ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Kristina Matan

Sidor: [1]
1
Vimmerby / SV: Jöns Simonsson
« skrivet: 2020-01-20, 10:42 »
Aha, tack för klargörandet, då återstår bara fastern i Bredshult.

2
Vimmerby / SV: Jöns Simonsson
« skrivet: 2020-01-19, 16:38 »
Följande fynd om Jöns Simonsson i Sjundekvill visar att han hade en faster i Bredshult, Vimmerby landsförsamling och att hans mor suttit änka i Faggemåla, Lönneberga socken, sedan fadern försvunnit under kriget i Polen. Aspelands härads dombok 1698, sommarting § 20: En gränstvist mellan Faggemåla och Hullingsryd behandlas. "Cornetten Jöns Simonsson i Siundeqwill, 70 åhrs Man, wittnat att han för 50 åhr tillbaka warit hos sin faster i Breshult, har han ofta gått i fääskogh, och tagit fäät igen på den Parken, dher nu dhe twistiga Ängiar liggia (…) Cornetten berättade widare att sedan hans fader blef borto i Pålandh, har hans Moder sutit änka, Cronogården i Faggemåhla äfwen illa wedsutten af folk som intet haft wårdhnat om sigh (…)."

3
Thanks to a generous relative in Sweden I have gotten information that Carl Johan Svensson took the name Soderholm in America, where the family settled down in Jamestown and later on in Sugar Grove, Warren, Pennsylvania. In America they got yet another child, Selma born 1870-09-23. Carl Johan Svensson Soderholm died 1905-03-26 in Sugar Grove, while his wife Christina Charlotta Bergholm died 1908-12-23 in Sugar Grove. They were buried at Mission Covenant Church Cemetery in Sugar Grove and their grave can be seen at "Find a Grave".

4
Norra Vi / Norra Vi
« skrivet: 2015-01-19, 14:11 »
Amund Anderssons i Visslevik ovan omtalade son Anders flyttade uppenbarligen till Vadstena, där han blev tullskrivare. Ydre härads dombok 1702 höstting § 48: Jöns i Svenningeby framkom för Rätten och anhöllt om Tings Rättens Attestatum att hans Broder Tullskrifwaren Anders Somme i Wadstena äger allenast 14 daler Kmtts wärde i des afledne Moders hust: Elin Andersdotters 1/3:gh af 1/4:gh utj Skattehem:t Swenningeby i Norra Wij S:n, hwilken fierdedeel Jöns fader Amundh Andersson inlöst i warande Echtenskap medh be:te sin hustru Elin (...).

5
Bellö / Bellö
« skrivet: 2015-01-10, 23:04 »
Hej Göran och Karl-Henrik! Ur Ydre härads dombok 1702 höstting § 47: Inge Jönsson i Visslevik har svågern Jöns Amundsson i Svenningeby. Ydre hd dombok 1703 höstting § 6: Inge Jönsson i Visslevik får första uppbudet på en del i Svenningeby han köpt av sin svärfar Amund Andersson i Svenningeby.

6
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 09 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-05, 20:53 »
Hej Leif! Titta på under fliken Faktabanken på Rötter, så hittar du Tillfällighetsfynd, som innehåller notiser upphittade långt från respektive persons bostadsort. Där kan man göra värdefulla fynd. Mvh

7
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 09 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-04, 20:46 »
Per Nilsson i Jonsbo, Horn socken, trolovades 1690 med klockarens dotter i Norra Vi socken Elisabet Eliasdotter, enligt Norra Vi C:1 trolovningslängd 1690 (sidan 167 tryckt paginering), se Tillfällighetsfynd.

8
Åtvid / Äldre inlägg (arkiv) till 28 mars, 2014
« skrivet: 2013-11-13, 19:11 »
Hej Eva-Britt! Texten lyder (vad jag kan se): 1875 Lifräntan 6 kronor med arfsrätt för Åtv. kommun om barnet dör före 10 års ålder. Livränta är en äldre benämning på pension. Någon har tydligen bekostat ett pensionssparande åt detta barn. Kanske var det genom välgörenhet? Ifall barnet dog före 10 års ålder skulle sparkapitalet tillfalla kommunen. Mvh Kristina

9
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2014
« skrivet: 2013-02-23, 18:38 »
Stort tack för tipset, Bo! Ska försöka leta i dem vid tillfälle.
MVH Kristina

10
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2014
« skrivet: 2013-02-23, 10:03 »
Hej Bo Persson! I inlägget strax ovan omtalar du att det i länsräkenskaperna finns en längd över chartae sigillata, vilket låter som en guldgruva. Vilket signum har denna längd?
MVH Kristina

11
Hej Bo och Göran mfl! Lite kompleteringar om Hindrich Fransson Schröder: Innan de köpte Sandvik var han och första hustrun Botilla bosatta i Norrsånna, Edshult socken åren 1647-1651 enligt mantalslängderna, där hustrun benämns Botill Ingemarsdotter. Hindrich Schröder fick tingskötning på Norsånna vid vintertinget 1648 och sålde det sedan vidare enligt vintertinget 1652. Till Sandvik anlände paret 1654 enligt mtl. De fick tingskötning på Sandvik vid hösttinget 1656 då Hindrich Schröder sades befinna sig i Polen och hustrun kallades Botilla Ingieldsdotter i domboken. Hindrich Fransson Schröder och hans första hustru Botilla Ingieldsdotter/Ingemarsdotter är även mina anor. Tyvärr ges inga uttalade släktuppgifter i notiserna om gårdsköpen.

12
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 16 december, 2012
« skrivet: 2012-11-16, 19:27 »
Hej Göran och Karl-Henrik! Här kommer lite smått och gått som visar att Joakim Hansson mycket riktigt var son till Hans Nilsson i Ingarp.  
Södra Vedbo härads dombok 1699 ST § 52: Erik Börjesson i Stolparp är svåger till Anders  
Olsson i Skäljaryd. Även Sune Larsson gift med Elian Hansdotter, de kärar till sin svåger  
Joakim Hansson i Ingatorp om innestående gäld och skuld i sterbhuset efter deras (hustrurs)  
mors död, det gäller Joakims mor. (Detta sker ju 1699, ett år efter att Elin i Ingarp avlidit, enligt Karl-Henriks inlägg.)
Södra Vedbo härads dombok 1699 ST § 3: Joackim Hansson och dhes hustro Ingrid  
Olsdotter låta Upbiuda Een fierding uthi Skattehemmanet Ingatorp, som han af sin fader Hans  
Nilson inkiöpt för 62 dr 16 ör Silfrmt effter Breff af d 17 Junij Ao. 1699, uppbjudes första  
gången.
Södra Vedbo härads dombok 1700 HT § 8: Joakim Hansson i Ingatorp har systern Karin i  
Stolparp. Dito dombok § 30: Joakim Hanssons köp av Ingatorp omtalas. Syskonens möderne  
i Ingatorp Skattejord tas upp. Joakims syster heter Elian Hansdotter.(Jag antar att Karin var gift med Erik Börjesson i Lid, sedan i Stolparp.)
Joakim Hansson fick tredje uppbudet på en fjärding av skattehemmanet Ingatorp han köpt av  
sin far den 17 juni 1699 (S Vedbo hd dombok 1700 VT uppbudsprotokoll).

13
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 27 maj, 2013
« skrivet: 2012-09-25, 14:08 »
Hej Hannelotte! Jag kan bara bekräfta delar av antavlan och komplettera med några syskon. Sevede härads dombok 1761 sommartinget § 47: Änkan Ingegerd Jonsdotter stämmer sin son Jon Jonsson i Hallersrum för att han inte lämnat tillbaka några saker han lånat av henne. Ibidem § 48: Jon Jonsson i Hallersrum stäms av sin broder Gunnar Jonsson i Hallersrum. Ibidem § 51: deras avlidne fader hette Jon Gunnarsson. Sevde hd dombok 1732 HT § 19: Jon Gunnarsson i Hallersrum föräldrar Gunnar Jonsson och Ingeborg Carlsdotter köpte jord i Hallersrum av kronan år 1705. Dito sommarting 1735 § 5: Nils Gunnarsson i Jerneke är bror till Jon Gunnarsson och har sålt sin arvejord i Hallersrum till honom. Dito vinterting 1757 § 62: Ana nr 3 Karin Nilsdotter i din antavla hade brodern Erik Nilsson i Djursdala by, gift med Karin Larsdotter som hade en arvslott i Falla, Horn socken och som i sin tur hade systern Ingeborg Larsdotter i Falla, gift med Anders Jonsson i Falla som var bror till ana nr 2 i din antavla.

14
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 27 maj, 2013
« skrivet: 2012-09-21, 17:12 »
Hej, Hannelotte! Det är i vart fall inte Maria Jonsdotter gift med Jöns Jonsson i Hallersrum som är mor till din Jon Jonsson, för hon avled redan 1735 utan att ha hunnit få några barn i äktenskapet med Jöns Jonsson. Sevede härads dombok 1735 höstting § 62 innehåller följande: Erik Jonsson i Jonsbo Östergiötland och Horns Sokn, har stämt sin swåger Jöns Jonsson i Hallersrum för innestående arf efter des afl. syster Maria Jonsdotter, som Jöns Jonsson haft til hustru och med henne inga barn ägt förekommo,gifwandes tilkänna de äro förente, och skall Jöns Jonsson betala  ett för alt till Eik Jonsson i Jonsbo 6 daler Smt (=silvermynt)och en röd Kiortel, och samma inom 14 dagar. Däremot kan förstås änklingen Jöns Jonsson ha gift om sig och fått barn senare.
Sevede härads dombok innehåller en del uppgifter om den Jon Jonsson i Hallersrum som var gift med Karin Nilsdotter. Han hade brodern Gunnar Jonsson i Hallersrum och brodern Anders Jonsson i Falla i Horn socken. Jon Jonsson i Hallersrum hade sonen Måns Jonsson i Hallersrum, enligt Sevede härads dombok 1757 § 62. Kan du koppla din Jon Jonsson född omrking 1740/1741 till dessa personer?
Mvh, Kristina

15
Tidersrum / Äldre inlägg (arkiv) till 16 augusti, 2012
« skrivet: 2012-06-21, 22:39 »
Hej Jörgen! Jag har just mejlat dig lite uppgifter om det omtalade paret Anders Johan Gustavssons och Klara Charlotta Andersdotters son Fredrik, dennes hustru Ada och deras barn, samt ett fotografi av Ada.

16
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 16 december, 2012
« skrivet: 2012-04-29, 10:16 »
Hej! Här kommer ytterligare ett bevis för att Brita Stina var dotter till nattväktaren Samuel Pihl. Hösten 1793 medförde familjen ett flyttbetyg från Hässleby till Vimmerby, utfärdat av prosten Magnus Bruzelius den 30 september 1793 med följande lydelse: Nattwäktaren wid Krono Bränneriet Samuel Pihl, som därstädes uti 9 års tid med all trohet tjent är född år 1764 uti Hessleby och hustrun Stina Pers Dotter 1758 uti Eneby Församling. Sonen Jacob Johan 1787. dottren Britha Stina 1792 d 3 December. dotren Cajsa Greta 1790. afflyttar nu efter skjed kundgjörelse å Predikstolen till Wimmerby, han tillika med hustrun har swars (sic!) swarsgod Christendoms kundskap med wördnad begått herrans högwärdiga nattward och i öfwrigit fördt en Gudelig nykter och Christnom anständig wandel. Attesterar Öfverarp d 30 Septemer 1793 Magnus Bruzelius D: P: in Sund (Vimmerby stadsförsamling H IIa:3, flyttningsbevis 1793).

17
Tidersrum / Äldre inlägg (arkiv) till 09 januari, 2012
« skrivet: 2011-12-12, 23:28 »
Ett ingående porträtt av komminister Nils Segerstedt finns i boken Tidersrum - en bok om Träkläppesockna, utgiven av Tidersrums hembygdsförening år 1995, sidan 29-30. Han var komminister i Tidersrum under den långa perioden 1906-1945 och kallas ibland Sveriges sista jordbrukande präst, eftersom han själv brukade sin prästgård.

18
Bellö / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2014
« skrivet: 2011-11-08, 23:09 »
Stort tack för hjälpen, Karl-Henrik! Dödboken 1818 räcker nog som bevis att det är rätt person. Christoffer Nilsson bodde ju i Bruzaholms kvarn kring vigseln. Vilken luring - Byarums socken var något annat än Ingatorp, som uppgavs som födelsesocken i Edshult kyrkoböcker. Stort tack, återigen.

19
Bellö / Äldre inlägg (arkiv) till 08 januari, 2014
« skrivet: 2011-11-08, 20:35 »
Hej Karl-Henrik! Det är väl inte så väl att du har Christoffer Nilssons (f omkring 1754 i Ingatorp sn) föräldrar och dödsdatum? Detta apråpå Lena Karin Jonsdotters förfäder? Hans svärföräldrar är också av stort intresse.

20
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 06 januari, 2012
« skrivet: 2011-11-03, 21:42 »
Hej! Att Hindrik Svensson hade en dotter vid namn Maria bekräftas av Sevede härads dombok 1765 VT § 85, där det omtalas att Sven Hindriksson i Halsebo köpt sina halvsystrar Majas, Kerstins och Annicas arvslotter i Halsebo, som de ärvt efter dess afledne fader Hindrich Svensson. Sven Hindriksson hade även (halv)brodern Johan Hindriksson. (Sven Hindriksson var barn ur Hindrik Svenssons första gifte med Maria Jonsdotter, död 1740 i Halsebo).

21
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-19, 17:57 »
Hej Roland!
 
Din hypotes nr 1 är den korrekta, vilket bland annat bevisas av följande citat: Härjämte berättar Per Jonssons måg Sune Larsson, att tå han år 1758 efter hustru Stina Sunesdotters död, trädde i gifte, med sin hustru Catharina lemnade hans Swärfader honom halfwa fierdingen i Mellangården Funghult (Södra Vedbo härads dombok HT 1773 § 42).
Vänliga hälsningar, Kristina

22
Ingatorp / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2011
« skrivet: 2010-10-30, 13:44 »
Hej, Karl-Henrik!
Här har vi något om dina anor i Hornsved och Hälgarp! S Vedbo hd dombok 1720 VT § 102: Upplästes Jöns Perssons i Hornswed och dess hustros Maria Eriksdotters ytterligare giorde Testamental Disposition d. 23 Octobris 1719. hwarmedelst dhe tillägna och Testamentera deras k: dotter, hustro Bengta i Hällgiarp och all deras qwarlåtenskap (...) beträffande pur afling och Bördkiöpt Jords wärde.
Dessutom: S. Vedbo hd dombok 1725 VT § 78: Enligt köpebrev daterat 30 november 1724 har Sven Persson tillhandlat sig sina syskons arvfallna skattejordsandelar i Rysseryd, nämligen Jöns Persson i Hornsved, Per Persson tillika med dess systrars Anna och Sigrid Persdöttrars andelar, Per Christmanssons hustrus systerlott, dessutom har köparen själv ärvt en del och får nu fasta.
S Vedbo hd småprotokoll 1723 HT: Sven Persson låter uppbjuda andelar i Rysseryd han köpt av sina syskon bröderna Jöns Persson i Hornsved och Lars Persson i Gummarp, samt svågern Per Christmansson i Fågelhult enligt köpebrev 30 november 1714, han får första uppbudet.
Per Christmanssons hustru hette enligt andra källor Elsa Persdotter.
Dessutom måste jag citera en lite rolig formulering om Baltar Nilssons far ur S Vedbo hd dombok 1647 HT: Baltzar i Himmestorp är son till En vtgammell gubbe Nilss Larss i Hornsswidh.
Måns Baltarssons barn har jag tyvärr inte följt upp.
Vänliga hälsningar, Kristina

23
Ingatorp / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2011
« skrivet: 2010-10-29, 09:57 »
Hej, Karl-Henrik! Tack för uppgift om Baltzar Nilssons mor! Hans son Måns Baltarsson gifte in sig i min släkt.
Vänliga hälsningar, Kristina

24
Ingatorp / Äldre inlägg (arkiv) till 16 januari, 2011
« skrivet: 2010-10-28, 16:28 »
Hej Hans och Karl-Henrik! En liten komplettering till antavlan ovan:
13. Karin Jonsdotter, d 172(8) i Sevedstorp, Pelarne sn.
20. Baltar Nilsson, f 160(3), d 1692-01-25 i Hornsved,Ingatorp sn. Gm
21. Maria (Marget) Börjesdotter
40. Nils Larsson
 
Södra Vedbo hd dombok 1699 ST: Maria Börjesdotter vars son är Börje Baltarsson har ingått  
jordhandel om Slammarp med Maria Sunesdotter, vars son Börje Persson i Slammarp klandrar  
mot affären. (Baltar Nilsson i Hornsved har hustrun Marget Börjesdotter enligt mtl på 1650-talet).
Södra Vedbo hd dombok 1703 HT § 57: Måns, Anders, Börje och Sven Baltarssöner är morbröder  
till Maria Persdtr gift med Päder Jönsson i Hornsved.
Södra Vedbo hd dombok 1706 ST uppbud: Börje Baltarsson var bror till Sven Baltarsson (i Näs) och  
hade barnen Erik, Nils, Lars Kerstin, Elin och Brita med arvslotter i Näs, Ingatorp sn. Anders  
och Måns Baltarssöner uppbjuder samtidigt halva gården Hornsved.  
Södra Vedbo hd dombok extraordinarie ting i Eksjö den 6 juli 1682: Börje Baltarsson i Slammarp är  
på sitt 48 åhr.
Södra Vedbo hd dombok 1676 HT mål nr 6: Baltar Nillsson bewiste medh bref sig hafwa kiöpt af  
Nillss Jonsson och Per Jonsson 1/2 skattegårdhen Nääs Ingarp Sochn.
Södra Vedbo hd dombok 1675 mål nr 2: Baltar Nillson bewijsar medh bref sig hafwa kiöpt af  
sin fadher Nills Larson hans aflinge, Nembl. Södregården i Stora Hornswedh och får fasta.
Vänliga hälsningar, Kristina

25
Kråkshult / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2011
« skrivet: 2010-08-24, 13:44 »
Ingiäld Olofsson i Kyrkeryd fick fasta på 1/8 Kyrkeryd han bördköpt år 1695 av sina svågrar och svägerskor salig befallningsman Carl Joenssons barn, vid Östra härads sommarting 1697 (§ 3). Carl Joensson i Näs, sedermera i Kyrkeryd, hade varit gift tre gånger; hustrurna hette Maria Joensdotter, Eliana Börjesdotter och Anna Persdotter. Vilken hustru som var mor till vilka av hans barn vet jag inte. Men Carl Joensson och någon av hans hustrur borde ju vara föräldrar till Elisabet Carlsdotter?

26
Allmänt / Södra Vedbo HR - register till bouppteckningarna.?
« skrivet: 2010-01-29, 14:57 »
Hos SVAR finns ett personregister till bouppteckningarna för åren 1820-1849 med SVAR-nr D50110 som kan lånas som mikrokort. Dessutom finns nog ett register på Vadstena landsarkiv.

27
Kråkshult / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2011
« skrivet: 2010-01-19, 22:01 »
Tack, Kent, för klargörandet. Frågetecknet infogade jag just för att ortnamnet var svårläst.
Med vänliga hälsningar, Kristina

28
Kråkshult / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2011
« skrivet: 2010-01-12, 16:53 »
Hej Berit och Kent! Tack för uppgifter om Maria Silkelock. I kyrkoräkenskaperna år 1709 - som Kent hänvisar till - omtalas att hustru Maria Silkelock i Fluxerum betalat pengar till kyrkan. Bland vigda i Karlstorp år 1709 hittar jag bara en Maria Johansdotter gift med en Carl Nilsson i Fluxerum (?). Får väl luska vidare i arkiven angående henne. Mvh Kristina

29
Kråkshult / Äldre inlägg (arkiv) till 08 april, 2011
« skrivet: 2010-01-11, 19:13 »
Apråpå Maria Juliana Silkelock, som nyligen varit på tapeten i en diskussion under Alseda, undrar jag om någon vet om hon hade koppling till den hustru Maria Silkelock som avled i Kråkshult socken (gården anges inte i dödboken) den 20 mars 1729. Känner någon till denna Maria Silkelocks bakgrund eller make?

30
Alseda / Äldre inlägg (arkiv) till 03 juni, 2010
« skrivet: 2009-12-04, 14:39 »
Naturligtvis skrev jag fel namn ovan - Gabriel Lundberg ska det vara, inget annat.
Mvh Kristina

31
Alseda / Äldre inlägg (arkiv) till 03 juni, 2010
« skrivet: 2009-12-04, 10:14 »
Hej Berit och Göran!
 
Jodå, trumpetaren Gustaf Lundberg avled i Pommern. Hans änka Maria Juliana Silkelock ville ansöka om underhåll för sig och sina fyra minderåriga barn, så hon fick intyg av häradsrätten att Lundberg år 1758 d. 28 octobr blef skuten wid Swenska Armeden i Pomern och Damgarten (Östra hd dombok 1762 vt § 112). Gustaf Nilsson Lundberg var son till trumpetaren Nils Lundberg i Nyaby södergård i Alseda socken, av vilken paret år 1755 köpt 1/4 Nyaby södergård. Gustaf Lundbergs syskon var trumpetaren Magnus Lundberg i Nyaby, trumpetaren Jonas Lundberg, trumpetaren Petter Lundberg gift med Beata Skytte, Brita Cajsa Lundberg gift med rusthållaren Lars Bengtsson Malmberg i Marholmen och jungfrurna Helena Maria och Stina Lundberg.
 
Mvh Kristina

32
Kisa / Äldre inlägg (arkiv) till 26 januari, 2009
« skrivet: 2009-01-26, 18:08 »
Hej Annelie! Har inte svaret på din fråga, men ibland kan fattigvårdsstyrelsens protokoll och handlingar på 1800-talet innehålla uppgifter om underhåll som förmedlats från fadern till en fattig ogift mor. Kan i så fall finnas på Kisa kommunarkiv.

33
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 17 maj, 2009
« skrivet: 2009-01-09, 20:30 »
Hej Birger! Bouppteckning hölls efter båda makarna år 1764. Ingressen inleds med följande formulering: År 1764 d 27. September, hölts uppteckning och delning efter afl Stephan Nilsson och dess hustru Ingrid Jönsdr uti Skäfshult (...) Inte heller har någon änka undertecknat bouppteckningen. Se Sevede häradsrätt F:3, sidan 371-378.

34
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juli, 2009
« skrivet: 2009-01-08, 13:09 »
Hej Göran! Nämndeman Sune Staffansson i Skuru lär även ha haft en syster i Stenbro i Hässleby socken. Nämndemannen Sune i Skuru i Ydre härad klagade nämligen den 19 oktober 1686 inför häradsrätten i Eksjö (Södra Vedbo härad) att Jon i Rävenäs oskäligt låtit stämma hans Syster uthj torpet Steenboo boendes. Torpet låg nära Bäckarp och Hultåkra i Hässleby sn. Enligt domboken vintertinget 1685 hade hon ärvt torpet, men jag har inte noterat hur.

35
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juli, 2009
« skrivet: 2009-01-08, 12:51 »
Hej Marie!
Ifall du menar fänriksbostället Målebo har jag visserligen inget fotografi, men väl ett tips om var du kan hitta uppgifter om Målebos byggnader under 1800-talet. På Krigsarkivet finns husesyningsprotokoll för Målebo fänriksboställe, med uppgifter om vilka reparationsbehov som fanns på boningshus, ekonomibyggnader, gärdesgårdar o s v där man kan sluta sig till ungefär hur gården såg ut, t e x takmaterial, fönster, ev trägolv inomhus o s v. Samma sak gäller de torp och backstugor som lydde under detta militära boställe. Handlingarna finns på Krigsarkivet, Första livgrenadjärregementets arkiv, Boställsdirektionen EI:7. Däri ligger en mapp för Målebo och dess underlydande torp.

36
Värna / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2010
« skrivet: 2008-09-20, 13:03 »
Tack, Sofia, för uppgifterna om Sven och Anna i Mulstad!
MVH Kristina

37
Värna / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2010
« skrivet: 2008-09-19, 11:54 »
Anna-Lotta Svensdotters syster Catharina Svensdotter i Valsinge (vars make Anders Eriksson omtalades i ovanstående inlägg) var född den 21 november 1755 som dotter till Sven Svensson och Anna Andersdotter i Mulstad, Björsäter sn. Måhända är Anna Lotta identisk med samma pars dotter Charlotta, född i Mulstad den 6 augusti 1739?

38
Åtvid / Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2008
« skrivet: 2008-09-18, 17:15 »
Hej igen Sofia!
Jodå, det finns bouppteckningar efter dem båda. Den 14 juli 1806 hölls bouppteckning efter Petter Eriksson i Örstorp, som utöver änkan efterlämnade den avlidne sonen Eriks barn, sonen Anders Persson i Röbäck, sonen rusthållaren Petter Persson i Tolemålen, sonen bonden Jonas Persson i Örstorp, dottern Catharina gift med torparen Anders i Engtorpet samt dottern Brita gift med befallningsmannen Erik Wibom i Frössvik. Samma barn räknas upp i änkans bouppteckning upprättad den 31 december 1813. Där får man också veta att den avlidne sonen Eriks barn var Jonas Eriksson i Linköping och Lisa gift med rusthållaren Nils Månsson i Tranebo. Allt är hämtat ur Mari-Anne Olssons bouppteckningsregister. Bouppteckningen kan säkert lånas på mikrokort från SVAR eller läsas på landsarkivet.
Vänliga hälsningar, Kristina

39
Värna / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2010
« skrivet: 2008-09-18, 16:49 »
Hej Sofia!
Det finns en bouppteckning efter änkan Anna Lotta Svensdotter, upprättad den 27 april 1795 på begäran av hennes svärson Anders Persson i Röbäck. Enligt ingressen efterlämnade hon tre döttrar: Anna Brita gift med Anders Pettersson, den 16-åriga Märta och den 5-åriga Stina, som företräddes av deras mosterman Anders Eriksson i Valsinge, Björsäter sn. Uppgifterna kommer från Mari-Anne Olssons bouppteckningsregister, för jag har inte hunnit kolla originalet. Det borde gå att låna bouppteckningen på mikrokort hos SVAR, den finns förstås även på landsarkivet i Vadstena. Mostermannen i Valsinge kanske är en bra ingång till vidare forskning om Anna Lotta Svensdotters bakgrund.
Hälsningar, Kristina

40
Åtvid / Äldre inlägg (arkiv) till 14 oktober, 2008
« skrivet: 2008-09-15, 18:09 »
Hej Sofia!
 
Enligt Mari-Anne Olssons bouppteckningsregister för Bankekinds härad, var Anders Persson i Röbäck, Värna sn son till bonden Petter Eiksson i Örstorp, Åtvid sn (död den 8 juli 1806, s. 283 i registret) och dennes hustru Elisabet Eriksdotter i Örstorp (död den 22 december 1813, sid 367 i registret). Anders Persson i Röbäck omtalas som deras son i bouppteckningsingresserna. Du hittar paret i Örstorp i husförhörslängderna. Efter vad jag fått fram var Elisabet Eriksdotter född 11 sept 1728 i Trulstorpet, Åtvid sn som barn till Erik Jönsson och hans hustru Anna Andersdotter. Hon vigdes i Åtvid sn med drängen och åbon Petter Eriksson i Örstorp den 21 december 1746.
Vänliga hälsningar, Kristina

41
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 24 juni, 2008
« skrivet: 2008-05-01, 14:19 »
Söker man Djurstorp i Vimmerby på Eniro får man träff i området mellan Gråssfall och Gripslund, i sin tur beläget väster om Skillingarum och Vimmerby stad. Det ligger ungefär tre kilometer väster om Skillingarum. Men faktum är att namnet Djurstorp saknas både på Gröna kartan och Vimmerby kommuns egen stora, nyutgivna turistkarta. Bo, du tycks veta att ett par gårdar finns kvar - stämmer deras placering med fynden på Eniro?

42
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 01 september, 2008
« skrivet: 2008-03-04, 13:24 »
Hej Göran och Karl-Henrik!
Ville bara tillägga lite om ryttaren Staffan Bossons i Klackenhult far, som var släkt med mina anor. Södra Vedbo härads dombok 1699 höstting § 10 förtäljer att Ryttaren Staphan Boosson i Östra härad och Klacknahullt klagar att dhes egen Fader Boo Pärsson i Gönnesnöt beskyller honom för någre bortohafde Penninger af dhes försållde hästar. Paragraf 19 förtäljer att Bo Persson upprättat ett testamente den 1 oktober 1699, med vite mot sonen Staffan ifall han skulle vilja opponera sig mot dokumentet. Deras relation var tydligen inte den bästa. Bonden Bo Persson i Gynnesnöt, Bellö socken föddes ca 1629 och avled i Gynnesnöt 1707-01-24.
Intressant fynd ni gjort om kopplingen till Werner Wernersson i Pukulla, en annan släkting!
Mvh Kristina

43
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 04 januari, 2008
« skrivet: 2007-05-29, 14:11 »
Hej Anders! Några Hesselgrenar från Horn som kanske kan vara relevanta för dig flyttade till Vimmerby och vidare därifrån till Hässleby socken år 1808. En flyttningsattest daterad Vimmerby den 31 oktober 1808 omtalar att Arbetskarlen Joh. Hesselgren, född i Horn 1766. flyttar til Hessleby med des hustru Anna Johansdotter, född i Horn 1764, med dottern Anna Stina född 1791 i Horn, Greta född 1796 i Horn, sonen Johan född i Vimmerby 1799 och dottern Lisa född i Vimmerby 1802. Attesten finns i Hässleby HII:1 Flyttbetyg. Bilagor till flyttningslängd 1807-1830, som kan läsas på mikrokort. Kanske var dessa Hesselgrenar i Vimmerby släkt med din Maria Christina Hesselgren? De borde gå att finna i Vimmerby.
MVH Kristina

44
Vimmerby / Arkivera till och med 01 december, 2007
« skrivet: 2007-05-25, 15:41 »
Svar om Catharina Carlsdotter: Den 20 oktober 1793 vigdes drängen Carl Olofsson i Tobo med Ingeborg Larsdotter i Sjundekvill. De bodde sedan i Sjundekvill när de fick dottern Maja Lisa den 9 december 1798 och dottern Catharina den 12 juli 1801. Enklast är förstås att du följer familjen i Sjundekvill, Vimmerby landsförsamling i husförhörslängder osv framåt i tiden, så får du se om det stämmer med din gamla Catharinas bakgrund, som du också måste följa bakåt genom åren.
MVH Kristina

45
Kråkshult / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juli, 2009
« skrivet: 2007-04-27, 20:10 »
Hej Börje! Här följer en antavla för din Catharina Månsdotter, de första fyra generationerna. Hennes syster Stina Månsdotter finns på min egen antavla.
 
             Generation I
 
2 Måns (Magnus) Jonsson, f 1747-02-18 i Bygdås, Ingatorp sn, d 1801-08-31 i Svenstorp, Kråkshult sn. Bonde i Svenstorp, där han köpte gården av sina föräldrar år 1776 (S Vedbo hd dombok 1778 ST ? 89). G 1776-06-16 i Kråkshult sn med
 
3 Maria Persdotter, f 1750-05-20 (saknas i födelseboken) i Olofstorp, Kråkshult sn, d 1833-12-25 i Svenstorp, Kråkshult sn.
 
               Generation II
 
4 Jonas Jakobsson, f 1720-10-12 i Svenstorp, Kråkshult sn, d där 1784-08-06. Bonde i Bygdås i Ingatorp sn till 1756, därefter i Högeberg i Ingatorp sn 1756-1761, slutligen från 1761 i Svenstorp, där han löst ut sina syskon (S Vedbo hd dombok 1761 HT ? 157). G 1746-02-09 i Ingatorp sn m
 
5 Margareta Hindriksdotter, f 1726-06-06 i Bygdås, Ingatorp sn, d 1800-05-03 i Grimmestorp, Ingatorp sn. Hennes arvslott i Bygdås och far Hindrik Jonsson i Bygdås omtalas i S Vedbo hd dombok 1775 HT ? 41.
 
6 Petter Jonsson, f 1721-06-02 i Olofstorp, Kråkshult sn, d där 1795-02-17. Bonde i Olofstorp. G 1749-04-16 i Hässleby sn m
 
7 Christina Larsdotter, f 1727-12-04, d 1802-06-27 i Olofstorp, Kråkshult sn. Vid vigseln bosatt i Funghult, Hässleby sn.
 
               Generation III
 
8 Jakob Christmansson, f omkring 1689 i Svenstorp, Kråkshult sn, d där 1758-03-12. Bonde i Svenstorp, där han löst ut syskon ur gården år 1717 (S Vedbo hd dombok 1720 VT ? 64).G m
 
9 Kerstin Månsdotter, f omkring 1678, d 1764-07-06 i Svenstorp, Kråkshult sn. Hennes arvslott i Ålarp, Kråkshult sn såldes år 1734 till brodern Jonas Månsson (S Vedbo hd dombok 1736 VT ? 29).
 
10 Hindrik Jonsson, f 1699-07-05 i Bygdås, Ingatorp sn, d där 1776-01-16. Bonde i Bygdås södergård samt kring år 1744 i Dal, Ingatorp sn.  
G 1723-11-10 i Ingatorp sn m
 
11 Kerstin Persdotter, f omkring 1700, d 1786-04-09 i Bygdås, Ingatorp sn. Vid vigseln bosatt i Dal, Ingatorp sn.
 
12 Jon Olofsson, d 1743 (begr 1743-11-26) i Olofstorp, Kråkshult sn. Bonde i Olofstorp, Kråkshult sn. G m
 
13 Karin Persdotter
 
                  Generation IV
 
16 Christman Persson, levde ännu 1699 i Svenstorp, Kråkshult sn. Bonde i Svenstorp, Kråkshult sn. G m
 
17 Karin Mattsdotter, levde ännu 1691 i Svenstorp, Kråkshult sn.
 
18 Måns Göransson, död 1730 (begr 1730-01-11) i Ålarp, Kråkshult sn. G m
 
19 Margareta, d 1723 (begr 1723-08-02) i Ålarp,
Kråkshult sn.
 
20 Jonas Nilsson, d senast 1713 i Skäggasjögle, Kråkshult sn. Bonde i Bygdås södergård till år 1709, därefter i Skäggasjögle, Kråkshult sn. Frånpantades sin gård i Bygdås år 1709, men den återköptes senare av änkan och barnen, då bosatta i Skäggasjögle (S Vedbo hd dombok 1717 VT ? 10). G 1694-10-21 i Ingatorp sn m
 
21 Kerstin Jonsdotter, d 1720 i Bygdås, Ingatorp sn.
 
22 Per Bengtsson, f omkr 1648, d 1721-01-09 i Dal, Ingatorp sn. Bonde i Dal, Ingatorp sn.
 
Med vänlig hälsning, Kristina Matan

46
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-08-26
« skrivet: 2007-02-23, 15:07 »
Hej Berndt!
Bouppteckningen förrättad den 13 november 1741 efter Lars Olofsson i Halsebo förtäljer att sonen Per Larssons företräddes av förmyndaren Farbroder Swän Olufsson i Pellarnehult (Sevede F:1 pag. 974), dvs i grannsocknen Pelarne.

47
Åtvid / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-27
« skrivet: 2007-01-10, 09:54 »
Hej Josephine!
 
Angående familjen Lindberg: Gustav Lindberg (född 1794-10-07 Åtvidabergs kopparverk, död 1853-02-06 ibid) var son till smältaren Gustav Lindberg (född 1757-07-29 Lerbäck sn, Närke, död 1819-12-30 Åtvidabergs kopparverk)som inflyttade från Värna socken till Kammarbo, Åtvid sn 1785 där han var stalldräng under namnet Andersson innan han blev smältare på kopparverket och tog namnet Lindberg. Han gifte sig 1790-10-17 i Åtvid sn med Catarina Larsdotter (född 1760 Hällestad sn, död 1831-02-25 Åtvidabergs kopparverk) och fick tre söner.
Gustav Lindberg den yngres hustru Lena Maria Larsdotter (född 1794-03-11 Västersum, Kättilstad sn, död 1857-08-11 Edshyttan, Åtvid sn) var mycket riktigt född i Kättilstad sn. Vid parets vigsel 1816 angavs i vigselboken att hennes morbror Lars Jonsson i Ramshult såsom närmaste slägtingen lämnat skriftligt tillstånd till vigseln. Denne bonde Lars Jonsson i Stora Ramshult, Åtvid sn var född 1772-01-24 i Västersum, Kättilstad sn, där också Lena Maria Larsdotters ogifta mor Anna Cajsa Jonsdotter föddes 1766-06-01. De var barn till bonden Jonas Josuasson och dennes hustru Carin Larsdotter i Västersum. Enligt muntlig uppgift i släkten ska tre (?) bröder Lindberg ha spelat i orkester och sedan utvandrat till Amerika. Kan det vara deras ättling du forskar åt?
MVH Kristina

48
Hej Bengt!
Miljoner tack för tipset om familjen i Chautauqua, NY! Förnamn och åldrar låter ju toppen, isynnerhet att det originella namnet Constans finns med. Jag ska följa upp familjen efter bästa förmåga, så får vi se vad det ger. Hur lyckades du hitta dem? Återigen tusen tack - detta är det bästa spåret hittills!
Med vänliga hälsningar, Kristina

49
On the 12 of June 1869 the following family emigrated from the cottage Sjöholm, Södra Vi parish to North America: Carl Johan Svensson b. 1819-02-11 in Karsnäs, Södra Vi; his wife Christina Charlotta Bergholm b.1823-01-25 in Gustafsholm, Södra Vi and five of their children:
Fredrika Lovisa Carlsdotter b.1843-08-21 in Karsnäs, Södra Vi, Christina Charlotta Carlsdotter b.1850-07-18 in Karsnäs, Södra Vi, Constans Malachias Carlsson b.1853-02-08 in Skillingarum, Vimmerby lfg, Matilda Charlotta Carlsdotter b.1855-11-18 in Karsnäs, Södra Vi and Augusta Sofia Carlsdotter b.1865-06-30 in Sjöholm, Södra Vi parish.
They had two other children (Karolina Lindström and Samuel August Söderholm) who stayed in Sweden for the rest of their lives. Those children lived at Ösjöfors hand paper mill in Rumskulla parish.
Since I haven?t been able to find these emigrants on the CD Emigranten Populär nor been able to identify them in any American census, I would love getting to know where they lived in North America. Carl Johan Svensson was related to professor Arnold Barton\s ancestors in Illinois, so maybe that is where they arrived, but I haven?t been able to trace them there.
Regards, Kristina Matan

50
Lerbäck / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-05
« skrivet: 2006-01-19, 18:17 »
Hej!
Jag söker föräldrar till smältaren Gustaf Lindberg (1757-1819) vid Åtvidabergs kopparverk, Åtvid socken i Östergötland, som i husförhörslängder och dödbok i Åtvid sn uppges vara född i Lerbäck socken 1757-07-29. Enligt dödboken var fadern Hemmansbrukaren Anders Gustafsson Ibm (=Lerbäck socken), Modren Maria Persdotter. Gustav uppges ha flyttat till Åtvid socken 1785 från grannsocknen Värna. Så tidiga husförhörslängder finns inte för Värna. Han vigdes 1790-10-17 i Åtvid socken med Catharina Larsdotter (1760-1831). Paret fick tre söner.
Har förgäves sökt ett passande föräldrapar till honom i Lerbäcks födelsebok.
MVH Kristina

51
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-26
« skrivet: 2005-12-01, 15:37 »
Stort tack för det snabba och utförliga svaret, Bo! Nu kan jag söka vidare.
MVH Kristina

52
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-26
« skrivet: 2005-11-30, 22:22 »
Känner någon till om den Kerstin Olofsdotter i Hult som vigdes 1753-03-05 i Rumskulla socken med Johan Gabrielsson ibid och sedan bodde i Hult åtminstone åren 1753-1762, varefter paret flyttade till Hässleby socken, är identisk med den Kerstin Olofsdotter som föddes 1729-11-25 i Ödhult, Ingatorp socken, som dotter till Olof Persson och Ingrid Jonsdotter? Detta par vigdes nämligen 1718-05-11 i Rumskulla socken, då bruden var bosatt i Hult, vilket kan tyda på att dottern ärvt jord i Hult. Finns belägg för att så skett?  
Mycket tacksam för hjälp!
MVH Kristina

53
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-11-22, 21:38 »
Kan någon bekräfta hypotesen att änkan Maria Gissesdotter i Rökulla, som avled 78 år gammal 1779-02-09, varit gift med bonden Jöns Hansson i Rökulla? Hon tycks i så fall ha varit bördig från Krokstorp i Pelarne socken.
Jöns Hanssons son, nämndemannen Simon Jönsson (1730-1799)i Rökulla var nämligen kusin till bonden Nils Eriksson (1732-1777) i Sjundekvill, Vimmerby landsförsamling (enligt Nils bouppteckning), vars far var torparen Erik Gissesson (1702-1773) i Mohäll under Sjundekvill, med kopplingar till Pelarne socken. Min hypotes är att både Erik Gissesson i Mohäll och Maria Gissesdotter i Rökulla var barn till Gisse och Elisabet Simonsdotter i Krokstorp, Pelarne socken.

54
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-08
« skrivet: 2005-09-10, 15:30 »
Hej Birger! Åter till Lindefall!
Tyvärr har jag inte hunnit hitta mer om Sven Persson (d 1738) i Lindefall än vad Berit Sjögren redan meddelat, men åtminstone lite om hustrun Marias bakgrund.
Av allt att döma är detta par verkligen föräldrar till både Jöns Staffanssons i Lindefall hustru Maria och hans bror Carl Staffanssons hustru Ingeborg Svensdotter, även om bouppteckningar saknas och födelseböckerna är bristfälliga.
Vid hösttinget 1768 (? 51) med Sevede häradsrätt kärade Carl Staffansson i Skäfshult till sin bror Jöns i Lindefall om parternas ömsesidiga rättighet till Skjäfshult och Lindefall och föreslog att de skulle byta gårdar med varandra. Det ville inte Jöns, som istället föreslog att han skulle köpa ut Carl ur gården.Vid sommartinget 1769 (? 16) inlämnas brödernas förening rörande wåra tilhopa ägande hemmansdelar i de båda byarna. Carl behåller sin brors arvslott i Skäfshult mot att Jöns får behålla min arfsrätt uti Lindefall mot 400 daler silvermynts betalning. De sista dalerna skulle betalas så snart Jöns Staffansson får tilträda den kiöpta delen uti Lindefall som dess swärfader Per Nilsson hittills innehaft och ännu brukar. Jöns skulle å sin sida lemna mina och min Broders Swärföräldrar skiäligt undantag af Lindefall i deras Lifstid. Per Nilsson och hustrun Maria Svensdotter avled båda år 1781.
 
Denna moder Maria Svensdotter (1700-1781) var bördig från Ramsefall, vilket framgår av domboken 1739 (VT ? 5), då hennes bror Jon Svensson i Ramsefall begär fasta på de andelar i Ramsefall han köpt av modern Ingrid Jonsdotter i Ramsefall, systern Kerstin Svensdotter och svågrarna Sven Persson i Lindefall, Jon Jonsson i Drögshult, Nils Bengtsson i Brobäcken och brodern Per Svensson i Hällefors.
Föräldrarna var Sven Persson (d 1736/1738) gift 1699-06-04 med Ingrid Jonsdotter (ca 1680-1757)i Ramsefall. Deras dotter Maria döptes 1700-05-13. Hoppas detta blir en hjälp på vägen.
Den Sven Jonsson (ca 1715-1793, vigd 1736) som också bodde i Lindefall torde dessutom vara för ung för att vara far till din anmoder.
MVH Kristina

55
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-02-08
« skrivet: 2005-08-29, 16:43 »
Tack för klargörandet, Bo! Annars hade det blivit snurrigt på flera ställen i min antavla, eftersom jag härstammar från två av Staffan Nilssons söner: Carl Staffansson (1726-1788) i Skäfshult och Nils Staffansson ( ca 1723-1754) i Jerneke. Med den nya numreringen faller bitarna med arvslotter i de olika gårdarna på plats.
MVH Kristina

56
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-08-29
« skrivet: 2005-08-29, 12:11 »
Hej igen om Skäfshult!
Efter Berit Sjögrens utförliga antavla över Jöns Staffansson (d 1792) i Lindefall, införd under Rumskulla, ställer jag mig ändå frågande till uppgifterna om hans far Staffan Nilssons (d 1751) i Skäfshult påstådda mor vid namn Jönsdotter från Skräddarefall. Jag tror nämligen att den riktiga modern istället är Kerstin Nilsdotter, d 1696 (bou) i Skäfshult. Detta av följande skäl:
Bouppteckning finns bevarad efter Kerstin Nilsdotter i Skäfshult 1696 (volym Sevede härad F:1, s. 37-46), som enligt densamma - efter vad jag kan uttyda - efterlämnar maken Nils Staffansson och deras gemensamma barn Staffan (s. 44), Joen, Kerstin, Karin, Magge (?) och Ingeborg. Dessutom efterlämnar hon sonen Nils Persson ur sitt tidigare gifte med Per Klasson i Södra Fågelhem.  
Nu över till domböckerna!
År 1719 (VT §43) tvistar man om ägogränser i Södra Fågelhem. Då framträder vittnet Nils Staffansson i Skäfshult och berättar själv om sin bakgrund: Nils Staffansson 60 åhr gammall född i Skiäfshult, att han för 30 (?) åhr sedan gift sigh till Södra Fogellhemb, der han bodde i 6 åhr...
År 1697 (ST § 22) omtalas arvsskiftet i Skäfshult: Resol: att Nils Staffsson i Sefshult betahlar ännu till sin styf son Nills Persson för hans Fäderne för uthan det på arfslistan Specificerat ähr...
Allt detta pekar mot att Nils Staffansson i Skäfshult verkligen varit gift med den Kerstin Nilsdotter som avled senast 1696 och att hon varit gift tidigare med en Per Klasson i Södra Fågelhem.  
Det vore intressant att veta varifrån uppgiften om en Jönsdotter från Skräddarefall kommer. Var kanske Nils Staffansson i Skäfshult gift tre gånger? Eller har jag missförstått Berit Sjögrens numrering av anorna? Är det Ingrid Jönsdotter (d 1764) som är dotter till Jöns Månsson i Skräddarefall? Det är ju hennes make som säljer en andel i Marstad, inte hennes svärfar Nils Staffansson i Skäfshult? Det vore ju kul om virrvarret kunde redas ut.
MVH Kristina

57
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-08-29, 11:52 »
Diskussionen fortsätter under Södra Vi, där den passar bättre!

58
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-08-26, 22:13 »
För ögonblicket har jag inte tillgång till uppgifter ur fler mantalslängder för relevanta år än 1751, men just det året bor följande bönder (i lagom ålder för mantalsskrivning) i Lindefall: Sven Jonsson, Jon Pärsson, Pär Nilsson och Jöns Staffansson. Den sistnämnde brukar 1/8.  
MVH Kristina

59
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-08-26, 21:57 »
För att krångla till det hela, står det uttryckligen i Sevede härads dombok 1768, hösttinget, ? 51, att Carl Staffanssons i Skäfshult bror Jöns Staffansson i Lindefall bott i Lindefall i 20 år, vilket ju passar till din anfaders vigselår.
Personligen tror jag nog att präster och andra inte skilde så noga på namnformerna Staffan och Stefan, utan att det betraktades som samma namn.
MVH Kristina

60
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-11-24
« skrivet: 2005-08-25, 22:39 »
Hej Birger!
Är du säker på att Jöns Staffansson föddes i Hult, Rumskulla socken? En Jöns Staffansson i Lindefall tvistade åren 1768-1769 inför Sevede häradsrätt med sin broder Carl Staffansson i Skäfshult om vem som skulle bruka respektive Lindefall och Skäfshult. De inlämnade en förening vid sommartinget 1769, ? 16, med innehållet : at jag Carl Staffansson behåller min Broders arfs rätt uti Skiäfshult, som är 1/24 mantal, hwaremot han får behålla min arfsrätt uti Lindefall, som är 1/12 del. Dessa båda bröder var söner till Staffan Nilsson i Skäfshult, Södra Vi sn. Vid föreningens träffande 1769 hade denne Jöns Staffansson i Lindefall en svärfader vid namn Per Nilsson i Lindefall, sägs det i föreningen. Gifte din Jöns Staffansson möjligen om sig med en Persdotter?

61
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-05
« skrivet: 2004-12-18, 13:49 »
Hello Peg Schafer,
 
According to the book Torp och backstugor i Södra Vi, 1981, page 32, the original house at Hulthorvan was destroyed by fire in 1837. The next house built there is still existing, even according to the updated version of the same book on CD from 2002. Maybe the local genealogical society could help you get a photo of the building?

62
Alsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-20
« skrivet: 2004-12-14, 09:42 »
Hej, Björn!
 
Tack för uppgiften om Kerstins död 1911. Det förklarar ju varför hon saknas i emigrantregistret!

63
Alsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-20
« skrivet: 2004-12-14, 09:35 »
Hej, Björn!
 
Tack för uppgiften om Kerstins död 1911. Det förklarar ju varför hon saknas i emigrantregistret!

64
Säby / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-12-13, 14:04 »
Tusen tack till Hans Egeskog!
 
Stort tack för hjälpen med Johan Månsson och Lisbet Ingesdotter i Knutingarp! Här fick jag flera generationer på en gång! Dessa är mina enda anor från Säby, så jag hade inte fördjupat mig så mycket i den socknen. Men jag begriper inte hur jag lyckats missa dem i vigselboken...  
 
Det står om Gustav Johansson i dödboken (Tidersrum) 1816 att han var Född i Säby 1755 (sic!), i comminist.gården. Och enligt Säby AI:2 bodde komministern i Knutingarp, så det borde vara rätt födelseort. Enligt hfl 1789-1791 i Tidersrum anges att Gustav ditkommit från Asby sn. Han ges olika födelseår och födelseorten Asby i olika hfl i Tidersrum sn, men i dödboken anges alltså en specifik gård i Säby sn, så det borde stämma, eftersom uppgiften är så detaljerad.    
 
Gustav Johansson var år 1789 dräng i Stora Tidersrum, då han gifte sig den 28 december 1789 i Tidersrum sn med pigan Maja Börjesdotter, född 15 sept.1760 i Perstorp u Probbarp, Norra Vi sn, död 1 nov.1843 i Fattigstugan, Tidersrum sn.  
 
Paret blev torpare i Låckarp u Stora Tidersrum, där Gustav stannade till sin död. Paret fick endast två söner: Johannes (Johan) född 8 febr.1794 och Anders född 24 juni 1800.  
 
Sonen Johan blev livgrenadjär med namnet Johan Ridder och anfader till mig. Han var soldat för Tullerums rote nr 57 i Norra Vi sn åren 1815-1819, sedan för Hults rote nr 52 i Tidersrum sn åren 1819-1849, allt inom Första livgrenadjärregementet. Han dog 15 augusti 1869 i Tidersrum sn.  
 
Hoppas du får glädje av uppgifterna. Med vänliga hälsningar, Kristina

65
Alsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-07-20
« skrivet: 2004-12-13, 12:25 »
Hej Lena, som forskar om Skarberg!
 
För några månader sedan sökte du information om Kerstin Olsdotter född 1853, gift med Karl Gustav Jonsson Skarberg. Denne man var min morfars farbror från Smånad (!) och emigrerade till Nordamerika 1913. Sedan kom några släktingar hem till Småland kring år 1950 och besökte mina morföräldrar i Gullringen. Amerikanerna skulle bo i Seattle, mindes min mormor.
 
Enligt US Search bor massor av Skarbergare i delstaterna Washington och Oregon. Det skulle vara jättekul att komma i kontakt med dem. Vet du något om dem? Följde Kerstin Olsdotter med sin make till Nordamerika? Jag kan inte hitta henne i emigrantregistret för Jämtland som förvaras på Riksarkivet i Arninge.
 
Med hopp om svar, vänliga hälsningar, Kristina.

66
Säby / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-12-23
« skrivet: 2004-12-11, 17:19 »
Hej!
 
Jag söker uppgifter om en bonde Johan Månsson gift med Lisbet Ingesdotter, som den 21 december 1754 fick en son Gustav i Knutingarp, Säby sn. Denne Gustav Johansson kom så småningom via Asby sn till Tidersrum sn, där han blev torpare i Låckarp under Stora Tidersrum. Han dog där 1816-12-11.  
 
Varifrån föräldrarna kom och vart de tog vägen efter mellanlandningen i Knutingarp har jag ingen aning om. Någon som vet?
 
Med vänliga hälsningar, Kristina Matan

Sidor: [1]