ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Paul Neptune

Sidor: [1]
1
Östra Torsås / Broddsagården
« skrivet: 2021-09-17, 21:02 »
För många år sedan skrev jag ett inlägg här och bad om hjälp med uppgifter om min farfars farfars farfars far Per Bengtsson som avled i Hemmesjö 1751. Hade visat sig att han föddes i Broddsagården Östra Torsås ca 1690 som son till Bengt Börjesson och hustru Märta (Nilsdotter?). Bengt Börjesson var skräddare och föddes ca 1647 och dog 1700. Han var son till Börje Broddersson (död 1676) och Ingeborg Månsdotter (död 1658) i Broddsagården.
Börjes far var Brodde Börjesson som enligt landskapshandlingarna dök upp i Hörda 1604. Före honom finns ingen Börge/Börje på gården.
Jag har sökt efter ursprung för den förste Brodde på gården i Hörda. Har nu funnit en sannolik förklaring. I landskapshandlingarna för Nöbbele socken i samma pastorat finns fram till 1604 en Brodder Börjesson skriven fr o m 1596 som biskopslandbonde vid något som ser ut som Tollesåker. När han försvunnit från Nöbbele står en (bror?) Håkan Börjesson skriven för gården.
På samma gård i Nöbbele är fram till 1595 en Börje Broddesson skriven. Före honom är det en Brodder som driver gården från 1546 och framåt.
Namnen är ovanliga och årtalen stämmer. Och jag tror mig ha funnit 12 anor i rakt nedstigande led på farssidan.
Misstänker att Brodde Börjesson var gift med en dotter till en skattebonde i Hörda när gården övertogs ca 1604.
Är det någon annan som forskat i dessa släktled på senare år?
Hälsningar/Paul

2
Vi är några som under en tid fört en diskussion om kyrkoherde Ingolf i By socken, Dalarna. Den diskussionen har nu lett oss vidare till Gustafs socken (tidigare Tuna socken) sedan det visat sig att Ingolfs hustru Abluna åren 1602-1604 sålde ett halvt hemman i Haga, Gustafs socken. Köpare var Mats Eriksson i Änget.
Abluna förekommer i landskapshandlingarna för Kopparberg 1560-1563 som ägare till hemmanet - "piga Abluna". Bör utläsas som ung ogift kvinna. I senare landskapshandlingar utläses att det är Herr Ingolf som står för gården. Läser man Ekströms herdaminne över Västerås stift kan man se att Ingolfus Salomonis Sudermannus av allt att döma var kaplan i Stora Tuna socken under 1560-talet. Under 1570-talet blir han kyrkoherde i By socken. Han är då gift med Abluna och hennes ärvda gård i Haga brukas av andra. Ingolf dör i By socken omkring 1595/96 och änkan Abluna stannar i By. Hon har flera döttrar med Ingolf, varav en var min anmoder.
Abluna står som ägare i landskapshandlingarna 1560 för 16 spannland i Haga. Tyder på att hon ärvt hela eller halva gården själv. Arvet tycks åtminstone inte ha delats med några bröder. Döttrars arvslott var ju mycket mindre.
Åren innan (1557-1559) står en Henrik/Henning Gregersson för gården. Före honom finns en Peder Henningsson (1538-1553) på gården.
Mer finns att läsa under By socken. Släktforskaren Stefan Jernberg bidrar där med många pusselbitar.
Är det fler som kommit i kontakt med dessa personer och gårdar under forskning i Gustafs socken och tidigare Stora Tuna?
Med vänlig hälsning
/Paul Neptune

3
By / Kyrkoherde Ingolf i Näckenbäck
« skrivet: 2019-04-11, 21:52 »

Alla som forskar kring By socken i allmänhet och Näckenbäck i synnerhet kan ha nytta av det jag idag funnit i Västerås stifts herdaminne. I Näckenbäck levde under 1500-talet kyrkoherden Ingolfus Salomonis Sudermannus. Han och hans hustru Abluna hade barn vars ättlingar förökade sig i bygden.
Hembygdsforskaren Carl Larsson i By kom på 1920-talet ut med sitt bokverk "En dalasockens historia" - en fantastisk källa till kunskap om socknen och människorna där. Han ger i sina böcker inga ledtrådar till Ingolfus och Ablunas avkomlingar.
På nätet ligger Muncktells version av stiftets herdaminne ute för allmän läsning. Där får man viss information om Ingolfus existens, men inte så mycket mer. Hans herdaminne skrevs under 1840-talet.
Idag har jag lyckat skaffa ett ex av det herdaminne som Gunnar Ekström gav ut 1949. Det skildrar Västerås stift under medeltiden och reformationstiden. I det bokverket får man väsentligt mycket mer information. Här kan jag koppla min anfader Lars Andersson i Näckenbäck (1592-1686) till Ingolfus och Abluna. Lars var son till en Anders Larsson i Näckenbäck som enligt Ekströms herdaminne var gift med en dotter (utan känt förnamn) till Ingolfus.
Som källa anges bl a Kopparbergs läns jordebok 1633 där Anders Larsson hustru beskrivs som "mycket svag och ålderstigen, ja, alla dagar ligger på säng".
Ingolfus Salomonis Sudermannus lär ha varit född i Södermanland. År 1569 finns han noterad som tjänstgörande kaplan i Stora Tuna socken.
Samma år dyker han upp i By socken. Han skrivs till en början som innehavare av Blidbo, By. 1581 är han kronolandbo i Näckenbäck. År 1584 köper han loss Näckenbäck från kronan tillsammans med fem bönder.
1593 brinner en smedja i Näckenbäck ned och Ingolfus m fl blir stämda av Eric Germundsson i Näs. Germundsson får en mindre ersättning.
I deklarationen för Älvsborgs lösen 1571 uppger Ingolfus (ganska färsk kyrkoherde) en förmögenhet av 75 lod silver, 3 lod koppar, 2 gilla oxar, 7 kor, 16 får, 10 getter och 4 svin mm.
När Ingolfus dör (troligen 1595) finns beslut från ståthållaren Erik Sparre att änkan ska ha Näckenbäck skattefritt för att kunna underhålla och försörja sina barn.
Innan änkeåret passerat gifter änkan Abluna om sig med den Erik Germundsson i Näs, som 1593 stämt hennes make.
Den präst som gifte bort änkan Abluna för tidigt kritiserades. Och paret Abluna/Germundsson kom mycket illa överens.
Hoppas detta kan vara till nytta för andra forskare med samma kopplingar.
/Paul

4
Väsby / Ström och Stillman
« skrivet: 2018-05-27, 10:35 »

Är det någon som kommit längre med att lösa Carl Fredrik Ströms bakgrund? Han dyker upp i Väsby runt 1803 och blir i september 1803 far till en utomäktenskaplig son Fredrick med moder Ingrid Greta Stillman. Carl Fredrick Ström kallas pottmakarlärling från Stockholm och barnets moder anges komma från Malmö (hennes bakgrund är väl utredd).
I oktober 1804 gifter sig paret Ström och Stillman. Han kallas då "fri volontär" från Stockholm.
På olika håll på det s k "nätet" anges att Carl Fredrik Ström var född 1776 i Bromma församling, Stockholm. Där föddes mycket riktigt en Carl Fredrik år 1775 som son till en sockenskräddare Ludvig Salgren. Men varifrån kommer uppgiften om att Carl Fredrick Ström i Väsby var född detta år? Jag kan inte finna någon sådan uppgift i Väsbys kyrkböcker.
Jag misstänker att någon tagit fasta på noteringen i Väsbys födelsebok 1812 där det framgår att "soldaten" Ströms hustru Ingrid Greta Stillman fått ett "oäkta" barn tillsammans med en Niklas Berggren. 1815 kallas hon "soldatänka", vilket skulle tyda på att Carl Fredrick Ström avlidit.
Den i Bromma 1775 födde Carl Fredrik är sannolikt identisk med den artillerist Carl (Fredrik) Ström som finns upptagen i Svea artilleriregementes församlings husförhörslängder i Stockholm. I AI:7 (1801-1830) sid 320 finns denne Carl Ström noterad som född 1776 i Bromma. I Bromma finns bara en Carl Fredrik noterad, och det är 1775.
Det är bara det att Carl Fredrik Ström i Svea artilleriförsamling kan följas i generalmönsterrullor mm (Nr 31 under överste Arrhenius kompani) och står som ogift i alla år fram till 23/8 1812 då han gifter sig med en Anna Magdalena Wibelius i Stockholm. Han kallas då avskedad artillerist. De får två barn. En dotter Anna Carolina 15/9 1812 i Svea artilleriregementes församling. En dotter Sophia Johanna Bernadina 2/4 1819. Familjen noteras 1822 utflyttad till Katarina församling, där jag inte lyckats spåra deras vidare öden.
Frågan är nu om den Carl Fredrik Ström som 1804 gifte sig med Ingrid Greta Stillman i Väsby var identisk med denne Carl Ström? Var han bigamist? Eller var det en helt annan Carl Fredrik Ström? Hur kom det sig att Ingrid Greta Stillman 1815 noterades som soldatänka? Hade hon fått besked om detta från militären? Eller var det bara ett antagande så många år efter makens "försvinnande"?
Faktum är att det finns minst en annan möjlig kandidat Carl Fredrik Ström från Stockholm. Han föddes i Jacobs församling 30/7 1775. Fadern var traktören Jonas Ström och modern Lovisa Söderfeldt - dotter till traktören Nils Söderfeldt i Gamla Stan. Jonas Ström dog redan 1777 i Johannes församling, Stockholm. Hustrun Lovisa Söderfeldt gifte om sig med en styckjunkare Olof Sundberg, vilket framgår av en bouppteckning efter hennes far Nils Söderfeldt (1780/5:446).
Jag har ännu inte kunnat spåra denna familjs vidare öden. Olof Sundberg har troligen förflyttats till militär tjänst utanför Stockholm. I vilket fall är detta den ende Carl Fredrik Ström i Stockholm jag kunnat hitta. Har han levt till vuxen ålder och behållit faderns efternamn?
Blev han pottmakarlärling i Väsby? Eller var den avskedade artilleristen bigamist?
Med vänlig hälsning/Paul

5
Bolshög / Ingman Nilsson född i Gnalöv 1720
« skrivet: 2017-02-26, 18:53 »

Är det någon som vet mer om den Ingman som döptes 1720-02-07 vid Gnalöv:3 i Bolshög som son till Nils Mårtensson och Kirsten Ingemansdotter?
Jag har inte funnit honom avliden eller gift i socknens kyrkböcker och finner honom inte i mantalslängder mm.
Detta rör sig om något av ett långskott. Jag söker ursprunget för min anfader soldaten, bonden och kyrkvärden Ingmar Nilsson Adieu som värvas till Kronobergs regemente 1741 - troligen vid deras förläggning i Malmö. Står att han var skåning men inte varifrån. Han gifter sig i Pjätteryds socken i Småland och bor där till sin död 1792 där det uppges att han föddes runt första februari 1720.
Jag har nu kollat samtliga skånska socknars födelseböcker och bara funnit en enda passande Ingmar/Ingman. Nämligen Ingman Nilsson i Bolshög. Förnamnet tycks för övrigt vara ytterst ovanligt i Skåne denna period - men förekommer sparsamt i några socknar runt Bolshög.
Finns en rejäl lucka i Bolshögs kyrkböcker på 1730-talet och denne Ingman kan ju ha dött då. Fanns äldre syskon från faderns tidigare äktenskap och Ingman född 1720 kunde knappast påräkna någon gårdsarv på frälsegården. Försvann han ut för tjänstgöring i andra socknar? Blev han soldat?
Någon som vet? Tacksam för tips.
Med vänlig hälsning
/Paul Neptune

6
Synnerby / Korpralen Per Håkansson Berg och hustru Elin
« skrivet: 2017-01-27, 14:34 »

Är det någon forskat kring korpralen och rusthållaren Per Håkansson i Tåstorp, Synnerby? Han gifte sig på 1680-talet med änkan Elin Andersdotter i Tåstorp och fick med henne bl a dottern Elisabeth 3/10 1690. Denna Elisabeth var min anmoder Elisabeth Pedersdotter Berg som 1722 gifte sig med Jonas Ingemarsson Hillberg i Södra Kedum.
Elin Andersdotter var tidigare gift med Per Svensson som avled i Tåstorp ca 1676. Per Håkansson dyker upp i mantalslängderna för Tåstorp i Synnerby i början av 1680-talet som ryttare. Enligt de militära rullorna kom korpralen Per Berg (som han kallas från 1701) till Skaraborgs regemente 1684. Han står som född i Småland.
Fram till 1701 var han ryttare Nr 91 under Livkompaniet och utnämns då till korpral -3:e korpralskapet i Barna kompani. 1710 övertar han 1:a korpralskapet i samma kompani.
Enligt dödboken i Synnerby avlider korpralen Per Håkanssons hustru Elin i Tåstorp 1703. Åldern ser ut som 78 år. Men den kan inte stämma, med tanke på att hon fött flera barn under 1690-talet. En ålder av 48 år förefaller rimlig.
I Skånings härads domböcker får man en hel del upplysningar om familjen i Tåstorp. Så sent som 1703 hamnar Elin Andersdotter och Per Berg i en tvist om arv efter Elins föräldrar. Hennes mor Ingiel Bengtsdotter har avlidit 1702 i Skelycke, Synnerby 85 år gammal (=född ca 1617).
Visar sig att Ingiel Bengtsdotter fram till slutet av 1640-talet var gift med en Arvid Olofsson i Skelycke. Tillsammans med denne Arvid hade hon flera barn. Merparten av arvstvisten löstes i häradsrätten 22/9 1682. Det framgår där att Ingiel Bengtsdotter då var änka efter en Anders Jonsson i Skelycke. Denne Anders Jonsson var far till Elin Andersdotter och hennes syskon i den andra barnkullen.
Är det någon som forskat mer i denna släkt kring gårdarna i Tåstorp och Skelycke? Tacksam för alla tips.
Med vänlig hälsning
/Paul Neptune

7
Södra Kedum / Elisabeth Pedersdotter Bergs ursprung
« skrivet: 2017-01-27, 14:05 »

Jag har tidigare på Anbytarforum efterlyst information om Elisabeth Pedersdotter Bergs ursprung. Jag tror mig nu ha funnit lösningen.
Hon gifte sig 21/10 1722 med Jonas Ingemarsson Hillberg i Kedum Storegård. Paret fick tillsammans barnen; Ingierd 1723, Christina 1724, Maria 1725, Elin 1729, Petrus 1731, Ingemar 1733 och Jonas 1736.
Vid vigseln 1722 skrivs hon som frustugepigan Elisabeth Pedersdotter Bärg vid Ribbingstorp, Naum. Dopvittnen mm har inte gett några ledtrådar. Finns vid dop 1724 ett dopvittne Eric Berg - men utan angiven hemort.
Elisabeth/Lisken Pettersdotter avlider i Storegården 21/11 1771 med angiven ålder av 83 år. Det skulle innebära född ca 1688.
Jag har hållit för troligt att hon var dotter till en militär. Har därför noga genomsökt de militära rullorna. Fann där en korpral Peer/Peder/Petter Berg som 1701 upphöjs till korpral inom Skaraborgs Regemente. Han hade tidigare varit ryttare Nr 91 Per Håkansson inom Lifkompaniet där, boende i Synnerby socken och Tåstorp.
I kyrkböckerna för Synnerby socken finner man år 1690 att Pehr Håkansson och dennes hustru Elin (Andersdotter) 31/10 får en dotter Elisabeth. Pehr Håkansson är då rusthållare och ryttare. Elin Andersdotter avlider i Tåstorp, Synnerby 1703 och korpralen Pehr/Peder Håkansson Berg avlider i Härjevad socken 1725.
Det bör vara fler som sökt Elisabeths ursprung. Jag fortsätter nu denna diskussion under Synnerby socken.
Med vänlig hälsning
/Paul
 

8
By / Anna Gabrielsdotters bakgrund
« skrivet: 2017-01-15, 16:27 »

För några år sedan hade vi en diskussion under By socken om Anna Gabrielsdotter - född ca 1648 - bakgrund. Hon var gift med soldaten Erik Olofsson Travare - född i Ö Fornby ca 1647. Vi var flera inblandade i diskussionen där ett domboksfynd från 1673 gav svaret.
Anna var dotter till en Gabriel Andersson i Finnshyttan, Garpenberg. Denne hade dött runt 1666 och ett arv skulle fördelas. Så mycket mer än detta hittade vi inte. Gabriel Andersson förekom i mantalslängder för Finnshyttan, Garpenberg från mitten av 1640-talet.
Nu har jag letat i tidigare domböcker för Folkare härad och i dombok 2720 (1602-1642) åren 1631 och 1632 funnit en del intressant. Bild 7700 år 1632 visar ett rättsfall där "skräddare Gabriel Andersson" i Garpenberg bråkat med en granne och kund Hans Tomesson. Gabriel anklagas för misshandel och tycks ha ett par svågrar (Jöran Gustafsson och Anders Johansson) som vittnen. Framgår också att Gabriel Anderssons far heter Anders Larsson.
Har en känsla av att såväl Anders Larsson som sonen Gabriel Andersson var hetlevrade. År 1631 anklagas Anders Larsson för ärekränkning av brukets arrendator junker Otto (sid 732).
Eventuell fortsatt diskussion bör kanske föras under Garpenberg.
Med vänlig hälsning
/Paul


9
Nyed / Annika Elofsdotter död i Bråxnäs 1798
« skrivet: 2016-08-14, 12:51 »

Min anmoder Annika Elofsdotter avled i Bråxnäs, Nyed 1798 med angiven ålder av 98 år. Hon gifte sig troligen första gången ca 1732 med Nils Larsson i Bråxnäs. Denne avled 1769 och var född i Bråxnäs ca 1701.
Annika och Nils fick bl a en dotter Brita Nilsdotter (min anmoder) född 1738 som avled 1781 i Nybacka, Nyed. Samma år gifter änkan Annika Elofsdotter om sig med drängen Nils Jönsson från Forsnäs. Denne var född ca 1747 och runt 47 år yngre än sin hustru. När Annika Elofsdotter avlider 1798 nära hundra år gammal är hennes make hälften så gammal.
Det saknas ju födelseböcker för tiden runt 1700 i Nyed. Men senare födelseböcker tyder på ett nära släktskap mellan Annika Elofsdotter och bröderna Lars Elofsson och Jonas Elofsson som lever i Arvika/Arviken Nyed. Allt tyder på att Annika var syster till dessa bröder.
Är det någon som forskat kring denna familjekrets? Deras far var nämndemannen Elof Jönsson som avled i Arviken 1725 88 år gammal (kallas felaktigt Olof i dödboken). Denne fick med sin hustru Kerstin Larsdotter sitt sista barn så sent som 1717 i Arviken - en son Elof Elofsson. Kerstin Larsdotter avlider 1746 i Arviken. Framgår att hon är Elof Jönssons änka. Men har uppenbarligen gjort avsevärt mycket äldre - 94 år. Om hon varit så gammal hade hon inte kunnat vara mor till något av barnen. Jonas Elofsson föddes ca 1702, Annika ca 1700 och sonen Lars troligen på 1690-talet.
I domböcker (bl a 1725 Nyeds härad sid 872) framgår att Kerstin Larsdotter var mor till Lars Elofsson i Arviken. I mantalslängderna finns en sammanhängande kedja som visar att Elof Jönsson med hustru bodde i Arviken från 1689 och framåt.
Runt 1690 framgår av domböcker att Elof Jönsson med sin svärmor Annika Jäspersdotter är inblandad i fastighetsärenden kring Rådatorp i Nyed. Bl a köper Elof Jönsson loss en del av fastigheten och en ny gård i Arviken bildas. Annika Jäsperdotter bör vara mor till Kerstin Larsdotter och mormor till Annika Elofsdotter. Annika Jäspersdotter är änka efter en Lars och omgift med nämndeman Henrik Jonsson i N Norum, Nyed.
Framgår av domböckerna att Annika Jäspersdotter har delägande i Rådatorp - troligen efter den Jesper som förekommer i mantalslängderna för Rådatorp på 1640-talet. När en löjtnant Bengt Larsson på 1680-talet lyckats bränna gården står Annika Jäsperdotter som en av ägarna tillsammans med patronen och "sieur" Linnart Tossengsson från Nääs. Den senare var son till brukspatron Toussaint Vincentsson Touffar i Nyed. Framgår att Linnart köper loss en del av Rådatorp av sin hustrus moster Ellika Jespersdotter på 1680-talet.
Är det någon som känner till mer om alla dessa släktgrenar kring Rådatorp och Arviken? Vem var den Lars Annika Jäspersdotter först var gift med? Och vem var Jesper i Rådatorp på 1640-talet? Är ett mödosamt arbete att plöja alla domböckerna.
Tacksam för alla tips.
Med vänlig hälsning.
/Paul Neptune

10
Sunnersberg / Guldsmedsänkan Britta Nilsdotters ursprung
« skrivet: 2016-04-04, 12:32 »
Är det någon som vet mer om släktskapet mellan Britta Nilsdotter i Lidköping och Nils Snickare i Noleby, Sunnersberg åren 1682 till tidigt 1700-tal? I Lidköpings rådhusrättsprotokoll 1703 (bild 500 i SVAR) framgår att Britta Nilsdotters dotter Catharina detta år arbetar hos sin morbror Nils Snickare. Men Nils Snickare heter Nils Jonsson och borde ju hetat Nilsson om han var bror till Catharinas mor Britta Nilsdotter. Kan det vara så att Britta Nilsdotter var syster till Nils Snickares hustru Elin Nilsdotter?
Britta Nilsdotters ursprung har inte varit lätt att utreda. Hon gifte sig tre gånger; 1682 med guldsmeden och änkemannen Sven Ramdin (Torstensson) i Lidköping, 1689 med guldsmeden Nicolaus Schröder i Lidköping och 1703 med rådmannen och stadsnotarien Bengt Olofsson i Lidköping.
Ett stort problem har varit att fastställa hennes fullständiga namn. Vigseln 1682 med Sven Ramdin har jag inte hittat. Men när Britta Nilsdotter blivit änka och gifter om sig med Nicolaus Schröder 1689 kallas hon i Lidköpings vigselbok för Catharina Carlsdotter. Prästen  hade uppenbarligen missat att den Catharina Carlsdotter som Sven Ramdin gift sig med 1681 i Lidköping avled redan följande år. Första hustruns namn hänger sedan felaktigt med i kyrkböckerna.
Tyvärr har denna felaktighet även följt med i tryckta böcker om landets guldsmeder. Står att guldsmeden Nicolaus Schröder i Lidköping (min anfader) gifte sig med sin företrädares änka Catharina Carlsdotter.
I Lidköpings rådhusrätts domböcker framgår under 1710-talet tydligt att Britta Nilsdotter hade barn med såväl Sven Ramdin som med Nicolaus Schröder. Men det är först 1698 som det i dombok (SVAR bild 570) första gången klarläggs vad hon hette. Nu kallas hon guldsmed Schröders änka Britta Nilsdotter. Tidigare har hon bara omtalats som guldsmedshustrun eller guldsmedsänkan.
Efter idogt sökande i domböckerna har jag nu kommit så långt som att dottern Catharina Svensdotter Ramdin år 1703 sägs ha en moderbroder Nils Snickare i Noleby. Denne avled i Sunnersberg 1725 84 år gammal. Hustrun Elin Nilsdotter avled troligen 1721 80 år gammal. Kan det vara Elin som var syster till Britta?
Tacksam för tips.
Med vänlig hälsning
/Paul Neptune

11
Vad står det med blyerts långt till höger på raden för Hilma Karolina Pettersson? Gustaf Johansson någonting? Tips emottas tacksamt!
Sala stadsförsamling AI:21b (1886-1895) Bild 353 / sid 321 (AID: v73914.b353.s321, NAD: SE/ULA/11305)

12
Sala landsförsamling / Sala lf, C:2 bild 106, Vigsel 1742
« skrivet: 2016-01-06, 23:10 »
Hej, jag hoppas få hjälp att tyda några ord i vigselboken 1742.
25 nov Gruvdrängen Olof Ersson ?????
och pigan Anna Eriksdotter ???????
 
Tack på förhand / Berit

13
Väddö / Varifrån är Eric Mattson?
« skrivet: 2014-07-18, 16:39 »
I vigselboken för Väddö 1746 (C:2, s 80 bild 83, AD)står på rad 9  
Eric Mattson ifrån ??? och Brita Ersdotter i Byholma. Varifrån är Eric?  
Finns det någon som kan tyda prästens skrift?
 
Jag hoppas på hjälp!
 
Med vänlig hälsning,
Pia

14
Levin / Levin
« skrivet: 2013-01-06, 18:02 »
Christina, du hittar den Nordmarks Häradsrätt år VT 1728 (AIa:12) bild 56 på höger sida. Sidnumrering saknas.

15
Västervåla / Västervåla
« skrivet: 2011-01-12, 23:33 »
Hej!  
Hammarsmeden Erik Gustaf Galon föddes den 1 juli 1853 i Västervåla församling och gifte sig den 21 oktober 1876 med Christina Mathilda Dahl född 10 oktober 1857 i Ramnäs.
 
Christina o Erik fick dottern:
- Johanna Mathilda född 7 december 1877 i Ramnäs
Ramnäs AI:15a sid 205/AD
Familjen utvandrade till Amerika
 
............
 
Hur gammal blev Erik Gustaf Galons far Mästaren Per Eric Galon född 21 maj 1831 i Västanfors?
 
Per Eric gifte sig i maj 1853 med Maria Carolina Andersdotter född 27 oktober 1831 i Västervåla församling.
Västanfors AI:13 sid 422
Smedskivan

 
Med vänlig hälsning
Björn

16
Kila / Äldre inlägg (arkiv) till 17 april, 2013
« skrivet: 2009-02-06, 18:51 »
Hej Kerstin. Du hittar din Anna Britta  i Kila Västmanland , födelsebok C/4 1775 - 1835
Hon finns på sidan 63 ( sidnumren syns otydligt i nedre högra hörnet ) år 1794  ,som näst sista födda det året. Född 1 dec, döpt 3 dec. Far organisten Peter Hofberg och mor Britta Persdotter i W.Tullsta
 
Du hittar familjen i hfl A 1/6 s. 67
 
(Meddelandet ändrat av MargitLinnea den 06 februari, 2009)

17
Kila / Kila
« skrivet: 2013-04-21, 12:38 »
Skapandet av Sala stad på 1620-talet drev uppenbarligen flera salabor till Kila. Förutom Påfvel Larsson (ovan) i Gullvalla har jag nu funnit ytterligare en sådan familj bland mina anor. Sedan tidigare hade jag anmodern Margareta Ersdotter född i Gullvalla ca 1641 som dotter till Erich Göransson och Malin Persdotter. Jag har på nätet sett att andra Kila-forskare noterat denna familj. Men jag har inte sett några uppgifter om Erich Göranssons ursprung.
När jag nu i mantalslängder och jordeböcker tittat närmare på Gullvalla konstaterade jag att Påfvel Larsson hade Erich Göransson som granne och att deras gårdar föreföll ganska likvärdiga. Erich Göransson dyker upp i mantalslängderna runt 1645. Före honom står en Jöran Staffansson som brukare av gården Han förekommer i jordeböckerna åtminstone från 1631 och försvinner efter 1641 då den trolige sonen Erich tar över.
Eftersom kronan uppenbarligen använde sin mark i bl a Gullvalla som ersättningsjord för markägare i Sala kollade jag boskapslängden för Sala år 1620. Och där fann jag under Ekeby just Jöran Staffansson, som en av grannarna till Påfvel Larsson. Dessa herrar med familjer har helt klart flyttat samtidigt från Sala till Kila för att ge plats åt den nya staden.
I Älvsborgs lösen 1571 finns en Staffan i Ekeby, och något noterat som har med hytta att göra.  
Måste vara många Kila-forskare som i likhet med mig har dessa Gullvalla-bönder bland sina anor. Är det någon som vet mer?
Mvh/Paul

18
Lidköping / Lidköping
« skrivet: 2015-02-15, 12:05 »
Sofia
Titta extra på denna Karl August
#6 Stora Kopparberg C:12 (1877-1885) Bild 187 / sid 374 (AID: v131771.b187.s374, NAD: SE/ULA/12231)
 
Arne

19
Sunne / Äldre inlägg (arkiv) till 27 maj, 2014
« skrivet: 2014-03-28, 05:53 »
Maria Jonsdotter f 25/1 1797 av Jon Persson ohh Karin Mattsdtr, döpt 26/1, Vittnen Olof Mattsson och Marit Ernstdtr i V Löfåsen Lysvik  
(Sunne C:8 (1794-1819) Bild 105 / sid 201)
Jon o Karin är då bosatta På Halla i Hulta Ivarsbjörke .  
(Sunne AI:22 (1795-1799) Bild 61 / sid 56)
 
Med vänlig hälsning  
Steve

20
Frösthult / Frösthult
« skrivet: 2009-01-13, 16:18 »
Hej Mia
Handlingar om Frösthults fattiggård/ålderdomshem finns i Enköpings kommunarkiv i Kommunhuset, leta i fattigvårdsstyrelsens handlingar. Även kommunalstämman behandlade i bland ärenden som rörde personer som behövde hjälp.  
Det var många år sen jag tittade i handlingarna så jag minns inte om det finns förteckningar över de som bodde på ålderdomshemmet.
Gunnar

21
Bromma / Bromma
« skrivet: 2013-03-04, 15:19 »
Maud det stämmer, jag har dessa uppgifter, utom att jag missade konfirmationen, jag har följt Carl Johan tills han dog i salem 1904, men däremot hittade jag inte var familjen flyttade när de kom ifrån stockholm stod att de flyttade till Bromma, ska nu gå in på Solna, jag försöker att följa föräldrarna
 
Tack för hjälpen
 
Ulla

22
Virestad / Äldre inlägg (arkiv) till 20 augusti, 2012
« skrivet: 2012-06-27, 13:25 »
Tack Ingegärd!
Jag har tytt alla barnens namn på samma sätt som du har gjort.
I Växjö Domkapitels dokument finns efter Per E:s fyra nedersta barn något som liknar en parentes och ordet små. (Längden är från 1691 och gifter bör ha skett 1691/1692).
Per S barn har inte motsvarande markering. Betyder det att hans dotter Kerstin är äldre och den som gifter sig i Härlunda? Så har jag resonerat. Rätt eller fel?
 
Hälsningar
Birgitta

23
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 06 augusti, 2012
« skrivet: 2012-02-11, 18:10 »
Blivande kopparslagaren Magnus Söderström, enl alla Hfl, där han förekommer, född 18020606 i Södra Vi. Se t ex Kisa AI:9 (1841-1845) Bild 285 / sid 276 (AID: v26287.b285.s276, NAD: SE/VALA/00183)eller Kisa AI:10a (1846-1850) Bild 262 / sid 250 (AID: v26288.b262.s250, NAD: SE/VALA/00183) Jag kan dock inte finna hans födelsenotis och därmed hans föräldrar. Någon som kan hjälpa mig?

24
Jät / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2013
« skrivet: 2009-10-22, 10:50 »
Hej Torgny, jag har blivit tveksam, är det rätt Carl-Gustav Andersson som är far till Sara-Lisas barn. Hitta en C-G på Jät A1;11 s 67 född 1849 4/8 vars far heter Anders Carlsson, kan man inte misstänka honom?
MVH Rolf

25
Djursdala / Äldre inlägg (arkiv) till 27 maj, 2013
« skrivet: 2010-12-26, 16:32 »
Det är inte fel i PLFs databas. Lars är född 30 sept och döpt 1 okt.

Sidor: [1]