ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Johan Olofsson Rufinius  (läst 1006 gånger)

2017-07-06, 03:10
läst 1006 gånger

Utloggad Victoria Engström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 16:04
  • Visa profil
Jag tror mig ha hittat Johan Olofsson Rufinius' vigselnotis 1698-10-09. Har jag rätt eller är jag ute och cyklar?
"Den 9 octob. 1698 wigdes Johan Olsson i Swedie
Sal. Sacell. (sacellanus) före detta här vid pastoratet __
med Pigan Malin Olofs dotter ifrån Elgsiö.
Lyssning ... är gifven af Högvördige Biskopen Doct. Julio Micrando (Julius Micrander); och är __
lyst i Stigsjö 3 söndagar å rad, ... __
Hr Daniel Elsenius med sin egen ... attester"

(Ytterlännäs C:1 s 251a (AD))


Han var son till Kapellanen i Ytterlännäs: Olaus Erici Rufinius (död före 1673). (Härnösands stifts herdaminne: Torsåker s 160)
Vem av de 2 hustrurna: Påvelsdotter eller Karin Eriksdotter, var moder till Johan? När föddes han?
Johans syster Brita Rufinia är beräknat född 1651 utgående ifrån hennes ålder (79) då hon dog 1730-09-01 (Ytterlännäs C:1 s 334)
Jag hittar ingen död och begravningnotis men har följt honom i MNT fram till 1734, året efter står hans änka för gården. Då torde han var död 1734 men när?
mvh
Victoria


2017-07-07, 06:35
Svar #1

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Det här har jag:

ANSEDEL Johan Rufinius


Johan Rufinius
* 1650
† 1730-03-08
-------------------------------------
F: Olaus Erici Rufinius * cirka 1600 Hälsingland
M: Karin Ersdotter * cirka 1620 Ytterlännäs?
   g:
-------------------------------------
  Fam:
 Malin Olsdotter * 1671 Stavre 1 † 1743-04-10
  g: 1698-10-09 Ytterlännäs
    1 23 Anna * 1699-07-18 Ytterlännäs
    2 24 Brita * 1702-02-10 Ytterlännäs
    3 5 Catharina * 1704-11-30 Ytterlännäs † 1775-11-13
    4 25 Margareta * 1710-07-28 Ytterlännäs
    5 26 Sara * 1713-05-26 Ytterlännäs


Men det är alltså någon annan som dog 1730. Jag håller med dig att han dog 1734. I bb det året finns bara en vilket är orimligt i en så stor församling. Han bör ha dött 1734 men saknas helt enkelt i bb.
Dessutom talar äldsta dotterns namn om att modern bör hetas Anna. Då bör det vara Påvelsdr som är modern, och hon heter just Anna.
Ställer mig dock tveksam till hedaminnets uppgift att svärfadern skulle vara Pål Olofsson i Svedje. Någon sådan har i varje fall inte jag hittat.


2017-07-08, 22:11
Svar #2

Utloggad Victoria Engström

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2019-10-02, 16:04
  • Visa profil
Som vanligt Tack Per!

barn:
Jag hade missat Johan Olofsson Rufinius första dotter Anna så nu är hon verifierad och lagd till handlingarna.
Har du döttrarna Annas och Margaretas döddatum?

Jag tror att jag hittat en oäkta dotter till honom: Märta
Född 7/11 1693 i Bollsta, Ytterlännäs, Västernorrlands län
"... d 7 Nov. föddes ett oägta barn i Bolstad, och christnades, gudfad: Nils Ersson ibid. Johan Mårts ibid. och hans hustru, item Piga Ingri Pärsdotter ibid. N.B. fadern Johan Olss: i Svedje. modern Brita Pähr Hans dotter i Bolstad. Kallades barnet vid namn Märtha" (Ytterlännäs födelse, C:1 s 279 (AD))

hustru:
Johans hustru Malin Olofsdotter skriver du som född i Stavre... menar du då Stavre i Medelpad?
I vigselnotisen står att hon kommer ifrån Älgsjö och det är även lyst i Stigsjö så då antar jag Älgsjö i Stigsjö socken, men hon behöver ju inte vara född där iof.

Det död/begravningsdatum du uppgivit (1743-04-10) hittar jag inget, däremot har jag funnit en trolig kandidat:
"Änkan Hustru Malin i Svedje" "Sept: 8 Hustru Malin Olofs dr i Svedje. Begrofs d 20. ... 76 åhr"
Död 1747-09-08 i Svedje, Ytterlännäs, Västernorrlands län (Ytterlännäs C:2 s 204 (AD))

moders far:
Ang. Olaus Erici Rufinis hustru (Anna) Påvelsdotters far Påvel Olofsson kan han vara i från Bollsta i Ytterlännäs? Jag klurar fortfarande och letar vidare.

2017-07-09, 06:09
Svar #3

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Just nu är jag i en sommarstuga 20 mil hemifrån i Njurunda, men jag tar det ur minnet.
Jo, det är Stavre 1 i Ljustorp. Fadern Olof Unesson bodde först i Ljustorp men flyttade hem till Älgsjö i samband med den barnlöse brodern Per Unessons död.
Beträffande änkans dödsdatum har du säkert rätt. Jag har för mig att hon skulle ha dött 1747, men jag kontrollerar detta (och Påvel Olofsson) när jag kommit hem.


2017-07-10, 07:22
Svar #4

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
1747 är rätt.
Däremot kan jag inte hitta hennes morfar. Med tanke på att Olof Rufinius sökte svärfaderns skulder på Torsåkerstinget bör svärfadern finnas där, men det finns i varje fall ingen Påwel Olofsson i Torsåkers tingslag
 på 1620-talet.

2017-07-10, 09:05
Svar #5

Utloggad Hasse Hultman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 832
 • Senast inloggad: 2019-05-22, 17:02
  • Visa profil
  • hem.bredband.net/hashul
Enligt mantalslängden fanns en Pål Olofsson 1673 i Mo, Ytterlännäs. Han är den ende Pål Olofsson som omnämns i de av Svar publicerade mantalslängderna för Ytterlännäs. Han omnämns endast detta år.

2017-07-10, 09:46
Svar #6

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Nja, för gammal. Rufinius svärfar var död 1642.

2017-07-21, 08:37
Svar #7

Utloggad Jörgen Blästa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2019-09-09, 13:24
  • Visa profil
  • www.solace.se/~blasta/
Jag kollade upp dom domboksnotiser som omnämns i herdaminnet. Där nämns inte namnet på svärfadern så var kommer uppgiften om att han heter Påfvel Olofsson i Svedje ifrån?Torsåkers ting 1642-06-22:
§4 Wällerde Herr Oluf Cappelan i Torsåkers Giäldh, kiärade till några som woro skyllige sin
Sl. Suärfadher, och den ene föregaf det, och den andre något annat, blef afsagdt af
Rätten, huar och en af dem skall göra klart medh hurr Oluf innan nästa Landstingh, eller
då göra sigh frij medh laga Eedh.
(Källa: Ångermanlands domsaga (Y) AIa:1 (1628-1643) Bild 2120 / sid 189)Torsåkers ting 1646-07-31:
§6 Jöns Markusson i Lästadh by, kiärar på H: Elsa Ingelbregtsdotters wägna som ??st??
oppå ett halft knechteståndz betalningh af Swedie hemmanet, som Herr Olof Erici Cappelan
i Torsåkers haf:r kiöpt af Herr Jon Zacharie Cappelan i Sielewadh. Resolverat att Herr Olof
skalla betala samma halfwa knecheståndh, af de penningar som ?? bör betalas medh,
a 30 P:r Kopp. M:t.
(Källa: Ångermanlands domsaga (Y) AIa:2 (1628-1646) Bild 2940 / sid 13)

2017-07-22, 05:58
Svar #8

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Och varifrån är uppgiften att han var gift med en Påwelsdotter? Det första herdaminnet skrevs i slutet på 1700-talet och var alltså betydligt närmare i tid än oss. Jag tror att Tunaeus hade möjlighet att fråga ättlingar och därmed få muntliga upplysningar, som givetvis kan vara felaktiga liksom skriftliga kan vara det.

2017-08-12, 21:10
Svar #9

Utloggad Jörgen Blästa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2019-09-09, 13:24
  • Visa profil
  • www.solace.se/~blasta/

Det finns faktiskt en Påfvel Olofsson i grannskapet som är död i "rätt" tid. Om han var arrendator så kan det förklara varför han inte finns med i mantalslängderna.


Sollefteå höstting 1641-10-12:
Framträdde för rätten Anna Esaiasdotter barnfödder i Solum i Styrnääs Sochn, och fordrade för rätten om Aderton lodh förgylt Silfr som henne i Arf efter hennes Sahl: Modher tillfallin är, dedh Hans Erichsson i Öfwergårdh förfaritt hafuer, för samma Silfuer hafuer Arendatoren Sahl. Påfwell Olufsson för några åhr sedan låtitt af honom Uthpanta någre Kooer, likwäll hafuer Hans Erichsson medh sin hustro dem igen tagit uthur arresten, och sålunda är kommit hennes betalning om intett, at S: Hans Erichssons Arfwingar hafua opbytt hans Arf, och henne icke medh godo will betalla.        Och Aldenstundh Amnund Amnundsson medh Sine medh Arfwingar icke hafua först betalt barnsens Arf, uthan sigh emellan den skiftat, ähr af rätten afsagdt at der dedh godwilligen icke wille betalla skole tålf män medh Ländsman bewissa henne Assistens, och utpanta så mycket som derföre fult för går, at hon eij wijdare der öfuer sigh beklagher.
(Källa: Ångermanlands domsaga (Y) AIa:1 (1628-1643) Bild 1890 / sid 168)

2017-08-13, 06:57
Svar #10

Utloggad Per Sundin

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5869
 • Senast inloggad: 2019-10-12, 06:59
  • Visa profil
  • Släkter och gårdar
Det tror jag är rätt person. En arrendator var en högre ståndsperson, hade "arrenderat" en avgift eller rättighet, exv. laxfisket.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna