ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 04 juli, 2010  (läst 3469 gånger)

2009-06-04, 21:22
läst 3469 gånger

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Om inte annat så framgår det av Angeläget 2009/1, passim, som vi självfallet alla läser.
//Michael Lundholm

2009-06-04, 22:17
Svar #1

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2023-01-04, 20:26
  • Visa profil
Falbygdens Släktforskarförening har diskuterat möjlgheten av att direktsända delar av Släktforskardagarna, (t.ex. Riksstämman om förbundsstyrelsen skulle så önska), vissa föredrag samt även intervjuer med deltagare och besökare. Falköpings Närradio, som har utrustningen och tekniken, och som sedan sedan några år sänder exempelvis alla Kommunfullmäktigemöten live via nätet, är intresserade av ett sådant uppdrag. Förutom live-sändningen går det givetvis att lägga in länkar till materialet helt eller delvis på vår och/eller förbundets hemsida, så att intresserade i efterhand kan njuta av evenemanget.  
 
Vår förening vill gärna veta huruvida detta skulle vara en önskvärd satsning, och tar tacksam emot synpunkter.
 
Mvh
TED

2009-06-04, 22:40
Svar #2

Utloggad Barbro Stålheim

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 422
 • Senast inloggad: 2019-08-27, 19:42
  • Visa profil
Och Thomas om du kikar på Rötter under Förbundskansliet och rullar ned under styrelse och anställda finns redaktören för Släkthistoriskt Forum på bild. Annars presenterar han sig för tidningens prenumeranter i SHF nr 3 som redan finns på tryckeriet. Redaktören av papperstidningen har mailadress: tidningen@genealogi.se. Mailadressen redaktor@genealogi.se kommer att gå till webb redaktören. Men först måste de anställda redaktörerna få en chans att komma in i arbetet på sina respektiva tjänster.

2009-06-04, 22:49
Svar #3

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4729
 • Senast inloggad: 2023-01-05, 00:01
  • Visa profil
Och ska man hitta Angeläget, så finns det långt ner på första sidan av Rötter, men inte under den rubrik där alla andra Angeläget finns. Men kanske senaste numret kommer dit så småningom så det blir lätt att hitta

2009-06-04, 23:05
Svar #4

Utloggad Tomas GH Johansson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 616
 • Senast inloggad: 2023-01-30, 14:27
  • Visa profil
Tack för upplysningarna.  
 
Med tanke på de väl dolda uppgifterna om vem som fått arbetet som redaktör, så kan jag trösta mig med att det inte var så konstigt att det hade gått mig förbi ...

2009-06-12, 20:25
Svar #5

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Lars Bägerfeldt (tidigare Blomqvist) har tydligen engagerats som talare vid släktforskardagarna i Falköping. Han presenteras som arkeolog och filosofie doktor (vilket är helt sant). Men han verkar helt sakna vetenskaplig produktion efter disputationen 1989 och jag kan inte hitta något belägg för att han skulle ha varit akademiskt verksam därefter. Han har dock inte varit overksam men det mesta han skrivit efter avhandlingen verkar vara utgivet på eget förlag. Han har också figurerat som föredragshållare på något eller ett par av Svenska Slagruteförbundets arrangemang.  
 
En stilla undran från min sida är om detta verkligen är välbetänkt, trots att han skrev sin avhandling om megalitgravar? Vad är det för slags forskare som anser det lämpligt att figurera i samma sammanhang som Svenska Slagruteförbundet? I synnerhet som han presenteras som om han vore en akademiskt verksam.  
 
Jag har försökt kontrollera om det finns andra som skrivit om honom och det enda jag hittat (förutom en recension, som jag inte har tillgång till,  av avhandlingen) är följande inlägg i DN:
 
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/handen-som-ritat-planeten-1.252771
 
Jag vet att detta är ett guilt-by-association-argument och vill därför inte lägga någon större vikt vid det. Det jag tycker det säger är dock att det måste finnas goda skäl för att bjuda in honom som talare på Släktforskardagarna. Tex att de associationer som görs i DN är helt irrelevanta och osakliga.
 
Den kunskapen och informationen kanske finns hos de ansvariga i Falköping?
//Michael Lundholm

2009-06-17, 10:47
Svar #6

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Bägerfeldts (Blomqvists) avhandling har varit föremål för diskussion i den av  Sven Ove Hansson och Per Sandin redigerade volymen Högskolans lågvattenmärken, Natur och Kultur 2000. Där dokumenteras ett projekt finansierat av Rådet för forskning om universitet och högskolor. Projektet handlade om hur man säkrar vetenskaplig kvalitet och innehåller ett antal fallstudier där så inte skett.  Man har redovisat ett antal fall där universitets och högskolors resurser använts för för pseudovetenskaplig verksamhet. Kapitlen med fallstudier handlar om slagrutor, rätlinjefenom och parapsykologi. En diskussion av denna bok finns i artikeln Pseudo-arkeologi vid högskolorna av Jonathan Lindström  i Fornvännen 95, sid 255-258. Även tillgänglig här (Fö en träff när man googlar på Bägerfeldt+slagruta, men det beror här snarast på att dessa båda avhandlas i boken.)  
 
Ett avsnitt i Bägerfeldts (Blomqvists) avhandling avser 10 gånggrifter i Falköpingstrakten och deras inbördes lägen: Ligger de tex i likbenta trianglar? Bägerfeldt menar att Sannolikheten är försvinnande liten att gånggrifternas rumsliga placering är en slump (Bägerfeldt, Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö, Theses and Papers in Archeology 1, Stockholms Universitet 1989, sid 141)
 
I kapitel 6 Kartan och den arkekologiska verkligheten i den av Hansson & Sandin utgivna boken diskuterar Hampus Rabow två avhandlingar om rätlinjefenomen varav Bägerfeldts (Blomqvists) är en och den andra är en licentiatsavhandling. Omdömet är dels positivt dels negativt: Avhandlingen har värde som inventering av megalitgravar. Sedan kommer slutsatser och tolkningar som den ovan citerade som bygger på statisiska resonemang. Rabows omdöme är där att den statistiska inferensen (dvs slutsatsen att den rumsliga lokaliseringen inte är en slump) inte håller måttet. Denna slutats bygger tydligen bla P. Persson, Likbenta trianglar i Falubygden? i H. Browall, P. Persson och K-G Sjögren (red) Västsvenska stenåldersstudier, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, 1991. Persson kommer enligt Rabow  efter datorssimuleringar fram till slutsatsen att frekvensen  likbenta trianglar i Falköpingsmaterialet är helt förenligt med slumpen.  
 
Rabow sammanfattar (sid 128):  
 
Eftersom resonemangen kring likbenta  intar en framträdande plats i avhandlingen som helhet, speciellt om man fokuserar de teoretiska aspekterna, och de i övriga teoretiska resonemangen också är undermåliga, väcks ett antal frågor om hur och varför avhandlingen kunde lotsas igenom alla kontrollinstanser fram t.o.m. disputationen. Även om kraven på vetenskaplighet formellt sett inte skiljer sig mellan en licentiatsavhandling och en doktorsavhandling måste det ändå anses som mer anmärkningsvärt att denna avhandling kunde godkännas. (Den sista meningen jämför alltså doktorsavhandlingen med den nämnda licentiatsavhandling ovan.)
 
Jag ställde en fråga om Lars Bägerfeldt på diskussionsforumet Vetenskap och folkbildning. En deltagare (som uppgav sig ha disputerat för samma professor som Bägerfeldt) gav där följande omdöme som på ett tillspetsat sätt sammanfattar det Rabow kom fram till: Tumregeln när det gäller Lars B/B verkar vara att om han säger att en stenyxa av en viss typ är hittad på en viss plats så talar han sanning, men när han yttrar sig om vad det betyder så är han ensam om att tro på sin tolkning.
 
Nu marknadsförs Bägerfeldt på http://fsffalbygden.se/forb_index.htm med bla följande ord: Vad kan vi, med utgångspunkt från dessa fasta fornminnen och de utgrävningar som gjorts, dra för slutsatser om våra förfäders liv och leverne? Är gånggrifternas folk våra direkta förfäder och anmödrar? Och det var just hans tolkningar vi enligt ovanstående borde vara vaksamma inför! Vidare: Lars berättar om sig själv att han i ungdomen hade ett brinnande intresse för släktforskning, vilket sedan övergick till en omfattande forntidsforskning med hittills 33 utgivna böcker.
 
Såvitt jag kan bedöma finns den en vetenskaplig produkt, och det är doktorsavhandlingen som är ifrågasatt, eftersom Bägerfeldt inte varit vetenskapligt verksam efter disputationen utan ägnat sig åt privat skriftställning. Att han figurerar i slagrutesammanhang (se tex http://vastergotland.vingar.se/ och http://slagruta.vingar.se/) inte att förglömma. Han kommer tex att tala på ett höstmöte i Hällekis, Kinnekulle 27-28 september, ett möte som marknadsförs på www.slagruta.com/hostmote.html. Temat för hans föredrag då är Megalitgravar och de forntida lärde. Vad är liv? En Kvantfysisk lösning som redan de forntida kände till. För den hågade finns det i det programmet mycket annat, tex besök på kraftplatser på Kinnekulle.
 
Min fråga till arrangörerna är därför fortfarande om det finns goda skäl att ha med Bägerfeldt som föredragshållare på Släktforskardagarna 2009? Är det desssutom förenligt med Sveriges Släktforskarförbunds ändamålspragraf (2, punkt 3): sprida kunskap om släktforskning och dess betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap,. Vetenskap var ordet!
//Michael Lundholm

2009-06-17, 22:44
Svar #7

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2023-01-04, 20:26
  • Visa profil
Svaret är ja. Lars Bägerfeldt är en fängslande talare, som ofta besöker släktforskarföreningar med just det föredrag som vi nu kommer att få lyssna till i Falköping. Det handlar således inte om vare sig slagrutor eller likbenta trianglar, utan om hur våra förfäders bygder växte fram. På vad sätt skulle detta ämne inte vara intressant för släkt- och hembygdsforskare - i synnerhet när temat är Från Megalit till Megabit?
 
TED

2009-06-18, 00:12
Svar #8

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 964
 • Senast inloggad: 2022-11-01, 10:39
  • Visa profil
Må vara att mannen i fråga skall tala om hur våra förfäders bygder växte fram vilket ju kan låta som ett adekvat ämne att ha med men är inte frågan den huruvida hans slutsatser är något att ens ägna tid och öra åt, om än så underhållande.  
 
För övrigt måste jag instämma med Michael och ställer mig tveksam till om föredraget är förenligt med förbundets ändamålsparagraf. Men det kan ju i och för sig vara oväsentligt, OM man anser att det är Falubygden och INTE förbundet som är arrangörer. Falubygden kan ju ha helt andra ändamål. Till exempel att klia sina vänner på ryggen!

2009-06-18, 08:25
Svar #9

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2023-01-04, 20:26
  • Visa profil
Lena, innan du excellerar i insinuanta kommentarer, som f.ö. är helt tagna ur luften (jag har träffat föredragshållaren en enda gång - för ca 10 år sedan), kanske det vore värdefullt att placera årets släktforskardagar på rät plats. Falubygden ligger i Dalarna, Falbygden däremot i Västergötland.
 
TED
 
F.ö. är det inte obligatorisk närvaro vid dessa föreläsningar. Den som inte vill eller törs behöver således inte ägna vare sig tid eller öra åt denna föreläsning.

2009-06-18, 09:20
Svar #10

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Det Michael skriver berör indirekt ett större problem, nämligen släktforskningens trovärdighet. Som Ted väl känner till är det inte alltid helt lätt att få gehör från myndigheter, och föredrag av den här typen ökar sannerligen inte trovärdigheten, hur frivillig närvaron än är. Så jag instämmer i Michaels frågor.

2009-06-18, 09:41
Svar #11

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2023-01-04, 20:26
  • Visa profil
Die Gedanken sind frei
 
Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet ligger mitt hjärta nära.
Blotta tanken att hindra en föreläsare från att föreläsa för att han eller hon inte passar in i den akademiska idealbilden är mig motbjudande.
 
Om man är snäll kan man kalla Michaels och Anders funderingar för snobberi. Är man mindre snäll kommer osökt associationer till totalitära regimer, mullor och juntor, där man tlll varje pris vill hindra obekväma tankar från att synas och höras. Eller till professorerna i Uppsala när debatten om Svearikets Vagga (= Västergötland) pågick som bäst. Företrädarna för den andra sidan skulle inte få skriva, inte få medverka i TV, inte synas. De skulle tigas ihjäl. Förlöjligas.
 
Minnens i Dag Stålsjö!
 
Men nu handlar Lars Bägerfeldts föredrag på intet sätt om eventuella teorier á la Däniken, utan fast mer om det som rubriken faktiskt säger: Hur våra förfäders bygder växte fram. Han är tillfrågad av Falbygdens Släktforskarförening och har accepterat att vara med. Kom och lyssna, vet jag, och bestäm er därefter för om det var hörvärt och intressant eller inte.
 
Är det verkligen förhandscensur ni förespråkar?
 
TED

2009-06-18, 11:05
Svar #12

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
När argumenten tryter är det lockande att försöka flytta fokus i en diskussion, i detta fall från frågan om kvaliteten på föredragshållarna till tal om (bland mycket annat otäckt) förhandscensur.  
 
Att det kan finnas kvalitetsskillnader är väl ganska självklart, det gäller stolar, datorprogram och föredragshållare, och att kvalitet är ett ämne värt att diskutera är väl också självklart. Kvaliteten inom släktforskningen har ju varit en fråga som dryftats under många år, med stort allvar och utan att det brukar talas om snobberi, totalitära regimer, mullor och förhandscensur.
 
Den inställning som Ted Rosvall, som väl (antar jag) är ansvarig för arrangemangen i Falköping, är ganska anmärkningsvärd och tyder inte på någon djupare eftertanke. De föredragshållare som är anlitade är ju trots allt utvalda och inbjudna av arrangörerna (får vi väl ändå hoppas). Då måste väl också deras kompetens och lämplighet kunna försvaras utifrån egna förtjänster, utan att tonläget och ordvalet behöver skruvas upp till dessa anmärkningsvärda nivåer.
 
Kritiken riktar sig ju här inte mot Bägerfeldts åsikter - dem är han fri att framföra så mycket han förmår - utan mot arrangörens förmåga att välja föredragshållare som är lämpliga på den samlade svenska släktforskarrörelsens största årliga evenemang.
 
Kan det vara så att det är en pinsam miss som gjorts i valet av föredragshållare? Och för att dölja detta prövas nu taktiken anfall är bästa försvar?

2009-06-18, 11:11
Svar #13

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11830
 • Senast inloggad: 2023-01-26, 16:49
  • Visa profil
På kongresser och konferenser brukar man, om man inbjudit en föreläsare som kan ses som kontroversiell, ha en motpart som kan ge konstruktiv kritik och därmed ge balans åt det som framförs. Vi släktforskare brukar ju ofta framföra hur noggrann man ska vara i sin källkritik.
Nu vet jag ju inte vad just detta föredrag innehåller, men att Bägerfeldt har varit mycket kontroversiell i andra sammanhang verkar klart.

2009-06-18, 11:41
Svar #14

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Jag är ytterst tacksam att Ted inte längre har möjlighet att förlöjliga släktforskarrörelsen i sina veckobrev, utan bara skriver här, på ett stängt forum. Han gjorde sig ju alltid känd för sina balanserade och välövervägda uttalanden och för sin vilja att uppmuntra fri diskussion som förbundsordförande.
 
Självklart skall tanken vara fri. Jag och Michael har tagit oss friheten att utnyttja våran fria tankeverksamhet till att fundera över valet av föredragshållare, och konstaterat att det är mindre lämpligt, om man vill framstå som en seriös rörelse. Vi har även utnyttjat vår fria tankeverksamhet till att granska Bägerfält, och konstaterat att han inte tycks ha något stöd för sina teorier. Ted får acceptera att vi tycker att han och övriga arrangörer gjort ett skadligt val här.

2009-06-18, 11:44
Svar #15

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Ted,
 
Jag frågade om det fanns goda skäl att ha med Bägerfeldt som föredragshållare på Släktforskardagarna 2009?, eftersom jag tyckte att det fanns goda skäl emot detta (invändningarna som riktats mot hans avhandling, att det särskilt framhävs att han är fil dr och fornforskare med en omfattande produktion trots att han inte varit akademiskt verksam efter disputationen samt att han figurerat i märkliga sammanhang).  
 
På min fråga svarar du ja med motiveringen att (1) han är en fängslande talare, (2) han har ofta besökt släktforskareföreningar och (3) ämnet för hans föredrag. Jag tycker iofs att (1) och (3) är helt OK skäl för att bjuda in en föredragshållare; både (1) och (3) kan väl ses nödvändiga förutsättningar för en inbjudan. Men tillräckliga? Inte enligt mig. Jag noterar särskilt att du inte motiverar hans medverkan med hans akademiska meriter eller hans sakkunskap på området trots att det är med bla dem han marknadsförts på Släktforskardagarnas hemsida. Argumentet (2) är inte särskilt hållbart. Om andra gör något mindre lämpligt, är det inget skäl för mig att göra detta mindre lämpliga.
 
Att ha hoppats på en diskussion kring detta var kanske för mycket, men det är ändå märkligt att du med tystnad förbigår de problem som jag tar upp i mina första inlägg. Du borde kanske förklara varför det är lämpligt att bjuda in en talare som uppenbarligen anser att det är lika OK att uppträda hos Svenska Slagruteförbundet  som hos Sveriges Släktforskarförbund. Jag förstår att Bägerfeldt vill komma och tala. Han har allt att vinna; arvode (förmodar jag), en plattform och legitimitet. Sveriges Släktforskarförbund riskerar att förlora i trovärdighet och anseende. Egentligen oavsett vad han än talar om.
 
De personliga utfallen mot mig i ditt senaste inlägg var onödiga Ted. Hoppas vi slipper se sådant i den fortsatta diskussionen.
//Michael Lundholm

2009-06-18, 12:16
Svar #16

Lotta Nordin

Utan att veta vad föredraget verkligen innehåller och utan att - uppenbarligen - vara ett dugg insatt i arkeologi och dom olika teorier som finns (ända upp på professorers nivå) om äldre gravskick, så går alltså Michael ut och kritiserar föredragshållaren för dom åsikter Michael tror att han kommer att framföra i sitt föredrag.  
Av inläggen får jag uppfattningen att Michael vill agera som någon sorts självutnämnd polis när det gäller vad han anser lämpligt för andra släktforskare att lyssna på. Den ”von oben”-attityden är tyvärr inte ny.
 
Michael skriver bl. a.:
”Jag vet att detta är ett guilt-by-association-argument och vill därför inte lägga någon större vikt vid det.”
Vill inte lägga någon större vikt vid det? Jaså?
”Guilt by association” kanske vi inte ska gå närmare in på, eftersom det då kan drabba den som kastade den första stenen i glashuset..
 
Och nej, jag känner inte Lars, jag har inte läst något han skrivit och har inte heller hört något av hans föredrag. Jag skulle inte heller få för mig att gå ut och kritisera honom, hans böcker, hans föredrag eller hans åsikter någonstans innan jag bildat mig en egen uppfattning. Jag skulle heller inte, av samma orsaker, få för mig att kritisera dom som engagerat föredragshållaren.

2009-06-19, 09:15
Svar #17

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Lars Bägerfeldt har gett ut en bok När våra förfäders bygder växte fram (2006) på eget förlag. Rekommenderar er att läsa denna då den är central i denna senaste diskussion om varför han blivit anlitad av Ted Rosvall som föredragshållare. I denna bok som man kan charmas av i förstone finns dock många märkliga utslängda påståenden, ett är bl a att de ursprungliga romarna (~italienarna) i stort sett dog ut då goter och langobarder invandrade/invaderade den italienska halvön under folkvandringstiden efter romarrikets fall. Läs den med kritiska ögon och för varje påstående så fundera om det verkligen kan stämma.  
 
mvh
Niclas

2009-06-23, 17:12
Svar #18

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Efter att nu spenderat ett par timmar med När våra förfäders bygder växte fram så kan jag konstatera att mitt största problem med boken att jag inte kontrollera påståendena. Och det finns en del jag skulle vilja kontrollera, eftersom jag i likhet med Niclas reagerar på enskildheter. Det finns nämligen ingen redovisning av vilken litteratur eller forskning som allt detta bygger på. Boken innehåller tex ett 50-tal tabeller och diagram med en omfattande sifferredovisning  samt därutöver upp emot 30 sidor i ett appendix med tabeller. Kartorna oräknade. Förutom att 10 sidor i appendix som uttryckligen bygger på Älvsborgs lösen 1571 kan jag inte hitta några käll- eller litteraturhänvisningar alls. Inte heller ger den någon slags vägledning för hur den intresserade lekmannen skall gå vidare i litteraturen.
//Michael Lundholm

2009-06-23, 21:46
Svar #19

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
En reflektion: När jag har tänkt på boken så kommer framför mig en annan bok om liknande (delvis överlappande men inte alls identiska) problemområden, men en bok med en helt annan ambitionsnivå. Den bok jag har i åtanke är klart populärvetenskapligt hållen, vänder sig till en publik av lekmän  och är skriven av en journalist. Det är Maja Hagermans Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid, Prisma 1996. Förteckningen på litteratur som skildringen bygger på omfattar 18 sidor och den som läser hennes bok kan gå vidare och får större möjligheter att ifrågsätta påståendena i hennes bok  än de som läser Bägerfeldts bok har att ifrågästta hans.
//Michael Lundholm

2009-06-24, 08:02
Svar #20

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1254
 • Senast inloggad: 2023-01-04, 20:26
  • Visa profil
Michael,
Varför då inte lyssna till Bägerfeldts föredrag i Falköping och sedan passa på i den efterföljande frågestunden eller i korridoren efteråt ställa frågor till honom? Kanske han rent av kan förse dig med en lista med källhänvisningar eller en litteraturlista.
Mvh
TED

2009-06-24, 10:11
Svar #21

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 733
 • Senast inloggad: 2023-01-21, 10:15
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Bjud istället in en föredragshållare vars kvalitet man inte blir fundersam inför, tex Maja Hagerman.
//Michael Lundholm

2009-06-24, 11:39
Svar #22

Utloggad Göran Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1500
 • Senast inloggad: 2018-09-27, 20:31
  • Visa profil
Problemet med många populärvetenskapligt hållna böcker är att de byggs upp av skildringar i annan litteratur. En litteraturförteckning omfattande mängder av sidor styrker dessvärre inte nödvändigtvis författarens trovärdighet. Därför förefaller vare sig Lars Bägerfeldt eller Maja Hagerman intressanta som föredragshållare i detta sammanhang. Med tanke på deltagarnas förmodade intressen så borde man vända sig till forskare/föredragshållare som utifrån primära källor försökt bilda sig en egen uppfattning i ämnen som inte är allomfattande.  
 
Källsituationen under den tid som Rosenbalck nämner ovan är bevärande obalanserad. Det är nästan bara romarna som efterlämnat några dokument - oberoende skriftliga vittnesbörd från ”barbarfolken” finns inte eller är mycket knapphändiga.

2009-07-30, 18:23
Svar #23

Utloggad Annelie Jonsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 346
 • Senast inloggad: 2021-11-08, 21:09
  • Visa profil
  • Emigrant.se
Det var en riktigt rusch efter bäddar och övernattningsställen i våras till släktforskningsdagarna. Och det är sedan länge fullt på hotell och vandrarhem här i Falköping. Flera av de som har tänkt att stanna fler än en dag har fått boka rum på hotell utanför kommunen.
 
Jag hjälper gärna till att förmedla över husrum. På min webbplats http://www.falbygdsanor.se och länken Släktforskardagar finns alternativ för den som är sent ute men ändå vill vara med och stanna kvar i stan under flera dagar.
 
/Annelie J

2009-08-13, 20:06
Svar #24

Utloggad Patrick von Brömsen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1404
 • Senast inloggad: 2022-12-12, 08:50
  • Visa profil
Godkväll
 
Skulle man inte kunna ha en rubrik på folkets sida (forumet)där man skulle kunna skapa kontakt för att hjälpa varandra ta sig till Falköping? Jag har en känsla att folk kanske in tittar in här så ofta/alls?
 
Kan man inte nystarta nu när vi har nya webbfolk journalister ordförande moderatorer, och snart nytt hotell och allt annat därtill( host webbtv, host). Och då få folk att strömma till Falköping.  
 
Vänligen Patrick
Vänligen Patrick : )

2010-05-15, 17:36
Svar #25

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2043
 • Senast inloggad: 2023-01-18, 12:57
  • Visa profil
Under drygt 1 år har jag för sfd2010örebro:s räkning förhandlat med SJ om ett kampanjerbjudande. Nu är det i hamn! Vi får 30% rabatt på dagtåg från alla avreseorter i Sverige mellan 26-30 augusti. Så  Ta tåget till Örebro!  
 
Förhoppningsvis kommer webbredaktören att publicera nyheten på förstasidan. Men jag ger också information här så att ordföranden och andra styrelsemedlemmar kan ta den tills sig.  
 
Beställs således resa tidigast 26 maj blir det till lägsta pris. Kan vara viktigt att veta för mindre bemedlade privatpersoner och föreningar i vårt avlånga land, som annars inte har möjlighet att delta på årets event för Sveriges släktforskare.

2010-05-22, 06:33
Svar #26

Utloggad Marianne Munktell

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 113
 • Senast inloggad: 2018-07-16, 19:58
  • Visa profil
Vi då, som inte kan åka med SJ till Örebro från t.ex. Falun? Där är det Tågkompaniet som kör. Har du haft kontakt med Tågkompaniet?

2010-05-22, 10:47
Svar #27

Utloggad Barbro Stålheim

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 422
 • Senast inloggad: 2019-08-27, 19:42
  • Visa profil
Så här står det på Rötters första sida:
Örebro har fått ett liknande erbjudande från Tågkompaniet (Tåg i Bergslagen). Detaljerna är dock i skrivande stund inte riktigt klara. Mer information för detta längre fram på www.sfd2010.se (17 maj)

2010-07-04, 17:44
Svar #28

Utloggad Maria Hellström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2018-02-11, 14:18
  • Visa profil
Jag har aldrig varit på släktforskardagar förut, så jag har lite frågor:
 
* man skall väl inte anmäla sig någonstans? (jag fick inte den uppfattningen när jag läste på sfd2010-sidan, men frågar för säkerhets skull)
* finns där tillgång till Genline, AD, SVAR och sådant?
* finns datorer att låna, eller måste man ha med egen?

2010-07-04, 19:51
Svar #29

Anna-Lena Andersson

Hej!
 
Trevligt att du tänker besöka Släktforskardagarna i Örebro den 27-29 augusti, http://www.sfd2010.se/.
 
Släktforskarmässan är öppen för alla den 28-29 augusti och här krävs ingen föranmälan såvida du inte vill delta med en utställning på mässan och behöver boka monterplats. Till mässan är det inträde och i det ingår besök på museet och dess utställningar, http://www.olm.se/5.1e3fc24a12630f2792780001526.html. Allt detta sköter Örebro Släktforskare m.fl. om. På Släktforskardagarnas hemsida finns det också möjlighet att anmäla sig till de middagar och andra kringaktiviteter som går av stapeln dessa dagar.
 
Under fredagen kan föreningsrepresentanter gå på ordförande-, redaktörs, eller studieledarkonferens. Varje konferens kostar 250 kr. Mer information finns på Rötters Förbundsnytt, http://www.genealogi.se/forbund/index.htm. Bokning sker via förbundets bokhandel http://genealogi.netrix.se/shop/.
 
Sveriges Släktforskarförbund håller Årsstämma på lördag den 28/8. Dit anmäler föreningen representanter utifrån medlemsantal. Anmälan med namn, adress och förening skickas till förbundskansliet info@genealogi.se.
 
På mässan finns ett stort antal utställare. I en del montrar brukar det finnas möjlighet att få hjälp med släktforskning både digitalt och via böcker och register. Det viktigaste är att du själv tar med dig något möjlighet att anteckna det du eventuellt hittar. Det är bra att vara lite förberedd med antavlor eller liknande, så brukar hjälpen finnas snabbt till hands!
 
Hoppas detta ger svar på dina frågor!
 
Vi ses i augusti!
 
Mvh
Anna-Lena A

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna