ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Yngve Göransson

Sidor: [1]
1
Laholm / Varifrån i Laholm?
« skrivet: 2021-10-31, 16:16 »
När jag forskar på mina Danska anor kommer jag efter ett par generationer tillbaka till Sverige.
Min MMMFF Johannes Pedersen (Petersson?) gifter sig i Blovstrød i Danmark med Anna Börjesdotter ifrån Grevie i Skåne. Henne har jag hittat. Men enligt vigselnotisen är Johannes född i Laholm i (Skåne?) den 7 Okt 1817.
I senare böcker står det bara född i Sverige på honom.
Jag hittar honom inte, finns det ett Laholm i Skåne också?
Vad står det innan Laholm? En ort i Laholm?

2
Augerum / Apropos potatis
« skrivet: 2020-04-11, 16:13 »

Artikel i Karlskrona Weckoblad 1879-09-22

——————————————————————————————————-

Apropos potatis, så hörde jag häromdagen en äldre trovärdig danneman

förtälja huroledes nämnde jordfrukt allra först kom till hans morfaders
föräldrars gård.

Dessa bodde då i Gisaryd i Augerums socken.

Berättarens Morfader Anders Jönsson kom en dag vid 18 års ålder i något
ärende in till Karlskrona och sammanträffade då med en sjöman, hvilken
naturligtvis hade många märkliga ting att för honom berätta.
Han hade ock att visa ett par frukter, som i all hast sågo ut som äpplen,
men ändå befunnos mycket olika sådana.
Det var potatis, och då den unge bondsonen väl hade hört denna växt
omtalas, men aldrig förr sett någon sådan, fick han af sjömannen två
stycken till skänks.

Dessa medfördes hem, sattes där i jorden och gåfvo sedermera en i
förhållande till utsädet ganska rik skörd.
Nu skulle dessa ”jordpärons” egenskaper utrönas, och 7 st eller en för
hvardera af familjens medlemmar, blevfo då kokta och med begärlighet
förtärde.

Ja, unge Anders aptit var till och med så stor, att han ej fann sig belåten
med blott den potatis han fått på sin lott, utan i ett obevakat ögonblick
passade på att nappa till sig en av de äldre brödernas andel, den han
visserligen hann äta upp, men derför af fadern undfägnades med ett
dugtigt kok stryk.

Under påföljande år blev naturligtvis skörden större; men huruvida
Anders Jönsson äfven då kände någon frestelse att taga den större
brorslotten har han för sina ättlingar ej omtalat.

Omkring 1780 skall ofvan beskrivne händelse ha tilldragit sig.

——————————————————————————————————-

Artikel i Karlskrona Weckoblad 1879-09-22


3
Augerum / Aktuellt ämne!
« skrivet: 2020-04-11, 14:16 »
Nu när Digitala Tidningar tillfälligt är öppet för alla passade jag på att söka om det fanns något skrivit om mina gamla anor i från Giseryd i Augerum. Fann denna artikel om Sven Jönsson ifrån Giseryd. Publicerad 1834 i Nyköpings Weckoblad med hänvisning till att texten är hämtad ifrån Karlskrona Weckoblad. Det handlar om när pesten kom till Augerum år 1711.


——————————————————————————————————————————Något om rökning mot smittosamma sjukdomar
Då fäderneslandet, för ett och kvartsekel tillbaka, härjades av pesten, var förödelsen här i Blekinge ganska stor och uti vissa socknar alldeles förfärlig så lär det ännu finnas i behåll en gravsten med inskrift, som omtalar, att sedan sjukdomen var förbi, av den förut talrika församlingens husfäder ej flera hade överblivit än de som då stående tillsammans, kunde rymmas på stenen.


Uti Augerums Socken af Lösens pastorat utdogo människorna nästan helt och hållet. De första offren föllo uti i en gård vid namn Sandbäcksmåla, dit pesten fördes medelst en kapprock som var köpt i Karlskrona af en sjöfararande. Likt en löpeld utbredde sig smittan ifrån gård till gård, och snart voro ej de levande tillräckliga att jorda de döda, vilka uppfyllde alla hus och kojor, och bland vilka man stundom fann ett uthungrat skrikande barn, som under dödsångest förgäves tryckte stelnade händer, obesvarat ropade våra namn.


Uti dessa den allmänna nödens och jämmerns dagar gavs dock en slags (Roach?), om just icke så from som denne. Likväl omtänksam och rådig, som förvandlade sin bostad till en Ark, vilken inga syndaflodens böljor förmådde genomtränga.
Mannens namn lever än i berättelser om gamla tider-
Han hette Sven Jönsson och hans hemmman Gisaryd.


Uti hans hus afled ingen och ehhuru han själv dagligen var sysselsatt med bortbärande av pestdöda, och detta så träget, att han nödgades fastsy dynor på armarna för att uthärda arbetet, och ehuru andra stundom nedföll döda bredvid dem som de förberedde till graven, blev han själv likväl oantastad.
Hvad gjorde då mannen? Han rökade! ----hvarmed frälsade han sitt och de sinas liv. Med rök!
Genast då Sven Jönsson sporde pesten vara i annalkande, samlade han tillhopa horn och klövar efter kreatur. Svin och nöthår, gamla sulor och skinnbitar m.m. som utan att vid påtändning upplåga, endast låg och mältade, givande ifrån sig den mest genomträngande och fräna rök. Med denna rök icke allena uppfyllde han dagligen sin boning, utan hade även nära sin husdörr en nästan jämn eld, och ingen fick träda inom hans stugodörr, utan att förut hava blivit undfägnad med en hederlig portion rök.


Än lever uti Lösens by en bonde, som är sonsons son af den väldige rökaren: men icke allena ifrån fader till son hava dessa underrättelser gått i arv och bibehållits i släkten, utan af flera andra hederliga och förståndiga män har bekräftelse erhållits på det här anförda, jämte åtskilliga tillägg om Sven Jönssons efterkommande.


————————————————————-
Texten ovan från en artikel i Nyköpings Veckoblad daterad 1834-11-25 vari dom refererar till att texten är hämtad ifrån Karlskrona Weckoblad.

4
Allmänt / Drunknad - vad hände ?
« skrivet: 2012-05-07, 21:11 »
Hej vid min släktforskning på farfars sida ,stötter jag på en man vid namn Håkan Jönsson f 1807 och död 1842 . Han drunknar den 15 juni 1842 , det märkliga är att på samma sida i kyrkoboken över döda i Listerby 1836-1859 finns det 9 pojkar och män till som också har drunknat samma dag. Var kan jag hitta mer om denna händelse?

5
Jämjö / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-02-12
« skrivet: 2012-12-10, 22:13 »
Hej Görel
Är det hela bout eller bara ingressen?
/Suzanne

Sidor: [1]