ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Signet  (läst 428 gånger)

2000-03-12, 15:37
läst 428 gånger

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Mansnamnet Signet finns ej upptaget i namnlistan men återfinns i den digra antavlan över Bo Strömstedts möderne från Åland som Håkan Skogsjö presenterar i Rötter.  Där nämns Signet Björnsson  Bonde i Lövö nr 4 (Seffers), Vårdö sn. Död troligen 1567.
När jag först stötte på namnet i Lommaryd sn (F) var det i namnformen Signeter. Namnet är nu belagt 1602-1647 i nämnda socken. 1602 (kyräk) finns två belägg: Singnet i Noby och densamme stavat Signet i Noby. I roterings och utskrivningsrullan 1637 nämns Signet wijd quarnen, men både i mantals och boskapslängd 1638 Signeter Widh quarnen och i kyräk (odaterat, trol 1630-tal) Signeter wid quarna och säkert 1645 Signeter wid graffuaquarna samt s å och 1647 Signeter wid quarnen. Det finns få tidiga mantalslängder bevarade för Lommaryd sn - förmodligen p g a socknen under så lång tid  (1602-1681) låg under Visingsborgs grevskap. I mtl från 1657 och 1658 finns varken någon Signet eller någon kvarn nämnd. Stället finns dock kvar i AI:1 (1723-35) som Grafqvarn men nämns ej i Sveriges bebyggelse (1958).
För Norra Vedbo-forskare kan det vara viktigt att även i fallet med namnet Signet återkomma till Sigurd Pira och boken Norra Vedbo härad år 1542. Han nämner där (1542) en Swen Signettsson i Linderås sn, osäkert i vilken, men på en gård tillhörig lagmannen Måns Persson (Stierna). Denne ägde 1542 också en gård Noby i Lommaryds sn - det senare möjligen intressant i sammanhanget. I bokens kapitel om häradets 507 namngivna hemmansinnehavare  skriver Pira följande: Av ett tillnamn, Signettsson, vilket torde vara bildat av Signe (någon gång skrivet Signed och Signeth), kunna vi se, att även detta kvinnonamn använts.  Här har väl Pira misstaget sig - enl Käthe Bååth i Öde sedan stora döden var. (som jag väl tidigare citerat i dessa sammanhang) låg Piras styrka i excerpiering.
Finns det fler 1600-talsbelägg för namnet? Är Signet en förvanskning av något annat namn eller äldre namnform?
Vänligen,
Olle Elm

2001-02-26, 14:44
Svar #1

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har nu fått hjälp av Språk och Folkminnesinstitutet i Uppsala och kan meddela följande:
Namnet Signet/Signeter står under uppslagsformen Sighniut i deras medeltidsregister.  
Första belägget på Signiut är 1278 20/8 Signiatus; kanik i Skara. Han förekommer i ett brev angående biskopsval i Skara. Deras andra belägg är Signeter Bi?rnsson, som 1482 köper en stenbod i Sthlm. De har c:a 10 belägg av namnet i sina register, vilka jag uppfattar sträcker sig fram till 1520 (Jmfr: www.dal.lu.se/sofi/smp/smp.htm.)
Namnformen Sighniut är också den som förekommer i Nordiskt Runnamnslexikon vilket man kan ladda ner på http://www.dal.lu.se/runlex/
Det är intressant att se att ovanstående belägg Signeter Bi?rnsson är detsamma som den Signet Björnsson, bonde i Lövö nr 4 (Seffers), Vårdö sn,  (död troligen 1567) som jag refererar till i inledningen av föregående inlägg.
Vore intressant om det finns fler exempel från 1600-talet, eller är Signet i Lommaryds sn, Norra Vedbo härad, kanske en av de sista i landet som bär detta namn?
Vänligen,
Olle Elm

2001-02-26, 16:12
Svar #2

Utloggad hakan

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
I de åländska skatteböckerna på 1557-1605 (utgivna i tryck 1959) omnämns tre personer med namnet Signet (Signatter, Signett, Signhnatter och Singnet), nämligen Signet Persson i Lappo (Brändö sn), Signet Björnsson i Lövö (Vårdö sn) och Signet Olsson i Töftö (Vårdö sn). Signet Olsson och Signet Björnsson omtalas båda sista gången 1566. Därefter känner jag inte till att någon person på Åland har burit namnet.

2001-04-12, 21:12
Svar #3

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Signeter i Skiäfwi (säkerligen Skävid), Skärkind sn, förekommer under Välb Petter Spiring Silfuercronas gods i RoU för Östgtl 1647.
Vänligen,
Olle Elm

2001-05-17, 21:41
Svar #4

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Signeter i Skävid, frälse, (Skärkind sn, (E)) förekommer i mtl 1642 med hustru, men utan barn, vilket kan vara intressant med tanke på namnets spridning.
Vänligen,
Olle Elm

2001-12-02, 19:45
Svar #5

Henrik Lönnqvist

I begravningslängd för Skärkind finner jag för den 8/10 1641 Signeters dotter i Skävid, 5 år.  
 
Födelselängd för perioden till november 1640 är dock endast sporadiskt förd och där finns ingen far Signeter såvitt jag kan se.  
 
Jag återkommer om jag finner ytterligare uppgifter om denne Signeter, precis som Olle skriver - med tanke på namnets spridning.

2001-12-03, 19:24
Svar #6

Larsmagnus@swipnet.se

Har en anmoder från Urshult som hette Signet Svensdotter född 1757-07-10 död 1803

2001-12-03, 21:55
Svar #7

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Lars Magnus,
Ovanstående namn Signet är endast belagt som mansnamn och dessutom synnerligen ovanligt. Skulle vara intressant om Du kunde redogöra för om Din anmoder konsekvent stavas Signet eller om där finns andra stavningsvarianter. Av intresse är givetvis också om namnet finns bland hennes anmödrar. När jag går igenom Otterbjörk finns endast namnen Signe (belagt 1583, och i Skåne 1382) och namnet Signil/Signild, som möjligen i dialektal form kan omformas till Signet.
Vänligen,
Olle Elm

2001-12-04, 19:04
Svar #8

Lars Magnusson

Hej Olle !
Jag har inte själv sett detta i några kyrkböcker från Urshullt än men jag skall kolla upp dett och ber att få återkomma till dig om den saken. Jag kan då sända med en bild på detta så att du själv kan tolka texten.
 
MVH LM

2002-01-21, 20:23
Svar #9

Utloggad helen_s

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2018-12-06, 20:14
  • Visa profil
Hej!
Söker man på Signet i KGF:s databas och i Urshults födelseböcker får man 10 flickor födda 1740-1777.
Söker man i alla församlingar i KGF:s databas får man 15 träffar - förutom de i Urshult även 5 flickor födda i Almundsryd 1735-1751.

2002-07-26, 12:09
Svar #10

Henrik Lönnqvist

Signeter i Skävid, Skärkind (Ög) har tydligen ättlingar åtminstone i någon eller ett par generationer. 1662 dör Anders Signeterssons barn och 1667 Håkan Signeterssons barn. Båda i Skärkind.
 
Signeter själv dör i Kätterstad i Skärkind 1668 i en uppgiven ålder av 74 år. Han bör alltså vara född omkring 1594.
 
Namnet Signeter har jag annars f.ö. inte funnit i socknen fram till slutet av 1600-talet.
 
Henrik Lönnqvist

2003-02-12, 09:47
Svar #11

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Senkommet tack Henrik för Dina uppgifter om Signeter i Skävid!
Har Du eller någon annan funnet nya uppgifter om namnbärare vore det intressant att ta del av dessa.
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2003-02-19, 08:40
Svar #12

Henrik Lönnqvist

Håkan Signetersson nämnd ovan är född 1641. Han har också en syster Anna Signetersdotter född 1648. Signeters hustru heter 1648 Karin. Det är vad jag kan komplettera ovanstående med.

2004-02-15, 23:10
Svar #13

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Signath i Nodeby, Lommaryds sn, nämnd ovan med annan stavning, förekommer där även 1571. (Källa: ÄL)
Vänligen,
Olle Elm

2008-04-07, 22:32
Svar #14

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Svensk Genealogisk Tidskrift 2007:2 som precis kommit ut har Nichlas Malmdahl skrivet en trevlig artikel med smålandsanknytning. I fotnot 40 anges Ingrid Ingesdotter var dotter till Inge Singnutersson(?) i Mösjöhults Östragård.... Det ser ut att handla om mitten av 1600-talet.
Kan det nämnda Singnutersson(?) möjligen handla om en Signetersson?
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2008-04-08, 22:19
Svar #15

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har ytterligare studerat materialet omkring namnet. Stavningen Singnuter förefaller - om den är rätt läst - likna vad som angavs från Språk och Folkminnesinstitutet i Uppsala - Jmfr inlägg ovan. Där anges formen ursrpungligen Sighniut. Jämför också stavningen Singnet - som jag läser - i ett av mina Lommarydsfynd:

Det kan väl också nämnas att Mösjöhults Östragård ligger i Åseda socken, Kronobergs län.
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol den 08 april, 2008)
Vänligen,
Olle Elm

2011-12-26, 19:16
Svar #16

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Signet i Nodeby, Lommaryds socken, förekommer i Landskapshandlingar, Landskapshandlingar  Smålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1580: 17, bildid: A0047533_00016
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2011-12-26 21:07)
Vänligen,
Olle Elm

2018-12-27, 23:29
Svar #17

Utloggad smol

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10734
 • Senast inloggad: 2019-06-24, 08:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Namnet Signet i Noby, Lommaryds socken verkar ha djupa rötter. 1543 finner jag en Swen Signuittsson i Nodhaby.
Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1543: 1 (1543), bildid: A0046700_00204
Vänligen,
Olle Elm

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna