ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Bertil Turesson

Sidor: [1]
1
Kan det verkligen stämma att Sven Runblad är son till Magnus Hamdell och Margreta Röding?? Jag blir helt förbryllad att det är möjligt att en son ges efternamn helt utan samband till föräldrarnas.


Samtidigt finns även andra indikationer på att Sven är son i familjen. Han gifter sig 4 okt 1735 (Jönköpings Kristina EI:1 sid 84 och han får första barnet i juli 1736. Då uppträder faktiskt Madame Margreta Röding som första kvinnliga vittne, vilket ju kan tyda på att hon är farmor till barnet.


Jag hittar förvånansvärt nog även flera andra exempel på att det finns familjer med söner/döttrar med helt annorlunda efternamn än föräldrarnas. Kunde det vara brukligt i städerna?

2
Jönköping / Jönköpings Kristina EI:1 bild 50 / sid 84
« skrivet: 2017-12-07, 21:05 »
Vad heter Sven Runneblads hustru, den "dygderika jungfru Marg: Maria L??????" från vigselnotisen 4 oktober 1735?
Min tydning till "Lallerie" verkar helt omöjlig. Jag kan inte heller hitta ett liknande namn vid genomgång av hfl i Jkpgs Kristina från 1730-talet. Däremot hittar jag ett ortsnamn "Lalleri torp" bland stadens torp.
Kan det finnas ett samband? Eller skall namnet tydas helt annorlunda?

3
Villstad / Skattehemmanet Norra Kruvebo i Smål Handl 1599
« skrivet: 2017-11-10, 07:40 »
Behöver hjälp att tyda:
1. Kommentaren för hemmanet "Kruboda"
2. Sortangivelsen till "S:öre 14"

4
Villstad / Norra Kruvebo i jordeböckerna 1538 och 1542
« skrivet: 2017-03-13, 14:17 »
Tacksam för bokstavstrogen tydning av bifogade skattenoteringar för "Nils i Kruvebo" från landskapshandlingarnas jordeböcker 1538 resp 1542.
Jag är alldeles extra intresserad av tolkning av siffror och sorter för de olika skattepersedlarna.

5
Villstad / Villstad AI:14 sid 155
« skrivet: 2017-01-10, 14:54 »
Att personen i fråga är "nära blind" liksom att han är "död d. 13 Juni 1858". Men jag behöver hjälp att tyda vad som skedde den 8 augusti 1856.

6
Jag försöker förstå de olika grunderna för ”skatts utgörande” för hemman i Västbo härad från Gustav Vasas tid och framåt liksom mekanismen att identifiera en hemmansdel i t ex köpehandlingar.
Äldsta jordeboken för jag kan finna i Smålands landskapshandlingar för Västbo är från 1538 (SE/RA/5121/5121.05/1538:2 bild A0046649_00007).


I den lilla ”undervisningen” (till vänster i bilden) kan vi läsa
”I Vestbo härad göra de icke skatten efter öretal … Uti det häradet äro de icke lagda i öretal, och därför göra de icke deras skatt ut, liksom de göra i Sunnerbo … Men härefter skall deras jord läggas i öretal, och sedan skola de göra den efterskrifne skatt, liksom de göra i Sunnerbo härad”
Andra källor talar om en skattläggning i Västbo 1540, vilken bör vara den som förutskickas ovan i jb från 1538. Inom parentes kanske skall tilläggas att den innebar en väsentlig skattehöjning som väckte Västbo-böndernas ilska och var en av flera orsaker till att de slöt upp på Nils Dackes sida.
 
Hur som helst, denna ”öre-läggnings” resultat återfinner vi definitivt i jordeböckerna (årliga räntan) där det för det hemman jag följer är ”14 skattöre” ((SE/RA/5121/5121.05/1547:9 bild 53).). Det finns åtminstone noterat i längderna från 1547 till 1628.


[size=78%]Är det öretalet redan synligt i längderna 1542/43 som noteringen allra längst t v [/size][/size][size=78%](SE/RA/5121/5121.05/1542:8 bild 109). [/size][/size][size=78%], trots att där då anges xiii (=13) snarare än det 14 som är noteringen från 1547 och framåt?[/size]


Så till frågan om hur ”öretalet” relaterar till dels det medeltida ”man-talet”, dels det mantal som vi känner från senare tider:
1.[/size][size=78%]Kan det dras någon slutsats om hemmanets storlek/bärkraft 1540 med det angivna öretalet=14?
2.[/size][size=78%]Det tycks variera (inom Sverige) hur många öre som går på en mark. Då får jag problem med hur många öreland det går på ett markland. Och i förlängningen att förstå den tänkbara areal som det angivna 14 skatt-öre motsvarar. Någon som kan kommentera?
3.[/size][size=78%]Till råga på allt noteras skatten i Västbo åtminstone på 1530/40-talen i danska mark och skilling (se exempel i bilden ovan från jb 1538). Hur konvertera mellan dansk och svensk valuta vid tiden? Kan man åtminstone hoppas att de inte hade enheten öre även i Danmark?
[/size]


7
Villstad / Mtl Södra Kruvebo 1700, 1702 och 1703
« skrivet: 2016-11-08, 17:49 »Jag behöver hjälp att tyda de inramade texterna i bifogade utdrag från mtl för Södra Kruvebo från 1700, 1702 och 1703.
Epitetet för Per Larsson som därefter upprepas för (sonen?) Lars förbryllar mig. Jag kan inte hitta motsvarande någon annanstans i längderna för Villstad.


8
Spinerus / Spinerus
« skrivet: 2016-04-07, 09:08 »Ericus Gislonis Spinerus är präst i Reftele enligt nedanstående utdrag från Växjö stifts herdaminne:


13.[/size] Ericus Gislonis Spinerus[/size], 1627- 71. Broder till kh. i Hultsjö Sven Spinerus. Stud. i Uppsala. disp. där 1625 (de philosophiæ natura & sobrio in s. s. theologia. pres. M. Gestrinius). magister (ultimus 1626.) lärare i Växjö s. å. ( ? ) kh. här 1627. häradsprost 1634 (?) riksdagsman 1650. S. erhöll 11 röster vid biskopsvalet 1651.[/size]
[/size]I ett bevis, utfärdat av häradsrätten 22/5 1652 och intygande prästgårdens ringa villkor och kyrkoherdens tunga gästning i danska fejden 1643-45 heter det, att S. då han reste omkring i häradet och styrkte allmogen att vara överheten trogen. 1655 anhöll han hos regeringen om skattefrihet; han säger sig ha många barn, som han hållit i skola och vid akademien. (Eckl. saml. RA) Av kyrkan upptog han ett lån med pant av några böcker som vid visitation 1710 var så fördärvade av mögel att biskop Alstrin befallde skuldens avskrivnde. Ett. 7/8 1637 daterat brev Från S. till Axel Oxenstierna finnes i serien Svenska prästers skrivelser. R. A. Död 1671 (före okt. månad):
[/size]
[/size][/size]Gift:
[/size]4) med Rachel Krok dott. till kh. i Villstad David Krokius d. ä. Levde 1639.
2) med Catharina Bohlm som uppgives ha varit kh.-dotter från Bolmsö (Fors.). Hon levde 1675.


Barn:
- Dantiel, Adjunkt hos fadern
- Josua stud. i Uppsala 1662.
- Israel skol. i Växjö 1655.
- Maria 29/3 1689, gift med klockaren Börje Nilsson.
- Rachel
- Ingeborg.


Dottern Maria, d.29/3 1689 (Reftele EI:1, sid 72) är min ana. Kan någon hjälpa mig med i vilket av Ericus Gislonis Spinerii äktenskap Maria är född?


9
Äldre ord A - K / Avangerad / Avancerad
« skrivet: 2010-02-07, 09:06 »
I Generalmönsterrulla Jönköpings Regemente 367 (1716-1717) på bild 208 (enl ADOnline, sidnumrering saknas) finner jag för min ana Anders Lindeblad följande
 

 
Av sammanhanget tolkar jag att avangerad här har innebörden befordrad till.
 
Längre ner på samma sida används ordet återigen.
 

 
Googlande ger bara en handfull träffar. Nästan alla från sammanhanget Karl XII's officerare. Bl a några gånger i Arthur Stilles bok Karolinska Officerares Tjänsteförteckningar. 
 
Exempelvis:

och 

Har någon en förklaring till betydelse och härledning?

10
Villstad / Villstad C:1 sid 171
« skrivet: 2010-06-09, 14:07 »

 
Jag kan tolka  
D. 6. jan wigdes Måns Nilsson i Erlandsboda och pigan Börta Bengtsdotter i Assaregård Fållinge ..., men för latinharangen på slutet behöver jag hjälp !

11
Villstad / Jordebok 1650 bild 454 SVAR
« skrivet: 2016-02-23, 10:23 »
Vem är personen som köpt dessa två gårdar?

12
Jag har en fråga som rör INNEHÅLLET i katekismilförhören och om det finns eventuella referenser till lagar och förordningar som styrde innehållet i dessa förhör. Dvs vad EXAKT var det man tog upp i fölrhören. Vilka betygskriterier hade man för barnen vid läxförhören av innantill-läxorna. Etc... Texten är tolkad, min fråga rör inte texten utan innehållet i förhören runt 1698.
 
Kan någon mer om detta?
 
(Här är förhören jag studerar nu. Väsby 1698 och 1742.)
 
GID 1408.28.71700 Barn 1698
GID 1408.28.70700 Vuxna 1698
GID 1408.28.72100,  Väsby katekismillängd 1742.

Sidor: [1]