ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Gyllenroth  (läst 772 gånger)

2016-11-05, 08:50
läst 772 gånger

Utloggad Karin Uhrvik

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 762
 • Senast inloggad: 2020-08-07, 19:16
 • Karin Uhrvik
  • Visa profil

I Stockholms domkapitels protokoll nämns 1718-08-20 kapten Anders Gyllenroth och hans Fru Sara Zigler. Anders önskar skilsmässa från sin hustru och bland flera skäl anger han att Sara är en avfälling från den rena evangeliska läran. Båda förebrådde varandra ett och annat och konsistorium hade möda att tysta dem.

Källa:
Stockholms domkapitel, protokoll, huvudserie SE/SSA/0148/AI/70 (1718) sid 129, bild 72 hos SVAR


2017-06-23, 12:24
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Anno 1709, Februarius
d 11 Copulerades af Hr Past: Fontin Chron Lärfeuerwercker Bengt Drake medh Jungfru Anna Maria Gyllenrooth"


Källa: Riga, St Jacobi (http://www.lvva-raduraksti.lv/en/menu/lv/2/ig/1/ie/239/book/7558.html) bild 16/315


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gyllenroth_nr_953

2018-03-21, 19:53
Svar #2

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Anno 1713 d. 22 Januarij
Secreteraren Blixenstierna, Sara Gyllenrot kommen ifrån Brüssel underdånigst ansökiande at få lös sin man Capitain Anders Gyllenrot, som sitter uti Carlstad arresterad för begångit Duelsbrott på Ryttmästaren Gustaf Ottho Bilborg i Örebro.
Gr: Frölich har har tämmeligen länge nu suttit i denne arresten och kunde wähl slippa lös, emedan hans hustro är främmande och har ingen ting här å orten at tillgå. Hwar med hon sig och mannen försörja kan, eij heller han henne.
Gr: Horn kunde intet emot Kongl. May:ts Duels Placats klara innehåld här till samtyckia: Och emedan wi äre stridige wore bäst hwar och en sade sin mehning här om.
Voterades
/.../
Resol: Sitter sin tid ut, som Kongl. Placatet om Dueller determinerar och innehåller.”


 
Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1713:1 (1713-1713) Bild 390 / sid 34 ff (AID: v655165.b390.s34, NAD: SE/RA/1311)

2018-03-25, 13:04
Svar #3

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
”Anno 1714 den 11 Augusti hölts ordin. Consistorium /.../
3. Förekom Fru Sara Gyllenrot och sig beswärade öfwer sin man Capiteinen Wälb:e H: Anders Gyllenrot, at han henne med sine barn aldeles förlåtit och öfwergifwit. Har uppå H: Gyllenrot sig förklarade, at han tilstår sig wara gift med Sara Siegel; men som han nu medelst lägersmål förbrutit sit ächtenskap, så är han och nögd at blifwa wid henne skilder. Men Fru Gyllenrot utlet sig at hon intet wil skiljas med sin man för det begångne lägersmålet skull, utan honom äntå behålla. Då H: Gyllenrot sig yttrade, at han intet wil lefwa med henne tilsamman, han wil heler förlåta Swerige, eller låta sit lif.
/.../


 
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00049


 
Källa: Stockholms domkapitel, Protokoll, huvudserien, SE/SSA/0148/A I/66 (1714)

***

 
”...översänder twenne attester gifne ifrån et Kloster i Brussel om Capiteinens Anders Gyllenrots och des Frus Sara Sigels apostasie så wäl som wigsel, hwilka begge attester nu förhanden woro, ...”

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00054

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065111_00059

2020-08-02, 21:25
Svar #4

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2044
 • Senast inloggad: 2020-08-05, 22:45
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

Anders Gyllenroths egenhändiga meritförteckning från år 1720 återfinns här:

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065998_02501
Källa: Krigskollegium Krigskollegii kansli, Krigskollegii brevböcker, SE/KrA/0001/E c/84 (1720)

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna