ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 1999-11-25  (läst 2590 gånger)

1999-01-31, 00:22
läst 2590 gånger

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2257
 • Senast inloggad: 2021-08-19, 09:46
  • Visa profil
Abraham Rockström. Enligt domböckerna för Umeå stad 1701 och 1702 är Abraham Rockström borgare i Piteå. Han är gift med Sara Jacobsdotter Back som har rötter i Umeå. Jag är intresserad av alla uppgifter om dessa båda. Jag har en uppgift om att Abraham skulle vara prästson från Råneå.

1999-01-31, 12:21
Svar #1

Carl Szabad

Det vore intressant att få reda på var din uppgift om att han skulle vara prästson kommer ifrån. Han finns inte med i Härnösands stifts herdaminne men man kan ju börja spekulera.
 
Det fanns en kyrkoherde i Råneå som hette Petrus Erici Rockstadius (som f ö var född på min släktgård Rödsta i Resele i Ångermanland, därav namnet). Han gifte sig omkring 1654 med änkan efter komministern i Nätra Abraham Jonæ som hette Kristina Johansdotter Sidenia. Tänkbart är att hon medförde en tidigare okänd son Abraham från sitt korta äktenskap med komministern, och att denna son sedermera tog ett namn som byggde på styvfaderns. Två av Petrus Ericis döttrar gifter sig f ö med rådmän i Piteå. Han kan naturligtvis också vara son till Petrus Rockstadius, men namnet Abraham indikerar snarare styvson.
 
Med detta är som sagt bara en hypotes.

1999-01-31, 15:41
Svar #2

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2257
 • Senast inloggad: 2021-08-19, 09:46
  • Visa profil
Uppgiften att Abraham Rockstöm var prästson från Piteå har jag från Gudrun Utterstöms Släktnamn - tillkomst och spridning i norrländska städer. Där står att Abraham Persson Rockström i Piteås borgarlängd 1707 anges som prästson från Råneå. Även Gudrun Utterstöm antar att han är son till Petrus Erici Rockstadius trots att Bygdén inte upptar honom.
 Jag har även en anteckning om att Abraham skulle vara född ca 1677. Har dock slarvigt nog inte noterat källan.

1999-01-31, 22:05
Svar #3

Carl Szabad

Det var ett märkligt sammanträffande! Hon ska nämligen hålla ett föredrag nu på lördag som jag också är inblandad i och det gäller då släktnamn, i mitt fall på barnhusbarnen i Stockholm på 1700-talet.
 
Om Abraham är född så sent är han rimligtvis som till Petrus Erici. Speciellt om han står med patronymikon.

1999-02-13, 01:31
Svar #4

Erik Holmlund

Staffan: I Umeå fanns det en Jacob Mattiae Backius, komminister 1656-65. Kanske var Sara Jacobsdotter Back dotter till honom? Fast du
kanske redan är inne på det spåret, eftersom jag
vet att du är ganska insatt i Umeå. Jag har med
intresse läst dina utredningar om gamla borgarsläkter i Umeå i Södra Västerbottens Släktforskares medlemsmatrikel Släkten. :)  
Du skriver att ANNA Jacobsdotter Back (hustru till Bryngel Forsman) troligen
dotter till Jacob Mattiae Backius.(Släkten #42) I herdaminnet står att JM Backius kom från Gråträsk, Piteå, men jag har inte hittat honom. Vet du något mer om hans föräldrar? Obs, denna fråga gjorde jag som en efterlysning under Landskap/Norrbotten/Efterlysningar så ett eventuellt svar kanske borde placeras där.

1999-02-13, 17:38
Svar #5

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2257
 • Senast inloggad: 2021-08-19, 09:46
  • Visa profil
Jo, jag är mycket riktigt inne på det spåret. Det finns en syskonskara Back som jag menar är barn till Jacob M. Backius. Det är;
 Anna, gift med Bryngel Forsman i Umeå stad,
 Sara, gift med Abraham Rockström i Piteå,
 NN, gift med Johan Ericsson Nordman i Umeå stad i dennes andra gifte
 Karin, gift med Nils Eriksson Flarkman i Umeå stad, sedemera Flarken i Nysätra.
 Jacob, som är soldat 1704.
Modern till dessa skall ha hetat Karin Persdotter enligt en domboksuppgift.
Angående Jacob Backius så har jag inga uppgifter om hans ursprung utöver herdaminnet. Men jag har några pusselbitar som knyter honom till Umeå socken.

1999-02-13, 22:58
Svar #6

Erik Holmlund

Jag har en uppgift om att Jacob Mattiae Backius'
hustru hette Malin Andersdotter Burman, dotter
till Andreas Nicolai Burman, präst i Bygdeå och
Lövånger. Tror jag tagit den uppgiften från
herdaminnet. Men du säger att modern till barnen
hette Kerstin Persdotter. Var Jacob Backius gift
två gånger? Isåfall måste han först ha varit gift
med Kerstin Persdotter, med vilken han fick
barnen, och sedan gift han om sig med Malin
Andersdotter Burman? Eller?

1999-03-07, 16:38
Svar #7

Utloggad Kenneth Mossberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 174
 • Senast inloggad: 2021-02-10, 09:20
  • Visa profil
Hej Staffan! Angående Backius; hur tolkar du innehållet i detta domboksutdrag?
 
Dombok 1673 i Umeå
Kärande: Lars Mårtensson i Wästerhiske
Svarande: Cap. Petro Schrijtarie(Per Sebretius?) i Skellefteå o Borgaren Nils E. Flarkman i Umeå
Mål: Om jordakiöp
 
Då kom för migh underskrifven och sittande Rätten beskiedeligh man Lars Mårtensson i Wästerhiske framlade ett Saldo och kiöpebref af Capelanen i Skiällefteå Wällärde H. Petro Laurentij Schrijtarie sampt Borgaren i Uhmeå Nils Eriksson Flarkman uthgifwit och underskrifwit den 3 Februarij A.1671 hwaruthinnan der bekänna och tillstå sigh icke allenast att hafwa, medh deras hustrus godha ja medh och samtijckis, uthi ett wänn och frijwilligt kiöp uplåtit och försåldt honom Lars Mårtensson den andeel som de bägge på deras hustrus arfspart tillfallin är, uthi ofwanbemt. Öfwerhiskie hemmanet Nämbl. 5 och een fierdedeels mark Jordh sampt hela gårds Tompten för 300 RD kmt. Jämbwäll een dertill lijdande men af Olof Rasmusson till Nils Nilsson i Baggböhlet pantsatt, doch af Sahl. H. Jacob Mathia sedermera igenlösta Rånningh, Präst Rånningen bemt. för 12 Rd kmt. Uthan och der jämpte förbemt. 312 Rd kmt tillföllo nöija och godh betalningh den första penningh medh den sista richtigt upbundit och handfångit, och derföre afhända der undan sigh och honom efterkommande om arfwen bemt. 5½ mark Jordh medh Rånningen sampt alt hwadh der till ligger eller läggias kan i watn eller landh under Lars Mårtensson och hans arfwingar, till Ewärdeligh ägendom, som sielfwa  kiöpeskriften uti ... medh mera uthwijsar, hvilken medh för nähma och trowärdiga witnens underskrift och attestato jämbwäll verificerad är.

1999-03-20, 03:22
Svar #8

Kurt Dahlström

Hei Staffan!
 
Jeg har en etterlysning under landskapet Ångerman, som kanskje kan interessere deg?  
Det gjelder ei Catharina Rockstadia.
En sønn av henne fikk navnet Abraham! (Johansson)
Fougt, f. 1784 i Härnösand.
 
Mvh  
Kurt Dahlström fra Norge.

1999-05-20, 21:33
Svar #9

Olof Rosenius

Befallningsman Johan Olofsson Sundel och hans släktförhållanden.
 
 
 Min mf fm mf komministern i Hallens sn i Jämtland Nils Sundell (1731- 1782) har lämnat följande upplysningar om sina anor på fädernet (avskrift daterad 11 feb 1874):
 
     År 1731 den 13 april är jag Nils Sundell född i Hiersten, Marby socken och Jemtlands län.  
 Min fader var Olof Nilsson Sundell, Komminister här i Sunne pastorat.  
 Min faders far var Nils Johansson Sundell, född i Vesterbotten den 12 maj 1648, kom till Uppsala 1663, vistades der 9 år, blef 1674 prest och komminister i Undersåker, gifte sig den 2:a Martii 1679. Blef sedan komminister i Sunne 1692, var prest i 45½ års tid och dog den 28 Martii 1720.  
 Min faders faders fader var Johan Olofsson Sundell, Kronobefallningsman i Vesterbotten.
 Min faders faders faders fader Olof Jonsson var Borgmästare i Finland.
 Min faders faders faders faders fader Jon Nilsson var Råd- och Handelsman i Åbo.    
 
 I SoH 1974:2 sid 175-177 lämnar Bengt Utterström kompletteringar till Bygdéns herdaminne och till Alma Rhéns Norrlandssläkten Rhen (Sthlm 1962). Av dessa kompletteringar framgår bland annat att borgmästaren i Piteå Olof Jonsson ohh Ingrid Östensdotter hade en son Johan Olofsson Sundel som var befallningsman. Tidsmässigt kan denne Johan Olofsson Sundel vara identisk med komminister Nils Sundells ff f. Att så är fallet har jag inget bevis för, men hoppas att någon kan bekräfta eller dementera förhållandet. Enligt ett utdrag 1995 från databasen Anger (Thord Bylund) är de identiska, men uppgift om källor saknas i mitt utdrag.
 
 Olof Jonsson var också, tillsammans med Evert Eriksson, fogde i Pite sn 1625-1628 och, enligt Almquist Den civila lokalförvaltningen ... del 4 sid 188, sannolikt fogde i Raseborgs län (F.321) år 1630. Här kan det i släkttraditionen blivit en sammanblandning mellan borgmästaren i Piteå och fogden i Finland, vilka alltså  kan vara samme person. Hur det sedan blir med nästa generation bakåt är en annan fråga.
 
 Enligt Bengt Utterströms ovan nämnda kompletteringar hade handelsmannen i Piteå Jacob Thomasson åtminstone dessa fyra barn:
 
 1. Thomas Jacobi Roselius, kyrkoherde i Piteå, gift med Anna Sundel, syster till Johan Olofsson Sundel;
 
 2. Anna Roselia gift med Johan Bockmöller, borgmästare i Uleåborg;
 
 3. NN Jacobsdotter Roselia gift med Daniel Olofsson, bror till Johan Olofsson Sundel;
 
 4. NN Jacobsdotter Roselia gift med Johan Olofsson Sundel.
 
     Men enligt databasen Anger var befallningsmannen Johan Olofsson Sundell gift med en dotter till kyrkoherden Thomas Jacobi Roselius. Likaså var Johan Bockmöller gift med en dotter till kyrkoherden, Anna Thomasdotter Roselia. Kyrkoherden själv var - enligt Hm och Anger - gift med Anna Olofsdotter Sundel, dotter till Olof Jonsson och Ingrid Östensdotter. Detta skulle innbära att Johan Olofsson Sundel var gift med en sin systerdotter, vilket ju förefaller föga troligt.
 
 I en antavla på nätet har jag sett uppgiften att befallningsman Johan Olofsson Sundel var gift med Margareta Johansdotter Hossia, dotter till kyrkoherden Johan Hossius. Johan Hossius i sin tur var gift med Margareta Nilsdotter Rhen, vilken bör ha varit syster till handelsmannens Jacob Thomasson hustru enligt Utterström. Även i detta fall verkar släktskapet mellan Johan Olofsson Sundel och hans förmodade hustru vara väl nära.
 
 Utterströms resonemang bygger på uppgifter om svågerskap, vilket ju förr var ett vidare begrepp än i nutiden. I Anger och den antavla jag funnit på nätet kan det vara halvsyskonskap eller något annat som det saknas uppgift om i de data jag kunnat ta del av.
 
 Kan någon Piteforskare hjälpa mig att bringa ordning bland mina anfäder och deras syskon?

1999-05-20, 22:55
Svar #10

Utloggad Staffan Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2257
 • Senast inloggad: 2021-08-19, 09:46
  • Visa profil
Jag är inte Piteforskare, men har gjort vissa noteringar från domböcker rörande Umeå. Dessa är dock inte så uttömmande som man skulle önska så här i efterhand. Dock har jag noterat att Olof Jonsson i Piteå omnämns i Umeå stads renoverade dombok 1658 (p 183) såsom (som jag tolkade det då) svärfader till bokhållaren över Öster- och Västerbotten Johan Persson Hogstadius (Hopstadius?). En Johan Persson, borgare i Umeå, omnämns också i protokollet.
 
Om denna uppgift har någon relevans för din forskning föreslår jag att du själv kontrollerar i primärkällan vad som egentligen står där. Anteckningen ovan härrör från de första årens släktforskning för min del, med de brister det innebär.

1999-05-21, 11:14
Svar #11

Leif Boström

Svar till Olof Rosenius.
 
Mycket intressant information som din anfader Nils Sundell lämnat.
 
Jag kan inte heller berömma mig med att vara Piteåforskare. Jag har mest läst vad andra forskare kommit fram till. Främsta källan för mig är Pitebygdens forskarförenings tidskrift Ätt och Bygd. Forskarna Nils Joëlson, Olof Andersson och Henning Larsson har haft flera artiklar om släkten Sundell.
 
Lite av den information jag skrivit av finns på min hemsida home.swipnet.se/leifbostrom under Ättlingar till Nils Olofsson. Mina uppgifter om släktskap bygger på artiklarna i Ätt och Bygd.  
 
Enligt en akt 66 ur Grans gårdsarkiv så var inte Jacob Thomasson gift med en dotter till Nicolaus Rehn. (Jag har inte läst originalet utan en avskrift i Ätt och Bygd.) Det hävdades däremot i de tidigaste artiklarna i Ätt och Bygd.
 
Enligt artiklarna i Ätt och Bygd skulle Nils Sundell, född 1648, vara son till Johan Olofsson Sundell i Piteå. Däremot har det av de artiklarna inte framkommit vart han tog vägen.
 
Det har antagits att Olof Jonsson var son till Jon Öndesson och en dotter till en Olof Nilsson på Västansundet i öjebyn, där Olof Jonsson och Johan Olofsson Sundell bodde.

1999-05-21, 13:40
Svar #12

Leif Boström

Komplettering angående Sundel.
 
Den som dog 1684 14/6 benämns sal. Sundels änka hustru Margeta, enligt dödboken. Enligt kyrkoräkenskaperna ges testamente 1681 6/1 av hustru Margareta Johansdotter Hossia efter sin sahl man Befallningm Johan Olofsson Sundel och sina barn, Een Liuus Crona och 20 D:r Kopp:mt.
 
Bromme skriver att Olof Jonssons efterleverska önskat att hennes måg Johan Pedersson övertar hennes andel i gruvan.(Henning Larsson i Ätt och Bygd nr 43, 1994.) Det skulle kunna vara den Johan Persson Hogstadius som Staffan Bengtsson nämner.

1999-06-10, 17:06
Svar #13

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Jag har en efterlysning för min mm ff och mm fm vars föräldrar antingen var från Piteå eller Råneå. Lars Anders Fredriksson, f 1832-09-23 gift 1858-09-19 med Maria Margaretha Nilsdotter född 1833-03-09 (Maja Greta).  De flyttar till Ängesbyn och får en son Nils Anton (Larsson)född 1859-02-25.  Han och hans familj byter senare namn till Löwenborg.
Mvh  
Lili-Anne Rundblad

1999-06-10, 18:35
Svar #14

Utloggad Jill Raneryd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 343
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Lili-Anne!
Folkräkningen 1890 är ett utmärkt hjäpmedel många ggr. och din Lars Anders Fredriksson med hustru finns med där. Han uppges vara född i Neder-Luleå 1832 och Jordarb. Margaretha Nilsdotter uppges vara född 1833 i Neder-Luleå och deras hemort är mycket riktigt Engesbyn.
http://www.foark.umu.se/folk/bd/
 
Mvh
Jill

1999-06-14, 10:30
Svar #15

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Hej Jill
Kan man även se vilka deras föräldrar var?  Var dom födda i Neder-Luleå eller Piteå/Råneå.  
Mvh
Lili-Anne

1999-06-14, 10:46
Svar #16

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Hej igen Jill
Nu har jag försökt själv att hitta mina släktingar som du fann.  Men jag gör säkert något fel för det kommer bara upp  0  personer.  
Mvh
Lili-Anne

1999-06-14, 17:07
Svar #17

Utloggad Jill Raneryd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 343
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Lili-Anne!
Om du söker på del av namn istället för exakt så går det nog bättre. Tyvärr inga uppgifter om föräldrarna utan det är bara dom personerna i det hushållet 1890. Deras hemmavarande barn då var:
Alma f. 1871
Anna Sofia f. 1874 och                                Albert f. 1880                                
 
Om Lars Anders Fredriksson står detta:
                                                  Hemförsamling: Neder Luleå
 Hemort: Engesbyn
 Kontrakt: Vesterb:s 3:dje
 Län: Norrbottens
 
 Födelseår: 1832
 Födelseort:  
 Födelseförs: Neder Luleå
 
 Yrke: Jordarb.
 Titel:  
 Yrkkod: 1.16
 
 Civilstånd: G
 Kön: M
 Familjest:  
 Famstkod: F
 
 Hushåll nr: 161
 Familj nr: 1
 
 Övrigt:  
 
 SVARvolym: 000395  Kort nr: 8
 Sida: 19  Rad: 30
 
Och om Margaretha Nilsdotter detta:
 
Hemförsamling: Neder Luleå
 Hemort: Engesbyn
 Kontrakt: Vesterb:s 3:dje
 Län: Norrbottens
 
 Födelseår: 1833
 Födelseort:  
 Födelseförs: Neder Luleå
 
 Yrke:  
 Titel:  
 Yrkkod:  
 
 Civilstånd: G
 Kön: K
 Familjest: h.
 Famstkod: M
 
 Hushåll nr: 161
 Familj nr: 1
 
 Övrigt:  
 
 SVARvolym: 000395  Kort nr: 8
 Sida: 19  Rad: 31
 
Mvh
Jill

1999-06-16, 10:49
Svar #18

Utloggad Lili-Anne Rundblad

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2021-01-18, 12:10
  • Visa profil
Hej Jill och tack för hjälpen med att finna mina släktingar tillika mormorsfastrar och farbröder.  Dessutom gav du info om Svar blanketten som kag inte kunde hitta när jag på måfå tog hem från RA.  Där kan jag säkert hitta om föräldrarna också var födda i Engesbyn eller inte.  
Har just nu koncentrerat mig på min farfars släkt i Sörmland och kommit en bra bit på väg speciellt inom Gåsinge.
Ser att du bor ganska nära mig för jag bor i Länna
Hej
Lili-Anne

1999-10-01, 22:04
Svar #19

Maj-Britt Forsen

Jag söker ättlingar till nybyggarna i byn Högland, Skorped (Y). En dotter till Johan Nilsson Byström som hette Anna Kristina Johansdotter Byström f 1876-02-05 i Högland, Skorped och d 1918 i Aspeå, Skorped, födde en dotter 1920-02-20. Hennes namn är Anna Maja. Enligt uppgift bodde hon år 1967 på Backevägen 53 i Piteå. Hon hette då Anna Maja Lönnberger. Är det någon som känner till Anna Maja?
 
Vänliga hälsningar, Maj-Britt

1999-10-01, 23:04
Svar #20

Carl Szabad

Maj-Britt: Hur kan hon föda en dotter när hon varit död i två år?

1999-10-02, 14:13
Svar #21

Maj-Britt Forsen

Carl, tack för påpekandet, jag missade en generation. Det är Anna Kristinas dotter: Märta Kristina Byström (senare Eriksson) f 1892-12-02 i Skorped som är mor till Anna Maja.

1999-10-02, 14:46
Svar #22

Carl Szabad

Maj-Britt: Antingen avled hon strax efter 1967 eller också lever hon än. Och i så fall är det bara att ringa närmaste skattemyndighet och fråga på de uppgifter du har.

1999-10-03, 13:04
Svar #23

Lotta Johansson

Hej Maj-Britt!
 
Anna Maja Lönnberger, född 1920-02-25 i Skorped, Västernorrland. Död i Vaksala, Uppsala län och kommun 1990-09-06.
 
I telefonkatalogen 1998 finns bara tre Lönnberger!  
 
Mvh// Lotta

1999-10-30, 09:44
Svar #24

Per Holmberg

Hej jag söker uppgifter (födelseort, föräldrar osv.) kring en till Skellefteå utflyttad Piteåbo Fredrik Julin (Dunder). Född 1797-04-25 (född troligtvis Piteå). Avliden 1845-09-05 i Drängsmark, Skellefteå (AC): Han var gift med Margareta Christina Ransberg född 1789-12-16 på Kyrkobordet i Ske-å. Frtedrik var bl.a. sågdräng, sågkarl och soldat på rote n:o 117 i Drängsmark.
 
Tacksam för svar.....

1999-11-10, 21:48
Svar #25

Ida Enberg

Hej!
Jag söker efter Lars Forsberg som föddes 1780 eller senare. Jag vet ej var men hans fru Elisabet Agata Norberg föddes 1782-11-17 i Åbyn (Burträsk) som dotter till furiren Pehr Norberg och Gustafva Johanna Fellenius. Lars Forsberg kallas vid ett av sina barns födelse i början av 1800 talet för Lars Persson Wisser. Har någon hört talas om dessa??
Tack på förhand,
/Ida

1999-11-20, 17:38
Svar #26

Utloggad Christer Öberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 377
 • Senast inloggad: 2014-09-26, 06:28
  • Visa profil
  • genealogi.oberg-bd.com
Hej!
 
Jag söker efter Karl Johansson (född 1797-04-11 i Sjulsmark nr 2 (Nuv. Norrfjärden). Son till Johan Persson 1762-1799 i Sjulsmark 2, Backen o.h.h. Maria Johansdotter 1762-1837.
Vistades ett tag i Luleå lands år 1814 men flyttade tillbaka, därefter har jag tappat spåret efter denne Karl.
 
Hoppas någon kan känna till detta! Tack på förhand.

1999-11-22, 15:02
Svar #27

Ingalill Bäckström

Ang Fredrik Julin (fråga från Per Holmberg, 30okt)
 
Jag har Fredrik i mina anor på farmors sida.  
Fredrik flyttade fr Piteå till Skellefteå 1836. Gifte sig 1817-10-19 med Greta Stina Ranberg Olsdotter.
 
Enl min forskning var fadern  
Fredrik Julin, f1771-08-20 i Jävre, d1862-10-29 i Jävre. G m Sophia Johansdotter, f1767-01-01 i ?, d1856-02-10 i Degerfors.
 
Fredrik d ä och Sophia hade 5 barn som jag hittat, Fredrik d y var näst äldst. Systern Maria Elisabet f1795-05-05, d utfattig 1871-04-22 gifte sig samma datum som Fredrik m Nils Johansson, Skellefteå, som blev straffad för brott mot 6:e budet. Maria Elisabeth hade 10 barn + 1 barnbarn boende hos sig.
 
Övriga syskon till Fredrik:
Kristina, f1800-02-10
Johan Petter, f 1802-05-26 i Byske, Svartå
Carl Fredrik, f1804-06-05
 
Kristina är mitt proband. Hon gifte sig 1825-02-13 med en Lars Andersson Berglund f 1799-01-09 i Bergliden, Skellefteå, d 1869-04-14 i Jävre.
Kristina var min fmfmm.
Ingalill

1999-11-24, 17:44
Svar #28

Per Holmberg

Hej Inga Lill!
 
Degerfors bruk var döpt efter rådmannen i Piteå stad Johan Degerman. Först byggdes Degerfors Manufakturverk (blästerugn fick uppföras 1797). 1805 beviljade kungen uppförandet av en/två stångjärnshärdar. Ursprungligen skulle också ett finbladigt ramsågverk uppföras, men det blev av någon anledning aldrig av.

1999-11-25, 10:36
Svar #29

Ingalill Bäckström

Per,
Tack för Dina intressanta upplysningar om bruket!
Just såna här tillfällen inser man, att man aldrig blir klar med släktforskningen - jag måste givetvis bege mig till Jävre och se det gamla brukets plats! Kanske Du t o m vet var det fanns i Jävre?
 
Jag skrev lite för snabbt i det sista inlägget (under Degerfors) - skall vara
mikrokort AI:9c, 1/6, p580 Piteå lfs och AI:8b, 7/11, p542 Piteå lfs. Fattig inhyses Carl Fredrik Fredriksson Julin, f1704-06-05  
 
Nämnde Carl Fredrik Fredriksson Julin kan vara far eller t o m farfar till Fredrik d ä  
ingalill

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna