ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Karbenning F:2 bild 76  (läst 419 gånger)

2015-03-22, 17:22
läst 419 gånger

Utloggad Peter Böhm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2016-12-23, 22:53
  • Visa profil
Hej alla läskunniga!
 
Jag har brottats med en omfattande nekrolog över hammarsmeden Matts Hansson som dog i Snytsbo den 5 september 1766 (AID v72676.b76). Det visar sig att det blir lika många kryss och frågetecken som läsbara ord i min tolkning. Nekrologen fyller hela sidan i dödboken och blir helt oläslig om jag kopierar i den här.
 
Kan någon hjälpa mig att få ordning på denna levnadsberättelse?
 
Med tacksam hälsning,
Peter Böhm

2015-03-23, 00:30
Svar #1

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 21604
 • Senast inloggad: 2023-12-09, 12:11
  • Visa profil
1766
Död Sept 5, begravd 21
Hammarsmeden ärlige och wälförståndige Mäster Matts
Hansson ifrån Snytsbo, född af ärl[ige] och Christel[ige] föräldrar
i Blomdal den 11 aug: år 1700: fadren war afl[idne] Mas-
Mästaren Hans M: S: och Modren hustru Anna And:dotter,
hwilka låtit sig angelägit vara at befordra denne sin Son
til dop och Christendom, hvarigenom han = = = (?). De yngre åren
har han tillbragt hemma i sina K[ära] föräldrars hus, och gått
dem med al Sonl[ig] lydno och vördnad tilhanda; nogot efter sin
faders död, då han var på sit 16de år, begaf han sig i
det lofv[ärdige?] hammarsmeds ämbetet, wid Engelsbergs bruk, der
han med all flit och godt vittnesbörd vistades til år 1741,
då han flyttade hit til församlingen igen, med sin hustru och
barn, hvarest han altsedan i Bergmanssmediorne för-
värfvat sig ett godt loford för flit och trohet. År 1721
den 13 Octobr, inträdde han genom Guds försyn i ächtenskap
med sin nu i sorgen efterlämnade K. hustru, äreborna
hustru Elisabeth Jonsdotter, samt blifvit af gud välsignad
med 5 barn, neml[igen] 4 Söner och 1 dotter, af hvilka 2
Söner äro döde, de öfrige lefva, och i dag tillika med sin K.
moder bevisa sin gamle fader den sista äretiensten, och ehuru
det ej sker utan mycken ömhet och sinnesrörelse, så uptager
de dock med undergifvenhet den förändring Herren behagat
giöra i deras hus, välvetande at vår himmelske fader bäst
ser hvad oss giöres behof. Om hans allmänna lefverne är
icke annat än godt at säga, Herrans fruchtan och ett Christel[igt]
lefverne hölt han för sin skyldighet at beflita sig om, war
flitig och vaksam uti sitt hus, samt ägde sina vänners och an-
hörigas kärlek, af hvilka han nu saknas. Herrans h[eliga] Nattvard
anammade han på sin siukdoms säng den 6 sistl[idne] Julii, och den 6te  
söndagen efter Trin[itatis] såsom han ock blifvit innesluten i församl[ingens]
allmänna förböner, jämte det han siälf anförtrodd sin sak
Herranom, under trägna böner. Siukdomen angående, så war
den en långsam och utmattande fråssa, hvaraf han plågades
altsedan Påskatiden, under känning af värk i bröstet, så att
han ej kunde förtära mycken mat, hvarigenom lifskrafterna
småningom aftogo; under alt detta var han dock tolig och
nögd (= tålig och nöjd) med Herrans behag, befalte sig i guds hand och nyttjade
sit goda förstånd til en Christel[ig] dödsberedelse; mätt af lefvande
och trött af besvär åstundade han skiljas hädan, afbidade
derföre med längtan sin förlossnings dag, hvilken inföll den
5.te i denna månad och i fredag 14 dagar sedan, då han stilla
och sachtmodel[igt] insomnade uti en ålder af 66 år
3 veckor och 4 dygn.
Hälsar vänligen
Maud

2015-03-23, 11:19
Svar #2

Utloggad Peter Böhm

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 129
 • Senast inloggad: 2016-12-23, 22:53
  • Visa profil
Tack Maud för en förnämlig översättning! Jag beundrar din förmåga att tolka prästens sirliga formuleringar som ju också ger lite kött på benen till denne min hustrus gamle ana.
 
Med vänlig hälsning,
Peter Böhm

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna