ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Maillard  (läst 831 gånger)

2017-03-12, 10:57
läst 831 gånger

Utloggad Kjell Lindblom

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 742
 • Senast inloggad: 2024-04-15, 16:35
  • Visa profil
I boken Vallonsläkter under 1600-talet del III har jag på sid 111 i tabell 1 behandlat en invandrad vallonsk murar- och kolarmästare med namnet André Maillard. Denne blir 3/2 1632 kontrakterad av Jacob de la Gardie för tre års arbete och placeras vid Julita bruk för att mura en masugn. Han blir dock dräpt där år 1633. Det dröjer sedan sex år, innan lagens långa arm når förövaren, som tagit sin tillflykt till mörkaste Småland. Vid tinget i Kindevalds härad 27/9 1639 noteras följande ärende:

  "Samma dagh tinghförde her Carl Carlssons fogte Jöns Larsson Een fransos, Jost Antonisson, ogift karll, till Embete een kolare, och gaff honom skuld, haffua belägrat een piga Karin Månsdotter ij Longztörp, och aflat barn medh henne, theth honn bär undher beltet, och dhe bådha bekienna; Item bekienner och han haffuer belägradt en piga ij Wiersta (Virestad) sochn och Albo häradt, Ingefridh Månsdotter, 3. haffuer låtit laga sigh till knecht, aff Jon Persson ij Tångana; och sedan han kom ifrån Jönekiöpingz arbete, stall han en hest ifrån sin legokarll, godh för 5. Riksdaler, och redh hesten 2. mill, och bytte honåm bort; sedan bekienner förb:de Jost, at han widh Juleta bruk, i Sudermanlandh, ihielsta med en knijff, en fransos som war een Murmestare Anders b:d och tå rymdhe hijt nedher ij landet, och ingen haffuer honåm sedan för samma dråp antastat. Orsaken säger han till dråpet wara, at för:de Anders slogh hans modher, och sädan honåm et Mundslagh, och tå stack han honum till dödz, och säger sigh icke wara fult tretton åhr, när han bedreff dråpet, och effter han genast kom till Tägnaby bruk i Konunga häradt till Knut Matzon, blef afsagdt at man der skall sökia Witnesbördh om hans ålder, ty han haffuer ij sanfelte siu åhr ingen inquisition, eller klagan warit her Nedher om samma dråpsak".

Vilken släkt Jost Antonisson tillhör är oklart. Hans far bör ha varit kolare under Julita bruk 1633 och kallats Anthonius kolare. Någon med det namnet har jag dock inte kunnat hitta i trakten vid denna tid. Kanske han kan ha varit verksam vid något av de andra bruk, som Jacob de la Gardie (eller Carl Carlsson Gyldenhielm) hade intressen i?

2023-07-30, 18:26
Svar #1

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1284
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 22:19
  • Visa profil
Hej,

Eftersom jag bor i Milano, som på tyska heter Mailand och eftersom ”ei” på tyska uttalas ”ai” (väl?), har jag lagt märke till släktnamnet Meyland (med en mängd olika stavningsformer) när jag har letat efter släktnamnet Brun, eller andra namn kopplade till det, i Stockholms tyska Sankta Gertrud församlings vigsel- och dopnotiser i slutet av 1600-talet. Jag har sett på geneanet.org att släktnamnet Maillard tycks ha varit ganska vanligt i Frankrike på 1600-talet, men det hindrar mig inte  8) från att undra om murar- och kolarmästare André Maillard eventuellt kan ha haft släktnamnet Mailland, som möjligen senare blev stavat Meyland etc i tyska fs i Stockholm (om André hade släktingar som flyttade dit förstås - själv blev han ju dräpt). Min erfarenhet av svensk skrift från slutet av 1600-talet är att bokstaven n ibland kan se ut som bokstaven r.

Självklart finns en annan väldigt långsökt fundering bakom ovan nämnda frågeställning, och som amatör vågar jag dela den funderingen här.  :D

Sedan jag lade upp information här på Anbytarforum, om personer med släktnamnet Brun i Stockholm omkring 1700, har jag hittat ett par äldre registrerade namn: Jacob Bruun (född före 1633) och köpman Jochim Bruno (född före 1637). (Så småning om ska jag skriva mer om dem och om andra Brun under diskussionsämnet Le Brun.)

Det rör sig om:

1) Den 15/8 1653 uppbjöds första gången (för försäljning) ”Jacob Bruuns gårdh på Södermalm, uthi Quarteret Jupiter widh San:ta Maria gatan” i Maria Magdalena församling i Stockholm (Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, tänkebrev, A1a:13, sida 369).
Den 31/10, 7/11 och 14/11 1664 uppbjöds första, andra respektive tredje gången (för försäljning) Jacob Bruuns tomt i kvarteret Jupiter vid Mariagatan, enligt Stockholms stad Stadsarkivets Fastighetsregister 1676-1875 med referensen ”C.P.1664:210, 218, 229”, som jag tror betyder: Stockholms Magistrat och Rådhusrätt, civilprotokoll, A3a:4, sidorna 210, 218 respektive 229, och ej finns digitaliserade.

2) Den 17/7 1677 vigdes Jacob Poltier och jungfru Catrina Bruno samt David Schmidt och jungfru Sophia Bruno, båda döttrar till köpman Jochim Bruno, i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm (CI:1a, sida 58). Troligen var Catrina och Sophia i 20-årsåldern (eller äldre) och alltså födda före 1657. Skeppare Johan Brunos syster Catharina hade en dotter, som hette Maria Jacobsdotter Poltier så troligtvis var Catrina och Sophia systrar till skeppare Johan Bruno (tabell 21 i inlägget på Anbytarforum om släktnamnet Brun/Le Brun i Stockholm omkring 1700). Hans och hans syskons pappa bör alltså ha varit köpman Jochim Bruno, som bör ha varit född före 1637. Både skeppare Johan Bruno och hans syster, Anna Maria Bruno, ägde gårdar i Maria Magdalena församling i Stockholm (i kvarteret Bössan respektive vid Bastugatan/Besvärsbacken).

Möjligen rör det sig om samma person, men namnen Jacob och Joachim har olika betydelser (och ursprung) enligt den information jag har hittat på internet.

Jacob Bruun bör ha ägt en tomt i kvarteret Jupiter i Maria Magdalena församling i Stockholm. Trots att jag har hittat information om tre andra personer med släktnamnet Brun födda på 1600-talet och med koppling till kvarteret Jupiter (efter 1664 då Jacob Bruuns tomt tycks ha blivit såld), samt en hel del andra personer med släktnamnet Brun relaterade till dem, har jag tidigare inte stött på någon person i Stockholm omkring 1700 med namnet Jacob Brun eller Joachim Brun. Däremot har jag haft jämt göra med att särskilja många personer, där och då, som hette Johan Brun. När jag sedan fick se att konterfejare Jochim Gode senare i livet blev registrerad som Johan Gode (OBS: baserat på endast en observation!!) började jag fundera på om det kan ha funnits något motiv till att män, i Stockholm i slutet av 1600-talet, ändrade sina namn från Joachim/Jacob till Johan, och/eller gav sin äldsta son namnet Johan istället för barnets farfars eventuella namn Joachim/Jacob. Min tanke var att någon tidigare kung blev sedd som någon slags förebild. Då fick jag se att Johan III, som dog 1592, hade en svärmor, Bona Sforza, som bör ha haft släktingar i Milano/Mailand. Dessutom var Johan III gm en dotter till Polens kung Sigismund I (eller syster till Polens kung Sigismund II August om man så vill) och hade minst sagt starka kopplingar dit. Bland informationen om släktnamnet Brun i Stockholm i slutet av 1600-talet finns det några kopplingar till just Polen.

Bona Sforza gifte sig med Polens kung Sigismund redan 1518 och hon dog 1557, så en koppling mellan släktnamnet Maillard (ev. Mailland) och Milano är självklart minst sagt långsökt, även tidsmässigt. Men jag kan ändå inte låta bli att dela med mig av mina funderingar, som säkerligen uppstod pga att jag bor här i Milano och därför inte är särskilt objektiva.  ;D

Jag har gjort anteckningar om släktnamnet Meyland registrerat i tyska Sankta Gertrud församlings vigsel- och dopnotiser på 1680-talet. Eftersom jag är rädd att inlägget blir för långt lägger jag upp anteckningarna separat.

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-30, 20:52
Svar #2

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1284
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 22:19
  • Visa profil
Hej igen,

Hoppas att du, Karin Uhrvik, läser det här inlägget!
Har du möjligtvis information om nedan nämnda konterfejare Martin Meyten/Mylen/Mydlen/Myten?

Tabell-nummer i texten nedan avser inlägg om släktnamnet Brun i Stockholm omkring 1700 under diskussionsämnet om det vallonska släktnamnet Le Brun.

Den 4/12 1681 vigdes, i tyska Sankta Gertrud församling i Stockholm, konterfejare Martin Meyten/Meijten och jungfru Johanna de Braun, dotter till Frantz de Braun köpman i Gorchum [ev. Gorkum (även stavat Gorinchem) i Holland, se också ”Martyrs of Gorkum” på Wikipedia].
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00043#?c=&m=&s=&cv=42&xywh=775%2C2860%2C2567%2C1214

Den 29/10 1682 döptes, i tyska fs, konterfejare Martin Mylens barn Isaac vars faddrar var Peter Deebecch(? de Besche?), Zeigis(? Sigfrid?) Mylen(?), Florus de Bruijn / Bruije, hustru Sara de Geer och hustru Anna Geini(?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00296#?c=&m=&s=&cv=295&xywh=265%2C3968%2C3106%2C1468

Den 7/11 1686 döptes, i tyska fs, konterfejare Martinus Mydlens barn Maria vars faddrar var Wilhelm Brun (möjligen samma person som båtsman Wilhelm Brun, vars barn begravdes på Maria Magdalena kyrkogård, i Stockholm, den 5/10 1701), Johann Mardh (Mård?), Johanna Weldeck(?), Elisabeth Mylhen/Mythen och Emilia Kringer(?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00310#?c=&m=&s=&cv=309&xywh=3151%2C3012%2C2809%2C1328

Den 27/7 1688 döptes, i tyska fs, konterfejare Martinus Mytens/Mijtens barn Heindrina vars faddrar var Remundus Faltz/Falk, hustru Elisabeth Grill och J. (jungfru?) Myten/Mijten
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00317#?c=&m=&s=&cv=316&xywh=3110%2C186%2C2809%2C1328


Den 29/10 1682 (samma datum som ovan!) döptes, i tyska fs, skräddare (eller smed eller svarvare?) Johan Meiller(?)s barn Carl vars faddrar var Johan Weghorst(?), Jacob Arihenholtz(?) och hustru Brobergin (Broberg).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00296#?c=&m=&s=&cv=295&xywh=265%2C3968%2C3106%2C1468

Den 31/7 1687 döptes, i tyska fs, Johann Mentlers barn Barbara vars faddrar var Andreas Petersson Norden(?), Andreas Pel(?), hustru Elisabeth Mehckatsin(?), hustru Anna Fleischer(?) och jungfru Catharina Elisabeth Küchlemen(?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00313#?c=&m=&s=&cv=312&xywh=338%2C3038%2C3081%2C1457

Den 20/4 1684 döptes, i tyska fs, ”senckler”(?) Johan Rulffs (Wulffs?) barn Maria Christina vars faddrar var Johan Wittvogel, Lucas Mejland, Heinrich Meijer, Lüdert Bartels hustru hustru Anna Catrina Fischer, hustru Anna Maria Wulff och Anna Margareta Stijr.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00301#?c=&m=&s=&cv=300&xywh=3002%2C2444%2C3081%2C1456

Den 27/7 1684 döptes, i tyska fs, ”büchsen(-)scheffer”(?) Marten Schettiger(?)s barn Maria (och?) Magdalena vars faddrar var Johan Köpke, hustru Catrina Pincier, jungfru Maria Meiland, Reinhold Conrad Falk(z)/Faltz, hustru Maria Brinck och hustru Anna Margareta Stürmoldt/Stürwoldt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00302#?c=&m=&s=&cv=301&xywh=3048%2C1695%2C3081%2C1457

Den 11/11 1684 vigdes, i tyska fs, snickare mäster Matthias Wilhelm och jungfru Maria Meylandt, dotter till kungliga hovsnickare mäster Lucas Meylandt.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00044#?c=&m=&s=&cv=43&xywh=3248%2C2541%2C2809%2C1328

Den 14/9 1686 döptes, i tyska fs, snickare Johann Ebbes barn Brigitta vars faddrar var mäster Lucas Meyland, Berend Koch (trolig svåger till vinskänk Frantz de Moij), hustru Ursula Andersen, Susanna Beren(?) och jungfru Brigitta Stolle(?).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00310#?c=&m=&s=&cv=309&xywh=527%2C19%2C2808%2C1328

Den 25/9 1686 döptes, i tyska fs, snickare Jochim Pfeflen(?)s barn Anna-Catharina vars faddrar var Lucas Meiland, Heinrich Mejer, Johan Wohff(? Wulf?), hustru Anna Catrina Fischerin (Fischer), hustru Magdalena Busch(?) och hustru Brigitta Brechtin (Brecht).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00310#?c=&m=&s=&cv=309&xywh=505%2C829%2C2808%2C1328

Den 5/10 1686 döptes, i tyska fs, hovslagare(?) Martin Nadöleij(?)s barn Catharina vars faddrar var Daniel Meisel, Jacob Kolne, Rotgier Kisau, Balthasar Dreiser, hustru Maria Simonsdotter, hustru Anna Margareta Stuerwalt och hustru Anna ”Meilandstochter” (Meilandsdotter).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00310#?c=&m=&s=&cv=309&xywh=485%2C1449%2C2808%2C1328

Den 2/5 föddes och  den 6/5 1688 döptes, i tyska fs, snickare mäster Hans Hermann Steyerwald och Anna Margaretha Steyerwalds barn Maria vars faddrar var mästesr Blasius Steyerwald, mäster Hans Wötzleb(?), mäster Marcus Wahro(?), hustru Maria Sohm, hustru Catharina Matern, hustru Anna Fols och jungfru Anna Meylandin (feminin form av Meyland).
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00316#?c=&m=&s=&cv=315&xywh=3109%2C1298%2C2808%2C1327

Den 16/6 1688 döptes (nöddop), i tyska fs, snickare Matthias Wilhelm och Maria Meylands tvillingar Johannes och Tobias vars faddrar var mäster Christoph Trantmann/Trautman, ”Schester”, Heinrich Ebers en köpman från Wismar (staden i norra Tyskland?), hustru Maria Deken ”die mutter” (mamman?), Anna Löschen och (ev. jungfru?) Anna Meyland.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00316#?c=&m=&s=&cv=315&xywh=3116%2C4139%2C2807%2C1327

Den 16/11 1688 döptes, i tyska fs, Meyland Johann David Schönemann (Schönman) från Frankfurt (am Main?) och Maria Margaretha Schönemans barn Maria Cornelia vars faddrar var Michael Barth och hustru Elisabeth Horney.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056733_00318#?c=&m=&s=&cv=317&xywh=3193%2C2723%2C2807%2C1327
Hustru Maria Margaretha Schömann” [Schönman?] var fadder vid dop, den 11/9 1687 i tyska fs, av vinhandlare Anders Bruun (tabell 2) och Gunilla Brinks barn Jacob. Den 18/7 1689 registrerades betalning, till MM, för begravning av Johan David Schönmans änkas barn, som begravdes i en grav ägd av inspektor Johan Daniel Brun (tabell 19), som var från Frankfurt am Main (som ligger 66 mil norr om Milano  ;) ).

Den 14/9 1689 döptes, i tyska fs, Johann Hoyers ”höske(?) Hamburg” barn Anna vars faddrar var mäster Joachim Ernst Wittkop, mäster Jürgen Geecke(?), Johann Mejer, Jacob Wilhelm Mejlandt(?), hustru Elisabeth Grill, hustru Regina Gahn (Gahm?, jfr handelsman Mårten Bruuns måg, handelsman Lorentz Gam), hustru Catharina Larsdotter, hustru Anna Matern(?) och jungfru Margaretha Heinrich.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056734_00013#?c=&m=&s=&cv=12&xywh=444%2C2903%2C2809%2C1328

Den 20/11 1689 döptes, i tyska fs, ”kellenschneider”(? murare?) Johann Büschs barn Magdalena vars faddrar var Michael Berg, Johan Heinrich Schenck, Sophia Anna Hillebrandt, Maria Decker och (ev. jungfru?) Anna Meiland.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056734_00014#?c=&m=&s=&cv=13&xywh=378%2C3812%2C2809%2C1328

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-07-31, 16:09
Svar #3

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1284
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 22:19
  • Visa profil
Hej igen,

Den 9/5 1695 döptes, i tyska fs, handelsman Jacob Wilhelm Meyland och Sophia Augusta Wittens/Witters barn Maria Juliana. Faddrar var: Johann Lohe, Johann Jacob Wattrang, hustru Anna Maria Dauerin (Dauer) och jungfru Maria Dorothea Hildebrand.

Länk till notisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056734_00043#?c=&m=&s=&cv=42&xywh=2953%2C74%2C3371%2C1594

----------------------------------------------------------------

Den 16/6 1695 döptes, i tyska fs, Martinus Meyten (troligen konterfejaren i mitt förra inlägg) och Sanna/Hannas(? troligen konterfejarens hustru Johanna de Braun) barn Martinus. Faddrar var: Peter Hartman, Abraham Grill, fröken Ebba Maria de la Gardie och hustru Helena Swidde (CI:1b, sida 746).

Äntligen hittade jag en koppling till släktnamnet de la Gardie, som du (Kjell) nämnde i ditt inlägg i den här tråden den 2017-03-12.  ;D

Länk till dopnotisen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056734_00044#?c=&m=&s=&cv=43&xywh=382%2C4116%2C2809%2C1328

----------------------------------------------------------------

OBS: Jag har inte letat efter släktnamnet Maillard eller Meyland i tyska församlingens dopnotiser åren 1690-1694!

Vänliga hälsningar,
Jan

2023-08-01, 07:01
Svar #4

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 967
 • Senast inloggad: 2024-04-14, 08:19
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil
Jag har inga uppgifter om Martin Meytens ur Målareämbetet i Stockholms protokoll 1662-1683. Nästa volym gäller 1702-1768.

2023-08-01, 10:29
Svar #5

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1284
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 22:19
  • Visa profil
Tusen tack Karin för svar!!

Martin Meyten gifte sig, troligen i Stockholm, 1681 och blev redan då registrerad som konterfejare.
Kanske blev han aldrig medlem i målareämbetet, eller efter 1683 (och före 1702).

Tack igen och vänliga hälsningar,
Jan

2023-08-03, 15:23
Svar #6

Utloggad Jan Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1284
 • Senast inloggad: 2024-04-19, 22:19
  • Visa profil
Hej igen,

I Sällskapet Vallonättlingars DVD Vallonkontrakt 2 finns Andrea Maillards kontrakt (från Sedan) skannat.
Det är där tydligt (enligt mitt tycke) att det där står Maillard, och inte Mailland.

Vänliga hälsningar,
Jan

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna