ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 27 augusti, 2008  (läst 1464 gånger)

2008-08-03, 21:50
läst 1464 gånger

Utloggad Barbro Stålheim

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 422
 • Senast inloggad: 2019-08-27, 19:42
  • Visa profil
Förbundskassör Lars Sundell har semester ännu en vecka. Lars Sundell har bara jobbat från och till på kansliet under sommaren. Så om du kan vänta ännu en vecka kommer säkert ett förtydligande från Lars. Om det hade funnits sådana misstanker som du vill torgföra här hade säkert revisorerna för länge sedan påpekat detta!

2008-08-03, 22:28
Svar #1

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Nu undrar jag vilka misstankar som torgförs när samma belopp har helt olika benämningar?
Och som jag påpekat så kollar inte revisorerna budgeten, utan bara utfallet (och där bara till viss del som det visar sig på andra delar).
 
Har jag väntat i en och en halv månad är en vecka till inga problem, ville bara påminna så vi kan klara ut frågan innan stämman
 
(Meddelandet ändrat av mats den 03 augusti, 2008)

2008-08-11, 14:31
Svar #2

Utloggad Lars Sundell

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2011-11-22, 23:36
  • Visa profil
Mats
 
Svar på fråga 14 juni
Det har inte varit min mening att blanda ihop korten. 2006 och 2007 avser kostnaden mycket riktigt stöd till föreningar. 2008 och 2009 avser kostnaden förutom föreningsstöd även övriga oförutsedda kostnader för sålda varor och tjänster, lagerförändringar mm. Det är svårt att i detta läge precisera hur mycket av vardera kostnadsslaget detta är. Budgeten innehåller ju av förklarliga skäl ett stort mått av osäkerhet.

2008-08-11, 23:26
Svar #3

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Tack Lars för detta tillrättaläggande av uppgifterna i Angeläget. Det var skönt att få det verifierat, efter mitt torgförande av avvikelserna mellan de olika sidorna i tidningen.  
 
För att ge en liten förklaring till mina frågor, så anser jag det vara var och ens ansvar att sätta sig in i den avgivna årsberättelsen och därtill hörande dokumentation. Om det då finns oklarheter så ska dessa naturligtvis lyftas upp, utan att jag, eller någon annan, ska behöva riskera angrepp om torgförande av misstankar. Det hade kanske varit bra om tidigare stämmor mer kritiskt ifrågasatt lämnade uppgifter, då hade vi kanske kunnat undvika en del av det ekonomiska moras som förbundet befunnit sig i under senare år, och som vi fortfarande dras med,vilket bland annat återspeglas i de besparingsåtgärder som vidtagits, exempelvis med nerläggning av den lyckosamma Göteborgsverksamheten och uppsägning av ett antal personer.
 
(Meddelandet ändrat av mats den 12 augusti, 2008)

2008-08-12, 08:00
Svar #4

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Jag kan inte annat är hålla med Mats. Det är, som jag tidigare skrivit, märkligt att ingen ifrågasatt de stora planerna och de ekonomiska konsekvenser de medförde när de lades fram. Men tyvärr finns inom många verksamheter ett tyst förbund, man ifrågasätter inte på årsmöten eller stämmor. Det ska bara vara mysigt och alla ska vara vänner. Förbundet är långt ifrån ensamt om att sådant sker. Det är årsmötets ansvar att ifrågasätta, det är därför man har ett sådant.

2008-08-12, 08:11
Svar #5

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
De förändringar som härovan nämnts mellan åren med samma rubrik skulle naturligtvis ha varit kommenterade i not eller liknande när förändringen inträffade. Annars försvinner meningen med att göra uppdelningar i rubriker och jämförelse med föregående år.

2008-08-14, 19:18
Svar #6

Sture Bjelkåker

svar till Mats Ahlgren 3 aug
 
passusen kollar revisorerna inte budgeten är missvisande, må vara att den auktoriserade revisionen med sitt regelverk inte ställer större krav på budgetuppfyllelse,
 
men jag som förtroendevald revisor intresserar mig i hög grad för att förbundsstyrelsen försöker följa uppgjord budget så gott det går med hänsyn till den ibland krassa verkligheten,
 
under senare delen av 2007 och under 2008 har förbundsstyrelsen haft tillgång till bra månatliga rapporter innehållande budget, utfall och prognos till årets slut,
 
även förbundsstämman har ett visst ansvar att bedömma realismen i den budget som förbundsstyrelsen lägger fram på stämman,
 
MVH
Sture Bjelkåker
förbundsrevisor

2008-08-14, 19:46
Svar #7

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Sture
 
Då ändrar jag skrivningen till att Budget 2009 - Sammanfattning som finns på sid 18 i Angeläget 1, inte varit en del av det material som omfattas av Revisionsberättelsen. Hoppas det är mer klart.
 
Om det nu är som Barbro skrev, att ni som revisorer (skrivet i pluralis) står som garanter för den publicerade budgeten för 2009, så hade jag kunnat vända mig till er, men jag tror inte att ni anser er vara ansvariga för förslaget som publicerats. Att däremot följa upp, under 2009, att den av stämman fastlagda budgeten efterlevs är en helt annan sak.
 
Som synes längre ner, i Lars svar, så finns det ju en otydlighet i beskrivningen, där en benämning används i utfallsdelen och en helt annan i budgetdelen. Detta är dock klarlagt, anser jag, i och med Lars svar och jag finner mig nöjd med att de som ska delta i stämman har en oklarhet mindre att fundera över.  
 
Jag skulle vilja skärpa din sista mening, genom att säga att stämman har ett fullt ansvar, inte bara ett visst, för att bedöma realismen i budgeten. Det måste vara en stämmodelegats ansvar att säga ifrån om vederbörande inte tror på / accepterar den föreslagna budgeten.

2008-08-14, 23:39
Svar #8

Sture Bjelkåker

Mats,
 
där har du rätt, vi revisorer har inte granskat eller godkänt budget 2009, även om jag naturligtvis läst den med intresse,
 
det svåraste är förståss att bedöma intäkterna, därför är det viktigt att det finns styrmedel för att någorlunda löpande kunna anpassa kostnaderna till de faktiska intäkterna,
 
med visst ansvar för stämman avsåg jag bara det faktum att stämmo-ombuden inte har tillgång till samma underlag som förbundsstyrelsen för att bedöma realismen i budgeten, så till viss grad måste man nog ändå kunna lita på förbundsstyrelsens budgetarbete,
 
mvh
Sture B

2008-08-15, 14:52
Svar #9

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Idag kan vi se utfallet efter de första sex månaderna, ett glädjeämne är försäljningen av Elgenstierna, både hela verk och supplement.
 
Om jag nu, efter det att introduktionstiden gått ut, vill köpa supplementen så kan jag inte hitta någonting om hur jag gör. Texten som fanns på Rötters första sida är borta och i Bokhandeln finns inget (vad jag kan hitta).
 
Eftersom Förbundet behöver pengar så kan det ju vara bra att visa på hur man kan köpa (eller är upplagan slut?)

2008-08-15, 15:09
Svar #10

Utloggad Eivor Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 997
 • Senast inloggad: 2015-05-26, 12:02
  • Visa profil
Hej Mats,
Jag ser att den finns under   Den introducerade svenska adelns ättartavlor , för medlemspris 5.500:-.
Det framgår inte om supplementen ingår.  
 
Hälsn. Eivor

2008-08-15, 17:12
Svar #11

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Jag tror inte supplementen igår, eftersom det står utgivningsår 1998 i bokhandeln.
 
Men det finns kanske någon på kansliet som vet, får väl vänta till nästa vecka på besked, om de läser Förbundsforum.

2008-08-17, 22:34
Svar #12

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 720
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 18:57
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
På Ordförandelistan har det idag ställts frågor till förbundsstyrelsen från DIS Västs styrelse genom dess ordförande Anita Gartz. Här kommer svaret (som självfallet också har distribuerats på ordförandelistan) utarbetat av några ledamöter av styrelsen med Anitas frågor inklippta:
 
Förbundsstyrelsen har självfallet inte hunnit sammanträda för att diskutera ett svar på DIS-Västs frågor. De svar som lämnas här har utarbetats gemensamt av Ted Rosvall (förbundsordförande), Barbro Stålheim (1:e vice ordförande), Ingrid Månsson Lagergren (2:e vice ordförande) och Michael Lundholm (styrelseledamot).
 
Frågor om förbundets kostnader
 
FRÅGA 1: Omlokaliseringen av förbundskansliet skulle ske för att sänka kostnaderna. Flyttningen från en Stockholmsförort till en annan – från Sundbyberg till Solna var inte den eftersträvade lösningen. Den kommitté som tillsattes av stämman 2006 bör därför ta upp arbetet igen innan den nuvarande avtalet går ut.Hur länge är man bunden av det nuvarande kontraktet i Solna?  
 
SVAR 1: Den kommitté som åsyftas tillsattes 2007 (inte 2006) av förbundsstyrelsen på uppdrag av stämman (inte av stämman) för att utreda lokaliseringen av kansliet. Denna kommitté konstaterade bla följande i sitt förslag till förbundstyrelsen:  
 
Kommittén konstaterar dock att förbundets ekonomiska läge är akut och att kostnaderna måste minska snabbt. Kommittén menar därför att förbundsstyrelsen måste ta det tillfälle som nu finns att avveckla hyreskontraktet i Sundbyberg till förmån för en billigare lokallösning. En sådan lösning måste självfallet ta hänsyn till de förpliktelser i hyresavtal och samarbetsavtal förbundet har, varför en lokalisering till Storstockholmsregionen under en kommande kontraktsperiod (mellan 3 och 5 år) är oundviklig. Kommittén föreslår dock att förbundsstyrelsen försöker hålla avtalsperioden så kort som möjligt.  
 
Vi vet inte vad DIS Väst avser med den eftersträvade lösningen men kommitten såg en lokalisering till Stockholm som oundviklig och förbundsstyrelsen höll med om det. Kontraktslängden är 5 år eftersom hyran annars skulle blivit alldeles för hög.  
 
FRÅGA 2: För en relevant bedömning av rimligheten – vad är kvadratmeterpriset på lokalerna i Solna, vad var det i Sundbyberg?
 
SVAR 2: Hyran per kvm är väl något lägre i Solna än i Sundbyberg men framförallt är den lokal förbundet hyr för egen räkning väsentligt mindre varför kostnaden sjunkit avsevärt. Redan den prognos för 2008 som förbundskassören tagit fram och som nu ligger på Förbundsrötter visar en kostnadsminskning för lokaler 2008 på ca en halv miljon kronor jämfört med 2007 trots att vi inte sitter i de mindre lokalerna under hela 2008. Jämför man 2007 med 2009 kommer minskningen att vara ännu större.
 
FRÅGA 3: Med tanke på de olika bedömningarna av Göteborgs-kontorets roll i ekonomin, - varför redovisas inte lokalkostnaderna för detta kontor?- varför redovisas inte den hyra som Dis-Väst betalat för att använda lokalen? - varför redovisas inte intäkterna på den försäljning som skett i lokalen och som till stor del möjliggjorts genom Dis-Västs verksamhet där?  
 
SVAR 3: Samtliga lokalkostnader och samtliga hyresgästers hyra redovisas i ett sammanhang i bokföringen. Däremot redovisas inte enskilda lokaler eller enskilda hyresgästers hyresbetlaningar. Samma sak gäller förbundets försäljning. Skälet är givetvis att bokföringen måste hållas så enkel som möjligt.
 
FRÅGA 4: Det förekommer att styrelseledamöter får ersättning för flygresor till och från möten. Är detta förenligt med behovet att spara?
 
SVAR 4: Styrelsen för Sveriges släktforskarförbund förväntas representera hela Sverige. Detta medför att några styrelseledamöter kan komma att bo långt från den ort där styrelsen har sammanträden. För att både förenkla och hålla nere kostnaderna innebär detta ibland att man måste använda sig av flyget för att undvika onödiga hotellövernattningar som alltid medför fördyrade kostnader. Det finns oftast möjlighet att boka flyg långt i förväg och på så sätt få billiga platser. Som exempel kan nämnas att vi ibland kunnat flyga Sundsvall – Bromma t.o.r. för endast 500 kronor. SJ:s nya biljettpolicy har medfört att flyget allt mera har blivit ett billigare alternativ.  
 
Förbundet har ett resereglemente som följer Skatteverkets normer, det reglerar milersättning, helt och halvt traktamente, ersättning för ev. förlorad arbetsförtjänst m.m. Det stipulerar också att ledamot eller anställd ska resa på billigaste sätt för att undvika fördyrade kostnader.
 
FRÅGA 5: Det är rimligt att personalkostnaderna inte redovisas för enskilda anställda men det är lika rimligt att man redovisar hur många som är anställda med och utan lönebidrag och hur stora bidrag förbundet uppbär.  
 
SVAR 5: Varför är det det? Det viktiga enligt förbundsstyrelsens uppfattning är att att en korrekt redovisning av personalkostnaderna och antalet anställda sker. Det finns ingen anledning att gå in på närmare detaljer som berör enskilda anställdas anställningsförhållanden.  
 
Frågor kring förbundets redovisning de senaste åren
 
FRÅGA 6: Det är svårt att följa redovisningen i boksluten år för år. Kostnaderna rubriceras och konteras olika i de redovisningar som lämnas i Angeläget-dokumenten.
 
SVAR 6: Detta är förbundsstyrelsen mycket väl medveten om. Visst hade det varit önskvärt om man bättre hade kunnat jämföra de olika årens bokslut. Tyvärr finns det en tragisk förklring till detta. Med Kurt Modigs hastiga frånfälle kunde inte en normal tradering ske till nästkommande kassör i en för förbundet mycket kritisk situation. Efterträdaren Hans Peter Larsson valde att inte kandidera för omval. Konsekvensen blev, tyvärr, att förbundet hade tre olika förbundskassörer under två verksamhetsår.  
 
FRÅGA 7: Många tunga poster borde ha redovisats enskilt och mer detaljerat, särskilt som den ekonomiska situationen fortsatt varit så prekär. Exempel är kostnaderna för projekt som USA-resan, reguljära återkommande tjänsteresor och kostnader för arrangemang.  
 
SVAR 7: Revisorerna har givetvis tillgång till alla redovisningar, inklusive kostnader för projekt, arrangemang och resekostnader m.m. Däremot är det en avvägning hur detaljerad den ekonomiska redovisningen bör vara i de bokslut och rapporter som delges medlemsföreningarna. Allt för mycket information tynger framställninger och skymmer ofta den ekonomiska överblicken och möjligheten att se tendenser och avvikelser. Medlemsföreningarna har dock alltid möjlighet att efterfråga kompletterande uppgifter eller mer detaljerade redovisningar av exempelvis enskilda projekt eller arrangemang.
 
FRÅGA 8: Det finns uppgifter om formella brister som förandet av huvudbok i förbundet. Hur förhåller det sig med detta?
 
SVAR 8: Revisorernas berättelser finns tillgängliga i Angeläget för alla att läsa. Någon sådan kritik finns inte att läsa där.  
 
Frågor om etik
 
FRÅGA 9: Biblioteket i Göteborgs-kontoret skingras nu genom försäljning till ett kommersiellt antikvariat. Är förbundet så nära konkurs att man utan betänkligheter kan plundra en rent regional samling av i huvudsak skänkta kulturdokument?
 
SVAR 9: Detta är helt felaktigt! Försäljning sker inte till ett kommersiellt antikvariat. Förbundsstyrelsen har beslutat avveckla en stor del av biblioteken i Stockholm och Göteborg. Det som kommer att försäljas kommer att försäljas för förbundets räkning av Antikvariat Genealogica, som alltså agerar som kommissionär. Alla som är intresserade av genealogisk litteratur får därför möjlighet att köpa det som förbundet avyttrar. Men vi säljer alltså inte materialet till Antikvariat Genealogica.  
 
Vad som inte kommer att säljas är bla samlingen av generella matriklar (Vem är vem, Vem är det, SMOK, SSK etc), genealogiska handböcker, herdaminnen mm utom då det finns dubbletter samt div duplicerat material i liten upplaga. De kommer komplettera motsvarande material i Stockholm och kvarstanna där som ett litet referensbibliotek.  
 
Skälet till försäljningen är mycket enkelt. Släktforskarcentrum finns inte längre och när lokalen i Göteborg nu avvecklas kommer förbundet inte ha någon publik verksamhet. Vi har därför inte behov av ett bibliotek eller resurser för att hålla ett.  
 
När det gäller uttrycket plundra en rent regional samling av i huvudsak skänkta kulturdokument konstaterar vi några enkla fakta. Det är förbundets samling och den har tillkommit genom köp och gåvor och det är förbundsstyrelsen som har att besluta om den. En mycket stor del av samlingen är tryckta skrifter som finns i allmänna bibliotek. Det rör sig ofta också om skrifter som ofta saknar lokal förankring till västsverige.
 
FRÅGA 10: Lika tvivelaktig är försäljningen av datorerna i förbundets forskarstuga i Sundbyberg. Värdefulla databaser – enskilda medlemsföreningars verk och egendom – slarvades bort därför att datorerna inte gåtts igenom före försäljningen. Både föreningsegendom och lokalt donerade föremål/artiklar i Göteborgslokalen har i dagarna sålts och skänkts till tredje part. Olagligt - kanske - men i varje fall oförlåtligt. Är det acceptabelt?
 
SVAR 10: Denna kritik, avseende datorerna i Sundbyberg, är befogad, det begicks ett misstag då datorerna inte rensades från inlagda program före försäljningen. Förbundsstyrelsen har bett om ursäkt och har varit i kontakt med de föreningar som blev drabbade.  
 
I övrigt ställer vi oss frågande till påståendena.
 
 
FRÅGA 11: Det finns goda skäl att se över principerna för organisationsavgifter. En enskild  person som blir medlem i flera medlemsföreningar belastar genom sitt medlemskap varje förening var för sig med en lika hög avgift till förbundet – utan att någon får del av något som helst mervärde. Är det acceptabelt ?  
 
SVAR 11: Det är inte förbundsstyrelsen utan förbundsstämman som beslutar om organisationsavgifterna.
 
FRÅGA 12: Man kan slutligen fråga sig – vore det inte rimligt att styrelsen i en ideell organisation som Sveriges Släktforskarförbund anpassade sina ersättningar i proportion till det reducerade mervärde som medlemsföreningarna och därmed medlemmarna tvingas acceptera. Kanske kunde man helt enkelt reducera sina ersättningar så att den av styrelsen begärda avgiftshöjningen blir onödig och därmed ta ansvar för de senaste årens utveckling.Är detta en orimlig begäran?
 
SVAR 12: Om de ersättningar som nämns är ersättningar till styrelsen så är det inte förbundsstyrelsen som beslutar om dessa utan förbundstämman efter förslag från valberedningen.
 
Information – öppenhet
 
FRÅGA 13: I dagens kommunikationssamhälle kan och bör en förbundsstyrelse hålla kontakt med sina medlemsföreningar under hela verksamhetsåret, visa intresse för opinionen och ta till sig de opinionsyttringar som förekommer, inte nonchalera dem. Ett sådant förhållningssätt kallas demokrati och är ett säkert sätt att undvika kriser, ett säkert sätt att vinna och behålla medlemmarnas förtroende.
 
SVAR 13: : Förbundsstyrelsen informerar via Rötter, Angeläget, Släkthistoriskt Forum och sist men inte minst via ordförandelistan. Förbundsforum har sjösatts för att bredda debatten – numera avgiftsfritt för alla föreningsmedlemmar. Efter varje styrelsemöte har ett sammandrag publicerats på ordförandelistan. Mycket sällan har denna information kommenterats från föreningarna.
 
Förbundsstyrelsen lyssnar naturligtvis till ev. kritik eller synpunkter, men kan samtidigt konstatera att varken ordförandelistan eller förbundsforum används av föreningarna för att torgföra åsikter eller förslag. Utveckling och en levande debatt är allas ansvar!  
 
 
FRÅGA 14: Har den sittande förbundsstyrelsen insett detta? Kommer den sittande förbundsstyrelsen att bekänna sig till en öppnare informationspolicy – innan den nya styrelsen tar över.
 
SVAR 14:  Se det inledande stycket i ”Förslag till verksamhetsplan för 2009” - sidan 17 i Angeläget.
 
 
Ted Rosvall, Barbro Stålheim, Ingrid Månsson-Lagergren och Michael Lundholm
//Michael Lundholm

2008-08-17, 22:52
Svar #13

Utloggad Eivor Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 997
 • Senast inloggad: 2015-05-26, 12:02
  • Visa profil
Med anledning av fråga 3:
 
Om man inte särredovisar lokalerna i Göteborg och Stockholm samt de olika inkomsterna för försäljningar, så kan ju risken bli att man lägger ner inkomstbringande verksamheter och har kvar förlustverksamheter?
En budget med den storleken, som Släktforskarförbundet har, kräver väl en mer detaljerad bokföring än en liten butik.
Detta förvånar åtminstone mig.
 
Hälsn. Eivor Andersson

2008-08-17, 23:06
Svar #14

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
DIS Östs fråga 8 förvånar mig. Formella brister i förandet av huvudbok??? Förbundet har datoriserad redovisning och då är ju huvudbok en integrerad del i bokföringsprogrammet. Det som registreras i dagboken hamnar automatiskt i huvudboken.  
 
Om det var i Östersund 2004 eller i Göteborg 2005 minns jag inte, men på en direkt fråga fick vi veta att förbundet har ett bra redovisningsprogram där även projektredovisning finns med. Man kan alltså få fram rapporter på konto-, resultatenhets- och projektnivå. Vad mer kan man begära av en ideell organisation?
 
DIS Öst måste mena något annat än huvudbok. Men vad?
 
Rättelse: Jag var visst för trött, klockan närmade sig ju midnatt. DIS Väst menar jag förstås. Ber om ursäkt för slarvet!
 
Mvh Ingegerd
 
(Meddelandet ändrat av gerda den 18 augusti, 2008)

2008-08-17, 23:29
Svar #15

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
Ang. fråga 3, så vill jag trots allt tro att särredovisning sker i bokföringen genom att resultatenhet är kopplad till kontona Hyreskostnader och Hyresintäkter. Att uppdelningen sen inte framgår av årsredovisningen är en annan sak. Hur en sådan ska se ut styrs ju av årsredovisningslagen, bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I notapparaten hade en specifikation gärna fått vara med, men det är sannerligen inte lätt att kombinera tydlighet med måttlighet i redovisandet.

2008-08-17, 23:34
Svar #16

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Några korta kommentarer/följdfrågor till svaret på DIS-Västs frågeställningar.
 
Lokaler: Enligt vad som framgår av föreslagen budget 2009 så kommer förbundet att ha en nettohyra på ca 475 000 kr, där det ska sitta två anställda (en ytterligare anställd arbetar från annan plats) efter det att de tre uppsägningarna är verkställda. Är det en rimlig kostnad för den arbetsstyrkan.
 
Försäljningen av datorer med inlagda databaser: Förutom ursäkt för det felaktiga handhavandet, hur har föreningarna kompenserats för det ekonomiska bortfallet?
 
Fråga 13 om information:  Det svaret känns minst sagt krystat. Hur ska en förening kunna skriva på Förbundsforum, när det är personer som tilldelas konton? Hur öppet är förbundet när det klargörs att kritiska frågor ska besvaras med tysthet (vilket också syns på de få svaren på många frågor)?  Om någon behagar ställa en relevant fråga så besvaras den med att frågeställaren torgför misstankar som borde få revisorerna att reagera (något som visade sig vara fel). Det tycks finnas en rädsla för öppenhet, ety den visar på de brister som de facto finns och förmodligen kommer att finnas eftersom det, som i de flesta ideella organisationer, saknas riktiga mål och styrmedel.

2008-08-18, 00:00
Svar #17

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
Strongt att Michael publicerar svaret till DIS-Väst här - det kunde ju ha räckt med ordförandelistan... Var ni verkligen överens bland författarna till svaret om publiceringen? I så fall ett stort steg framåt! Några reflektioner:
 
Att särredovisa Göteborgslokalerna hade enkelt kunna göras med en not, om man nu använder det moderna bokföringsprogrammets möjligheter. Kanske inte lika lätt att redovisa de intäkter av försäljning som följer med lokalerna i Frölunda?
Svaret på fråga 5 gör mej undrande - nog måste väl ett lönebidrag utbetalat till en arbetsgivare redovisas som intäkt? Och kan lämpligen redovisas i årsredovisningen i en not under Löner eller motsvarande?
 
Fråga 11 och 12 - de hänvisas till stämman. Men det är väl den avgående förbundsstyrelsen som lägger förslag till stämman. Varför så passiva här?
 
Fråga 13 - här visar förbundsstyrelsen (eller åtminstone de som talar i FS namn) en förfärande brist på insikter i om hur man agerar i en demokratisk folkrörelse! Det närmaste jag kommer mitt ideal är att styrelsen lyssnar... Sen kan en förbundsordförande gå till Helsingborgs Dagblad och anklaga medlemmar i förbundets medlemsorganisationer för diverse knepiga och löjliga egenskaper, nästan som muslimska terrorister. Det jag har sett av Barbros framfart i censurdebatten ger heller inget större hopp om bättring från FS sida! (apropå DIS-Västs sista fråga).

2008-08-18, 06:11
Svar #18

Utloggad Eva Dahlberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4028
 • Senast inloggad: 2021-04-25, 22:56
  • Visa profil
Kaj, när det gäller fråga 12 anges (helt korrekt) i svaret att det är valberedningen som lämnar förslaget om ersättning till styrelsen - det är inte styrelsen som föreslår det.
 
När det gäller punkt 5 - som jag minns det så redovisas det visst som en intäkt - men man talar ju inte om vem eller hur många det berör.
 
Hälsningar,
Eva

2008-08-18, 10:38
Svar #19

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Varje medlemsförening borde tilldelas ett användarkonto på Förbundsforum automatiskt, som sedan föreningen kunde välja vem som skall få sköta. När jag skriver inlägg skriver jag alltid som privatperson, både här och på AF. Skälet till detta är enkelt, jag vill kunna skriva fritt vad jag tycker, utan att fråga andra om lov, och jag vill inte att någon skall förväxla mina åsikter med till exempel Tjörns släktforskares. Men det finns läge då de föreningar jag sitter i styrelsen för önskar föra fram åsikter, och i sådana lägen vore ett föreningskonto bra för att kunna föra fram officiella åsikter, och att lätt kunna se i vems namn ett uttalande görs.

2008-08-18, 21:49
Svar #20

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
Edah, det är korrekt som du skriver ang #12. Inget förhindrar emellertid att styrelsen delger stämman som sin uppfattning att arvodena bör sänkas som en följd av den ansträngda ekonomin. Det lämpliga i åtgärden kan alltid diskuteras, men det skulle vara en mycket förtroendeskapande åtgärd till förbundsstämman som har att besluta om ekonomin i en mycket hårt ansatt situation. Beträffande #5 förstår jag inte varför man inte kan ange hur många lönebidragsanställda man har.
 
Anders, ditt förslag är mycket intressant, eftersom medlemmarna i förbundets organisationer får en mycket bättre kontaktyta här - en början på en gemensam portal?

2008-08-22, 16:07
Svar #21

Utloggad Daniel Berglund

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1041
 • Senast inloggad: 2021-03-22, 22:39
  • Visa profil
  • www.amaze-a-vole.com
Ytterligare en fördel med Anders förslag är att föreningarna då får ett konkret förslag att ta ställning till - man måste ju besluta om vem som disponerar kontot och hur det ska gå till. Förhoppningsvis leder det till att de styrelser som inte är så noga bekanta med förbundsforum tar reda på vad det är för något, och att man tar ett medvetet beslut om hur man ska använda det.
 
Kontouppgifterna bör åtföljas av ett litet följebrev från förbundsstyrelsen där man förklarar vilken aktivitetsnivå man önskar sig för att det ska bli ett levande forum.

2008-08-22, 19:04
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6928
 • Senast inloggad: 2021-05-08, 13:46
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Anders förslag är positivt och intressant, men vad tycker man ute i föreningarna o deras styrelser. Det är inte många som skriver ens i den interna ordförandelistan väl?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-08-22, 20:12
Svar #23

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Det blir väl så att föreningen utser en talesman i så fall. Bra initiativ allrahelst som det är föreningarna som är de verkliga medlemmarna.

2008-08-27, 14:01
Svar #24

Utloggad Christer Lindskog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2010-07-15, 20:45
  • Visa profil
Den som läser förbundsstyrelsens svar på Dis-Västs frågor inför stämman kan vinna ytterligare klarhet här nedan:  
 
Fråga 1:
Vad Dis-Väst menar med den eftersträvade lösningen är utan tvekan detsamma som stämman 2006 menade - en lösning som effektivt begränsar förbundets hyres- och driftkostnader.
 
Vad som inte är lika klart är anledningen till att SSf ansåg sig behöva stanna kvar i ett av landets mest överhettade verksamhetsområden. Det kan ju inte ha något med närheten till landets politiska och administrativa ledning att göra - då hade ju inte Skatteverket, Riksantikvarieämbetet, Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen och många andra myndigheter kunnat flytta hela eller stora delar av sin verksamhet till andra landsdelar. Att betala mindre för en mindre lokal är inget meriterande förhandlingsresultat, det som är av intresse är om en större, mer ändamålsenlig lokal kunde ha hyrts till lägre kostnad genom omlokalisering till en ort med gynnsammare villkor.
 
Fråga 2-3
Om man inte öppet redovisar de olika betalda och mottagna hyrorna utan slår ihop dem så får man finna sig i att grunden för lokalbesluten ifrågasätts. Dis-Väst betalade exempelvis 25'000 per år för överenskommen tillgång till en lokal och tillhandahöll dessutom praktiskt taget all den tekniska utrustning som användes i Göteborg, betalade sin andel av el, telefon, städning etc.  
 
Svaret att ospecificerad redovisning skulle ligga i läsarens intresse klingar skärande falskt - man frestas i stället undra om det är något man i stället vill dölja. Vid upprepade tillfällen försökte Dis-Väst utan framgång få uppgifter om Göteborgskontorets villkor, trots att det i stor utsträckning var föreningens medlemmar som gjorde det möjligt att hålla öppet. Det har faktiskt t.o.m. varit svårt att få besked om de gemensamma kostnader som Dis-Väst enl. avtal skulle betala sin andel i.
 
Fråga 13
Den som följer det som publiceras i Förbundsforum kan konstatera att antalet personer som medverkar är mycket begränsat. Var och en kan ha skäl att fundera över anledningen, alldeles särskilt den styrelse som säger sig ha ambitionen att hålla forum öppet för levande kommunikation. Ledsamt nog medverkar flera styrelsemedlemmar till den tråkiga umgängestonen. Ordföranden själv leder ligan med utstuderat arroganta, nedlåtande svar på medlemmarnas synpunkter.
I den myllan frodas inget kreativt meningsutbyte
.
 
Christer Lindskog, Kungälv

2008-08-27, 14:19
Svar #25

Utloggad Christer Lindskog

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2010-07-15, 20:45
  • Visa profil
Ett litet tillägg, att Dis-Västs frågor till förbundsledningen publicerades på Förbundsforum var en oväntad hjälp till den som vill påverka opinionen. Det som däremot inte kommit med när man saxade våra frågor var inledningen. Man kan undra över anledningen.
 
