petri kyrkoarkiv, vol. LIb:7, 1636–1654, sid. 10), så även Hacks begravning bör finnas med i dessa räkenskaper, ifall han fått sin sista vila i familjegraven i S:t Petri kyrka.

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-04-19, 13:12
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5047
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 20:14
  • Visa profil
Fast jämför man bouppteckningarna kan man konstatera att den Hack Söffrensen som bor i Fulltofta på 1650-talet inte kan vara son till borgmästaren Söffren Christensen i Malmö; vid borgmästarens bouppteckning i Malmö 1650 21/1 omnämns nämligen ingen son Hack Söffrensen, däremot sägs det att skiftet hölls ”I mellomb […] Börn och Börnebörn”, och bland barnen och mågarna uppräknas ”Morten Wiborg paa Maren Hachsdaatters wegne” (Rådhusrätten i Malmö 1, vol. F2A:23, 1650–1652, bouppteckning nr. 736). Denna Maren bör alltså vara ett barnbarn till borgmästaren Söffren Christensen, vilket ju stämmer bra med att det vid bouppteckningen i Ystad 1642 2/6 efter Hack Söffrensen, som då var ”S: affgangenn”, omnämns att han gemensamt med sin hustru Gertrud Lauritzdatter endast efterlämnade ”begge dj S: folckis datter Marine Hachs daatter” (Ystads rådhusrätt och magistrtat FII:2, 1622–1694, sid. 98).

Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2022-04-19, 18:40
Svar #4

Utloggad Carina Månsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 14:57
  • Visa profil
Enligt diverse uppgifter på nätet så har många placerat in denna Marine som gift med prosten i Riseberga. Det kan inte vara riktigt, utan det bör vara fogden i Fulltofta som är hennes far. Han fick dottern Maria 1650 i Fulltofta, gift 1668 med prosten i Riseberga.


Den bedömningen gör jag med hjälp av frälsegården Matteröd 2 i Vankiva sn. I bouppteckningen efter prostens hustru (N Åsbo  FIIb:1 s69) 28 juli 1691 framgår att hon ärvt den gården efter sin sal fader. Följer man gårdens ägare kan man se följande:
1651 i decimantes ägare: Jochum Beck
1670-71 i jordrev ägare: fogden Hack Söfrensson
1674 i roteringslängd ägare:  Hr Jöran Krabbe (var Hack död och Krabbe förmyndare???)
1680 i jordebok ägare: Hr Lars Rodhe probsten i Riseberga
1688 i brandstodslängd ägare:  Probsten i Riseberga   
1691 i bou ovan ägare: Maria Hacksdotter Skougård
V Göinge dombok 1701-10-21 Jöns Christian Bagge uppvisar köpebrev på gården, köpt av Jöran Mattsson Kock i Karlshamn.


Denne Kock finns även omnämnd i hennes bou bland gälden, han gifte sig i Karlshamn 1687-08-09 med Karin Hacksdr vars fader var Hack Sörensson på Fulltofta enl vigselnoteringen. Karin bör väl då ha varit en syster till Maria. Det är väl inte omöjligt att Kock då kan ha varit förmyndare för Marias omyndiga barn. Enligt bou skulle barnen ärva gården allena, prosten hade ingen del i den.


Råkade ramla över en begravning i Karlshamn 1717 av Hr Johan Hackson Thulin. Fogden Hack fick en son Johan i Fulltofta 1658. Kan det vara samma?


I jordrevningen 1670-71 står fogden Hack Sörenssen (Söffrensen) som ägare till ganska många gårdar i Göinge.


Mvh Carina

2022-05-01, 11:00
Svar #5

Utloggad Anna-Carin Sagrelius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 13:05
  • Visa profil
Tack Markus och Carina! Jag är lite sen på bollen...


Vad gäller Söffrens bou har jag funderat mycket över varför Hack inte var nämnd alls där. Förelåg någon schism mellan far och son månne?


Carina: mycket intressant med jordrevningen och Hacks ägande. Har du info om vad mer han ägde? Hacks son Henrik i Karlshamn dog 1691 och efterlämnade frälsegården Galthult i Röke socken. Hade han ärvt den efter sin far tro? När Hack hastigt dog 1677 på Krageholms slott på besök hos Jörgen Krabbe fördes hans kropp till Hörby (?). Han bodde i den trakten då men jag har ingen info.


Hälsningar
Anna-Carin

2022-05-01, 13:52
Svar #6

Utloggad Carina Månsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 14:57
  • Visa profil
Hej Anna-Carin,


Jag håller helt och hållet med Markus att fogden på Fulltofta INTE kan vara son till Malmö-folket och det bör vara anledningen till att han inte heller finns med i deras bou.


När det gäller Galthult nr 2 och 3 (1:an var skatte) så står Hack som ägare vid jordrevingen 1671-72. Men precis som med Matterödsgården så står Krabbe där vid roteringen 1674. Lite märkligt att Krabbe kommer in 1674 om inte Hack dog förrän 1677, hade de svårt att skilja på fogde och husbonde vid noteringen?


Vid jordrevningen äger Hack även minst 4 gårdar i Osby sn - Ö Genastorp 3, Ejratal 2 och Simontorp 1 och 2 (har inte hela socknen avskriven). Dessa 4 hade han köpt för 6 år sedan av en köpenhamnare vars namn ibland var Borneman och ibland Banerman (sålt till fogden Hack Söfrensson på Fulltofta).


Krabbe ägde även bla Kärlingeberga i Stoby sn, en av bönderna där hade städt av Hack Sörensson 1 april 1661.


Jaså han dog 1677, har du även koll på vem som var hans hustru? Hette hon Skougård? Det andra namnet brukade väl komma från modern i dansk tid, eller?


Hälsningar Carina

2022-05-01, 16:00
Svar #7

Utloggad Anna-Carin Sagrelius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 13:05
  • Visa profil
Jag kom in på Hack Söffrensen via Karlskrona, då en ana där gifte sig med en Hacksen i Karlshamn i början av 1700-talet och jag har nystat familjen via den vägen. Vem är då fogden i Fulltofta?


Alltnog, så är Hacks hustru Barbara en person jag aldrig lyckats fånga. Efternamnet Schougård har heller inte fått sin förklaring. Det finns så många trådar vad gäller det efternamnet.


Hälsningar
Anna-Carin

2022-05-01, 16:54
Svar #8

Utloggad Carina Månsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 14:57
  • Visa profil
Hittade precis en intressant sak i decimantes 1651.
Under Lyby sn kan man läsa att det finns 1 helgård och en halvgård i Syndertou som det i kanten står "disse Hörer Hach Söffrensen paa Fueltoffte Thil".  I Söderto finns även en krono/skattegård där en av brukarna är en Hans Söffrenssenn...
Vid denna tid står Iver Krabbe som ägare till Fulltofta så då bör han väl ha varit fogde till honom och sannolikt bott där enligt kyrkböckerna.


Med tanke på att du säger att han skulle föras till Hörby 1677 så kan jag konstatera att Lyby är annexsocken till Hörby. Synd att man inte kan hitta lika bra jordrevning för Frosta som för Göinge.


Hälsning Carina

2022-05-03, 11:04
Svar #9

Utloggad Carina Månsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 14:57
  • Visa profil
En pusselbit till. Du får den som en bild för jag blir tokig på formateringen när man kopierar.
Mvh Carina


2022-05-03, 23:34
Svar #10

Utloggad Kristina Gunnarsdotter

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6204
 • Senast inloggad: 2024-04-21, 18:20
  • Visa profil
När du kopierat och klistrat in i svarsformuläret så markera texten och använd knappen Radera formatering. Det brukar hjälpa.

2022-05-04, 10:22
Svar #11

Utloggad Carina Månsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2024-04-10, 14:57
  • Visa profil
Tusen tack, Kristina ! Varför hade jag inte hittat den knappen, det spar ju mycket tid!
Än en gång tack /Carina

2022-05-08, 16:42
Svar #12

Utloggad Anna-Carin Sagrelius

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2023-11-29, 13:05
  • Visa profil
Tack Carina för all info om Hack m fl.


Anna-Carin

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna