ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Maud Lindeberg

Sidor: [1]
1
Eskilstuna (-1930) / Hillebrand Möller
« skrivet: 2020-03-31, 13:40 »
Hej!
Någon som känner till mäster Hillebrand Möller? Han levde på 1650–60-talet i Eskilstuna. Sägs 1663 bo i "Carl Gustaffz stadh", som tydligen är samma ställe.
Mvh, Maud

2
Nyköping / Nämndeman från Nyköping
« skrivet: 2016-12-15, 19:18 »
Hej!

Jag har en förfader, Sven Olofsson Sjöberg, som var skomakarlärling i Stockholm när han lät sig värvas som kronobåtsman till Anundsjö socken i Ångermanland år 1755. Han gifte sig och blev kvar i Ångermanland till sin död vid 87 års ålder 1824. I dödsnotisen anges han vara född 1737 i Södermanland, och i husförhörslängden preciseras det till Nyköping. Där har jag inte kunnat återfinna honom. Finns det någon Sörmlandsforskare som kan ge ett bra tips?

Mvh, Maud

3
Anbytarforum / Fotoarkiv för Gårdar och Kyrkor
« skrivet: 2003-07-22, 21:04 »
Jag tycker att ett arkiv likande Porträttfynd skulle finnas.
 
Varje objekt skulle lagras med bl a årtal som sorterbar parameter.  
 
Har just åkt runt och fotat gamla släktgårdar, en del har jag gamla bilder av och kan alltså jämföra!

4
Italienska / Italiensk översättning/tolkning
« skrivet: 2003-10-15, 17:33 »
Kan någon ge en översättning eller sammanfattning av innehållet i följande delvis latinska brev:
 
Handlingar rörande Skandinaviens historia serie 1, del 7 (Stockholm, 1819), s 68-70:
 
Bref från Riks-Rådet och Kansleren E. Sparre till dess broder Herr Johan Sparre
 
S.D. Post debitam fraternam beneuolentiam et amorem. Charissimo fratello io te facio sapere che quella persona da te uitiata ha gi? nouamente scritto a vn gentilhuomo della corte, suo paesan chiamato Wernstett et auisatolo del tutto, lamentandosi dapoj da tj, et significando con grandissimo guiramento che tu non solamente sia  ?l stupratore ma habbia anchora fatto ne gran promesso di torre et tenerla per moglie, come lej anchora al tempo del parte ha pigliato ?l Sacramento che tu le habbj promesso ?l matrimonio indiuisible Forse che lej ? scorrozata che per sorte mon habbia hanuto cosi bona trattatione et intertienmento come voleua, del quale io pur non son informato Et a questo modo la cosa ? venuta squasj palesata quj a tuttj. Jo veramente non mj posso assaj marauigliare di tua negligenza sopra questo clie non t?affatichj di sodisfar et contentaria ni tutto per scampare ?l rigoroso processo delle leggj a mi paria esser tempo. Perche auantj duoj gioruj son venuto quj il Zio ou?ro Anunculo della detta Poletta, et anchora vn suo fratello con certe comissione ett lettere dal Duca de Meckelburg non so di che casa: Forse che sono informato del stupro et dimandaranno l?aiuto et giusticia del Re: ma si per sorte non anchora lo sapessero non ? dubio che saperrano fra pochj giornj, essendolo tutto cognito a ogniuno squasi. per questo io te ne da syncero fratello consiglio che quanto prima per giornj e notte te ne tirj da lej, oueramente per qualche altera fidata persona procurj da comporre e concordare la cosa con lej istessa a qualunche modo si sia possible. ma a che modo io dauantj ho dato ?mio consiglio si questo non faraj, e a tal modo che saraj con sue lettere patente assecurato: non ? da sperare bon fine de questa cosa. Quantum ad me intendendo io che ?l parentado sara di questo informato; non mancaro di trattare con loro oförmerchtt per il Signor Schenck et altre amicj, che non deferiscono la querela, o accusa al Re fatto ne timore con diuersj territamentj, come anchora della vergogna di tutta la famiglia si la cosa cosj sara publicata, et diuulgata, Et al vltimo piu tosto che voglio ch ?l Re lo sappia son deliberato da padronium del negocio da parte tua, et stipolare e promettere tre o quatre villanj et cinque ouero sej cente Talerj, con promesso da poj da procurarle vno qualche gentilhuomo per marito: il quate io non spero esser difficile, con qual che piuerazzo gentilhuomo, come sj ne trouan assaj in qual paese essendo informato della dote ouero danarj, et di villanj concedutj, come anchora della bellezza della persona: ma sopra questo bisogna che tu ti massimamente affatichj questo sar? la mia vltima offerta a i Parentj dimandando dapoj si consentiranno loro sufficiente cautione, et assicuratione. Fa tu, fratelle Charissimo, da parte tua che la cosa venir? concordata et in qual mezo saraj, auertito dj non stare troppo ? casa, ne anche riceuere lettere del Re, ma daraj ordine sj venira qualche lettera del Re, che sia lasciata a casa doue tu la non riceuersj senza sapere l?intendimento da me o qualchun altro. Perche son certo essendo al Re palosato, che iu ne baberaj vna citatione. Anned haffuer Jagh nu inthet att skriffue, vten beder K. Broder att du wille nu med dette Budh för schicke mig ded Sijdentyg som du mig loffuede, och att du wille vnsette honom med nogre Färe penninger om så behöffues.  K. Broder lett mig nu bekomme swar både om ded Ene och ded andre:  Her fader ähr Gud dess lof till Pass bleffuen och måge wij alle well och ähre wij nu för tå dager sedan kompne hiitt till Suartesjö. Il. Re vuol citare il Ducha Carolo auantij ?l stato del Regno a Suderkiöping till Jacobj tijd ho intenso che ?l Ducha Carolo habbi mandatj suoj spioni da quella dona subito dapo ?l parto per informarsi del padre dj Fanciullo bono animo del Principe verso dj noj.  Her Pontus haffuer wared siuk aff sin gamble siukdom alltsedan du drogst ned och ähr ähnnu doch wendes ded till förbätring. Om wår reese ått liffland ähr ännu owist: massimamente por la controuersia fra ?l Re il Ducha. Ifrån Liffland hauer man inge besynnerlige tiender. Arffued Gabrielsson är i Gudh affsompnad, strax i sin faders begraffning. Gudh ware honom nådig och laga allting till ded besta. Denn Jagh dig nu her medh och alltid troligen och kierligen will haffue beffaled later heele hopen helse dig medh månge gode nätter: giör wel och helse min Morsyster och lätt dem wete att jag med ded förste will schriffue dem till Iterum Vale. Hastigt af Suartesiö den 12 Junij Anno 1585.
    Din trogne och K. B.  
   Erich Sparre
  Breffdrageren haffuer jag giffued Sex daler till Tärepenninger.
 
   Utanskriften:
Denn Edle och Welborne Jahan Sparre till Berquare min K. Broder kiärligen tillhånnde.
 
 
Johan Sparre var ståthållare på Kalmar slott och halshöggs där år 1599.
Herr Pontus som nämns är Pontus de la Gardie, friherre, riksråd etc.
 
Den Poletta som nämns bör vara Poletta von Zijlen (dtr av hovmarskalken hos hertigen av Sachsen-Lauenburg Johan von Zijlen till Neuendorff i Mecklenburg och Adelheid Claesdotter Wackerbart) vilken blev besoven av Johan Larsson Sparre 1585 (barn fött 1585/1586), sedemera 1586 bortgift med lågfrälsemannen, hovjunkern, Erik Bagge [af Berga]. Polettas släkt ville ej ingå någon förlikning med Johan Larsson Sparre utan hotade att stå honom efter livet, varför han den 14 mars 1586 fick konung Johan II:s skyddsbrev emot dem (källa: Elgenstierna del VII s 412, Sparre af Rossvik).

5
Nyare ord och uttryck / Fårtårar
« skrivet: 2005-06-01, 14:05 »
Min svägerska och svåger i Stockholmstrakten har aldrig hört ordet fårtårar, d v s geggan som bildas i ögonvrån på oss människor. Är det någon annan som är bekant med detta ord?
 
Ann-Mari Bäckman

6
02) Sjukdomar och dödsorsaker på latin / Synostosis
« skrivet: 2010-08-04, 22:39 »
Hej!
 
Jag undrar om någon kan tala om vad detta är för sjukdom synostos å knä och höftled.
 
tack på förhand

7
Önskar hjälp med dessa två texter. Gäller soldaten Nils Nilsson Grus från Floda socken i Dalarna.
 


 
Tacksam för hjälp
 
Mvh
Björn Bertilsson

8
Hej,
 
Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig tyda titeln på Tyres hustru samt var i Vånga hon kom från...  
.
 
Stor tack på förhand,
Mvh
Håkan Andersson

9
Vårdnäs / Vårdnäs, födda, 1781-1822, 413.23.61300
« skrivet: 2007-08-01, 06:01 »
Vilket yrke hade min farfars farmors morfar Johans Hansson?
 

 
Tack på förhand!
 
Håkan

10
Vårdnäs / Vårdnäs, C:4, Sid 46, Lars Petter
« skrivet: 2007-07-20, 20:32 »
Hej. Någon som kan hjälpa mig tyda vart familjen är skriven. Jag hittar nämligen inte i familjen HF för året. Lars Petter Pihl född 1827-11-01 i Vårdnäs.
 
Mvh: Johanna Axelsson

11
Vreta kloster / Vreta Kloster Dödbok
« skrivet: 2012-05-03, 08:09 »
Hjälp!!! Jag vet att det är ett ganska långt stycke, men det är så sällan det står något mer än basfakta i dödböckerna m.fl. Det är det som är klamrat som jag vore tacksam för hjälp med. Tack på förhand.  
MVH Kristina

12
Vreta kloster / Vreta kloster C:1 (1633-1694) Bild 46 / sid 83
« skrivet: 2010-03-08, 07:31 »
Kan någon hjälpa mig att tyda följande födselnotis från 1691
 
Johan
 

13
Veta / Veta CI:5 (1812-1859) Bild 127 / sid 247
« skrivet: 2011-04-04, 15:22 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att läsa texten vid vigselnotisen den 26 okt 1834 för Anders Karlsson och Stina Ersdotter? Jag tyder de första raderna till 'Han dräng i Gottlösa Aspegård. Hon piga ibidem. Dess giftoman Brodren, drängen Sven(?) Ersson i (?) och modren Maja Svensdotter i (?)', och sen kan jag inte alls läsa det sista fram till 'Lyst...'.  
 
 


14
Skeppsås / Skeppsås C:1 db sid 297
« skrivet: 2012-05-24, 14:29 »
Kan jag få hjälp med att korrigera min tolkning av dödsnotisen för cornetten Per Nilsson 1705:
 


 
den 23 Maij, om aftonen ? ? vijd Solens Nedergång
afledh efter en lång??? ålderdoms svaghet, sampt en myc-
ket svår mod ? uthstånden siukdom, Den Tappre Man-
haftige och hederliga gamla Mannen, Herr Päder Nilsson Cor-
neten uti Rimsta, och till sitt hvilorum uti Skepsås kyrkia
tillbörligen och hederligen ? blef d 9 Julii
nästfölliande.

15
Nykil / Nykil C:4 sid 332 , GID:349.52.101800
« skrivet: 2009-03-11, 09:41 »
Hej!
Någon som kan hjälpa mig med Jonas födelseplats.
 

 
Mvh / Torgny

16
Kättilstad / Kättilstad, C:1, vigsel, 1714, GID 215.27.85100
« skrivet: 2008-02-01, 10:12 »
Jag behöver hjälp med att läsa Elias Håkanssons och Sigrid Ralsdotters vigselnotis
 

 
Kättilstad, vigsel C:1, 1714, GID 215.27.85100

17
Kättilstad / Kättilstad husförhör 1889-1893
« skrivet: 2012-08-12, 16:02 »
Hej!
 
Vad står det om dräng Karl Algot Johansson på rad 26?
 

 
Källa: Kättilstad församling (E) Husförhörslängd 1889-1893 A I:21 sid 3 Bildid: C0016720_00015
 
Tack

18
Jonsberg / Jonsberg HVI:1
« skrivet: 2011-10-19, 13:44 »
Ber om hjälp med tolkning, på Jonsberg HVI: 1 bild 139 på ArkivDigital
Andra stycket på höger sida, gäller Alexander Eriksson, eftersom jag ej kan läsa allt så får jag ingen sammanfattning av vad som där står
Mvh. Irene Vesterberg

19
Högby / Högby AI:6 s. 48 - notering
« skrivet: 2010-02-01, 01:56 »
Hej! Vad står det för notering på lilla dottern Clara? Hon är vid detta husförhör endast några månader gammal. Tyvärr avled hon i december samma år som hon föddes.

 
Tacksam för hjälp!
//Sofia
 
(Meddelandet ändrat av soffe 2010-02-01 01:57)

20
Hägerstad / Hägerstad, C I:1, 1734, sid 263
« skrivet: 2010-03-30, 23:23 »
Hej!
Skulle sitta fint med lite läshjälp. Jag har en Johan Larsson som är född 1734 i Hägerstad. Har förmodligen hittat han i födelseboken: Hägerstad C I:1 sid 263. Tror att det är han som är född 5 september. Tycker mej se att fadern heter Kaspersson. Men är det Lars det står som förnamn? Det räcker med föräldrarnas namn och födelseplatsen.
MVH Peter

21
Hägerstad / Hägerstad CI.1 sid 250 AD 1730-09-26
« skrivet: 2012-04-03, 15:58 »
Födelsenotis Zackris Nilsson mycket svårtydd och jag
är tacksam för hjälp.Ulf Sjögren

22
02) Militära rullor / Nykil Generalmönstringsrulla 1703
« skrivet: 2013-02-20, 18:22 »
Hej
 
Behöver hjälp att läsa vad som står för ryttaren nr 114 år 1703.
 
Generalmönstringsrulla Östgöta Kavalleriregementet nummer 282 år 1703 sidan 272.  
 
 
 
Birgitta E

23
03) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Runsten, C:1
« skrivet: 2005-03-31, 21:49 »
Kan någon hjälpa mig att läsa följande text?
Den är hämtad från Födelseboken 1713-1806 i Runsten, sidan 239. Det gäller nr 26, Ravel.
 

 
Tack på förhand!
 
Linda

24
Ramsberg, EI:1 / Ramsberg EI: 1 sid 193 1746
« skrivet: 2010-01-21, 19:24 »
Vad står det skrivet på Anna Andersdotter? Jag kan tyda en del av texten men med en präst som är så här noga med att anteckna namn på både make och far så vill jag veta allt som står.
 
Hustrun Anna Andersdotter ifrån Sjötorp, född på ? av Anders Månssons, gift med Johan Johansson från Sjötorp och födda 3 döttrar, ??????
 
 
 
Tack på förhand/ Linda

25
Skara / Skara Födelsebok C:1 1692-1719 GID 601.56.20600
« skrivet: 2006-10-31, 17:28 »
Hej!

 
Kan någon hjälpa mig att se vad det står om Rådman Daniel Hasenm?llers familj ungefär mitt i bilden? Vad heter hustrun?
Detta är ur en stomme till HFL, som finns längst bak i dopboken C:1. Det finns inget årtal.
 
Tack på förhand
Kerstin Carlborg

26
03) Osorterat / Var dog Maria Nilsdotter i Korsberga?
« skrivet: 2005-12-07, 20:54 »
Hej!
 
Kan någon med lokalkännedom tyda ortnamnet i Maria Nilsdotters dödsnotis från Korsberga? Den svårtydda passagen lyder i övrigt: Gikt. Sjuk förl. Nov. hos sin Måg i [...] och dog där. Den föregående spalten är också svårtydd.
 
Mvh, Maud Lindeberg
 

27
Kan någon utläsa hela denna text ?
 
Mvh
Lennart Pahlman

28
03) Osorterat / Födelse i Värsås 14/1 1787
« skrivet: 2005-03-29, 21:54 »
Hej!
 
Finns det någon som kan läsa födelsenotisen den 14 januari 1787, då Johannes, son till Lars Larsson och Stina Jansdotter, föds i Djursätra Storegård, Värsås? Faddrarna har jag inte lyckats tyda, för filmen är väldigt ljus.
 
Mvh, Maud Lindeberg

29
Segerstad / Segerstad C:2 Födde 1794-1861 GID 521.33.936
« skrivet: 2006-10-03, 13:36 »
Hej, jag behöver hjälp med att tyda var Greta Maria f.1816 16/10 är född någonstans. Resten kan jag tyda, men själva födelseplatsen går jag bet på!
 
Mvh Marie

30
Karlskoga / Karlskoga CI:1 födda 1680-1718, GID:2458.69.100200
« skrivet: 2007-06-07, 11:14 »

Kan någon hjälpa mig med denna födelsenotis.
Tacksam för svar
Mvh / Torgny

31
Stavby / Stavby AI:2 mpag 59v
« skrivet: 2012-05-22, 12:51 »
Jag undrar vad som står om dottern Margretha som finns i mitten på sidan? Någon Sedan förstår jag inte riktigt vilka som hör ihop med vilka, men hennes far bör vara Erik Olofsson lite högre upp, finns något om 276 i vänsterkanten både hos honom och ett antal döttrar? Kanske någon kan förtydliga?
 
 

 
Tacksam för all hjälp
 
Janne

32
Jag söker hjälp med Bonden Pers efternamn samt platsen familjen bor på.  
Bilden kommer från födelseboken för Tierps församling i ?by? Prosteri i Uppsala stift, 1862-01-29.
 


 
 
 
/Ricke

33
Är det någon som kan tyda krumelurerna?
 

 
Tack på förhand
//Peppe

34
Hej,
Jag undrar om någon kan hjälpa mig att tyda vad det står om enklingen Claës Andersson på rad 15? Jag kan tyda att det står något inhyses - men vad mer?
Tacksam för all hjälp!
 
Mvh,
Jenny

35
Hej!
 
Kan någon namnkunnig person i Boglösatrakten hjälpa mig. Se bild nedan på Drängen Johan Johansson och hustrun Greta Lisa Högströms vigselnotis.
 

 
Jag kan bara tyda:
Drängen Johan Johansson och Pig Greta Lisa Högström ......  
 
Tack på förhand!

36
Furuby / Furuby. Var föddes Ingrid
« skrivet: 2007-07-12, 21:55 »
Ingrid Jönsdotter föddes 1684 i Furuby, men vad hette gården?  
 
C:1 Födda 1684      GID 228.19.92100
 

 
Tacksam för hjälp
ANNIKA

37
Adelöv / Adelöv dödsnotis - ålder?
« skrivet: 2008-01-24, 20:58 »
Enligt Adelövs dödbok (C:I sidan 173) begravs en liten pojke 1695. Hans ålder anges med ett ord som jag inte har lyckats få grepp om. Finns det någon som känner till det? Hur gammal var han alltså enligt dödboken? (Han var född den 27 augusti 1694 och alltså åtta månader gammal.) Dödsnotisen lyder:
 
Dito [Dom: Rogate] Månßes Son i Bottelstorp 3 tut-???
tingar gammall.
 
 
 
Mvh, Maud Lindeberg

38
03) Osorterat / Oäkta anor
« skrivet: 2008-02-18, 19:21 »
Hej!
Har oäkta barn i två generationer i min släktforkning.
 
Lena Kajsa Börjesdotter f.1790-03-15 i Mörlunda fick en dotter Anna Carin (Jonsdotter)1817-09-13 i Virserum. Vet ej vem som är far till Anna Carin!
Anna Carin Jonsdotter får sedan i sin tur 2 oäkta barn, nämligen Karl Johan Pettersson f.1845-06-24 i Gårdveda och Hulda Alexandra Albertina Pettersdotter f. 1857-12-08 i Gårdveda. Anna Carin bor på senare tid tillsammans med en Isak pettersson f. 1806-05-21 Gårdveda, men var kanske/kanske inte far till barnen då han var gift oc hade en annan familj med en Eva Stina Eriksdotter.
Har någon en ide hur jag skall komma vidare eller rent av har halkat in på dessa personer i annan forskning.
 
Mvh Mikael

39
03) Osorterat / Elghult, Födda 1857,GID: 444.18.71200
« skrivet: 2007-05-10, 22:10 »
Hejsan !
 
Oerfaren forskare önskar läshjälp med följande text från födda i Elghult 1857.
 

 
Tack !
 
mvh
Johan Carleson

40
Österslöv / Österslöv döde 1774
« skrivet: 2004-08-03, 15:10 »
Någon som kan tyda den här texten? Framförallt är
jag nyfiken på vad det står att han dog av.
 
Tack på förhand!!
 

41
Villie / Villie CI:1 (1676-1704) födelsenotis 1694
« skrivet: 2007-05-15, 16:08 »
Hej!
 
Jag önskar hjälp att tyda nedanstående födelsenotis. Gäller en Kjerstina/Kerstina Turesdotter f 1694-10-28 i Villie församling. Föräldrar heter Ture Olsson och Mätta Andersdotter.
 

42
Överkalix / Överkalix hfl 1697 vad hete Carl Jönssons fru ?
« skrivet: 2005-09-25, 19:25 »
Vad heter Carl Jönssons fru, Engla ser det ut som - kan det stämma ?
 

43
Bräcke / Bräcke, kyrklig räkenskap
« skrivet: 2010-09-20, 18:25 »
Hej.
I somras hörde jag en radiodokumentär som behandlade oäkta barn och det straff som deras mödrar utsattes för och blev därför oerhört nyfiken när jag såg att Bräcke socken hade kyrkliga räkenskaper som var tillgängliga på Genline. För året 1834, då min ana Kerstin Svensdotter fick sin oäkta dotter, finns det som ses i den bifogade bilden. Men jag förstår inte vad det står/innebär och söker därför hjälp. Vad innebär exempelvis 132?
 

 
 
vänliga hälsningar
Emma

44
Morup / Morup Mantalslengder 1740 og 1748
« skrivet: 2010-01-19, 10:47 »
Kan noen hjelpe meg med å tyde det som står i höyre rubrikk for Sergeant Borg 1740 og Fendrick Borg 1748.  Jeg leter etter spor som kan si meg hvilke regement han tilhörde.
 
http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0006215_00144  
 
http://www.svar.ra.se/image.asp?imageid=A0006216_00162  
 
mvh
Sven

45
03) Osorterat / Elisabeth Petronella Lysholm
« skrivet: 2008-03-04, 18:30 »
Hej
 
Jeg har problemer med at læse denne tekst
Jeg tror, at der står Bläkslagaren E. H.? Lysholm och hans Hustru A. E. Österbergs barn.
Mf. Resten har jeg ikke kunnet læse. GID 1803.35.106200, p. 55.
Jeg er meget taknemlig, om nogen kan hjælpe.

46
Säfsnäs / Säfsnäs, db, 1771, GID 2159.5.46200
« skrivet: 2006-11-04, 16:00 »
Jag har problem med att tyda det mesta av texten i bilden nedan. Det jag kan tyda är:
Hans Jonsson från Lövsjöhöjden född i. Sen tror jag att det står nåt om föräldrarna Jon ?? och Margareta Jacobsdotter. Lite längre ner i texten kan jag se att det står att han hade 7 barn, 3 söner och 4 döttrar. Dödsorsaken kan jag inte heller tyda. Kan någon hjälpa mig fylla i luckorna? Tack på förhand!

47
Kan någon tyda vad det står i följande anteckning om Anders Andersson Norén i Nedre Elsborg Kvarter 52 lägenhet 9:
 

48
Hejssan
 
Hoppas attt någon kan hjälpa mig med att tyda namnet på det ställe som Johanna Alard är inflytad från
 
 
Hoppas på hjälp/Thomas

49
03) Osorterat / Norje
« skrivet: 2012-10-13, 11:59 »
Mantalslängd för Ysane 1709.
 
     
Behöver hjälp med att tyda vad det står vid Nr. 10
Bildid: A0001591_00189  
 
Mvh Stig-Arne

50

 
 
Hej !
Kan någon tyda denna födelsenotis.Tycker mig kunna läsa att namnet skall vara Botil, men vad fadern heter kan jag inte läsa.Fadern bör heta Erik,eftersom hon heter Eriksdotter i hfl.
Tacksam för svar.
Torgny

51
Myrberg / Myrberg
« skrivet: 2003-06-13, 21:17 »
Är någon bekant med en familj Myrberg från Västergötland? Min utgångspunkt är Per Magnus Myrberg, som skall vara född i Mariestad 1720, blev student i Uppsala 1741 (?) och senare tullförvaltare i Västervik, där han avled 1782. Lundquists nationsmatrikel för västgöta nation i Uppsala uppger hans föräldrar som Peter Myrberg, sekreterare i bondeståndet, och Ingeborg Carlsdotter Timell. Om släkten Timell går det att hitta en del information, men jag skulle vara tacksam för alla upplysningar om släkten Myrberg.
Mvh Jan Fredrik Kindstrand

52
Krabbe / Krabbe
« skrivet: 2005-01-07, 18:24 »
Hej!
Jag har oxo en Krabbe i släkten och de bodde i Ekery i Byarum socken i Jönköpings län. Min äldsta var Inspector över gränsttullen vid Göra Älv och hette Nils Krabbe död 1683. Han son var frälsefogde i Laxarby socken Erik Nilsson Krabbe och han son i sin tur Inspector över gränsttullen vid Göra Älv och hette Laurentius Krabbe. Denna information har jag fått via en anna forskare och det finns även skrivit i årskrifter utgivna av Byarum

53
Jute / Juthe / Jute / Juthe
« skrivet: 1999-02-14, 15:40 »
Jag efterlyser uppgifter om OLOF PERSSON JUTE bosatt i Bosjö, Garpenberg (W).  Han var enl hfl född ca 1655 och d 1725-03-25.  Gift m Margareta Larsdotter.  Yrke ? Varifrån kommer Jute ?
Else-Marie Dyrsmeds

54
Tack Björn, det skall jag prova
ANNIKA

55
98 - Osorterat / Flera med samma namn på gården
« skrivet: 2004-02-28, 11:34 »
Hur gör man för att gå till väga då man letar igenom födelseboken efter en person och upptäcker att det finns flera barn med samma namn på samma gård där fäderna och mödrarna har samma namn?
 
Så här menar jag: (Detta är ett rent exempel)
1) Elisabeth född den 13 april döpt den 15 föräldrar: Anders och Stina i Storgården
 
2) Elisabeth född den 19 aug döpt den 23 föräldrar: Anders och Stina i Storgården
 
Om man antar att detta är samma år och det då fanns två Anders i Storgården, där hustrun hette Stina och båda fock en dotter vid namn Elisabeth.
Hur gör jag då?
MVH
Lotten

56
02 Efterlysningar / Preussen, ryttaren Samuel Törngren
« skrivet: 2007-12-03, 23:25 »
Hej!
 
Har någon stött på ryttaren Samuel Törngren, som  
1728 med kungligt tillstånd gick i preussisk tjänst, enligt de militära rullorna? Samuel kom från Vårdnäs socken i Östergötland, som jag håller på att kartlägga. Han var ryttare i Vifolka kompani för nr 87 Dragestad i Veta socken mellan 1712 och 1728.
 
Mvh, Maud Lindeberg

57
N-Ö / Qvick ifrån Ny
« skrivet: 2003-11-25, 20:16 »
Hej!  
 
Kan någon hjälpa mig med min ffmff Isak  
Bengtsson, som sägs vara född 1788 eller  
1789 i Ny socken. Inget datum anges. Vilket  
Ny det handlar om  nämns inte - det finns  
flera, både i Östergötland och i Värmland. Isak  
blev soldat under namnet QVICK (Upplands  
regemente). Han bodde i Markim i Uppland.
 
Mvh, Maud Lindeberg

58
Hej!
 
Pigan Kerstin Samuelsdotter från Sjögesätter  
i Vårdnäs flyttade 1760 till Haddorp i Slaka.  
Där gifte hon sig med Olof Ericsson den 31  
maj 1761. Därefter flyttade de någon annan  
stans, där dottern Stina föddes cirka 1762, för  
att sedan återkomma till Vårdnäs före 1767,  
då de får sonen Samuel i Vårdnäs.
 
I Vårdnäs kan man sedan följa paret hyfsat  
fram till slutet av 1780-talet, då jag har en  
gammal anteckning om att familjen bodde  
inhyses i Gullemåla (jag är inte riktigt säker på  
varifrån uppgiften kommer - ev.  
husförhörslängden, men kan inte hitta dem  
där).
 
Sedan försvinner de i alla fall igen. Jag har  
letat på olika ställen men inte hittat dem.
 
Olof Ericsson var född den 4 januari 1730 i  
Sjögesätter i Vårdnäs, medan Kerstin  
Samuelsdotter var född den 15 maj 1737 i  
Hamrabacken i Vårdnäs.
 
Tacksam för alla uppgifter!
 
Mvh, Maud

59
Hej!
 
Har någon träffat på soldaten Anders  
Holstensson Gumse? Han gifter sig i Vårdnäs  
socken den 8 januari 1716:
Soldaten Anders Gumse och Anna  
Andersdotter i Egby.
Längden över dem som hyrde brudkrona det  
året nämner en Anders Holstensson, och  
samma år ger Anders Holstensson i  
Svarvarhemmet en gåva till kyrkan.
Här upphör alla spår.
Han finns inte med i Garnisonsmus?ets  
soldatregister, i alla fall inte på nätet.
 
Mvh, Maud Lindeberg

60
Söker Jöns Olofsson, född den 2 februari 1778 i Vårdnäs. År 1801 flyttade han till Landeryds socken, där han 1801 blev dräng i Hageby prostgård. Sedan återfinns han i Månestad, där han var skriven hos bokhållaren Lindgrens folk. Den 25 april 1802 är han fadder till sin bror Carls barn, och den 30 januari 1803 är han fadder till ett annat barn i Månestad. Han finns inte med i husförhörslängden i Landeryd efter detta (har gått igenom hela husförhörslängden 1789-1805), och han verkar heller inte ha gift sig där. Det finns ingen utflyttningslängd för Landeryd före 1811.
 
Har någon stött på denna person någonstans?

61
Isak Henriksson Lustig antogs 1789 som volontär vid flottan i Karlskrona. Rullorna uppger att han kom från Östergötland, och enligt den uppgift som lämnas om åldern bör han ha varit född omkring 1764. Tillnamnet Lustig tog han förmodligen i samband med värvningen. Hans förnamn är dock så ovanligt att det borde vara möjligt att spåra honom även under namnet Isak Henriksson, trots den något ospecifika uppgiften om varifrån han kom. Jag har själv utan framgång sökt honom i samtliga Östgötaförsamlingar längs kusten. Är det månne någon som hittat en Isak Henriksson längre in i Östergötland?

62
Östra Skrukeby / Äldre inlägg (arkiv) till 15 mars, 2012
« skrivet: 2009-10-15, 13:57 »
Hej Ragna!
Nej detta är inte samma Nils Bengtsson som jag är ute efter. Nils i Gatskogen är född 1769 enl.(439.2.26500 Östergötland  Östra Skrukeby,  AI:2, Husförhör, 1800-1800 sid 62)d.v.s.      
Den Nils jag har som bäst stämmer in i bilden är född 1770-12-08 i Vånga, far Bengt Johansson, mor Stina Olufsdotter.  Kvinnan han är gift med Karin - Cajsa eller Catharina eller vad som är rätt är enl samma husförhör född 1770 vilket stämmer in på 16 december 1770 i Näsby med namnet Catharina Maria. Hennes föräldrar är i så fall Petter Olsson och Kerstin Andersdotter. De finns även med i husförhöret 439.3.40900,  [Östergötland]  Östra Skrukeby,  AI:3, Husförhör, 1806-1815, sid 77
 
Hälsningar
Christian

63
Åsbo / Äldre inlägg (arkiv) till 27 mars, 2014
« skrivet: 2013-01-11, 18:52 »
Annelie - de finns i Åsbo AI:3 s 71 en bit ner på sidan.
Mvh
Eva

64
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 maj, 2012
« skrivet: 2011-05-15, 12:28 »
Tack jättemycket för hjälpen mvh David

65
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 22 mars, 2010
« skrivet: 2009-12-04, 20:19 »
Tack Solvig för dina uppgifter...en liten dum fråga...o.h.h. vad betyder det?
Tack snälla för uppgifterna
Britt-Marie

66
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 03 mars, 2009
« skrivet: 2008-04-13, 13:22 »
Tusen tack, vilken otrolig sida du tipsade om. Det blir till att kolla upp bouppteckningen.
 
Hälsningar
Ida

67
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 26.11.2002
« skrivet: 2002-01-14, 23:41 »
Hej igen Maud!
 
Jag har efter lite tittande hittat en potentiell Simon som jag inte kommit längre med för tillfället. Det finns en Simon i Tägnemålen i Tjärstad sn som är gift med en Kerstin (kanske den Simon som gifter sig 1664 i Vårdnäs med en Kerstin i Kläppan?).
 
Tyvärr verkar det inte finnas någon födelsebok för Tjärstad under lämplig period, så där hittar jag inte Daniel, även om han kan vara född där.
 
Det är kanske något jag borde titta närmare på...
 
Vad gäller Botil så lär hon aldrig vara bosatt i Skillberga - även om är dotter till Claes Pedersson. Jag tänkte att hon kanske skymtat förbi i någon dombok eller liknande. Hon dör 1681 i Alkarp i Viby sn.
 
Bästa hälsningar, Henrik

68
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 14.1.2002
« skrivet: 2001-04-15, 07:50 »
Alexander Albert Watz, är enligt soldatregistret i Linköping född 1868 i Vårdnäs. Han anges antagen som ryttare 1890. Är det någon som känner till honom och hans familj. Är namnet här ett ryttarnamn, eller går det tillbaka någon generation?
Jag har nämnt honom m fl i samband med en Amerikafråga under Watz/Wass.

69
Ringarum / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-19
« skrivet: 2005-02-18, 18:37 »
Hej Iris
Man ska ju tala om källan var man tagit uppgifterna. Vill Håkan ha så kan jag lägga ut tusentals av ingresser men då blir detta forum fullt.

70
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-06
« skrivet: 2006-08-16, 22:45 »
Jag söker uppgift om en Sixten Strid (Stridh)som omkring år 1916 var bosatt i Linköping stad. Åldersmässigt bör han ha varit född på 1880- eller tidigt 1890-tal. Det finns uppgifter om att han senare, på 1940-talet, var anställd på SAAB i Linköping. Jag saknar övriga uppgifter.

71
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-12-13
« skrivet: 2005-10-12, 17:40 »
Hej! Jag undrar om någon känner till gården Högshult. Enligt vad jag fått berättat så ska den ligga någonstans i närheten av Töreboda. En prästdotter Bolling fick gården  av sina föräldrar när hon giftes bort med drängen Karlsson. Hon hade då blivit med barn med en Hamilton, men barnet växte upp med drängen som far. De fick också en dotter, Betty.
Tack på förhand
Mvh Helen

72
Alunda / Äldre inlägg (arkiv) till 2006-09-09
« skrivet: 2006-03-19, 15:20 »
Hej Margareta!
 
Detta fanns i Släktdatas register över Alunda:
 
Alunda F1  
1827-10-22 Gustaf    
Bonde Matts Ersson      
Eva Sofia Hansdotter    Söderby  
 
mvh Åsa

Sidor: [1]