ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Christer Carl Lilja

Sidor: [1]
1
Lavad / Ang. ortsnamn
« skrivet: 2021-06-13, 18:23 »
År 1727 gifter sig pigan på Backen, Elin Andersdotter, med drängen Sven Svensson från Låfwene. Är det någon som vet vad detta "Låfwene" avser? Samma sak i inflyttningslängden för Lavad dito år: Skräddaren Sven Svensson från Låfwene. Visserligen är Lovene numera ett samhälle i tidigare Kållands-Åsaka socken. Hur som helst verkar namnet inte ha varit förekommande innan 1900-talet; Lovene upptas vare sig i mtl eller hfl den aktuella perioden. Sockenskräddaren Sven Svensson och Elin Andersdotter blev föräldrar till sockenskräddaren i Lavad., Måns Svensson, född ibid 1735 och sedermera soldat, vidare korpral Kampe nr: 845 vid Kållands kompani av VgD reg:te. Något som ändå ger en hint om ett "Låfwene" i Kållands-Åsaka. Min fråga: finns det något annat som är mer sannolikt?

2
Örslösa / Smeden Olof Andersson
« skrivet: 2021-05-30, 16:41 »
Enligt AI:2 sid 95 så kom smeden Olof Andersson med hustrun Kerstin Magnusdotter och barnen Anders, Ingeborg och Nils inflyttade till Grävlan 29 juli 1765. Närmare bestämt kom de från Nybygget under Lindholmen i Strö. Innan Strö uppträder familjen i Smedegården, Skalunda, där avskedade soldaten Olof Skenström står antecknad i mantalet. Åren 1741-49 tjänstgjorde Olof Andersson Skenström som soldat i Skeby; där barnen föddes. Hustru Kerstin kom tydligen från Östensgården i Skeby, men vigselbok saknas för den aktuella perioden. Familjen finns antecknad vid Grävlan åren 1765 resp. 1766. I marginalen står att hustrun var bortvärken. Om det även betydde att han var avliden så kan Olof vara den änkeman Olof Andersson som redan 26 april 1767 gifte om sig med änkan Kerstin Clasdotter på Heden, där paret finns med t.o.m. 1770. Är det någon som vet deras vidare öden?

3
Är det någon som kan tyda vad som står antecknat i högermarginalen för Grävlan (Gräflan)? Det rör smeden Olofs hustru. Källan Skaraborgs läns landskontor EIb: 136 (1766); bild 5200 på vänstra sidan.

4
Ullervad / Annika Svensdotter
« skrivet: 2021-05-23, 18:56 »
Är det någon som har uppgifter om en Annika Svensdotter, som enligt ministerialböckerna för b la Leksberg och Otterstad, var född i Ullervad 1734? Hon var gift med Petter Svensson i Karleby Lillegården, Leksberg. Efter Petters död 1780 kom hon genom sitt nya äktenskap att flytta till Otterstad, tillsammans med sina barn. Enligt dödboken för Otterstad 17/ 4 1798 ska hennes föräldrar ha varit Sven Jansson och Bolla Andersdotter. Några med de namnen har jag inte lyckats finna och inte heller någon notering om Annikas födelse och dop. Det finns visserligen en notering för Annandag Jul 1734, som uppger en Sven Svensson som fader, men den har strukits över och ersatts med Nils Larsson. Allt som kan leda fram till uppgifter om föräldrar och syskon är av stort intresse.

5
Södra Ny / Britta Persdotter
« skrivet: 2021-04-21, 15:30 »
Även om en så framstående släktforskare på Näset som framlidne Sven Johansson i Säffle, gick bet på detta, dristar jag mig ändå till att fråga: Är det någon som vet besked om en Britta Persdotter född i Ny socken år 1757 (enl. Hfl för Millesvik) som kom att gifta sig med den betydligt äldre änkemannen Olof Persson i Norra Hult, Millesvik? Den enda Britta Persdotter, född på 1750-talet i Södra Ny, är en född 19/9 1752.  Föräldrarna var  Per Olofsson och Annicka Jonsdotter i Våhle. Det finns emellertid en Britta till, som föddes "oäkta" 14/2 1751 till föräldrarna Håkan Christophersson och Kerstin Persdotter. Om föräldrarna sedan inte kom att gifta sig borde Britta fått sin mors fadersnamn.   

6
Järpås / Stugorna i Järpås
« skrivet: 2021-04-17, 20:47 »
Är det någon som vet vad som avsågs med namnet "Stugorna" i ministerialböckerna för Järpås församling? Jag vet inte vilken socken det gäller, men i AI:2 så upptas "Bockestugorna" på sidan 24 resp. 114. Där är den enda gången jag påträffat namnet i HFL. Om det rör sig om samma har jag däremot ingen aning om.

7
Valbo-Ryr / Majoren Jacob Davidsson på Backa
« skrivet: 2021-01-11, 12:41 »
Enligt traditionen ska majoren Jacob Davidsson ha varit inflyttad från England? Jag har sett detta påstående flera gånger (se bifogade). Finns det något utöver dessa som stödjer ett sådant antagande? Davidsson är ett svenskt patronymikon; Davidson är en skotsk klan; Dawson ett engelskt efternamn; ingenstans nämns majoren Jacob Davidsson med namnet Slatte i de samtida källorna, och Slatte är absolut inget engelskt efternamn. Lika lite som Tharmouth, som knappast låter sig uttalas på engelska språket (se gärna denna diskussion här på Rötter).

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rolander

8
Stora Tuna / Kaptenen Jakob Fernie
« skrivet: 2021-01-08, 15:42 »
Enligt RR (Riksregistraturet) för år 1630 (66) gavs kaptenen Jakob Fernie donation på ett (krono)hemman i (Stora) Tuna socken i Kopparbergs län. I Landskapshandlingarna för detta år nämns han som löjtnant åt kapten Anton Idron. Sannolikt är det samme Jakob Fernie som 1621 tjänstgjorde med eget kompani vid James Setons regemente. Detta kom 1622 att sammanföras med Hovregementet (fd greven av Mansfelds), till ett garnisonsregemente i Riga, under Överste James Setons befäl. Är det någon som vet något om vilket hemman som avses eller något ytterligare om Jakob Fernies vidare öden?

9
Selånger / Ang. majoren Jacob Wellamsson
« skrivet: 2020-12-20, 18:11 »
Är det någon som vet besked om majoren Jacob Wellamssons familjeförhållanden? Enligt uppgift i Borgsjö skans försvarsanläggning i gränsbygd, pdf, så ska han ha bott i Kungsgården, Selånger socken, och död 1661. Jag har hans underdåniga supplik till Kungl. Maj:t (odaterad), vari intet mer nämns än att han är oförmögen till vidare tjänstgöring. Sannolikt är han identisk med den Jacob Willamsson, som nämns som knekthövitsman i Västergötland 1608, i Bensows historik över Skaraborgs regemente 1), och som Capitain de Garde i Ridderstads dito över Svea livgarde (Gula regementet).

10
Norra Härene / Såckahult
« skrivet: 2020-11-05, 12:24 »
Är det någon som vet om Såckahult även gick under namnet Prästetorpet vid mitten av 1700-talet? Det fanns en Stina Andersdotter, som gifte sig i Norra Härene 1754 med en Jonas Håkansson. Hennes föräldrar ska ha varit Anders Nilsson och Maria Andersdotter. I dopboken ibid. 1735 står det: Anders Nilssons barn i Så(c)kahult - Stina. Något Prästetorp den aktuella perioden synes inte ha uppgivits i mtl, men väl Såckahult där dottern Stina finns upptagen t. o. m. sitt giftermål.

11
Var ligger platsen / Skånings kompanis fältväbelsboställe
« skrivet: 2020-09-19, 16:39 »
Då jag ej har tillgång till Grills översikt över Indelningsverket postar jag meddelandet på Anbytarforum. Fänriksbostället var Näbbagården i Marum (R), men var bodde fältväbeln vid Skånings kompani någonstans tidigt 1700-tal?

12
Roslags-Bro / Båtsmannen Erik Johansson Bank
« skrivet: 2020-09-19, 10:46 »
Är det någon som vet något om nämnde båtsman Bank, som enligt Soldatregistret, ska ha tillhört Södra Roslagens 1:a båtsmanskompani (fördubblingskompaniet), för Röcksta rote? Han ska ha avlidit år 1719 men han finns inte med i den aktuella dödboken för det året.

13
Tranum / Tådene C:3 sid 2 bild 6
« skrivet: 2020-09-11, 16:28 »
Vad står det för ortsangivelse för Anders Månsson ovanför Bengtsdotter?


14
Örslösa / Lars Svensson i Ekelund
« skrivet: 2020-06-25, 18:13 »
Är det någon som har en aning om var Lars Svensson, som var gift med Maria Larsdotter, och bosatt på Ekelund jml Örslösa AI 8 sid 42, verkligen föddes någonstans? Visserligen står det att läsa ibid  2/3 1781, men det framgår inte i FB för Rackeby det året, eller med god marginal före och efter det datumet.

15
Kållands-Åsaka / Skattegården Kvänum
« skrivet: 2020-06-21, 12:47 »
Är det någon som känner till bonden Bengt Larsson och hans hustru Catharina Olofsdotter, död 2/1 1797? De ska ha varit födda 1738 resp. 1740. Hfl synes ha förts högst sporadiskt, även om de avser gälla den aktuella perioden. Dottern Ingrid föddes ibid 1783-05-08, medan de äldre syskonen saknar uppgifter i födelseboken för Råda församling, varför jag antar att familjen kommit inflyttad till Kållands-Åsaka strax innan Ingrids födelse.

16
Forshem / Per Håkansson i Munkegården.
« skrivet: 2020-06-20, 11:31 »
Är det någon som har uppgifter om denne Per Håkansson, som levde i Munkegården under första halvan av 1700-talet, och var gift med en Sigrid Olofsdotter? Då jag härstammar från dottern, Annicka 1713-1757, är jag givetvis intresserad av allt; även det som avser Sigrid Olofsdotter.

17
Norra Härene / Ängsbo
« skrivet: 2020-06-19, 10:35 »
Flera HFL för socknen redovisar inte Ängsbo: vid ett tillfälle - AI:4 -  hänvisas till sidan 267, som inte finns. Hade Ängsbo något alternativt namn?

18
Örslösa / Lars Andersson
« skrivet: 2020-06-18, 16:43 »
Är det någon som vet något om en Lars Andersson, som ska ha varit född i Örslösa 16/3 1820? Jag har sökt honom i födelseböckerna för hela församlingen, med god marginal före och efter det datumet,men inte lyckats. Då han gifte sig med Stina Jonsdotter ibid 2/7 1843, så uppgavs hans föräldrar ha varit Anders Månsson och Ingrid Bengtsdotter.

19
Hovsta / Hans Nilsson Bohm
« skrivet: 2020-05-24, 10:13 »
Är det någon som känner till något om denne Hans Nilsson Bohm, som under !600-talets första hälft ska ha ägt torpet Klockarängen i Hovstad (T), men vars familj efter Hans död, förlorade torpet till Lars Bohm, med vem han haft affärer och sedan gäldade till?  Källa: Maria Hansdotter Bohms brev till Börje Cronberg. Cronbergska samlingen RA.

20
Södra Ving / Södra Vings församling
« skrivet: 2019-10-01, 13:40 »
Jag har en ana, Sven Svensson, som dog 12/12 1765, vid 57 års ålder i Vinköl (R). Hans föräldrar uppges som Sven Svensson och Gunla Andersdotter. Bondefolk i Wings församling Åhs härad. Sven borde därför ha varit född ca år 1708 i Södra Ving eller dess annexsocknar. Även om jag sökt efter Sven Svensson och Gunla Andersdotter i de -  avseende 1700-talet ofullständiga kyrkböckerna -  i nämnda församling, så har jag inte lyckats hitta något om vare sig Sven eller föräldrarna. Är det någon som i sin släktforskning stött på familjen och vet att lämna mig bättre besked? https://forum.rotter.se/Smileys/default/smiley.gif Christer

21
Trumslagare / Trumslagare
« skrivet: 2009-09-02, 10:00 »
Hej Eva-Lotta,
 
Jag vet inte vilka uppgifter du redan har om din trumslagare, men man hittar honom i Centrala Soldatregistret. En länk till detta register finns på DIS hemsida. Sök där på
Soldatnamn: Tackt
Socken (för roten): Skårby
Då får du 2 napp, nämligen
S1-04-0025-1812-1793-TaJö
SS-05-0091-1816-1793-TaJö
Med dessa aktnummer kan du kontakta Skånes Knektregister och kanske få ytterligare uppgifter. 1832 flyttade Jöns Jönsson Takt från Skårby till Blentarp. I Blentarp AI:19 hittar man honom på sidan 32 (Skoghultshus nr 1).

22
Aschebergs regemente / 01) Allmänt
« skrivet: 2008-07-04, 11:33 »
Söker information om greve Aschebergs regemente. Söker även hänvisning till bevarade generalmönsterrullor/brödmönstringsrullor på Krigsarkivet eller som finns digitaliserade hos SVAR/Arkiv Digital för detta regemente.  
 
Regementet nämns i olika sammanhang ha varit aktivt i Halland, men även att det 1710 på Magnus Stenbocks order förlades till Skåne - Aschebergs regemente anges då även vara benämnt Riksänkedrottningens kavalleriregemente. Aschebergs regemente ska även ha varit aktivt på 1670- och 1680-talet så frågan är väl om det är samma regemente eller att flera regementen haft chefer med detta efternamn (regementen fick ju ofta namn efter sina regementschefer - och detta gör det svårt att använda SVAR:s regementsklassificering).

23
I rullan 1620:1 (SE/KrA/0022/1620/1),på sidan 8 (i läsaren via SVAR sidan 61) står de högsta officerarna vid Filip von Mansfelds värvade regemente uppräknade, tillsammans med att deras solder redovisas. Jag har svårt att tyda efternamnet på övervaktmästaren (majoren). Är det någon som vill ha vänligheten att hjälpa mig tyda Jakobs efternamn? Tack på förhand!

24
Klippet är tagit ur Rullor 1620-1723; närmare bestämt: SE/KrA/0022/1627/10 Bild 35. Det är sergeanten som avses. Anledningen till att jag inte nämner min tydning, är att jag önskar så villkorslösa tolkningar som möjligt. Flera års sökande kan eventuellt leda till något mer avgörande. Tack på förhand!
 
 

25
Är det någon som kan tyda efternamnet nedan? Tack på förhand!
 

26
03) Brev m. m. - 1600-talet / Tolka personnamn 1630-talet
« skrivet: 2009-02-19, 21:23 »
Har svårigheter att tolka personnamnet på tredje raden i nedanstående text. Tacksam för synpunkter. Vad hette damen?


27
Vinköl / Vinköl C:2 (1757-1836) bild 107/ sid 213
« skrivet: 2011-09-27, 14:57 »
Jag undrar så vad det står angivet i föräldrakolumnen till Sven, åbo i Prästtorp, död 12/12. Det står bla: Bondfolk i ? församling i ? härad. Döda. Är det någon som har förslag på församling resp. härad? Tack på förhand!

28
Skara / Skara hospitalsförsamling C:1 sid 57, sid 219
« skrivet: 2012-02-21, 14:31 »
Vad står det antecknat om dödsorsak och andra omständigheter för Catharina som dog den 27/1 och begrovs 20/2 1785? Skara hospitalsförsamling C:1 bild 57, sid 219. Tack på förhand!
 
(Meddelandet ändrat av Chrislilja 2012-02-21 15:53)

29
Järpås / Järpås, Webel Olof Holmberg
« skrivet: 2005-01-30, 13:50 »
Hej. Jag har svårt att läsa noteringen i dödboken GID 638.21.81600 ang Olof Holmberg. Tror att det står varit vebel vid........Storegården och dödde ganska hastigt vid.....?. Tacksam för all hjälp!
Hälsningar
Susanne

30
Broddetorp / Broddetorp C:2 Bild 40 sid 112
« skrivet: 2013-09-12, 10:35 »
Den 26/ 11 1717 vigdes korpralen vid Västgöta Kav.reg:te Nils Widman med hustrun Britta Lutterberg. Är det någon som kan tyda resten? Att det rör sig om en attest från biskopen och något med kvartermästare i Småland, samt en Lars Hvass har jag kunnat förstå, men inte sammanhanget. Anledningen till att jag inte laddat upp en bild är att man behöver olika zoom för att läsa resp. partier i texten. Tack på förhand!

31
03) Osorterat / Vad står det om Olof Holmberg?
« skrivet: 2009-05-21, 14:23 »
Hej,
om det inte vore för att vi ska ha släktträff nästa helg, så skulle jag inte ha så bråttom. Men det rör om stamfadern på svärdssidan, Olof Holmberg. Jag ser att läsa att han varit väbel, och att han dog ganska hastigt vid 60 års ålder. Det står mer som jag absolut inte kan läsa eller klura ut. Jag skulle gärna vilja veta allt som står om honom i dödboken. Järpås C:4:bild 507/ sid 1003, vänstra sidan, överst. Vänligast / Christer

32
03) Osorterat / Ang. titel på fadern
« skrivet: 2009-05-16, 18:45 »
Hej,
jag undrar om någon kan hjälpa mig att tyda vad som står om Anders' (9/8) föräldrar, Sven Ruth och Anna Andersdr., högersidan. Skarstad C:3 bild 71 / sid 131 Jag tror det står befallningsman på fadern, Sven Ruth, men vad står det före det?  Mvh/ Christer

33
03) Osorterat / Ang. Nils Andersson
« skrivet: 2010-03-01, 16:08 »
Vad står det före Nils Andersson - något slags förkortning - högst upp på vänster sida Rackeby A1: 1 sid 115? Tack på förhand!

34
03) Osorterat / Ang. Johannes
« skrivet: 2009-10-24, 23:31 »
Hej,
vilket namn har fadern? Jag ser att modern heter Maria Nilsdotter och att de bor under Hålltorp. Det gäller Johannes 21/9 Lindärva C:2 bild 164 Tack på förhand! Mvh, Christer

35
03) Osorterat / Ang. tydning av GMR Västerbottens regemente.
« skrivet: 2009-07-15, 21:12 »
Hej,
är det någon med tillgång till GMR SE/KrA/0023/0/741 (1719), som kan uttyda vad som står om bytet av regementsväblar åren 1716-19? Tack på förhand!
 
Vänligast,
 
Christer Lilja

36
03) Osorterat / Ang. Olof
« skrivet: 2009-10-13, 20:40 »
Hej,
kan någon hjälpa mig med att tyda vad som står om Olof? Mitten på vänster sida AD Millesvik C 2 sid. 27. tack på förhand! Mvh, Christer

37
03) Osorterat / Ang. Maia Svensdotter
« skrivet: 2009-10-21, 19:00 »
Hej,
är det någon som kan hjälpa mig att tyda varifrån Maria Svensdotter, född 1793, var inflyttad från? Vänstra sidan nedre hälften. Millesvik A1:7 sid 61 Tack på förhand! Mvh, Christer

38
03) Osorterat / Ang. Hälsinge reg
« skrivet: 2009-07-20, 00:43 »
Hej,
jag söker egentligen en Olof (Olaus) Holmberg, som var regementsväbel vid Västerbottens reg åren 1716-19. Då jag inte kan hitta några andra uppgifter om honom i rullorna, har det slagit mig att han kanske rekryterats utifrån till beställningen vid Västerbottens reg. Därför vore jag tacksam om någon som känner till en underofficer med namnet Olof eller Olaus Holmberg vid Hälsinge reg. eller annorstädes den aktuella tiden, meddelade mig detta. Tack på förhand! Vänligast / Christer Lilja

39
Religion / Björkquist, Manfred (1884-1985), biskop
« skrivet: 2002-08-25, 14:56 »
Hej!
Någon som forskat på, och känner till anorna för Stockholms stifts förste biskop, Manfred Björkqvist. Han byggde ju även upp Sv Kyrkans lekmannaskola i Sigtuna. Vad jag förstår var han prästson, men varifrån?
Vet någon om det ev. finns någon biografi skriven om denne man?

40
Waldon / Waldon
« skrivet: 2010-06-09, 15:57 »
Någon som känner till släktens ursprung? Att en Daniel Waldon var trädgårdsmästare hos grevarna Tott resp. De la Gardie, vet jag redan.

41
Torndahl / Torndahl
« skrivet: 2001-02-25, 14:07 »
Finns det några tips om var man kan finna släkten Torndahls ursprung. Den för mig äldste kände stamfadern är nämligen lite gäckande. Hans namn var Knut Gabriel Torndahl, f 171(1), d 21/7 1751 på Bratteberg, Regna (E). Vid sin vigsel med kyrkoherde Laurentius Regnerus (1650-1710) i Regna dotter Margareta Regn?r (ej Maria, som det står i Linköpings stifts herdaminne), den 8/11 1731 i Skedevi, står han antecknad som arrendator, dock utan bostadsort. Äldste sonen Lars Knutsson Torndahls födelse 1732 är varken antecknad i Skedevi eller Regna, men då sonen Carl Gustaf Torndahl föds den 13/5 1739 är familjen bosatt på Bratteberg i Regna. Där skrivs Knut Gabriel som arrendator och gästgivare. Ytterligare en son, Samuel Torndahl, föds där den 6/6 1743 - hans öde är helt okänt för mig. Sonen Lars övertog Bratteberg, men flyttade 1773 tillsammans med sin familj och modern Greta Regn?r till Erstorp i Skedevi. Han har många ättlingar men det är ingen som idag bär namnet Torndahl. Det gör däremot ättlingarna till brodern Carl Gustaf, som 1767 inskrevs vid Uppsala Universitet tillsammans med sina kusiner Lars Regn?r (professor i astronomi) och Gustaf Regn?r (ämbetsman och publicist). Han blev komminister i Gammalkil. Genom sonen Per Magnus hamnade släkten i Stockholm, där man i flera generationer varit verksam som juvelerare, bl.a. på Västerlånggatan och på Biblioteksgatan.

42
Regartin / Regartin
« skrivet: 2012-06-09, 15:34 »
Då namnet förekommer enskilt, men även med refr. till Richter, är det påkallat att posta meddelandet under namnet Regartin. Jag har en Margareta Regartin d. 1692, gift med ryttmästaren Bertil Hufwudskått. Varifrån hon kommit har jag inte lyckats utröna, men det måste väl ha funnits någon mer med namnet Regartin; hon måste ju haft en far och mor. Som sagt, vissa har nämnt henne som en Richter utan att ange var de hämtat den uppgiften. I det odaterade brev hon skrev till M G De la Gardie undertecknade hon Regartin. Är det någon som vet besked om saken?

43
Pelikan / Äldre inlägg (arkiv) till 18 maj, 2009
« skrivet: 1999-05-24, 01:26 »
Söker ursprung för trumpetaren Jöns Pelican, född c:a 1679 och död 24/4 1751 i Svintorp, Björsäter (R). Han var gift 1721 med prästdottern Margareta Synnerberg, 1688-1744, och de bodde i Synnerby (R) och 1746 med Brita Fägersten, 1719-1777. Med Brita hade han tre barn och bodde i Svintorp. Enligt traditionen skulle Jöns ha varit i rysk fångenskap efter Poltava 1709. Sannolikt hör han till den Pelikansläkt som bodde i Härjevad (R), där flera medlemmar hette Jöns och var trumpetare. Många personer med namnet Pelikan bor och verkar i trakten kring Härjevad under senare hälften av 1600-talet och det tidiga 1700-talet. Jag har dock inte med full säkerhet lyckats knyta ihop Jöns i Björsäter med denna släkt. Kan någon komma med den uppgift som knyter släkterna samman vore jag mycket tacksam.
Jag är också tacksam för alla uppgifter om personer med namnet Pelikan som någon kan ha stött på i sina forskningar.

44
Kolthoff / Kolthoff
« skrivet: 2006-01-27, 19:36 »
Hej
Undrar om någon är insatt i Kolthoffsläkten.
Det gäller Birgitta Kolthoff som enligt Källa: Nationen och hembygden VII, Matrikel (internet)
Gift 1663 med . Ericus Jon? Elfvedalius, f. 15/7 1634. son t. khden i Dalby o. N. Ny Jonas Laurentii Kiällman (Kellstadius) och Catharina Bengtsdotter Elfdalia  
 
Birgitta Kolthoff ska vara dotter till Henrik Hermansson Kolthoff Borgmästaren i Karlstad.
(Internet . Brigitta Kolthoff, dtr t. borgm. i Karlstad Henrik Hermansson Kolthoff)
 
Enligt uppgift också detta på internet är han gift två gånger, med Christina Lideman och med Elisabeth Roman.  
 
Så är min undran vem är Birgittas mor?
 
Birgitta får en dotter som hon döper till Christina född 1672-07-24, så troligen borde det väl vara Christina som är Birgittas mor?  
 
Vänligen Catharina

45
Huvudskått / Huvudskått
« skrivet: 2006-07-25, 17:10 »
Läste om drottning Kristinas adlande av personer i Sverige.
 
Då kom Huvudskått fram, men det var tydligen under mystiska omständigheter som denna släkt blev adlad om den blev det alls? Drottning Kristina är väll den i Sveriges historia som adlat flest personer?  
Finns det böcker om Drottning Kristinas adlanden och varför de blev adlade?
 
Mycket nyfiken.
 
Vet någon här var släkten blev adlad för och hur namnet kom till. Eller om något intressant alls om släkten Huvudskått...
 
Tack på förhand Hans G

46
Fehr, von der / Fehr, von der
« skrivet: 2002-12-08, 15:29 »
Hej !
 
von der Fehr.
 
Är detta ett vanligt tyskt namn, eller har det något med lågadel att göra ? Namnet förekom på en tysk fältskär,som flyttade till Sverige, från Wismar.
 
Mvh / Västgöte.

47
Cederbom / Cederbom
« skrivet: 2012-12-10, 20:23 »
Är det någon som känner till släkten Cederboms ursprung, som inbegriper komministern i Amnehärad, Sven Cederbom? Han skall ha varit gift med Helena Gravander - en dotter till rådmannen i Kristinehamn, Peter Gravander. Sven Cederbom skall ha dött 1723.
Tack på förhand!

48
Brun / Bruun / Bruhn / Brun
« skrivet: 2011-03-17, 16:05 »
Hej. Är det någon som känner till ANNA MAGDALENA CHRISTENSDOTTER BILEFELT BRUN 1711-11-24 Visby. Död 1778-12-29 Visby. Vilka var hennes föräldrar?               MVH Ingegerd

49
Reveille / Reveille
« skrivet: 2009-05-14, 01:25 »
Hej igen,
mitt trägna sökande efter valloner på Norra Kålland (R) går vidare, för närvarande har jag en Lars Reveille, som står som Wallon i vigselboken för Skalunda den 17/10 1809; emellertid uppges hans faders namn vara Sven Svensson. Rackeby E:1 bild:30 / sid 51. Jag hittade inte Reveille listat som vallonskt efternamn. Hur är det med det; är det någon som kan upplysa mig om namnet och om denne Lars? Till yttermera visso har jag inte lyckats tyda varifrån han kommit; jag ser att det står något med lunda, men på förledet går jag bet.Gästspelet i vigselboken är det enda jag hittat; både han och hustrun Elin saknas i husförhörslängder och dödbok, inte heller har jag hittat några barn till paret. Förmyndaren till soldatänkan Elins dotter, Anders Larsson,  var av min mormors släkt på hennes farmors sida. Vänligast / Chris Lilja

50
Är det någon som vet något om följande? I Nätersäter, Öglunda (R) - även benämnt Höglunda, i ministerialböckerna -  bodde fr.o.m. ml 1710 smeden Hans, vars söner Anders, Lars, Nils och Magnus alla benämndes som mäster och smed. I Anders fall vet jag att hans efterföljande var smeder i ytterligare tre generationer. Nils och Magnus efterkommande var även de smeder, åtminstone en generation ytterligare. Då jag lusläst ml för Valle härad med god marginal före och efter år 1710, verkar det som mäster Hans först dök upp i Såntorp år 1708 i grannsocknen Eggby; i nästa bevarade ml, den för år 1710, är han inte längre noterad i Såntorp men noterad för första gången i Nätersäter, Öglunda. Valle härad är vid sidan av sin unika flora känt för sina många och stora egendomar, varför jag sluter mig till att familjen kommit som inflyttad till trakten för att arbeta åt någon herreman med önskemålet om att anställa en duglig smed. Då smedyrket synes ha varit väl etablerat hos sönerna är sannolikheten stor att tidigare led kan hittas någon annanstans, som smeder och mästare. Saken kompliceras av att ministerialböckerna har luckor för både Öglunda och Skärv (R) den aktuella tiden; Hanssönerna uppges ha varit födda på 1690talet.

51
Skara stift / Äldre inlägg (arkiv) till 12 december, 2012
« skrivet: 2010-09-02, 19:29 »
Jag söker också information om Rasmus,  och brodern till Mauritz.  Fogden Lars Rasmusson.   vet man när Lars föddes eller dog?  Vem var hans hustru?
 
 
 
Personakt
Lars Rasmusson
     
 
Fogde.      
   
Far   Rasmus.      
 
 
Noteringar
 
Prebendehemmanet Kvarnaberg och det tillhörande torpet
Skogen (Södra Skog) överläts år 1591 i förläning av Johan III till fogden
I Östbo, Lasse Rasmusson (1563-1565 och 1580-1596), boende på säteriet
Sjöaryd i Tofteryds socken.
 
Uppgift fråm Byarumsboken år 1993 sid 25.

52
Allmänt / Östgöta reg.
« skrivet: 2009-07-20, 00:53 »
Hej,
jag söker egentligen en Olof (Olaus) Holmberg, som var regementsväbel vid Västerbottens reg åren 1716-19. Då jag inte kan hitta några andra uppgifter om honom i rullorna, har det slagit mig att han kanske rekryterats utifrån till beställningen vid Västerbottens reg. Därför vore jag tacksam om någon som känner till en underofficer med namnet Olof eller Olaus Holmberg vid Östgöta reg. eller annorstädes den aktuella tiden, meddelade mig detta.Då jag hittat andra personer som kommit till regementet, och som bär epitetet grenadjär, så ledde mig tankarna utsökt vidare till Östgöta reg. Tack på förhand! Vänligast / Christer Lilja

53
Allmänt / Ang. Västmanlands reg.
« skrivet: 2009-07-20, 01:04 »
Hej,
jag söker egentligen en Olof (Olaus) Holmberg, som var regementsväbel vid Västerbottens reg åren 1716-19. Då jag inte kan hitta några andra uppgifter om honom i rullorna, har det slagit mig att han kanske rekryterats utifrån till beställningen vid Västerbottens reg. Därför vore jag tacksam om någon som känner till en underofficer med namnet Olof eller Olaus Holmberg vid Västmanlands reg. eller annorstädes den aktuella tiden, meddelade mig detta. Tack på förhand! Vänligast / Christer Lilja

54
Södra Ving / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2011
« skrivet: 2009-08-29, 14:55 »
Inger!
 
Far och son drunknade
 
Christina

55
Sunnersberg / Äldre inlägg (arkiv) till 22 oktober, 2009
« skrivet: 2006-11-15, 12:12 »
Hej Ann-Britt!
De flyttade inom pastoratet, närmare bestämt till Strö där torpet Flarken finns, du finner dem i Strö A1:6 p 105, GID 1009.2.14500.
Mvh
Christina H

56
Skara / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2012
« skrivet: 2011-06-29, 05:37 »
Hej Ann-Mari och Sverker
Jag är mycket tacksam, har letat länge efter Stina. Ska sätta mig i kväll och gå igenom era tips.
Än en gång tack så mycket.
 
Mvh Jonas

57
Norra Kedum / Norra Kedum
« skrivet: 2004-01-18, 19:27 »
Söker kontakt med forskare som har anor i Norra Kedum under 1700-talet. Följande gårdar är av intresse;Dammsgården, Storegården, Kåregården, Pilebo, Kambo, Plogsbo/Lampekullen, Aggetorp och Eke.

58
Ledsjö / Ledsjö
« skrivet: 2009-06-22, 14:53 »
It went wrong when I copy
 
Karlsson, Augusta Charlotta
f. 9/11 1868 i Kinne-Kleva, Skaraborgs län (Västergötland)
 
Kjell is a surename and man is same in English, so that has no meaning.

59
Allmänt / Efterlysning: regementsväbeln Olof Holmberg
« skrivet: 2009-05-26, 20:53 »
Hej,
jag söker upplysningar om regementsväbeln vid Västerbottens regemente, Olof Holmberg. Tyvärr saknas såväl födelseuppgift, födelseort och fadersnamn. Däremot vet jag att han dör 60 år gammal i Järpås (R) år 1749. Han var regementsväbel redan då han gifte sig första gången den 5 oktober 1718; han slutade sina dagar som rusthållare i Storegården, Järpås (R). Vänligast / Christer

60
Problem med att följa 2 st bröder. Per Anton Persson f. 1816-09-04 och Johan Persson f. 1818-05-06. Har dessa bytt efternamn till Sjöstedt eller är det några andra. De som heter Sjöstedt i efternamn verkar bo/avlida i Lejonström. Är det nån som vet nåt?

61
Piteå / Äldre inlägg (arkiv) till 05 augusti, 2009
« skrivet: 2009-04-17, 09:49 »
Hej Göran!
Enligt Piteanor 2005 är Brita Margareta Bucht, född Holmgren -dotter till postiljonen Nils Holmgren och hans hustru Margareta Larsdotter. Brita Margareta är född 27 april 1823 i Piteå stad.  
1843-08-15 gifter hon sig med Gust. Erik Sundberg. Han avlider, och 1854-11-30 gifter Brita Margareta om sig med Frans Gustaf Bucht, född 1831-03-12, Contectoren (jag vet inte vad det betyder)...
Vid giftemålet med Bucht bor Brita Margareta i Öjebyn och Frans Gustaf i Piteå stad.
 
Margaretha

62
Lycke / Äldre inlägg (arkiv) till 30 mars, 2012
« skrivet: 2008-09-23, 19:44 »
Om man läser i källorna på Öckerö heter han Arvid, och där finns fler Arvidar. Så nog stämmer namnet. Bästa tipset är att titta i inflyttningssedlarna till Torslanda pastorat, där kan stå mer. Torsby pastorats böcker brann tyvärr 1760, men är han född därefter finns hans födelse nog noterad.

Sidor: [1]