Ödesfrågorna inför Malmö-stämman - tänk efter och ta ställning
 
Till alla som är registrerade på SSf ordförandelista
 
Det är nu 2 veckor kvar till Förbundsstämman i Malmö - kanske en ödesstämma. Alla föreningar som ingår i förbundet kan nu ta sitt ansvar för framtiden - skall förfallet tillåtas fortsätta eller skall vi ge den avgående styrelsen en reprimand och ge den tillträdande en tydlig signal att vi vill ha ett öppet och demokratiskt styrt förbund med en styrelse som visar korten, lyssnar på rörelsen och respekterar opinionsyttringarna.  
 
Läs nedanstående frågor, ta ställning till om du är nöjd eller vill se en förändring. Agera sedan efter din övertygelse i Malmö. Men glöm inte att lyssna på dina medlemmar också.

 
Den uppmaningen från en stor medlemsförenings styrelse var man inte lika angelägen att distribuera !
 
Christer Lindskog, Kungälv

2008-08-27, 14:30
Svar #26

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Ordföranden själv leder ligan med utstuderat arroganta, nedlåtande svar på medlemmarnas synpunkter
 
Christer: Jag känner mig djupt kränkt över denna beskyllning. För det mesta anstränger jag mig över hövan för att vara korrekt och ge så mycket information jag över huvud taget kan. Det kan var och en som studerar mina svar i de olika diskussionerna på Förbundsforum konstatera. Visst, jag kan också bita ifrån, när samma fråga återkommer 7 X 70 gånger, med allt mer tvistade och insinuanta formuleringar. Man är inte mer än människa.
 
Men att jag skulle vara utstuderat arrogant och nedlåtande... Den beskyllningen värjer jag mig mot såsom varande djupt orättvis och orättfärdig.
 
TED

2008-08-27, 16:11
Svar #27

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4368
 • Senast inloggad: 2021-05-08, 11:12
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Också medlemmar har genom årens lopp känt sig djupt kränkta av herr ordförandens olika svar, kommentarer, uttalanden, beskyllningar och tillmälen i olika sammanhang.  
 
T.ex. (för att ta något med nära anknytning till Christers inlägg ovan kl. 14.19):
 
Detta och liknande brev och propåer kommer i fortsättningen endast att bemötas med tystnad. Både förbundsstyrelsen och våra medarbetare upplever era aktioner som ren terror!  
 
(Länken går till ett inlägg den 6/2 2008 kl. 21.17 - om nu webläsaren eventuellt trilskas och inte vill leda direkt till det aktuella inlägget...)
 
Tilläggas kan att förslaget i terrorbrevet nu är genomfört. Man kunde i längden inte låtsas som att det inte gick att hantera användarkontona i Förbundsforum på det beskrivna sättet...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2008-08-27, 16:25
Svar #28

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 720
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 18:57
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Ang Cristers inlägg:
 
Fråga 1:
 
Ja det var alltså 2007 kommittén tillsattes. Inte 2006. Om man påstår att förbundsstyrelsen ansåg sig behöva verkar det närmast som om det vore en nyck att kansliet befinner sig i Stockholm; inte sakligt grundade skäl. Så var det naturligtvis inte (vilket framgår av svaret) och det var inte bara styrelsen som ansåg det. En mycket viktig orsak var att förbundet hade åtaganden gentemot underhyresgäster (ett antal föreningar) tom hösten 2009. Det var inte bara att flytta, även om hyresvärden skulle låta oss gå ur avtalet förtid. Dessutom har förbundet anställda.  
 
Var och en med en realistisk syn på vad som är möjligt att åstadkomma på kort tid med två år kvar på hyreskontraktet mot såväl byresvärd som hyresgäster samt anställda i Stockholm  inser att det inte bara var att ta ner skylten i Stockholm  och sätta upp den någon annanstans.  
 
I efterhand kan jag bara tacka de föreningar som var inblandade i processen i Stockholm (GF, DIS-Öst, SSGF, Smederna, Vallonerna och G-gruppen) för den konstruktiva inställning de hade under resans gång. Utan den vågar jag inte tänka på hur läget hade varit idag.
//Michael Lundholm

2008-08-27, 16:27
Svar #29

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Medlemmar?
 
Förbundet har drygt 160 medlemmar, nämligen våra medlemsföreningar.
Det är visavi dessa förbundsstyrelsen har att redovisa, förklara och eventuellt försvara sina beslut och handlingar.
Medlemsföreningarna består givetvis av enskilda människor, som är välkomna att skriva i detta forum. I den mån vi kan och anser det lämpligt försöker vi också besvara dessa frågor. Ännu så länge har, så vitt jag vet, ingen förening meddelat att man känner sig kränkt av de svar jag själv eller övriga förbundsstyrelseledamöter har författat i detta forum.
 
TED

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna