ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Demimond  (läst 1893 gånger)

2010-05-08, 11:36
läst 1893 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6890
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag fann följande för Sverker Olofsson på Plus intressanta tidningsnotis om ett gammalt lustfyllt reklamlurendrejeri i
 
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1887-05-05  
Sida 3
 
Geschäft. Till Hallandsposten skrifves från Veinge: Härom dagen lästes i Praktiken följande annons:  
 
En mycket prydlig och värdefull sak sändes emot 75 öre i frimärken. Äfven erbjudes en lönande agentur för samma, om adress insändes till Nordiska Fabriken, Olskroken p. r.  
 
En här i Veinge tillfälligtvis sig uppehållande person, som hittills icke haft någon retsam och dyrköpt erfarenhet af den moderna reklamens lockelser och bedrägerier, tänkte att här måhända vore en god affär att göra och sände det begärda beloppet i postmärken. Någon tid derefter ankom till härvarande poststation under hans adress ett paket, på hvilket äskades ett postförskott af 3 kr. 50 öre. Utan att misstänka något samband mellan denna försändelse och sin nämda rekvisition, erlade han postförskottet, men fick snart tillfredsställelsen konstatera, att detta verkligen var den värdefulla saken från Olskroken, med den skilnad blott, att den blifvit 3 kr. 50 öre värdefullare, sedan han läste annonsen.  
 
Innehållet utgjordes af en del obscena fotografier: ända till fotabjellet dekolletterade demimonddamer och vagabondkonstnärinnor i olika, vågade attityder jämte några högst ursprungliga fotografiramar af trä här och der påsmetade med tallkottar. Detta var hela valutan för i kr. 25 öre, oberäknadt emballaget - en cigarrlåda, som onekligen var det värdefullaste i hela sändningen. Att den lycklige emottagaren af alla dessa härligheter icke nedkallade några välsignelser öfver afsändaren, en hr Gottfrid Brolander, och inte häller fann sig föranlåten att vidare reflektera på den lönande agenturen, säger sig själf. Deremot funderar han starkt på att gifva vederbörande polismyndighet en vink om förhållandet.  
 
Ofvanstående torde tjäna såsom en varning för andra godtrogna varelser att icke nappa på (01s)kroken. Gottfrid Brolander är, upplysa Göteborgstidningarne, synonym med Aug. Mannelius i Göteborg, förut bosatt i Stockholm.
 
--------------------------------------------------------------
 
Jag kände inte igen ordet demimond och googlade då på detta och fann då detta ord i Nordisk Familjebok om Bellman, samt dessutom o}lika synonymer:
 
älskarinna
hetär, mätress, frilla, demimond  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
meaning: dam av halvvärld | Art: noun
 
glädjeflicka, fnask, geisha, kvinna av tvetydigt rykte  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
meaning: danserska | Art: noun
 
danskonstnärinna, balettråtta, odalisk, ballerina, dansartist, dansös, figurantska, bajadär, koreograf  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
meaning: glädjeflicka | Art: noun
 
lösaktig kvinna, halvdam, sköka, hora, nymf, slinka, kokott, prostituerad, nattfjäril, gatflicka, slyna  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
meaning: älskarinna | Art: noun
 
mätress, morganatisk gemål, hålldam, frilla, hetär, konkubin, demimond  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Swedish synonyms for kurtisan
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-08, 14:57
Svar #1

Utloggad Per Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1827
 • Senast inloggad: 2020-11-16, 10:33
  • Visa profil
Man kan få god valuta när man läser gamla tidningar. Både nöje och en rikt varierad vokabulär.
 
demi = halv  
monde = värld.
 
Nu återstår bara att någon forskar på herr Mannelius.

2010-05-09, 12:19
Svar #2

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11824
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 13:33
  • Visa profil
Är det samme man:
Del: 2
Post: 735a
Ort: Stockholm.
 
 
Telefonen. Tidning för alla samhällsklasser 1884 23/12, profnr. Tr. i Telefonens tr. Ant. Med träsnitt.
 
Skulle utkomma 3 v. Ti., T. o. L., 4 s. Fol., 6-sp. (50,5 x 38,5) 4 kr. 50 öre för år. Blott profnumret utkom à 10 öre.
 
Red. och utg. af Johan August Mannelius, som 1884 29/11 erhöll utg.-bevis. Daniel Fallström har däri författat följetongen Lejon och Krokodiler. Nyårspjes.
 
August Mannelius verkar köra med målvakter i form av diverse påhittade namn:
 
Östergötlands veckoblad 1886:
August Mannelius bar ingifvit anmälan till radhus- ,ätten i Göteborg derom. »tt lian driTwr af- fär under nedanstående firmor, nom!.: Förlagsexpeditionen, Drottninggatan. (■ tt- frid Broland, Gottfrid Broberg, Alfrid Hro- laniler. Gottfrid Rrulander, Frclmh lirolan- der, Oscar Brolaiider, Gottfrid Kromandcr, Gottfrid Bedaut, August Rrnlander ocli Gott- frid Malander. Hr Mannelius anmälde den ö sistl. Juli, att han drifver agenturaffär under firma Gott- frid Brolander samt bok-, tidnings- och an- nonsaffär under linna A. Mannelius' expedi- tion.

2010-05-09, 15:59
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6890
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Kalmar  
Datum:  1887-07-11  
Sida 2
 
En minnesslö affärsman. Annonsagenten A. Mannelius har warit i Göteborg instämd till rådhusrätten under yrkande, att han måtte förklaras skyldig återbetala till kassören i Skandinaviska kreditaktiebologet, P. Lundberg, 155 kr. 43 öre, hwilka denne af misstag lemnat för mycket till Mannelius, som mot en utanordning å kr. 1: 57 i stället erhållit 157 kr. Mannelius förklarade, att han icke kunde påminna sig, om han mottagit 157 kr. eller 1 kr. 57 öre. På grund af den bewisning, som emellertid förekom, ålades Mannelius att med ed fria sig från att icke hafwa mottagit för mycket penningar. Sedan detta rådhusrättens utslag wunnit stadfästelse i Högsta domstolen, war Mannelius för några månader sedan willig att gå eden. Tiden för edgången uppsköts till någon dag i sistlidne månad, då Mannelius skulle förete intyg från sin själasörjare, att han erhållit underwisning om edens betydelse. Mannelius förklarade emellertid då, att han icke wille gå eden, hwarför han dömdes att genast återbetala 155 kr. 47 öre jemte 6 proc. ränta från den 1 maj 1886 samt för det han mot bättre wetande nekat att hafwa af käranden bekommit nämnda belopp böta 50 kr., hwarjemte han ålades att ersätta kärandens rättegångskostnader med 72 kr.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-09 16:02)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-09, 16:26
Svar #4

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6890
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Östergötlands veckoblad  
Datum:  1886-08-27  
Sida 3
 
Affärsman i stort. Herr August Mannelius har ingifvit anmälan till rådhusrätten i Göteborg derom. att han drifwer affär under nedanstående firmor, neml.: Förlagsexpeditionen, Drottninggatan. (Gottfrid Broland, Gottfrid Broberg, Alfrid Brolander. Gottfrid Brolander, Fredrich Brolander, Oscar Brolander, Gottfrid Bromander, Gottfrid Bedaut, August Brolander och Gottfrid Malander. Hr Mannelius anmälde den 5 sistl. Juli, att han drifver agenturaffär under firma Gottfrid Brolander samt bok-, tidnings- och annonsaffär under firma A. Mannelius' expedition.
------------------------------
 
Med lite annorlunda inledning finns samma tidningsnotis även i:
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1886-08-25  
Sida 2
 
Affärsman i stort. Den bekante affärsmannen August Mannelius har ingifwit anmälan till rådhusrätten i Göteborg
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-09 17:18)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-09, 18:23
Svar #5

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6890
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1886-05-06 Sida 2 och  1886-05-03 Sida 1  
 
Konsten att bli qvick erhålles mot insändande af 50 öre i frimärken till August Mannelius' Expedition, Göteborg. (Mannelius 1091x2.)  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Titel:  Blekingsposten  
Datum:  1884-07-01  
Sida 3
 
Ny tidning. Af chefen för Justitiede-partementet har tillståndsbevis blifvit utfärdadt för J. A. Mannelius} att i Stockholm utgifva en periodisk skrift, benämnd Stockholms Hotelltidning.
 
Återfann honom inte i Folkräkningarna 1880, 1890 och 1900.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-09, 19:10
Svar #6

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11824
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 13:33
  • Visa profil
Mannelius är ett finskt namn, han kanske inte skrev sig här.
Verkar vara den tidens falska fakturor-man, tar betalt för diverse publikationer som aldrig finns

2010-05-10, 00:52
Svar #7

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6890
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jo, jag såg också via googling att namnet fanns i Finland, men nu finns också 13 personer med namnet stavat med ett n i Sverige.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-10, 10:08
Svar #8

Utloggad Heikki Särkkä

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2200
 • Senast inloggad: 2019-09-02, 15:00
  • Visa profil
En liten precisering. Mannelius är inte ett finskt (=finskspråkigt) namn, men nog ett finlandssvenskt eller, om man så vill, ett finländskt namn.

2010-05-10, 12:37
Svar #9

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11824
 • Senast inloggad: 2021-02-25, 13:33
  • Visa profil
Sorry, tänkte skriva finlandssvenskt!

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna