ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - anders_fritzson

Sidor: [1]
1
Frustuna / Mantalslängd Frustuna 1785
« skrivet: 2019-03-10, 15:16 »
Det handlar om sid.316 rad 10. Här är direktlänken: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0006120_00316
Raden gäller Nystugan och Karl Olsons (el. Olofssons) familj. Jag behöver få hjälp med tydningen av innehållet i anmärkningskolumnen längst till höger.
Lite bakgrundsfakta: I närmast föregående längd, 1784, är Karl och hans hustru noterade i sina respektive kolumner för mantalspenningpliktiga och deras två minderåriga barn (under 15) en pojke och en flicka. I den aktuella, 1785, är ingen i familjen mantalspenningpliktig. Jag tolkar siffrorna som att mannen, hustrun och dottern, är i kategorin 15-63 år men befriade och sonen kvarstår som minderårig. Jag vet att dottern är född 1768 och sonen 1772 så det bör stämma. Jag antar att noteringen i högerkolumnen är en förklaring till förändringen i de vuxnas "mantalspenningplikt".
I efterföljande längd, 1787 (1786 finns inte), är familjen inte kvar i Nystugan.
I den första hfl i socknen som börjar med 1786 finns Karls hustru Karin som änka tillsammans med sonen Erik i bostället Kullen. Karl har alltså avlidit och min teori är att kolumnanmärkningen bör handla om en inträffad sjukdom, handikapp, svaghet eller liknande. Men jag klarar inte av tydningen.
Hoppas därför på hjälp!

2
Åsbo / Åsbo (E) AI:27 (1879-1883) Bild 189 / sid 434
« skrivet: 2019-02-20, 18:44 »
Behöver hjälp att tyda förkortningarna före namnen på raderna 2, 3 och 4. Misstänker att det står "fl", alltså flyttat, men på rad 4 framför "Arb Carl Johan Nilsson är tillagt ett "Th". Vad betyder det?
Vidare anteckningen till höger på rad 2 avseende samme Carl Johan. "Erhöll den 31/3 81 ...................äktenskap inom Ekeby församling"


mvh!
Anders Fritzson

3
Jäder / Jäder (D) C:1 (1688-1747) Bild 93 / sid 83
« skrivet: 2019-02-07, 10:29 »
Hej! Jag behöver hjälp med att tyda ett gårdsnamn i Marias födelsenotering (döpt den 4 april, född den 1 april). "Jon Erssons och Karin Andersdotters barn i ......... föddes den 1 april". Platsnamnet? Antar att det börjar med H, men sedan?

4
Skörstorp / Sven Andersson i Ledsgården
« skrivet: 2019-01-16, 12:43 »
Behöver hjälp att förstå Svens familjebildning. Jag bifogar en skärmdump från en matchning i DISBYT som ger bakgrund och data. Sven är gift två gånger, först med Britta Jonsdotter och får sju barn med henne. Därefter med Kerstin Jönsdotter och får två barn med henne 1722 och 1725. Problemet är att Britta anges död 1741 och alltså fortfarande skulle vara i livet då Sven bildar familj med Kerstin. Känns som ett problem. Fel dödsnotering 1741? Skilsmässa (som känns mycket udda och borde vara noterad någonstans)? "Oregistrerad" familjebildning med Kerstin? Men det borde väl då synas i barnens födelsenoteringar som "oäkta"? Och tvegifte har vi väl aldrig haft?
Har ej funnit vigselnotering för Sven - Kerstin. Varken födelse eller död för Kerstin. Endast dödsnotering för Sven samt vigseln med Britta.
Kan någon hjälpa mig att reda ut frågorna och gärna leta fram de data som saknas, om möjligt. Min ana bland barnen är Gunilla och henne har jag "koll på". Observera att Skörstorp i huvudsak återfinns i Hångsdalas kyrkoböcker.
Tacksam för hjälp!

5
Vill gärna få hjälp med tydning av bifogad bouppteckning (Wordfil). Jag har gjort en tydning så långt jag förmår, men det finns luckor.
Tacksam för hjälp!

6
Valstad / Valstad (R) C:1 (1691-1757) Bild 121 / sid 233
« skrivet: 2019-01-11, 15:22 »
Behöver hjälp med tydning av ett gårdsnamn. Maria Jonsdotters födelsenotering längst upp på vänster sida säger att föräldrarna bor i "Gimme" som jag tolkar som dagens Gimmene (en stor gård). Men ovanför finns en precisering tillagd, antagligen en gård under Gimme. Kan det stå "Siögl", alltså "Sjögården". Gimmene ligger vid Gimmesjön.
Samma ord förekommer i hennes mors (Kerstin Eriksdotter) dödsnotering den 8 augusti 1745: Valstad (R) C:1 (1691-1757) Bild 262 / sid 515
Hoppas på svar!

7
Hångsdala / Hångsdala (R) C:1 (1702-1793) Bild 1390 / sid 269
« skrivet: 2019-01-11, 15:05 »
Jag behöver hjälp med ordet omedelbart före "ryttaren Nils Jonsson Örn" i hans och hustruns vigselnotering den 9 oktober 1706. Längst ner på högersidan.
Hoppas på hjälp!

8
Yllestad / Yllestad (R) CI:1 (1694-1721) Bild 55 / sid 111
« skrivet: 2019-01-11, 14:47 »
Längst upp på höger sida finns vigselnoteringen för Lars Larsson och Lisbet Jonsdotter " i ................." Jag kan inte tyda gårdsnamnet.
Hoppas på hjälp.

9
Yllestad / Yllestad (R) CI:1 (1694-1721) Bild 95 / sid 191
« skrivet: 2019-01-11, 14:39 »
Jag kan inte tyda den senare delen av dödsnoteringen för "gamble Lars Andersson i Ledsgården", död den 14 maj 1699. Jag tolkar det som att han vid 52 års ålder började "lära ABC-boken ut". Men vad står det sedan?
Hoppas på hjälp!

10
Väne-Ryr / Tydning av vigsel 1747
« skrivet: 2018-11-16, 21:22 »
Jag vill gärna få respons på vad jag tycker är en underlighet:
Den 25 januari 1747 gifter sig Johan och Ingrid (mina anor) Enligt den högra kolumnen är han korpral vid Grundabo och hon bondpiga (?) på Takan. Detta tycks stämma med övrig information som jag fått fram. Att båda har samma patronymikon känner jag också till, Olofsson / Olofsdotter eftersom bådas fäder heter Olof. Men jag läser också att deras respektive mödrar heter Karin! Alltså identiska namn på de två föräldraparen. Det tycks för mig vara märkligt, men förstås möjligt. Eller ska man föreställa sig att prästen råkat skriva samma namn två gånger? Har någon en åsikt? Förklaring?
Väne-Ryr (P) C:1 (1743-1791) Bild 91 / sid 169

11
Västgöta-Dals regemente / Johan Öman
« skrivet: 2018-11-16, 14:40 »
Jag behöver hjälp med att tyda anteckningarna för min ana Johan Öman vid generalmönstringen den 16 september 1767. Han har kompaninummer 126 Observera även noteringen på högersidan: Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente (P, R) 570 (1767-1773) Bild 123 / sid 232


Hoppas på snabbt svar!  :)

12
Göta artilleriregemente / Peter Gran
« skrivet: 2018-11-13, 22:17 »
Jag skulle vilja få hjälp att tyda två ord i anteckningarna för min ana Peter Gran vid två generalmönstringar:
1/ Vid mönstringen den 26 maj 1796 är han inklämd mellan soldat nr 49 och 50 (hade nr 50). Vill någon tyda det utelämnade ordet: Peter Gran har efter ....... capitulation (=värvning om jag förstått det rätt) erhållit regementschefens avsked. Resten klarar jag.
Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare (O, P, R) 1821 (1796-1798) Bild 1770 / sid 339
2/ Vid mönstringen den 17 juni 1794 (två år tidigare) finns en anteckning i kolumnen längst till höger som jag inte förstår. Det gäller också dem som nämns efter honom på sidan. Till saken hör att han återkommit från kommendering i Finland enligt tidigare mönstringar. Har noteringen med det att göra?
Generalmönsterrullor - Göta artilleriregemente och dess föregångare (O, P, R) 1820 (1794) Bild 2480 / sid 485


Anders F

13
Malmbäck / Malmbäck (F) BI:2 (1710-1732) Bild 134 / sid 261
« skrivet: 2018-10-19, 23:02 »
Vill få hjälp att tyda en hel dödsnotis. Gäller nämndemannen Daniel i Hiarum. Jag kan läsa relativt stora delar men överlåter åt någon att tyda hela texten. Datumet är Domenica Quinquagesima (femtionde dagen före påsk) = Fastlagssöndagen, som inföll den 2 febr. 1712. En egendomlighet är att ett litet barn lades i samma grav (texten efter "dito") som jag gärna också vill få tydd. Man kanske ville spara på arbetskraft när det gällde att gräva?
[/size][/color]
[/size]För att komplettera bilden av min ana Daniel har jag även hittat vigselnoteringen då han ingår sitt andra äktenskap: [/color][/size]Malmbäck (F) BI:1 (1698-1710) Bild 42 / sid 77
Gäller texten längst ner till vänster (Domenica XXIII i Trinitatis) Vill gärna få hjälp med den texten också. Kanske den ger lite mer information om nämndemannen Daniels livssituation? Släktmässigt går linjen annars via en son Clement från hans första äktenskap.
[/color]

[/size]Tack för hjälpen![/color]

14
Skinnskatteberg / Anders Jacobsson från Malingstorp
« skrivet: 2018-04-16, 12:43 »
Behöver hjälp med att reda ut några frågor kring Anders Jacobsson:

  • Han omkom genom drunkning tillsammans med "Swän f Flodhammar"
    En passage i dödsnoteringen: : "vilka båda två drunknade uti Flodhammarsån, körde sig neder om …………………… när de skulle åka till kyrkan". Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 33 / sid 29
  • Min tolkning av "Flodhammarsån" är att det är dagens Hedströmmen. Dagens Uttersberg hette tidigt Flodhammar och namnet "Flohammar" finns än idag på den västra sidan. (Lantmäteriets karta) Olyckskamraten Sven som kom från Flodhammar tycks styrka min tolkning. Är den riktig? Men vilken kyrka var de i så fall på väg till? Enligt ML (se fråga 3) var de på väg till julottan.
  • Jag hittar inte Anders Jacobssons boställe "Malingstorp" på dagens kartor. Att förlägga det till Malingsbo betydligt längre uppströms Hedströmmen verkar osannolikt eftersom han samåkte med Sven. Dessutom talar uppräkningen av boställen i mantalslängden för tidsperioden för att platsen bör vara nära Flodhammar. Där nämns "Malinz torp, Mallunigsboda, Malingsboda, Mallins torp" direkt efter Flodhammar. (ML Skinnskatteberg 1640-1649 enligt det register Gunilla Didriksson upprättat och tillhandahåller på CD. Viss reservation för att stavningsvarianterna tillhör henne, inte källmaterialet) Kan någon förklara var Anders bodde? Finns platsen på dagens kartor?
  • Följdfrågor: I nämnda ML nämns även Anders Jacobssons hustru Malin. Kan hennes namn ha förorsakat namnet på bostället? Där finns också "Jacob Andersson fr. Malinstorp" som Didriksson tolkar som deras son. Anteckningen om hans död "hos brodern Lars Andersson i Högfors" sammanför alltså Anders och hans maka med två söner Lars och Jacob. (Lars är min ana) Didriksson menar att sambandet är klart, vilket jag också i en tidigare tråd fått uppgift om av Samuel Simonsson ([size=0.95em]Anbytarforum[/size]-[size=0.95em][/color]Forum[/size]-[size=0.95em][/color]Geografiskt relaterat[/size]-[size=0.95em][/color]Landskap[/size]-[size=0.95em][/color]Västmanland[/size]-[size=0.95em][/color]Socknar[/size]-[size=0.95em][/color]Skinnskatteberg[/size]-[size=0.95em][/color]Sara Larsdotter-Lars Andersson-Anders Ingvaldsson[/size]) Jag tycker att avståndet mellan Flodhammar (Malingstorp) och Högsjön, norr om SKinnskatteberg, där Lars Andersson bodde är relativt långt. Men kanske inte längre än att familjekopplingen kan anses vara trolig?
  • Följdfråga: I den nämnda tråden fick jag också hjälp att tyda Jacobs märkliga dödsruna. Här medverkade också Gunlög Ström förtjänstfullt. Källa: Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 45 / sid 41 Jag skickar med min egen kommentar som bilaga (2 sidor).
    I den texten nämns också en Anders Jacobsson, son till huvudpersonen Jacob Andersson. Denne son bor i "Malingstorp" vilket skulle kunna tyda på kopplingen till föräldrahemmet. Sonen bär i så fall samma namn som sin farfar. Men han tycks inte stå som ägare av Malingstorp eftersom han inte syns i ML. Där finns i stället en "Per Andersson" med familj. Jag vill gärna få någon kommentar till detta resonemang.
Det här var mycket på en gång, men frågorna har ändå ett samband med varandra. Tacksam för hjälp.

15
Karbenning (U) AI:1 (1731-1753) Bild 26 / sid 21 har en anteckning för Snytbo (nästan längst ner på sidan, Snytbo finns också längre upp) Mina anor är Pähr Pährsson och hans hustru. Jag kan inte tyda texten efter hans namn, inte heller nästa rads inledning, ett långt, delvis överstruket ord, före "hustru". Allra sist står "fattig" men ordet i svag text därunder kan jag inte heller tyda.
Hustrun heter Elisabeth Nilsdotter och lever längre än maken. Per Persson är ursprungligen hammarsmeddräng men blir också tremänningssoldat (troligen 1710) med soldatnamnet Hake. Hans dödsnotering finns i Karbenning C:2 (1736-1772) Bild 1190 men han beskrivs också i makans dödsnotering Karbenning F:1 (1694-1754) Bild 1280 / sid 124. Jag nämner detta eftersom det ev. kan bidra till att förstå texten som jag inte kan tolka.

16
02) Militära rullor / Soldaten Nils Brun texttydning
« skrivet: 2017-12-15, 22:55 »
Skickar som bilaga en Word-fil där jag samlat länkar till några generalmönsterrullor där soldaten Nils Brun 1679-1752 från Hagby socken omnämns. Vill någon hjälpa mig att tyda texterna i kolumnerna till höger som väl handlar om hans "tillstånd" och utrustning. Kanske också kommenderingar? Gärna svar genom att fylla i bilagan och låta den gå i retur. Annars direkt här i fönstret.

17
Mörkö / Föräldrar till Kerstin Andersdotter
« skrivet: 2017-10-21, 14:31 »
Hej!
Min ana Kerstin Andersdotter är född på Mörkö 1741. Hennes dödsnotering i Turinge socken 1812 och hennes födelsenotering i Mörkö socken skapar frågor. Se min "utredning" i bifogad fil. Hoppas på hjälp.
Anders Fritzson

18
Möne / Vilken gård i Möne?
« skrivet: 2017-02-14, 19:52 »
Behöver på nytt tolkningshjälp. Vilken gård bor Ingrid på vid sin död?
Finns här: Hällstad C:2 (1747-1761) Bild 116 / sid 209
Bifogar skärmdump19
Humla / Vilket är efternamnet?
« skrivet: 2017-02-12, 22:11 »
Hej! Jag behöver hjälp med att läsa ut Annas faders efternamn. Förnamnet är ju Per och jag läser också den avslutande bokstaven som ett "s" som förkortning på "-son". Men själva mansnamnet? Jag tolkar det som tvåstavigt. Se bilagan. Här också källan: Humla C:1 (1740-1867) Bild 145 / sid 275.


Hoppas på hjälp!
Anders Fritzson20
Är ovan vid att tyda bouppteckningar och önskar vänlig hjälp att tyda den inledande (sid. 25) och den avslutande texten (sid. 29) i bouppteckningen efter min ana Pehr Månsson, Sjöarp, Möne. Han avled den 2 januari 1773. Jag begär inte tydning av kolumnerna.
Kanske någon också vill kommentera det upptagna värdet. Sticker det ut på något sätt? Här finns bouppteckningen: Ås häradsrätt FII:8 (1773-1775) Bild 17 / sid 25 (AID: v143403.b17.s25, NAD: SE/GLA/11128) Den avslutande parentesen utgör genväg om ArkivDigital används.
Har också hittat en instucken lapp några sidor tidigare som rör min ana men förstår inte dess sammanhang med bouppteckningen: Ås häradsrätt FII:8 (1773-1775) Bild 7 / sid 5 (AID: v143403.b7.s5, NAD: SE/GLA/11128)
Tacksam för hjälp!
Anders Fritzson


21
Förnamn - I / Illicken
« skrivet: 2016-12-08, 15:52 »
Har stött på ett för mig helt nytt kvinnoförnamn: Illicken. Jag använder den stavning som finns i källorna som avser en ana, Illicken Johansdotter, bosatt på Målskog i Järstorps socken, Småland. Låter som om det kan ha tyskt ursprung med en diminutivändelse (-ken som borde vara -chen), men det är bara en lös association. Hittar inte namnet vare sig i Släktforskarförbundets namnlista eller här i Anbytarforum. Sökning via Google ger heller inget vettigt.
Förutom som namn på min ana har jag råkat få syn på namnet avseende en annan kvinna ytterligare en gång, fortfarande i Järtorps kyrkoböcker.
Här är två av källorna: Järstorp C:2 (1726-1755) Bild 109 / sid 299 samt Järstorp AI:2 (1751-1784) Bild 126 / sid 163
Det udda namnet borde underlätta att hitta hennes födelse- och dödsdata men jag har inte lyckats. Det är ju inte säkert att dessa finns i Järstorps kyrkoböcker.
Ser fram emot kommentar från någon namnkännare!

22
Hej! Jag behöver hjälp med att tyda innehållet i vad jag tror är en dödsruna för Lars Andersson i Högfors 1644. Den upptar en hel sida och jag anar att där finns information som möjligen kan hjälpa mig att med sannolikhet fastslå att han är en anfader. Eftersom texten är så lång tar jag ingen skärmdump utan hoppas jag att det går lika bra att be om hjälp genom att uppge sidan i kyrkoboken: Skinnskatteberg C:1 (1623-1677) Bild 45 / sid 41. Det gäller hela högersidan.
Denna fråga finns också invävd i ett annat av mig nystartat ämne för några dagar sedan, som ännu ingen har besvarat. Där är frågan av bredare art då jag är ute efter släktsambandet för vad jag tror är dotter-far-farfar. Ämnet har jag kallat Sara Larsdotter-Lars Andersson-Anders Ingevaldsson och finns under Landskap > Västmanland > Skinnskatteberg.
Detta är första gången jag gör inlägg i Anbytarforum och jag hoppas det fungerar på rätt sätt.
Anders Fritzson

23
Hej! Jag behöver hjälp att kunna bekräfta eller avvisa sambandet mellan dotter, far och farfar. Genom matchningar på nätet har jag nämligen fått förslag på ättlingar som skulle utöka grenen med flera generationer. Svagheten är kopplingen mellan nämnda personer.
Sara Larsdotter är en säkerställd ana i mitt släktträd. Hennes dödsnotis finns i Skinnskatteberg C:3 (1699-1720) Bild 130 / sid 251. Alltså död den 8 feb 1707 i Bjursjön. Av notisen går att utläsa födelseår och plats: 1635 i Högforsen. Gift med Erik Jönsson: Skinnskatteberg C:1 (1623-1677) Bild 91 / sid 87. Födelseanteckningarna för 1635 är inte fullständiga och notisen om henne saknas. Därför finns ingen namnuppgift om hennes föräldrar.
Enligt vissa matchningar heter hennes far Lars Andersson med dödsår 1644. I Skinnskatteberg C:1 (1623-1677) Bild 45 / sid 41 finns vad jag tror är en dödsnotis över Lars Andersson i Högfors. Den upptar en hel sida, ovanligt nog, och jag anar en hel berättelse med flera namn nämnda. Men jag kan omöjligen få ett vettigt innehåll i texten. Kan någon hjälpa mig?
Patronymikon, plats och även tid gör det möjligt att denne Lars är Sara far. Men räcker det som "bevis"? Kan det ha funnits en namne till honom på samma plats och vid samma tid? Kan sambandet göras sannolikt? Finns andra källor?
Den mest detaljerade matchningssläktplatsen heter "Nyström". Se länk nedan. Där anges Lars födelseår till 1590 och att han är född i Stimmerbo, W. Hans hustru heter Brita.
Nästa fråga gäller vem som är Lars Anderssons far. Mina matchningar säger Anders Ingevaldsson (Ingvaldsson) 1540-1600, nämndeman. I allmän sökning på Anders finns många träffar i olika släktträd. Vissa släktträd har med hans barn och där finns en tendens att uppgift om en son vid namn Lars saknas. Detta gör mig alltså osäker om länken mellan Lars och Anders. Jag är medveten om att Anders koppling till Stimmerbo, Norrbärke, W gör att frågan förs utanför det geografiska området för ämnet, men hoppas att frågan ändå får ställas.
När jag försökt jämföra olika matchande släktträds källuppgifter ser jag att det mest handlar om rundgång. Man hänvisar hela tiden till matchningar hos någon annan. Men det är ju ingen äkthetsgaranti!


Nätlänk till "Nyström"(man landar på Sara Larsdotters son Lars Eriksson):
[font=]https://www.myheritage.se/site-family-tree-212965001/nystrom?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1503495
Länk till min egen släktplats:
[/font]https://www.myheritage.se/site-family-tree-210659501/nystrom-kumlin
Observera att matchningsplatsen "Nyström", trots namnet, inte har någon förbindelse med Nyströmsgrenen i mitt eget släktträd.
Detta är mitt första inlägg i Anbytarforum och jag skriver med förhoppning om hjälp!
Anders Fritzson

Sidor: [1]