ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Peter Johansson

Sidor: [1]
1
Tving / SV: Bengt Ennorsson i Måstad
« skrivet: 2020-05-17, 11:28 »
Hej igen,

Tack för notiserna, ibland är släktskapen lite flytande i domböckerna. Det kanske kan vara svågern Erik i Fiskestad som är far till Staffan Eriksson.

/Peter

2
Nässjö / SV: Fänriken Håkan Philipsson Blom
« skrivet: 2020-04-21, 19:18 »
Hej,

Jo exakt har också kollat Amund Philipsson från Anvarp till Lövfälla.

Han säljer faktiskt gården tidigare,

SVAR dombok Tveta 1655-1664 bild 24 1655
Amund Philipsson säljer sin gård Lövfällan till Måns Månsson och hans hustru

Sedan ett gäng strödda noteringar,

Norra Vedbo 1632, bild 870
Bengt i Kappela klagade att hans legodräng Jon Philipsson har
belägrat hans dotter Sigrid Bengtsdotter...

Norra Vedbo 1633, bild 1210
Samma dag anklagdes Jon Phlipsson barnafödder uti Wärnamos
giäld, för tjuveri...

Har inte hittat någon Filip i Värnamo.

Finns en Philip i Fröreda, Järeda
död 1665 enligt a/1 bild 36
Filip Jonsson född ca 1575

En änka Ingeborg Philipsdotter i Dala Södregård, Järsnäs socken omnämns i domboken 1687

En Philipus i Hagrida nämns i Norra Vedbo dombok 1627 bild 34

Lh 1610:10 bild 19 Västra härad, Ramnakvill socken
En Philip på frälse

Rotering 1628:114 bild 138
H. Clas Christersson, Askeryd socken
Philipus i Hagrida

Rulla 1630:2 bild 138 Jönköpings regemente, rulla på soldater som följer med proviantvagnen
Philiphus Andersson

3
Nässjö / SV: Fänriken Håkan Philipsson Blom
« skrivet: 2020-04-19, 19:52 »
Hej,

Tack vare den ganska ovanliga patronymen, så bör det vara samma person.

Visingsborg 1646, bild 3080 Vista tingslag
Håkan Philipsson i Kitelstorp anklagades för det han havar begått
mökränkan med Anna Larsdotter i Hulan, född av äkta säng och intet
vill taga henne till äkta, varföre efter det 3. Cap. i Gift. B. böter
han 40 $

Visingsborg 1648, bild 3560 Vista härad
Lars i Önnarp skall leverera h. Brita i Tolarp ett svärd igen, som han hade
i pant för 1 Rdr, vilken Rdr en soldat Håkan Philipsson betalade.

Det bör vara Kättilstorp och Tolarp i Skärstad socken. Jag har inte hittat någon Filip eller Håkan Filipsson i mantalen för hela Vista härad.

I Tveta härads dombok 1682 anklagas dottern Kerstin för att ha stulit och sålt dessa till Amund Filipsson i Lövfällan. Amund är nämndeman och bor i Lövfällan, Svartorp socken. Jag har inte noterat bild/sidnr, men kollar om Tvetas domböcker och är i slutet av 1681 nu. Så snart där igen...

Svarttorp kyrkoräk. bild 11 1698
D. 1. p. Pascha Testemente efter sal. Amund Philipsson i Löffälla 2 riksdaler 8 öre
Item Bårekläds. penningar 12 öre

Denna Amund kan mycket väl vara en farbror till Kerstin.

/Peter


4
Tving / SV: Bengt Ennorsson i Måstad
« skrivet: 2019-12-10, 22:05 »
Tack Jörgen för uppgifterna.

Får titta närmare på domboksnotiserna, då jag skaffar AD igen.

/Peter

5
Nässjö / Anders Gudmundsson i Ingarp
« skrivet: 2019-12-09, 09:49 »
Hej,

Iallafall från 1630-talet till och med mantal 1656 finns Anders Gudmundsson i Ingarp. Till 1650 hette hustrun Ingrid, från 1652 Karin (Nilsdotter).

Vet någon vart de flyttade efter 1656?

/Peter

6
Berg / Snickaren Per Nilsson
« skrivet: 2019-12-02, 14:36 »
Hej,

Vet någon något om snickaren Per Nilsson som ska vara bosatt i Berg socken 1704.

Var i socknen vet jag inte, han är född i Tofta by, Flisby socken 1664.

/Peter

7
Tving / SV: Bengt Ennorsson i Måstad
« skrivet: 2019-11-26, 12:55 »
Jag har Staffan Eriksson på Edshult iallafall från 1625. Han dog 1668 i Pamparp, Edshult. Han har gifta barn redan i mantalet 1643. Så han bör vara född rimligtvis före 1600.

Det kan vara så att Enars hustru var gift med en Erik före/efter honom. Ett mindre troligt alternativ är att Staffan egentligen hade patronymet Enarsson. Men valde av någon anledning att använda Eriksson.

8
Tving / SV: Bengt Ennorsson i Måstad
« skrivet: 2019-11-26, 09:48 »
Hej Lars,

Ett stort tack för detta. Det är så att jag har en ana Staffan Eriksson. Han var Axel och Johan Oxenstiernas fogde på säteriet Edshult i Edshult socken. Han kallas alltid Eriksson, aldrig Enarsson.

Efter att han dött börjar sönerna bråka om arvet.

Dombok 1672 bild 1550 Södra Vedbo
Erÿk Staphansson i Siöarp och Edshulta sockn klagar öfwer sin broder Axell Staphansson dett han uhti Blekinge hafwar försåldt hans arfweiord uthi en skatteiord efter deras faderbroder Bengt Ennorsson i Mastan och Twing sockn och derföre skulle hafua upburit 30 $ silf. mÿnt
Axell nekar att han aldrigh hafuar tagit nogre penningar uppå förbemälta gård wÿdare
ähn såsom han ähr med Bengt Ennorsson för sin egen person allenast förlÿckt der andras rätt
häruthinnan förbehållen och oprejudicerade och så wÿda förstås dessa 30 $ silfvermÿnt
uthan deras sal. fadersbroder hadhe sielf uthi sin lifstidh bortsåldt sin dehl uthi förbemälta
Mastan och är der uppå fastebref ågångit. Resol. Erÿck Staphansson som inproberar
Axell Staphansson hwar och insaga uthi detta måhl förskaffa sigh till nästa tingh bettre
beskiedh Imedlertidh pratendera parterna uppå Injurier Expenser och skadeståndh.

/Peter

9
Tving / Bengt Ennorsson i Måstad
« skrivet: 2019-11-25, 10:00 »
Hej,

Någon som vet något om Bengt Ennorsson i Måstad?

Han är död före 1672, finns i stolslängden 1643.

10
Vena / Svinhult och Dalsebo
« skrivet: 2019-11-01, 20:27 »
Vet någon hur dessa personer hänger ihop?

Börje Anderssons svärfar är väl Nils Persson i Dalsebo. Där finns även en Olof som kan vara gift med en annan dotter till Nils Persson.

Dombok 1699 Sevede, bild 500 nr 19
Bewilliades fasta på 1/4 Swinhult för
Börie Andersson och sonen Anders Böriesson.
Den de löst af Nils Larsson och Olof Swänsson i Åby, Swän Böriesson i Sandwik,
Hindrick Olofsson i Blistena och Per Olofsson i Jutorp för 120 Cr kopp. mt.
uppbuden d: 23 Januari, 14 Juni och 27 Sept: 1697

/Peter

11
Schylander / Schylander
« skrivet: 2015-08-13, 20:33 »
Ser att Staby säteri i Giresta ägdes av släkten Soop.  
 
Beata Åkesdotter (Natt och dag) var först gift med Carl Mattiasson Soop af Limingo. Så då kan det säkert vara Johan Skylanders bror som dör på Staby.

12
Schylander / Schylander
« skrivet: 2015-08-13, 20:24 »
Lars Svensson hade säkert också dottern Gunilla Larsdotter
 
Norra Vedbo 1673 bild 2050
Gunilla Larsdotter i Skyttlingebäck ska betala till
kyrkoherden Per i Askeryd för att ha lupit ur tjänsten.
 
Lars Svenssons farmor tror jag hette Gunilla Nilsdotter. Hon finns på frälsegården och dottern är då döpt efter farmor.
 
Boskapslängd 1624 bild 17 Frälse
Håkon i Skötlingebäck
Swen ibidem
 
Boskapslängd 1628 bild 234
Swen i Skÿtlingebäck
Gunnil ibidem
 
Lh 1630:14 bild 73 Rotelängd för Askeröds socken, frälse
Suen i Skÿtlingebäck
Bild 74 husfattiga, gamla, förlammade
Håkan i Skÿtlingebäck 70 år
 
Boskapslängd 1635 bild 117 Frälse
Swen i Skÿtlingebäck
Gunnil ibidem
 
Bild 398 mantalslängd
Swen i Skÿtlingebäck 3
Gunill ibidem 1
 
Mantal 1644 Norra Vedbo delen, Frälse
Swen Håkons: Skyttlingebäck
h: Sigrid Olufsdot
h: Gunnell Nilsd
Piga Karin Swensdot
 
Mantal 1650
Sven Håkansson i Skyttlingebäck
h. Sigrid Olofsdot
Son Lars Svensson
 
En annan dotter Elsa dog 1677 i Skyttlingebäck.
 
Ja det är möjligt Östgötaminne har fel angående Håkan/Haqvinus. Han är dopvittne i Flisby 1692 och bor då i Skyttlingebäck.
 
Flisby 1692, bild 37/sid 67
Doca XI Trinit christnades Bengts barn i Roskog Lars bd
Testes: Högwälb. Fru Marg. Hillevig Kyle till Knutstorp, Wälb. Hr Gustaf
Gabriel till Knutstorp, Mons. Haqvinus Schylander i Skyttlingebäck,
Sven i Knutstorp, Jöns ibidem, En hustru från Hagrida h. Anna och
Catharina Hultman i Knutstorp, pigan Karin i Roskog
 
Giresta kyrkobok C/1 sid 142 och 146
 
Sid 142
d. 10 Dito begrofs en ungh studerande person på  
Staby efter honom gafs till kÿrkian 6
och till der fattiga 2
 
Sid 146
d. 10 Julÿ begrofs en hög förnäm pärson Skylander (kladdigt wäl meriterat)
? och widh Mälby grafwens trappan med
sina fötter. Hufwudet emot trumpetarens graf
 
Giresta L I a/1 bild 89
d. 10 Juli gifwit i Testamente efter en student, Haq. Schÿlander
benämbd ifrån Staby som begrofs i kÿrkian 6
Dito för samma sal. Schÿlanders grafställe 24

13
Schylander / Schylander
« skrivet: 2015-08-12, 19:56 »
Ja sannolikheten att det finns en till kammarskrivare med samma namn och bekantskapskrets är liten.
 
Inskriven i Eksjö skola 22 jan 1680
Johannes Laurentii 9 år gammal
Fader: Lars Swensson, Rusticus Askeryd i Skyttlingebäck
 
Han hade en bror Håkan också,
 
Inskriven i Eksjö skola 22 maj 1679
Haqvinus Laurentii, fader Lars Swensson i Askeryd
 
Enligt Östgötars minne
1326. Haqvinus Laurentii Schylander. D. trol. som gammal stud. i Uppland el. Strängnäs 1732.
 
Och förutom bröderna, en syster Anna som är min ana.
 
Föräldrarna är Lars Svensson och Marit Svensdotter.
 
Gift i Eksjö 1651 bild 76
October 19 wigdes Lars Swensson i Skÿttlingebäck och Marit
Swensdotter i Stockeryd
 
Sen har jag en samling domboksnoteringar etc. Lars Svensson är född i Skyttlingebäck omkring 1619 och dör 1690. Föräldrar Sven Håkansson och Sigrid Olofsdotter. Sven Håkanssons far är sannolikt Håkan Svensson född omkring 1560 (enligt en landskapshandling med ålder på inhysesfolk). Det finns en Sven i Skyttlingebäck före Håkan Svensson.
 
Marit Svensdotter kom ifrån Stockeryd i Eksjö. Far Sven Nilsson död 25 juni 1653 och modern Sigrid Nilsdotter. Jag har lite jobb kvar som att hitta Sigrids dödsnotis etc.
 
Sigrid Nilsdotter nämns här
 
http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/29800.html?1418998986
 
Mvh
Peter

14
Schylander / Schylander
« skrivet: 2015-05-23, 09:00 »
Johan Schylander föddes 1671 i Skyttlingebäck, Askeryd. Fadern var Gustaf Sparres rättare och uppbördsman Lars Svensson.
 
1698 köpte han med två bröder Skyttlingebäck frälse av Sparres änka Beata Åkesdotter (Natt och Dag).
 
Norra Vedbo dombok 1699 bild 550
Besittningsrätten på gamla frälsehemmanet Skyttlingebäck i Askeryds socken, har
Friherrinnan Högvälborna Fru Beata Åkesdotter upplåtit och försålt till sal.
Uppbördsmannens Lars Svenssons trenne söner nämligen
Kammarskrivaren Välbetrodda Johan Skylander, samt dess
bröder Sven och Nils Larssöner för 300 Cr silvermynt.
Varandes de förpliktade skatten a 30 Cr silvermynt årligen
och riktigt betala och hemmanet efter lag och husesyns-
ordningen hävda och bruka, vid förlust av ovannämnda
besittningsrätt utan lösen, dock förbehållen Fru Friherrinnan
sig, någon fri skjuts till vederbörande betjänte som  
understundom komma resandes i synnerhet då räntan
årligen uppbärs... mer text 1698 utan datum
 
1701 bild 550
Då företräddes ett formellt instrument Daterat
Rinkestad d. 16 Septembris Anno 698, hwarmedelst blef
fulltygat, at uthaf Högwälborna Friherrinnan Fru
Beata Åkesdotter till Rinkestad... hafwa
sal. Upbördsmannens Lars Swenssons
trenne söner, Kammarskrifwaren Hr. Johan Schylander,
sampt dhes bröder Swen och Nils Larssöner, under
höga och förnähma herrars trowärdiga bewittnande
till sig handlat och inkiöpt, besittningsrätten på Allodial
frälsehemmanet Skyttlingebäck... ett par sidor

Sidor: [1]