ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Sammanfattning

Leif Gson Nygård Anbytare

Utloggad Utloggad
Antal inlägg:
2047 (0.278 per dag)
Forskar i socknar (Parishes you research):
På fars sida: , Färnebo o. Gåsborn(S), Lindesberg, Ljusnarsberg och Ramsberg(T) Karbenning, Skinnskatteberg, Västerfärnebo och Västervåla(U) samt , Avesta, Folkärna, Grangärde, Grytnäs, Norrbärke, St. Kopparberg, Säfsnäs och Söderbärke(W). På mors sida: , Kvevlax, Laihela, Lillkyro, Maxmo, Oravais, Toholampi och Vörå(FI).
Forskar i släkter (Surnames you research):
I Sverige bl a Brusk, Båt, Båte, Fase, Gahm, Granberg, Hägerman, Kalf, Kart, Laver, Näf, Riddarström, Rockström, Räf, Svinhuvudsläkten i Aspeboda, Skott, Stamberg, Stärkman, Todenius, Tremper, Tunelius, Viberg/Wiberg. I Finland(Österbotten): Håfman, Lundberg, Karlander, Nygård, Rabb, Rönnlund, Storm.
Övrig forskning (Other research):
- Särskilt intresserad av domstols- och bruksarkivalier från det s k trelänsmotet, socknar i södra Dalarna, norra Örebro och nordvästra Västmanland. - Forskning på skogsfinnar i detta område under 1600- och 1700-talet. - Forskning även på de av mors släktingar som emigrerade till USA, Alaska, Michigan, Minnesota, Washington och Utah.
Datorprogram för släktforskning:
Min Släkt
Övrigt (Other):
- "Mjölnaren i Avesta Erik Eriksson Näf och hans hustru Anna Davidsdotters okända anor". Tryckt 1998. Rör allmogesläkten Näf som härstammar från Avesta, Grytnäs och Folkärna socken (W). - "Nämndeman Johan Bengtssons i Grubbo, Folkärna sockens anor". Tryckt 2000. Johan Bengtssons anor leder till byn Norrhörende, Västerfärnebo socken (U) och underofficeren Bengt Eriksson. Publicerad i "Bruksanor" nr 31:2000. - "Soldatsläkten Storm / Stormhatt i Maxmo och Vörå socken (FI). En släktutredning". Tryckt 2005. Rör soldaten Mats Storm och hans ättlingar. Publicerad i "Släktspejaren" nr 1: 2006.
Utarbetade/tillgängliggjorda hjälpmedel och källor: - Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699. Fyra(4) register till domboken (2003). CD och tryck. - Nya Kopparbergs häradsrättsprotokoll 1639-1699 (2007). CD. - Axplock ur Bergmästarämbetet i Nya Kopparbergs m fl bergslags arkiv 1636-1768 (2007). CD. - Ljusnarsbergs församling kyrkoräkenskaper 1635-1696 'Liber Templi Ljusnarbergensis' 1663-1827 (2007). CD. - Skinnskattebergs kyrkoarkiv. C:1, 1623-1677, Födda-Vigda-Döda L III:1, 1644-1682, Räkenskaper för fattigvård, 'Tiondelängd på fattigsäden' (2008). CD. - Ramsbergs kyrkoarkiv. C:1, 1679-1698, Födda-Vigda-Döda O I a:1, Handlingar ang. kyrkan, 'Handlingar rörande Ramsbergs församling 1589-1789' (2008). CD. - Hela Dalarnas dombok. ULA, Kopparbergs läns häradsrätts arkiv (KLHA), Serie I, Hela Dalarne, A I, vol. 1-11 (11), 1544-1619 (1621). 5 316 digitaliserade färgbilder på 2 DVD. (2010). - Hela Dalarnas dombok 1. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Kopparbergs län, vol. 1, 1602-1642. DVD med 2 176 digitaliserade färgbilder (2009). - Hela Dalarnas dombok 2. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Kopparbergs län, vol. 2 och 2a, 1636-1641 resp. 1638. DVD med 1 620 digitaliserade färgbilder (2009). - Norrbärke tingslags domböcker 1656-1700. USB med 4 359 digitaliserade färgbilder (2015). - Västerdalarne o Västerbergslagens domböcker 1646-1680. USB med 3 407 digitaliserade färgbilder (2015). - Söderbärke tingslags domböcker 1656-1704. USB med 4 445 digitaliserade färgbilder (2016). - Västmanlands läns första domböcker. RA, Svea hovrätts renoverade domböcker, Häradsrätten, Västmanlands län, vol. 1a-e, 1593-1634. DVD med 2 244 digitaliserade färgbilder (2009). - Bergstingsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme 1653-1698 (2011). - RA, Bergskollegium, Advokatfiskalkontorets arkiv, Rättsprotokoll från Öster- och Västerbergslagens bergmästardöme, E II f:1-2, 1653-1698. 2 DVD med 3 263 digitaliserade färgbilder. - Digitaliserade register till Bergskollegiums handlingar 1614-1749. USB med 9 529 färgbilder (2015). - Axplock av källor till Bergslagens historia. DVD fullmatad av källor som rör i personer, torp, gårdar, byar och bruk. Källorna är hämtade från bergmästarämbetet, bergskollegium, bruksarkiv, domstolsarkiv, militaria, kyrkoarkiv, lantmäteriet, länsstyrelsen och enskilda arkiv på riksarkivet. (2017).
Registreringsdatum:
2004-02-16, 12:00
Språk:
Swedish
Senast aktiv:
2024-04-09, 13:42