ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Heikki Särkkä

Sidor: [1] 2 3 ... 5
1
Kan vi möjligen försöka lite till på själva namnet? Jag undrar om det möjligen kan tänkas stå Schönburg efter Hellene Elsebete? Vidare...vad står det precis ovanför namnet? Jag läser det som ganz zu.....stämmer det?
ganz ergebene deine     'din tillgivne*

2
Kumla / Kumla C:2 (1768 ) s297,vä uppsl. 4:e uppifrån
« skrivet: 2016-03-13, 18:21 »
Lars Nilsson i Bäck.

3
Fårö / Fårö CI:1 (1688-1761) Bild 830 / sid 155
« skrivet: 2016-03-03, 17:56 »
Kolla hjärterev i SAOB.

4
Fårö / Fårö CI:1 (1688-1761) Bild 830 / sid 155
« skrivet: 2016-03-03, 14:48 »
hjärtereve

5
Fårö / Fårö CI:1 (1688-1761) Bild 830 / sid 155
« skrivet: 2016-03-03, 13:31 »
---, qwal och ängslan ---

6
Torp / Torp C:3, GID 2089.47.60700
« skrivet: 2016-02-22, 08:21 »
Nils Pärsson
Lisbeta Danielsdotter

7
En liten preciserande: ompröfwande  
 
Jag tolkar ordet 'blifwat' med bl  (i alla andra gamla svenska ord har vi här ett tystkt e medan lånord som Senaten, guarter och Excellences har det franska e:t) som 'blifwa det'. Är jag helt ute?

8
Hova / Hova C:2 (1716-1746) sid 223
« skrivet: 2016-02-21, 16:49 »
Christnades Hanses och hust: Annikas barn ifrån Äspelunden, Kierstin vid n(amn). M(anliga) f(addrar)
hr Tullnär Johan Anderss. och hr handelsman Anders Hoof, Q(winnliga) f: Madame Cajsa Bille och hust: Kierstin i Strupekiärr.

9
ährendet
fuller  
des Siukdomb
men föregifwer
icke eller (=heller)
låta blifwat
sielf klar och tillstånden
de 50 daler  
kong(liga)
(giöromåhl)pålagdt
ett swårare anseende  
säkrast
höggrefw(liga)
Excellences
Håfrättens Nådgunstiga och högrättwijsa
ödmiukeligen underskiuta (=hemställa)      Mvh Heikki

10
General questions / Spelling
« skrivet: 2016-02-14, 14:41 »
Kan det vara namnet på gården: Frigaard? Efter g:t står i alla fall bara -aard.

11
Förare       /      Rustmästares

12
Karlslunda / Karlslunda Vigda 19461130
« skrivet: 2016-02-12, 12:14 »
Intyg om civistånd fr. --- len---
 
Norsk- ortskunniga må gärna fortsätta!

13
Stöde / 2 till 1620 resp 1663
« skrivet: 2016-02-11, 18:03 »
1) Karl Uneson
 
2) Per Karlson

14
Skogsfinnesläkter A-Ö / Definition av skogsfinne?
« skrivet: 2016-02-10, 11:55 »
Håller helt med er.
 
Hälsningar, Heikki  (mammutjägareättling)

15
Jonstorp / Jonstorp husförshörslängd 1797-1812
« skrivet: 2016-02-10, 11:49 »
W troligen betyder bara 'detta har jag jag kollat / transporterat till nya boken' el. något dylikt.

16
08) Domböcker och bouppteckningar / Förkortning i dombok 1724
« skrivet: 2016-02-09, 13:55 »
H(err) B(aron) och L(andshöfding)

17
Det verkar vara så. Jag känner ingen annan betydelse som skulle passa här.

18
Mogata / Mogata C:1 (1693-1761) Bild 54 / sid 99
« skrivet: 2016-02-08, 09:27 »
Finns det en Sivard Pehrsson som dog mellan --- och 1724. Gifte änkan sig med en annan Sivard?
Inte omöjligt. Ett fel är förstås också möjligt.

19
Tack för t:et. Då står det  tuchtan  (se tuktan i SAOB).

20
Förkortningar / Aegrot.
« skrivet: 2016-02-06, 20:38 »
aegrotare 'vara sjuk'     aegrotat 'är sjuk'

21
Mycket riktigt Torstensson.

22
Porträttfynd (enskilda bilder) / #167678
« skrivet: 2016-02-05, 14:30 »
Förslag:
 
Gust. F. Wallenius

23
Ljusdal / Ljusdal F:1 (1739-1791) Bild 108 / sid 208
« skrivet: 2016-02-05, 14:28 »
Utstod först en swår Barns-börd, efter hwilken hon dock tycktes wederfås, men sjuknade kort der på i en swår froßa, tillika med bröstwärck och Magsweda, hwar af hon, efter 7 weckors sjukdom, blef död, 37 år g.
Testam. till kyrkan 10: daler, fatt. 2: daler.

24
P.S. Änckan berättar Rådm(ann)en Fabricius i sitt bref från Pitheå af d. 29 Junii wara vnder sin D----n i Stockholm med döden afgången 8 dagar efter man...

25
Stora Tuna / AI:19a sid 433
« skrivet: 2016-02-05, 08:52 »
luit poenam furti  avtjänat straff för stöld

26
Othem / Othem-AI-8-1890-1900-Bild-290-sid-18
« skrivet: 2016-02-02, 13:57 »
afförd fr. Sjömanshuset 1899  30/6
Wisby sjömanshus
Inskrifven Visby sjömanshus  L**bro 1894  54
 
Nedre bild:
 
afförd fr. Visby sjömanhus 1900
Lysning  nr 1-1902

27
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-31, 17:45 »
Jag delar din tolkning annars, men tror inte att m* abs har något att göra med änkan. En frånvarande eller avliden man brukar inte förekomma i mantalslängden.

28
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-31, 14:13 »
Tack för frågan, Kenneth. En motfråga: varför borde nedersta raden och näst föregående hänga samman? Jag skulle tro att klamret till höger på föregående rad betyder, att personerna på sista fulla raden inte har att göra med änkan Börta, annars skulle ju klamret ta med också nedersta raden. Om jag har rätt, syns förkortningen m(ode)r mera sannolik än förkortningen m(anne)n.

29
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-31, 08:23 »
Jag vet, tog upp detta bara därför att argumenteringen ang. r/n baserar sig delvis på formen av bokstaven framför abs: på nedersta raden. Om tolkningen 'mannen' inte är vettig, följer det att det är fråga om mr, inte mn.

30
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-30, 21:45 »
Kan inte låta bli att komma tillbaka till sista raden. Jag tycker det står 'dr(än)g håka, m(ode)r abs:
On man tolkar m(anne)n abs: vill man naturligt veta vems. Kan någon förklara? Det kan inte vara fråga om änkan Börtas avlidne man.

31
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-30, 11:24 »
Tack för svaret
 
Heikki

32
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-30, 09:07 »
En fråga återstår. 'Från bruket' syftar väl till gården, men 'gl' til änkan och resten åter till gården. Är vi ense om detta?

33
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-28, 21:30 »
Två rader senare har vi uppenbarligen samma bokstav efter m och före abs: som ovan efter f.
Vad betyder då mn, om vi har fn ovanpå?
 
Frågar
 
Heikki

34
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-28, 17:54 »
Skulle inte ifr. vara mera sannolik i sammanhanget? Hur skulle det vara med f(örestå)r ?

35
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-28, 15:02 »
Jag har inte sett fr i detta sammanhang tidigare. Kanske finns hela ordet någonstans i närheten, helst emot början på dokumentet.

36
19) Finska / Flyttbetyg Carl Erman 1766
« skrivet: 2016-01-28, 14:29 »
Betyget är en kopia av ett dokument, som utfärdats i Antskog. Prästen skrev det på Carls begäran.
Jag har ingen ortskännedom. Kan någon läsa namnet på bruksförsamlingen? Det verkar stå M...a i alla fall.
Kisko torp finns faktiskt i Kisko socken (se HisKi). Var det ligger vet jag inte närmare.
 
Mvh  Heikki

37
19) Finska / Flyttbetyg Carl Erman 1766
« skrivet: 2016-01-27, 18:31 »
Unga goßen Carl Erman, som i höstas flyttat ifrån Mora Bruks
Försambling till Kisko Sokn och Kisko Torpp, född åhr 1749
d. 17 Maij af ächta Säng, läser i bok, och warit några dagar (?)
i skriftskola, hwilket honnom efter begiäran meddelas af
Antskog d. 24 Januarij 1766.

38
Örebro / Örebro Nikolai, vigselbok 1729
« skrivet: 2016-01-27, 11:20 »
Sonbom. Namnet ger ett napp tilla Anbytarforum år 2001.

39
Lane-Ryr / Lane-ryr mantalslängd 1761
« skrivet: 2016-01-27, 08:39 »
Före namnet: E(nka)n  
Efter namnet:
fr bruket g(amma)l och under des Son Olof näst förut

40
Förkortningar / Kftg.enk.
« skrivet: 2016-01-24, 20:51 »
kyrkofattig, enkling

41
Fryele / Födelsenotis 1752
« skrivet: 2016-01-24, 17:00 »
Johan Peersson och Kirstin Swensdotter

42
Bollnäs / Titze i Bollnäs
« skrivet: 2016-01-19, 07:51 »
Röste Olof Mårtensson ibid, Nils Engelbertssons hustru, Röstebo Garfware Erik Pettersson och Madame
Herr Fredr Ohsberg och Beata Torn

43
Lindesberg / Hjälp med att tyda en text med namn
« skrivet: 2016-01-17, 15:58 »
Jag får intrycket att prästen inte var säker på faderns patronymikon och därför överströk vad han skrivit. Sök bara efter senare belägg på samma par.

44
Lindesberg / Hjälp med att tyda en text med namn
« skrivet: 2016-01-17, 14:34 »
Hans Fridrichssons i Yskewijk (modern anges inte).
 
Nämns modern till de senare barnen?

45
Råneå / Råneå C:3 Bild 121 / Sid 118
« skrivet: 2016-01-17, 13:32 »
Det skulle inte göra tydningen svårare om man fick se hela bilden. Nånting fattas i högra kanten.

46
Bollnäs / Titze i Bollnäs
« skrivet: 2016-01-16, 21:33 »
I bouppteckningen efter honom kan man läsa vad han hade för verktyg.

47
Lena / Lena Lysning o vigsel 1727-1753
« skrivet: 2016-01-16, 17:13 »
Klippet ser ut att vara taget från en förteckning av skedda lysningar. Om det inte är det, skulle man vilja veta vad annat det kan vara.

48
Lena / Lena Lysning o vigsel 1727-1753
« skrivet: 2016-01-16, 14:53 »
För unge och skiedelige man hiulmakaren konsterfarne Johan Mårtensson Thisse wid Gy---nge Bruk, och Gottfrid Huses dotter Catharina  
Huse i Wattholma.
 
 
Är det felande ordet 'Lystes'?

49
Bollnäs / Titze i Bollnäs
« skrivet: 2016-01-16, 08:25 »
hushåll Norrbacken
 
Mest(er)

50
Det står Eselmänt 'åsnefärgad'
 
Jfr eselhuvud och mänta i SAOB

51
Rättvik / Läshjälp
« skrivet: 2016-01-15, 13:38 »
Ingen orsak för ursäkt.
 
Mvh
 
Heikki

52
Rättvik / Läshjälp
« skrivet: 2016-01-14, 16:23 »
Gör ett försök på den svårare texten:
 
Emedan iagh Karin Jöns dottär tänhckär i ett anatt
gifte ingå uill iagh min K. Son ßin faderß
 arff ifrån migh uht wittra ßom är konttantt
j päningar fyrttio fäm dalär ßom däß morfadär
Jonas Christofer ßon Måhlß man är att Rätta
i ßaning är wittnar --- mäd mitt nampm och
bomärke ßom skede den femtte nouember  
Erik -------

53
Till Kristina:
 
Jag tycker ditt inlägg, som antagligen var addresserad till mig, var alldeles neutral i ton.

54
Naturligtvis. Jag skrev texten som om den var delad på tre spalter, men en osynlig datordemon pressade ihop vad jag skrivit.
Korrigerar två ord: approberas (kol. 3) och hästen (kolumn 2).

55
Daniel står det.

56
Karlen afskjedad wid 1794 års General munstring. Samma år den 9. Aug. antagen Daniuel Ekstran.
Smål(änning)
 
den 22 Julii 1797            Karlen siuklig        Karlen approb,
ärsatt gult sto              afskjedas.            hästen odugl(ig)
med liten stjern             hjästen till kronan   Casseras
och swarta Extremiteter      utan klippare.        
9 kvarter 2 tum
5 år

57
Trund Nilsen --
död af werck

58
Karlslunda / Dödsorsak Döda 19341024 Emma_A_A_Gustafsson
« skrivet: 2016-01-11, 16:53 »
Vattensot

59
Gagnef / Älvsborgs lösen 1621
« skrivet: 2016-01-11, 16:41 »
Jag får det till
löper raasend (=rasande) i skogen

60
03) Latinska uttryck / Male nota, ratione impiæ Veneris
« skrivet: 2016-01-11, 12:00 »
Noteringarna syftar på personer. Det säger ingenting om hennes hälsa.
Jag antar att det betyder helt enkelt att hon var vad man kallar på engelska promiscuous.

61
03) Latinska uttryck / Male nota, ratione impiæ Veneris
« skrivet: 2016-01-11, 08:38 »
Ingen exakt översättning. Det en eufemistisk omskrivning för något sådant som 'ökänd på grund av sitt sexliv'.

62
Qwins Personen Constantia Pesslack el(le)r Hedvig Ullrica Hainer, som man efter döden angaf hennes namn, 25 år gammal, död af hetsig sjukdom.

63
Tidavad / Mantalslängd 1642
« skrivet: 2016-01-09, 16:00 »
Måns Ollufsson i -iåff--
h: Ingebor Larsdåtter
Inge pigor

64
Häradshammar / Häradshammar Jordebok 1680 Isnäs (Jonsberg)
« skrivet: 2016-01-09, 13:30 »
Ser jag saker om jag läser det till
 
1/2 jawisst förmedl(ad)t

65
Häradshammar / Häradshammar Jordebok 1680 Isnäs (Jonsberg)
« skrivet: 2016-01-08, 15:51 »
1/2 l(a)ss höö
5 l(a)ss Weed
8 st. dagz(wer)ken
2 st dito Salig --- Adolph
 
p pengar

66
Läsproblem - äldre inlägg / Läshjälp önskas!
« skrivet: 2016-01-07, 16:59 »
Har paret några barn? Mannens efternamn är kanske mera läsligt på dopnotisen.

67
Söderköping / Mantalslängd Hagakvarteret i Söderköping
« skrivet: 2016-01-07, 13:56 »
Får det till hust(ru)n skildt från Mannen.

68
Söderköping / Texttolkning
« skrivet: 2016-01-07, 11:26 »
drengen nummen (=förlamad) aldeles utj Wänstra arm men födes af barmhertigheet

69
Söderköping / Mantalslängd Hagakvarteret i Söderköping
« skrivet: 2016-01-07, 11:21 »
Sahl(ig)  hädangången, avliden

70
Söderby-Karl / Söderby C:1_Marta född 1746 14 Dec.
« skrivet: 2016-01-05, 20:24 »
Fierdingz Mannen

71
11 Föremål / Verktyg, gamla
« skrivet: 2016-01-05, 08:31 »
Passar bra för ändamålet, men kunde lika bra vara en DEL av en metalpussel kallad fånglås (sök detta ord).

72
Fjelie / Otydlig notis i SVAR 1706
« skrivet: 2016-01-04, 16:50 »
Den 11 Jan begrofs Klåckarens Lars Callo (?) barn 1 åhr och half siette (=5,5) månader gamal wid namp. Jonas (?).

73
bantel(är) Taska

74
05) Datum / Festo annunciationis Mariæ
« skrivet: 2016-01-02, 16:37 »
Marie bebådelsedag är rätt.

75
General questions / Mantalslängder vs. Jordeböker
« skrivet: 2016-01-02, 16:33 »
The owner names in Jordeböcker are often out of date. The crown was only interested in somebody paying the ränta (land tax) and the name of the former owner was as good as that of the present owner in identifying a given farm. Even in cases where the farnm has clearlychnged hands it is often identified by teh name of a previous owner in the Jordebok. When in dpoubt, trust the mantalslängd. In the early 17th century, the inventories of deceased persons (bouppteckningar) can be helpful.

76
Bokstäver och siffror / När började man använda 'y'
« skrivet: 2015-12-31, 20:35 »
Tänk på uttalet av ordet. Om uttalet är y som i ny, skriv y, annars skriv ij. Andra regler kan gälla för vad man kallar diplomatisk transkription, men för våra ändamål borde uttalsreglen räcka.

77
Mattz Ersson i Plögningen, där sammastedes födt 1628 döpt stedigt wistadtz hemma hoos sina föräldrar gifter sig mz (=med) sin Sahl(ig) hustru Kirstin Olofzdotter i Forsby, och medh henne lefwadt i 43. åhr, wehlsignadt medh 4. barn, 1 Son 3 dottrar, af hvilcka en dotter är dödh. Änckling i 16 åhr war en godh och redelig man siuk af ålderdom svagheten, besöcht mz h(errens)Nattwardh, dödh d. 28 Nov. begrafwen d. 28. Decemb.
 
Någon annan tage den andra texten.

78
Loshult / Loshult CI:3 s.110
« skrivet: 2015-12-28, 13:56 »
Sök efter ord, som med största sannolikhet förekommer i texten. I en dopnotis finns ord som fader, moder, faddrar/vittnen, flickebarn/piltebarn, dotter, son, döptes, christnades. Notera hur de enskilda bokstaverna ser ut och tillämpa kännedomen på andra ord med samma bokstäver. Bekanta ord kommer att dyka upp. Upprepa proceduren efter behovet.  
 
En annan möjlighet är att köpa en vägledning till handstilar. Klicka på mitt namn till vänster.

79
Tolfta / Tolfta födelsebok läshjälp
« skrivet: 2015-12-28, 09:19 »
Clocer . Fanns det en Elias Klockare?

80
Stöde / Stöde-C-1-1688-1772-Bild-87-sid-85
« skrivet: 2015-12-23, 09:34 »
Korrigerar mig själv:
 
öf(we)r huilket dödzfal ---- modren änkian stor Sorg fick

81
Stöde / Stöde-C-1-1688-1772-Bild-87-sid-85
« skrivet: 2015-12-23, 09:13 »
Tråtz
som kom hemåt siuker, äfter (=efter))  
huilket ------          Skiep-
pen, som förb(erör)de           stor Sorg
fick
 
Ingred
 
Korrigeringar välkomna!

82
Skartofta / Skartofta AI:1 (1799-1804) Bild 86
« skrivet: 2015-12-20, 18:00 »
Förslag:
(Läser) Rent i bok, Luthers katekes  något af förklaringarne förstår swagt.

83
Bokstäver och siffror / Det tysta H:et
« skrivet: 2015-12-18, 08:19 »
Troligast användes efter tysk förebild.

84
Blomskog / Bouppteckning Stenkullen Ekenäs Blomskog
« skrivet: 2015-12-16, 21:33 »
Inte jag heller, fann det genom SAOB.

85
Blomskog / Bouppteckning Stenkullen Ekenäs Blomskog
« skrivet: 2015-12-16, 19:51 »
Tack Kenneth. Jag hade fel på Stenfat. Det står faktiskt å. på två ställen i st. för och. Dock jämför ha*ka längst nere och Jo*d, där * ser mycket likadana. Också första ordet på rad 3 nerifrån har en klar pluraländelse -ar/or. Och harka och hacka som ord finns båda.
Att räfsa och harka liknar varandra mera än räfsa och hacka  
är också något att tänka på.

86
Blomskog / Bouppteckning Stenkullen Ekenäs Blomskog
« skrivet: 2015-12-16, 08:56 »
rad 3:  Bläcksaker och trefat
 
Längst nere:
 
räfsa och harka

87
Söderhamn / Söderhamn FI:4 (1891-1894) Image 390
« skrivet: 2015-12-16, 08:49 »
Marasmus senil(is)

88
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / Occasio mortiferi
« skrivet: 2015-12-14, 15:22 »
occasio mortifera   fatal händelse

89
Bokstäver och siffror / Det tysta H:et
« skrivet: 2015-12-14, 12:01 »
H efter t har ingenting att göra med aspirationen. Det är bara en gammal ortografisk kvarleva.

90
Bokstäver och siffror / Det tysta H:et
« skrivet: 2015-12-14, 11:58 »
Ang. aspirationen, samma gäller kombinationerna sp och sk på samma sätt som i engelskan.

91
Bokstäver och siffror / Det tysta H:et
« skrivet: 2015-12-13, 09:07 »
I många fall (t. ex. i namnet Bergh, där vi har kort vokal)har det överflödiga h-et ingenting direkt att göra med dehnungs-h:et, utan det har bara en dekorativ funktion.  
Rent teoretiskt kunde den användas som i italienskan (Ricci vs. Ricchi) också i svenskan för att särskilja mellan hänger (g som i gå) och hänger (g som i ge), men svenskan har valt en annan väg.

92
Nillis (?) de Besche

93
Några förslag:
 
Sara Debch                        Carll Gep--
                           
(Peter Sch?tte)             Guillaume Debch
 
 
----illis  de Besche
 
voor mijn och mijn broooder  
 
Pieter de Besche

94
Bokstäver och siffror / Det tysta H:et
« skrivet: 2015-12-12, 14:49 »
Tror att det tysta H:et började användas efter tyskt mönster: Theil , thun osv.

95
Domböcker / Adokvatfiskalen Södermanlands län EXIe:1104
« skrivet: 2015-12-06, 12:54 »
Vill man vara  petig, står det Mesterßwenn.
 
Mvh Heikki S

96
Domböcker / Adokvatfiskalen Södermanlands län EXIe:1104
« skrivet: 2015-12-06, 11:10 »
Mesterswenn

97
Domstolens medlemmar hade olika meningar om Elin och Lars borde dömas ifrån livet.

98
Skinnskatteberg / Skinnskatteberg F:1 s.303 nr 66 Olof Ohlsson
« skrivet: 2015-11-30, 20:01 »
af Kräfwetan  (=kräfta)

99
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i en bok från 1666
« skrivet: 2015-11-30, 16:44 »
O schwester unßer lib (=Liebe) die sol vundt (=und) muß nicht wunsch Nur sin (=sein) daß vndter ---
 
Kanske någon 'Muttersprachler' kan fortsätta.

100
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i en bok från 1666
« skrivet: 2015-11-28, 19:01 »
Övre bilden är n ä s t a n tillräckligt stor, men kan vi få se en större bild?
 
Förnamnen nedan får jag till Hellene Elsebete

101
19) Finska / Gustaf Johansson 1759
« skrivet: 2015-11-28, 16:46 »
Jag skulle svara jakande.

102
04) Brev m. m. - 1700-talet / Hur läser vi detta namn?
« skrivet: 2015-11-28, 13:40 »
J. C. Schmoelin

103
19) Finska / Gustaf Johansson 1759
« skrivet: 2015-11-28, 11:57 »
Tyvärr kan jag inte läsa det.

104
Tryde / Tryde CI:1 (1688-1731) Bild 68 / sid 61
« skrivet: 2015-11-27, 14:27 »
Festum circumcisionis    nyårsdagen
 
Modern nämns inte.

105
19) Finska / Gustaf Johansson 1759
« skrivet: 2015-11-27, 14:23 »
till Helsingfors

106
Örgryte / Läshjälp
« skrivet: 2015-11-23, 13:36 »
tapetserare arbet.

107
Äldre ord A - K / Dockrana
« skrivet: 2015-11-23, 08:25 »
Kan det vara en felskrivning för döttrarna?

108
02) Militära rullor / Generalmönster rullor på Åke Cronskog
« skrivet: 2015-11-22, 15:09 »
Ja, det är inte fråga om hästens färg, men sotut var ett förbluffande ord.
 
sotut (=sotugt) -> sotig -> sot (SAOB)

109
Mjällby / Timmermansgesäll
« skrivet: 2015-11-20, 17:47 »
NB Nota bene   Märk väl

110
Mjällby / Timmermansgesäll
« skrivet: 2015-11-20, 16:31 »
Ett förslag:
 
Förs(warslös) dagsw(erkare)

111
Kristianstad / Kristianstads Rådhusrätt dombok 1654-1661
« skrivet: 2015-11-19, 11:18 »
Jag får dem till
 
Broder Hanß Mögeltömder
Jenns Melchorßon
Peder Börjeßons sted

112
Äldre ord A - K / Krimas (!)
« skrivet: 2015-11-17, 15:04 »
Tack . Krimas är faktiskt Krim på lettiska eller litauiska.

113
Äldre ord A - K / Krimas (!)
« skrivet: 2015-11-16, 19:00 »
År 1638 blev en soldat skiuten för Krimas. Det står faktiskt ett K i början på ordet. Kunde någon verkligen bli skjuten för grimas (vilken betydelse som helst) vid den tiden?

114
Tuna / 1663 Tuna
« skrivet: 2015-11-14, 11:36 »
Ursäkta! Jag missade underrubriken. Frågan är om inte Norra Berg är en del av Berg på något annat dokument.

115
Frykerud / Frykerud-C-4-1747-1777-Bild-123-sid-239
« skrivet: 2015-11-14, 11:32 »
Giästgifwaren Lars Swensson och h. Kierstin Swensdr.

116
Tuna / 1663 Tuna
« skrivet: 2015-11-13, 19:16 »
Erik Olofsson tycks synas på rad 3 efter rubriken Berg. Texten är dock ganska liten på skärmen.

117
Garnisonsförsamlingen / Vad står det?
« skrivet: 2015-11-09, 13:33 »
Kyrktagen såsom blifwande hustru till artilleristen M. Qvick, med hvilken är lyst till äktensk.

118
Det framgår inte. Det står bara att Junior lämnade skolan och studierna år 70 och fick Fagelinus' bevis.

119
03) Brev m. m. - 1600-talet / Vilket datum i månaden anges?
« skrivet: 2015-11-08, 15:16 »
pr(im)o  (första)

120
Malmö Karoli / Malmö-Caroli-CI-5-1768-1797-Bild-620-sid-115
« skrivet: 2015-11-08, 08:32 »
Den 16. wurde becker Carl Christian Silow vom Past: B: E: Cr?ger beerdiget nachdem er den 12. voraus am Schlage in einem Alter von 60 Jahren das Zeitliche verließ.

121
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i bok från 1630
« skrivet: 2015-11-06, 14:57 »
Jag återvänder till bokstaven (*), som kunde väl vara ett gemena (småbokstav) st. Inte så sällan skrevs namn med en småbokstav i början.

122
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i bok från 1630
« skrivet: 2015-11-06, 14:45 »
Jag läser 'Rechbergischer' på rad 2. Tycker att R i detta ord är klart olika med  
första bokstaven (*) i *illingen. * kan inte läsas som ett F.  
 
Det skulle kanske hjälpa om någon kunde presentera än längre text i ungefär samma handstil som texten här.

123
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i bok från 1630
« skrivet: 2015-11-06, 09:01 »
Troligen inte. Vi är ju ense om att Tobias hette Unglert/Vnglert i tillnamn, i vilket fall Villingen skulle börja med samma bokstav. Enligt tidens skrivkonventioner gjorde man normalt ingen skillnad mellan U och V.

124
03) Brev m. m. - 1600-talet / Inskription i bok från 1630
« skrivet: 2015-11-04, 14:01 »
Överst står Tobias Unghert Freij herr/licher ---bergischer ober/
vogt der herrschaften Weissenstein vnd ---
 
Två rader under Susanna Schopperin står ortnamnet Stillingen.
 
Kanske någon med tyskt modersmål kan hjälpa vidare här.

125
16) Latin / Problem med dödsorsak på latin
« skrivet: 2015-11-04, 13:48 »
Fractura cranii. Contusio cerebri Laceratio lienis.  
Olycksf. i arb.
 
lien mjälte
cranium skalle
cerebrum hjärna

126
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext I
« skrivet: 2015-11-03, 19:35 »
Signaturen får jag till Hans Jörgensson.  
Från rad 3:   Johan / Liellia aus (---enen?)  
rad 5:  (be)melt 54 Riksdaler ich ihm hiemit Quittere und ---
auff rechningh Actum Stettent A(nn)o 1652

127
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext II
« skrivet: 2015-11-03, 16:36 »
Jag läser datumet d. 8 7br (september) 1693

128
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext I
« skrivet: 2015-11-03, 09:21 »
Tyska igen:
 
Det börjar med
Ich Unter Genanter Bekomme ...

129
03) Brev m. m. - 1600-talet / 1600-talstext II
« skrivet: 2015-11-03, 09:17 »
Texten är skriven på tyska. Några ord:

Hiermit nun A(nn)o (16)91 01 9br (=novembris) Von H(errn)
Capt(ain) Prütz --- hiesig Valör Restiret R(eichs)d(aler)

130
3 (s)tycken barn
wars witt och bätta nu bewakas af Rusthållaren ...
Sedan Enckan blifwit påmint  
all lös( )ägendommen  
den (wid dödstimmen) befants och hon will med ed styrcka
borjades med förrättningen  
 
Kanske någon annan vill fortsätta.

131
Tack för ifrågasättande: på första bilden står det mycket klart 'förekommer i.

132
En liten precisering:
 
de Rentor som det warit graverat för kom wti Chronones Rächning(ar) ...

133
Nikita Demidov han före; och gjorde det ypperligt!

134
Några förslag i den ordning orden förekommer i texten:
 
Allernaadigste
tiennstuilige
Allernaadigste
(föde) Gunst och (mildhed)
hafver (med förkortning)
Kisten Bonnde
forsiuner
schriffuelse            (sh förekommer bara i nya lånord från engelskan: sherry osv.)
karschhed
 
Mvh    HS

135
Ordbog over det danske sprog ger för 'vaag' betydelsen 'viktmått på ca 18 kg'.

136
Ett förslag
 
rad 4:  wåg
    5: Råskierring
    7: Tun(no)r
    8: Tun(no)r
    9: wåg Råskierring, wåg ---
    10: wåger  af_andre
    11:  at_hon een aften waritt i

137
Cancer / Cancer labii
« skrivet: 2015-10-26, 10:45 »
underläppscancer

138
hästen förgam
mal Casseras
 
Oväntad sammanskrivning kan ibland vara problematisk!  
 
Mvh
 
Heikki

139
Porträttfynd (enskilda bilder) / #164543 - Mannens namn?
« skrivet: 2015-10-25, 14:30 »
Vad sägs om N. P. Andersen?

140
Lerbo / Lerbo C:1 p. 119
« skrivet: 2015-10-23, 18:03 »
Ætas fuit (=var)  
 
ætatis suæ  (på äldre svenska: om sine)

141
Brun häst med liten snopp och några hvita hår i pannan 22 år
 
Karl och häst appr.
 
hästen för gammal Casseras.

142
Skee / Hva står i denne attest?
« skrivet: 2015-10-16, 17:54 »
Ett förslag:
 
ett skikkeligt og christeligt levnet, og er frie for offentligt Ægteskabslöfte

143
Skee / Hva står i denne attest?
« skrivet: 2015-10-15, 21:46 »
... ar her i Menigheden blewen confirmerat
brugt den helliga Nadwarn i ordentlig tid

144
16) Latin / Problem med dödsorsak på latin
« skrivet: 2015-10-15, 18:56 »
Contus bör vara contus., dvs. contusio 'kontusion'.
 
Mvh Heikki

145
16) Latin / Latin. dödsorsak
« skrivet: 2015-10-13, 12:09 »
Vill man vara petig, står det ramolitis, men ramollitis är faktiskt korrekt.

146
1)  Jag kan inte läsa ordet, men det måste syfta till organisationen eller personen, som han tagit geväret från.
 
2) erligit (=ärligt).
 
3) Kan det vara ett förtydligande av 'honom', alltså namnet till honom?

147
Hufwudstorp

148
Häglinge / Häglinge AI:8 sid 17
« skrivet: 2015-10-01, 20:00 »
bevis

149
Häglinge / Häglinge AI:8 sid 17
« skrivet: 2015-10-01, 19:59 »
värjemålsed. Företett ...
 
...till Höstetinget men brist af prov.
hvarom bvis d. 1. Nov.

150
01) Latinska ord A - V / Nothus / Notha
« skrivet: 2015-10-01, 09:25 »
Förslag:
 
nothi generis 'av oäkta börd'
 
genus släkt, börd

151
Ett förslag:
 
1 st åhrl. h(umbla) 1 1/3 f

152
Lenhovda / Födde Lenhovda 1694
« skrivet: 2015-09-24, 15:07 »
Början är lättare:
 
Den 28. april föddes kyrkoherden(namn)s  dotter och kallades Elisabet
fick Heliga Dopet d. 4. maj. Faddrarna voro --- ---- Herr Enok Tectorius och Herr Laurentius Siggonius ---  ----
och krögaren Måns (?) ---

153
Hjälmseryd / Hjälmseryd - mantalslängd 1717
« skrivet: 2015-09-22, 09:30 »
Fattig passar bättre i sammanhanget. Tack, Kristina.

154
Hjälmseryd / Hjälmseryd - mantalslängd 1717
« skrivet: 2015-09-21, 15:18 »
taga käppen och säcken   ett förslag:  börja tigga
 
 Undrar om f skulle stå för fånig.

155
Hällefors / Hällefors C:3 (1738) Bild 106, hö, 3:e uppifrån
« skrivet: 2015-09-13, 18:29 »
ifrån grufwan

156
20) Engelska / Engelskt testamente anno 1765e
« skrivet: 2015-09-10, 11:40 »
Ursäkta, jag valde fel testamente. Documentet på första sidan tycks vara en del av Richard Tuites testamente
(Testator Richard Tuite omnämns på nedersta raden av sidan 1). Var någonstans omnämns Rebecca Howard?

157
20) Engelska / Engelskt testamente anno 1765e
« skrivet: 2015-09-10, 08:57 »
Det felande ordet ovan bör vara
 
conveniently
 
Vh  Heikki

158
20) Engelska / Engelskt testamente anno 1765e
« skrivet: 2015-09-10, 08:54 »
This is the last Will and Testament of me William Taylor of Hanger Lodge in the Parish of Passingham in the county of Northampton Nether made when of sound and disposing Mind Memory and understanding i manner and from following (that is to say)ffirst I will and direct all my just debts to be paid and satisfied by my Executor in manner herein mentioned as soon as ----- may be after my decease and give and devise unto my son William Taylor all those two cottages ...
 
Note the form of the letter e and the rest will be easy.

159
Ett förslag:
 
ring. dem jag  
 
Kan nästsista raden vara en blandning av  'som jag lånt' och 'dem lånt jag'?

160
Slätthög / Slätthög CI:3 (1793-1822) Bild 164 / sid 315
« skrivet: 2015-09-01, 13:31 »
derstädes, dvs. från samma ställe.

162
Härlöv / Härlöv - husförhörslängd 1752
« skrivet: 2015-08-24, 18:25 »
Till Helgö.

163
Källor och arkiv / Militära källor
« skrivet: 2015-08-17, 11:46 »
Jag har aldrig sett en direkt hänvisning till äktenskapet (utom noteringen gift/ogift) i militära källor med undantaget att någon fått kompanichefens skriftliga lov att ingå äktenskap.

164
sistlidet år afslutat berörde laga skifte
 
Man borde gärna veta innehållet av §1.

166
Korrektion för 6):  förordnande

167
Några frågetecken i textens ordning:
1)pröfning
2) förrättad
3) och företogs
4) behandling
5) ifrågavarande
6) vederbörligt förordnnde
7) tilträde af g. m.
 
Notera r:et som ser ut nästan som ett n.

168
'Inlöst' verkar syfta till köpeskillingen, vilket för tanken till jordägandet.

169
Jönköping / Läshjälp, please!
« skrivet: 2015-08-11, 13:17 »
Öglan till vänster om e:et är en del av v:et.

170
Insania / Insania praesenilis
« skrivet: 2015-08-08, 14:25 »
Insania praesenilis 'presenil demens'.

171
Tidersrum / Efternamn för D_18020127
« skrivet: 2015-08-06, 21:01 »
Diefling

172
Bergunda / Bergunda - mantalslängd 1707
« skrivet: 2015-08-04, 17:23 »
Ett förslag:
 
uppdr(agit) bruket

173
Nyköpings västra / Protokoll Fattigvårdsstyrelsen
« skrivet: 2015-08-04, 16:33 »
Bo. Kanske var det lätt för mig att läsa ordet 'utgifvit' då jag just utgivit en liten bok om tolkning av gammal skrivtext ;-).

174
Nyköpings västra / Protokoll Fattigvårdsstyrelsen
« skrivet: 2015-08-04, 09:09 »
Ett förslag:
 
En mark 12 penningar  
 
Gustafsdotter och benämnde (?) barn utgifvit ---
Handlanden Ekblad ---

175
Sollentuna / Sollentuna AI:19 sid 146
« skrivet: 2015-08-02, 09:18 »
Ett förslag:
 
d. 23 okt. 67 dömd för 1 res(an) snatteri till 25 R(iks)d(a)l(er) böter.

176
Bårslöv / Bårslöv inskription på husgrund
« skrivet: 2015-08-01, 11:37 »
När var Per Christensson I nrym D?

177
09) Militära rullor och handlingar / Barthold Jacobsson
« skrivet: 2015-08-01, 11:34 »
Jag skulle läsa   Patt: Rott: (jfr B i Bartholdtt.

178
09) Militära rullor och handlingar / Barthold Jacobsson
« skrivet: 2015-08-01, 11:32 »
Det ser ut som Kranck.

179
Arbrå / Arbrå Mantalslängd 1694 Bogården 2
« skrivet: 2015-07-30, 17:59 »
When a farmer dies, the wife's name comes up in the mantalslängd as a sign that she is now the legal owner of the farm /holder of the torp. Try using the church records if available. If none are extant, peruse the court records (domböcker).

180
Arbrå / Arbrå Mantalslängd 1694 Bogården 2
« skrivet: 2015-07-30, 09:34 »
Wife Sigrid, farmer Mårten Nilsson's mother-in-law, died last fall/autumn.

181
Fredsberg / Fredsberg B:2 sid 54
« skrivet: 2015-07-29, 13:28 »
Med ingen ortskännedom skulle jag säga Rifberg.

182
Ljungby / Mantalslängd 1644 Ljungby Kalmar
« skrivet: 2015-07-27, 13:35 »
Krumbs
 
 
Mvh  
 
Heikki Särkkä

183
Rya / Vad i kyrkboken 1800
« skrivet: 2015-07-24, 16:55 »
förqwäfdes i sömnen af Johan Bengtsson och Annika Hindricksdotter i Sånestorps Rytt(are) Torp dess Barn Bengt, 11 wecker gl.

184
Njurunda / Njurunda AII:a/1E (1990-1912) sid 1578
« skrivet: 2015-07-23, 08:04 »
Malaks (=Malax)i Vasa län i Finnland (sic).

185
Skabersjö / Gifte 1767
« skrivet: 2015-07-21, 18:53 »
Föreslår för marginaltexten på bild 2:
 
är borta och Bor i (---)  
 
Heikki

186
Tack, Irene. Nu efteråt kommer jag ihåg (eller inbillar mig?) att placeringen av numret i vertikal riktning kan avgöra om det fråga om 4 (högre) eller 9 (nedre) i fall där de är svåra att särskilja. Kolla gärna min aning.

187
Tack, det här går att läsa.
 
hër Generalen igen Contentera och betala, efter såsom M(in) K(äre) Son, icke  
nu så är stadder wid Päning(a)r och ej heller kan föra någon hëst öfwer Siön,  
Och om Gud han straffade min K. Son så hårdt, att
han blefue Fången, at H: G: Nåde Nådeligen wille ihogkomma
sijtt nådige lyfte, och tala med hër Generalen, att hër Generalen
lossade min K: Son der wht. Jag der moht Ehrkenner mig skyldig
H: G: Nåde ath tiëna, efter högsta förmågo på deth Ödmiuckeligest,
förmodandes hër wppå, Ödmiuckeligen H: G: Nådes gunstige och Önske-
lige Suar och Resolution. H: G: Nåde sampt H: G: Nådess höga
wårdnath, Wnder Gudz nådige protection, och mig wthj hans nådige
fauor Tiënstödmiuckeligen Befallandes Asmööden 30 Julij Anno 1697.

188
Ursäkta dubblering, kollade inte om någon hunnit först. En intressant detalj i  handstilen är att även om skribenten klart särskiljer mellen e och ä, sätter han ofta det diakritiska tecknet inte bara över a-et för att skriva ä, men också på e (flera gånger i texten).  Jag har aldrig sett sådant förekomma.
 
Mvh
 
Heikki

189
Tilltalet är
 
Högwälborne Nådige Grefue, gunstige patron och mechtige Befordrare

190
Att börja med:
 
Näst min tienstwillige Salutation, aff Gudh Alzmechtig, betackar Jag H(ans) G(refweliga) N(å)de  
tienstödmiuckeligest för mycket ----

191
Vad storleken gäller, skulle något mitt emellan vara mera läsbar. Bilderna är annars goda, men av fel storlek för att vara lättlästa påen gång.

192
Vena / Söderlund, Johan
« skrivet: 2015-07-15, 04:14 »
År 1811 den 22 Junj Blefw På Begäran af Enkan Sara
Gretta Bengts Dotter uti Foglekulan Laga Bouptekning  
för Rätta efter des af Lidne Cära man Johan Söderlun
Som Blefw Mördatt den 10 Junj och Lemmnat Efter sig 4 omyndig
Barn 2 Söner och 2 Dotter af hwilka Sonen Samuel 5 år Sonen Petter
2 och 1 halft år Dotteren Stina 11 år Dottren AnaGretta 2 månader  
Gamel Warande Enkan tilstädes och qwar Låtteskapen up-
gafs uti Fölliande år nning (=ordning) nämmligen

193
Jag skulle slå vad för van der Ende (här dock von der Ende.

194
Ryssby (H) / Anhörig till Ulrica Sophia Borg 18270730
« skrivet: 2015-07-01, 13:48 »
Min gissning är att det är lättare att finna parets vigsel och genom det makens namn.

195
Östergarn / Östergarn födda 1733
« skrivet: 2015-06-28, 17:45 »
Lotzdrengens (=lotsdrängens)  
 
Mvh Heikki

196
Lummelunda / Lummelunda AI:3 (1839-1855) b390 s32, AI:6?
« skrivet: 2015-06-27, 09:51 »
välartad och utan klander          well-mannered and beyond reproach
anmäld som läger(s)man åt pigan Christina Jacobina 'reported to have had sex with C. J., a female servant'
 
If the three rings regularly appear with people later married, they could be a reference to publication of banns (which took place on three consecutive Sundays).

197
Lummelunda / Lummelunda AI:3 (1839-1855) b390 s32, AI:6?
« skrivet: 2015-06-27, 09:47 »
välartad och utan klander          well-mannered and beyond reproach
anmäld som läger(s)man åt pigan Christina Jacobina 'reported to have had sex with C. J., a female servant'
 
If the three rings regularly appear with people later married, they could be a reference to publication of banns (which took place on three consecutive Sundays).

198
Hardeberga / Mantalslängd 1694 Hardeberga
« skrivet: 2015-06-26, 08:50 »
On second thoughts, I think there is just the figure 1 after Anders Christensson's name in the first picture. More than that I dare not say.

199
Hardeberga / Mantalslängd 1694 Hardeberga
« skrivet: 2015-06-25, 21:44 »
Sorry, I missed an r. in 'see through'.

200
Hardeberga / Mantalslängd 1694 Hardeberga
« skrivet: 2015-06-25, 21:43 »
I do not know if national archives like the Riksarkivet have multispectral cameras available that perhaps could 'see though' ink blots like the one we have here. Anybody who knows?

201
Hardeberga / Mantalslängd 1694 Hardeberga
« skrivet: 2015-06-25, 09:54 »
I agree with your reading of the name. One wonders what follows (hu for hustru?) . My best guess for the marginal note is   'Hon siu(kelig)och --- utan b-. Try reading the notations of the following and preceding pges. Not seldom one finds the very same phrase.

202
Riala / Riala Landskapshandlingar Uppland Östra Lagnö
« skrivet: 2015-06-24, 19:48 »
Föreslår Mas Thomasson  (felskrivning för Mats?)

203
Ett förslag:
 
(anslagen), ij Ue(ekan)  jfr. följande
 
tredje raden nerifrån:     sin deehl  ij ueekan (= i veckan)
 
femte raden nerifrån:   dhen (syftar till parten), jfr dhenna på samma rad. Kanske inte fullt grammatikaliskt, men man måste räkna med otympligheter på en tid då korrigeringen av det skrivna inte var lätt.

204
Länna / Länna Räkenskaper för kyrka 1635-1729
« skrivet: 2015-06-23, 14:03 »
(Med  modern stavning): Pungpenningar för alla högtider och stora bönedagar faller för lägerstad efter Olof Olofsson i (ort).

205
Länna / Länna Räkenskaper för kyrka 1635-1729
« skrivet: 2015-06-22, 10:02 »
1 daler silvermynt

206
Linneryd / Linneryd C1 s. 329
« skrivet: 2015-06-18, 16:52 »
Ett fördslag:
 
Carl Tofvesson
Tofve Carlsson

207
03) Brev m. m. - 1600-talet / Tolka personnamn 1630-talet
« skrivet: 2015-06-15, 15:27 »
Du hann först, Matts. Även om det är fråga om namnet Hoppene(e)r, är ortografin här Hoppenår.

208
Sävare / Sävare flytt.intyg HII-2 bild 970
« skrivet: 2015-06-15, 08:55 »
Har upvist sin Orlofssedel utgifven af Anders Djupström, som för Kronoutlagorne ansvarar.
 
Mvh
 
Heikki

209
Kristinehamn / Kristinehamn vigselboken 1701-1748 tyda texten
« skrivet: 2015-06-12, 20:34 »
lyst den 17., 24.  och 31. augusti, wigde af Pastore, morgongåfva 40.  
 
Lysning skulle ske tre söndagar i följd.

210
Nysund / Nysund AI:3 (1791-98) sidan 104
« skrivet: 2015-06-04, 18:56 »
Ursäkta. --- och är ej någorstädes skrifwen

211
Nysund / Nysund AI:3 (1791-98) sidan 104
« skrivet: 2015-06-04, 18:55 »
dess man Anders Nilsson går hwar han kan, ej brukat salighetsmedlen på öfwer 15 a 16 år och ej någorstädes skrifwen.

212
Döderhult / Döderhult AI:16 (1873-1882) Image 171 / page 432
« skrivet: 2015-05-30, 13:46 »
föräldrarne, som (who) äro döde, hade förut utfått attest från (place name?)   hvilken attest de hade förstört hvarföre flickan ej kunde medhafva attest.  
 
The parents, who are now dead, had been given a certificate from ---, which certificate they had destroyed, so the girl had none.

213
Häverö / Marginalanteckning i domboksprotokoll
« skrivet: 2015-05-16, 09:07 »
Jag läste Bäll i början. Nu tror jag att tecknet ovanför ll  är i verkligheten ett egendomligt sätt att särskilja mellan ll och tt. Om namnet nertill är Jor Mollin, kan andra bokstaven mycket väl vara ett o.

214
Morlanda / Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 116 / sid 221
« skrivet: 2015-05-15, 13:58 »
d. 4 Aug. afsomnade i Herranom fordom Kyrkjoherden i Morlanda Rectorat Wälährewyrdige och Höglärde Herr Johan Hindrich Nöring, lades och begrofz i sina föräldrars graf i Morlanda Kyrkja d. 12 Eiusdem, sedan wäl och berömligen förestådt sitt anförtrodda dyra Embete och födt, såsom en trogen Själa-herde, Christi Får med Gudz heliga ord här i Församlingen i 17 och 3/4 åhr såsom Comminister och allenast i 13 Weckor och 4 dagar såsom Kyrkjoherde och frambragt sitt lefwerne med heder och Beröm i 38 åhr.  
 
föreslår Heikki

215
Rimbo / Mönsterrulla för Upplands kavalleri 1636
« skrivet: 2015-05-15, 13:40 »
Sammaledes.

216
Rimbo / Mönsterrulla för Upplands kavalleri 1636
« skrivet: 2015-05-11, 13:49 »
Olluf Siferssåns -----ifuor ----   för Kuneby.
 
Aluf (?) Siferssåns  
 
Ett större skriftprov kunde kanske hjälpa.

217
Häverö / Marginalanteckning i domboksprotokoll
« skrivet: 2015-05-10, 20:16 »
A wild guess:
 
Bott Gävle ...

218
01) Latinska ord A - V / Profectus / Profecht / Profect
« skrivet: 2015-05-07, 16:55 »
Sammanfattning:
 
SAOB profekt   2)  framsteg

219
Klockrike / Döda i C:2_Sid_443_BritStina_Nilsd
« skrivet: 2015-04-29, 08:48 »
Kompletterar:    (förrän Fadren)  fått öket

220
Klockrike / Döda i C:2_Sid_444_Peter Vesterman
« skrivet: 2015-04-24, 12:17 »
Afsk(edad) Saltbitter*sjudare  
 
Fadren  ***
 
S**ttare  lefwat klanderlöst. haft

221
Klockrike / Döda i C:2_Sid_444_MajStina Jansdotter
« skrivet: 2015-04-24, 12:03 »
merendels (hos Fadren)

222
Klockrike / Döda i C:2_Sid_443_BritStina_Nilsd
« skrivet: 2015-04-24, 12:01 »
skulle hon doch på egit bewåg, wattna Fadrens ko wid Kullersbro, då hon (=kon) drog flickan med sig öfwer strömmen och förrän Fadren --- --- och med hustru Maja Larsdotter i Kullersbro kommo öfwer strömmen fans hon död.

223
Klockrike / Döda i C:2_Sid_444_Maja Andersdotter
« skrivet: 2015-04-24, 11:52 »
lefwat ärligen

224
Norrköpings Sankt Olai / CI:2 p. 5
« skrivet: 2015-04-23, 20:18 »
Cum fratre Cantenii   'med Cantenius' broder'.

225
Norrköpings Sankt Olai / CI:2 p. 5
« skrivet: 2015-04-23, 20:14 »
Får namnet till Cantenij, vilket låte förbluffande, ännu mera så på grund av det tyska e-et just efter det latinska i fratre.

226
Norrköpings Sankt Olai / CI:2 p. 5
« skrivet: 2015-04-23, 07:54 »
'Cum fratre' står det mycket riktigt, men jag undrar om en större klipp skulle hjälpa.

227
Bankekind / Bankekind mantalslängd 1743 s 425
« skrivet: 2015-04-17, 08:31 »
Ett förslag:
 
Berättas icke hafwa egen disk och duk    (=har inte sitt eget matlag)

228
infimus   lägsta

229
annorum 11    ålder 11 år

230
verbi divini ministri filius 'prästson'.

231
Förlösa / Förlösa - Mantalslängd 1764
« skrivet: 2015-04-11, 14:54 »
Ett förslag:
 
 
--- Ri..gin..   (Regina?)
dess moder

232
Förlösa / Förlösa - bouppteckning 1792
« skrivet: 2015-04-11, 11:59 »
1)
 
rad 5:   i des sterbhus  
rad 4 från botten:   åtwarnades
rad 3               redeligen uppgifwa under Eds plickt för rätningen är i följgande ordning nämdligen saledes (=således)
 
2) Det tycker jag, bortsett från några moderniseringar i stavningen (änko-, wägnar, släktingen).  
3) Kan inte läsa mera än vad som står ovan i tolkningen.

233
Vet någon vad detta är / Vet någon vad detta är
« skrivet: 2015-04-10, 19:28 »
Min hänvisning till skålformen baserar sig på antagandet att en rektangulär stödjepunkt skulle ha varit mera förväntningsmässig. Skålformen är dock bra för att pressa ned en areal som redan blivit behandlad.

234
Vet någon vad detta är / Vet någon vad detta är
« skrivet: 2015-04-08, 08:36 »
Skålformen och ovetskap om storleken lurade mig ordentligt i början.

235
Eskelhem / Eskelhem AI:2 (1750-1785) Bild 1890 / sid 148
« skrivet: 2015-04-08, 08:29 »
Instämmer.  Ursprungsformen för båda är Johannes. Till dessa kan tilläggas även Jöns.

236
Eskelhem / Eskelhem AI:2 (1750-1785) Bild 1890 / sid 148
« skrivet: 2015-04-07, 11:59 »
dopet framhafdes
 
Olof i Prästgården

237
Husby-Lyhundra (Sjuhundra) / Rulla flottan
« skrivet: 2015-04-07, 08:32 »
Annars instämmer, men jag tror det står nog Öster Sjöen (jämför -ra i ordet fara med sista bokstaven i ordet före Sjöen).  
 
Mvh Heikki

238
Blidö / Blidö, mantalslängd 1794
« skrivet: 2015-04-06, 07:52 »
Ett förslag:
 
man föreskrefwen i Widung och Fröttina (?) Socken

239
Morlanda / Morlanda C:4 (1803-1847) Bild 54 / sid 97
« skrivet: 2015-04-05, 20:18 »
Maken till R:et har jag aldrig sett, men Rasmus står det tydligt!

240
Torsåker / Torsåker dödbok C:3 1749-79 sid 122 + 123
« skrivet: 2015-04-05, 14:17 »
1)  Festum Annuntiationis Mariae (Marie bebådelsedag)
 
2) Dominica 11 post Trinitatis  (11. söndagen efter Heliga Trefaldighets dag)
 
...Annica (?), siuk och död uthi rödsothen ...

241
Morlanda / Morlanda C:4 (1803-1847) Bild 54 / sid 97
« skrivet: 2015-04-05, 14:00 »
Det ser ut som patronymet börjar med Sta men fortsättningen är något annat än ffansdr.

242
Husby-Lyhundra (Sjuhundra) / Rulla flottan
« skrivet: 2015-04-05, 13:52 »
--- at fara i Öster Siöen ---

243
Är inte också Ingrid en I(nhyses) piga? Vad skulle f. p vara en förkortning för?

244
Tryserum / Född 1646 Tryserum
« skrivet: 2015-04-02, 18:53 »
Jöns Esbiörnßon i Ingelsbo afsomnade när han hade lefwat 25 åhr och blef begrafwen den 29 jan.

245
Bravo!

246
För att ha trähandtag på klykan borde man ha haft vassa spetsar (vilka man synbarligen inte har) på  vardera kvisten.

247
När kanonkulor var klotrunda brukade de staplas i pyramidform. Om basen i pyramiden är en rektangel där den långa sidan har m stycken kulor och den korta sidan n tycken kulor blir det totalal antalet kulor i pyramiden n(n+1)(3m-n+1)dividerad med 6.
 
Vad har detta att göra med vårt problem? Ja, om sådana pyramider
låg ett stycke från stället där själva gjutningen ägde rum behövdes en anordning att transportera kulorna dit. Vår grej kan mycket väl ha haft ett hjul i främre ändan och så har vi en elementär skottkärra. Kanske gick den kantiga ändan genom en rund tvärskiva av trä som hjälpte hantlangaren att tömma skopan.  
 
Säkert är föremålet ovanligt; det var också gjuterierna för kanonkulor!

248
Ovansjö / C:1 sid 14
« skrivet: 2015-03-30, 18:38 »
Henric Zachriß. Graß
 
Hälsningar
 
Heikki

249
Låt mig utveckla tanken vidare. Skopan måste ha hållit något ganska tungt, annars skulle ingen ha gett sig mödan att tillverka ett sådant här verktyg.

250
Tack för formbilderna. Jag medger att grejen inte ser precist ut som en form, men det har jag inte föreslagit heller. Dock är föremålen så lika att mitt förslag att det okända föremålet skulle ha använts i hanteringen av heta kulor som just kommit ur formen får ytterligare bekräftelse. I alla fall kan man helt logiskt dra slutsatsen att det använts i vågrätt ställning att hålla något i skopan. Vad annat i någon annan ställning skulle ha hållits i skopan?

251
Överenhörna / Bouppteckning
« skrivet: 2015-03-27, 11:35 »
Det ser ut som urnyckel.

252
Odensåker / Mantalslängd 1764
« skrivet: 2015-03-26, 10:18 »
Tack, Irene. Ursäkta min ortsokunnighet.
 
Heikki

253
Odensåker / Mantalslängd 1764
« skrivet: 2015-03-26, 09:25 »
Log; förkortning av  Logementet

254
Nog måste det gå att kunna mäta föremålet om det inte har blivit stulet och förvaras på obekant ställe. 50 cm kommer ur fickan på grund av vad man vet om tranlampornas dimensioner.

255
Om föremålet har en längd av över 50 cm, kan det knappast ha varit en lampa. Att veta dimensionerna skulle hjälpa oss att ge gissningar baserade på fakta.

256
Jag undrar om Tommy Landin kommer närmast. Min gissning är att den användes att ta emot en glödande kanonkula ur formen efter gjutning.

257
Östra Ljungby / Bouppteckning, Östra Ljungby, 1735
« skrivet: 2015-03-21, 13:44 »
Finns det någon Cecilia (=Sissa)?

258
Rättvik / Rättvik
« skrivet: 2015-03-20, 08:15 »
Det är det. una 'på samma gång'.

259
Äldre ord L - Ö / Svinhus
« skrivet: 2015-03-20, 08:08 »
Man kan tänka sig att kniven användes för att raka håret av det slaktade svinet (möjligt men troligen ovanligt). Hett vatten förstås var ett essentiellt element i processen.

260
Rättvik / Rättvik
« skrivet: 2015-03-19, 19:52 »
En liten precisering:
 
eadem septimana  på samma vecka

261
Jag undrar vad hustrun till skolmästaren hette i förnamn: Till, Tela eller något annat. Några förslag?

262
Att börja med:
 
Skolm(ästare)  
 
Någon annan  får fortsätta.

263
02) Militära rullor / Mönsterrullor
« skrivet: 2015-03-17, 15:58 »
Jag köper Mats förslag annars, men föreslår bokstäverna o-d u-g.

264
19) Finska / Inkerin siirtoväen väestökortti
« skrivet: 2015-03-15, 15:25 »
Det står faktiskt Pakkohuolto. Vad tvångsmässigt underhåll närmare betyder kan jag inte säga.
 
Föreslår översättning 'Klassificerad/skriven till underhåll' för den stämplade frasen.

265
Färila / Färila EI:1 (1711-1769) Bild 24 / sid 31
« skrivet: 2015-03-14, 14:29 »
Af Olof pehrsson och h. Kjerstin Görans dotter Torpare och Kålare wid Silfwergrufwan i Hälleforss. Gifte sig då han fylt 35. år med M. L.
warit gift 27 år. Haft med sin hustru 5. Barn ---
 
En Son död förr än Fadren.
Warit hälsosam. Sjuknade d. 21. Februarii af håll och sting. Kom hit till wärcket 1744. Dog d. 2 Martii 1761 Af Andetäppa -
Lefwadt 62 år.

266
M(este)r Samuel Danske (märk namnets latinska stil)
Vthfattige står det faktiskt.

267
19) Finska / Inkerin siirtoväen väestökortti
« skrivet: 2015-03-14, 08:38 »
Kokoamiskeskukseen, Saloon, 14.12.1944.
 
Till samlingscentret i Salo (stället där immigranterna samlades innan de sändes till olika orter).
 
Grundformen till ordet är kokoamiskeskus.

268
26) Allmänt / Hülphers genealogier
« skrivet: 2015-03-12, 21:11 »
Nu skulle jag läsa ordet efter Aschling som vid. Den sista bokstaven kan inte vara ett h. Ursäkta mitt mistag.

269
03) Osorterat / Dödsorsak läshjälp
« skrivet: 2015-03-12, 09:26 »
Ett litet tillägg:
 
mastoidit(is) ac(uta) recidiv(a)
meningit(is) ac(uta) purulent(a)
 
Mvh  
 
Heikki

270
26) Allmänt / Hülphers genealogier
« skrivet: 2015-03-11, 10:16 »
Aschling och Wul***   (möjligen Wulff).

271
Laxarby / Laxarby namn på gård
« skrivet: 2015-02-27, 18:10 »
Jag får det till gingerd (se gengärd i SAOB).

272
Stockaryd / Stockaryd - mantalslängd 1746
« skrivet: 2015-02-27, 18:03 »
h: beswärad af  
twinesjukdom

273
14) Fotografier och vykort / Baksidetext på ett kort
« skrivet: 2015-02-24, 09:57 »
Ett förslag:
 
Alfstad (befintligt släktnamn).

274
Absolut!

275
Embolia / Embolia bifurcatae aortae
« skrivet: 2015-02-11, 11:31 »
Eller också står det ...bifurcat.  (=bifurcatae), om man nu vill vara riktigt petig.

276
To be more precise:
 
... Engländaren Joseph Morrells son ...

277
Det finns ingenting som påminner om ett S, men å andra sidan kunde man tänka sig att namnet är Talander (Emma Talander befintligt i Sverige 1871). I Finland finns för tillfället 12 personer med namnet.

278
Jalander skulle jag tro. Om initialerna vågar jag inte gissa någonting.

279
Skogsfinnesläkter A-Ö / Himainen
« skrivet: 2015-01-29, 09:46 »
Urhemmet till släkten Himainen torde finnas i socknarna Juva (sv. Jockas) och Ristiina (sv. Kristina) i södra Savolax.  
Kristina har en by Himalansaari (Himala ö).  Jag har inte forskat i släkten. Längre söderut förekommer namnet rikligt i socknen Muolaa (Måla) på Karelska näset.

280
Allmänt / Hur vet jag att de är samer?
« skrivet: 2015-01-26, 20:54 »
Vem som är same är en knepig juridisk fråga åtminstone i Finland (definitionen förändrades i fjol). Den som fyller vissa kriterier får bli registrerad som väljare i valet av Sametingets medlemmar. Det har hänt att inte alla som sökt registrering har blivit accepterade av samesämhället som äkta samer.

281
Swedish language / Death record translation
« skrivet: 2015-01-25, 11:05 »
Coming back to what Katrin wrote, Sven Löf was 'skrifven på socken' (line 1), so his upkeep was taken care of by the farm houses of the parish. Parish paupers went from  farm to farm, staying for a week in each place.  
What did 'Guds dom' mean in practice? Any ideas?

282
Swedish language / Death record translation
« skrivet: 2015-01-24, 20:17 »
lidit Högste kropps straff för stöld  suffered the severest corporal punishment for theft
var för ytterligare tilltal ställd under Guds dom     left to be sentenced by God for later relapse.  
Last sentence:
Efter laga besigtning begr.        Buried after coroner's inquest on 1 Jan 18*8.       * illegible figure

283
kokkamoor   kokerska
karjamoor   boskapssköterska

284
Älvsered / Älvsered - dödsorsak svårläst
« skrivet: 2015-01-15, 10:21 »
Jag vågar en tolkning även om skriften inte är fullt läsbar:
 
Fundo ortus obiit eo.  Hän var född på gården och dog där.

285
Bringetofta / Bringetofta - mantalslängd 1746
« skrivet: 2015-01-15, 07:28 »
Mod(ern) onamngif(w)en
 
Mvh Heikki

286
Hassela / Hassela A1:3 1805-18 s.3
« skrivet: 2015-01-14, 19:38 »
Brukshemman.

287
Älvsered / Älvsered - dödsorsak svårläst
« skrivet: 2015-01-14, 19:35 »
ebrietati deditus    ung. 'begiven på starka drycker'.
 
Resten kan jag inte läsa.

288
Gullabo / Döda i Gullabo 19310417 dödsorsak
« skrivet: 2015-01-14, 18:00 »
Meningitis (hjärnhinneinflammation)

289
Åmåls stadsförsamling / Vad kan det stå?
« skrivet: 2015-01-14, 17:55 »
No 12:         Twins(juka)
 
No 108:      otiend (=okänd) barn Siuke

290
08) Domböcker och bouppteckningar / Fattiga karlar 1687
« skrivet: 2015-01-14, 14:19 »
Det ser ut som wåhlefall och skogzrööthe, vad det nu betyda må.

291
Balingsta / Balingsta, Födelse, 1741 - 1779
« skrivet: 2015-01-11, 08:21 »
d. 12. Aprilis föddes Bonden Lars Matzons Son i Bokstad och Christnades d. 13. Ejusden nomine G(rels?)

292
Äldre uttryck / Till hus
« skrivet: 2015-01-04, 18:55 »
Kan det vara fråga om ett TULLhus?
 
Mvh Heikki

294
Förra Fr(älse) Bonden.

295
Torrlösa / Torrlösa-CI-2-1729-1800-Bild-1000-sid-93
« skrivet: 2014-12-24, 08:21 »
Hans Johans (hustru) i Pårup
(förlöst med en ) Son
(Anna Bengt) Bonnas
och kallades  
(Hans Jacobsson i) *esk  Isac Johanss(on)  
 
Mvh Heikki

296
Ett förslag:
 
rad 5:  (under den) hafwer (födt)

297
Urshult / Urshult AIIa:3 s 261
« skrivet: 2014-12-13, 08:13 »
Ett förslag:
 
rad 3:  --- saköresl(ängd)1909

298
Ett förslag:
 
Sophia Sundström

299
Överkalix / Överkalix C:3, vigsel
« skrivet: 2014-12-07, 21:43 »
Afsk(edad) ...
 
Af(lid)ne ...      i Bänghulta Enka.

300
rad 1:  anstältE
rad 4: (blef) afsagd, alldenstundh hustru Marie nu först
dher om och icke till förene ens dher öfwer klagat, iämb wäl hadhe
Maries son, för det slagzmåhl han föröfwadt i hammarsmedian på Tousin
efter Bergz tingz domb lupit gatulop, säijandes Marie, om Tousin wille
lära hennes barn, wille hon dher med gifwa sig tillfridtz, och eij mera tala
på mannens dödh, dy kunde eij annat dher af slutas, än icke Marie dhetta
af afwundh och ilwillia, nu så lång tidh efter slagzmålets förlop, söchte, uthan till-
sadhes dher emoth Tousin, för hennes tiltalan i dhet måhlit här efter wara
frij och ledig.

301
Ukna / Titel? Protokoll från Stjälkhammar Ukna
« skrivet: 2014-11-20, 15:58 »
Främmande man liksom god man är en juridisk term. Kan fr. man och god man vara synonymer här?

302
01) Latinska ord A - V / Cuiusdam
« skrivet: 2014-11-18, 16:38 »
Medici cuiusdam filius    son till någon läkare

303
Söderköping / Bouppteckning
« skrivet: 2014-11-17, 11:41 »
Enheten är nog Kmt (kopparmynt).

304
Några tips:
 
Lägg märke till skillnaden mellan / ch och g / e och o /  ij och y / e och a / h, s och f /
  d och l  / w och r  (i 'wara'. Är slutvokalen a eller e  (i t. ex. stora/store)?  
 
Mvh
 
Heikki

305
sig äntel(igen) willig uthlät, men B. O.  
... der till intet låta beqwämma sig (utan påstodo) dom i saken.
Dy företogz saken till doms efter Parterne giorde afträde och Resolverades
... most tillstå  
som oanständigt är och honom intet bordt (

306
Några förslag:
 
Ett anseenligit wite
NEkade till alt detta förutan att...
H(er)r Kyrckioherdens lof
(särdeles skada); men (att han kallat)

307
09) Feltolkade ord och uttryck / Fæstenum
« skrivet: 2014-11-08, 08:43 »
fästemansöl (här i svensk ortografi) låter sannolikt.

308
Avsked / Avskedad för liderligt beteende
« skrivet: 2014-11-03, 16:47 »
Kan Recnit vara Recru(i)t?

309
22) Tyska / Sterbeurkunde från 1932
« skrivet: 2014-11-03, 16:00 »
Joachimsthaler Strasse bör det stå.

310
22) Tyska / Sterbeurkunde från 1932
« skrivet: 2014-11-03, 15:58 »
Ett förslag (utan tryckskrift)
 
Nr. 146
 
---  am 2. März 1932
                      bekannt
der Kaufmann Reinhold Paetshold
--- Berliner Luisenstrasse 39
--- RuthFlender geboren
Broling
30 Jahre
Anundsjö in Schweden
Berlin Burggrafenstrasse 16
Ehefrau des Kaufmanns Paul Flender
Joachimsthalersrasse 20
ers(ten) März
--- zwei und dreissig
vor(mittags) --- sieben ---
Der ---  ---- es ---- diesen ---
Sterbefalle --
Reinhold Paetzhold
 
In Vertretung Gluck
 
2. März 1932
 
Elneth (?)

311
08) Översättningshjälp / Köpenhamns universitetsmatrikel
« skrivet: 2014-11-01, 14:27 »
sacramentum dixerunt 'gåvo en trohetsed'

312
Jättendal / Jättendal CI:2 (1714-1776) Bild 189
« skrivet: 2014-10-31, 13:56 »
Ett förslag för rad 5, som gör sammanlevnaden ännu mera lycklig:  ljufl(iga). Jfr ljuvlig SAOB.
rad 7   ... föll thenna Mannen

313
Simtuna / Simtuna C:2 (1701-1744) Bild 122 / sid 118
« skrivet: 2014-10-30, 17:57 »
rad 1   ----- utmächtad 'försvagad', dok  'dock'  
  rad 3    stuka

314
Ett försök:
 
År 1810 d. 14 maij hölts laga boutekning efter afledne frälse bonden Olof Geson (?)  
I helg efter -------- som med döden
afgek den 1sta dennes och efter sig lämnat  
fäm barn 3ne söner och 2ne dotrar hwaraf en som är myndig och 2ne söner
och 2ne dötrar omyndige hwars rätt blef
befwakad af des föra förmyndare  
morbroderen Ger Jakobson ---efter
ägendomen upgafs af änkan greta Ges  
Dotter och den myndige sonen Grip Olson  
som följer nämligen ---

315
tompten i A-p.
 
Mvh
 
Heikki

316
Hästen 'håller målet', dvs. är tillräckligt stor (annars skulle den ha kasserats).
 
Mvh Heikki

317
Äldre ord L - Ö / Uttag
« skrivet: 2014-10-25, 13:36 »
På utdrag ur tingsprotokoll från 1700-talet ser man ofta frasen 'sielf uttag' med betydelsen 'partens exemplar av utdrag ur domboken'.

318
Äldre uttryck / Äro på Dahl
« skrivet: 2014-10-19, 08:56 »
Finns det en gård kallad Dahl?
 
Mvh
 
Heikki S

319
Långaryd / Långaryd CI:2 sid 201
« skrivet: 2014-10-09, 21:07 »
Gunnar (?) Jönssons och h: Karin Ambiörns dotters barn på Marenässtorp född d. 16 ejusdem kallad Martha  
 
Namnen på dopvittnena får någon ortskunnig läsa.

320
Nyköpings västra / Nyköpings Sankt Nicolai (Västra), CI:3
« skrivet: 2014-10-09, 16:00 »
Tack, Lotta Nordin. Det var faktiskt första gången jag såg en sådan felskrivning.

321
Nyköpings västra / Nyköpings Sankt Nicolai (Västra), CI:3
« skrivet: 2014-10-09, 14:40 »
Innan jag uttrycker mig för Brask eller Bracsh (som skulle vara en osannolik felskrivning för Brasch), skulle jag vilja se mera exempel på skrivarens h.
För tillfället tror jag nog att Mats har rätt. I alla fall står det inte Brasch (inget c mellan s och h).

322
Söderköping / Med anhållan om Lagfart
« skrivet: 2014-10-07, 19:40 »
Ett litet tillägg:
 
i kraft häraf

323
Julita / Latinsk text
« skrivet: 2014-09-27, 09:00 »
Kan det stå 'parvae indolis' (sic), 'av dålig karaktär'? Jfr. bonae indolis 'av god karaktär'.

324
Julita / Latinsk text
« skrivet: 2014-09-26, 17:18 »
Kan det stå vir trium Litterarum ...

325
Ysane / Inflyttningsnotis 1809
« skrivet: 2014-09-26, 17:03 »
Tack för det. Nog står det hellre Attesterar.

326
Ysane / Inflyttningsnotis 1809
« skrivet: 2014-09-26, 14:56 »
Ett minimalt tillägg:
 
Attesteras...
 
Mvh Heikki

327
Ysane / Inflyttningsnotis 1809
« skrivet: 2014-09-26, 08:54 »
Läser i och utan Bok förswar(ligen) och har enfaldigt be-
grep, har här ordent(ligen)  nyttjat Salighets medlen
och --- H(errens) H(eliga) Nattward --- gården; är wäl
frägdad, från ägtenskapsförbindelse ledig och
har haft Smitt koppor.    (ort)
2. Oct. 1809   å H(err) Doctorns wägnar

328
02) Militära rullor / Översten Ruthwens kompani 1626
« skrivet: 2014-09-24, 14:37 »
Det står Pheball, men namnet Reval är så välkänt, att förväxling/felskrivning här är inte möjlig.

329
02) Militära rullor / Översten Ruthwens kompani 1626
« skrivet: 2014-09-22, 16:54 »
Den närmaste möjligheten nära Wenden bör vara Neu-Pebalg  (modern Jaunpiebalga i Lettland)
 
Vänligen
 
Heikki Särkkä

330
Dunker, C:2 / Dunker C:2 (1706-1764) Bild 87 / sid 84 (AD)
« skrivet: 2014-09-21, 08:22 »
Stina Eriksdr i winsbastugan. fad. Eric Raberg,
w: Per Andersson dersammastades. H: Lisa Ersdr i löta Maria Larsdr i Prestg:

331
Flakeberg / Att läsa en bouppteckning
« skrivet: 2014-09-17, 04:32 »
Sök ord, som finns i flesta bouppteckningar: bouppteckning, barn, döttrarne, sönerne, lämna efter, änkia, änkling, qwarlåtenskap (orden här i gammalstavning), penningar, lös, fast. Snart kan du läsa hela dokumentet.

332
03) Latinska uttryck / A se vitiata
« skrivet: 2014-09-13, 11:25 »
Jag föreslår att det står 'a se vitiata', (som fördärvat/skadat sig), vad detta nu betyda kan.
Börta Jonsd. kommer från Kalf.
 
Mvh HeikkI Särkkä

333
Arboga landsförsamling / Anteckningar på karta från 1729
« skrivet: 2014-09-01, 10:29 »
Förslag:
 
Demolierad staf
 
han (stenen) ...         Här har vi en kvarleva av han/hon som syhtar på en sak.  
 
Troligen har vi något till vänster, som inte syns på bilden här. En mosse kan knappast bestå af dyn   (en del af f:et kan ses till väster).

334
Bosjökloster / Bosjökloster jordebok, 1559
« skrivet: 2014-08-28, 18:48 »
Föreslår läsningen    gesterj (=gästeri) med samma betydelse.

335
En precisering. Googla   www.verwandt.de/karten

336
Jo, det var en felgissning på min sida. Löhmann jämte Lohmann är båda tyska efternamn, den första med 349 bärare i tyska telefonkatalogen. Geografiskt förekommer båda i flera regioner, men deras geografiska distribution är påfallande lik, vilket syftar till ett gemensamt ursprung. Se närmare www.verwandt.de> med kartor.

337
Absolut! Jag menade naturligtvis f och h ;-).

338
Löfman är ett ganska vanligt namn. Är det möjligt, att detta kunde ha fellästs som Löhman? Lilla f och f är ju nästan identiska.

339
Bildgåtan - Övrigt / Vad är det för symbol?
« skrivet: 2014-08-20, 17:10 »
OM bilden nu är tagen i Finland, skulle jag säga att första mannen från vänster påminner mycket om blivande ärkebiskopen Mikko Juva (googla Mikko Juva +kuva): Andra mannen från höger tycker jag liknar blivande akademikern Eino Jutikkala (google namnet för bilden). Vag sägs?
 
Symbolen liknar ett karelskt ornament. Kan det vara fråga om ett AKS-möte?

340
Äldre uttryck / Kumiskt kläde
« skrivet: 2014-08-20, 15:24 »
Comen låter trovärdigare i sammanhanget än heliga staden Qum i dåtida Persien...

341
In fant (=infunno) sig
äfter an modan  
för Rätta
skickelse
Inn Warande (innevarande)
bemälte (J. J.)
Nömmer (=numera)afledna  
Lefwande (son)wed (namn)
före slogs så som föromyndare (=förmyndare) (dannemannen)
 
Resten i modern stavning utan modernisering av ordförrådet:
änkan förmanades efter anfordran förete kvarlåtenskapen
efter anfordran enligt lag som följer

342
Styrnäs / Styrnäs mantalslängd
« skrivet: 2014-08-14, 11:27 »
Skrifwen efteråt
för torparn och ägaren
tilträdt, hustr(u) Sara är gift

343
Han blev casseradt för gammalt bråck. I stället kom korporalen Swen Jansson Egell.

344
Edsleskog / Edsleskog mantalslängd 1732
« skrivet: 2014-08-07, 16:51 »
Det står definitivt Jon Hansson här.
 
Jag får noteringen till 'fattige bewittna alla', dvs. 'Alla bevittna dessa vara fattiga'.  
 
Mvh
 
Heikki Särkkä

345
02) Militära rullor / Rulla 1658
« skrivet: 2014-08-06, 08:28 »
Pär Andhersson L: af Nils Andhersson i Bränderåås.
 
Mycket riktigt har Pär Andersson blivit utskriven till soldat i stället för Nils Andersson.

346
02) Militära rullor / Rulla 1658
« skrivet: 2014-08-05, 11:53 »
L: af   betyder väl 'lejd av'. För övrigt är bilden tyvärr }för liten för att läsas åtminstone på min skärm.

347
Äldre ord L - Ö / Vadmalsstamp
« skrivet: 2014-07-29, 10:56 »
Den senare måste vara en felskrivning för vadmalsstamp (googla detta).
 
Mvh Heikki

348
Bild 147
 
förhuuset

349
Högst troligt. Svordom var det första som jag kom att tänka om.

350
Bild 147
 
rad 1     ordre (?)
rad 4      vid (?)
'Afsagt' kunde väl vara korrekt.
 
Nedre bilden:
 
execration    Franska ordboken ger 1 avsky 2 rasande hat
 
Nästa understrukna ordet måste vara en preposition, möjl. 'uti'.

351
Bild 154
 
Troligen fattas här en bokstav, men förmodligen avses ordet 'krefwia' (=kräva).

352
Bild 150
 
insin(uerat)   'inlämnat'

353
Lägg märke till e:et i generoso (rad 1 och senare).
 
Några korrigeringar med radnummer:
 
4 curas vestras  (förkortad som vras)
clementissime et illustrissime  (förkortade)
Academiam n(ost)ram  
Is civium nostrorum benevolentiam ...
studiorum necessitas  
aes alienum (=skuld)
etc.
 
Det mesta tycker jag är korrekt tolkat.
 
Mvh Heikki

354
På flere ställen står tilltalet Dominatio Vestra (ung. Eders Höghet) i olika kasus, ofta förkortad.

355
Ett par rader ovan:
 
Illustrissimo et generoso Domino salutem plurimam precatur. Academia Franequerana.  
 
Instämmer i vad du säger om brevets innehåll.  
 
Mvh
 
Heikki

356
Söderbärke / Söderbärke C:5, sid 10, nionde nedifrån
« skrivet: 2014-07-09, 13:12 »
Ährl(ig) och Beskied(elig)  
 
dito och  dito

357
Naum / Vad behövde de medellösa barnen?
« skrivet: 2014-07-09, 11:02 »
Har aldrig sett ett 'et' likt det efter 'hjelp' här. Efter Modern har vi förstås det sedvaliga et-tecknet. Kan det stå en enkel punkt efter ordet 'hjelp' + ett hänvisningstecken till något i marginalen?

358
Naum / Vad behövde de medellösa barnen?
« skrivet: 2014-07-08, 14:43 »
Tack Lotta! Jag var förbryllad, normalt heter det ju 'behöva hjälp' och hjälpen.

359
Naum / Vad behövde de medellösa barnen?
« skrivet: 2014-07-08, 13:45 »
Barnen behöfva hjelpet.
 
Mvh
 
Heikki

360
20) Engelska / Vigselcetifikat från Australia
« skrivet: 2014-07-04, 16:34 »
Yons (

361
Fick bewijs til Giötheborg 1754, d. 17 Jul: Kom hem 1758. Gift 1765.
Är nu 1753 hos Mich:  Hemp-s Enk:  
1754 på F--- i tienst.
1756 hos Skredd. Mauritz Stengård.
hos Hr Rådman Lange
1759. Lärde sedan Tunbindar-handtwärket, och  
reste till Götheborg 1768.
 
Mvh Heikki

362
Grangärde / Grangärde C:3 (1733-1751) Bild 254 (SVAR)
« skrivet: 2014-07-01, 20:59 »
nyel(igen)

363
Norrbärke / Norrbärke F:1 (1781-1750) Bild 84 (SVAR)
« skrivet: 2014-07-01, 20:58 »
(en besynnerlig) wettenskap hade...

364
Öreryd / Smålands handlingar 1561:21
« skrivet: 2014-06-30, 08:23 »
Absolut. Ja, där har vi det s.k. nasalstrecket i stället for utelämnat m eller n.

365
Öreryd / Smålands handlingar 1561:21
« skrivet: 2014-06-29, 19:46 »
Instämmer utan tvekan med Bo Perssons förslag: Hakon.

366
Öreryd / Smålands handlingar 1561:21
« skrivet: 2014-06-28, 16:49 »
Jag får det till Andirs

367
Ord i bouppteckningar / Ord i bouppteckningar
« skrivet: 2014-06-27, 20:03 »
bild 2:     Ett förslag: sämre (dito)

368
16) Latin / Petrum libonium
« skrivet: 2014-06-26, 16:32 »
Hur som helst, Petrus Libonius bör kunna finnas i respektive herdaminne.

369
16) Latin / Petrum libonium
« skrivet: 2014-06-25, 11:29 »
Min ordbok säger libum, gen. libi  offerkaka

370
16) Latin / Petrum libonium
« skrivet: 2014-06-24, 11:38 »
Libonius är ett befintligt namn. Libonium är den latinska ackusativformen efter prepositionen hos.

371
22) Tyska / Tysk antavla
« skrivet: 2014-06-21, 14:33 »
Jag får yrkena på de två första bilderna till   Dienstknecht.

372
Björksta / Björksta F:1 (1714-1760) Bild 87
« skrivet: 2014-06-20, 10:05 »
ännu lefde en dotter, som är död i förleden Nyåhr dy  
begaf hon sig till sonen I. O. i Stockbyn, hwarest hon i sin swaghet och tilltagande ålderdoms bräcklighet stundom geck uppe, men mäst sängliggande  
war, men 3 wecker ....

373
Björksta / Björksta F:1 (1714-1760) Bild 87
« skrivet: 2014-06-19, 18:21 »
--- men 3 wecker för sin död, måste hon stadigt hålla sig wid sängen, under hwilken tid hon af sin siälssörjare med herrens nattward bespisad blef.

374
Dagsberg / Lösings häradsrätt sid 529
« skrivet: 2014-06-19, 11:44 »
Mycket riktigt Pillten med ovannämnd betydelse.
Kopparmynt
'Löper' skulle jag våga gissa.

375
Kan vi få lite hjälp angående dimensionerna?

376
Söderbärke / Söderbärke F:1 (1730-1760) Bild 32 (SVAR)
« skrivet: 2014-06-11, 08:45 »
Ett förslag till Lars frågetecken:
 
befats (=skrivfel för befants 'befanns')

377
Söderbärke / Söderbärke F:2 (1761-1784) bild 56 (SVAR)
« skrivet: 2014-06-09, 11:07 »
Änkan Kerstin Jacobsdr if. Tilebo år 1698. Kunde sin Christendom. Gift med sin  
afledne man Hans Hansson i Tilebo. Haft 8 barn, senast (?)6 lefwa. Lefwat christel(igen). Begådt salighets medlen. Dog hastigt af ------ d. 27 Fabr. tå hon lefwat 68 år.

378
Blentarp / Blentarp CI:1 (1693-1737) Bild 68 / sid 62
« skrivet: 2014-06-08, 13:52 »
Jonas Beverlin (förefintligt efternamn)

379
Blentarp / Blentarp CI:1 (1693-1737) Bild 68 / sid 62
« skrivet: 2014-06-07, 16:31 »
rad 4 fr. botten:
 
--- om et richtig hållen skifte medh
wederbörande, och Enkian Agda (?) Jönsdotter aff  ---
Löftes Män ---

380
Söderby-Karl / Roslags-Bro dödbok 1688-1702, avseende 1694
« skrivet: 2014-06-07, 11:45 »
Låt oss anta för argumenteringens skull att ordet är en titel. I så fall står det på rad 1: Kerstin (titel)s d(otte)r. Det borde finnas andra exempel på motsvarande: Lisa Löjtnantsdotter eller Caisa Torpardotter. Sådana är dock knappast befintliga. Den närmaste slutsatsen är att efter förnamnet kommer patronymikonet.

381
Kan någon kommentera på frasen 'wille suijn'. Betyder det att den ena kallade den andra för ett vildsvin?

382
Ehuru wäl Tingsrätten hadhe haft fogh beläggia Jacob Goffeaus hustru widh Österby, hustru Barbro, för dhet hon medh otidiga ordh hadhe öfwerfallit , Cousin Gillaums hustru Catharina Baija, och henne, som hon wille suijn af hastighet ökmampn kallat, doch lijkwäl blefwo dhe in för Rätten , medh hwarandra sålunda förlijkte och wänner att dhe mehra hwarcken uti ett eller annat, skulle dhet ringaste hwarannan något förkasta, wräkia , eller i någon måtto förolämpa, och de den samma förlijkning på någon dhere sijdhan skulle bryta, dhen då utan något --- måhl ., till 40 marks (?) silfwermyntz straff, skulle undhergifwen wardha.

383
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / Casus Matif
« skrivet: 2014-06-06, 08:52 »
Kanske idel spekulation, men föreslår dock frasen causa mortis 'dödsorsak' för läkarbetyget.

384
Råneå / Råneå_födde_1768-1765_C:3
« skrivet: 2014-06-05, 16:00 »
Återstår problemet varför han här kallas för 'dalakarlen'. Är han verkligen från Dalarna eller var det fråga om prästens misstag?
 
Mvh Heikki

385
Råneå / Råneå_födde_1768-1765_C:3
« skrivet: 2014-06-05, 15:56 »
Tack, Östen. Det är bara fritextsökning som ger resultat på 'dagkarl'.

386
Råneå / Råneå_födde_1768-1765_C:3
« skrivet: 2014-06-05, 14:41 »
Det är värt att notera att ordet 'dagkarl' står inte i SAOB, men däremot nog dalakarl (se dalkarl). Är dagkarl ett dialektord med betydelsen 'dagsverkare'.

387
Råneå / Råneå_födde_1768-1765_C:3
« skrivet: 2014-06-05, 08:39 »
Ordet är dalakarlen.

388
Blentarp / Blentarp CI:1 (1693-1737) Bild 139 / sid 133
« skrivet: 2014-06-04, 14:55 »
Jag får det till
Anders Ruthz Barn...

389
Får titeln} till
 
auctions kammare wackt-mästaren
 
Resten får någon annan tyda.

390
Söderby-Karl / Roslags-Bro dödbok 1688-1702, avseende 1694
« skrivet: 2014-06-02, 13:57 »
Det ser ut som namnet hade givits i två olika former:
1) rad 1   Cremers dr
2) rad 3    Crementer
 
Jag vet inte om det är en variant av Clemet elelr ett helt annat namn.

391
Roslags-Bro / Roslags-Bro dödbok 1702-1749, avseende 1707
« skrivet: 2014-06-02, 13:45 »
rad 2-3     ... ifrån TilRåda
 
rad 6    TilRada

392
trindpanna (!) noteras i SAOB med betydelsen 'rundpanna'.

393
16) Latin / Kaffebedrägeri?
« skrivet: 2014-05-27, 14:52 »
Nästsista ordet: ignominia 'skam'.
 
Bilden är för liten för att möjliggöra läsning av av det tillagda ordet.
 
--- coffeae, quas (vilka)---

394
Sventorp / Stora Bråten 1830
« skrivet: 2014-05-24, 12:22 »
protest med förfrågan - och förmodan, att (----- Eurenius etc.)
Ingen närmare protest 1832

395
03 Arkivvård / Ta bort lukt ur gamla dokument
« skrivet: 2014-05-19, 20:58 »
Om frysen war en god idé, skulle ingen mögelbildning finnas i gamla träbyggnader i ett kallt klimat utan uppvärmning. Jag kunde hellere tro på strykjärnbehandling, MEN ALDRIG utan att ha testat idéen på värdelösa papper.

396
Viby / Viby AI:3 bild 140 sid 263
« skrivet: 2014-05-16, 08:35 »
Bokstaven är B, men vad den syftar till kan jag inte säga.

397
Ser besynnerligt ut, men skulle gissa på Ersdotter.

398
Torsås / Dombok 1694
« skrivet: 2014-05-05, 11:02 »
40 åhrs tijd suttit ...

399
Torsås / Dombok 1694
« skrivet: 2014-05-05, 10:58 »
Med gammalstavning: för dänskull (=därför) aflade ...

400
Tyvärr räcker det inte med EN eller ens tio sådana. Starta eget på grund av den text man vill läsa är den enda effektiva utvägen i början.  
 
Mvh Heikki

401
Det är ingen konst att göra sig en lathund på grund av en text som innehåller alla alfabetets bokstäver som här. Skriv av hela alfabetet först. Under/på varje bokstav kopiera bokstavsformen i texten (i enstaka fall kan det vara två eller tre). Efter några dechiffrerade rader behöver man ingen hjälpread mera. Lycka till!
 
önskar Heikki

402
Jag vet inte på vilken sida domen börjar i slutet, men den inleds normalt med ett av orden Utslag, Resolution eller liknande som står som titel mitt på raden.

403
Järnboås / Järnboås F:1, b194, vä uppslag, no 42
« skrivet: 2014-04-28, 13:59 »
Ursäkta, men håller fortfarande vid min tolkning: 'ålderdoms bräckligheter' ...'swaghet'.      I handstilen har 'u' i t.ex. 'under' en klar sväng ovanpå. Något sådant syns inte i ordet som tolkats som 'lungsot'. Pennan i första bokstaven i 'svaghet/lungsot' har gått ner hela vägen som i bokstäverna s, g, j eller q. Till yttermera visso måste jag säga att jag aldrig sett 'bröst lungsot' som dödsorsak, bara lungsot.  
 
Vad säger Lotta Nordin?

404
Järnboås / Järnboås F:1, b194, vä uppslag, no 42
« skrivet: 2014-04-27, 20:10 »
Knappast läsbar, men jag skulle föreslå:
 
(ansatt af ålderdom) bräckligheter ---- (wid sängen) under sin swaghet
(att spisas med) d(en heliga) nattwarden

405
16) Latin / Simris-CI-1-1689-1761-Bild-93
« skrivet: 2014-04-25, 08:49 »
Instämmer med Bo Persson. Misstog mig på fel rad.

406
16) Latin / Simris-CI-1-1689-1761-Bild-93
« skrivet: 2014-04-24, 21:25 »
Dom(inica) 3  Adventij

407
Dorotea / Landskontor utslagskoncept
« skrivet: 2014-04-23, 09:57 »
fägärdor  (se gärde i SAOB)
dermed  (instämmer)
bergtången
 
Kanske någon kan korrigera eller bekräfta.

408
Hultsjö / Hultsjö - född 1704
« skrivet: 2014-04-22, 08:38 »
Det ser ut som 'boken', vilket skulle vara tvivelaktigt som ortsnamn. Föreslår därför 'baken' (Backen).
 
Mvh Heikki

409
Haraker / Harakers kyrkoarkiv 1842-1860
« skrivet: 2014-04-13, 17:58 »
åt barnets Mormoder

410
1 st. liten K----
1 st. Panna Järn
1 st. liten Wed yxe
1 st. Hand yxe

411
intet mehr än een åbo tola / kan
Sed(an) Arftagandernes  
berörde hemman
till 600 daler kopparmynt
benögda
att ehwem som hemmanet
kommer
uti een summa.

412
Korrigerar mig själv. Ro Resolutio 'utslag'.

413
Jag förmodar, att förkortningen före 'Efter' kommer från latinet, kanske från Respondens 'svaranden'. Kan någon bekräfta?

414
Rogberga / Rogberga C:1 a.477 Vad står det om Anders?
« skrivet: 2014-04-06, 08:30 »
sal. salig 'avliden, död'

415
(hand å book) betygat  
ty
 
Notera, att ij i 'likmätigt' och y i 'betyga' eller 'ty' är olika. (Svansen på y-et svänger åt vänster).
 
Mvh  
 
Heikki

416
Hagby / Hagby SCB Döda 19410203 Dödsorsak
« skrivet: 2014-04-04, 08:44 »
Undrar om förkortningen före 1440 står för nomenklatura.

417
Fågelås, Norra och Södra / Fågelås vigda 1732
« skrivet: 2014-04-03, 17:14 »
Swenstorp

418
02) Militära rullor / GRM hälsinge regemente 1817 bild 1970
« skrivet: 2014-04-01, 21:07 »
Karlen begär och får afsked för
orklöshet och (ord överstruket) i anseende till fattig
dom och (överstr.) berömlig tjenstgöring under krigs
tillfälligheterne 1808 och 1809 i Finland, samt 1813
och 1844 --- Norrige, derunder han sig genom mod
och tapperhet utmärkt, anmäles han till underhåll
i 4de classen. Bevistat Lappfjärd, Ömossa, Vörrå
Orravais, Kalajockis, Haneborg, Kjölo, Rackestadd ---
affairer  
 
Comend: i Sthm

419
01) Latinska ord A - V / Duxit
« skrivet: 2014-03-31, 09:15 »
Ofta ser man också det längre uttrycket uxorem duxit N. N.  'gifte sig med N. N.'.

420
01) Latinska ord A - V / Duxit
« skrivet: 2014-03-30, 19:55 »
Vänligen ignorera det senare 'jag'.

421
01) Latinska ord A - V / Duxit
« skrivet: 2014-03-30, 19:49 »
Jag skulle vilja lägga till, att inte jag HELLER tycker att jag prästen INTE litade på sina församlingsbor, tvärtom.

422
01) Latinska ord A - V / Duxit
« skrivet: 2014-03-30, 11:47 »
Jag undrar om det betyder att prästen har litat på vad personen själv sade om sitt namn, mao de hade inte uptett något betyg.

423
Radnummer
2 inlade,    Bergbohm,     närwaru
3 å          (på grund av kontexten 'deras wägnar')    
3-4 (så) som (syns inte på bilden)  Sal.    
5 (sin) deel
6 dhen dhe
8 iembwäll, henne
9 Systerdelar
10 dhe
11 bekomma, Käranderne
 
Mvh Heikki

424
General questions / Determining Birthplaces
« skrivet: 2014-03-28, 17:34 »
Muster rolls (mönsterrullor) normally give the man's place of birth by province, rarely by parish level. Try and follow Nils JOnasson in the church records, which might show that he enlisted as soldier and was given the last name Diurberg.

425
Vill man vara riktigt petig, kunde man transkribera 'uthj', 'westra lång=gatun' och 'efter'.  
 
Mvh Heikki

426
22) Tyska / Tysk vigselbok - Trauungsbuch
« skrivet: 2014-03-18, 11:22 »
(Rakusa Maria) Wirtschaftlerin  'hushållerska'

427
Vimmerby / Vimmerby födda 17210604 Anna Barbara
« skrivet: 2014-03-07, 10:15 »
Sista bokstaven i Hälle*   liknar mycket sista bokstaven i Nyman, så skulle jag föreslå läsningen Hällen.

428
Föreslår att första ordet är     'Graverad', dvs. skattskriven.

429
Titlar, benämningar och tilltal / Pappa / Mamma / Far / Mor
« skrivet: 2014-02-27, 15:59 »
Att PAPPA och MAMMA först började användes inom den högsta aristokratin hänger ihop med franskans dåtida höga ställning som främmande språk inte bara i Sverige men överallt i Europa. Jfr franskans maman och papa i tilltal.

430
Jag får det till    egre by.
Problemet med det är att ingen sådan by namns i Tuutari församling. Egre liknar början på namnet Äyräpää (äldre Ägräpä). Ä. var en urgammal pogost på Karelska näset nämnd redan på 1300-talet. Kunde egre by vara en förvanskning av Ägräpää?

431
Nydala / Nydala - mantalslängd 1713
« skrivet: 2014-01-26, 15:19 »
Javisst ska det vara det.

432
Nydala / Nydala - mantalslängd 1713
« skrivet: 2014-01-26, 13:42 »
Får det till
 
Höller ---
I stället --
Noch --

433
Jag tycker tre saker är ungefär lika viktiga:
1) läskunskap i äldre skrifter
2) kunskap av forskningsmetoder (=erfarenhet)
3) motivation.
Fattas någon av dessa kan de två andra inte kompensera för bristen.

434
15) Möbler och föremål / Tolka 4 bokstäver
« skrivet: 2014-01-08, 13:35 »
Utan vetskap om någon passande person vågar jag gissa Dr. K. v(on) J--s. Stilen kunde väl vara fr. 1900-talet.

435
Torsås / Boskapslängd 1630
« skrivet: 2014-01-06, 08:47 »
1) Uthsäde
5) G: stodh
6) u: stodh
10) Kiör
11) Quigor
12) g: fåör  
13) u: fåör
18) g: swinn
 
Mvh Heikki

436
Allmänna språkfrågor / Alfabetet från 1500- till 1900-talet
« skrivet: 2014-01-01, 11:42 »
Gemena i stället för versaler i början på namnet är ingenting ytterst ovanligt. Vad gäller inlärning av den tyska stilen, skulle jag rekommendera tolkning av namnlistor (speciellt förnamn). I andra slags gamla texter kan man ofta möta ord, som man inte känner igen ens i tryckskrift. Förnamn som man aldrig sett förr är sällsynta, medan sådana ord träffar varje nybörjare lätt i domböcker.
Att tolka en sammanhängande text beror först och främst på ens förmåga att förstå helheten skulle man ha sett texten i tryckskrift. Börja hellre med flyttningsattester eller bouppteckningar än med domböcker.

437
Torsås / Torsås jordebok 1638
« skrivet: 2013-12-22, 10:11 »
Undrar om texten är af missskrifning förderfwad.
 
1. raden:  Sädhen  (=sådden) förderfwat aff
2. raden:  Mijss dhanförarfedt     1/2 owist
 
Föreslår    'missåren / missöden' för meningen på andra raden.
 
Mvh Heikki

438
Pajala / PAJALA BOUPPTECKNING.
« skrivet: 2013-12-16, 17:19 »
Vuorso måste betyda ung ren. Jfr. nordsamiskans vársá 'fåle'.  
 
Gissningsvis orack kunde vara kastrerad ren. kanske någon kan bekräfta.

439
02) Brev m. m. - 1500-talet / Fastebrev, 1587
« skrivet: 2013-12-13, 13:51 »
(gård med all sina uttägor som förschrefun ståår
---- (Skoog), skjul och fiske (watn)(när) by och fierran

440
Torsås / Torsås jordebok 1657-1659
« skrivet: 2013-12-13, 10:52 »
under Grefweskapet
Grefweskap

441
Pajala / LAPPMANNEN PEHRSSON-SUKKI Pajala HVI:1
« skrivet: 2013-12-05, 11:38 »
Ett litet tillägg:
 
(betygar på) begäran

442
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / Mastitis suppurativa
« skrivet: 2013-12-02, 18:30 »
Kanske MASTITIS suppurativa.

443
Oppeby / Oppeby, AI:18 s.140 Vad står det?
« skrivet: 2013-12-01, 14:42 »
Ett förslag: Samma betyg (som han/hon fått tidigare).

444
22) Tyska / Räkenskapsbok
« skrivet: 2013-11-24, 20:48 »
Jag slog fel. Tackerort heter faktiskt Tahkuranna på estniska.
 
Dock står Tackerort fyr på Dagö, men detta är kanske inte relevant i sammanhanget.

445
22) Tyska / Räkenskapsbok
« skrivet: 2013-11-24, 20:14 »
Niclas, Tackerohrt är så nära det gamla tyska ortnamnet Dagerort i Estland att det är naturligt att anta identitet här, men jag har ingen oberoende bekräftelse på saken.
Vad får dig att tänka att Tackerort är nuvarande Tahkuranna?  
 
Jag undrar om Eesti Onomastika Bibliograafia (googla detta) kan vara av nytta?

446
22) Tyska / Räkenskapsbok
« skrivet: 2013-11-24, 18:02 »
Tackerort här syftar på Dagerort, en udde på Dagö i Estland. Nu heter udden Kalana.

447
22) Tyska / Räkenskapsbok
« skrivet: 2013-11-24, 17:11 »
Wackenbuch  OK 'en längd som upptecknar utskylderna för varje gård'
bauren OK
eingelie(fert)  'levererade'
Gerächtigkeit 'skatt'  (Gerechtigkeit)

448
Ett par förslag till smärre ändringar:
 
andre (plantatier) ...... inrättadhe

449
Söne / Generalmönsterrullor
« skrivet: 2013-11-11, 20:27 »
Korrektion: och anmäles...

450
Söne / Generalmönsterrullor
« skrivet: 2013-11-11, 20:25 »
Hästen appr(oberas), karlen under Pommerska kriget
blesserad uti högra handen samt skuten i Wänstra knäet är oförmögen att förtiena sig födan, i så f--tta omständigheter, tient ganska wäl oh anmälas till underhåll.

451
01) Latinska ord A - V / Incapax
« skrivet: 2013-11-09, 16:30 »
Incapax är nog ett förefintligt latinskt ord.

452
16) Latin / Rättvik AI:1 (1670-1700) sid 1
« skrivet: 2013-11-04, 16:28 »
In nomine Dei Altissimi i högsta Guds namn  
 
Vad den senlatinska ex auspicio betyder här får någon annan förklara.

453
16) Latin / Rättvik AI:1 (1670-1700) sid 1
« skrivet: 2013-11-03, 19:01 »
Ge gärna en bild så vi kan se vad som döljer sig bakom frågetecknen.

454
Söderbärke / Söderbärke Söderbärke-F-1-1730-1760-Bild-55
« skrivet: 2013-10-30, 13:43 »
Skinskattberg (modern stavning: -skinn)utan t-streck kan det tämligen stå.

455
Söderbärke / Söderbärke Söderbärke-F-1-1730-1760-Bild-55
« skrivet: 2013-10-30, 08:35 »
Skinfallberg
Sunnanfors
 
mvh Heikki

456
Hjälmseryd / Hjälmseryd - mantalslängd 1736
« skrivet: 2013-10-28, 08:41 »
hustru över 70 år gammal (här utskriven i modern ortografi)

457
Hultsjö / Hultsjö - bouppteckning 1789
« skrivet: 2013-10-27, 09:16 »
Det står Karls Krona. Jfr. å och r i ordet året på nedersta raden.

458
Njutånger / Vad står det
« skrivet: 2013-10-23, 08:32 »
Det står nog
 
Borto (=bortavarande) dotter

459
Om snöret löper genom en ögla i golvet, kan förmålet användas att dra stöveln från foten. (En gissning).

460
... bewiste et Swen Swensson i Cwarnegården på wägen ifrån Christianpoel medh en steenslag honom et kiötsår derföre sakfältess till at böta 6 mark.

461
handelsman

462
Äldre ord L - Ö / Äga
« skrivet: 2013-09-23, 15:21 »
Emellan Anna Könetar, ifrån Osmanjerfwi by och Mattz H, H., som förr ägt dess dotter Margreta Laitar med hwilken han aflat ett pigebarn, men efter dess död gift sig med Kirstin Tirotar bewilliades oppå begiäran ett lagligt skifte.  
 
Betyder 'ägt' här 'häfdat' eller är det ett slags skrivfel för 'äktat'?

463
Söderköping / Bouppteckning Söderköping
« skrivet: 2013-09-18, 14:49 »
föreskjutne  
Kr(ono)- och St(ads)utskylder  
 
Mvh
 
Heikki

464
07) Litteratur om latin / Latin för Släkthistoriker (ordbok)
« skrivet: 2013-09-04, 11:51 »
Att ha endast ett par accentfel i en bok på 412.000 tecken är nog en hedersvärd prestation! Gratulerar!

465
Asker / Asker HFL 1881-1885 AI:24a, s 93
« skrivet: 2013-08-19, 11:35 »
Här kommer 8§ 5 mom.:
5:o. I den händelse föräldrar eller målsmän skulle tredskas att efterkomma de föreskrifter, hwilka i afseende på barnens skolgångs-skyldighet blifwit meddelade, skola de tredskande undergå warningar af Presterskapet och, der ej sådant haft åsyftad werkan, af Kyrko-Råd, eller annan Communal-Styrelse, så framt en sådan framdeles warder inrättad. Om dessa warningar förblifwa fruktlösa, må barnen kunna ifrån föräldrarne skiljas och till wårdande åt andra personer öfwerlemnas, samt kostnaden för barnens underhåll, jemte skol-afgifterna, hos föräldrarne eller målsmännen i laga ordning utmätas.

466
Äldre ord A - K / Fängnålsknippe
« skrivet: 2013-08-15, 20:57 »
Tack för svaret!

467
Äldre ord A - K / Fängnålsknippe
« skrivet: 2013-08-13, 16:45 »
Fängnålsknippet hörde till infanterisoldatens utrustning. Innehöll det olika småsaker för omsorg av musketten? Jag kunde inte finna en bild på det.

468
Nästsista fråga:
 
Jag får det till Gråttetorp.

469
Det verkar stå Tilslekogz (!) S. men syftar uppenbarligen på Tisleskog socken.

470
Rusthållare / Rusthållare
« skrivet: 2013-08-08, 13:46 »
Rusthållarna hörde till det högsta skiktet i bondeståndet. En inte oansenlig del av ståndets riksdagsmän var rusthållare.

471
Precis som Peter säger, Gudmundi är ett patronymikon här.
 
Mvh Heikki

472
En precisering:
 
efter att ha sänt sin ansökan hit.

473
Instämmer med Markus och föreslår en lite olik ordföljd med samma betydelse:
 
Mottogs i de akademiska medborgarnas antal efter att ha sent sin ansökan.

474
Döderhult / Döderhult Initialer profilfoto
« skrivet: 2013-07-19, 18:22 »
Jag också.

475
Bällefors / Bällefors C:3 sid 165
« skrivet: 2013-07-19, 16:30 »
Erichsdotter

476
Döderhult / Döderhult Initialer profilfoto
« skrivet: 2013-07-19, 08:36 »
Tror också hellre på 7/9 än 7/4. Om JB har jag ingen tvekan.

477
Torsås / Torsås 22 november 1658
« skrivet: 2013-07-18, 13:48 »
Tillägg:
 
Pater in Christo plurimum honorande
 
'Christo' förkortad här.

478
Visnums-Kil / Visnums Kil EI:1 (1706-1798) bild 30 / sid 47) AD
« skrivet: 2013-07-17, 15:17 »
Jag får namnet till Larss Ferdinandeson. Resten går jag bet på.

479
03) Osorterat / AIa:90 s.5 AiDbild 7290 Bouppteckning
« skrivet: 2013-07-15, 18:47 »
Gång (Gang?) Kläder
1 st. swart Chamlåts klädning
1 st. Chartuns klädning brun båttn
 
kamlott: typ av ylletyg
kattun:  typ av bomullstyg
Se också SAOB

480
Litslena / Litslena Namn
« skrivet: 2013-07-11, 15:24 »
Latiniserade släktnamn var sedvanliga hos prästerskapet alltsedan prästerna började anta släktnamn. Även tidigare bar prästerna ett latiniserat förnamn och patronymikon.

481
Östraby / Östraby husförhörslängd 1895
« skrivet: 2013-07-11, 10:21 »
Med sammanhanget menar jag bara, att 'arbets' menar något framför 'betyg', men oeb:/ceb:, såvitt jag vet, betyder här ingenting.
 
Å andra sidan är din slutsats rimlig.

482
Östraby / Östraby husförhörslängd 1895
« skrivet: 2013-07-10, 18:44 »
Tar inte ställning till vad det }står, men arbetsbetyg passar i sammanhanget.

483
Oppmanna / Oppmanna död 1699
« skrivet: 2013-07-08, 08:46 »
Förslag:
 
Mod: Ageda
knecht  
ifrån hustro (wid Capitel)}

484
16) Latin / Tre latinska ord
« skrivet: 2013-07-06, 13:46 »
peperit   'födde' (gave birth)
quae 'som'
 
Mvh Heikki

485
03) Osorterat / Latin Revsund AI:4 s138
« skrivet: 2013-07-06, 08:19 »
Eller: bevistelseort okänd

486
Kan inte finna ordet i SAOB, men så skulle man tro.

487
ett Apartemeng och Swinstiga samt att gården begagnas samfeldt under en ingång från gatan, sådan den nu befinnes till

488
Bilden är faktiskt för liten här, men ett par rader kan läsas:
 
fr. och m. r. 2:
 
i staden och hospitals Qvarteret belägne halfwa hus och gård, hwilken hälft  
består af en stuga med förstuga och från förstugan afskiftadt Contor samt
en bod med 2ne rum ett -----

489
Odensvi / Odensvi C:2 (1721-1760) sid.528 Oct.12
« skrivet: 2013-07-03, 14:26 »
Utan ett längre prov av handstilen är det svårt att säga om det nästsista understrukna ordet är ock hellre än med.

490
Visnums-Kil / Visnums Kil C:1 (1688-1743)
« skrivet: 2013-07-03, 08:36 »
Absolut. Det lilla e:et i Anders och Aruesons är identiska.

491
Korrigering omedelbart. Bör stå: hattgalon.

492
svettgalon sönderstott  
 
Det ser ut som ö-prickarna var borta. Man kunde vänta ordet'sönderstött'.

493
Visnums-Kil / Visnums Kil C:1 (1688-1743)
« skrivet: 2013-07-02, 08:13 »
Arvidssons (i modern stavning) skulle jag gissat på. Nu läser jag det till Arudsons.  
 
Mvh Heikki

494
Visnums-Kil / Visnums Kil C:1 (1688-1743)
« skrivet: 2013-07-01, 11:55 »
Anders Aru--sons och h. Katrina Jonsdot barn föt d. 18 dito
Fadd(rar)

495
Ett par tillägg:
huusö Sörngård
H(er)r EsquadronsPredikantens wid Smolands (Cavallerie)

496
Almesåkra / Almesåkra BI:1 s86 - döda 1709
« skrivet: 2013-06-29, 08:38 »
100 och et hal(f)t åhr

497
Torsås / Torsås 22 november 1658
« skrivet: 2013-06-28, 08:51 »
Det inledande latinet (såvitt det nu är av intresse) ser ut som följer:
 
Admodum Reverende, Excellentissime et Amplissime vir
Pater in (ortnamn?) plurimum honorande

498
Jag tar de lätta frågorna först.
 
Luukkanen/Luukkonen kommer från det bibliska förnamnet Luukas eller dess variant Luukka.  
 
Vad gäller ändelsen -nen, man kan säga att de flesta namnen av typen X+nen har sitt ursprung i förnamnet X. Ändelsen -nen här betyder ungefärligen 'en medlem av släkten X' eller 'ättling till X'.  
 
Visste Du att Ingermanlands Revisionsprotokoll 1638-1639 för Nöteborgs län är en utmärkt källa för släktforskare i att den listar namnvis alla bönder i varje by och ger tiden för deras ankomst samt födelsesocknen i Finland? Protokollet kan läsas på Internet om man är medlem av SSHY (Släkthistoriska föreningen i Finland / Suomen sukuhistoriallinen yhdistys). Inträdesavgiften är ringa jämförd med fördelarna.  
 
Mvh Heikki

499
Sköldinge / Sköldinge C:2, Bild 119
« skrivet: 2013-06-22, 09:23 »
Får det till Årsta.

500
Bäreberg / Bäreberg läshjälp
« skrivet: 2013-06-19, 16:52 »
Alla i Vindbo.  
Ibm ibidem 'därsammastädes'

Sidor: [1] 2 3 ... 5