ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-06  (läst 2520 gånger)

2005-11-05, 11:42
läst 2520 gånger

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Ja, det kan finns några som är över 105 år. Men jag som sagt jag tror de är få. Samt risken att det skulle finnas något skadligt är nog ännu lägre.
 
Björn

2005-11-05, 12:47
Svar #1

Eivor Andersson (Ema)

Eftersom några har nämnt att vissa diskussionstrådar kunde flyttas över till RÖTTER, för att där finns en ansvarig utgivare, så undrar jag om det inte skulle gå att ha en ansvarig utgivare även på Anbytarforum?
 
Skulle andra regler då gälla?
 
Om det nu skulle bli så att DI vidhåller att Ordet är Fritt t.ex. skall vara stängt. Vilket jag verkligen undrar om de har påtalat.
 
Nu levande personer och sekretessbelagda uppgifter tycker jag absolut inte skall få förekomma här. Likaså kändisskvaller.
Det har jag framfört tidigare.
Men att baka in samer i grupper som är förföljda är väl ändå att ta i.
 
Hälsn. Eivor

2005-11-05, 13:03
Svar #2

Gunilla Önnberg

Hej på er alla glada släktforskare.
 
Jag får väl börja med att önska er en trevlig Halloween-helg.  
Jag kan tala om hur jag gör när det gäller nu levande personer. Jag brukar få många förfrågningar per mail om ev. om det finns nu levande släktingar. Jag tar kontakt med nu levande släktingar (om jag har några) och ger dom frågeställarens e-mailadress (aldrig på nätet, men per telefon), så är det upp till den nu levande släktingen att ta kontakt med frågeställaren, om dom vill. jag meddelar även frågeställaren att jag har gjort så.

2005-11-05, 14:10
Svar #3

Per Persson

Enligt Bibeln begränsades livslängden till 120 år efter att Metusalem levt litet väl länge (nästan 1000 år, tro't den som vill). Nu verkar inte denna gräns vara riktigt sanningsenlig, men jag förvånas över hur väl den ändå stämmer, särskilt med tanke på att medellivslängden på den tiden borde ha varit betydligt lägre än den är idag.
 
Ovanstående var antagligen litet off-topic, men motiverar mitt förslag att ni skall köra med en gräns om 120 år. Är personen född före 1885 är det fritt fram.
 
Jag uppfattar emellertid PUL som att även personer födda senare, inklusive nu levande, kan diskuteras men med tydliga restriktioner gällande vilken information som får behandlas.

2005-11-05, 14:30
Svar #4

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
När det gäller möjligheten att forska om olika minoriteter, så skrev jag så här i det brev jag sände till DI i torsdags ang. beslutet:
 
En fråga också angående etniskt ursprung. Gäller detta bara för olika minoriteter? Även de som sedan urminnes tider har svenska förfäder har ju ett etniskt ursprung, d.v.s. ett svenskt sådant. Får det inte heller omnämnas?Om det är så att det bara är olika minoriter som hindras att diskutera sina förfäder, så är det ju en något märklig åtgärd (för att uttrycka det milt) om man vill förhindra rasism... Det skulle dessutom strida mot Regeringsformen (RF) 2 kap. 15 §:
 
Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.Men jag har som sagt inte fått något svar från DI ännu. Inte ens beskedet att man avvaktar mötet med Släktforskarförbundet den 14/11 - vilket jag förmodar är vad man gör.
 
Vad beträffar en utgivare som tar ansvaret för innehållet i Anbytarforum, så måste denne i så fall förhandsgranska alla inlägg.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2005-11-05, 14:58
Svar #5

Lars Eriksson

Eftersom ännu ingen svarat pa Nils fraga om VARFÖR valloner finns kvar som rubrik här, sa upprepar och instämmer jag i fragan. (Valloner är väl minst lika mycket en etnisk grupp som resande, romer, samer, m.fl.)
Kan förklaringen möjligen vara att det betraktas som fint att vara vallon? Ingen skulle behöva känna sig förolämpad eller nedvärderad om det kom fram att han/hon hade valloner bland sina förfäder?

2005-11-05, 15:08
Svar #6

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2046
 • Senast inloggad: 2023-10-20, 18:52
  • Visa profil
Jag skulle vilja säga att det finns två grundläggande anledningar till det som nu har skett och debatteras så flitigt:
 
1/ Anbytarforums popularitet.  
 
Många har upptäckt hur förträffligt det är att kunna forska via nätet och i detta forum ställa frågor, presentera resultat och läras sig nya saker om vår hobby. Alla dem som är nybörjare, och inte har tid att resa runt till olika arkiv, är bara att gratulera. Så var det inte för mig när jag började släktforska. AF är således något vi ska vara rädda om och utveckla.
 
2/ Bristfälligt underhåll.
 
Baksidan är att detta forum har växt över alla breddar. För ett par, tre år sedan kanske det gick att hålla hyfsad ordning i inläggen med några få personer (Håkan Skogsjö och Peter Karlsson). Den senare dessutom arbetande såväl helger som kvällar och gjorde ett jobb för tre man! Så är det inte längre. Vi har en anbytararvärd som som jobbar halvtid (sic!) och ett Rötterråd som lyser med sin frånvaro i debatterna.  
 
Genom att AF blivit en sådan ostyrbar och spretande koloss, och skötseln har försummats under flera år, har olämpliga inlägg blivit kvar och bildat grogrund till de påpekanden som nu har skett från DI. Ansvaret för olämpliga inlägg, som strider mot ordningsreglerna, ligger förvisso på oss som skriver. Naurligtvis är det så. Men ansvaret faller också tungt på dem som administrerar AF, d v s förbundet.  
 
Det MÅSTE således tillkomma fler anbytarvärdar för att styra upp skutan!  
 
Och här bör förbundet söka hjälp av Rötters Vänner. Det finns säkert flera bland oss som skulle kunna ställa upp (gratis) och ansvara för några avdelningar/rubriker.  
 
För om förbundet inte löser frågan med flera anbytarvärdar riskerar de i framtiden att återigen, i takt med att AF växt ytterligare, råka ut för påpekanden från DI.

2005-11-05, 17:28
Svar #7

Utloggad Timmy Brolin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 148
 • Senast inloggad: 2011-11-09, 18:56
  • Visa profil
Björn Thunberg: Jag håller helt med! Jag försökte bara illustrera för Lars Olov att en 100årsregel faktiskt behövs, annars blir det rent absurt att behöva bekräfta varje persons död innan man kan diskutera denne på anbytarforum.

2005-11-05, 18:29
Svar #8

carina helander

Tydligen är det något hemskt och fult att ha resande,romer eller samer i släkten men fint att ha valloner och svenka torpare och bönder.
Det är absolut mer diskrimerande att de av same och resande blod blir utestängda ur detta forum...

2005-11-05, 18:53
Svar #9

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2023-05-27, 17:48
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Nu har nyheterna om våra bekymmer med DI även nått USA, och man kan läsa om detta på Genealogy Blog.

2005-11-05, 19:59
Svar #10

Rune Edström (Rune)

Får hoppas det sprids ännu vidare kring världen.      
rune

2005-11-05, 20:06
Svar #11

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Nils och Lars!
 
Nej valloner är inte att betrakta som någon  egentlig etnisk grupp, som t.ex. samer eller basker*; inte mer än t.ex. polacker, italienare eller skottar är det, för att nämna några av de andra grupper, som arbetsinvandrat till Sverige genom århundraderna.  
Enda skillnaden är väl egentligen att det f.n. inte finns någon stat, benämnd Vallonien. Dock är detta namnet på ett språkligt/kulturellt område, omfattande delar av södra Belgien (något förenklat uttryckt; i vekligheten finns det flera öar och enklaver) och norra Frankrike (t.ex. Sedan-området). I dagens politiska verklighet används dock namnet Vallonien huvudsakligen för att betckna den franskspråkiga delen av Belgien.
 
Vallonerna är i stället att betrakta som en yrkes- eller språkgrupp, som sannolikt inte hade något enhetligt etniskt ursprung. Vad som förenar de valloner som invandrade från Frankrike, Spanska Nederländerna och Nederländerna till Sverige under främst 1600-talets första hälft, är att de i regel var fransktalande, ägnade sig åt bergshantering och i religiöst hänseende var kalvinister/reformerta. Dock fanns undantag från detta, i synnerhet vad beträffar religionen. I samtida kyrkböcker benämns de ofta fransoser, och var under den karolinska ortodoxins tid ofta mindre väl sedda av prästerskapet, eftersom de utnyttjande sitt privilegium att ha kvar sin reformerta tro.
 
Ungefär samtidigt med vallonerna inkallades/inflyttade också en hel del tyskar, i samband med att det svenska bergsbruket utvecklades (under Louis De Geer d.ä:s ledning). Dessa var lika lite som vallonerna någon egentlig etnisk grupp, utan i likhet med dessa främst en yrkes- och språkgrupp. Efter 2-3 generationer hade en viss sammansmältning mellan dessa båda till bruken och bergshanteringen knutna grupper ägt rum, varför en viss osäkerhet påfallande ofta rått, hurvida deras släkter varit att betrakta som vallonska eller inte. Hos flera smeds- eller brukssläkter med utpräglade tyska namn, har det funnits munliga släkttraditioner om vallonsk tillhörighet, vilket även ofta har visat sig stämma, även om vallonhärstamningen inte varit på rakt fäderne, utan via mödernelinjer. Vi måste ju i sammanhanget också komma ihåg, att valloner i bemärkelsen personer med uteslutande vallonsk härstamning, p.g.a. assimilering med tyskar, svenskar och finnar, i stort sett inte har funnit efter 1700-talets första hälft, varför vi snarast härefter bör tala om vallonättlingar.  
 
Undantag utgöres dock i detta avseende av flera av de uppländska bruken, som hade så pass stor koncentration av valloner, att dessa länge hade kvar sin reformerta tro (de hade t.o. egna församlingar och präster) och länge gifte sig endast inom gruppen. Detta gjorde att det ännu vid mitten av 1900-talet, faktiskt fanns personer, med uteslutande vallonska anor. Jag betvivlar, att det fotfarande finns någon kvar.  
 
