ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Ulf Holmberg

Sidor: [1]
1
Norrbotten / SV: Värstingen Frens Alfred Bolin
« skrivet: 2021-05-08, 13:07 »
Jag tror inte det står SOG efter Trondhjem, tror istället det står 50 Y Ullerelden (?).
Af Sollefteå häradsrätt dömd dömd för misshandel o stöld till straffarbete i 1 år 5 mån (28/11 18 – 28/4 20) Af Öfv Luleå häradsrätt d. 10/7 10 dömd för stöld  Fl.b. (Flyttbetyg?) 215/18.
mvh Ulf H.

2
Umeå landsförsamling / SV: Anna Mårtendotter Burman Käck
« skrivet: 2021-05-04, 10:03 »
Där står "seglar" (alltså sjöman), följs i nästa kolumn av "död".

3
Jan!
Hör av dig till mig på udh49@outlook.com så får jag föra en diskussion mig dig.


mvh Ulf H.

4
Hej Lars!
Du är helt rätt ute. Per Olofsson Lustig är gift två gånger. Första gången 1723, lysning 13 januari, i Piteå landsförsamling (vigselbok saknas 1696-1727) med Maria Nilsdotter. Hon är född 1687-09-28 på Roknäs nr 1, Piteå landsförsamling och dör 17343-04-26 på Roknäs nr 1. De får tre barn, som du helt rätt anger, samtliga födda på Roknäs nr 1.
Per Olofsson gifter om sig 1734-11-12 i Piteå lfs med Margareta Eriksdotter, född 1690-08-29 på Arnemark nr 5, Piteå lfs och dör 1769-04-02 på Roknäs nr 1. Hon är 44 år redan när de gifter sig så det blir inga barn i detta äktenskap.


Första hustrun Marias föräldrar är soldaten och bonden Nils Larsson Kring (född omkring 1643 på Roknäs nr 1 och död troligen 1694), gift 1682, lysning 1 november i Piteå lfs med Margareta Persdotter (född på Roknäs nr 3, död senast 1720). Margareta (som får fem barn i första giftet med Nils Larsson Kring) gifter om sig 1696, lysning 2 februari i Piteå lfs med Anders Hansson Kring (född på Roknäs nr 19, Piteå lfs och död troligen 1720 på Roknäs nr 1). Inga barn i detta andra gifte.
Maria, som du efterlyser föräldrarna till, erlägger bårkläde och testamente 1720-03-12 både efter sin mor och sin (styv)far enligt kyrkoräkenskaperna. (Dödbok saknas för denna tid).


Marias make Per Olofsson Lustig är född 1705-07-05 på Porsnäs nr 17, Piteå lfs och dör 1780-01-03 på Roknäs nr 1.
mvh Ulf Holmberg

5
Ålderstegna daneman Johan Olofsson ifrån Bensbyn född år 1660 d: 1 Januari av hederliga föräldrar, fadern var fordom Sockenskrivaren här i Luleå Socken Olof Johansson Happstadius, modern för detta Gud- och dygdälskande Anna Ruut, sedan han här i werlden fördt en anständig Christendoms vandel, och kommit till en hög och ansenlig ålder, dödde han d: 28 sidstl: Juli på sitt ålders 97 år, af ålderdoms bräklighet, och begrofs d: 8 aug: uti kyrkan fram i choret, i en kyrkan tilhör(i)g grav. Levat i 96 år 6 månader 3 veckor och 6 dagar.

6
Piteå landsförsamling / SV: Anders Andersson i Blåsmark
« skrivet: 2021-01-19, 17:52 »
Nämndemannen Anders Andersson i Blåsmark. Han hafver för sin Gudsfruktan, stilla och fromma lefwan, samt sitt goda förstånd och …..dighet i siählen, vunnit och förtjänt alla rättsinnigas goda omdömen. Uti några åhr har han haft lungsot, som och ändade hans lif när han 52 år lefvat i denna mödosamma verlden.

7
Hej Tobias!
Roligt att du har piteanknytning. Då är du kanske intresserad av den nyss presenterade produkten Piteborgare som dokumenterar alla som bott i Piteå stad mellan 1621 till 1810-talet, med förekommande notiser om dem från domboksprotokoll mm. Och din Anders finns med! Jag tror inte du blir besviken.
Se på www.piteforskare.se så kan du läsa mer om produkten.
Hälsningar, Ulf Holmberg

8
Råneå / SV: Eric Ersson i Jämtön/Rånbyn 1732-34
« skrivet: 2020-12-06, 20:12 »
Gör en kontroll av dopvittnena vid hennes egen (och hennes syskons) dopnotis. Dopvittnena var ofta släktingar, och ofta från båda sidorna såvida inte kontrahenten var långväga ifrån.
/Ulf H.

9
Stig-Lennart!
Tack för intressant information.
Beträffande namnen (anhöriga) i hennes dödsnotis: Tror du inte att namnen helt enkelt anger hennes föräldrar (även om de varit döda lång tid)?


/Ulf H.

10
Torsåker / SV: läshjälp, dömd igen för vad ?
« skrivet: 2020-11-25, 17:09 »
Det var högre böter man begick sådan synd 2:a eller 3:e gången.

11
Torsåker / SV: Läs hjälp Dömd för ?
« skrivet: 2020-11-25, 13:40 »
Det står: tjufhandel med jern


hälsningar, Ulf H.

12
Västerbotten / SV: Läshjälp flyttat från Dorotea
« skrivet: 2020-10-10, 00:44 »
Hej!
I Doroteas utflyttningsbok BI:1 (1841-1894) Bild 84 finns hos noterad utflyttad 5 nov till Norrnäs, Bodum (församling). I Bodum församlings inflyttningslängd B:1  (1861-1894) är hon inflyttad på rad 15 den 7/11 1887 till sid 80 i aktuell husförhörslängd.
I Bodums husförhörslängd AI:6 (1883-1892) bild 890/sida 80 återfinns hon på rad 27 som piga hos hemmansägaren, faktorn Olof Johansson. Bland tjänstefolket finns även två av hennes systrar.
/Ulf Holmberg.

13
Hej Marie!
År 1791 den 15 februari, infunno sig undertecknade, att inventera kvarlåtenskapen efter avledna Borgaresonen Simon Sundström som på kongl skärgårdsflottan lät sig förhyra, men sistledne höst genom döden avgått, uti rättelse för dess efterlämnade änka Margareta Holm samt barnen Catharina Margareta 3 år gl och Maria Elisabet, 1 år gl. Egendomen uppgavs och till värde utsatt som följer. (Piteå stad Rådhusrätt och magistrat FIIa:1 (1786-1819) Bild 152 / sid 49).


I mitten av oktober kommer Pitebygdens Forskarförening att ge ut en unik produkt på USB-minne som kommer att heta "Piteborgare". Där kommer du att kunna se mer uppgifter om din Simon Sundström och både hans hustrus och hans egen släkt bakåt! Håll ögonen öppna på www.piteforskare.se (som snart får en ny uppdaterad hemsida)!


hälsningar, Ulf Holmberg.

14
S:D: (Samma dag) Åstundades H:Rns (Häradsrättens) fastebref å hemmansdelen 1/16 mantal No 15 i Ersnäs som Skepparen H: G: Lidström, igm (igenom) afhandling den 31a Aug: 1853, köpt af Johan  Erik Lundberg o hans hustru för ettusendetrehundrade Rdr Rgmt, samt emot andre vilkors uppfyllande; Och som, med berörde hemmansköp å tre Ting, lagfarits, nemln den 22e April o 2e Nov: förldne år, samt ….. (före....) dag, utan mellankommit klander, ehuru med lagfartens kungör(an)de behörigen förfarits; Samt fastighetens förre egares åtkomst dertill jemwäl är vorden styrkt; Alltså aktade Hrn skäligt, härmedelst meddela förebemde Lidström Fasta uppå förende 1/16 mantal No 15 i Ersnäs, deröfver an, med hustru, barn o arfvingar nu och framgent eger styra o råda, som bäst o nittigast synes, utan hinder o intrång af androm. Driste sig derföre ingen etc.


/Ulf Holmberg

15
Västerbottens regemente / SV: Johan Canon (1780 - 1860)
« skrivet: 2020-08-31, 21:50 »
”Blesserad 1808 i vänstra armen vid Kalloniemi. Praes: (närvarande) får afsked såsom i anseende till en erhållen blessyr under sidsta campanjen i Finland, ur stånd …. att vidare tjena. Anmäles till underhåll.”
I längden AI:3 (1830-1839) sid 52 = Byn nr 6 1/3 anges även att hans far är Anders Andersson, inhysesman i Jävre.

16
[size=0pt]14. Trompetaren Jonas Biörkbom kärade till Olof Jöransson i Järde svåger och dess svärmoder såväl som hustruns målsman Erik Olsson i Salom, om dess hustrus Jölin Jöransdotters arf så i löst som fast efter.fadren och modren.  [/size]då Erik Olsson sig förklarade, ut på bytet han allenast har warit Trompetares svärmoders ombudsman, men ej vidare  sig med egendomen befattat. Ej heller några skähl för det tillbiuda.
[size=0pt][/color]Olof Jöransson sw(ara)de at då Modren dödde hade fadren afwittrat dhem med 60 daler hvilka sedan han trädde i andra giftet och tills han dödde stodo hoos fadren inne, hwilka då först af egendomen uttoges ut för och hans samsyskon .Hans Rahm och Salmon, hwartill en hoop löösören blifvit anslagne till 50.[/size][/i]

17
Piteå / SV: Söker alla uppgifter om Mats Flåsk.
« skrivet: 2020-08-13, 08:17 »
Mats Flåsk gifter sig 1711 i Piteå landsförsamling, lysning 5 november. Han anges där som Mats Andersson ifrån Långnäs. Den han gifter sig med heter Margeta Svan och benämns hustru, dvs hon har varit gift tidigare.
Hon har varit gift tidigare, 1694-01-21 med soldaten Per Jacobsson Svan som av allt att döma försvinner i Karl XII:s krig. Två barn finns i detta gifte. Margareta heter Nilsdotter och är från Rosvik.
När Margareta och Mats Flåsk får sitt enda barn 1712-08-23 är dopvittnena intressanta: Hans bror Johan Flåsk är dopvittne, likaså systern Lucia Andersdotter gift med Anders Matsson Pryts i Sjulnäs.
Genom att se var Mats Flåsk själv var dopvittne framträder mönstret att han måste vara född på Långnäs nr 12. Mats dör 1743 som inhysesman i Långnäs, hustrun lever till 1764.
/Ulf H.

18
Åhr 1741 den 31 Januari, blef uppå anmoden inventering, wärdering och dehlning hållen uppå afl.ne Nämndemannan Pär Olofssons uti Arieplog ägendom, bestående endast uti pänningar, silfwer och koppar, hwaraf …… (text i marginalen, svårtydd), i närwaro af dess änka, hustru Gunnila Olofsdr samt Syskon, Tolken Jacob Olofsson, hustru Sigrid Olofsdr och hustru Karin Olofsdr samt hennes man Johan Johansson; den tredje systern Kerstin berättades för 21 åhr sedan hafwa afrest till Norje och sedermehra aldrig låtit höra af sig; wettandes således ej, om hon nu är lefwande eller död; dock wille arfwingarna, allt jämwähl henne dehlen måtte tilldehlas och af Jacob Olofsson i förwahr hållas tills widare, hwilket som ock åtog sig d… aret; och befanns ägendomen således:

19
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-15, 16:43 »
Ang. Erik Duan. Jag misstänker att det står "do" = gesällen, som det står ovanför. Erik Duan är "min" Johan Duhans son, född 1737-10-07 i Hudiksvall.Troligen kopparslagare. Han flyttar till Brahestad, där han avlider 1775 enl dess husförhörslängd. Innan han dör hinner han både gifta sig och få barn,


/Ulf H.

20
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-13, 20:49 »
I Njutånger församlings födelsebok 1698-02-20 finns födelsenotis på Johan Duans son Johan  (döpt 24 februari), se Enånger C:1 (1688-1710) sid 67. Se även Njutångers församlings hfl AI:1 (1712-1726) sid 11 (år 1712) och sid 25 ( år 1713) där familjen finns. Moderns namn Lisbet. Johan har en syster Maria. Fadern Johan Duhan anges som hammarsmed.


Eftersom "min" Johan Duhan sägs vara född 1696-03-15 (men jag vet inte varifrån jag fått den uppgiften) så blir jag lite villrådig om ovanstående Johan är densamme som "min". Ytterligare tveksamhet blir det när jag i Hudiksvalls död- och begravninsbok CI:1 sid 340 (längst ned på högra sidan) läser dödsnotisen som lyder: "Johan Duan, gl. Borgare. Född på Iggesunds Bruk 1696 in Mars. Gift i 4 (44?) år med Cathar. Selin. Haft med henne 5 barn, 2 lefwa. Död i Ålderdoms Bräcklighet 72 år och 7 månader gl." Begravd den 20 november.

Har ni några synpunkter på dessa uppgifter?
/Ulf Holmberg


21
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-11, 11:26 »
Hej!
Jo, familjen har jag hittat i Hudiksvall och barnaskaran stämmer. Men Johans födelseuppgifter hittar jag inte i Enånger församling. Har du en originalkällhänvisning som visar hans födelseplats och tid?
/Ulf H.

22
Douhan / SV: Douhan
« skrivet: 2020-07-10, 10:10 »
Kjell!
Jag blev lite intresserad av din Johan (tab 12) som du nämner.
Jag har en Johan Duhan, född 1696 bosatt i Hudiksvall stad och gift med Catharina Selin. Kan det vara samme Johan och vad vet du i så fall om dem?
/Ulf H.

23
Piteå landsförsamling / SV: Daniel Danielsson
« skrivet: 2020-07-06, 19:01 »
Se Piteå landsförsamlings död-och begravningsbok CI:6 (1794-1803) sid 36. Han dör i Korsträsk 1802-03-24.
/Ulf H.

24
Jag är ganska säker på att det står Skåne!
Det skulle ju passa bra med hans krigsplaceringar också; se Västerbottens regementes mönstringslängder för 1680-talet.
/Ulf H.

25
I vilken originalkälla har du sett att Svenborg är från Umeå?
/Ulf H.

26
Lang / SV: Lang
« skrivet: 2020-07-04, 11:12 »
Hej Constantinus!
Jodå, hon har varit behjälplig med var han gjort sina läroår men hans ursprung saknar jag fortfarande kännedom om.
Karin har hjälpt oss med åtskilliga personers uppgifter när det gäller hantverksyrken och ska ha en stor eloge för detta.
Men någon borde väl känna till kopparslagaren Samuel Langs ursprung?


/Ulf Holmberg

27
Lang / SV: Lang
« skrivet: 2020-07-03, 21:20 »
Samuel Lang, varifrån är han?
Från mitten av 1760-talet finns kopparslagaren Samuel Lang i Piteå. Född 1736 enl hfl men var och vilka är hans föräldrar?
/Ulf Holmberg.
28
Visingsö / SV: Dopanteckning
« skrivet: 2020-06-30, 13:05 »
d: 16 februari föddes Ehrevyrdige och Höglärde hlr Mag: Harald Almqwists, och dess hustrus Ehreborna och dygderika Matrona hustru Annicka Kylanders doter, som Chjristnades d: 21 Dito och i dopet kalladt Maria.
I marginalen till vänster står: "F (ödd?) Emillan klåckan 4 och 5 om aftonen"


/Ulf H.

29
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-06-22, 19:01 »
Ove!


I Piteå landsförsamlings död- och begravningsbok CI:1 (1658-1713) sid 261 sägs den 21 maj 1692: ”hust: Karin And:dott: And: Erss i Pedersöhn begrafven i Kyrkian, 65 2 3 (år, månader, veckor) ”.
I kyrkoräkenskaperna LIa:2 (1659-1715) sid 304 anges under bårklädespengar: In Majo ”Anders Ersson i Långnääs 1 daler” och i samma bok sid 300 under testamentspengar: In Majo ”Anders Ersson i Långnääs, efter sin hustro, med grafwens öpningh 15 daler”.
Det är hustrun som avlider 1692 i maj.
Anders Hjerpe är inte noterad i död-och begravningsboken när han dör, men i kyrkoräkenskaperna LIa:3 (1716-1755) sid 169 anges under Testaments- och Bårklädespenningar 1738-01-07 ”Anders Hjerpe i Långnääs efter sin fahr  15 daler”.
Anders Hjerpe  torde ha avlidiit i slutet av 1737 eller just vid årsskiftet 1737/38, begravdes 7 januari 1738 och det är sonen med samma namn som betalar bårklädes- och testamentspengar.
hälsningar, Ulf H.

30
Den utelämnade delen av ordet är hus(tjuvnad). Eftersom detta är landsförsamlingen bör målet finnas i häradsrättens protokoll vid angivet år.


31
Sven-Erik!
Maria Johansdotter är född 1770 på Hertsön nr 2 med föräldrar Johan Eriksson och Catharina Pålsdotter, se Nederluleå församlings hfl AI:5b sid 915. Släktkopplingen förstärks av att systern Catharina f 1774 är dopvittne vid Marias son Eriks dop 1792-12-18 och 1798-01-03 vid dottern Stina Helenas dop när systern Anna Greta är dopvittne.
Vid en snabb titt så hittar jag inte Maria i födelseboken men det är ingen ovanlighet att barn inte är medtagna i födelse-och dopboken. Hennes identitet styrks även av att Johan Erikssons dotter Maria sägs vara gift 1792.32
Åke och Gunilla!
Tack för klargörande information om vad som blir av Stina Maria! Rötter är ett fantastiskt forum för olösta trådar.
 /Ulf H.

33
Stina Maria Aldrin flyttar 1871-11-13 från Karlstad till Stockholm. Hon syns sista gången i Karlstads stadsförsamlings husförhörslängd AI:28 sid 771. Hon är född i Torsby bruk i Fryksände församling 1846-11-27. Vad blir av henne? Vart flyttar hon och vad händer med henne efter flytten? Hon återfinns inte i Sveriges dödbok nr 7.
/Ulf Holmberg.

34
Arvidsjaur / SV: Kyrkostämmoprotokoll
« skrivet: 2020-05-08, 16:38 »
anmodades om, o(ch) åtog sig äfven


/Ulf H.

35
Jag tyder det till brevviserska. /Ulf H.

36
Arjeplog / SV: Eric August Lindmark Norberg
« skrivet: 2020-04-30, 20:40 »
Har du provat kontakta Silvermuseet i Arjeplog? De har ganska mycket bilder från närområdet.

37
Rötter / SV: Läshjälp
« skrivet: 2020-04-30, 11:12 »
Föddes Per Perssons son i Åhagen, döptes d 11 nästföljande och nämndes Samuel.
Dopvittnena är Lars Abrahamsson i Wallerstad, Arfwid klockare, Jonas Anderssons son Anders, Cornetskan hust. Sara Hanning (Skenning?), pig. Kirstin i Wallerstad, Pigan Anna ibidem.

38
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp vigsel 1808
« skrivet: 2020-04-27, 17:52 »
Han anges vara från Manjärv.

39
Piteå landsförsamling / SV: Är det en son/dotter?
« skrivet: 2020-04-23, 10:57 »
Sune!
Du rör dig så pass tidigt i kyrkobokföringen att födelse- och dopbokens uppgifter (det är oftast dopdatumen som är antecknade, inte födelsen) bara nämner att ett barn fötts; inte dess kön eller namn. Det är inte helt lätt att kunna identifiera en familjs barn och deras namn på de premisserna.
Ett sätt man kan använda, är att försöka notera familjens samtliga barn som hittas i (födelse- och) dopboken. Sedan det är  gjort kan man försöka följa vad som blir av dessa barn: gifter de sig, får de egna barn (kontrollera då vilka som är dopvittnen!, bland dessa döljer sig ofta nära släktingar), samt när de dör och vilken angiven ålder som då anges (för att kunna tidsbestämma dem baklänges). Men här får man vara lite försiktig: de anges ofta något äldre än vad de verkligen var, är min erfarenhet.
Glöm inte heller att gå igenom dödboken under den tid föräldrarna får barn plus ytterligare 10-15 år. Detta för att upptäcka vilka av familjens barn som har dött små. Död- och begravningsbokens uppgifter kan kompletteras med kyrkoräkenskapernas uppgifter av erlagda bårpengar och testamente. För Piteå landsförsamling har jag noterat att barnets kön ofta anges när man erlägger bårpengar.
Ytterligare en infallsvinkel är att använda mantalslängderna och följa familjen under en följd av år. Här anges ju vilka barn (uppdelat på son och dotter) familjen har som betalas mantalspeng för (dvs i åldern 15-62 år) och ibland anges även antalet barn som är yngre än 15 år i särskild kolumn. Eventuella förändringar mellan åren i  barnkolumnerna indikerar antingen att barnet kanske dött, gift sig, eller om man har otur bara har flyttat hemifrån för att bli dräng eller piga hos någon annan.
En ytterligare källa är domboksnoteringar som kan ge upplysningar om släktskap. Går man lite framåt i tiden så börjar det finnas bouppteckningar efter föräldrar och på första sidan i bouppteckningen brukar alltid anges vilka som är arvsberättigade. Barn som dött före föräldrarna utan att efterlämna egna avkomlingar efter sig noteras aldrig, däremot alla barn som är i livet och väldigt ofta vad som hänt dem (gifta, bortflyttade till annan ort etc.).
Sammanfattningsvis blir sökandet för tidsepoker så långt tillbaka behäftat med osäkerhetsfaktorer. Enklast är uteslutningsmetoden; dvs vilka av barnen har jag kunnat följa i vuxen ålder och vad som hände dem. Bland de barn som då blir kvar på ”lösa listan” kan ovanstående sökmetoder ibland ge viss vägledning.
Hälsningar, Ulf Holmberg.

40
"berättas vara 70 år och dess hust: 66 år gl."

41
första utelämnade ordet: utmattad, det andra utelämnade ordet är  grav (som redan konstaterats).
/Ulf Holmberg.

42
Margaretas far Jon Hansson bor på Teg.

43
26) Allmänt / SV: Västernorrland?
« skrivet: 2020-03-25, 18:39 »
Maj 9 föddes och 10 döptes  Tårpparen Mauritz Johansson[/size]och hustru Dordi Philipsdotters i Moflo son Mauritz


/Ulf H.

44
Nederluleå / SV: Jordrannsakning 1750
« skrivet: 2020-03-21, 09:07 »
.med den förtydning, at han detta Hemman förswarligen bebygt och des tillydande jordägor wäl häfdar, har öppen åker till 2½ tunnors  årl(igt) utsäde i Korn och föder 1 häst och 5 kor, 1 ungt nöt och 6 får; alla tilägor innom byamål nyttjar de flere odelte förmåner gemensamt med des grannar. Åboen påyrckade delacktighet uti Badstugunäsmyrslag utan at förete skiäl dertil.
[/size]
[/size]hälsningar, Ulf Holmberg

45
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp dopvittne 1789
« skrivet: 2020-03-17, 22:07 »
Födelsedatumet är 23 dec, inte 13 dec.
Dopvittnets efternamn är Idman.


mvh Ulf Holmberg.

46
Burträsk / SV: Jonas Östensson Frisk f. 1767
« skrivet: 2020-02-07, 19:59 »
Föräldrarna till den Jonas som föds det datumet är Östen Persson och Sara Jonsdotter, troligen bosatta på Degerbyn nr 3. Se Skellefteå lfs AI:3a (1771-1801) sid 469. Sonen Jonas verkar flytta från församlingen år 1787 enl hfl.
/Ulf H.

47
02) Militära rullor / SV: Roteringslängd 1644 Piteå socken
« skrivet: 2020-02-03, 21:30 »
Någonting hände med meddelandet, så här var det tänkt att mitt svar skulle vara:
Efterskrefne ärho fattige och Nybyggare finnar förmå icke efter sina små rökar uthgiöra någon knechkt huarföre haffua Comissarierne på H: K: Mts nådighs behagh samma roota friheet till sochnen, hälst emädhan socknens för Nasafiels Silfuerbruks skuldh utståår stort besvhär  och ähnu finnas whillig dess benäghen att efterkomma, hvadh såsom för bergsbrukets skuldh dhem påläggias.

/Ulf Holmberg

48
02) Militära rullor / SV: Roteringslängd 1644 Piteå socken
« skrivet: 2020-02-03, 21:23 »
Jag får det till:
Efterskrefne ärho fattige och Nybyggare finnar förmå icke efter sina små rökar uthgiöra någon knekcht huarföre haffua Comissarierne på H: K: Mts nådighs behagh samma roota friheet till sochnen, hälst emädhan socknens för Nasafiels Silfuerbruks skuldh utståår stort besvhär och ähnu finnas whillig dess benäghes att efterkomma, hvadh såsom för bergsbrukets skuldh dhem påläggias.

Ulf Holmberg

49
Flädie / SV: vems hustru bär Bängta till dopet?
« skrivet: 2020-01-30, 11:11 »
Jag tycker det ser ut som Bertil Nilssons hustru.
/Ulf H.

50
Stefan!
Ett ofta användbart sätt är att granska dopvittnena vid deras barns födelse/dop. Vilka som var dopvittnen var ingen slump; ofta är det släktingar till barnets föräldrar, ofta från båda sidorna.


/Ulf H.

51
Umeå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-11-19, 12:53 »
Förslag: 1 son och 3 döttrar lef(vande): döde flera som obekante äro. Haft god hälsa till 2 sista åren, som hon legat till sängs, dock med godt förstånd till then sidsta. död af ålder 78 (år).

52
Överkalix / SV: Överkalix Dödbok F:4
« skrivet: 2019-11-17, 19:52 »
enl Statistiska Byrån uppgift 28/6 18(72?)


53
Överkalix / SV: Förhörsbok Överkalix
« skrivet: 2019-11-17, 19:48 »
Förgångsmor.

54
Nederkalix / SV: Nederkalix C1:3, bild 387
« skrivet: 2019-11-12, 21:08 »
På den angivna bilden finns ingen sådan dödsnotis. Ange gärna både bild och sida och skriv även vilket år dodsfallet ska ha skett.
/Ulf H.

55
Nederkalix / SV: Nederkalix C1:4, bild 405
« skrivet: 2019-11-12, 20:58 »
Du gör det svårt för oss. Bilden är 402. Dödsorsak: Stenplågor.
/Ulf H.

56
Västerbotten / SV: Läshjälp. Mångbyn ?, Lövånger.
« skrivet: 2019-10-15, 16:11 »
Jag har sökt din angivna frågeställning men hittar ingen sådan födsel den angivna tiden i Lövångers födelsebok. Stämmer verkligen din källhänvisning?
/Ulf H.

57
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2019-08-22, 16:32 »
Unga Olof Augustensson i Hortlax; en man af en christelig och ärbar vandel, som nu af alla rättsinniga saknas; varit en tid besvärad med tungt bröst, och kort för sin död af håll och stygn; stilla och saktmoderligen, efter gudeliga föreställningar till de närmast (?) afsomnade, när han 42 åhr och 5 månader lefvat; begr. på östra sidan.

58
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp!
« skrivet: 2019-08-20, 18:35 »
Åhr 1795 den 9de November blef efter anmodan upteknadt och wärderat Afl: Nämndemannen Olof Johansson Hortmans i Hortlax Ägendom och qwarlåtenskap till Rättelse och delning emellan dess efterlemnade Änka Karin Ericsdotter samt Olof Johansson Hortman(s) af förra giftet med Elsa Olofsdotter sammanaflade dotter Anna Hortman Gift med Handelsmannen i Piteå Stad Jonas Dalin i hwilkens närwaro Ägendomen af Enkan upgafs samt anteknades till wärde som följer:


/Ulf Holmberg.

59
Nederluleå / SV: Nederluleå C:3 sid 63
« skrivet: 2019-07-28, 21:51 »
Det står Wäst på Marken, och tittar du i husförhörslängden AI:3a så  finns i innehållsförteckningen byn Västmarken.
mvh Ulf .

60
"drängen (labourer) Abhram Pärsson wid Nya Wiker samt Karin Olofsdotter wid Greksåsar wigdes i Kyrkian (=wed in church)"

61
Helsingborg / SV: Vad är tileln på Per Ståhle
« skrivet: 2019-03-14, 12:00 »
Nog tycker jag det står vaktmästare. "Vacktmästaren Per Stååle".
/Ulf H.

62
Öhrbom / SV: Öhrbom
« skrivet: 2019-03-10, 19:12 »
Anders Pemer!
Jag skulle vilja komma i kontakt med dig angående Catharina Elisabeth Örbom. Tacksam om du hörde av dig till min mail holmbergulf@hotmail.com
/Ulf Holmberg.

63
Arvidsjaur / SV: Arvidsjaurs HR
« skrivet: 2019-03-04, 08:26 »
Bild 1, andra ordet: gödselkärra

64
Släktnamn / Höglander
« skrivet: 2019-02-11, 16:03 »
Jonas Höglander född 1744 finns med hustru och barn i Umeå stad. Omkring 1782 flyttar familjen till Ijo församling i Finland. Har någon uppgifter om vad som händer med Jonas Höglander och hans 9 barn (jag har kunnat hitta sönerna Zacharias och Jonas)?
/Ulf Holmberg.

65
Billberg / Bilberg / SV: Johan Billberg
« skrivet: 2019-01-28, 15:44 »
Per!
Tack för ditt svar. Återstår alltså att hitta "min" Erik Billbergs härkomst. Jag har noterat att den konversation från tidigare som finns om släkten Billberg håller sig till sydligare delarna av Sverige.
/Ulf H.

66
Billberg / Bilberg / Johan Billberg
« skrivet: 2019-01-27, 09:44 »
Organist Johan Billberg (född enligt hfl 1720-07-13) finns på Vallen i Nordmalings församling, se hfl AI:6 sid 7. Varifrån kommer han? Jag har hittat en Erik Billberg , kommissarie och notarie, som finns i Piteå stad åren 1735-1736. Finns någon släktskap mellan dem och i så fall på vilket sätt?
/Ulf Holmberg

67
Läshjälp / SV: Läshjälp - särskild anteckning vid födsel
« skrivet: 2019-01-26, 10:58 »
Anm.(älan) fr PÄ (Pastorsämbetet) Hagfors 38 5/10
38 8/10 Amn. t. Barnav.(årds)nämnden
/Ulf H.

68
Piteå landsförsamling / SV: Snickaren Per Nystöm f. 1771
« skrivet: 2019-01-25, 11:40 »
Sune!
Jag får felmeddelande när jag försöker skicka till den mailadress du angav när du skrev direkt till mig och  jag skriver då istället till dig på detta forum.Jag har själv inte sett uppgiften i originalkälla, utan hämtad den från Ulf Lundströms bok "Skellefteå socken 1650-1790" sid 944. I boken gör han bl.a en sammanställning om hela Skellefteå kompanis rotesoldater under perioden.
Själva originaluppgiften torde finnas i antingen Generalmönsterrullan för Västerbottens kompani (mönstringen 1790 eller den första mönstringen som sker därefter) eller den vanliga mönsterrullan för samma period.
Bor du runt Piteå så har Forskarföreningen troligen micorfishekort för den aktuella perioden.
mvh Ulf H.

69
Piteå landsförsamling / SV: Snickaren Per Nystöm f. 1771
« skrivet: 2019-01-23, 15:57 »
Per Nyström är född på Gagsmark nr 6, Skellefteå landsförsamling.
Före flytten till Degerfors Bruk finns de i Skellefteå landsförsamling, se AI:3a sid 99 och AI:4a sid 107. Hustruns efternamn är Svensdotter, se Skel lfs AI;3a sid 99 där hon anges komma från fol 14 i samma längd. Väl där ser man att hon varit gift tidigare med soldat Östen Östensson Rolig som dör i Finland. Hon anges vara född på N.S fol 478 (i samma längd) som är soldatroten Hägg i Degerbyn, som dotter till Sven Olofsson och hustrun Brita Jonsdotter.
Noteringen i Nederluleås inflyttningslängd misstänker jag är attestens nummer.
/Ulf Holmberg

70
Garnisonsförsamlingen / SV: Carl Johan Lindgren
« skrivet: 2019-01-21, 12:56 »
Hej Britt-Marie!
Jo, nog är det rätt person alltid. I död- och begravningsboken F:6 (1872-1879) Bild 42 framgår att han är född i Piteå 17/9 1819, så det undanröjer alla tvivel. Tusen tack för din hjälp!
mvh Ulf H.

71
Garnisonsförsamlingen / Carl Johan Lindgren
« skrivet: 2019-01-21, 10:39 »
Hur hittar jag Carl Johan Lindgren? Han är född 1819-09-17 i Piteå landsförsamling och utflyttar till Stockholm 1836-07-26.
Han återfinns i Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:4 (1829-1993) bild 139/sid 266. Han anges där som skräddargesäll och flyttat vidare till Garnisionsförsamlingen 1845-08-26. Där återfinns han i inflyttningslängden B:3 (1826-1850) sid 85 där han även anges vara född i Piteå, ledig till äktenskap och bosatt på Artill. 3 Batt. No 21. Hur hittar jag den adressen i husförhörslängd?
Han finns även i Göteborgs Garnisionsförsamling AIb:10 (1846-1871) bild 81/sid 148 där han anges avflyttad (?) till Halmstad 2/11 1850. Där finns även noteringen "tilltalad för stöld i Christianstads län 51 19/1, d(ömd?) här 21/2 51". Har någon vidare upplysningar om denne man; var jag hittar honom och vad som blir av honom?
Ulf Holmberg.

72
Så hittades då Catharina Helena Andersdotters födelse och härkomst! I Rij i Timrå församling. Genom att följa dess längder framåt ser man att hon flyttar först till Hässjö församling, sedan till "Lögdö Bruk" för att sedan flytta till Sundsvall i slutet av 1833. Det är troligen där hon 1834 gifter sig med Carl Gustaf Lindgren  och även får deras son i början av samma år. "Troligen", därför att både vigselbok och födelsebok saknas för Sundsvall för den aktuella perioden.
Tack till Karin Uhrvik och er andra som bidragit med ledtrådar som gjorde att lösningen gick att få!
/Ulf Holmberg

73
Tack Karin!
Ytterligare pusselbitar. Här anges även när de gift sig, 1834-03-22. Frågan är bara i vilken församling?! Det här var en besvärlig familj.
Och ingen hänvisning varifrån hon är!
/Ulf H.

74
Tack Eva! Det var ändå ett par ytterligare pusselbitar (= ytterligare två barn) som du kunde bidraga med. Carl Gustaf Lindgrens härkomst och bakgrund är väl känd av mig. Han "rymmer" från hustru och barn i Piteå landsförsamling i slutet av 1820-talet. Hustrun dör 1832 och därför kan han gifta om sig med denna Catharina Helena Andersdotter Dahlberg omkring 1833.
Vart han far när han lämnar Piteå är inte känt, och eftersom den nya hustruns härkomst är okänd vet jag inte var de gift sig (hon kan vara både från södra Västerbotten eller längre söderut).
Äldste sonen i detta nya gifte, Anders Gustaf f 1834-01-06, anges född i Ljustorp församling men där har jag inte kunnat hitta hans födelsenotis.
Tack än en gång och vill du skriva till mig direkt är min mailadress holmbergulf@hotmail.com 
/Ulf H.

75
Catharina Helena Andersdotter Dahlberg
Jag söker härkomst och föräldrar till Catharina Helena Andersdotter Dahlberg, född enligt uppgift 1804-04-19 (okänt var) som gifter sig 1832-1834 (okänt var) med förre musikanten (senare benämnd snickare) Carl Gustaf Lindgren (född 1795). Hon dör 1844-08-02 i Undrom, Boteå församling.
De får tre barn tillsammans: Anders Gustaf 1834-01-06, Carl Petter 1836-01-05 och Johan Wilhelm 1838-04-19. Var de två första är födda har jag inte lyckats hitta; den sistfödde är född i Bjärme, Sättna församling (se hfl AI:6 (1829-1839) sid 40.
Paret verkar ha rört på sig mellan olika församlingar. Har någon upplysningar om hustrun samt om de två äldsta barnens födelseplats är jag tacksam!

76
Åkerberg / SV: Åkerberg
« skrivet: 2019-01-05, 21:31 »
Tack för svaret! Det har gått att följa Johan Åkerberg alltifrån 1757 när han är gesäll i Jönköping och hela tiden fram till dess han bosätter sig i Piteå stad.
Forfarande lyser dock hans  härkomst med sin frånvaro! Troligen är han på något sätt släkt med sadelmakaren Peter Åkerberg som vid samma tidsperiod finns i Hudiksvall. Kanske någon på forumet har upplysningar som kan bringa sken om släkten Åkerbergs tidigare öden?


/Ulf Holmberg

77
Nederkalix / SV: Läshjälp
« skrivet: 2019-01-03, 11:00 »
Ordet du tolkat som "kringsutna" ska nog tydas som "svårigheter".
mvh Ulf H.

78
Läshjälp / SV: Läshjälp m.m
« skrivet: 2018-11-27, 17:35 »
Efter Johannes Larsson 1764 står det 18 Juli 1a abs 182  1 83 (överstruket) abs.  86 antecknas til bättre läsa stor skälm.
På raden under står: dr (ängen) Petter Pehrsson 1760, och raden därefter son Andreas 1788. Vems son det är är svårt att säga; framgår kanske tydligast om man ser i födelse- och dopboken.
Obeservera att titeln före Maria Pehrsdotter f 1731 är Änk(an). Det finns ju en namne högre upp på sidan: Tjenstefl(icka)n Maria Pehrsdr utan årtal som kan vara samma kvinna? Under henne står dotter Lisa f 1775 d 3 october; det kan vara hennes dotter (födelse- och dopboken kan kanske ge besked).
/Ulf H.

79
Läshjälp / SV: Läshjälp m.m
« skrivet: 2018-11-27, 12:10 »
Efter Anders tycker jag det står: i Carleby (eller möjligen Gö?tebg).
Efter Gabriel: NB (nota bene) efterfrågas hos förm. Pehr Chri(stensson?), gått bort  utan låf och attest

80
Kråksmåla / SV: Vad står det längst upp i högra hörnet?
« skrivet: 2018-11-23, 21:14 »
J. P. Perssons broder, Hemmansäg. Nils Pers(son) å föregående sida, försäkrade vid mantalsskrifn 1846, att detta hushåll aldr. skulle komma att ligga f(ör)saml. till tunga.

81
Rågren / SV: Rågren
« skrivet: 2018-11-20, 16:36 »
Av någon anledning så kallar Jonas Rågren sitt nybygge för Kronoberg. Kan han möjligen ha någon koppling till de trakterna?

82
Rågren / SV: Rågren
« skrivet: 2018-11-20, 09:42 »
Jonas Rågren, född ca 1726, död 1789, är från mitten av 1770-talet bosatt som nybyggare i Alter, Piteå landsförsamling. Han är gift, hustruns namn är Ingrid Olofsdotter och de har tre (överlevande barn). Jonas är inte gift i Piteå lfs och de tre barnen (födda runt 1760) är heller inte födda i församlingen. Alla tre barnen flyttar till Kuopio. Har någon stött på denne Jonas Rågren och kan lämna upplysningar om vart han befunnit sig före ankomsten till Piteå lfs?
/Ulf Holmberg

83
Det står Gb 193 = gamla boken sid 193. Det innebär att du ska leta i Jokkmokk AIIa:4 (1906-1920) sid 193 = Gladvik, där han alltså finns längst upp på sidan. Han har alltså inte flyttat "geografiskt" utan det är prästen som när han lade upp böcker för nästa period noterade var personen fanns i den tidigare längden.

84
Svennevad / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-09-11, 12:56 »
"med Pigan Brita Jansdotter derstädes. Pigan(s) Stjuffader tog sjelf ut Lysningssedeln" ....

85
Porträttfynd (enskilda bilder) / SV: Vad heter mannen?
« skrivet: 2018-09-10, 22:21 »
Visst står det Nils Strandberg på kortet?

86
Graninge / SV: Per Abrahamsson, Ledinge
« skrivet: 2018-09-02, 17:41 »
Vid min förfrågan om Per Abrahamssons härkomst fick jag svar från Karl Göran Eriksson.
[/color]Per Abrahamsson född 1761, döper sitt första barn i Östergraninge, Graninge församling (därifrån hustrun kommer), men vid andra barnets födelse 1786 har de flyttat till Ledinge, Graninge församling och där föds ytterligare 4 av deras barn 1789-1796.
[/color]Per och hustrun övertog 1786 en del av Norrledinge nr 1 som han brukade som landbonde till 1796 då de flyttade till Pålgård, Ragunda församling. Intressant är att företrädaren på hemmansdelen i Ledinge är en Abraham Persson, som av allt att döma är Pers far!
[/color]Den i området kunnige forskaren Bo Ekvall hade dokumenterat Abraham Perssons familj i sin förteckning över Ledinge. Abraham Persson finns i orten Malmån 1752, och som kolare under Graninge bruk 1753-1761, alla år som gift.  1762-1766 finns han som skattlagd torpare vid Norrledingen, gift men ännu utan mantalspliktiga barn. Från 1767 börjar barn dyka upp som  mantalspengar betalas för (dvs minst 15 år gamla).
[/color]Abraham Persson och hustrun är noterade i mantalslängden till och med 1786. Från 1787 står Per Abrahamsson med eget namn i Norrledinge (gift) och där är de kvar även 1788-1790 (jag har inte följt dem längre).
[/color]Bo Ekvall har med Abraham Perssons familj i sin sammanställning över Ledinge (familj nr 4) och räknar där upp barnen Märta född 1751, Olof född 1753 och Anna född 1758, men har inte med sonen Per född 1761; antagligen för att födelsebok saknas detta år.
[/color]Abraham Persson är född 1727 och död 1792. Hans hustru Brita Olofsdotter är född 1718 och död 1787.
[/color]Kopplingen till Per Abrahamssons syskon syns när de är dopvittnen vid Pers barns dop. På motsvarande sätt är Per med hustru dopvittnen när brodern Olof döper dottern Brita 1787-07-23.
[/color]Tack vare Karl Görans befogade fundering om vem som innehade hemmansdelen i Norrledinge före Per Abrahamsson kunde han kopplas till Abraham Perssons familj som troligtvis deras yngsta barn. Den svårfångade personen Per Abrahamsson har fått en härkomst.
[/color]
[/color]/Ulf Holmberg.

87
Graninge / Per Abrahamsson, Ledinge
« skrivet: 2018-08-26, 11:27 »
Per Abrahamsson född 1761, gift med Anna Eriksdotter född 1760, är på 1780- och 1790-talet bosatta i Ledinge, Graninge församling. De får ett antal barn innan de omkring år 1800 flyttar till Näset i Ragunda församling. Har någon upplysningar om Per Abrahamssons härkomst och föräldrar?
/Ulf Holmberg

88
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-07-29, 16:05 »
Pentti!
Lars Andersson tar sig namnet Granberg (mycket vanligt i Gråträsk!) och flyttar till Piteå stad där han gifter sig 1808 och i alla fall får 4 barn. Han dör 1870-06-27 och är i husförhörslängderna benämnd sjöman och skeppare.
/Ulf H.

89
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-07-27, 18:54 »
Pentti!
Noteringen vid sonen Lars är "att. till Stad. 13?/12 1808". Han har alltså tagit ut en attest för att flytta från Gråträsk till Piteå stad.


Vid hans bror Anders f 1785 tolkar jag det som att det är ett (döds)kors. Han är ju även överstruken, vilket skulle kunna bekräfta det. Han återfinns inte i död- och begravningsboken, men Gråträsk är ju långt ifrån församlingens prästbostad och det är ofta som händelser så långt ut i den geografiska periferin inte blivit noterade i kyrkans ministerialböcker. Jag tror alltså att han har dött, möjligen redan i skarven mellan den tidigare husförhörslängden (1789-1806), där han är noterad, och denna hfl (1807-1817) eftersom han aldrig är noterad vid något husförhör eller nattvard i denna senare längd.


mvh Ulf Holmberg

90
Attmar / SV: Tyda text i dödboken
« skrivet: 2018-07-08, 08:34 »
Ålderstigna bonden Knut Nilsson ifrån [/size]Söderbölom en ärbar, hederlig och behagelig [/size]man som med mycken sagtmodig[/size]het och fridsamt väsende frambringat [/size]sin lefnad, war gift med KronoLäns[/size]mans dottren Catharina Jonsdotter Dalin [/size]ifrån Tuna och Bergom. Haft tillsammans [/size]17 barn 7 söner och 10 döttrar. 3dje [/size]sonen i ordningen bekläder det hel. Prediko Embetet och är [/size]Pastor på Lögdö Bruk. De öfriga 8 lefvande barnen äro alla gifta och wälmående; döden börjades af ett olyckligt fall, [/size]och afled i en ålder af 83 år 9 månader 27 dagar.
[/size]
[/size]/Ulf Holmberg

91
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-05-02, 10:04 »
Det stämmer bra det.
/Ulf.

92
Piteå landsförsamling / SV: Läshjälp
« skrivet: 2018-05-02, 08:12 »
Även om dödbok saknas före 1727, kan man konstatera att Nils Larssons i Blåsmark dotter Malin dör i juni 1724 enligt kyrkoräkenskaperna. De döper en ny dotter 1743-07-18 till Malin (som dock dör samma dag hon föds).
Nils Johansson Snälls dotter Malin (Magdalena) 1724-12-21 gifter sig 1747 till Håkansön.


mvh Ulf Holmberg

93
Degerfors (Vindeln) / SV: Dömd för stöld
« skrivet: 2018-04-18, 10:25 »
Dömd till ett års fästning för stöld samt indrages (?) straff på vatten och bröd.
[/size]
[/size]/Ulf Holmberg

94
Åkerberg / SV: Åkerberg
« skrivet: 2018-04-15, 10:59 »
Hej!
Jag söker härkomst och föräldrar till sadelmakaren Johan Åkerberg, född ca 1729 och död 1801 i Piteå stad. Han är gesäll hos mäster Christian Mumma i Jönköping 1757.
Johan Åkerberg är skriven i Härnösands mantalslängd åren 1761-1764 som Sadelmakarmästare, se hfl AIa:2 sid 112 (där finns även Sadelmakarmästaren Pet. Åkerberg f 1748).
Namnet Åkerberg finns i Hudiksvall på 1750-talet. Sadelmakarmästaren Peter Åkerberg (se Hudiksvall AI:3 (1769-1775) sid 20 anges född 1714 i Falu husby (?).
Har någon ytterligare upplysningar om äldre led hos släkten Åkerberg är jag mycket tacksam!
/Ulf Holmberg.

95
Tryckfelsnisse var framme. Hennes födelsedatum är naturligtvis 1836-03-27, i övrigt stämmer min information.
/Ulf H.

96
Det står 1307 och om du tittar i Piteå landsförsamlings husförhörslängd AI:8d sid 1307 som upptar "utaccorderade värnlösa barn" så finns hon där med noteringen flyttat till sid 885.


Hon är född 1736-03-27 i Gamla staden, Öjebyn, Piteå landsförsamling (se CI:10 Bild 17 höger sida, där hon hittas född i Gammelstaden (Öjebyn), dotter till Musikant Anders M Anderstedt och Margaretha Catharina Jonsdotter (19 år).


Du hittar henne som nyfödd i hfl AI:7a sid 335 (Öjebyn) tillsammans med sina föräldrar.En del data om föräldrarna anges där. Fadern verkar vara född i Värmland (notering längst till vänster) och modern från sid 964 = Sjulnäs, dotter till soldat Jon Häggman och Brita Cajsa Tomasdotter.
Andriettas föräldrar anges avflyttade till Stockholm, han 16/2 1838 och hon 10/8 samma år, tydligen utan att ta dottern med sig. Det är väl därför hon finns bland "värnlösa barn".


/Ulf H.

97
Porträttfynd / SV: Anders Nylander
« skrivet: 2017-12-09, 10:51 »
Anders Nylanders bortgång var en tråkig nyhet att få kännedom om. Precis som Ann-Mari så har jag bara haft brevledes kontakt med Anders. Under vår förenings arbete med "Porträtt i Norr" fick jag anledning kontakta honom och möttes av mycket värme och engagemang. Jag stämmer in i Ann-Maris hyllning!


Ulf Holmberg

98
Skellefteå (landsförsamling) / SV: Kan någon hjälpa mig!
« skrivet: 2017-11-29, 10:42 »
Barnet föds som oäkta (se C:12 sid 223)  i Kågeträsk (ingen fader angiven) och hon gifter sig senare med denne Joachim. Han kan (utan att vara far) ha adopterat barnet; kunskap kan möjligen fås genom att gå igenom domboken för Skellefteå häradsrätt aktuell tid eftersom det var olagligt blir med barn utanför äktenskapet och mödrarna ännu vid denna tid instämdes till tinget. Ofta angav mödrarna vem som var fader och ibland erkände den utpekade, ibland överbevisades denne, men ibland nekade den utpekade och ord stod emot ord. Att barnet senare i livet kallade sin Joachimsson behöver alltså inte betyda att Joachim var den biologiske fadern. Resultatet av domstolsförhandlingen redovisas nästan aldrig i kyrkböckerna, vare han tog på sig faderskapet eller ej.


Moderns födelse är 1837-11-20 i Storkågeträsk, se C:9 sid 158 (vänstra sidan). Föräldrarna är Bonden Hans Avander och Sara Cajsa Ersdotter (vigda 1821-11-18). De återfinns bl.a i husförhörslängd AI:9c sid 65 = Kågeträsk.


/Ulf Holmberg

99
Charlotte!
Sophia gifter sig 1809-12-03 i Piteå landsförsamling med soldaten Anders Ståhl i Öjebyn. Du hittar dem i hfl AI:4d (1807-1817) sid 61. Lustigt nog så benämns hon "Sophia Långström" i vigselnotisen. Men att det är samma kvinna ser man i den tidigare hfl AI:3e (1789-1806) sid 547 = Långträsk, där det vid henne är antecknat dels " i Öjebyn ", dels " i Staden d. 23/6 1805 ". De får 7 barn under perioden 1810-1828.
hälsningar, Ulf Holmberg.

100
Allmänt / SV: Siri Elisabet f Wikström, Gällivare
« skrivet: 2017-11-01, 19:06 »
Birgitta!
Jag tror det är helt rätt spår. Se dels i Piteå landsförsamlings vigselbok EI:10 sid 194, och dels i samma församlings församlingsbok AIIa:3a (1929-1941) sid 38. Alla uppgifter verkar stämma.


/Ulf Holmberg

101
Allmänt / SV: Lån?
« skrivet: 2017-09-25, 10:58 »
"olovligt Ekehygge"


/Ulf H.

102
Gamla bilder / SV: Bilder på Nästräsk Hedmans
« skrivet: 2017-09-15, 20:21 »
Hej Jenny!
Vid en snabb titt på "Porträtt i Norr" så hittar jag följande personer:
Hilda Maria Hedman och maken   (3 ex av samma foto)
Ulrika Åman           (5 bilder, 2 olika)
Karl Algot Karlsson    (en där han är själv, en som är bröllopsfotot)
Karl Axel Hedman    (2 ex av samma bild)
Frans Edvard Backman   (3 bilder)
Klas Gunnar Valdermar Hedman   (3 bilder, 2 olika)


Bilderna finns på Pitebygdens Forskarförenings skiva "Porträtt i Norr";  skivan går att beställa på vår hemsida www.piteforskare.se
Har du tur kanske du hittar fler släktingar där!


hälsningar, Ulf Holmberg.

103
Olof Fredrik: (oägt). Modren Anna Stina Hansdr Åkerström, 23 år gl. i Svartlå, Vn (=vittnen), Inhyses Nils Granat och hu ibidem, Påhl Andersson i Högträsk och Gellivare och dess hu, Dr Nils Hindriksson i ÖfverÄngen, och pig. Maja Cajsa Ersdr i Lappträsk.


/Ulf Holmberg

104
Bjurtjärn / SV: Bjurtjärn EI:1 sida 53
« skrivet: 2017-09-08, 20:03 »
"vigdes dräng: Eric Andersson från Mörkviken (?) med pig. Kerstin Larsdr  Morgong: 50 lod silfwer"


hälsn. Ulf Holmberg.

105
Karlstads stadsförsamling / SV: Karlstad infl. + prästnamn
« skrivet: 2017-08-22, 18:41 »
Sacellan Dni

106
03) Osorterat / SV: vad står i kyrkoboken om födsel
« skrivet: 2017-08-05, 10:52 »
d. 2 Januari föddes Henrich Frises son, klockan 8 om aftonen, Som för dets svaghet blef döpt hemma i huset d. 3 dito, och strax dhärefter afsomnade.

107
Jag tror de flyttar till hustrun hemställe, Roknäs nr 13. Se Piteå landsförsamlings hfl AI:7c (1835-1843) sid 889, och även AI:6b (1826-1833) siod 235. Det är nog han som dör 1845-12-13 i Roknäs, "51 år 4 månader 22 dagar". Hustrun har dött redan 1840-12-28.


/Ulf Holmberg

108
Så här står det:
Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Allsmäktig, Troman och Tjenare, Grefve, President och Commendeur af Wår Nordstjerne Orden, Friherre, Vice President och Riddare af Vår Nordstjerne Orden så och samtelige Ledamöter i Wår och Rikets Götha Hofrätt! Sedan I, jemte underdånig skrif
/Ulf Holmberg.

109
Ja, vågen är tecknet för varningen. Jag tolkar det som att datumet före (1837 /3) betyder att hon blev kyrktagen i mars 1837 efter barnafödandet.
Jag tror det står plus före 6:an och avser att hon blev varnad för brott mot 6:e budordet 1840-08-16. Observera att hon född oäkta barn Johannes den  29/2 1840.
/Ulf H.

110
Varnad för brott mot 6:e budordet!

111
Linda!
Det står ejusdem (vilket betyder samma datum som tidigare födsel, dvs 7 januari 1750). Därunder står ortsnamnet. Jag är inte kunnig på Lycksele, men jag tror att det står Hwapsten, för i Lyckseles husförhörslängd AI:1 (1742-1759) hittas familjen i Vapsten, Bild 66/sid 58.
hälsningar, Ulf Holmberg.

112
Högsböleå nr 2


1712  Anders Hansson   (död 1767)
1708  hustrun Kerstin
1749 sonen hans Andersson   
1754  Anders
1737  dottern Margareta  "gift"   (överstruken = bortflyttad)
          Maria  (överstruken)
1739  Kerstin
1745  Anna  (överstruken = bortflyttad)
1751  Maria


årtalen i tredje kolumnen från höger är troligen det år när personerna flyttat bort från gården = tagit tjänst som dräng eller piga?


/Ulf Holmberg


113
Göran!
Carl Gustaf Björk flyttar mycket riktigt in i Piteå landsförsamling. Han bosätter sig i Öjebyn, se Piteå lfs hfl AI:4d (1807-1817) sid 87 där han finns med hushållerska och systerdotter. Han anges född 1753-09-14 (inte angivet var), benämns landsfiskal, och dör där 1818-02-03, 65 år gammal.


/Ulf H.

114
Piteå stadsförsamling / SV: Piteå stadsförsamling
« skrivet: 2017-05-23, 20:00 »
Hej Gun!
Nej, jag är helt överens med dig om deras härkomster. Hon är från Roknäs nr 1 och han är från Pitholm nr 24 (26). Styrks för övrigt av dopvittnesuppgifter. Det är lite lurigt med uppgifter när det är luckor i originalhandlingarna. Det är ju lucka även i landsförsamlingens födelsebok under delar av 1755 och 1756, så Catharina döljer sig i den luckan.


hälsningar, Ulf Holmberg

115
Piteå stadsförsamling / SV: Piteå stadsförsamling
« skrivet: 2017-05-20, 18:41 »
Gun och Göran!
Helt säkert en helt korrekt iakttagelse. Tyvärr saknas dödbok för Piteå stad (bland annat) åren 1807-1822 så uppgiften i fattigvårdsräkenskaperna fyller verkligen sin uppgift dessa saknade år.
mvh Ulf H.

116
Piteå stadsförsamling / SV: Piteå stadsförsamling
« skrivet: 2017-05-18, 22:39 »
Hej!
Den det skulle kunna handla om, är Märta Maria Hellen f 1753-04-15 och såvitt jag kunnat utröna nog inte blir gift. Hon är enda överlevande dotter till läraren Hans Hellen och Anna Geting (där har du en härnösandskoppling). Det sista livstecknet jag har på henne är från 1796, men hon kan mycket väl vara kvar i staden några år till.


Hon avlider dock inte i Piteå stad, så frågan är vart hon tar vägen mot slutet av sitt liv.


/Ulf Holmberg

117
Piteå stadsförsamling / SV: Piteå stadsförsamling
« skrivet: 2017-05-18, 20:58 »
Jag kunde behöva lite mer detaljer för att ev kunna hjälpa dig. Vad vet du, som leder till att du ställer frågan?
/Ulf H.

118
Skåne / SV: Behöver hjälp läsa boupptäckning
« skrivet: 2017-05-01, 23:11 »
Den sista notisen lyder: Maji: den 4de dennes lystes 1sta gång, till äcktenskap för drengen och Rusthållaren Nils Nilsson på Nr 11 (?) samt Pigan Bolla Henricsdr, båda i Hofby. Löftesmän voro äreborne Anders Nilsson på 19. Hofby, och Måns Lasson på Nr 8 Qvarnby. Sammanvigdes den 21ste dennes.
/Ulf.

119
Hortlax / SV: Tyda texten
« skrivet: 2017-04-26, 23:03 »
Afsked: Soldaten Anders Öman i afmattande sjukdom. 64 år gl.

120
Piteå landsförsamling / SV: Piteå landsförsamling
« skrivet: 2017-03-29, 08:48 »
Greger!
Det gick lite fort där. Mycket riktigt så är inte Olof Andersson en bror, utan han är svåger till Brita. Olof är gift med Britas syster Margareta.
Olof Andersson anges i vigselnotisen 1732 vara från Öjebyn, men han är född på Bergsviken nr 4 1710-12-18. Föräldrarna flyttar 1728 eller 1729 till Öjebyn nr 24 (25), därav vigselnotisens ortsangivning.


mvh Ulf H.

121
Piteå landsförsamling / SV: Piteå landsförsamling
« skrivet: 2017-03-28, 09:44 »
Greger!
Hennes namn är nog mycket riktigt Brita Andersdotter. Född 1/2 1707 på Långnäs nr 17 som dotter till Anders Olofsson Djurman och hh Margareta. Brita dör 1738-12-31 "Olof Erssons hustru i Långnäs, 33 år"; kyrkoräkenskaperna  1739-01-17 "Olof Ersson i Långnäs efter hustrun".


Det finns några belägg för att hon är från Långnäs nr 17: När de får första barnet 1727-06-01 är Johan Flosk dopvittne; han är gift med hennes faster Karin Olofsdotter. När de får nästa barn 1729-03-28 är hennes far Anders Olofsson dopvittne. När sonen Olof döps 1735-09-14 är hennes bror Olof Andersson dopvittne, och när sonen Per döps 1737-11-01 är "hustru Margeta Olof Anderssons ibidem (=Långnäs)" dopvittne. Hon är gift med Britas bror Olof.


Omvänt så är Olof Ersson och hustrun dopvittnen 1728-12-16 när hennes släkting Johan Flosk döper barn.

122
Piteå landsförsamling / SV: Far till Anders Dahlbäck
« skrivet: 2017-03-19, 15:28 »
De båda är tjänstefolk hos apotekaren Mathias Törnsten och hans hustru, bosatta på Böle nr 10½. Se Piteå lfs hfl AI:5b (1817-1825) sid 122, nästan längst ned på sidan. Jag tolkar hfl som att hon heter Andersdotter och inte Aronsdotter.
Apotekaren flyttar till Piteå stad, men verkar behålla hemmanet ytterligare några år.

123
Piteå landsförsamling / SV: Far till Anders Dahlbäck
« skrivet: 2017-03-18, 19:17 »
Är Anders Persson född i Böle, är det mest troligt den som är född 1798-08-15 på Böle nr 8 som son till bonden Per Johansson och Sophia Matsdotter. Se Piteå landsförsamling hfl AI:3c (1789-1806) sid 264.


/Ulf Holmberg.

124
Det står "Pehrs i Mörthults barn. Det nedre avlidna barnet är "sonen 17 veckor gl". Om man tittar på samma uppslag, men på vänstra sidan, rad nr 2 så anges den 26 Augusti "Pehrs i Mörthult .. Anders" som född. Som alltså avlider 17 veckor senare.
/Ulf Holmberg.

125
Piteå / SV: Anders Bäckman och Helena Degerman
« skrivet: 2017-02-16, 15:32 »
Tack Constantinus!
Jag lägger in dina arkivhänvisningar i databasen!


mvh Ulf H.

126
Piteå / SV: Anders Bäckman och Helena Degerman
« skrivet: 2017-02-14, 13:31 »
Ann-Charlotte!
Piteå stad är "jobbig" att forska i eftersom många böcker är borta. Städer verkar jobbigare än landsförsamlingar att forska i, kanske framförallt för att det sker många mer in/utflyttningar, ofta långt ifrån.
Men håll ut! Vi är några medlemmar i Pitebygdens forskarförening som håller på att kartlägga Piteå stad åren 1621-1813 och om ca 2 år beräknas vi vara klara.  Mer info på www.piteforskare.se
/Ulf Holmberg.

127
Njurunda / SV: Njurunda (Y) C:3 (1807-1851) Bild 192 / sid 372
« skrivet: 2017-02-09, 16:26 »
Jag får det till Mohn. Kan det vara Kyrkomon som avses?
/Ulf H.

128
Erik!
Jag tolkar ordet till värd. Tycker tredje bokstaven är ett tydligt r.
/Ulf Holmberg.

129
Hon har fått fel efternamn i vigselboken. Det riktiga är Olofsdotter (som anges vid barnens födslar och i Piteå lfs hfl AI:3e (1789-1806) sid 597.
Hon är den Magdalena (Malin) Olofsdotter som föds 1758-11-01 i Kalamark nr 3, som dotter till bonden Olof Johansson och Karin Nilsdotter. Så småningom byter föräldrarna hemman med innehavaren av Svensbyn nr 22, där de senare återfinns.
Ett bra bevis är bouppteckningen (inventarium?) 1788-03-26 , se FII:1a, där deras i livet varande barn räknas upp, och om dottern Magdalena anges att hon är gift med Nils Persson i Lillpite.
Ytterligare ett bevis, är att vid Nils Perssons och Magdalenas första barns dop 1782-12-22 av sonen Pehr  finns "dräng. Johan Olsson, Pig. Brita Olsdotter i Svensbyn" som dopvittnen. Hennes syskon.
/Ulf Holmberg.


130
Salka!
Skellefteå lfs är ingen lätt församling att forska i. Dels är kyrkböckerna i varierande grad brandskadade, dels saknas ex.vis födelsebok före år 1699, vigselbok före 1800 osv. Forskningen tvingas i större grad än vanligt luta sig mot de statliga materialet, dvs mantalslängder, jordeböcker och domböcker. Det ger en ökad osäkerhet än om kyrkmaterialet varit fylligare.


Jag har försökt gå igenom Tjärn nr 4 i mantalslängderna och redovisar nedan hur jag tolkar uppgifterna. Jag är benägen hålla med Constantinus att Johan Nilsson Tjärnbergs föräldrar bör sökas en generation längre bak jämfört med hur boken "Skellefteå socken 1650-1790" redovisar. Så här får jag det till:
Tjärn nr 4
Vad som kan utläsas ur mantalslängden för aktuell tid:
Hustru Kerstin anges för hemmanet 1687. Hon har detta år både son och sonhustru samt en dotter.
Både före detta år, och efter (i alla fall 1688-1696) är det sonen Nils Nilsson (död 1696) som anges i mtl. Alla år med hustru och även med son (utom 1688 då istället en dotter anges).
1697 är det hustrun Brita som anges i mtl, med 2 hemmavarande söner.
Från 1698  och ännu 1722 är det sonen Nils Nilsson (1674-1750) som anges i mtl. Han är gift alla år. 1699 anges ett syskon bo hemma. 1714 anges hustruns namn vara Margareta. Det är först 1717 som barn börjar mantalskrivas hos honom, och 1718 anges barnen vara sonen Nils och dottern Brita. Samma gäller 1719, men 1720-1721 är sonen borta men 2 döttrar skrivs in. 1722 är det åter en son och en dotter som är noterade.
Jag tolkar det så, att Johan Nilsson Tjärnberg är Nils Nilssons ”den äldre” (död 1696, gift med Brita) yngste son. Han blir soldat på rote nr 33 Bergskråva åren 1711-1712 men syns inte på hemgården  kanske för att han redan direkt vid 15-årsåldern blir dräng någonstans. Att Johan Nilsson Tjärnberg skulle vara son till Nils Nilsson ”den yngre” (1674-1750) håller jag för mindre troligt. Skulle båda föräldrarna få barn som 15-åringar? Osannolikt.
Dock: Ulf Lundström redovisar sällan sina härledningar (ex domboksmål) vilket gör det svårare att följa hur han ibland byggt upp familjebilderna. Men ett par som blir föräldrar som 15-åringar borde ha gett avtryck i domboken och blivit känt, så ovanligt som detta måste varit.
 
Ägarföljden sammanfattningsvis:
Nils Andersson (död 1695)   hustru Kerstin
Nils Nilsson (död 1696)   hustru Brita  (lever ännu 1709?)   Son: Johan Nilsson Tjärnberg
Nils Nilsson (1674-1750)     hustru Margareta (1674-1750)   
Nils Nilsson (1699-1764)    hustru Margareta (1702-1787)
hälsningar, Ulf Holmberg.

131
Arjeplog / SV: Arjeplog C:1 sid 22
« skrivet: 2017-01-18, 17:07 »
De kom från Luokta(byn).
/Ulf Holmberg

132
Salka!
Du ska titta i boken "Skellefteå socken 1650-1790", sid 587 där författaren till boken (Ulf Lundström) skriver om honom och hans familj. Boken är utgiven i Umeå 2001 och måste gå att hitta eller beställa till ditt närmaste bibliotek.
hälsningar, Ulf Holmberg.

133
”Bonden ålderstegne Anders Andersson i Antnäs, född 1672, fadern Anders Evertsson, modern hust: Dårdi Nilsdr. dödde d: 17 Sept: och begrofs d: 27 ejusdem på Kyrkogården, åldern är 74 åhr”.


/Ulf Holmberg

134
”Hust. Karin Eriksdotter ifrån Antnäs, födder i Sundom år 1672. Fadern Erik Larsson och modern hust: Ella Jönsdotter ibidem. Dödde d: 6 Aug och begrofs på Kyrkiogården d: 13 ejusdem. 60 hr gl och lefwat fridsamt”.


/Ulf Holmberg

135
Övriga släkter - R / Roström
« skrivet: 2017-01-11, 21:35 »
Jag söker information om porträttmålaren Per (Peter, Petter) Roström f 1727, som efter lärotiden i Stockholm på 1740-talet sägs ha rest till Skåne. Känner någon till information om honom och vad som blev av honom? Vart bosatte han sig? Gifte han sig?
/Ulf Holmberg.136
01) Domböcker / Vänersborgs rådhusrätt 10 februari 1746
« skrivet: 2016-12-21, 10:50 »
Jag söker protokoll från Vänersborgs rådhusrätt 10 febr 1746. Det gäller en attest som denna rådhusrätt utfärdat som bevisar att Sven Mask samt Olof och Johan Nordman är arvsberättigade släktingar till borgmästaren Erik Dahlberg som avlidit i Piteå 1745.
Finns denna rådhusrätts protokoll avfotograferat och var hittar jag dessa? Tacksam för ledtrådar!
/Ulf Holmberg.

137
Norska / Dubbla efternamn
« skrivet: 2016-12-12, 20:27 »
Många från Norge, både män och kvinnor, har dubbla efternamn. Det finns säkert en bra förklaring till detta men för mig är det ett stort frågetecken. Varför har så många - men inte alla - dubbla efternamn, och vilken betydelse kan man lägga i dessa två efternamn? Är det en modern eller en gammal företeelse?
/Ulf

138
Förstår inte varifrån solbrillorna kom. Där skulle det stå (månad) 8 som en alternativ datering.
/Ulf

139
Efter namnet finns noteringen 300/3 vilket i Skellefteås fall betyder att han före flytten funnits i husförhörslängden AI:7f Bild 84/ sid 300 som dräng men anges där vara avflyttad till Stockholm den 10/9 (eller 8) år 1833.
Texten till höger i flyttlängden är noteringar hur han "skött" sig och säger inget särskilt. Understa raden anger att han är "till Ägtensk. icke anmäld".


/Ulf H.

140
Under namnet står "Attesten återlemnad i feb (?), ej påtecknad af någon".
Texten som står i rutan till höger avser nog hans "gåvor" och "förmågor". I slutet står det att han är "till ägtenskap icke anmäld".


/Ulf H.141
Piteå landsförsamling / SV: Släkten Berg från Sjulsmark
« skrivet: 2016-10-11, 09:54 »
Mona!
Jag vet inte var du bor men Pitebygdens Forskarförening har alldeles nyss avslutat ett 13 år långt  projekt där man skannat av gamla ateljétagna porträttfotografier insamlade i närområdet. Sannolikheten för att de personer som du har i ditt album även finns i den produkt föreningen gjort måste vara synnerligen stor!
Du kan läsa mer om projektet på www.piteforskarna.se
Bor du i närheten av Piteå kan du kontakta mig ( holmbergulf@hotmail.com) eller föreningen för vidare information.


hälsningar, Ulf H.

142
Överkalix / SV: Överkalix C:1 Bild 13 s. 8
« skrivet: 2016-10-01, 22:59 »
Rolf!
Undrar om inte boken endast är en dopbok och inga anteckningar om födelsedatumet. Du har läst rätt, "die Thomae" som nog betyder 21 december.


hälsningar, Ulf H.

143
Fotograf / Ateljéfotograf O P Engström
« skrivet: 2016-09-25, 07:30 »
Jag söker fotografi eller målad tavla föreställande Olof Petter Engström. Född 1845 i Ljustorp, Västernorrland. Han har fotografateljé i Långvik (utanför Piteå) åren 1890-1895 innan han återvänder till födelseorten. Även där är han verksam som fotograf. Han flyttar så småningom till Härnösand och vid sin död 1913 är han bosatt i Sundsvall. En av hans söner är den kände målaren Leander Engström.
Vi har många fotografier från O P Engströms ateljé, men är det någon som har fotografi eller tavla av honom själv? Mycket tacksam för svar eller tips om detta.


Ulf Holmberg, Piteå

144
Hej Lars!
Jag är ingen expert på Överkalix, men jag får det till: " den 4 Apr. föddes Jonas, soldaten Jona(s) Gris och hustru Sigri(d)s son i Bränna, döpter den 7. Faddrar Pastor Nordvall med hustrun, Klockaren Erik Hindersson med hustrun, drängen Jacob Ersson i Bränna, Pigan Cherstin Olofsdotter i Nybyn".


/Ulf Holmberg.

145
Det skulle kunna stå "medl." (medling), vilket ju även skulle passa in på den beskrivning som du förtäljer.
/Ulf H.

146
Råneå / SV: Råneå (BD) C:2 (1734-1767) Bild 22 / Sida 17
« skrivet: 2016-08-28, 19:19 »
Jag tolkar det som att sonen Per i Högsön föds den 1 april och christnades den 3 ejus dem (samma månad). Vittnena är Per Andersson i Degersehl, Nils Jönsson i Högsön, h. Karin Per Anderssons i Degersehl, h. Karin Nils Jönssons i Högsön.
Så det är nog två män med sina hustrur som dopvittnar.


/Ulf H.

147
Vigselnotisen lyder:
den 10 December copulerades Nybyggaren Anders Johansson ifrån Årrbyn med Pigan Maria Nilsdotter ifrån Hvitån, utfästandes uti morgongåva 30 lod Silfver. dess lysning var på 16 ./. Smts (silvermynts) Charta Sigillata.


Så frågan är om du verkligen hittat dina rätta anor.


/Ulf Holmberg

148
Burträsk / SV: Burträsk C2 (1760-1788) C0033988_00138
« skrivet: 2016-08-26, 18:59 »
Jag tyder det som: Hlr (Höglärder) Capitn Fried. Holmström och frun Vend. Caisa Falck, Adj: V.D. Abr. Häggström och jungf Anna Marg. Hernell, Ländsm. Joh Burström och hustr Christiana Maria Kröger, alla från gl.byn (Gammelbyn).


hälsningar, Ulf H.

149
Råneå / SV: Råneå (BD) C:4 (1796-1819) Bild 24 / Sida 20
« skrivet: 2016-08-16, 13:13 »
Vittnen: Lars Olsson i Högsön och hust Carin. Sonen Pär .... ibm och Martha Forssberg i Rånbyn"

150
Burträsk / SV: Burträsk C:1 s.325
« skrivet: 2016-08-16, 09:32 »
Hej Linda!
Utan att vara "expert" på Burträsk törs jag ändå kasta fram ett förslag:
Barnet som dör 1755-02-01 "Nils Thomassons dotter i Risåträsk ok: b:s (= okänd barnsjukdom), 3 månader" är troligen kanske det barn som Nils Thomasson och Anna Johansdotter får 1753-11-09 som döps till Sara. I så fall ska det stå att barnet är 1 år och 3 månader vid sin död.


Barnet som dör 1755-09-06 "Nils Thomassons dotter ifrån Risåträsk okänd Barns. 4 månader 1 vecka. Det passar lämpligt in på den dotter Cathrina som de får 1755-04-24 (se sid 163 i C:1).


Ytterligare ett indicium att det kan vara så, är att se i Burträsk hfl AI:4 (1750-1828) sid 118. På högra sidan i husförhörslängden har prästen skrivit in Nils Thomassons barnaskara och där fattas mycket riktigt båda dessa barn. De överlevde alltså inte barnaåren.


hälsningar Ulf Holmberg.

151
Rödön / SV: Rödön C:3 (1751-1819) bild 1290/sid 246
« skrivet: 2016-08-04, 10:49 »
"förmodel. mest af tillstötande ålderdoms bräckligheter, samt bröstverk och med öfriga men (?)"
152
Råneå / SV: Råneå (BD) C:3 (1768-1795) Bild 228 / Sida 225
« skrivet: 2016-07-31, 08:24 »
Ordet i slutet är "mellan": mellan 40-45 (år).


/Ulf.

153
Älvsby / SV: Föd.ort m.m
« skrivet: 2016-07-26, 18:47 »
Det var en knepig fråga. Någon sådan finns inte född i Älvsby församling detta datum. Däremot finns en Carl Emanuel född 1827-07-25 i Vistbacka, Älvsby församling. Föräldrarna är nybyggaren Anders Andersson och Maria Persdotter.
Familjen återfinns i Älvsby församlings husförhörslängder AI:2 (1818-1830) sid 139, AI:3 (1830-1839) sid 137, AI:4 (1840-1851) sid 165 och AI:5 (1851-1861) sid 218. I den senaste husförhörslängden är på Carl Emanuels rad några noteringar: Utflyttad till Holmd (?) i Mdlpd (=Medelpad?) Att 23/7 1853, och längst till höger står "Fått namnet Sjögren". Kanske han är den du söker?
Om det är rätt person, kom då ihåg att Älvsby församling är en utbrytning från Piteå landsförsamling 1808 och att föräldrarna kan vara födda i den församlingen.


hälsningar, Ulf Holmberg

154
Burträsk / SV: Burträsk C:3 1789-1813 s.442
« skrivet: 2016-07-19, 07:51 »
Linda!
Han är "död i Barnakrämpor en månad gammal".

155
Bjärtrå / SV: Bjärtrå
« skrivet: 2016-07-18, 10:27 »
Benedikta Johansdotter (Brusell)


Jag söker mer information om Benediktas härkomst, föräldrar samt första gifte. Hon är född ca 1702, gift omkring 1720 med NN med vilken hon har tre kända barn som kallar sig Skogman. Hon är omgift i början av 1730-talet med Johan Karlsson Örn och de får 5 barn i Sollefteå och Bjärtrå församlingar. Hon dör 1766 i Fjärdingen, Bjärtrå församling.
Har någon uppgifter om hennes förste make och var deras tre barn är födda?


Ulf Holmberg

156
Skogman / Skogman
« skrivet: 2016-07-09, 14:21 »
Namnet Skogman, är det ett båtsmansnamn, soldatnamn eller vanligt släktnamn? Jag har några barn Skogman ( Brita Portina, Gustaf, samt Per Skogman), troligen födda på 1720-talet som återfinns i Ångermanland på 1730-1740-talet. Modern Benedikta Johansdotter Brusell gifter om sig ca 1735 (var?) med sockensmeden Johan Karlsson Örn. Men vem är hustruns förste man, var har de gift sig och var är barnen födda?


/Ulf Holmberg

157
Nederkalix / SV: Nederkalix C1:2 Bild 2480 s. 483
« skrivet: 2016-06-08, 07:09 »
Föräldrarna anges vara Erik Nilsson och Karin Eriksdotter i Korpikån.
/Ulf H.

158
Nederkalix / SV: Nederkalix C:3 Bild 366 s. 361
« skrivet: 2016-06-06, 20:16 »
"Slag, efter svår sjukdom förl. sommar och sedan utslag (?) och brist på tjenl. föda"


/Ulf H.

159
Okända personer / SV: Okända personer
« skrivet: 2016-05-28, 22:22 »
Ann-Mari!
För att kunna se på bilderna måste man köpa produkten som vi troligen kommer att benämna "Porträtt i Norr". En fantastisk bildskatt som vi kommer att visa i Umeå 20-21 augusti i vår monter.


För Pitebygdens Forskarförening,
Ulf Holmberg.

160
Okända personer / SV: Okända personer
« skrivet: 2016-05-28, 08:11 »
Insatser görs nog på olika håll i landet med att försöka dokumentera gamla porträttbilder.
I Pitebygdens Forskarförening (www.piteforskare.se) har vi under drygt 13 år scannat och dokumenterat gamla fotograftagna porträttbilder (tiden 1850-1930) från främst södra Norrbotten. I nuläget har vi drygt 90.000 foton med 136.000 personer på fotona. Av dessa är 43% av personerna identifierade.


För närvarande görs sista arbetet med att få till en färdig produkt som vi hoppas kunna visa på släktforskardagarna i Umeå 20-21 augusti. Här finns mycket godis att hämta för dig som har anor från (främst) södra Norrbotten!


/Ulf Holmberg

161
Öregrund / SV: Öregrund
« skrivet: 2016-05-28, 07:49 »
Tack Karin!
Ditt första stycke (flytten till Gävle) kände vi till, men ditt andra stycke var helt nya uppgifter för mig!
Per Hindersson (Kråka) nämns ofta i Öregrunds rådhusrätts dombok och där räknas bl.a hans svågrar upp. Dock nämns aldrig hur de är svågrar, eller hustrurnas namn (förutom Mikael Månssons hustru som heter Anna NN).


Vad fick dig att reagera, var det namnet Kråka eller har du generellt god kunskap om 1600-talets borgare i Öregrund?


Hälsningar, Ulf Holmberg.

162
Öregrund / SV: Borgare i Öregrund
« skrivet: 2016-05-27, 21:57 »
På 1660-1680-talen figurerar borgaren Skepparen Per  Hindersson (Kråka) i Öregrund. Han är gift i början av 1660-talet (?), omgift i slutet av 1670-talet, och har i alla fall några överlevande barn. Känner någon till mer uppgifter om honom och hans hustrur samt vad som blir av barnen?


/Ulf Holmberg.

163
Hej Håkan!
Du hittar honom i Byske församling AI:1a (1871-1880) sid 22 i Brännland. Där finns han med sin mor, sina helsyskon, sin styvfar och dennes barn (?) från sitt första gifte.


mvh Ulf Holmberg.

164
Renberg / Rehnberg / SV: Renberg / Rehnberg
« skrivet: 2016-04-22, 12:25 »
Jodå, helt klart är det så!
/Ulf H.

165
Renberg / Rehnberg / SV: Renberg / Rehnberg
« skrivet: 2016-04-22, 11:51 »
Anna Lovisas mor Anna Fredrika Renberg är född 1859-11-16 i (Stora) Tallberg, Arvidsjaurs församling. Föräldrarna är arbetaren och bonden Christian August Eriksson (f 1860-08-13, död 1945-02-14) och Anna Fredrika Andersdotter Renberg, född 1859-11-16 i Auktsjaur, Arvidsjaur församling, död 1951-02-05 i Stora Tallberg, Arvidsjaurs församling.


Anna Fredrika vigselnotis 1881-12-24 lyder "Hemmansåboen August Eriksson i Tallberget och Bonddottern Anna Renberg därstädes". Familjen återfinns i Arvidsjaurs husförhörslängd AI:10 (1875-1884) sid 251 och AI:11b (1885-1887) sid 270 = Stora Tallberg, där även hennes föräldrar och hennes syskon återfinns.


Hennes föräldrar är bonden Anders Johansson Renberg (1831-1904) och Brita Margareta Persdotter (1833-1899).


Hälsningar, Ulf Holmberg

166
Ett försök till tydning:


Daniel Danielsson Anxenius född år 1696  Daniel Larsson Grisbacka moder (namnet utelämnat), var hemma till Hans (han?) 1715 blev soldat var soldat i 23 år fast efter hemkomsten ifrå Norrige nog kraft(lös). Gift föran gick till Norige med Malin Andersdotter i Teg. Haft 4 barn 2 av vardera könet 1 son och 2 döttrar leva. Köpte Grötbo(?)hemmanet efter hemkomsten varest han bott sedan: Då .... senare åren tilltagit så att han sista året intet kunnat förrätta något arbete, och .... (tyckte?) då ..... ....... ... gl, 67 (år)
/Ulf Holmberg

167
Älvsby / Älvsby
« skrivet: 2016-02-24, 08:46 »
Roland!
Eftersom Älvsby församling tillskapas och bryts ut från Piteå landsförsamling, hittar du familjen i Älvsby församlings husförhörslängd AI:1 (1809-1817) bild 90/sid 93, Korsträsk nr 4.
 
/Ulf Holmberg

168
Jag blev nyfiken på ditt inlägg från igår på Rötter och skulle vilja ha mer information om dokumentet. Det finns ju många Fabricius, och det skulle vara intressant läsa hela dokumentet och se om fler detaljer framkommer. Sedan är det ju intressant vad du har för intresse i dokumentet och/eller släkten Fabricius.
 
mvh Ulf Holmberg.

169
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs AI:2 sid 66
« skrivet: 2016-01-27, 21:22 »
Margareta!
Jag har inte sökt i Svar, men om det är den Tomas Ersson som blir bonde på Svensbyn nr 28 i Piteå landsförsamling, står det med all säkerhet Österbotten.

170
Dödsnotisen lyder: Inhysesman Lars Olofsson i Gl:Staden, född år 1713, fadern Olof Larsson modern Malin Larsdotter i Unbyn, omkom på detta sättet: Han i följe med sin fader Olof Larsson, begåvo sig ifrån sin slott eller äng vid Mockträsket på Unbys skogen till en myra Kjukmyran kallad, ett litet stycke ifrån benämda träsk belägen, i tanke att även avbärga densamma; men under det de dit följdes åt, råkte de oför..annandes på en vid vägen uppställd carbin till en björns fällande, och när Lars Olsson träffade tråden, som ifrå låset var lagd över vägen, så  lossade skottet ur carbin, och tog mitt genom han(s) venstra lår, strax ovanför knävecket, av vilket skott han inom en timmes tid under sin själs anbefallande i guds hand, med döden avgick d: 23 aug. sedan han i verlden levat vid emot 43 år, och blev på kyrkogården begraven d: 29 ejus dem.

171
Nej, sonen Mats saknas i födelseboken.  /Ulf.

172
Födelseorten är Gran (byadel i Öjebyn).

173
Piteå landsförsamling / Piteå landsförsamling
« skrivet: 2015-12-15, 08:34 »
Kerstin!
Se i Skellefteå landsförsamling, födelsebok detta datum. Då föds en Jonas i Fällfors. Du hittar familjen i Skellefteå lfs AI:4a (1802-1808) sid 107 med där de är överstrukna med noteringen Piteå 1806. Det skulle kunna vara den du söker. Se även när Jonas Nyström döper sina barn: finns någon antydan om att något av dopvittnena kan vara hans syskon?
 
/Ulf Holmberg

174
Piteå landsförsamling / Piteå landsförsamling
« skrivet: 2015-11-08, 23:06 »
Jonas;
Hans Jonssons föräldrar på Sjulnäs nr 6  Jon Nilsson och Margareta Matsdotter. Exemplen på detta kan göras många:
När hans Jonsson 1694-10-27 döper sonen Jon är hans syster Karin piga Jon Nilssons dotter i Sjulnäs dopvittne; vid sonen Nils dop 1695-12-30 är både fadern Jon Nilsson och hans hustru Margareta dopvittnen.
När modern Margareta Matsdotter dör 1710-09-24 är det Hans Jonsson som betalar bårkläde- och testamente efter sin moder.
Det finns även tydliga samband när Hans Jonsson är dopvittne hos sina släktingar.
 
Precis som Birgitta skriver, kan mantalslängder avslöja mycket: Fadern Jon Nilsson står i mtl 1665-90 för Sjulnäs nr 6 sedan han gift sig med änkan Margareta Matsdotter; och sonen Hans tar över efter fadern från år 1692.
Bouppteckningar saknas efter Jon Nilsson och Margareta Matsdotter.
/Ulf Holmberg.

175
Piteå landsförsamling / Piteå landsf. Dödsorsak
« skrivet: 2015-11-04, 22:44 »
Margareta!
hast bukref (=magplågor) och upkastning, och begr. vid Norra stegluckan.
 
mvh Ulf H.

176
Renhorn / Renhorn
« skrivet: 2015-10-28, 19:40 »
Lösningen ges i hans dödsnotis; det enda som fattas är födelseorten (han är inte född i Luleå stad eller Nederluleå församling enligt deras födelseböcker). Andersmäss = 30 november.  
Dödsnotisen lyder: KronoBefallningsman Zachris Renhorn född 1710 Andersmässodag.  
Fadern KronoBefallningman Hans Renhorn, modern Christina Plantin. Var vid Kungl.  
Academien dels närvarande dels conditionerande å landet, såsom i flera år för en Baron  
Trotzig och Kungl. Secreteraren Roselii söner i tolf års tid, hvarefter blev Rådman och  
Notarius i Umeå Stad hwilken syssla han med utmärkt heder förestod i tio år. Haft flera  
vigtiga kronans wärf att utföra, dels såsom extra domare, dels såsom Kronans ombud, i  
synnerhet under de 28 år han var KronoBefallningsman över Södra Lappmarkerna. Har i  
samma kronans tjänst, ganska svåra resor vinter och sommar på norska fjellen och i  
lappmarkerna förtärt sin hälsa. Hade av naturen en rask kropps constitution; var munter  
och glad under en nog trög och oblid lycka. Mycket vitter och beläsen. Gifte sig år 17..   med klockarens i Nordmaling dotter Anna Helena Arctaedia, cousin till den vidtfrägdade medicine Doctorn Pehr Arctadii. Aflade med henne 7 barn av hvilka twenne söner Olof och Hans Renhorn restar (?) och 3 döttrar Brita Catharina, Maria och Anna Lisa gift med Krono  
Befallningsman Lars Hellberg, lefwa. Avftädde sysslan 17.. till sin måg KronoBefallningsman  
Gabriel Bergström, som med döden afgått. Blef för något mer än ett år sedan rörd av slag i  
vänstra sidan, hwilket föranlät honom att intaga sängen; förnyade ataquer deraf ändade  
hans ärofulla lif, under en christelig frimodighet och förtröstning till gud genom Jesum  
Christium. Tiden lärer visa, om dess rum nånsin kan så värdigt upfyllas. 71 (år).
mvh Ulf Holmberg.

177
Monica!
Orten är Gl.Staden (= den del av Öjebyn som låg inom det geografiska område som tidigare var Piteå stad, till dess staden 1666 flyttades till sitt nuvarande läge på Häggholmen).  
Föräldrarna anges som vaktmästaren Jöns Svan och Karin Andersdotter. Du hittar familjen i Piteå landsförsamlings husförhörslängd AI:2 (1750-1770) sid 473 (Kyrkobordet).
Det finns lite mer att berätta om föräldrarna, så du kan höra av dig när du kört fast igen.
mvh Ulf Holmberg.

178
Gällivare / Äldre inlägg (arkiv) till 20 oktober, 2015
« skrivet: 2015-10-18, 12:58 »
Marie!
Det är ingen ortsangivelse, utan där står haft kronan. Dvs vid vigseln bar hon en brudkrona som bevis på att hon tidigare inte fött barn och heller inte vid sin vigsel tjuvstartat. Jämför vigseln under där bruden anges utan kronan.
mvh Ulf holmberg

179
00 - Begravning / Fotografier av sitt döda spädbarn i kistan
« skrivet: 2015-10-15, 09:45 »
Amanda!
Pitebygdens Forskarförening håller sedan 2003 på med ett projekt att inventera och dokumentera ateljétagna porträttbilder inom främst Piteå-Älvsbyn-Luleå området för tiden 1850-1930. I nuläget har vi ca 91.000 bilder. Av dessa avbildar ca 60 bilder personer som avlidit (oftast ligger de i sin gravkista). Alla är barn, inga vuxna är avfotograferade på detta sätt, och i ca 20% vet vi vilka som bilden föreställer.  Mvh Ulf Holmberg, Piteå.

180
Piteå / Piteå
« skrivet: 2015-09-20, 11:00 »
Katarina!
Tack för ditt insända tillfällighetsfynd! Notisen passar att komplettera till vår kartläggning av Piteå stads borgare för tiden 1621-1812.  
 
mvh Ulf Holmberg

181
Jag tror hon dog av diarré (diarhee). Mvh Ulf H

182
Överluleå / Läshjälp
« skrivet: 2015-09-03, 22:56 »
Tommy!
Föräld. Torparen Elias Enbom och hu Anna Stina Carlsdr i Afvan. Vn (vittnen) Arbetaren Olof Larsson och hu i Selet, Eric Löfgren och Pig. Sara Greta Olsdr.
 
Jag kan inte dina förkunskaper i släktforskning men en god rekommendation är att starta släktforskandet med grundkurs i släktforskning. Just texttydning är något som kommer med vanan att dels se vad som faktiskt står i texten; dels även vilken information som vanligen brukar ges i olika böcker och textstycken. Lycka till i fortsättningen
/Ulf H.

183
Olof Larsson i Arnemark, genom en stock som fallit på honom vid älven, då han skulle skaffa dem under (undan); 44  
mvh Ulf H.

184
Gotländska släkter / Gotländska släkter
« skrivet: 2015-07-30, 20:17 »
Efter att ha läst så många inlägg i detta ämne, blir jag mer och mer förundrad över varför inte upphovsmannen till sammanställningen deltar i diskussionen. Är han bortrest eller sjuk, eller kan det finnas någon annan anledning varför han inte själv kommenterar de olika inläggen?
/Ulf

185
Carina!
Utöver det föreslagna tipset, har jag ytterligare en metod som kan vara framgångsrik: Kontakta Lantmäteriet (i Luleå) för att få hjälp med att följa vilka som ägt den berörda fastigheten från August Anselm Granström och fram till idag. På det sättet får du kunskap om dagens ägare och kan enklare få kunskap om var i byn fastigheten är belägen, vilka hus som finns på fastigheten och kan vid ditt besök höra vad dagens ägare har för kunskap om tidigare ägare och hus.
Heter inte alla i Gråträsk Granberg (smiley)?
mvh Ulf H.

186
Constantinus!
Margareta Hellberg är nog gift en första gång 1696, lysning 20 mars i Piteå lfs med soldaten Per Andersson Liten Ström, f 1668-12-21 och död 1698-05-01 (källa: avlöningslista Krigsarkivet). De får två barn tillsammans; Jonas f 1696-10-13 och Margareta f 1698-11-01. Den bårpeng Olof Liten erlägger 1701 bör vara efter denne styvson Jonas.
Dottern Sara f 1700-07-28 i giftet med Olof Liten dör 1729-09-03 i Piteå lfs.
Jag har en notering att Margareta Hellberg gifter om sig 1701, lysning 17 februari i Piteå lfs med soldat Johan Skarp (som även han dör något av 1700-talets första år). De får tillsammans sonen Johan (Johansson Glad) f 1701-06-13.  
 
Din uppgift om Margaretas gifte i Katarina församling 1705 var helt ny för mig.
/mvh Ulf H.

187
Eva!
Tack för en klockren hänvisning. Dessutom hittade jag personen jag sökte, så det blev bingo.
/Ulf H.

188
Jag följer en man i husförhörslängderna som 1837 blir dömd för fjärde resan stöld samt dömd på livstids arbete vid Landskrona fästning. Han är född 1784 och alltså 53 år när straffet utdöms. Finns det fångrullor eller handlingar som gör att han går att följa där och vad som händer honom? Tacksam för svar.

189
Kalvträsk / Burträsk-EI-1-1775-1788-Bild-9-sid-6
« skrivet: 2015-04-03, 09:21 »
Maria!
Hon dör av ålderdoms bräcklighet, 78 år gl.
/Ulf Holmberg

190
Byggnader och miljöer / Broar troligen i Norrbotten
« skrivet: 2015-03-17, 14:41 »
Skellefteå landsförsamlings kyrka?

191
Umeå stadsförsamling / Umeå stadsförsamling
« skrivet: 2015-03-06, 16:47 »
Nej, precis som du sett så får de inga barn. Han gifter även om sig 1785 men inte heller i det giftet blir det några barn.
Dessa lärlingar och gesäller kunde ju fara ganska vida omkring så frågan är varifrån han kommer.

192
Umeå stadsförsamling / Umeå stadsförsamling
« skrivet: 2015-03-06, 13:42 »
Hej Stig-Lennart!
Jo det är rätt att han sedan (från 1765) finns i Piteå, men han är nog inte född i Piteå. I Umeå stads hfl AI:3 sid 68 ser man att kring de flesta av de andra gesällerna/pigorna på sidan anges att de kommer från Burträsk förs., men vid honom finns ingen notering. Han verkar vara införd hos Gideon Lundberg först 1764. Tänkte därför att han kanske är från Umeå stad eller lands?
 
Namnet Åkerberg finns inte i Piteå före det han flyttar in. Finns namnet Åkerberg hos någon annan i Umeå stad eller lands?
 
mvh Ulf H.

193
Sadelmakaregesällen Johan Åkerberg gifter sig 1764-07-22 i Umeå stad. Han är då gesäll hos sadelmakaren Gideon Lundberg, se Umeå stadsförsamling AI:3 (1757-1772) Bild 72/ sid 68. Vet någon varifrån Johan Åkerberg kommer och när är han född?
mvh Ulf Holmberg

194
Älvsby / Äldre inlägg (arkiv) till 06 mars, 2015
« skrivet: 2015-03-04, 23:55 »
En Brita Greta Öhlund dör 1850-11-24 i Piteå stad (begr 1850-11-26), 38 år gammal Hon benämns hustru och som anhörig anges man Sjömannen Johan Fr. Lundin. Kan det vara rätt person?
/Ulf H.

195
Piteå landsförsamling / AI:1 p417 C0034998_00248
« skrivet: 2015-01-23, 16:21 »
Margareta!
Under Johan Persson står finne.
Ovanför hustru Dordie står modern
Under hustru Anna står Göran (Giöran).
/Ulf H.

196
Constantinus!
Margareta Mjöberg .. tillsammans med Hans Hansson från Bygdeå. Vart tar makarna vägen senare...?
Till Piteå stad, Hans Hansson Reglin blir tulltjänsteman där.
 
Hälsningar, Ulf Holmberg

197
Constantinus!
Tack för tipset! Jag ska försöka se om det kan vara lösningen.
/Ulf

198
Duktiga luleåforskare!
Jag behöver hjälp med att hitta föräldrar och hemvist för Johan Johansson Lund, som gifter sig 1740 i Piteå lfs. Han anges i vigselnotisen vara från Brändön och Luleå. Han antas som soldat (i Piteå kompani) år 1742, commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen. Troligen dör han tämligen snart, för hustrun/änkan gifter om sig något år senare.
Johan Johansson kan vara född allt mellan år 1700-ca 1721. Jag har ingen åldersuppgift på honom, vet bara att den kvinna han gifter sig med 1740 är född 1702. Tacksam för tips!
hälsningar, Ulf Holmberg

199
Håkan!
Zachris Persson, h. Sara Jon Skräckias ibidem, Aegidius Stecczenius , h. Sara Griff, h. Britha Frisk.
 
Skräckia är ett soldatnamn, Aegidius Stecczenius är borgare i Piteå stad 1701-1704. Sara är gift med Löjtnanten Tomas Griff.

200
Piteå / Piteå
« skrivet: 2014-12-07, 23:41 »
Hej Håkan!
Den frågan är vi nog många som ställt oss! Men med så pass vaga uppgifter om henne, har i alla fall jag inte sökt henne i/runtikring Göteborg. Men det är ju en intressant notering, och kanske har någon annan forskat kring detta??
/Ulf H.

201
Korrigering i slutet: sept.

202
eller om du tänkte dig raden nedanför: d 1 september avsomnade Hlr Lars Hornaei änka hust. Brita Ritsin (?), begrovs d. 15 spet. 79 år.
/Ulf.

203
Richard!
Samma dag (=den 8 mars, se raden ovan) begrovs Nils Perssons dotter i Forssa Brita 3½ år.
 
/Ulf:

204
Nederluleå / Nederluleå AI:3a 1740-1748 Bild 36 Sid 31
« skrivet: 2014-11-11, 20:08 »
Saara!
I AI:4b bild 24 sid 16, står det Olsson ovanför det överstrukna ordet soldat; dvs son till Olof Andersson (skulle jag tolka det).Under hans namn står det hust: Cecilia Jönsdotter (23 år),namnet överstruket; och under henne: hust. Ulrica Pärsdotter (26 år). Om det är hans hustrur framgår inte.  
I längden tidigare, AI:3a bild 36 sid 31, står Olof Bryggar(e), och därunder: hustr. Dordi Eliasdotter.

205
Nederluleå / Nederluleå AI:1b (1708-1708) sid 43 bild 49
« skrivet: 2014-11-10, 20:25 »
Saara!
Boken är en skriftebok; en sorts husförhörslängd som främst tar upp personernas kunskap i olika religiösa förhållanden. Som du säkert sett finns inga årtalsuppgifter osv.
Olof har även efternamnet Vahlberg. Han anges vara ganska svag i sin christendoms ....
Om hustrun står efter hennes namn: sammaledes.

206
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 30 november, 2014
« skrivet: 2014-11-10, 20:06 »
Carina!
Kasper Fredrik förekommer inte som fadder i Piteå (stad och landsförsamling). Då återstår i så fall Nederluleå.

207
Jonas!
I alla fall i de trakter som jag är bekant med (södra Norrbotten) förekommer ibland föräldrar som dopvittnen vid deras barns barnadop.
/Ulf.

208
Jokkmokk / Äldre inlägg (arkiv) till 29 oktober, 2014
« skrivet: 2014-10-29, 09:43 »
Peter!
På sid 264 står det före Anna Augustas namn: dt do = dotter dito, och syftar på raden ovanför där Edla Lovisa står som hennes dotter före äktenskapet, oä (=oäkta).
På sid 573 står det vid dottern Edla Lovisa hennes oäkta dotter, och vid dottern Anna Augusta därunder: do  do = hennes oäkta dotter.
mvh Ulf Holmberg

209
Vilka av vittnena har du lyckats tolka helt eller delvis, och vad är fortfarande problem? /Ulf H.

210
Gunilla!
Dopvittnena är C J Nyberg och hustrun, Edvard Bäckström och Pig Greta, Alfred Wiksten och syster Johanna, Isac Lindström och hustrun.  /Ulf H.

211
Människor / Foton på Fredrika Rutbäck gift Bergström Piteå
« skrivet: 2014-09-18, 11:28 »
Ia!
Ett sent svar på ditt inlägg. Bilder på Fredrika Maria Rutbäck finns på Pitebygdens Forskarförenings fotoskiva Piteporträtt 2012. Även bilder på dottern Alma Maria finns där. Gå in på www.piteforskare.se och läs mer om skivan.
mvh Ulf H.

212
1. Titta på mantalslängderna för åren 1770-1788. Där anges för varje hemman vilka personer som varje hushåll betalar mantalspengar för. Notera när Olof Larssons döttrar finns mantalsskrivna och när de tillkommer (= uppnått 15 års ålder) resp försvinner (dör, gifter sig eller tar tjänst utanför gården). 2. Studera födelsebokens upplysningar om vilka som är dopvittnen vid barns födelse/dop. Det var ganska vanligt att giftasmogna kvinnor och män introducerades som dopvittnen. Läs artikel på www.piteforskare.se under rubriken Medlemmars (bidrag), Dopvittnen - en ofta förbisedd släktkälla. 3.Notera vilka som är dopvittnen vid Olof Larssons övriga barns barnadop, där kan hon förekomma. 4. Notera vilka som är dopvittnen vid Margareta Olofsdotters egna barns dop. 5. Vilka namn ger Margareta Olofsdotter sina egna barn: namntraditionen var vid denna tid fortfarande mycket stark och namngivningen speglar förfäderna, oftast i en strikt ordning.  /Ulf H.

213
Glöm den rekonstruerade hfl 1770-1789, det är ingen primärkälla.
Vid Margaretas första barns födelse är hennes bröder Lars och Mats Olofsson i Sikfors dopvittnen. Brodern Lars är även dopvittne vid andra barnets födelse. Ytterligare belägg för att utröna hennes härkomst kan du få genom att ställa dig frågan: vid vilka barnadop var Johan och Margareta dopvittnen. Tidsödande sökning men oftast väldigt informativa uppgifter.
 
Glöm att hon skulle varit gift tidigare; sådant höll man väldigt god ordning på. Missade vigslar är tämligen sällsynt. Missade barnafödslar däremot förekommer i viss omfattning.
Om du nu vill kolla vigslarna detta året så föreslår jag: hela Norrland, Stockholm (alla församlingar där) samt Finland från Torneå ned till Kristinestad.

214
Gunilla!
Inhys Nils Westerlund o hu i Gammelstaden, Aug. Baudin o hu, Skomak E Ridderstråhle, Pig. Anna Karolina Blylod; dessa i Öjeby.

215
Eftersom hon vid vigseln 1787-01-21 benämns piga så har du svaret där: hon har inte varit gift tidigare. Då skulle där ha stått änkan.
Jag skulle vara lite skeptisk till att godta att hon är född ett angivet år utifrån uppgiven ålder vid barns födelse, det är ofta fel. Däremot kan dopvittnena vid deras barns födelse 1789-02-18 ge intressanta kopplingar till henne och maken. Sök vidare utifrån dem!
/Ulf H.

216
Det finns en vigsel 1777 som passar in på M O D. 1777-11-16 vigs i Piteå landsförsamling Skepparen Isak Liljedal från Svensbyn med pigan Margareta Olofsdotter i Blåsmark.
/Ulf H.

217
Sören!
Jag har inget svar på spåret tillbaka till Österbotten men kan ge en kommentar om dödsnotisen: 1760-06-02 Henrik Henriksson i Pitholmen födder i Österbotten. död av håll och styng på sitt 64 ålders år.
Mvh Ulf H.}

218
Vigselbok finns både för Piteå lands och Piteå stad år 1777. Piteå lands finns i CI:4, börjar på sid 401. Piteå stad C:1, 1777 börjar på sid 109.

219
Carlström / Karlström / Carlström / Karlström
« skrivet: 2014-09-06, 20:02 »
Björn!
I de församlingar där kyrkböckerna brunnit kan de statliga arkiven vara en alternativ väg att gå. Jag tänker då i första hand på mantalslängder och domböcker. Beträffande Kungälv pratar vi väl om en stad och genom att följa mantalslängderna kan man se när han första gången förekommer på egen rad. Det kan vara intressant se vem som stod på den raden åren före honom.
 
Han verkar ju varit borgare i staden och då har han säkert begärt burskap. I hans ansökan kan t.ex stå varifrån han närmast kommer eller varifrån han härstammar. I rådhusrättens protokoll kan du få fram när han begärde burskap och vilka som var hans löftesmän.  
Ett tidsödande men ibland väldigt givande forskningsmaterial.

220
Johan Bures släktbok / Johan Bures släktbok
« skrivet: 2014-08-02, 23:19 »
Constantinus!
Vi har båda samstämmiga uppgifter om Margareta Köniksdotters data. Tyvärr verkar källorna tiga om det första gifte hon har, där de båda barnen Jonas och Christina måste härstamma från.
Hudiksvall historia lider av att både mantalslängder och (tror jag)domböcker uppvisar stora luckor under den berörda tiden.
Jag har ändå kvar förhoppningen att någon kanske sitter inne med information som kan nysta upp denna tråd! Alltså: Vem var hennes förste make?
/Ulf H.

221
Johan Bures släktbok / Johan Bures släktbok
« skrivet: 2014-08-02, 13:10 »
Jon Östensson, född i Hallen Västerhiske, Umeå landsförsamling, och död 1627 som kyrkoherde i Bergsjö, anges i Johan Bures släktbok fol 180v få flera barn, däribland sonen Könik.
Sonen Könik (Jonsson Halenius) blir borgare och handelsman i Hudiksvall och gifter sig med Cecilia Eriksdotter. Jonas Bure anger i sina släktanteckningar ( sid 333) att ett av deras barn är dottern Margareta, född i november 1618 och gift (1669) med Anders Holm. Margareta måste dock ha varit gift en gång tidigare och i detta gifte fått sonen Jonas Hallberg (borgmästare i Hudiksvall, död 1711) och dottern Christina.
 
Känner någon till detta första gifte för Margareta Köniksdotter Halenia och kan ange namn och data på denna person?

222
Sandman / Sandman
« skrivet: 2014-06-15, 20:04 »
charlotte!
Var har du hittat att Mats Sandman är född 1680 och var finns upplysningen att han dör 1738?
/Ulf H.

223
Piteå stadsförsamling / Piteå stadsförsamling
« skrivet: 2014-06-15, 19:56 »
Charlotte!
Barnet Anders Burström f 1744-07-12 dör redan 1744-09-28 i Piteå stad, 3 mån gl.
Den Anders Burström som dör 1834 anges vara 81 år gammal vid sin död.
mvh Ulf H.

224
Råneå / Äldre inlägg (arkiv) till 02 mars, 2015
« skrivet: 2014-05-30, 09:08 »
Härnösands stifts herdaminne har följande upplysning om honom:
Jacob Wallenius (1723-64), f. 25 juli 1692 i Högsjö s:n,
Ångermanland, son af dannemannen Jacob Jönsson i Wålånger och Brita
Olsdotter. Stud. i Upsala 20 nov. 1714, undergick prästexamen 21 juni
1718 och prästvigdes till adj. åt komm. P. Kiörning i Bjertrå, därefter adj.
i Nordingrå 1720. Inkom till konsist. 14 aug. 1723 med ett rekommendationsbref
af prosten Joh. Omnberg och anhöll, att konsist. täcktes honom till sacellanien i Råneå förhjälpa. Som den af församlingen begärda dn.
E. Nätrin afböjt kallelsen, blef Wallenius utn. till kaplan med fullmakt
18 sept. 1723 och fick befallning att förfoga sig dit, »så snart han slipper
på åkföret». Begärde få kapellansboställe i anseende till sina svaga lönevillkor
och förmäler, att i Råne by funnos åtskilliga kronohemman, af
hvilka församl. ej skulle vara obenägen att ett till kapellansboställe inlösa
(Hdpr. 11/6 1757). Han var en stilla, saktmodig man och afled 7 juni 1764
i Luleå, efter att ss. en trogen lärare verkat i Råneå församling i 40 år
och lefvat i nära 72 år. Ägde gård i Luleå stad, värderad till 500 dlr kmt.
Rich. Roslin, hans adjunkt, förordnades till nådårspräst med en aflöning
af 8 t:r och 90 dlr.
G. 1) m. Barbara Ruuth, dotter till råd- och handelsman Abraham Ruuth
och Christina Johansdotter Orre i Luleå stad; d. 15/4 1741, 39 år 8 m. 2 v. 2 d.
gammal;  
2) 18/1 1743 m. Anna Unberg, f. 1712, köpmansdotter från Luleå, d. 14/4
1779, 67 år 3 m., begrafven 25/4 i kyrkans korsgång strax inom södra kyrkdörren.
Barn i förra giftet: Abraham, f. 1/1 1727, antog soldatnamnet Spegel, korporal,
bevistade kampagnerna i Pommem 1751-62, d. i Råneå 6/2 1774; Brigitta,
f. 29/12 1727, g. i Sthm; Jonas, f. 16/1 1729, d. 2/2 1740 i Råneå; Jacob, f. 7/4 1730,
d. 22/3 1740; Johan, f. 14/12 1731, d. 14/6 1732; Christina, f. 29/4 1733, d. 17/7 s. å.;
Catharina, f. 29/10 1734, d. 30/1 1740; Barbara, f. 29/2 1736, ogift, bodde i Sthm
1764; Israel, f. 24/8 1738, d. 16/3 1740;
i senare giftet: Catharina Fredrika, f. 26/10 1743, d. 17/12 s. å.; Zacharias, f.
10/2 1745, d. i koppor 25/4 1750; Eva, f. 13/6 1746, d. ogift i Råneå 1/7 1790; Anna Elisabeth,
f. 5/3 1748, g. 13/2 1776 m. föraren Gustaf Thingvall i Råneå i hans 2:dra
gifte; Nicolaus, f. 12/2 1751, d. 17/2 s. å.; Jakob, f. 7/1 1753.

225
Burträsk / Burträsk C:1 födda 1740-59
« skrivet: 2014-05-25, 14:45 »
Krister!
ett oäkta barn vars moder Chirstin Jonsdotter i Qvarnriset (tror jag det står)be- (ordet oavslutat) fadern vara Anders Östensson ifrån Skellefteå och Degerbyn
mvh Ulf.

226
Älvsby / Fredrik Rosengren född 10/4 1857
« skrivet: 2014-05-06, 22:49 »
Gunilla!
Dopvittnena är: Fältjäg. Jonas Gust. Kanon o hu i Byn, Dräng Olof August Björk o Barnmorsk. J. C. Olsson ibid, Dräng Isak Lundqvist i Strycktjärn o Pig. Johanna Erika Jonsdotter (Jöns?) i Öjebyn.
mvh Ulf H.

227
Älvsby / Fredrik Rosengren född 10/4 1857
« skrivet: 2014-05-06, 14:54 »
Gunilla!
Barnet född 1857-04-10 i Älvsby församling heter Fredrik (bara Fredrik, inte Henry Fredrik). Föräldrar: Inhm (Inhysesman) Jon Jonsson, mod hu Anna Lovisa Jonsdotter (skrivet Jönsdotter, men jag tror hon heter Jonsdotter).
Rosengren kan vara taget, dessutom finns en soldatrote i Skellefteå som heter Rosengren.
Varifrån har du fått Henry? Är du säker på att du är på rätt barn?
mvh Ulf.

228
Marianne!
Det verkar så. Prästen har skrivit Lägersman drängen Hans Nilsson ifrån Svarttjärn i Lövånger. Om man bara har uppgiften från kvinnan, brukar det stå ex.vis fadern angives/uppges vara, men denna hårdare skrivning skulle kunna tolkas som att Hans Nilsson tagit på sig faderskapet, eller att det på annat sätt är fastställt att så är fallet.  
mvh Ulf

229
Älvsby / Piteå Landsförsamling. Född 1757
« skrivet: 2014-03-06, 09:32 »
Peter!
Att det står Byn istället för Älvsbyn, beror på att Älvsbyn benämndes just som Byn på den tiden. Det är alltså samma by det handlar om.
mvh Ulf.

230
Jonas!
Före husförhörslängdernas tid (för Piteå lfs ca 1728), så krävs att man hänger upp forskningen på övriga kyrkoböcker ifall sådana finns (födelse/dopböcker, lysnings/vigselböcker, död/begravningsböcker samt kyrkoräkenskaperna (ex vem som erlägger bårklädespengar- och testamente för den avlidne).
 
Dessutom måste man gå in i det statliga materialet: mantalslängder, jordeböcker, bouppteckningar, kartor och domböcker. Genom att skriva av mantalslängder och jordeböcker för byn (varje år för den aktuella perioden) kan man genom familjernas konstellation/förändringar samt ägarförhållandet i jordeboken och hemmanens storlek (mantalsbråk) få en bild av hur ägarförhållandet sett ut. Ibland kan guldkorn fås genom domboksnotiser, antingen genom att hemmanet bebrevas eller genom arvssläktfejder, eller på annat sätt få kunskap om släktskap mellan personer. Ett tidsödande och grannlaga jobb, men ofta betalar det sig genom ökad kunskap. För en så liten by som Blåsmark är problemen små/måttliga. Mvh Ulf H.

231
Piteå landsförsamling / Piteå landsförsamling
« skrivet: 2014-01-20, 22:35 »
1643 års hemmansnumrering har inget att göra med senare (från 1699) hemmansnumreringar. Det verkar som att lantmätaren skrivit nummer på varje hemman han besökt (den väg han gick genom byn?). Sedan har han, på en lös lapp kanske, fått sig delgivit vilka bönder som bor i byn. Den lappen kanske också hade nummer framför varje namn, men stämmer absolut inte med de nummer som skrivs på kartan.
Jag har själv varit med om detta vid många byar i Piteå landsförsamling, så det är inget unikt för Blåsmark. I Svensbyn (med 40-talet hemman) t.ex stämde första namnet, sedan stämde inte ett enda efter det.
 
Håller med Leif Boström i sina funderingar om varifrån Mickel Larsson härstammar.
/Ulf H.

232
Jonas!
Michel Michelsson Ömans härkomst finns utredd i Pitebygdens Släktforskarförenings medlemstidning, se nr 47 sid 19.
Alla utkomna nummer för de första 30 åren i föreningens historia (1982-2012)finns samlade på CD-skiva som går att köpa, se www.piteforskare.se

233
Jonas!
Jag har läst dina frustrationer och känner för dig. Det är ett antal frågeställningar du för fram som är ganska typiska när man är i början av forskningen. Mitt allra bästa råd är: gå en grundkurs i släktforskning (genom något studieförbund)! Där lär du dig grunderna i kyrkomaterialet och hur du växelvis kan använda de olika böckerna. Lita aldrig på uppgifter på nätet; ta dem bara som tips var du själv ska söka i originalkällan.
När det gäller dopnotiser och dopvittnen: gå in på www.piteforskare.se , i kolumnen till vänster klickar du på plustecknet vid medlemmars. Då dyker bidrag upp, klicka på det! Ett antal insända berättelser kommer fram; klicka på det näst översta Dopvittnen - en ofta förbisedd släktkälla. Lycka till med läsandet och forskningen!
PS Din farfar är inte fel ute, med tålamot och kunskap kan du få det bekräftat! DS
mvh Ulf Holmberg}

234
Hej Sören!
Lite kompletteringar på dopvittnesuppgifterna:
där du har punktat står det Dr. Nils Gustaf Ersson och pig. Greta Stina Johansdotter, dessa i Porsnäs; Kolaren Fredrik Holmbom.
mvh Ulf H.

235
Piteå / Piteå
« skrivet: 2013-11-30, 13:01 »
Christina!
Nils Eriksson är född 1699-01-31 i Böle nr 8, Skellefteå landsförsamling.
Jag är även av åsikten att du har rätt fundering kring hustrun Anna Johansotter.
Mvh Ulf Holmberg.

236
Roland!
Katarina Johanna finns i Piteå landsförsamlilng CI:14 bild 214. Tillsammans med sina föräldrar och syskon finns hon i AI:12d bild 380/sid 1652.
Axel Markström finns i Piteå landsförssamling CI:9 bild 80.
 
Mvh Ulf Holmberg

237
Gunnar!
Fdr A. Wärja  Gratialist (=erhåller pension)
Finns ej i Dopboken
 
mvh Ulf H.

238
Gunnar!
Vid flickebarnet Annas födelse och dop i november 1784 står det: fadern föregives vara Olof Andersson i Lillpite. Modr. Stina Jonsdr 26 år gl. Test: Sold. Redut och hustrun, Sold. Ström, Pig. Elsa Jonsdr ibidem. Sven Mickelsson och hustrun i Gl.Staden.
/Ulf Holmberg

239
03) Osorterat / Vilken socken
« skrivet: 2013-11-15, 00:02 »
Kristina och Sven-Ove!
Tack för gjorda inlägg. Ni gav en del information som jag ska försöka bearbeta vidare! Det är alltid lite knepigt när man hamnar i landsändar man inte är så bekant med. Tack för tipsen!
mvh Ulf h.

240
Piteå / Piteå
« skrivet: 2013-11-14, 23:55 »
Leif!
Jag träffade Olof Andersson ikväll och jag förde detta med Erik Matssons härstamning på tal. Han hade också åsikten att Erik Matsson var son till Mats Nilsson Rugg. Precis som du skriver ovan, tror han att dottern Kerstin är en het kandidat till det barn som dör 1708.
hälsningar, Ulf H.

241
Piteå / Piteå
« skrivet: 2013-11-14, 16:12 »
Hej Erik!
 
Jag visste inte att Leif Boström och jag hade olika ståndpunkter i denna fråga. En sak jag säkert lärt mig betr släktforskning, är att man aldrig ska vara riktigt säker.
 
Mats Nilsson Ruggs barn föds mellan åren 1695 - 1712. Dödbok saknas mellan 1696 - 1727, men i kyrkoräkenskaperna kan man se att han betalar bårklädespengar för barn som dött; dels 29/9 1702, dels 10/5 1708. Varken barnens namn eller kön anges i kyrkoräkenskaperna, endast ”barn”.
 
Det innebär att det finns 6 möjliga barn (alla födda före 1708) som kan vara de som dött. Tre av dessa barn har jag inte lyckats följa framåt i tiden och det gör dem till troliga kandidater till att ha dött som små: Margareta f 1698-03-03, Nils Matsson f 1700-09-08 och Kerstin f 1707-12-03 (den piga Kerstin som dör 1768-04-23 i Sjulnäs heter Hansdotter, 77 år gammal).
 
Sonen Erik Matsson lyser 24/3 1723 i Piteå lfs ”Erik Matsson i Sjulnäs”. Vigselbok saknas tyvärr före 1727. Han har gift sig med Malin Olofsdotter från Svensbyn nr 38 där de också blir bosatta. I början av 1742 blir han utskriven som soldat och dör samma år i Willmanstrand.
 
Ett antal barn hinner de dock få, och det är det som gör mig tämligen övertygad om att han är Mats Nilsson Ruggs son:
När dottern Anna föds 1724-04-13 är Anna Matsdotter i Sjulnäs dopvittne (systern)
När sonen Olof föds 1725-12-12 är Anders Matsson dopvittne (brodern)
När dottern Sigrid föds 1727-04-28 är Mats Rugg och hustrun dopvittnen (brodern)
När sonen Mats föds 1730-01-02 är Hans Matsson (brodern) dopvittne
När dottern Margareta föds 1732 är Mats Matsson dopvittne (brodern)
När sonen Olof föds 1740-09-12 är h. Margeta Hans Matssons dopvittne (hans brors fru).
 
Vid brodern Hans Matssons barndop:
Sonen Mats 1738-09-14 är Erik Matsson och Mats Ruggs hust Margeta dopvittnen
Dottern Sigrid 1741-08-30 är hu Malin Erik Matssons (Svensbyn) dopvittne
Dottern Maria 1748-06-27 är dräng Mats Ersson (Svensbyn) dopvittne = Erik Matssons son.
 
Vid brodern Anders Matssons dop av dottern
Maria 1739-11-11 är Erik Matsson och hu i Svensbyn dopvittnen.
 
De tre bröderna Erik, Mats och Hans gifter sig alla till Svensbyn och bor bara några hundra meter från varandra. De täta dopvittnesförekomsterna gör att sannolikheten för släktskap blir väldigt stora.
 
När Erik Matsson dör har han flera små barn. Som förmyndare borde någon nära släkting ha utsetts, och kunde man hitta ett sådant dokument skulle det nog skingra eventuella  tvivel. Jag känner mig dock hyggligt trygg att redan i nuläget kunna torgföra att Erik är son till Mats Nilsson Rugg.
Mvh Ulf H.

242
03) Osorterat / Vilken socken
« skrivet: 2013-11-13, 20:45 »
Jag blir inte så mycket klokare av den föreslagna hänvisningen. Erik Dahlgren blir borgmästare i Piteå och bör troligen kommit från en familj i det högre skikten. Men från vilken ort (Värmlands Dal) och församling kommer han? Är det någon som kan ge bra förslag på hans härstamning eller som känner igen namnen på hans systersöner som anges i mitt tidigare inlägg ovan?
/Ulf Holmberg.

243
03) Osorterat / Vilken socken
« skrivet: 2013-11-12, 12:01 »
Vilken församling/socken ska jag leta i?
Erik Dahlgren, född omkring 1660 i Värmlands Dal(finns det någon sådan ort?). Gift troligen i mitten av 1680-talet.  
I bouppteckning 1746 framgår att han har systersönerna kornetten Sven Mask, Olof Nordman och Johan Nordman; troligen bosatta i eller i närheten av Vänersborg. Tacksam för alla svar!
/Ulf Holmberg

244
född den Tjugosjunde /27/ Juni och döpt den 1 Juli. Par(entes) Dräng Johan Pehrsson: S(t)jufson till Hedlund och dess fästeqvinna Carin Hansdotter, Hans Nilssons dotter i (blankt) 47 år gl. Wittn. Gustaf Ferm och dess hustru, Johan Carolin och dess hustru, Jonas Magnus Hedlund och Stina Sundqvist, alla vid Selets (?) Bruk.
/Ulf Holmberg

245
Klint / Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2014
« skrivet: 2013-11-05, 20:50 »
Constantinus:
Tack för ett uttömmande svar om hans härkomst. Jag får fortsätta söka vart han och hustrun tog vägen!

246
Klint / Äldre inlägg (arkiv) till 01 februari, 2014
« skrivet: 2013-11-04, 12:56 »
Vet någon vad som blev av Bruksinspektor David Klints son Carl Johan f 1769-04-19 i Vendels församling, Uppland? Överlevde han barnaåren? Var hittar man i så fall honom och var dog han?
mvh Ulf

247
Dahlgren / Dahlgren
« skrivet: 2013-10-27, 11:44 »
Varifrån härstammar Erik Dahlgren? Född omkring 1660 i Värmlands Dal. Gift troligen i mitten av 1680-talet.
I bouppteckning 1746 framgår att han har systersönerna kornetten Sven Mask, Olof Nordman och Johan Nordman; troligen bosatta i eller i närheten av Vänersborg. Tacksam för alla svar!
/Ulf Holmberg

248
Weine!
Jag försökte även kontakta dig på den mailadress som kommer upp när man klickar på ditt namn, men får då felmeddelande.
Jag har visst intresse själv av Gustaf, så hör gärna av dig på min mailadress för vidare samtal!
mvh Ulf Holmberg.

249
Weine!
Gustaf är född 1800-02-01 i Öjebyn, Piteå landsförsamling, som son till avskedade Trumslagaren Johan Wiklund och Maria Rosengren (hon anges vara 37 år vid barnets födelse).
mvh Ulf Holmberg

250
Johan!
På sid 401 i C1:4 Piteå landsförsamling finns det en enda Erik född på det uppslaget. Det är den 14 januari 1777 (döpt den 15 dito) som Sold. Ståhls son föds i Öjebyn, modern är Sara Johansdotter. (vad fadern heter i förnamn är inte utskrivet; namnet Elof förekommer inte i Piteå lfs på denna tiden).
Dopvittnena är: Johan Persson och hustrun, Anders Hansson och hustrun, Pig. Magdalena Johansdotter (syster till modern?), och drängen Jöns Persson ibidem (= Öjebyn; alltså är alla dopvittnen från Öjebyn).
mvh Ulf Holmberg

251
Skellefteå (landsförsamling) / Läshjälp
« skrivet: 2013-08-10, 21:58 »
Kerstin!
På sid 202 finns även noteringen att hon tidigare funnits på sid 201, där hon står som systern Lena Stina f 9/10 1815. I födelseboken detta datum (C:7 sid 237) kan man läsa att Helena Christina föds, döps dagen därpå, i Hjoggböle. Föräldrar är bonden Per Svensson och hust Anna Persdotter.
I husförhörslängden AI:8e sid 201 finns hennes föräldrar (gifta 1793). Att hon anges som systern beror säkert på att någon av hennes bröder tagit över hemmanet men hon bor kvar på gården när längden upprättades.
mvh Ulf H.

252
Constantinus!
Du är en pärla! Med så pass mycket rätt upplysningar på en och samma sida måste det vara helt rätt. Tack för ett värdefullt tips!
mvh Ulf H.

253
Wiander
 
I Umeå stad finns på 1790-talet några personer med efternamnet Wiander. Dels skräddarlärlingen/gesällen Jacob Wiander (född 1774), dels skräddarmäster Per Wiander (född 1762) och gossen Henrik Wiander (född 1780). I Lövånger finns i dess husförhörslängd 1778-1804, sid 264, Catharina Wiander (född 1765) med anteckningen ”att. ifrån Umeå 97”.
 
Varifrån kommer de och var är de födda?
Mycket tacksam för alla upplysningar. /Ulf Holmberg

254
Lövånger / Äldre inlägg (arkiv) till 19 juli, 2013
« skrivet: 2013-07-16, 09:28 »
Per!
Dottern Brita Christina föds 1771-02-16 i Piteå stad (sedan flyttar de nog till Lövånger). Dotterns födelsetid gör att jag misstänker att modern är född snarare i slutet av 1720-talet än i början av 1720-talet.
/Ulf Holmberg.

255
Stig-Lennart!
Som svar på dina funderingar, kan jag bekräfta att Olof Thomasson Djurman är son till Thomas Johansson Sundel och hh Dordi Jönsdotter.
Om honom står att läsa i generalmönsterrullan vid roten nr 98 Djurman: Antagen 1711-00-00  
Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd  
1711 22 år infödd ogift kan läsa. 1719: 27 år 8 tj.-år ogift Wästerbottning. 1728: 38 år 17 tj.-år.  
Wb gift, har hemmansbruk tillika med sin broder och framställer nu för sig Anders Andersson 20  
år Wästerbottning som gillas.
Samma rote har före Olof Thomasson varit besatt av Johan Thomasson Djurman; antagen 1710-01-00 men som dör 1710-09-00 enl generalmönsterrullan. Mest troligt är Johan en äldre bror till Olof. Roten underhålls av hemmanen Öjebyn nr 23, 24, 25 och 26.
Olof Thomasson ( f 1691-05-19 i Piteå stad) gifter sig 1728-01-07 i Piteå stad med Kerstin Andersdotter Vikman, f 1704-02-10 i Piteå stad. De flyttar till Pitholm nr 16 (byter nr till 17) ganska snart efter vigseln. Hemmanet har stått öde 1715-1728. Deras barn är födda på detta hemman. Sonen Anders f 1730 övertar sedan hemmanet. Olof Thomasson Djurman dör 1749-01-27 och hustrun Kerstin dör först 1780-11-19.
mvh Ulf H.

256
Stig-Lennart!
Hur ser din tankegång ut när du säger är väl den som brukar kallas Sundell? Kan du utveckla?
mvh Ulf.

257
Sondell / Sondell
« skrivet: 2013-06-14, 09:11 »
Tullinspektör Johan Sondell med familj flyttar (troligen 1748) från Umeå till Finland. Ytterligare några barn föds i familjen på 1750-talet, i Kvevlax, Österbotten.
Vet någon om han fortsatte sin tullsyssla i Finland och var han i så fall var anställd?

258
Nederkalix / Äldre inlägg (arkiv) till 23 april, 2013
« skrivet: 2013-04-14, 10:29 »
ifrån Ytterbyn, heter Jacob

259
Råneå / Råneå
« skrivet: 2013-02-11, 15:27 »
Roger!
Modern heter Helena Eriksdotter. De bor vid Meldersteins Bruk sist vid Meldersteins Bruk.
/Ulf.

260
Waldberg / Waldberg
« skrivet: 2013-02-10, 10:02 »
Karl Göran!
Jag har försökt skriva till dig även på din mailadress men får bara felmeddelande olevererbart. Kan du kontakta mig på min mailadress holmbergulf@hotmail.com för lite övrig dialog?
mvh Ulf H.

261
Waldberg / Waldberg
« skrivet: 2013-02-10, 09:46 »
Karl Göran!
Har nu själv kunnat konstatera att någon bouppteckning efter prästen Olaus Waldberg inte verkar finnas; i alla fall inte i Hammerdal. Därför blir ditt bidrag med uppräkningen i matrikeln från Frösö trivialskola ännu viktigare. Jag känner mig tryggad i att kunna föra upp Olaus Waldberg som far till tulltjänstemannen Olof Waldberg. Tack!

262
Waldberg / Waldberg
« skrivet: 2013-02-08, 10:45 »
Tack Per!
I ett mail sänt direkt hem till mig av Anita Aronsson (tack Anita!) fick jag även upplysningen att han gifter sig i Säters församling 1766-01-05 med Magdalena Burman (som är från Piteå!), samt utdrag ur bouppteckningen som visar att han avlider 1776-08-25 i Västerås stadsförsamling, efterlämnande änka och dottern Maria Magdalena f 1768-01-02.
Nu återstår bara att knyta Olof Waldberg till komministern Olaus Waldberg i Hammerdal. Denne dör 1767-04-22. Finns bouppteckning efter honom??
mvh Ulf H.

263
Waldberg / Waldberg
« skrivet: 2013-02-07, 13:21 »
Tulltjänstemannen Olof Waldberg anges i tullens personalförteckningar vara född ca 1726 (22 år 1748) och med födelseort Jämtland. Han har haft tjänst i både Piteå, Söderhamn, Gävle och Västerås. I Piteå (1748-1752) är han ogift.
 
Enligt Härnösands stifts herdaminne finns i Hammerdals församling åren 1720-1767  komministern Olaus Waldberg (född 1683, död 1767). Några barn är uppräknade, men ingen son Olof.
 
Eftersom namnet Waldberg är så pass ovanligt och Olof Waldberg i tullens handlingar sägs vara född i Jämtland söker jag hans härkomst och föräldrar. Jag önskar även veta om han gifter sig, och i så fall hustruns namn och data samt om de får några barn.
Tacksam för all tänkbar information om honom.
/Ulf Holmberg

264
Troligen finns betydligt äldre bevis på kvarnbyggande i Norrbotten. När borgaren i Piteå Erik Olofsson Major dör 1747 så omtalas han som kvarnbyggare och i rådhusrättens protokoll 1735 omtalas han för sin fattigdoms skull måst taga sin son från trivialskolan för att undervisa sin son att bygga och reparera de omtalte väderkvarnar, Staden till nytta.
Dessa var troligen belägna något nordväst om Piteå (nya) stad och idag minner gatan Kvarngatan och idrottsarenan Kvarnvallen (alldeles intill) om kvarnarnas läge och funktion.

265
Gösta!
Glömde säga att jag menar mantalslängder. SVAR har rätt i att husförhörslängder för denna period saknas. Det belyser bara ännu tydligare att man måste jobba med andra källor för att kunna dokumentera stadens befolkning under denna tid. Vi jobbar på oförtrutet och har god förhoppning att få till en bra redovisning över staden. /Ulf.

266
Hej Gösta!
Nja, så stor lucka som mellan 1750-1811 är det väl inte, men det finns en lucka mellan 1776-1785. För de övriga åren finns nog de flesta längderna, även om alla inte är mikrofilmade.
Vi är tre medlemmar i Pitebygdens Forskarförening som en tid nu arbetat med att kartlägga alla personer/familjer som bott i Piteå stad (både den gamla staden i Öjebyn och den nya på Häggholmen) från stadens grundande 1621 fram till dess den första husförhörslängden startar 1811. Staden är verkligen svårforskad och många andra källor än de vanliga måste användas. Vi har dock förhoppning att kunna genomföra denna kartläggning, men det kommer att ta ytterligare 3-4 år innan vi är klara. Slutresultatet kommer att presenteras på en CD-skiva i föreningens regi (är det tänkt) så du får ge dig till tåls och gå in på www.piteforskare.se då och då för att se om någon ny information finns om hur vi ligger till tids- och planeringsmässigt. Mvh Ulf Holmberg

267
Gösta!
Lars Nilsson Kranks två yngsta barn; detta är vad jag tror:
Olof f 1711-11-18 dör 1739-11-11. I död- och begravningsboken detta datum är antecknat Olof Larsson i Sjulnäs, 27 år. I kyrkoräkenskaperna erlägger Lars Nilsson i Sjulnäs bårkläde och testamentspengar 1739-12-01.
Lars f 1713-04-20 dör nog redan 1713. I kyrkoräkenskaperna 1713-07-11 erlägger Lars Nilsson i Sjulnäs bårkläde och testamente efter en son (som bör vara Lars).
 
mvh Ulf Holmberg

268
Kalvträsk / Kalvträsk AIIa:1 (1919-1933) sid. 289
« skrivet: 2012-08-23, 09:26 »
Anton!
Jag tolkar det som utskriven med namnet Lena Karlsson efter inrådan av kontr.prosten Tenström.
 
mvh Ulf.

269
Ulf!
Jonas Larsson Nordlund dör 1880-11-05 i Porsnäs, Piteå landsförsamling, i en ålder av 80 år 3 mån 28 dagar. Han begravs 1880-11-14. /Ulf Holmberg

270
Fotografer och ateljéer / Rudolphi, Delsbo, Hälsingland
« skrivet: 2012-06-14, 09:46 »
Lil!
På Pitebygdens Forskarförenings DVD-skiva Piteporträtt finns 7 st bilder tagna av fotografen Rudolphi, en del tagna i Delsbo, en del i USA. Gå in på www.piteforskare.se så kan du läsa mer om skivan.
Ulf Holmberg.

271
Älvsby / Äldre inlägg (arkiv) till 05 januari, 2014
« skrivet: 2012-06-04, 20:11 »
Ulf!
Anders Persson Flink dör 1869-11-27 i Brännheden, 69 år 8 mån 22 dagar
Hustrun Elisabet Margareta Andersdotter dör 1867-12-20 i Brännheden, 55 år 5 mån 25 dagar.
 
Allt enligt CD-skivan Piteanor 2011 som producerats av Pitebygdens Forskarförening.
Mvh Ulf Holmberg

272
Anneli!
Gå in på Leif Boströms hemsida (skriv bara Leif Boström på google) så hittar du bl.a mycket information om släkten Laestadius/Laestander.

273
Matilda Dahlgren dör 1896-05-07 i Sjulnäs och begravs den 17 maj samma år. Uppgiften hämtad från CD-skivan Piteanor så du bör för säkerhetsskull kolla den mot primärkälla. Mvh, Ulf Holmberg.

274
Jöns Östensson var soldat vid rota nr 96 Sponton i Piteå kompani. Rotan var belägen i Byn (Älvsbyn).

275
Anneli!
Att du inte hittar henne född i Piteå lfs beror på att hennes far Östen Jonsson (skrivs ibland Jönsson) med hustru och barn kommer inflyttandes frå Skellefteå lfs. De bosätter sig på Vistträsk nr 2. Sonen Olof Östensson tar över hemmanet, medan de övriga syskonen sprids i byarna runt omkring genom giften. Östen Jonsson dör 1775-04-19 i Vistträsk, 75 år gl (i husförhörslängden anges han vara född 1702).

276
Skragge / Äldre inlägg (arkiv) till 24 oktober, 2012
« skrivet: 2012-04-24, 23:54 »
Finns något känt belägg för att Simon Olofsson Skragge (i Nyenskans, Finland) hade en syster Brita?

277
Constantinus!
Jo, jag är medveten om dopvittnesuppgiften 1689-12-11 att hon anges komma från Umeå (eftersom det är jag som ansvarat för att ta fram alla dopvittnesuppgifter som finns på CD-skivan Piteanor). Jag skulle dock gärna vilja ha en originaluppgift att hänvisa till för hennes härstamning.  
Eftersom Anna Grubb är gift omkring 1680 (kanske till och med något år tidigare), motsägs det inte av uppgiften att Wilhelm Grubb bara har en dotter (Helena) i mtl 1678-87.
Finns det någon bouppteckning efter Wilhelm Grubb?
/Ulf H.

278
Anna Grubb
är gift med Nils Andersson Brenholm och bosatt i Öjebyn, Piteå landsförsamling. Vid sin död 1734-03-04 i Böle, Lövångers församling, anges hon vara 76 år 7 månader 12 dagar. Det innebär att hon är född ca 1657 och gift ca 1680. Men var är hon född och var har hon gift sig? Och vilka är hennes föräldrar? Tacksam om någon har upplysningar där även hänvisning till originalkälla ges.
Ulf Holmberg.

279
Lars!
Orten är Trundavan (ca 2 mil norr om Piteå stad).
Ulf H.

280
Något som geografiskt skulle passa bättre med Västerbottens regemente, skulle vara att orten är Norsjö i Västerbotten. Men det är bara ett långskott av mig, har inga belägg i övrigt. /Ulf H.

281
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 27 februari, 2012
« skrivet: 2012-01-03, 22:38 »
Hej Östen!
och tack för intressant svar. Fast ditt svar ger bara ytterligare frågor: Du säger att de inte fick några barn; menar du inga eller inga överlevande (och i så fall vilka födslar och dödslar finns?.
 
Att de anländer till Hudiksvall 1696 beror på att Christinas mor Malin Olofsdotter just blivit änka (1696-02-15) efter sin man Evert Andersson, bosatt i byn Böle i Piteå. Eventuellt är Malin Olofsdotter från Hudiksvall ursprungligen. Har du någon dödstid på henne eller övriga uppgifter om henne?
Mvh Ulf.

282
Hudiksvall / Äldre inlägg (arkiv) till 27 februari, 2012
« skrivet: 2012-01-03, 21:16 »
Christina Evertsdotter
 
I Hudiksvall gifter sig 1716-02-26 kronobåtsman Tobias Bern och Christina Evardidotter (Evertsdotter eller Edvardsdotter). Finns någon åldersuppgift eller födelsedata om denna Christina, och vad blev det av henne? (hon är död innan 1741 för då gifter Tobias om sig)
/Ulf Holmberg.

283
Älvsby / Äldre inlägg (arkiv) till 09 april, 2012
« skrivet: 2011-12-03, 10:48 »
Jan!
Vet inte hur pass intressant detta är, men i Pitebygdens Forskarförenings nyss utgivna skiva Piteporträtt 2012 finns ett 50-tal bilder (före 1930) med personer Långström. De verkar komma från Långnäs och Ersnäs(Nederluleå) samt Rosvik, Hortlax, Långträsk i Piteå landsförsamling, samt ett antal bilder med ofullständiga personuppgifter. Se mera info om skivan på www.piteforskare.se
Ulf Holmberg

284
Uleåborg / Oulu / Uleåborg / Oulu
« skrivet: 2011-11-28, 15:59 »
Viveca!
Emmanuel Sondell (som dör i januari 1809 i Uleåborg) är född 7/2 1776 i Piteå stad som son till stadsmålaren och organisten Olof Sondell (1748-1823) och hh Ulrika Fahlman (1735-1819).
Emmanuel är gift 25/3 1806 i Uleåborgs domkyrkoförsamling.
mvh Ulf Holmberg

285
Uleåborg / Oulu / Uleåborg / Oulu
« skrivet: 2011-11-27, 23:59 »
Viveca!
Kan du precisera lite mera vid familjen som flyttar till Uleåborg har för familjemedlemmar? Vad heter mannen och kvinnan, och har du något årtal på dem?

286
Lindgren / Äldre inlägg (arkiv) till 21 februari, 2012
« skrivet: 2011-10-10, 20:00 »
Hej May Britt!
och tack för ditt svar. Han finns alltså i Nordingrå 1846. Har du hittat honom i husförhörslängden där, eller i någon annan bok?
Sämjan med hustrun verkar inte varit så bra och han lämnar helt enkelt hustrun samt de små barnen och far från orten. Såsom min man förre musikanten Carl Lindgren begivit sin från orten, utan att hava någon  
omtanke om sina med mig sammanavlade barn, till vilkas underhåll han skrifteligen förbundit  
såg årligen bidraga, Så nödgas (?) alltså jag ödmjukast anhålla det Härads Rätten utse  
förmyndare, som bevaka mina barns rätt, och får jag därtill föreslå min broder Bonden Isac  
Andersson i Öjebyn. Piteå den 10 Februari 1829. /Anna Brita Andersdotter i Öjebyn (Piteå  
Häradsrätts dombok, AII:32-34).
Har du själv någon koppling till släkten Lindgren?
Mvh Ulf.

287
Jakob!
Anders Klumb är bonde på Sjulnäs nr 16 (enligt 1699 års numrering) och även borgare i Piteå stad (noterad i stadens mtl 1648-1678).

288
Lövånger / Äldre inlägg (arkiv) till 15 februari, 2012
« skrivet: 2011-08-31, 07:20 »
Maritha!
Tack för kompletterade information! Undrar just varför hennes föräldrar flyttade till Burträsk. Mvh Ulf.

289
Lövånger / Äldre inlägg (arkiv) till 15 februari, 2012
« skrivet: 2011-08-30, 15:14 »
Sara Pehrsdotter Blanck
Jag söker kontakt med någon som kan hjälpa mig med Sara Pehrsdotter Blancks föräldrar och härkomst. Hon är född 1752 (1742?) och före vigseln i Lövångers församling 1768-06-19 med Furiren (senare BataljonsAdjutanten) Olof Ersson Löfdahl (1734-1821) bosatt i Avan, Lövångers förs. Även efter vigseln är de bosatta i Avan, där alla deras barn föds mellan 1769-1794.
Har hon något släktskap med länsman Pehr Johansson Blanck? Tacksam för alla uppgifter om hennes härledning!
Ulf Holmberg.

290
Lindgren / Äldre inlägg (arkiv) till 21 februari, 2012
« skrivet: 2011-08-22, 12:48 »
Musikanten Carl Gustaf Lindgren, född 3 augusti 1795 i Gärde, Lövångers församling, Västerbottens län är inflyttad 1811 till Piteå landsförsamling tillsammans med föräldrar och syskon. 1819 den 25 april gifter han sig i Piteå lfs. Tre barn föds 1819-1827, men i häradsrättens protokoll 1829 framgår att han begivit sig från orten och lämnat hustru och barn efter sig.
 
Har någon stött på denne musikant Carl Gustaf Lindgren och kan lämna tips på vart han begav sig och vad som hände honom?
Mvh Ulf Holmberg}

291
Planting / Planting
« skrivet: 2011-08-17, 21:29 »
Erik Michelsson Planting förekommer som borgare i Piteå stad 1643-1652. En av hans söner blir rådman i Torneå, men var tar han själv och hustrun vägen? I Piteå stads mantalslängd är han gift, troligen född omkring 1600-1610. På nätet förekommer en felaktig uppgift att han avlidit i Pitholm 1651.
 
Tacksam för alla upplysningar! Ulf Holmberg, Piteå.

292
06 - Födelseförsamling okänd / felaktig / Österbotten
« skrivet: 2011-07-16, 22:09 »
Den länk jag föreslog ovan fungerar tydligen inte, men gå in på google och skriv hemma hos Tomas i Piteå så hamnar ni på Tomas Carlssons hemsida och kan läsa om Johan Gabrielssons finska rötter. /Ulf.

293
06 - Födelseförsamling okänd / felaktig / Österbotten
« skrivet: 2011-07-16, 07:41 »
Kent!
Jag tror man ska ta angiven födelsetid (1674) med en stor nypa salt. Vi har tidigare sett att födelsetid kan förskjutas flera år åt båda hållen, så flera år måste troligen genomsökas.
Namnet är troligen normaliserat av oss från Hindrik till Henrik. Problemet är bara att i de finska böckerna har prästen gjort sin tolkning av namnet (Pertti blir Bertil t.ex), vilket kan göra det svårt att hitta rätt.
Se gärna på Tomas Carlssons hemsida www.biphost.spray.se/tomas.c/   Hemma hos Tomas där han under rubriken Johan Gabrielsson berättar om sina forskningar av en anfader från Finland.
Mvh Ulf H.

294
06 - Födelseförsamling okänd / felaktig / Österbotten
« skrivet: 2011-07-15, 14:38 »
Kent!
Så här står det i vår Hortlaxskiva (som är en skiva över alla fastigheter i Hortlax by 1539-1930, med alla familjer som passerat revy, kartor, fotografier, bilder på gårdar):
Hortlax 16:34
Ägare åren 1718 - 1728 5/16 mtl
Henrik Johansson f 1674 i Österbotten d 1753-03-22
ifrån Gamla Karleby, Finland
Hustru Anna Hansdotter f 1669 i Roknäs d 1755-04-25
 
Denna skiva är ytterligare en produkt som vi inom föreningen sammanställt och som säljs via föreningens hemsida www.piteforskare.se
 
Mvh Ulf Holmberg

295
Moritz / Moritz
« skrivet: 2011-07-09, 21:00 »
Per Olof!
Jag tror kort och gott att det står utrikes 1836 på Carl Leonard. Mvh Ulf H.

296
Moritz / Moritz
« skrivet: 2011-07-06, 23:30 »
Per-Olof!
Något flickebarn med det namnet finns inte fött i Piteå aktuell tid.
Jacob Unaeus och hh C M Nessler finns i Piteå stads mtl mellan åren 1791-1809 och fem barn är antecknade i födelseboken, men ingen dotter med ett namn som liknar Jaqvelle eller Jaquette. Så hon måste vara född någon annanstans. Vart flyttade de och befann sig 1810?
Mvh Ulf Holmberg.

297
Sondell / Sondell
« skrivet: 2011-07-02, 20:47 »
Den Anna som är gift med Erik Mårtensson på Pitholm, heter Mårtensdotter i efternamn. Troligtvis vår Erik Mårtenssons syster. T.ex är Erik Mårtensson i staden och hans hustru dopvittnen vid deras dotter Britas dop 1708-02-17.
 
Erik Mårtensson i Pitholm blir utskriven soldat 1710 (Räf) och dör 1710-06-00 (hela Piteå kompani fraktades till Nymynde detta år).

298
Sondell / Sondell
« skrivet: 2011-07-02, 17:46 »
Karin!
Jag skulle vilja se din bevisning för att Erik Mårtensson kom från Nysätra! För mig verkar han komma från Pitholm (förstärks av dopvittnesuppgifter, samt att även andra släktingar i Pitholm tar sig namnet Nyström!).
Mvh Ulf.

299
Sondell / Sondell
« skrivet: 2011-07-02, 09:45 »
Karin!
Det är nog för tidigt att ropa hej då Pitholm, för följande uppgifter finns i rådhusrättens protokoll:
 
I borgarlängden 1707 sägs om Erik Mårtensson:  över 30 år. Rådman Fabriti måg, från Piteå socken.  
Varit soldat och haf. överstens avsked. Sedan gått båtsman vid Luleå silverbruk.
 
Sist förekom en bondeson ifrån Pitholmen, Erik Mårtensson bend anhållandes han kunde få vinna burskap, det honom och beviljades, avlade alltså sin ed, och utfäste till Staden 24 dr kmt. Hans löftesmän är Erik Simonsson och Jöns Burman (Piteå RR 1699-04-29).
 
Mvh Ulf H.

300
Sondell / Sondell
« skrivet: 2011-07-01, 16:58 »
Karin!
Uppgifterna behöver inte vara motstridiga ändå. En borgare Erik Mårtensson finns i Piteå stad, död 1731-12-16. I mtllängden, på hans rad, återfinns åren därpå (1732-1733) Anna Fabricia (mest troligt hans änka).
Hon är omgift 1733-01-09 med Jonas Dahlin.
 
Vid Erik Fahlmans barns dop finns följande dopvittnen:
Ulrica, född 1735-12-20, dopvittne Lars Nyström
Anna, född 1740-09-11, dopvittne Helena Nyström
Könkik, född 1744-07-23, dopvittne Anna Nyström
 
Troligtvis är de syskon till Erik Fahlmans hustru Brita(Birgitta) Nyström, eftersom Erik Mårtensson i Piteå stad bl.a får barnen:
Brita f 1717-12-15  (Erik Fahlmans hustru?)
Helena f 1725-01-23
Anna f 1728-12-22
Dopvittnet Lars Nyström kan vara äldre och född innan de kom till Piteå.
Varför alla barnen kallar sig Nyström vet jag inte; det kan vara för att markera avståndet till moderns nye man.
Mvh Ulf H.

301
Burträsk / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2011
« skrivet: 2011-06-27, 08:33 »
Jakob!
Eftersom det var olagligt att bli med barn utan att vara gift, blev regelmässigt kvinnan instämd till domstol. Detta kunde ske så snart hon uppenbart var havande, men oftast vid närmaste tinget efter barnets födelse.
Ofta angav kvinnan vid domstolen vem som var fadern, och denne kunde då erkänna eller neka (med ed).Nekade han, friades han ofta, men många gånger erkände mannen:det var nog ganska svårt att hålla känslorna/förhållandet hemligt för alla runtomkring.
Så rådet är: läs igenom det/de ting som finns under aktuell tid i den aktuella häradsrätten.
Mvh Ulf H.

302
Piteå landsförsamling / Piteå lfs C1:2 s186 1739
« skrivet: 2011-06-25, 15:54 »
Kristian!
Får jag en lite bättre anvisning om var uppgiften finns (födelse- vigsel- dödbok? eller husförhörslangd?) ska jag nog kunna hjälpa dig.  
Mvh Ulf H.

303
Sondell / Sondell
« skrivet: 2011-06-23, 13:01 »
Karin!
Du skriver så här om Ulrica Fahlman: Olof Sondells hustru Ulrika Fahlman, hennes morfar heter Erik Mårtensson och mormor Anna Larsd. Fabricia.  
Ulrika Fahlman föds 1735-12-20 i Piteå stad. Som föräldrar anges Erik (Köniksson) Fahlman och Birgitta Nyström. Jag får inte det att gå ihop med dina uppgifter. Kan du utveckla?
Mvh Ulf H.

304
Carina!
I din punkt 3 anger du att Olof Bodin skulle vara en son till Olof Olofsson Kråka. Skulle vara intressant att få höra vilka källor som anger detta. Jag har aldrig sett den uppgiften någonstans. Ulf H.

305
Lehn / Lehn
« skrivet: 2011-06-13, 22:14 »
Karin!
Spännande med Per Lehns bouppteckning! Var har du hittat den? När och var dog han? Och vad står på första sidan gällande släkten (arvsberättigade)? Har du någon källhänvisning till bouppteckningen?
 
Israel J Lehn försvinner med hustrun från Piteå omkring år 1700. Någon som vet vart och när de avlider?

306
Norell / Norell
« skrivet: 2011-06-13, 13:27 »
Eric Norell.
 
I Nils Burmans fortsättning på Johan Bures anteckningar anges på sid 368-369 Sophia Helena (Burström) vara gift med Eric Norell, herrgårdsfogde.
Vem är denne Eric Norell?
Tidsmässigt bör de vara gifta på 1750/60-talet. Ovisst var de är bosatta, men Sophia Helena är dopvittne vid ett par tillfällen i Nora församling, Västernorrland.
Kan någon ge fler upplysningar om dessa personer är jag tacksam! /Ulf Holmberg

307
Lehn / Lehn
« skrivet: 2011-06-13, 09:10 »
Karin och Erik!
Uppgiften att han härstammar från Södermanland och Södertälje finns i domboksprotokoll vid Piteå Rådhusrätt och kan således bekräftas finnas på ett originaldokument och inte bara i litteraturen.
 
Att han var av judisk börd finns ingenstans belagt; enda kopplingen till jude är att både för- och efternamnet ger mycket träffar med judisk koppling på internet. Vilket alltså inte är bevis för någonting i denna fråga.
 
Han är tobaksbesökare, både i Piteå stad, och före det (1675) i Umeå stad. Men härkomsten, den ligger i dimma ännu ...

308
Joan!
There is no such child born in Piteå 1824. What do you know about her?

309
Göran!
Vigseln finns i Piteå landsförsamlings lysnings- och vigselbok. Lysning görs 1818-09-20 och vigseln äger rum 1818-10-04. Han anges som Justitie Kanslern och Riddaren av Kungl. Nordstjärneorden och hon tituleras änkefru Kaptenskan.
Mvh Ulf Holmberg

310
Tobaksbesökaren Israel Leen.
Israel Leen finns antecknad i Umeå stads mantalslängd 1675, noterad som ogift. Han flyttar sedan till Piteå, gifter sig där och blir bosatt i Piteå stad till mitten/slutet av 1690-talet.
Finns fler upplysningar att få om honom från tiden i Umeå? Johan Nordlander anger att han kommer från Södertälje, men det har varit utan resultat att leta honom där. Har någon löst hans ursprung och tidigare släktled?
Ulf Holmberg i Piteå

311
Lehn / Lehn
« skrivet: 2011-04-16, 18:50 »
Israel Lehn, borgare i Piteå i slutet av 1600-talet, anges utan angivande av källa komma från Södertälje. Har någon kunskap om Israel Lehn före han blir borgare i Piteå; hans härkomst och härstamning? Tacksam för alla svar! Ulf Holmberg

312
Norman / Äldre inlägg (arkiv) till 17 februari, 2012
« skrivet: 2011-01-03, 22:39 »
Anna Norman, änka efter fänrik Olof Lund (död 1712)vid Jämtlands regemente, finns från mitten av 1730-talet i Härnösand men flyttar därifrån 1743. Vet någon var hon tar vägen?
Ulf Holmberg

313
Piteå / Äldre inlägg (arkiv) till 14 augusti, 2011
« skrivet: 2010-12-18, 19:52 »
Per!
Erik Månsson Sterner är gift 1651. Hustrun heter Johansdotter och är född ca 1626, död senast 1685 (för då gifter Erik om sig).
Det yngsta av hans barn som vi noterat är sonen Måns född 1669. Att Gustavus Sterner, som är inskriven 1692 vid Härnösands trivialskola, kan vara född tidigare än 1680 verkar ju inte omöjligt (såvida du inte har en exakt åldersuppgift på honom?). Om han är född 4-5 år tidigare (1675-1676) finns ju möjligheten att han är en son till Erik Månssson Sterner. Vi har bara inte noterat honom i Piteås födelse och dopbok. Hustrun skulle då vara ca 41 år vilket också ligger inom det rimligas gräns.
 
Sonen Johan (som vi anser som äldste son till Erik) gifter sig först 1681 med Catharina Östensdotter Örnkloo från Luleå och äldsta barn till dem har vi noterat är sonen Erik född 1683-01-08.
Mvh Ulf Holmberg.

314
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs AI:2 sid 66
« skrivet: 2010-11-24, 10:24 »
Jan!
Första textrutan anger: svag till minne och förstånd. lever stilla
1679 systern Sara            (omdömet torde avse Brod. Johan på nedre textrutan)
 
Andra textrutan anger:
1695 Erik Jonsson
1691 hustrun Karin
 
1728 sonen Samuel Ersson
1724 hustru Lisbetha Persdr
 
1731 Brod. Johan
 
Varsågod för tidigare svar. Hur går det med Piteanor 2011?

315
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs AI:1 sid 317
« skrivet: 2010-11-23, 07:15 »
Jan!
Det står modern hust Märit (el Märet). Mvh Ulf H.

316
Jan!
Margeta Eriksdr i Svensbyn, fadern Erik Skarp, m(odern) = bilden klippt så det syns inte.
Ett tips är att du skaffar dig CD-skivan Piteanor 2011 (nytt släppt) så kan du få mycket hjälp. Se under Pitebygdens forskarförening!
Mvh Ulf H.

317
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs CI:2 1735
« skrivet: 2010-11-21, 22:22 »
Jan!
Första födelse/dopnotisen säger: Elias Eliassson i Rosvik,fadern Elias Rigertsson, modern Margareta.
Andra notisen: Erik Ersson i Svensbyn, fadern Erik Matsson, modern Malin.
Tredje notisen: Erik Ersson i Porsnäs, fadern Erik Johansson, modern Kerstin.
Hälsningar, Ulf H.

318
03) Osorterat / Anders Strands dotter Helena
« skrivet: 2010-11-10, 21:57 »
Håkan!
Eftersom fadern sägs vara soldat Anders Strand, så hittar du födelseorten om du för den aktuella församlingen går in i mönsterrullan aktuellt år. Där framgår vilken ort som soldatroten Strand är belägen i.

319
Maritha!
Tack för ditt inlägg som visar Umeåhärkomst rakt bakåt. Men det skulle varit behövligt med lite bevisföring att hänga upp detta på. Jag känner att jag vill inta en kritisk hållning till uppgifter utan stöd av namngivna källhänvisningar. Mvh Ulf.

320
Kröger  
Jag söker information om släkten Krögers i Umeå härkomst. Har läst Örnbergs sammanställning som börjar med Mikael Nilsson Kröger (död 1696). Vidare sonen Nils och dennes son Nils, som på 1740-talet blir borgmästare i Piteå stad. Vad vet man om dessa tre generationer Kröger samt om släkten Krögers tidigare led? Finns någon koppling till Kröger i Gävle och Finland (Uleåborg)? Mycket tacksam för svar. /Ulf Holmberg i Piteå.

321
Kreuger / Krüger / Kröger / Kreuger / Krüger / Kröger
« skrivet: 2010-10-26, 07:44 »
Kröger Jag söker information om släkten Krögers i Umeå härkomst. Har läst Örnbergs sammanställning som börjar med Mikael Nilsson Kröger (död 1696). Vad vet man om tidigare led? Finns någon koppling till Kröger i Gävle och Finland (Uleåborg)? Mycket tacksam för svar. /Ulf Holmberg i Piteå.

322
Porselius / Portselius / Porselius / Portselius
« skrivet: 2009-01-11, 19:07 »
Jag söker ledtrådar efter Nils Por(t)selius, handelsman ca 1640-60 talet.
I Bureus nedteckning av sina förfäder, anger han på sid 304-305 att Måns Jöransson i Lillpite (Piteå landsförsamling, Norrbottens län), 1601 berättat om denna släktgren för honom. Bland annat har Måns sonen Johannes Magni i Stockholms skola 1601.
 
Denne Johan Månsson äger Lillpite nr 2 åren 1611-38 och är skriven i Piteå stad 1623-38. Gift med Dorotea. Ett av deras barn - Margareta - anges (av Nils Burman?) vara gift med handelsmannen Nils Por(t)selius. Tidpunkten bör vara i mitten av 1600-talet.
 
Har någon upplysningar om Nils Por(t)selius: härkomst, data, var han varit handelsman etc.? Alla upplysningar är av intresse. Mvh, Ulf Holmberg.

323
Älvsby / Älvsby AI:3 1830-39 sid 67 GID 1995.10.30800
« skrivet: 2009-01-06, 18:31 »
Informationen avser hans änka: Njuter understöd av socknen.

Sidor: [1]