ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Anders Modig

Sidor: [1]
1
Tack för den pusselbiten!

2
Stort tack Maud och huggorm för snabba svar! Det har gjort min dag, jag har länge gått och grunnat över den här texten.

3
Anteckningen i kyrkoboken rör gravplats i Marbäcks kyrka för Lars Björkman i Bäckagården som förolyckades på sjön Åsunden 18 mars 1708. Trots idoga försök lyckas jag bara tyda fragment av texten och undrar om jag kan få hjälp med läsningen den här vägen. Jag uppfattar texten som att det är en begäran från änkan Annika Hugosdotter vilken beviljas med vissa villkor(?). Ev handlar det också om någon betalning/gåva (6 Riksdaler?) som kanske är kvitterad i marginalen? Lars var fältväbel och gästgivare.

4
Hultsjö / SV: Vad hände korpralen Måns Hult?
« skrivet: 2019-06-06, 22:27 »
Stort tack Åke för de snabba svaren och för hjälpen att ta fram rätt handlingar!

5
Hultsjö / Vad hände korpralen Måns Hult?
« skrivet: 2019-06-06, 15:48 »
Måns Larsson  föddes 1750 (var?) och antogs som soldat med namnet Hult 1775 vid Kalmar Regemente, Västra härads kompani, rote 76 Hylte i Hultsjö socken. Han vigdes 1777 med pigan Lisken Swensdotter. Enligt Generalmönsterrullorna 416 (Bild 343) och 417(Bild 333) blev han "Benådad med Medalj för Tapperhet till sjöss", dock framgår inte i vilket sammanhang. Jag antar att det bör ha varit vid någon kommendering till skärgårdsflottan och mellan 1797 och 1802. Det verkar som att Måns dog 1810 eller strax före. Generalmönsterrullan 417 för år 1806 är den sista där han nämns. I rullan 418 för år 1817 har hans efterträdare på roten drygt sju tjänsteår. Det står inget om att Måns med sina 30 tjänsteår fått avsked med underhåll, vilket han borde varit berättigad till, inte heller att han avlidit. I kyrkböckerna försvinner han. Jag hittar inget i dödboken och sista husförhörslängden där han nämns är Hultsjö AI:9 1804-1808 sid 209. I AI:10 1809-1815 sid 279 står att Enkan Lisken Swensdotter flyttat till Löfshults backstuga 1810 med de yngsta barnen. Vad hände Måns Larsson Hult? Och var föddes han?

Även för Måns svärson Peter Jonasson Holst finns några frågetecken. Han var också soldat vid Kalmar Regemente, Västra härads kompani. Rote 72 Holm (torpet  Högarör) från 1798. Han föddes den 14/4 1778 i Svenarum enligt husförhörslängd Hultsjö AI:11 (Hittas inte i Svenarum).  Peters soldattid blev relativt kort. Precis som för hans svärfar är det ett glapp i generalmönstringarna mellan 1806 och 1817. Generalmönsterrullan 417 för Kalmar regemente 1806 (bild 332) är den sista där Peter Holst finns med. Hans efterträdare i rullan 418 för 1817 har då fyra års tjänstetid. Det skulle kunna tyda på att Peter lämnade sin tjänst omkring år 1813. Han skulle då varit ca 35 år med 15 tjänsteår vilket knappast skulle berättiga honom till något underhåll. Det finns ingen uppgift om varför han lämnat, frivilligt eller påtvingat. Av husförhörsböcker och födelseböcker framgår att familjen fanns kvar på soldattorpet Högarör fram till ca 1813 och att avskedade soldaten Peter Jonasson Holst med familj sedan flyttade till torpet Källäng och därefter en backstuga under Häggatorp södergård, militieboställe. Peter avled där 70 år gammal den 20 maj 1848. Går det att få fram något mer om hans avsked från regementet och hans födelseplats?   

7
Stort tack för hjälpen. Finska kriget ger också en förklaring till att Jonas med flera i kompaniet blev "commenderade på galeren Tessin(?)" enl GMrullan 372 1741-1742 bild 207 sid 24.

8
Jonas Björn var soldat vid livkompaniet rote 41 åren 1740-1775. Han fick avsked vid generalmönstringen 1775 och i rullan 378 bild 35 finns en notering som jag inte lyckas tyda i sin helhet. Inte heller texten direkt efter hans namn kan jag läsa. I rullan 379 för 1778 finns ungefär samma notering om Jonas i bild 29 sid 41 i samband med att roten återbesätts. Tacksam för hjälp att tyda dessa båda texter helt. Jag själv har inte kommit längre än att han fått avsked med dubbelt underhåll, att han deltagit i sjöslag under pommerska kriget och blivit skadad på något sätt.

9
Tack Leif för ditt svar. Jag har stött på flera felskrivningar bland mina anor. Det är inte så märkligt, men kan ställa till en del problem när man skall leta sig bakåt i släktleden. Tack också för läshjälpen!

10
Har Maria Pehrsdotter i Getteryd född 1750 förväxlats med sin syster Maria född 1753 i kyrkböckerna?
Drängen Petter (Pehr,Peter) Larsson från Sundsholm och Järsnäs sn gifte sig den 9 maj 1784 med pigan Maja (Maria) Pehrsdotter uti Getteryd, Svarttorps sn (Svarttorp C1 bild 178). Men vilken Maria var det egentligen?
Hos Pehr (Per) Månsson och Kierstin i Getteryd föddes Maria den 10 jan 1750 (Svarttorp C1 bild 85/sid 162), vilket stämmer överens med födelsedatum i husförhörslängderna för torpet Jonsbo där Petter och Maria kom att bo (Svarttorp AI:4 bilderna 112 och 206). Maria dog den 25 mars 1808 vid 58 årsålder (Svarttorp C2 bild 30/sid 53) Den angivna åldern stämmer med födelsetidpunkten och dödsfallet noteras också i AI:4 bild 206. Men är det rätt Maria som avses i dödboken och i husförhörslängderna för Jonsbo?
Av Svarttorp CI bild 94/sid 181 framgår att Per Månsson och Kierstin Persdotter fick ytterligare en dotter som fick namnet Maria. Hon föddes den 12 nov. 1753. Det är osannolikt att hon skulle fått namnet Maria om hennes äldre syster fortfarande var i livet. Jag har dock inte hittat någon avliden Maria från Getteryd i dödboken under perioden 1750-1753. Men i husförhörslängden för Svarttorp Getteryd AI:2 åren 1750-1754 bild 43 är den första Maria överstruken och den senare Maria tillagd.
Talar inte detta för att Maria(Maja) som Petter Larsson gifte sig med och som dog 1808 i själva verket var den yngre systern född 1753? Har någon hittat någon annan uppgift eller vet något om vad som hände den äldre systern? Jag skulle också vara tacksam för hjälp med texten vad avser dödsorsaken i dödboken för Maria (C2 bild 30/sid 53).

11
Fryele / SV: Fryele
« skrivet: 2017-08-15, 22:12 »
Tack för tipsen, det blir lite att bita i  :)

12
Fryele / SV: Fryele
« skrivet: 2017-08-13, 20:34 »
Tack Marianne! Utmärkt jobb och ytterligare frågor uträtade. Jag har nu kunnat följa Magnus anor ett par generationer på moderns sida. Hon kom från Gallnås Östergård i Fryele och där bodde Magnus föräldrar fram till 1806 eller 1808 då de flyttade till Hånger där Magnus föddes. Att hitta fadern Peter Jonasson Solbergs anor verkar lite knepigare. Han uppges vara född i Värnamo 1874 och där brann ju kyrkböckerna upp på 1800-talet. Jag har noterat att det i Värnamo fanns en orgelnist och tillika orgelbyggare vid namn Jonas Solberg. Namnet gör honom intressant som en tänkbar far eller åtminstone släkting till Peter. Jag har ännu inte hittat någon tråd att nysta i för att komma vidare, men din användning av häradsskrivaren ger mig en tanke att pröva. Jag har inte använt den typen av material tidigare.

13
Fryele / SV: Fryele
« skrivet: 2017-08-11, 20:05 »
Stort tack Marianne! Det här har löst mitt bryderi. Fel födelsemånad uppstod vid flytten till Fryele och födelsesocknen blev fel för framtiden genom ett misstag i Fryele Al:7 där den anges lika med moderns.

14
Hylletofta / SV: Håkan och Stina Håkansdotter i Hylletofta
« skrivet: 2017-08-11, 18:03 »
Tack Elov! Både för snabbt svar och rätt familj. Nu är det "bara" att nysta vidare.

Vänliga hälsningar
Anders

15
Hylletofta / Håkan och Stina Håkansdotter i Hylletofta
« skrivet: 2017-08-11, 12:01 »
Varifrån kom Håkan och hans dotter Christina (Stina)? Fanns det någon mor till Christina?
Det enda jag hittar om Christinas föräldrar och födelse är texten i bifogade bild från födelseboken Hylletofta B1:1 sid 49 år 1752. Här läser jag ”1 juli föddes Håkans barn i …. och döptes den 2 juli N[amn] Christina ”. Härefter följer en uppräkning av de sex dopvittnena. Håkan nämns bara med förnamn och ingen moder. Håkans hemvist är svårtydd, jag får den till Klockargård, men hittar ingen Håkan där i husförhörslängderna. Tre av dopvittnena är från samma plats som Håkan.

Kan någon bringa mer ljus över Håkan?

Anders Modig

16
Fryele / SV: Fryele
« skrivet: 2017-08-11, 11:20 »
Var och när föddes Magnus Pettersson Böhm?
Magnus antogs som soldat 11 nov 1834 och bodde på soldattorpet Malmboholm (rote 93), Mjöhult Norregård i Fryele under hela sin soldattid som slutade 1865, då han som gratialist flyttade till backstugan Norrkull tillsammans med sin hustru Britta Stina Carlsdotter. Han dog 21 april 1898 89 år gammal.
Jag hittar inga säkra uppgifter om Magnus före 1831. Enligt husförhörslängder från Fryele efter 1830 är han född där den 13 december 1809 men enligt soldatförteckningen för rote 93 i boken Mo Härads kompani är han född i Hånger den 23 december 1809, enligt generalmönsterrullan 1865 är han född den 13 december-ort ej angiven. Inget av dessa datum kan bekräftas av födelseböckerna för respektive socken. Däremot kan man hitta två Magnus Pettersson som föddes på andra datum i Hånger 1809, nämligen den 22/1 respektive den 13/2. Varken skriv-, läs- eller minnesfel kan uteslutas. Kanske är Magnus den son som föddes hos brukaren Peter Solberg och hans hustru Ingrid Svensdotter i Hånga Skattegård den 13 februari 1809? Den 9 mars 1813 flyttar hela familjen – man, hustru och fyra barn – till Fryele, men var där?
Kanske är Magnus också den skomakarlärling Magnus Pettersson som noteras utflyttad den 24 oktober 1828 från Mjöhult i Fryele till Hagshult och/eller den sjudardräng som noteras inflyttad till Hagshult från Fryele den 31 oktober? Skulle han i så fall ha varit skomakarlärling i Fryele och försökts sig på som sjudardräng i Hagshult?
År 1831 är vi på säkrare mark. Det året flyttar drängen Magnus Pettersson (noterad som född i Fryele 13/12 1809) från Fryele till Brunnstorp i Nydala. År 1832 flyttar Magnus vidare till Nydala säteri och sedan till Fryele 1834.
Enligt en personlig o färgstark skildring av Magnus Böhm i en familjeberättelse som skrevs på 1930-talet av ett emigrerat barnbarn, August Modig (1875-1939), ska Magnus också ha varit smed. Den uppgiften har jag inte funnit bekräftad i någon annan källa. August Modigs berättelse finns översatt och publicerad i en artikel i Värnamo Nyheter 26 okt 1965, tyvärr i något stympat skick.
Tacksam om någon kan hjälpa till att kasta ljus över Magnus tidigare liv och anor och ev yrke vid sidan av soldatskapet. Hans hustrus liv och anor har varit betydligt enklare att följa.

Anders Modig

Sidor: [1]