De nutida vallonättlingarna, sannolikt minst en miljon, företräds av bl.a. Sällskapet Vallonättlingar och Östergötlands Vallongille. Jag är f.ö. medlem i båda. De vallonättlingar (jag tillhör ju själv denna grupp) som jag har kommit i kontakt med, har så gott som utan undantag varit såväl intresserade av och stolta över detta sitt ursprung. Jag har inte träffat på något enda exempel på att man har sett detta som en belastning, eller något man överhuvudtaget skulle kunna tänkas skämmas för, tvärtom!
 
Så om forskning om, och publicering av genealogiskt material om valloner, vallonättlingar och vallonsläkter, plötsligt skulle anses vara förbjudet (genom dekret uppifrån), är ju detta ett flagrant exempel på myndighetsmissbruk och förmyndarpolitik av värsta sort, tillika en diskriminering och rasism (även om jag som sagt av ovan anförda skäl inte anser att detta begrepp är tillämpligt på just valloner), som knappast står vare sig Hitlers eller Stalins hantlangare  särskilt långt efter...
 
*Vad beträffar judar och zigenare/romer, vänder jag mig lite emot att beteckna dessa som enbart etniska grupper, eftersom de förra lika mycket förbinds av en religiös identitet, och de senare ofta har blandats ihop med resande och andra folk av helt eller delvis annat ursprung, varför dessa begrepp ofta ställer till förvirring och missförstånd. De är därför mindre användbara i en seriös diskussion, åtminstone om man inte i förväg klargör dessa förhållanden och begrepp.

2005-11-05, 20:30
Svar #12

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Snälla Carl-Fredrik... Jag har tidigare bett dig att ta ett djupt andetag och räkna till tjugo innan du skriver, men borde kanske höja det till hundra... J
 
Jag ska avstå från att ramsa upp citat ur dina andra inlägg som motivering till den uppmaningen, det räcker mer än väl med detta.
 
Ett förbud mot publicering av genealogiskt material om olika minoriteter är alltså enligt dig en diskriminering och rasism som knappast står vare sig Hitlers eller Stalins hantlangare särskilt långt efter...
 
Knappast särskilt långt efter... Är det inte något längre avstånd än så till utrotningsläger?
 
Tror du att det ökar eller minskar möjligheten att få gehör för sina synpunkter om man argumenterar på det viset?
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2005-11-05, 21:07
Svar #13

Lisskulla Engström

Precis så kort kan avståndet vara!
Det handlar om värderingar och sättet att betrakta människor.  
Diskriminering sker på många sätt och nivåer. Efter hand vänjer vi oss och handlandet blir naturligt.  
Carl Fredrik tydliggör detta på ett alldeles utmärkt sätt.
 
I en annan tid och i ett annat land ställde man till med bokbål på vissa författares böcker.  
Det är sagt att där man bränner böcker, bränner man snart människor. Det trodde nog ingen då.
Historien visar facit.
 
Det behövs helt klart en saklig och djupgående diskussion med DI.
 
Lisskulla

2005-11-05, 23:02
Svar #14

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Visst behövs det en saklig och djupgående diskussion med DI. Men...
 
Är det verkligen sakligt att jämföra värn av vissa personers integritet (för det är ju ändå DI:s syfte - även om man uppenbarligen inte inser konsekvenserna) med att bränna samma människor för att man anser dem vara mindervärdiga varelser utan rätt att leva...?
 
Är det samma värderingar och sätt att betrakta människor som ligger bakom?
 
Vi får innerligt hoppas att Släktforskarförbundets representanter inte resonerar på det viset vid mötet med DI - den sakliga diskussionen lär nog ta slut innan den har hunnit att bli särskilt djupgående...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2005-11-05, 23:15
Svar #15

Lars Eriksson

Carl-Fredrik
Tack för den långa utläggningen om valloner, även om jag redan mer än väl känner temat. Jag råkar komma från ett vallontätt område, fast jag har inte hittat några valloner bland mina egna förfäder
Jag var inte i första hand ute efter att föreslå att Anbytarforum skulle ta bort vallonrubriken. Jag ville däremot visa på det absurda i att ta bort rubrikerna om resande, samer, etc. Det finns inga förnuftiga argument för att tillåta det ena och inte det andra.
Jag har inte för avsikt att starta någon diskussion om huruvida valloner, resande, samer, polacker, italienare, etc. är etniska grupper eller något annat. Det är helt klart att alla dessa definitioner är mer eller mindre operfekta (se också tidigare inlägg om definitionen av ursprungsbefolkningar). Det enda praktiska sättet att förstå dessa diskussioner tycks vara att om vi är i Sverige och är svenskar då är vi svenskar ingen etnisk grupp utan något slags normal befolkning, medan däremot de andra är etniska grupper, minoriteter, arbetsinvandrade eller vad det nu kan vara. Samma resonemang torde gälla för polacker i Polen eller valloner i Vallonien. Ett antal svenskar i Polen däremot torde vara en etnisk grupp.
Min slutsats vid det här laget är att Anbytarforum borde eliminera alla särbehandlingar av speciella folkgrupper, de må vara valloner eller hottentotter. Det borde räcka med namn även för dessa. Och varför inte ta bort adeln som speciell grupp, i förbifarten?

2005-11-05, 23:39
Svar #16

Lisskulla Engström

Just det - DI har inte insett konsekvenserna.
Därför hoppas i alla fall jag att diskussionerna
med SSF utmynnar i en betydligt bättre formulering där syftet inte är dunkelt,  
samt att man inte hindrar släktforskningen att fortsätta blomstra och  
vara tillgänglig för alla.
 
Lisskulla

2005-11-05, 23:53
Svar #17

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6827
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 01:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
DI:s syfte = Att värna personers integritet i enlighet med PUL. Det syftet är inte det minsta dunkelt.
 
Konsekvenserna (av det som tydligen är DI:s tolkning av PUL) = Omöjligt för olika minoriteter att publicera uppgifter om sina förfäder på internet. Det är en bit därifrån till bålet eller gaskammaren...
 
Det finns gott om verkligt sakliga argument. Det är nog lite större chans att få gehör om man använder dem...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2005-11-06, 00:40
Svar #18

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tillbaka till dimman och mörkret från det klara och soliga Lanzarote!  
 
1) Skönt att de döda får nämnas här igen!
 
2) Självklart ska man inte skilja på folk av diskriminerande skäl! Men det kan vara praktiskt att dela upp diskussioner i olika avdelningar. Det kan förstås vara farligt om någon illasinnad person eller grupp missbrukar informationen för kränkande syften!!!
 
 
3) Det verkar dock mest farligt att ha levande släktingar!  
 
Sådana som annars nämns i telefonkataloger, offentliga databaser på skattekontoret, i publicerade släkttavlor, i tidningar, tidskrifter, radio o TV (vare sig de gett sitt godkännande till publicering där eller inte, och där ofta blir avbildade! (Hu så hemskt! OBS! Ironi!))
 
Det finns till och med de som godkänt att man nämner dem på internet. Ja, till och med på Anbytarforum!!!!! Vad ska det bli för straff för dessa? TOTAL CENSUR??? ABSURT!!!
 
4) Dags att starta Anbytarforum 2, Anbytarforum 3, Anbytarforum 4, etc, som Aftonbladet gjorde för 175 år sedan? För att visa på det absurda med den typen av missriktad statlig censur!!!  
 
5) Låt helst individer vara ansvariga för det de skriver!  
Det går ju genom att alla inlägg görs genom inloggning, men låt förstås läsningen och sökbarheten av Anbytarforum vara öppen och fri för alla!!!
 
6) Om inte det är bra, så låt åtminstone Rötters Vänner, Rötterrådet och Släktforskarförbundet få diskutera, rösta och bestämma vilka regler som är rimliga. Naturligtvis inom lagens oklara och töjbara råmärken.  
MEN med stor respekt för och hänsyn till den som kan bli drabbad.  
Den som anser sig VERKLIGEN drabbad ska kunna pröva det i domstol, som alla andra yttrandefrihetsärenden förstås!
 
7) Jag har inte kommit på mig själv med att kunna vara drabbad för att någon skriver på internet och Anbytarforum om mig, om sådant som i andra fall är offentligt! Jag lägger heller inte ut sådant om någon på min hemsida, eller här, som denne inte har godkänt.  
 
Men varför skulle det inte vara tillåtet att nämna levande människor här som gett sitt godkännande till det??? Vilken lag hindrar detta?  
 
INGEN, mig veterligt!!!  
Rätta mig gärna om jag har fel! Men isåfall måste även den lagen rättas efter människors egna fria vilja!
 
8) Jag tycker inte att Anbytrarforum spårat ur eller saknar kontroll. Tvärtom fungerar det förvånansvärt bra för att vara en helt öppen sajt där precis vem som helst kan skriva vad som helst, när som helst. Dels finns ju Anbytarvärden och Rötterredaktören som kan gå in och styra upp det som blir fel, samt även radera om det behövs.  
 
Men framförallt finns ju en mängd läsare som genast reagerar på det som skrivs! Det innebär ju en sorts balansering av åsikter som oftast motsäger de yttranden som anses vara annorlunda än ens egen åsikt, felaktiga eller regelvidriga. Inte sällan med en viss humor dessutom, på gott och ont.
 
Det dunkelt sagda, är det dunkelt tänkta
och
det dunkelt tänkta, växer lätt till sämre åsikter och handlingar än de som fått vädras offentligt.
Det som får diskuteras fritt och med respekt för varandra och varandras skilda åsikter ökar chansen till förståelse och minskar risken för kränkningar!  
 
Leve det fria ordet, under personligt, och kollektivt, ansvar! Helst utan EU:s, statens och DI:s PUL-ande med tolkningar av paragrafer och lagar, som inte är tydligt anpassade till olika människors och föreningars olika viljor och behov!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-11-06, 01:36
Svar #19

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag glömde nämna att Ted Rosvall och Jörgen Tollesson, med flera, har ställt flera bra frågor riktade till DI, som bör underlätta för Släktforskarförbundet vid mötet den 14 november.
 
En aspekt som jag just kom på är att en svenskamerikan (och andra) som vill efterfråga sina levande släktingar kan göra det i annonser och på andra sätt i alla offentliga media, som allt oftare publicerar sig på internet.  
 
MEN det går inte att ställa frågor om dessa här, där de bäst kan besvaras, för att det är internet!  
Vad är logiken i detta?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-11-06, 03:29
Svar #20

Utloggad Kenneth Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1305
 • Senast inloggad: 2023-10-31, 10:03
  • Visa profil
Jag hoppas att man går på Jörgens linje i detta fallet, annars tror jag att man överdriver innehållet i DI antagande.
Jag har svårt att se att DI menar detta som knappast står vare sig Hitlers eller Stalins hantlangare särskilt långt efter...
även om man kan undra över vad som fått dom att fatta detta beslut.

2005-11-06, 07:12
Svar #21

Rune Edström (Rune)

Hej Kenneth
Du frågar vad som fått DI att fatta detta beslut. Men herrejisses en myndighet måste väl visa att den behövs och helst har en bra statistik att visa fram för sina tillskyndare. Sen hur kloka eller dumma besluten är, är nog av underordnad betydelse, bara det blir ett streck i rätt kolumm.
Vilket kanske i sin förlängning ger större anslag.
mvh
rune

2005-11-06, 08:49
Svar #22

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Rune:
Vilken myndighetspessmism, sedan visst kan man tycka DI slog ner rejält hårt.
 
Men är hela förslaget åt pepparn tycker ni?
Personligen kan jag förstå att man tycker indelningen är fel.
 
Varför kunde man inte lägga resande/judiska släkter under A-Ö. Möjligen skulle man ha kunnat gjort en ingress som förklarar släkten/släkternas bakgrund.
 
Vad jag tycker om rubriken brott och straff tänker jag inte ens utala mig om eftersom det har jag gjort till leda på den.
 
Björn

2005-11-06, 09:31
Svar #23

Utloggad Kenneth Bengtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1305
 • Senast inloggad: 2023-10-31, 10:03
  • Visa profil
Björn
 
Spelar det någon roll var man behandlar resande/judiska släkter?
Om så är fallet är det ju ännu sjukare, rubriken är i så fall det farliga, inte innehållet.
 
Rune, tänkte inte på det...

2005-11-06, 09:43
Svar #24

Utloggad Crister Lindström

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 447
 • Senast inloggad: 2021-12-25, 10:40
  • Visa profil
Debatten börjar nu uppmärksammas också på andra forum. På Flashback finns det en egen tråd
 http://forum.flashback.info/scandinavia/showthread.php?t=264329

2005-11-06, 10:06
Svar #25

Ingrid Bergström

Att lägga resandesläkter under Släkter A-Ö: Det står där att släkter med vanliga namn bör ligga under landskap. Resande flyttar sig mellan olika landskap och socknar. Eftersom många släkter på något sätt hör ihop är det praktiskt med en samlad avdelning, där den intresserade lätt kan hitta nya inlägg. Om DI hellre skulle acceptera en avdelning Resandesläkter under Släkter istället för att kalla det Etniska grupper skulle det gå lika bra. Det handlar ju ocså om livsföringen, etniciteten vet man kanske inte alltid. Och om en person med vanlig bofast härstamning börjar ett kringresande liv är det också praktiskt att diskutera under Resande vad som sedan händer, vilka barn som föds under resande och vem deras far skulle kunna vara, när det handlar om en kvinna.

2005-11-06, 10:41
Svar #26

Lena Persson

Hallå, dags för lite eftertanke! Vad man än tycker om DI:s uttalanden och hur förbundet reagerat (eller inte reagerat) så går det inte att komma ifrån att det finns ett syfte att skydda människor.  
Själv har jag ett par valloner och tyskar bland mina förfäder, och det är jag inte rädd att skriva eftersom jag inte sett tecken på att någon förföljer dessa grupper. MEN vore jag ättling till judar eller resande skulle jag kanske av rädsla för att utsättas för obehagligheter inte vilja ha det omskrivet.  
Visst, den som skriver om sig själv kanske medvetet tar risken, men hans/hennes syskon, kusiner o.s.v. blir samtidigt kartlagda för vem som vill att se.

2005-11-06, 11:16
Svar #27

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Lena, visst är det bra med eftertankar!
 
Men det absurda här är ju att de personer som skriver om sig själva kan, med samma risker du nämner, göra det i alla andra former av media, tidningar, tidskrifter och böcker. De kan hålla föredrag om sina släkter, till och med göra egna hemsidor, men de får inte nämnas ett knyst här på Anbytarforum, för det ligger på internet och här har Datainspektionen andra lagar och tolkningar än inom övriga tryckfrihets- och yttrandefrihetförordningar!!
 
Ska det verkligen vara så???
 
Är det bara från yttranden på internet och då särskilt Anbytarforum som människor behöver skyddas extra hårt, utan juridisk prövning i de enskilda fallen?
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-11-06, 11:17
Svar #28

Utloggad Bengt Bengtsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 206
 • Senast inloggad: 2020-04-02, 18:55
  • Visa profil
Hej!
 
Anledning till stängda forum?
Jag tycker det är på sin plats att alla som besöker det här forumet och som inte är initierde, liksom jag inte var, får reda på den verkliga anlednigen till den uppkomna situationen med stängda forum och DI:s tillsyn i ärendet.
Efter febrilt sökande i de olika rubrikerna fann jag under, Ordet är fritt/Nya CD-skivor på gång?, gammalt groll att läsa. Jo! Forumet är nu öppet för läsning.
 
Detta bevisar bara att stridigheter inom förbundet är till men för oss alla.
 
MVH
Bengt

2005-11-06, 11:59
Svar #29

Lena Persson

Hej Stefan, men vi VET ju att det är hårdare regler på internet än i tryckta källor (antagligen för att åtkomligheten, sökbarheten och möjligheten till samkörningar är mycket större), det är därför PUL finns. Och vad man än tycker om lagar så gäller de.
Problemet är tolkningen av dem. Och där verkar inte DI veta riktigt vad de vill. Jag längtar efter klara förhållningsregler.
Och att andra sajter glatt struntar i lagarna är väl inget föredöme?

2005-11-06, 13:14
Svar #30

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Precis Lena, det låter som barn (även som jag själv säkert gjorde):
 Olle är uppe till klockan 00:00 då vill jag vara uppe till 00:15!
 
Låt oss nu avblåsa det här och vänta och se vad mötet ger.
Mvh.
Björn

2005-11-06, 13:17
Svar #31

Utloggad Jojje Lintrup

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1204
 • Senast inloggad: 2014-12-16, 14:51
  • Visa profil
Inga stridigheter är till men för något förbund, så länge de sker inom ramen för de demokratiska spelregler som gäller. Det är bara när någon försöker skada förbundet genom att motarbeta de demokratiskt genomförda besluten, t.ex. genom att blanda in oinsatta byråkrater som tvingas ta ställning i frågor de inte förstår, som det är till men för oss alla.
Man kan bevisa att man har rätt på olika sätt. Men om demokratiska spelregler ska gälla, bör man vika sig för vad majoriteten har bestämt, inte köra sitt eget race och blanda in statlig byråkrati i sammanhang som den inte fattar något av.
Man skulle kunna jämföra med vad som sker på idrottsarenorna. Inte skulle låt oss säga en match i thaiboxning eller brottning kunna granskas av polisen, om man tillämpade samma regler för den som för vad som får hända på gatan en lördagkväll?!! Till och med en oskyldig fotbollsmatch skulle fällas för övervåld, om man skulle tillämpa samma lag som gäller i vardagslag...
Jag menar att den som orsakat den här skadan på förbundet borde uteslutas. Han har inte följt de demokratiska spelregler som gäller inom föreningar, där man diskuterar och debatterar problem, och kommer fram till lämpliga lösningar gemensamt. Det rådet inte den mista tvekan om att han haft som syfte att skada förbundet.

2005-11-06, 13:41
Svar #32

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Även om jag i sak håller med om att anmälaren orsakat stor skada, och jag har betckat mig från kontakt med denne, så vill jag påpeka ett par saker.
 
Förbundet har enbart föreningar som medlemar, inte enskilda. Alltså kan enskilda ej uteslutas därifrån.
Förbundet äger inte rätt, och skall inte äga rätt, att förelägga medlemsföreningar att vidta åtgärder av något slag. Däremot kan Förbundet naturligtvis kritisera medlemsföreningar.
Mycket få, om någon, medlemsförening, har uteslutningsparagrafer, och kan alltså inte utesluta medlemmar. (Det kan inte Förbundet heller.)
 
Sedan är det upp till varje medlemsförening att fundera över vilka som är lämpade representanter, men det är en annan sak.
 
Jag vill inte att principen att medlemsföreningarna styr Förbundet, och aldrig tvärtom, skall rubbas. Denna anmälan har orsakat stor skada redan, låt den inte bli större genom att dessutom kraftigt förskjuta makten inom Släktforskarsverige till Sundbyberg.

2005-11-06, 14:06
Svar #33

Utloggad Jojje Lintrup

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1204
 • Senast inloggad: 2014-12-16, 14:51
  • Visa profil
Självklart så måste varje medlemsförening inom SSf vara det organ som beslutar om vilka enskilda personer som ska få vara medlemmar eller inte. Det medför därför ett ansvar gentemot förbundet. Sköter man inte det ansvaret, t.ex. genom att utesluta personer som allvarligt skadar förbundet (och därmed också föreningen personen är med i), tar man inte (enligt mitt sätt att se det) sitt fulla ansvar som medlemsförening.
Kanske det vore dags för de föreningar som inte har uteslutningsparagrafer att se igenom sina stadgar?!
Som exempel på att det verkligen existerar uteslutningsparagrafer, kan var och en studera Ovansiljans Släktforskares stadgar (http://www.genealogi.se/dalarna/mora/stadgar.html) - tilläggas bör att vi ännu inte haft anledning att tillämpa denna paragraf, men stagdar ska ju ses som ett slags säkerhetssystem, de ska utlösas när det uppstår problem.

2005-11-06, 14:21
Svar #34

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej igen Lena! Tack för ditt snabba svar!
 
Jag förespråkar samma lagar för yttrande- och tryckfrihet för internet som i övriga samhället!
 
Absolut inte att strunta i några lagar, vare sig här, på andra hemsidor på nätet eller i övriga samhället! Men tolka och tillämpa lagar och regler till medborgarnas bästa, vilket jag menar att det till och med finns utrymme för med existerande lagstiftning, bara förståelsen och viljan finns! Annars måste lagstiftningen ändras så snart som möjligt!
 
Hej Björn! Att kräva lika tillämpning av lagar är inte alltid barnslig avundsjuka eller oförstånd! Det är också en självklar rätt att nå rättvisa och vuxen klokhet! Inga (barnsliga) jämförelser från min sida, mer än påpekandet att likhet inför lagen är en mycket gammal princip!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-11-06, 14:32
Svar #35

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
På dom bara! Ge dom vad dom förtjänar! När budskapet är otäckt så skjut budbäraren!  
 
Självklart måste Sveriges Släktforskare tåla en granskning av DI! Sluta sjåpa er och avvakta istället resultatet av det som ska komma - det KAN inte bli så dramatiskt som vissa här vill tro.
 
Mvh
 
/Kaj A.

2005-11-06, 14:51
Svar #36

Utloggad Niklas Bodin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 464
 • Senast inloggad: 2024-02-19, 18:48
  • Visa profil
  • www.pix-art.se
Lena, förstår inte din poäng:
...vore jag ättling till judar eller resande skulle jag kanske av rädsla för att utsättas för obehagligheter inte vilja ha det omskrivet.
 
Är det inte tvärtemot? Vore jag ättling till judar, resande eller vad/vem som helst så skulle jag sist av allt vilja dölja detta! Näe, nu överdrev jag så klart lite. Vore jag släkt med en nynazist skulle jag INTE vilja att det blev offentligt. Jag har kopplingar till både snattare, rånare, avrättade, idiotförklarade och horor. Detta har naturligtvis de flesta av oss. En av vinsterna med öppenhet är att vi då ser hur lika vi alla är - trots allt.
 
Varför gömma undan vissa folkgrupper som om de vore något att skämmas över?
 
Jag skämtade såklart vad gäller nynazisten. Hade jag en dylik i släkten skulle han skyltas upp såklart!
 
Mvh Nicke

2005-11-06, 15:00
Svar #37

Utloggad Niklas Bodin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 464
 • Senast inloggad: 2024-02-19, 18:48
  • Visa profil
  • www.pix-art.se
Carl-Fredrik Hanzon
 
Lysande inlägg ovan angående oss vallonättlingar. Alla som skäms för sitt ursprung räcker upp en hand!
 
Ingen?

2005-11-06, 15:28
Svar #38

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7182
 • Senast inloggad: 2024-02-25, 22:05
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag valde tidigare att inte diskutera anmälningarna till DI och anmälarna, men nu när det är uppe på bordet, så vill jag säga min mening om detta, vilken är delvis dubbel.
 
Jag håller ju som de flesta vet nu inte alls med om DI:s tolkningar av PUL och jag delar inte heller inte anmälarnas syn på faror och risker med Släktforskarbundet CD-utgivningar av Sveriges Befolkning 1970 och 1980. Ej heller ser jag något problem med att levande och döda personer diskuteras här, enligt samma lagar och etiska normer som råder i övriga samhället.
 
Däremot så är det ju bra att för- och nackdelar med dessa företeelser diskuteras öppet och ärligt, såväl här, som överallt annars, (kanske till och med på DI och andra myndighetsnivåer, under förutsättning att de iakttager samma principer som råder i övriga delar av samhället och inte särskiljer internet som medium och inte förbjuder saker som inte borde vara förbjudna och som inte kan prövas rättsligt!)
Vissa avdelningar har ju uppenbart brutit mot såväl PUL som den etiska normen att inte lägga ut namn och privata omständigheter om levande så kallade kändisar och brottslingar. Det kan gott tas bort och bör inte förekomma, om inte den eller de berörda deltar eller godkänner detta! Vad gäller dessa grupper mer än 100-120 år tillbaka kan väl kanske godtas, om några vill ha det kvar?
 
Att diskutera uteslutning av medlemmar som anser att de värnar om andras integritet genom att framföra dessa åsikter och även utnyttja sin demokratiska rätt att anmäla denna sajt till DI och andra myndigheter kan vi ju göra. Det vore ju önskvärt att dessa deltog i debatten och förklarade om det var dessa DI-konsekvenser man avsåg, när man gjorde anmälan, som jag för övrigt tycker skapat en massa onödiga problem, genom att de som anmälde inte accepterar den stora majoritetens beslut, vilket är mycket tråkigt och jobbigt!
 
Men jag vänder mig bestämt emot uteslutning av medlemmar på grund av detta! De har ju inte begått något brott! Snarare försökt att stävja brott, enligt deras åsikt!!!
 
Att tysta demokratiska opinioner med olika hot om uteslutning eller andra olägenheter är totalt förkastligt i en demokrati och sprider sig nu alltmer i såväl privat som offentlig sektor! Inte ska föreningslivet och vårt Släktforskarförbund ta efter dessa dåliga exempel, och särskilt inte i detta fall!
 
(Nu har Windows uteslutit mig från min huvuddator, så nu stundar ett hästjobb att installera om allt på extrahårddisken!!! Hoppas jag blir insläppt efter omformateringen!  
Suck, vilken laddad landning i gamla Svedala! Inte hunnit mata in en enda släkting!
Tur att man har en förstående familj och roliga intressen! Imorgon är det vardagsmåndag igen, hoppas jag! Men allra först väntar familjesöndagsmiddagen. Jag ligger redan efter när det gäller förrätten och oförrätter vill jag ändå slippa! )
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-11-06, 16:10
Svar #39

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
(obs att jag inte tittat på anbytarforum sedan mitt förra inlägg, så därför blir jag ju lite förvånad...)
 
Jörgen, ska du tala om att förvränga uttalanden och att medvetet missförstå dem, vilket du ju anklagar andra för (bl.a. mig; se ovan)? Jag har självfallet aldrig ens antytt att DI skulle ha planer på inrätta utrotningsläger eller liknande dumheter, den anklagelsen är ju fullkomligt absurd (och det det är du ju fullkomligt medveten om själv); men du tycker uppenbarligen att även de lumpnaste påhopp är tillåtna, i syfte att försöka vinna en debatt/diskussion rent tekniskt. Gäller det verkligen att vinna alla dueller hela tiden?
 
Jag har tidigare faktiskt haft ganska positiva tankar om dig (utom i frågan om vårt statsskick, förstås...), och tyckt att dina inlägg varit ganska roande. Och i flera frågor, bl.a den om Riksantikvarieämbetets flytt, har vi ju stått på samma sida, om du minns. Men i den här frågan känner jag inte igen den vanlige Tollesson, som annars inte brukar sky några medel för att häckla maktmissbruk, och att sätta uppblåsta och dumdryga politiker och makthavare på pottan, och detta icke sällan försett med viss humoristisk knorr.  
 
Och jag trodde faktiskt att du om någon kunde skilja på grundläggande principer för maktutövning/medborgerliga rättigheter och konkreta bestraffningmetoder. Jag trodde att det var uppenbart för alla att det var själva principen, att behandla olika grupper och medborgare olika p.g.a. verkligt eller förment etniskt ursprung, som jag åsyftade med parallellerna till tvillingregimerna i söder och öster, inte vilka konkreta bestraffningsmetoder man skulle använda gentemot fiender i krig, krigsfångar, politiska motståndare och underlägna och/eller icke önskvärda raser (OBS kursveringen! Det är ju inte mina värderingar, tvärtom!) vilket i just dessa stater/regimer dessvärre blev en följd av detta tänkande, men hade långtifrån behövt bli det. Dessa omänskliga metoder och dödande var ju en följd av rastänkandet, men det omvända gäller ju inte alls; rasteorierna/rastänkandet förutsätter ju på intet sätt dödande.  
 
Jag kommer i sammanhanget (långsökt eller inte) att tänka på vanliga småbråk mellan två barn, vilka i regel slutar med slagsmål, och att den ene så småningom ger den andre en så hård smäll, att den andre börjar stortjuta högeligen. Då brukar de vuxna ingripa, och bestraffa den som i slutändan slog hårdast, oberoende av vem av dessa båda som egentligen började, och (principiellt sett) var den som orsakat det hela. Detta angående skillnaden mellan principer och bestraffningsmetoder, som påfallande ofta inte står i rimlig proportion till varandra.
 
Att idag tala om etniska grupper i Sverige, som om den vore en faktisk realitet ännu här och nu, får väl ändå sägas vara ett lite anakronistiskt betrakelsesätt, med vissa högst notabla undantag (som är just detta: undantag). Sverige har ju genom successiva invandringar under i stort sett hela vår historia, kommit att bli något av en smältdegel, naturligtvis inte i riktigt samma utsräckning som t.ex. USA, men ändå... Det är nog inte så många svenskar, som släktforskat tillbaka till 1500-talet/medeltiden (och då menar jag många linjer, inte bara någon enstaka), som inte har hittat någon ana, född utanför Sverige (även om de naturligvis finns, bl.a. de som fastnar i Dalarnas jättebyar, och sedan aldrig kommer därifrån...) Samtidigt gäller ju det omvända: Även om många av oss har mycket blandade antavlor, kanske inrymmande  enstaka tyskar, danskar, skottar, valloner, judar, samer, resande etc., etc..., är oftast huvuddelen av våra anor, kanske 90-95% ändå vad vi skulle kunna kalla för vanliga svenskar. Att då (i den situationen) tala om att vi tillhör den ena eller den andra etniska gruppen (mer än på skämt eller för att man verkligen vill markera en tillhörighet), inte riktigt relevant. Det köper jag inte.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna