ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Fanjunkare  (läst 2982 gånger)

2003-11-04, 16:50
läst 2982 gånger

Magdalena Larsson

Jag skulle vilja veta mer om fanjunkare. Hur fick någon den befattningen i slutet av 1800-talet? Varifrån rekryterades underofficerarna, eller ansökte den indelte soldat som ville om tjänsten som vicekorpral och sedan avancerade? Krävdes det utbildning på t ex kadett-skola, eller var det bara för högre officerare? Vad bestod arbetsuppgifterna i för någon vid blivande K4? Hade fanjunkare det gott ställt eller inte vid förra sekelskiftet?

2003-11-04, 18:22
Svar #1

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
En fanjunkare är inte officer...

2003-11-04, 18:35
Svar #2

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7648
 • Senast inloggad: 2020-09-19, 09:52
  • Visa profil
  • Scangen
Det är väl ingen som påstått?  Enligt mina uppslagsböcker är fanjunkaren underofficer.

2003-11-04, 18:43
Svar #3

Magdalena Larsson

De har ändrat fanjunkares befattning vid åtminstone ett tillfälle (70-talet?), men fanjunkare var åtminstone vid en tid den högsta tjänstegraden för plutonsofficerare, dvs underbefälhavare. Annars får de trycka om alla mina lexikon. Däremot befodras ingen till den graden längre - det finns ingen mellaninstans mellan sergeant och fänrik, av vilka den sista befattningen är att betrakta som egentlig officer, inte underofficer som jag skrev ovan.

2003-11-04, 19:20
Svar #4

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Jag är inte på något vis expert (även om jag är reservofficer). Avsikten med mitt korta inlägg var bara att bidra med det lilla jag trodde jag kunde... dvs någon kadettskola kan knappast ha varit aktuell?
 
Under min första tid i uniform fanns fanjunkare. De avskaffades i samband med NBO - Nya BefälsOrdningen (?) ungefär 1983. Då blev alla officerare efter utbildningen. Fanjunkarna blev befordrade till fänrikar vilket många hade roligt åt.
 
En fänrik brukade vara ung fjunig officer - fanjunkare-titeln frammanar mer bilden av ärrig man som nått slutet på sin karriär (ingen negativ värdering i det - fanjunkaren var ofta något av expert inom sitt fack).
 
Om fanjunkare var något annat i äldre tider vet jag tyvärr inget om...

2003-11-04, 19:31
Svar #5

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Före NBO indelades officerarna i plutonsofficer, kompaniofficer och regementsofficer - på förbanden hade respektive sort sin egen mäss.
 
Fanjunkare var mycket riktigt plutoff.
 
Jag tror att många fanjunkare var stolta över sin grad. Den angav att man var expert inom sitt område, och att man inte var karriärist. De utgjorde ofta en garanti för kontinuitet på förbanden.
 
Det var inte alls positivt - för många - att bli fänrik. För andra innebar det kanske en karriärsöppning?

2003-11-04, 20:06
Svar #6

Magdalena Larsson

Hej!
Nu blev jag också nyfiken på vad reservofficer är.
 
Det är inte korrekt att citera ett citat, men detta fann jag på en hemsida:
 
Den stora förändringen kom dock 1783 då generalamiralen Trolle fastställde ett projektreglemente som innebar att ett undervisningsverk upprättades vid stationen. Undervisningen vid detta undervisningsverk var öppen för statens ungdomar, underofficerare och officerare. Med undantag för juluppehåll, helgdagar och söndagar hölls undervisning i navigation, sjöartilleri samt tackling och manöver varje vardag. För underofficerare var undervisningen obligatorisk och i mars månad hölls examina. Föreläsningar torde varit den vanligast förekommande undervisningsformen och endast i undantagsfall lär personlig handledning ha förekommit. Wilhelm Sjöstrand sammanfattar utbildningen vid Stockholms eskader på följande sätt:  
 
De flesta officersaspiranter vid arméns flotta torde ha inskrivits som volontärer, vilka med tiden genom underbefälsgraderna avancerat till officerare. Undervisningen vid Stockholmseskadern kan utan tvivel i enlighet härmed snarast betecknas som underofficersutbildning, vilken på samma gång fått tjäna som officersutbildning
 
http://hemsidor.torget.se/users/f/fafner/officerskaren.html
 
Detta gäller dock hundra år före den tid jag undrar över. Den tar också upp socialhistorisk aspekter, andelen frälse bland officerare m m.
 
Vad hade en fanjunkare vid K4 för arbetsuppgifter 1900? Han som fått mig att undra var först hästjägare - vad gjorde en sådan? Hur var arbetsdagen under fredstid? Vad menar du med expert inom sitt område - det enda jag vet är att fanjunkare fick utföra straff (som en proffoss inom armén?). Vad var det för straff 1890 - knappas med svångrem, eller..? Var det stora klasskillnader mellan fänrikar och fanjunkare - kom fänrikar vanl från finare familjer och fanjunkare från arbetarklass/lägre borgarskap?

2003-11-04, 20:16
Svar #7

Magdalena Larsson

Bäste anbytarvärd! Jag vet inte hur jag gör blockcitat, men det ska vara det från Den stora förändringen till web-adressen, om du kunde vara jättesnäll när du har tid...

2003-11-04, 22:58
Svar #8

Utloggad Anders Winroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 83
 • Senast inloggad: 2015-09-16, 20:36
  • Visa profil
Ett litet tillägg:
Fanjunkare i aktiv tjänst avskaffades 1983, som anges ovan. I reserven fanns fanjunkare även senare. Min ingifte farbror var fanjunkare i Dalregementets reserv fram till början av 90-talet, då han plötsligt blev löjtnant.

2003-11-04, 23:08
Svar #9

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Magdalena, jag tror nog att förr i tiden kom fänriken från en finare familj och skulle göra officerskarriär. En fanjunkare var i slutet på sin karriär och mer en militärens hantverkare.
 
Det är därför jag kallar fanjunkaren för expert. Åtminstone på min tid som värnpliktig (1979-80) fick vi lära oss det mesta av fanjunkare. Det var vapen och sprängämnen, exercis och annat. Även många duktiga tekniker var fanjunkare.
 
Men mina hågkomster från militärlivet är ju ca 100 år för färska för att du skall ha nytta av dem...

2003-11-04, 23:09
Svar #10

Lars Göran Larsson

Hej alla
 
Vicekorpral
Korpral
Furir
Överfurir
Rustmästare
Dessa grader är underbefäl.
Innehavarna av dessa grader har gått så kallad korpralsskola på regementet och sedan blivit anställda där och gjort underbefälskarriär.
 
Segeant
Fanjunkare
Förvaltare
Dessa grader är underofficerare.
Innehavarna av dessa grader har gått på underofficersskola t.ex AUS i Uppsala och sedan fått anställning som underofficer på hemregementet.
 
Fänrik
Löjtnant
Kapten
Dessa grader är så kallade kompaniofficerare vilka arbetade med utbildning av trupp på regementet.
Innehavare av dessa grader har gått på aspirantskola och kadettskola (t.ex Karlberg)
 
Major
Överstelöjtnant
Överste
Dessa grader är regementsofficerare vilka arbetade som kansliofficerare med de övergripande detaljerna, (Ex Utbildningsofficer, stabschef, mobiliseringsofficer mm) Översten var regementschef,
 
Detta var den vanliga fredsorganisationen. I krig såg det annorlunda ut.
 
Vissa utbildningar såsom reservarnas innebar en något annorlunda befordringsgång vilken jag inte går in på här.
 
MVH/Elge (Ro/Kn vid Svea livgarde) *ler*

2003-11-04, 23:13
Svar #11

Lars Göran Larsson

Suck alltid glömmer man hälften eller så.
 
Majorerna och uppåt blev befordrade från kapten om dom var duktiga och hade gått på Krigshögskolan KHS i Stockholm
 
Överstarna (några stycken) blev generaler
 
Ny vh

2003-11-04, 23:21
Svar #12

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Det varierar ju med olika tidsepoker. Då jag började fanns inte underbefäl eller underofficerare. Det fanns inga vicekorpraler, rustmästare eller förvaltare.
 
Det fanns plutoff, t.o.m. fanjunkare vill jag minnas, kompoff t.o.m kapten och sen regoff.
 
Men en regoff började ju sin karriär med lägre grad, första officersgraden för honom var fänrik. Det kunde alltså finnas två kaptener, en kompoff som var i slutet på sin karriär och en regoff som var i mitten på sin.
 
Fast fanjunkare blev man aldrig om man var kompoff eller regoff. Regoff gick vägen korpral, furir, sergeant, fänrik, löjtnant, kapten osv.
 
Fortfarande pratar jag om slutet av 70-talet och lyckas alltså inte hålla mig till ämnet... ;-)

2003-11-05, 00:40
Svar #13

Magdalena Larsson

Hej och tack för alla informativa svar!
 
Nu skulle jag gärna vilja veta mer om fanjunkares arbetsuppgifter 1900 vid det som blev K4, bestraffningar, levnadsstandard m m.  
 
Och vad krävdes för att avancera från sergeant till fanjunkare - eller var det en naturlig gång för hästjägare som blivit sergeant och inte var kompaniofficer, en slags klassmarkör kanske då både plutons- och regementsofficerarna var sergeanter?

2003-11-05, 08:30
Svar #14

Bo Olsson

Tyvärr vet jag inte hur man gör en klickbar länk här, men på denna sida finns en hel del information om militära grader:
 
http://www.algonet.se/~hogman/regementen_tjanstegrader_hist.htm
 
MVH
 
Bo Olsson

2003-11-05, 09:52
Svar #15

Magdalena Larsson

Hej Bo, och tack för hjälpen!
Jag har ögnat igenom för frågan relevanta sidor av Högmans enorma hemsida vad gäller kunskapsmassa. Han borde få något slags offentligt erkännande för detta.
 
Förutom allt Högman har att lära ut, fanns en länk där som nog är läsvärd för de flesta som hamnar bland soldater i sin släktforskning (jag kan heller inte göra klickbara länkar)nämligen Försvarsmaktens hemsida, Historia:
 
http://www2.mil.se/article.php?id=146
 
MVH
Magdalena

2003-11-05, 10:43
Svar #16

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Magdalena, jag har inte kikat på Högmans sida än, men glöm bort plut/komp/reg när det gäller din ana - den indelningen var inte uppfunnen då.

2003-11-05, 20:34
Svar #17

Utloggad Jan Hultberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 822
 • Senast inloggad: 2020-04-24, 09:25
  • Visa profil
Magdalena, du frågar vad som krävdes för att en Sergeant skulle bli befordrad till Fanjunkare?
Under senare tid, starx innan graden Fanjunkare försvann så var kravet precis som inom andra yrken, utbildning med godkända betyg.  
Sedan vill jag korrigera Anders lite beträffande vad som hände 1983 med dem som var Fanjunkare. Huvuddelen av dem blev direkt den 1 juni befordrade till Löjtnanter, inte Fänrikar.
 
//Mvh (som för länge sedan var aktiv Fanjunkare och sedemera Löjtnant vid Södermanlands Pansarregemente, P10/Fo43 i Strängnäs)

2003-11-05, 22:05
Svar #18

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-06-06, 12:20
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Jag kanske minns fel, men jag vill minnas att de en tid - kort visserligen - var fänrikar, till viss munterhet som sagt...
 
Om det gällde alla vet/minns jag inte.
 
Idag är höjning av grad direkt kopplat till utbildning, men som jag minns det skedde många höjningar tidigare med tidsfaktorn som starkare motiv än utbildning.
 
Mina höjningar som reservare har visserligen haft vissa andra formkrav men huvudsakligen skett efter viss tid.
 
Däremot krävde kategoriförflyttningar alltid utbildning. Jag minns hur plutoffar gick KK-kurser för att bli kompoffar t.ex.
 
Hur detta sett ut i äldre tid vet jag inget om.

2003-11-06, 12:54
Svar #19

Magdalena Larsson

Tack alla för intresset för frågan. Man blir alltid lika glad att någon nappar, och jag hade aldrig trott att jag skulle få en sådan respons.
 
Räknas underofficerer till officerskåren? Har det alltid/aldrig gjort det?
 
Det lär finnas fotografier på Krigsarkivet av samtliga officerer från sekelskiftet, och jag undrar om det kan vara mödan värt att leta efter min fanjunkare?

2005-10-22, 16:17
Svar #20

Utloggad Helen Bergh

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2009-09-12, 19:02
  • Visa profil
Hej! Är det någon som vet vad en Musikfanjunkare gjorde? Min famorsfar var Musikfanjunkare i Östersund runt 1920 så jag är lite nyfiken.
Mvh Helen

2005-10-22, 19:41
Svar #21

Utloggad Lars Lilja

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 57
 • Senast inloggad: 2020-02-27, 00:09
  • Visa profil
  • www.lasselilja.se
Hej Helen
 
Alla arm?regementen hade runt 1920 en egen musikkår. Musikerna var militärer och betecknades med sin grad, föregången av musik (t ex musikkorpral, musikfurir, musiksergeant). Högsta grad för en regementsmusiker runt 1920 var musikfanjunkare (musikdirektören eller musikanföraren i regel undantagen).
 
I Östersund fanns på denna tid Jämtlands fältjägarregemente (I 23, från 1928 I 5) och Norrlands artilleriregemente (A 4).
 
Mvh
Lars Lilja

2011-01-22, 11:43
Svar #22

Utloggad Moderator Yrken

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett dubblerat inlägg, som även återfinns under Släkter » Övriga släkter - R » Roth, har raderats.

2011-01-26, 18:12
Svar #23

Utloggad Robert Wahlström

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 5
 • Senast inloggad: 2011-01-26, 18:39
  • Visa profil
  • sinunda.se
Ett litet sent inlägg,
Varje vapengren hade sina Fanjunkare,
således fanns det förr i tiden en Styckjunkare inom atilleriet.
Stycke är en tidig benämning på ett kanonrör.
Kanske något för släktforskare som rör sig i tider då dessa begrepp var relevant.
mvh
RW,0966

2014-04-27, 11:19
Svar #24

Utloggad Moderator Militaria

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 79
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
En dubblerad fråga raderades, då den först ställdes under Släktnamn » Övriga släkter - B » Buddgård, dit även ett efterföljande svar flyttades.


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna