ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Furubom  (läst 454 gånger)

2016-06-16, 22:46
läst 454 gånger

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Överstinnan Maria Katarina Furubom (änka efter översten Julius Modée) avlider i Salem 1746-04-28 (Elg.) I ett dokument från Högsta domstolen 1748-06-29 diskuteras hennes testamente.

Bland intressenterna nämns Katarina Kristina Furubom (gift med kommissarie Mattias Säf) och hennes syster Beata Kristina Furubom (gift med kapten Balthasar Wesseling). Fruarna Furubom är enligt texten syskonbarn till ovan nämnda överstinna.

Är de då döttrar till kommissarien Johan Furubom (bror till Samuel Furubom f.1646)?

se - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1748:1 (1748-1748) Bild 12300 / sid 952 (AID: v655270.b12300.s952, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2020-03-17, 20:05
Svar #1

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1856
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 11:50
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil

"Datum Strömsholm 13 Octob:r 1674
Tillstånd för Samuel Furubohm at få träda i frelse gifte.
Wij Carl .p. Giörom witterligit at hoos oss hafwer Samuel Furubohm underdånigst låte berätta huru såsom det är slutit och bewilliat et Ächtenskap emillan sig och Heradzhöfdingens Edel och Wälb. Eric Rosenhielms doter Marja Rosenhielm, och till desto större wissheet hafwer han framtedt bem:te Heradzhöfdings egenhändige underskrfne samtyckie till samma Ächtenskap fullbordan, Men emädan såsom der till efter han icke är nobiliterad först och fremst Wårt nådige consens fordras, ty anhåller bem:te Furubohm underdånigst therom. Wij hafwom till samma hans ödmiuke anmodan nådigt bewilliat och fördenskull welat honom Samuel Furubohm wårt nådige Consens och tillstånd derpå gifwe eftersom Wij her med och förmedelst detta Wårt öppne breefs kraft thet samme giörom och gifwom honom at få träda utj gifte med ofwanbe:te Rosenhielms dotter och således hafwa till at niuta och behålla den rätt och rättigheet utj de godz och den egendom hwilka detta giftet honom kan tillbringa och hon efter sine föräldrar borde ärfwa där hon i frelse gifte sig inlåtit hade her alle .p.
Carolus"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00557
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/411 (1674)


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Furubom_nr_1046

2020-03-23, 23:20
Svar #2

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1544
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 06:39
  • Visa profil
Katarina Sohlborg: Du är nog på rätt spår. I Nederkalix bodde Petter Furubom (1696-1742) från Livland, son till amiralitetskommissarien i Riga Johan Johansson Furubom från Klara fs i Stockholm. Johan var gift med sekreteraren vid generalguvernementet i Livland Petter Hansson Törnroos (adlad Törnröse) dotter Catharina Gertrud Törnrose, som levde änka 8/4 1721 enligt en skrivelse från Stockholms läns landshövding till Kungl. Maj:t (källa: Riksarkivets ämbetsarkiv [samlingspost], Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t, SE/RA/481/01/01/D/D II dc/25; bildid: B0002186_00709).


Om Petters militära bana från Kenneth Mossbergs material om Västerbottens regemente:

Fänrik vid Calix Kompani: Petter Furubohm
Antagen 1716-08-12 Från: Volonteur vid Majorens Kompani. Avgått 1717-09-28 Till: Secundlieutnant

Lieutnant vid Calix Kompani: Secundlieutnant Petter Furubohm
Antagen 1717-09-28 Från: Fänrik. Avgått 1718-03-18 Till: Lieutnant

Lieutnant vid Calix Kompani: Petter Furubohm
Antagen 1718-03-18 Från: Fänrik. Mönstringsår m.m; 1719: 23 år Lifländare 4 tj.-år. Tienstgör för den i Ryssland fågne Kapten Nils Brunsköld o delar 1722 års lön till juni, Brunsköld hemkom 1722-06-18 o förflyttas till Lieutnant vid Lövånger Kompani. Furubohm förflyttad till Fältväbel 1722-06-00.

Fältväbel vid Calix Kompani: Petter Furubohm
Antagen 1722-06-00 Från: Lieutnant, med Lieutnant character. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Fänrik 1727-10-07.

Fänrik vid Calix Kompani: Petter Furubohm
Antagen 1727-10-07 Från: Fältväbel. Mönstringsår m.m; 1728 Lieutnant character. 1735: 39 år 20 tj.-år. Livland. 1739: 43 år 24 tj.-år. Livländare, commenderad till Finland 1739-11-28. Kvitterat 1741 års lön i Calix 1742-03-20; han själv. Är 1741 commenderad hem till landet efter Recreuter. Förflyttad till Lieutnant 1742-01-02.

Lieutnant vid Calix Kompani: Petter Furubohm
Antagen 1742-01-02 Från: Fänrik. Avgått 1742-10-00 Till: Död.Petter Furubom ingick äktenskap 6/11 1722 (morgongåva 100 dukater) i Nederkalix med jungfru Margareta Wollters i hennes fösta äktenskap. Deras samtliga barn födda på gården Stråkanäs 5 (Nynäs):
a/ Hans Erik Furubom, född 14/10 1723.
b/ Margareta Beata Furubom, född 18/11 1724 (fadder barnets farmor Catharina Törnroos).
c/ Anna Catharina Furubom, född 10/3 1726 (faddrar bl.a. assessorskan Margareta Furubom gift Eritz med son Carl Blixenstråle samt kommissarskan Catharina Charistina Furubom).
d/ Ebba Maria Furubom, född 20/11 1727.
e/ Ulrika Eleonora Furubom, född 27/1 1729 (faddrar bl.a. kommissarien Mattias Säf och fru Ulrika Eleonora Furubom).
f/ Bernhard Magnus Furubom, född 13/7 1730. Död 24/7 1730.
g/ Petter Anton Furubom, född 18/11 1731.
h/ Hans Magnus Furubom, född 4/5 1733.
i/ Charlotta Christina Furubom, född 30/9 1737. Död 10/1 1738.
j/ Carl Gottfrid Furubom, född 29/5 1739.


Margareta Wollters skall ha kommit från Pommern, men det återstår att ta reda på om hon kan vara döpt 13/3 1694 i S:ta Katarina fs i Stockholm till snickaren Petter Baltzar Wollters och dennes maka Margareta Månsdotter, vigda 29/9 1687 i Huddinge sn. Bland faddrarna till barnen Furubom i Nederkalix märks pastorskan Anna Sofia Wollters på Kyrkoherdet (1724), fru Christina Maria Wollters (1730) och Baltzar Wilhelm Wollters med fru Anna Catharina Lathmers (1731). Margareta Wollters  gifte om sig 28/3 1744 i Nederkalix med kommendanten på Kajaneborg, Carl Fromhold von Köhler. Margareta synes ha dött någon gång mellan 8/3 1747 och 6/3 1748 (källa: Kajana IAaa:1 sida 82). Jag har inte efterforskat vart barnen Furubom tagit vägen.


För en översikt till Johan Eriksson Furuboms barn hänvisas till sida 176-177 publikationen "Stockholms råd och rådhus" från 1918...

Tryckt litteratur (o) StockholmsRådhusOchRåd:2 (1915) Bild 1150 / Sida 177 (AID: v910440.b1150.s177, NAD: )

...samt mitt meddelande under släkten Blix från 19/5 2018, familjetabell 2:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=65271.msg1469927#msg1469927

2020-03-26, 06:44
Svar #3

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1544
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 06:39
  • Visa profil
Med hjälp av en eminent, dock tillbakadragen forskare har jag kunnat vaska fram ytterligare uppgifter om amiralitetskommissarien Johan [Erik] Furuboms familj från Riga. Enligt Carl Ludvig von Schantz hade han fem barn:

Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 3.R-Ö Bild 3750 / Sida 187b (AID: v910621.b3750.s187b, NAD: )

Furuboms änka Catharina Gertrud Törnrose slutade sina levnadsdagar den 22/2 1736 hos sin måg Wesseling på godset Claurenstein i Livland. En bouppteckning efter henne, daterad 31/7 1736 finns tacksamt nog bevarad här i Sverige.

Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) FI:6 (1734-1739) Bild 157 / Sida 303 (AID: v78329.b157.s303, NAD: SE/VALA/01674)

Man kan konstatera att Catharina Törnrose efterlämnat fyra barn:
a/ Petter Furubom, löjtnant vid Västerbottens regemente
b/ Beata Christina Furubom, gift med kapten Baltzar Wesseling
c/ Catharina Christina Furubom, gift med kommissarie Mattias Säf
d/ Ulrika Eleonora Furubom, gift med postinspektor Carl Reinhold Berg

Systrarna Beata och Catharina omnämns i bouppteckningen efter deras kusin, överstinnan Maria Catharina Furubom, daterad 20/5 1746:

Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:28 (1746) Bild 2360 (AID: v364163.b2360, NAD: SE/RA/42042201)


Jag saknar tillgång till kyrkoböcker i Lettland, men tack vare ett fyndmeddelande från Kristian Lagerström här på Anbytarforum framgår att Beata Christina Furubom, änka efter von Wesseling, förekom såsom dopvittne i Sissegal sn i Livland den 7/8 1760. 


Catharina Christina Furuboms man Mattias Säf (ca 1691-1757) var son till komminister Mattias Säf och Catharina Netzelia i Västland sn. Kommissarien Säf bodde med sin familj först i Ösmo sn, först på Klövsta åren 1726-1739 och senare på Körunda säteri 1740-1753 (mtl). Därefter återfinns familjen på Islinge i Lidingö sn åren 1754-1765 (mtl).

Catharina Furuboms födelseår är inte lätt att fastslå. På sida 64 i Ösmo AI:2, daterad 22/1 1728, noterades Catharina vara 24 år gammal. I en motsvarande längd daterad 16/10 1753 angavs hon vara 50 år (AI:4b sida 28). År 1756 respektive 1757 var Catharina 55 resp. 56 år gammal (Lidingö sn AI:1 sida 157, 171). Hon avled 9/11 1775 i Hedvig Eleonora fs vid 76 års ålder. När uppgifterna lagts samman, får man ett tidsspann mellan 1699 och 1704.
 
Kända barn:
a/ Margareta Beata Säf, död (bg. Die Jacobi; 20/12) 1726.
b/ Johanna Ulrika Säf, född 15/3 1728. Död 28/11 1777 i Hedvig Eleonora fs. Gift 22/11 1747 i Jakob och Johannes fs med assessor i kammarrevisionen Olof Lettström (1718-1786).
c/ Maria Catharina Säf, född (döpt 8/6) 1729. Död (bg. 22/6) 1729, 14 dagar gammal.
d/ Johan Erik Säf, född 21/7 1730. Död (bg. 9/12) 1730.
e/ Carl Fredrik Säf, född 27/11 1731. Död 31/1 1742.
f/ Beata Catharina Säf, född 9/4 1735. Död 22/4 1738.

Här bör jag inflika en överkommissarie Joachim Möller som slutat sina levnadsdagar på Klövsta den 2/8 1728 (Ösmo C:3 sida 100). En släkting till Catharina Christina Furubom på sin mormor Anna Gertrud Möllers (gift med Petter Hansson Törnrose i Livland) sida...?


Ulrika Eleonora Furubom begravdes 22/9 1737 i Kalmar. Hon gifte sig första gången kort efter den 14/5 1723 troligen i Stockholm (äktenskapsförord i Kalmar rådhusrätt och magistrat FI:3, sida 37) med Olof Reppler, kykoherdeson från Åby sn i Kalmar län (1684-1730) i dennes andra äktenskap. Han var sedan 1707 postinspektor i Kalmar. Ulrika Eleonora blev senare omgift 12/12 1732 med efterträdaren Carl Reinhold Berg (ca 1705-1749).

Barn:
a/ icke namngiven son, född 10/3 1724 i Kalmar. Död före 31/10 1738 (bou efter modern).
b/ Olof Reppler, född (döpt 28/5) 1725 i Ljungby sn. Död före 31/10 1738 (bou efter modern).
c/ Anna Catharina Reppler, född 3/5 1727 i Kalmar. Död 28/3 1762 på Horns kungsgård i Högby sn. Gift med landsfiskalen och dykerikommissarien Johan Sahlsten (1701-1761) i dennes andra äktenskap.


Jag avslutar detta inlägg med ett fynd om en skrivare Johan Furubom som tillsamnans med kvinnospersonen Anna Mattsdotter avlat ett utomäktenskapligt barn, döpt till Johan 8/8 1696 i Jakob och Johannes fs (CIa:11 sida 163). Är barnafadern identisk med amiralitetskommissarien i Riga...?

 

Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna