ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Jonas Arnell-Szurkos

Sidor: [1]
1
Allmänt / SV: Medalj till sjös - Kalmar regemente.
« skrivet: 2021-10-19, 22:31 »
GMR är det samma som Generalmönsterrullor? I den jag hänvisar i mitt första inlägg står endast att han erhållit medalj för tapperhet till sjös. Inte var det är.
Medaljen för tapperhet i fält tilldelades armén och medaljen för tapperhet till sjöss tilldelades arméns flotta/skärgårdsflottan. Örlogsflottan hade en annan utmärkelse.

2
14 Heraldik och ordenssällskap / SV: Ordenssällskap i Sverige
« skrivet: 2021-10-13, 22:49 »
Någon som vet om den svenska södra ordern är aktiv och om dom har någon kontaktperson?
Finns på https://www.vasaorden.se

3
14 Heraldik och ordenssällskap / SV: Öppen/sluten hjälm
« skrivet: 2021-10-13, 22:30 »
Det skall ju finnas även slutna hjälmar till adel respektive öppna hjälmar till ofrälse. Vilka är dessa frälse/ofrälse som bär dessa i sina vapen?
I Sverige är öppen hjälm förbehållet adel, fastlagt i en kungl. förordning från 1762 som fortfarande äger giltighet. Om du tittar i Ointroducerad Adels Kalender knuten till Ointroducerad Adels Förening, som i huvudsak består av inflyttad adel, så är det inte alltid att det adlande landet haft samma reglering som vi i Sverige. I utländsk inflyttad adels heraldik kan därför sluten hjälm förekomma.

4
14 Heraldik och ordenssällskap / SV: Ordenssällskap i Sverige
« skrivet: 2021-10-13, 22:24 »
Personen det gäller var Riddare af Kongliga O.Director vad betyder detta?

Du återger inte riktigt exakt det som står ".," - inte "." som du skriver ovan. "Ridd. af Kongl. O., Direktör" - d.v.s. O har inget med Direktör att göra: han var riddare av en kungl. orden och direktör.


Eftersom det är en stor lucka framför O, så verkar det som att skribenten varit osäkert på om det så stå "SO" (Svärdsorden), "NO" (Nordstjärneorden) eller "VO" (Vasaorden), lämnat en lucka för att kontrollera och fylla i senare men glömt.

5
14 Heraldik och ordenssällskap / SV: Ordenssällskap i Sverige
« skrivet: 2021-10-13, 22:19 »
Hej Katarina
 
Tack för informationen och visst är det exakt samma symbol.
 
Då är den stora frågan hur den hamnade bland min fars efterlämnade prylar, för det är knappast troligt att han tillhört någon sådan orden. Hoppas kunna hitta något logiskt svar.
Orden finns i Sverige, en storloge för norra Sverige och en för södra. Kan vara värt att undersöka, det kan ju vara något han ägnat sig i sin ungdom som inte kommit till barnens kännedom.

6
Studerade han vid Lund? Det finns en lång rad akademiska ordenssällskap där, varav Snapphaneorden med ett band kluvet i blått, gult och rött kan vara en misstänkt. Jag tror inte att det är kragar som Odd Fellow-Orden, IOGT före 1970 m.fl., det ser ut som ett långt medaljband om halsen där ordenstecknet är så långt ner att det inte är i bild.

7
Medaljer och utmärkelser / SV: Var tog medaljerna vägen?
« skrivet: 2021-10-13, 22:06 »

Har anor som fått medalj för tapperhet i fält men undrar var medaljerna tog vägen när soldaten dog?  Ärvdes dom av familjen, begravdes soldaten med medalj eller skulle den återlämnas till regementet?
/Lilian
Medaljen för tapperhet i fält / till sjöss var mottagarens egendom, så den tillföll arvingarna. Det var inte regementet som utdelade medaljen utan Kungl. Maj:t (regeringen).

8
Se https://www.sfhm.se/contentassets/84a6e4f1b2ce4e2b96c4ba578a41c503/sfhm-skriftserie-utmarkelsetecken-pa-militara-uniformer-christian-braunstein-2007.pdf Saknar dessvärre sidnumrering som pdf, men Medaljen (i guld/i silver) för tapperhet i fält/tapperhet till sjöss kommer tidigt.

9
Men med Svärdsman menade man i allmänhet Svärdsorder- och Svärdsteckenbärarna
Svärdsman är specifikt benämningen på en person som tilldelats Svärdstecknet (oemaljerade korsarmar). I rullor och matriklar förkortas sådana Svm.
Innehav av Svärdsmedaljen (silvermedalj) förkortades SvM eller SvSM.
De som fick riddartecken eller högre (emaljerade korsarmar) benämndes inte svärdsmän, möjligen riddare/RSO.

10
Före 1956 skrevs för varje person förkortningar för ordens- och medaljinnehav i Sveriges statskalender, med en uttydningslista i inledningen. Se runeberg.org, där finns vissa statskalendrar tillgängliga. Krigsmakten (innan det blev Försvarsmakten) gav ut rullor över officerare och vissa underofficerare, ex. Arméns rulla, där det också fanns förkortningar för ordens- och medaljinnehav.

11
Det är inte en orden, dessa görs i guld/förgyllt silver/silver och är ofta emaljerade, samt bärs i vattrade sidenband. Men vacker och minnesvärd likväl. :)

12
Medaljer och utmärkelser / SV: Motivering för en Medalj/Orden
« skrivet: 2021-10-13, 21:12 »
Om det gäller de fyra kungl. riddarordnarna (Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden) och till dem knutna medaljer så kan det finnas bevarat hos Kungl. Maj:ts Orden, bara visst material är digitaliserat (https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/ordnarochmedaljer/medaljer/medaljer/sokmedalj.4.30963a1811be3fda3ab800012080.html). Kungl. Sällskapet Pro Patria och Kungl. Patriotiska Sällskapet har gett ut böcker om sina utdelade medaljer, men vet inte om förslagen/motiveringarna finns bevarade. För övriga medaljer kan det vara svårare, men i vissa fall förstår man av vilken medalj som förlänats, vad den underliggande förtjänsten består av.

13
Hej!

Jag har fått hjälp i släktforskning och har förstått att min ff ff ff ff f var nedanstående Kristier(n) (Kristen) Jo(e)nsson. Finns det något sätt att nå mer information om honom? Ex. norsk/danska källor?

KRISTIER(N) (KRISTEN) JO(E)NSSON

Bonde i Valne i Alsens socken i Jämtland, levde ännu 1648 (se nedan, Alsen LIa:1, s 78). En son till honom uppges född 1635. Hans hustru då uppges ha hetat Karin Jonsdotter (Eftersom man inte fick gifta sig före 15 års ålder bör han vara född före 1620, min fundering). Om namnuppgiften är korrekt var det en annan kvinna än den Karin som efterlevde honom; den kvinnan hette nämligen Larsdotter.

Det hittills äldsta påträffade belägget på Kristens i Valne namn är då Christen Walnes son döptes den 1 maj 1642.

Christen Walnes son noteras det äldsta år som dopbok finns för Alsen, 1642. Här är hemvisten, Valne, på det i Danmark-Norge inte ovanliga sättet efterställt förnamnet (utan något i emellan). Nästa antecknade barn 1646 skrivs Christen Valnes Son , 1648 Christen Valnes Son.

Ingen från Valne synes antecknad i den äldsta dödboken från pastoratet, för 1642-48. Christen Joenßon i Valne är antecknad som en av dem som den 18 september 1648 valdes till sexmän.

(Dopboken 1642 52 och 1656 (senare hälften av året) 1668 är genomgången.

Alsen LIa:1, s 78. Kyrkoräkenskaperna är genomgångna från 1645, då de börjar innehålla personnamn.

Äldsta vb genomgången, 1642 1668.)

14
Hej!
 
På det långa inlägget ovan anges att personer fått 8 st resp 12 st medaljer, Illis Quorum.... Det är fel! Medaljer ges i Sverige aldrig flera gånger till samma person, med ett undantag (FMintBM).  
 
Siffrorna syftar alltså inte på antal utan på storleken på medaljen, enligt en svensk 1700-talsskala: 8:e storleken är 33 mm i diameter (numera ofta 31 mm) och 12:e storleken är 43 mmm.

15
06) Efternamnssuffix / -ell
« skrivet: 2004-06-17, 11:18 »
Tack för alla synpunkter.
 
Jag har haft den stora turen att få kontakt med en syssling som har gett mig en del material. Anfadern till min gren finns här: http://www.foark.umu.se/folk/z/person.asp?lannr=23&forsnr=12&pnr=36&selarkbild=Brunflo
 
Denne Karl Erik Arnell hette Åsell från början. Han och hans bror blev föräldralösa tidigt och de blev båda fältjägare vid Jämtlands fältjägarregemente. Spekulation som jag inte hunnit kontrollera: eftersom kompanierna byggde på sockenindelning så hamnade bröderna sannolikt på samma kompani. Två Åsell gick inte, utan den yngre fick byta namn. Då blir nästa fråga om det var vanligt att soldater fick namnet Arnell? I så fall finns nog ett antal anfäder Arneller. Om inte, varifrån fick man id?n att byta till just Arnell?
 
/Jonas

16
06) Efternamnssuffix / -ell
« skrivet: 2004-01-17, 19:59 »
Någon i min släkt - minns ej vem - har sett - minns ej var - att Arnell ska vara ett soldatnamn som uppträtt första gången under 1600-talet. Om det stämmer, så kanske örn-hänvisningen är riktig.
 
Det finns flera olika grenar av Arnell. En borgerlig släkt från Härjedalen (eller Hälsingland?) finns i släktkalendern. En adelssläkt finns som tog namnet från godset vid Arnö. Denna släkt är avflyttad till USA.

17
Namnbyte vid flyttning / Namnbyte vid flyttning
« skrivet: 2004-01-16, 17:22 »
Gun!
 
Min far och farbröder födda 1921-1938 har alla samma efternamn, trots att det finns tre fäder. Det har troligen upprinnelse i att man inte ville att syskonskaran skulle få olika efternamn med besvärande frågor som följd i ett mindre samhälle, även så sent in på 1900-talet.  
 
Äldste sonen fick faderns förnamn men fosterfaderns och blivande gemålens efternamn. Den yngste som föddes när farmor var på väg att skilja sig, fick faderns/den blivande mannens förnamn, men samma efternamn som sina (halv)bröder.

18
06) Efternamnssuffix / -ell
« skrivet: 2004-01-16, 17:06 »
Hej!
 
Jag undrar över Arnell. Det första ledet är ju Arn och borde betyda örn. Men ell? Är det en dimunitiv form, d.v.s. liten örn?  
 
Frågan gäller egentligen för alla ell namn, ex. Thorell, Gardell, Sundell, Leksell m.m.

19
Vad symboliserar denna tavla? / Vad symboliserar denna tavla?
« skrivet: 2003-07-18, 19:55 »
Jag är lite fundersam om tavlan hör ihop med något ordenssällskap som Svenska Frimurare Orden eller Odd Fellow-Orden. Som i alla lite mystiska sällskap har primtalen stor betydelse samt en del andra tal som bygger på primtal (ex. 9=3x3). 20 är ett mycket udda nummer :-) i dessa sammanhang.  
 
Man hade kanske mer sannolikt valt symboler i stället för bokstavsförkortningar om tavlan hört samman med ett ordenssällskap. Jag har t.ex. sett väggklockor till salu där de 12 timmarna markerats av olika frimureriska symboler: passare, vinkelhake, lodlina, libell, orförandeklubba, m.m. Anledningen till detta är att bokstäver är tecken som bara har en betydelse. Symboler har per definition flera betydelser, och därför ger de betraktaren mer. Att flera bokstäver återkommer på flera ställen tycker jag ytterligare visar på detta.  
 
Jag tror att G i strålknippet är Gud, men jag lutar som flera andra åt att det är personer som det är frågan om. Jag tror också att det kan vara frågan om ett slutet sällskap, men inte just ett ordenssällskap. Ett slutet sällskap är ett vidare begrepp och termen bygger i princip på att medlemmar antas via inval - man kan inte söka medlemskap själv (ex herrklubbar, Rotary, Lions). Ordenssällskapen arbetar dessuom med grader & ordenshemligheter m.m.  
 
En tavla över medlemmarna (kanske stiftarna) i slutet sällskap, av Guds nåd?

Sidor: [1]