ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Anneli Isaksson

Sidor: [1] 2 3
1
Ja, det står Elsabe och det var faktiskt 14 barn, 7 i första äktenskapet och även 7 i andra.

Har även hittat en dotter som dog samma år hon föddes. Det var Dorothea Christina Timm, född 12 feb 1745. Hon dog 30 mars samma år.
Källa: Archion.de,  Eckernförde, St. Nicolai "Bestattungen 1742-1760", bild 24

2
Peter Marcus Timm, nyckelmästare, 74 år gammal dog den 23 dec 1791 och begravdes den 25 dec 1791 i Eckernförde, St. Nicolai. Här nämns hans 2:a hustru Cathrina Magdalena Krafften och fyra barn i hans 1:a äktenskap och sju barn i hans 2:a äktenskap med Cathrina.

Källa: Archion.de, Eckernförde St. Nicolai "Bestattungen 1761-1796"

3
Niels, håller med om att Pet. Timm i folkräkningen 1769 måste vara fadern till Georg Friedrich Timm.

Mikael,
Här är Georg Friedrichs syskon.  Jag har dessutom hittat två giftermål. En bror  till Georg Friedrich, Daniel Hinrich Gottfried Timm gifter sig 1786 och Georg Friedrichs far gifter om sig 1760.

 Syskon till Georg Friedrich Timm född 1746

 
1. Dorothea Christina Timm, döpt 12 feb 1745 Eckernförde St. Nicolai (bild 100)
Faddrar: fr. Anna Dorothea Timmen, Jgfr Christina Maria Ahmussen, Jacob Friderich Dæhn

 
2. Daniel Hinrich Gottfried Tim, döpt 23 maj 1749 Eckernförde, St. Nicolai (bild 166)
Faddrar: Johann Hinrich Staacke, Gottfried Zettwacht, Jgfr Cathrina Christiana Fischern

 
3. Ida Dorothea Tim, född 2 sep 1751, döpt 5 sep 1751 Eckernförde, St Nicolai (bild 201)
Faddrar: Fr. Ida Rohden, Jgfr. Magdalena Dorothea Wilichen, Peter Jacob Rihler

 
4. Peter Johann Tim, född 2 jan 1754, döpt 6 jan 1754 Eckernförde, St. Nicolai (bild 235)
Faddrar: Herr tullförvaltare (Zollwerwalter) Peter Jenssen Bugge, Johann Jochim Haber, Jgfr. Margretha Bodendiek

 
5.  Hermann Andreas Timm, döpt 26 nov 1755 Eckernförde, St. Nicolai (bild 262)
Faddrar: Hermann Timm, Andreas Christian, Jgfr Elsabe Cathrina Kooken (?)

 
6. Jacob Julius Tim, döpt 2 apr 1758 Eckernförde, St. Nicolai (bild 295)
Faddrar: Jacob Asmussen, Frans Julius Tim, Jgfr. Margretha Dorothea Vossen
Källa: Eckernförde, St. Nicolai (Archion.de, "Taufen 1738-1760")

 

 
Peter Marx Timm, borgare och klensmed gift 16 maj 1760 i Eckernförde, St. Nicolai med Jgfr. Catharina Magdalena Krafften, dotter till Hans Christopher Krafften, skräddare (bild 65)

 
Daniel Hinrich Gottfried Timm, borgare och nyckelmästaregesäll (schlössermeistergesell), son till Peter Marcus Timm, borgare och nyckelmästare och Christina Dorothea, född Holsten
Gift 17 maj 1786 i Eckernförde, St. Nicolai med
Jgfr Agneta Elisabeth Berlach, dotter till Nicolaus Gottlob Berlach, skräddare och Anna Sophia född Kraften
Källa: Eckernförde, St. Nicolai (Archion.de "Trauungen 1742-1786")

 
Till sist: Glad midsommar
 

 

 
 

4
 Jürgen och Georg är samma namn. Ibland stod det Jürgen och ibland Georg. Det kan ha samband med att det ena är protestantiskt och det andra katolskt. Han döptes i en evangelisk luthersk församling, men familjen var kanske katolik.

5
En lite tydligare bild på dopet.

6
 Tittade i Archion.de och hittade hans födelsenotis i Eckernförde, St.Nicolai församling (Taufen 1738-1760)

Jürgen Friderich Timm föddes 6 okt 1746 och döptes 9 okt, som son till Peter Marx (Marcus) Timm, klensmed och Christina Dorothea Holtzen i Eckernförde St. Nicaolai församling.

7
Intressant, det var helt nytt för mig. Det betyder att alla som inte kan hitta häradsprotokollen för andra härader för 1718 och 1719 bör ta en titt i lagmanstingen.

8
Bange / SV: Bange
« skrivet: 2022-06-07, 10:30 »
1684 Dnica 1 Adventus Hafwer Högachtad Hr Hopmannen Hr Lars Bange gifwet til Kyrckian efter sin Sahl. K. Son Hans Bange 6 daler.
(Visingsö kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan. Äldre allmän odelad serie samt huvudräkenskaper., SE/VALA/00424/L I a/1 (1657-1702), bildid: C0074991_00046)

9
Har hittat båda tingen för Kind. De fanns som lagmansting bland de renoverade domböckerna (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIICA:13 (1714-1722) Bild 6960).

Här finns även hösttingen för 1718 och vintertingen för 1719 för Mark, Bollebygds häradsrätter m fl. Inte så lätt att veta att man kunde hitta häradstinget där, kanske även intressant att veta för dem som vill läsa Mark och Bollebygds häradsrätter.

10
Var hittar jag lagman Nils Silfverskiölds protokoll för 1718 och 1719? 
Där ska Kinds häradsrätts höstting för 1718 och vintertinget för 1719 finnas. Han var lagman i Älvsborgs läns lagsaga. De båda tingen för Kind saknas både i originaldomboken och i den renoverade domboken vid Göta Hovrätt, Advokatfiskalen.

Det enda jag har hittat om Kinds häradsrätts höstting för 1718 fanns i den renoverade domboken för Kinds häradsrätt. Där står det vid sakören att dåvarande lagman Silfverskiöld ska ge besked om Kinds häradsrätts höstting för 1718 (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAABA:554 (1718) Bild 11950 / sid 1180).

För vintertinget 1719 har jag bara hittat informationen att det ska finnas i ett annat band bland lagman Silfverskiölds protokoll, även det i den renoverade domboken  (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAABA:570 (1719) Bild 40)

11
01) Domböcker / SV: Bollebygds härads domböcker, 1600-talet
« skrivet: 2022-05-09, 19:21 »
Tack för det och skulle du se några felaktigheter i mitt register, så tar jag tacksamt emot rättelser.

12
01) Domböcker / SV: Bollebygds härads domböcker, 1600-talet
« skrivet: 2022-05-09, 16:54 »
Intressant, själv har jag registrerat alla mål i Kinds häradsrätt från 1634- ST 1717, håller nu på med VT 1717.  I mitt register finns det några mål, där gårdar från Bollebygds härad nämns, bl a Apelnäs och Hall i Björketorp. Om du söker på Bollebygd socken, så hittar du även ett mål om prästen Barfodius och Helena Papegoja.

Se mitt register http://www.kindsdombok.se/

13
Willemoth / SV: Willemoth
« skrivet: 2022-02-15, 22:04 »
Fru Catharina Willmodt njuter räntan av hemmanet Assarp Övregård i Tranemo socken, Älvsborgs län enl. jordeboken för 1703.  I jordeboken för åren 1696, 1697, 1698 och 1699 är det sal. fru Margreta Danckwart von Ellfwigshussen som njuter räntan för samma hemman.


Sal. fru Catharina Willmodts arvingar nämns som ägare till Assarp 1/4 vid Kinds häradsrätts sommarting 1713.

Källor:
Jordeböcker, Jordeböcker Älvsborgs län, SE/RA/55201/55201.15/80 (1696), bildid: A0055733_00556
Jordeböcker, Jordeböcker Älvsborgs län, SE/RA/55201/55201.15/81 (1697), bildid: A0055734_00662
Jordeböcker, Jordeböcker Älvsborgs län, SE/RA/55201/55201.15/82 (1698), bildid: A0055735_00560
Jordeböcker, Jordeböcker Älvsborgs län, SE/RA/55201/55201.15/83 (1699), bildid: A0055736_00587
Jordeböcker, Jordeböcker Älvsborgs län, SE/RA/55201/55201.15/87 (1703), bildid: A0055737_00755
Kinds häradsrätt (N, P) AIa:8 (1711-1717), 1713-05-18, nr 30,  Bild 151 (AID: v14731.b151, NAD: SE/GLA/11160)


14
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-02-14, 19:43 »
Lars Hökenflycht finns 1712 som ryttare nr 74, tredje korporalskapet i ryttmästare Erich Georg von Stiernecreutz  kompani.

Källa:
Rullor 1620-1723 1712:4 (1712) Bild 610 / sid 57 (AID: v752319.b610.s57, NAD: SE/KrA/0022)

15
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2022-01-21, 22:26 »
 Magnus Lindskog skrev 2020-05-31 om ryttmästaren Tornerefelt och Lieut: And: Lennartsson, där löjtnanten hade blivit skadad. Ärendet behandlades vid Kungl. Maj:t den 25 sept 1699 och skulle på nytt ses över.


Den 7 december behandlades ärendet igen vid Kungl.Maj:t. Nu hade en ny undersökning skett och vittnen hade hörts den 26 okt i Kristianstad beträffande ryttmästaren "Anders Tornerfelt" och löjtnanten "Anders Lennartsson". Vittnena intygade att det "är ingen träta eller owänskap emellan dem förspord, uthan der så wähl i samqwähmet där dee sutit warit bröder och gode wänner, såsom och på wägen, att hwarcken Lieutenanten sielf weet hur han blifwit af Ryttmästarens wärja skadd mindre någon annan, ...."


Beslut: Eftersom vittnena intygade att det inte var något bråk mellan dem så blev de båda friade.


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1699:1 (1699),  Bild 3710 / sid 732

16
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2022-01-20, 12:28 »
 12 maj 1709
Fänrik Lennart Tornerefelt kunde inte betala böterna 100 daler smt för dråpet han begått. Han fick istället 14 dagars fängelse på vatten och bröd.


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 6850 / sid 666

17
Tornerefelt / SV: Tornerefelt
« skrivet: 2022-01-20, 12:04 »
 Beträffande Lennart Tornerefelt (Elgenstierna, VIII, Tab. 4, s.322)


7 april 1709
"Götha Hofrätts ransakning och dom öf:r en adelsman fendrich Leonhard Tornerfeldt, som stuckit ihiäl en student benämd Attin men straxt efter dråpet kommit på flycht ifrån orten der det skiedde, neml. i Stranda härad och alt sedan i 27 åhrs tidh warit utur Rijket och tient op ..... hoos fremmande Potentater men omsider i förtröstan at Kongl. Maj:t nådigt skulle förnimma honom legde, förledet åhr kommit in i Riket igen, eij  afwettandes af Kongl. Maj:t utgångne förordning af åhr 1688 angående den som utan legd hemkommit utan förlåtandes sig allreenst(?) på Hans Kongl. Maj:t nådiga remiss på dess Moders ansökning om legde samt målsägandes tillgift och skriftelige förlijkning kommit till Malmö hwar... han genast blef fastagen och insatt. Orsak till dråpet hade kommit af en hoop narr dhe haft sins emillan, skolandes Studenten hafwa sagdt åth denne: du seer något talgögder uth, hwaröf: han blifwit förifrad, ... sig derifrån och dragit hem, men kommit straxt tilbaka igen då han till all olycka möter Studenten på wägen, drager uth värja och ränner igenom honom etc....."

 
Beslut: friades från livstraff, måste förlikas med målsäganden och böta 100 daler smt till de fattiga på orten där dråpet skedde, samt stå uppenbar kyrkoplikt.


Källa: Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 6080 / sid 593

 

 

18
Det är förmodligen Gerlan. Namnet Gerland förekommer som efternamn i ett antal folkräkningar på 1900-talet.

19
Mossebo / SV: Hans Larsson död 1673-03-16 vilken ort/gård
« skrivet: 2021-10-09, 22:23 »
Ja, du har hittat rätt, det står Ingrin och Kierstin vid Qwersebo (Kvarsebo).

20
Mossebo / SV: Hans Larsson död 1673-03-16 vilken ort/gård
« skrivet: 2021-10-09, 19:46 »
Det är Kvarsebo i Mossebo socken och det finns bara en Hans i Kvarsebo i mtl 1662-1665. Att han skulle ha dött 1680 har jag inte sett några bevis för. Han finns även i jordeboken för 1670 på Kvarsebo och hans hustru begravdes 4 maj 1684.

H. Kehrstin Jönd. Enkia Sahl Hans Larssons efterlefwerska i lilla quarsebod, 69 åhr.  Änkan Kierstin nämns i mtl 1674 på Kvarsebo.

21
Övriga släkter - M / Mustaphia, Charlotta Maria
« skrivet: 2021-09-23, 17:15 »
Vem var hovfrun Charlotta Maria Mustaphia? Hon nämns vid Kinds häradsrätts höstting 1707. Det gällde ett mål vid Ven. Consistorium i Göteborg mellan henne och inspektoren på Torpa (Länghems socken) Johan Berggrå.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAABA:207 (1707) Bild 1680

22
14 - Juridiska spörsmål / SV: Sökbara domböcker?
« skrivet: 2021-09-19, 15:08 »
Jag har registrerat alla mål i Kinds häradsrätt i Älvsborgs län från 1634- sommartinget 1707, håller nu på med hösttinget, se http://www.kindsdombok.se/, men det hjälper dig tyvärr inte i Skåne.

23
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-07-09, 21:55 »
Major Jon Tuvesson Hökeflycht och hans bror kapten Paul Tuvesson Hökeflycht sålde två hemman i Småland till Håkan Nilsson Skytte till Sandby enligt två köpebrev, ett dat. 6 jun 1666 och ett dat. 20 jun 1666. Jon sålde Björneke i Dädesjö gäld (Dädesjö socken), Uppvidinge härad och Paul sålde Sävsjö i Ljur socken, Konga härad. De båda köpebreven nämns vid Östra Göinge häradsrätt i Kristianstad län 2 okt 1673 och 16 okt samma år.

Källor:
Östra Göinge häradsrätt (L) AIa:2 (1673-1675). 1673-10-02, Bild 720 / sid 69
Östra Göinge häradsrätt (L) AIa:2 (1673-1675), 1673-10-16,  Bild 760 / sid 73

24
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-07-08, 22:57 »
Lars, tack nu hittade jag rätt. Anneli

25
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-07-08, 19:40 »
Lars, finns brevet "våra kära mor" tillgängligt online på Riksarkivet? Jag kan inte hitta det i Biografica. I NAD går de mikrofilmade dossiérna under H från 1-21 och Hökeflycht finns volym H 21, men inget brev från Mårten och Gustav. Var hittar jag H 38b?
Anneli

26
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-06-20, 11:29 »
Enligt Märta Rotenbalk var det Anna Lilliehööks skuld att Jon Tuvesson Hökeflycht tröttnade på henne och hennes barn.

Källa:Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:53 (1677), Gudhems häradsrätt, 1677-03-16,  Bild 760

Var står det att Anna Lilliehöök fick barn med Jon Tuvesson Hökeflycht?

27
Tvärred / SV: Sara Maria Gustafsdotter
« skrivet: 2021-01-03, 14:18 »
Jöns Hansson och Sara Gustafsdotter gifter sig i Gällstad 5 jan 1824  (Gällstad (P) C:3 (1797-1838) Bild 86 / sid 163).

Dr. Jöns  Hansson inflyttade från Örshem (Ölsremma) och pig. Sara Gustafsdotter från Timmele till Gällstad prästgård 1820 (Gällstad (P) B:1 (1814-1823) Bild 18 / sid 27)
Enl. inflyttningsbetyget ska Sara Gustafsdotter vara född 26 dec 1800 i Timmele (Gällstad (P) HII:2 (1813-1825) Bild 3250)

28
Svagt skadad i foten.

29
Kan det vara Johan Otte?  Det är ett förekommande namn i Danmark och Tyskland. Tror inte att andra bokstaven är ett x. Osäker på fortsättningen men det ser mer ut som ett f och inte st och är då inte Oxenstierna. Inte mycket till hjälp, bara lite tankegångar. Det står också välaktad före hans namn och inte välborne.  Det kan tyda på att han inte var adlig. I Kinds häradsrätts domböcker har jag bara sett välborne före adliga namn.

30
Wurtzel / Wurtzell / SV: Wurtzel / Wurtzell
« skrivet: 2020-09-19, 12:34 »
Sergeant Niclas Christoffersson (Wurtzel) g.m Britta Baltzardotter efter 2 nov 1680, dotter till kaptenlöjtnant Baltzar Schrot och Elisabet Persdotter på Tvärreds stom.
Fältväbel Niclas Wurtzel på Tvärreds stom uppges vara svåger till korpral Anders Hästsko vid Kinds häradsrätt, hösttinget 1695.
Elisabet Persdotter nämns som svärmor till korpral Anders Hästsko vid Kinds häradsrätt, vintertinget 1694.
Elisabet nämns som sal. efterleverska till kaptenlöjtnant Baltzar Schrot vid Kinds häradsrätt, vintertinget 1674.

Källor:
Kinds häradsrätt AIa:4, 1674-03-10, nr 30, AD bild 152.
Kinds häradsrätt AIa:4, 1680-11-02, nr 10, AD bild 385.
Kinds häradsrätt AIa:5, 1694-03-02, nr 49, AD bild 256.
Kinds häradsrätt AIa:5, 1695-10-19, nr 63, AD bild 380.

För mer uppgifter om Baltzar Schrot och Elisabet Persdotter se mitt register http://www.kindsdombok.se/
Baltzar Schrot finns även i Rullor 1620-1723 Personregister:12 (1620-1699) AD bild 2725.
31
Hol / SV: Hol
« skrivet: 2020-08-24, 13:37 »
Har ännu inte sett någon koppling mellan Måns Franke och Hans Jonsson Franke. Den sistnämnde var i varje fall gift med Annika Svensdotter. Hon nämns som sal. Hans Frankes änka i Kinds häradsrätt 9 okt 1694. I mtl 1699 finns hon som Hans änka på Habo i Härna socken och i Ås häradsrätt 19 okt 1700 som boende i eget hus i Habo.

Källor:Kinds häradsrätt (N, P) AIa:5 (1686-1695) Bild 274
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820 (P) 40 (1699) Bild 3340 / sid 2106
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:86 (1699-1700) Bild 2140

32
Hol / SV: Hol
« skrivet: 2020-08-21, 12:22 »
Länsmannen Måns Frankes första hustru Margareta Andersdotter och deras dotter Annika Månsdotter nämndes vid Kinds häradsrätt 30 mars 1686 då han lämnade en avvittringsskrift dat. 12 jun 1685 över Annikas mödernearv. Här nämns även en morbror till Annika som undertecknade skriften. Morbrodern bör då vara Per Andersson i Ruered i Borås som senare blev förmyndare för Annika vid Måns Frankes död.

Källa:Kinds häradsrätt (N, P) AIa:5 (1686-1695) Bild 16

33
Hol / SV: Hol
« skrivet: 2020-08-20, 12:28 »
Kan mycket väl vara densamme Måns Franke. I Kind dyker han upp första ggn som kronans befallningsman vid Kinds häradsrätt 3 mars 1680 och fick fullmakt att vara länsman i Kalv och Tranemo gäld vid tinget 8 juli 1680. Vid tinget 9 okt 1694 var han död och ersattes han som länsman av Lars Uddman. I mitt register för Kinds häradsrätt hittar du honom om du söker på Måns Franke. Det mesta är i hans egenskap som länsman, http://www.kindsdombok.se/

34
Hol / SV: Hol
« skrivet: 2020-08-19, 12:27 »
Intressant, då kom Måns Frankes 1:a hustru Margareta från Nygården i Borgstena och där finns en hustru Martha enligt kyrkoräkenskaperna. Annika Månsdotter Frankes mormor hette Märta Pedersdotter.

Det finns möjligen något i Vedens häradsrätt om Margaretas ursprung, kan vara värt att gå igenom.

Källa:Fristad C:1, AD bild 30/s.51

35
Hol / SV: Hol
« skrivet: 2020-08-17, 16:56 »
Annika Månsdotter Franke o Nils Bolin

I ett äldre inlägg från 2011-11-04 ställde Roger Jarvid en fråga om Nils Bolin o Annika Månsdotter Franke, som bodde på Berg i Hol 1713-1725.  Enligt mantalslängden för Älvsborgs län, Fännelunda socken för 1713 flyttade de från Stora Brestorp i Fänneslunda till Hol i Kullings härad. Under åren 1707-1712 bodde de på Fänneslunda Storegård. Deras dotter Maria, som enligt Roger var född omkring 1708 bör ha varit född i Fänneslunda.

Nils Bolins hustru Annika Månsdotter Franke var dotter till länsmannen Måns Franke på Bagaregården, Lerbäcksbo i Östra Frölunda i hans första äktenskap. Hon föddes före 1685 eftersom Måns Franke gifte sig 2:a ggn 16 aug 1685 på Björkered (i Ambjörnarp) i Tranemo pastorat med jungfru Sibilla Christina Reetz. Efter Måns Franke död 1694 (låg på sitt yttersta sept 1694) tillsattes två förmyndare vid Kinds häradsrätt 14 mars 1695 till dottern Annika, länsmannen Johan Andersson i Ås härad och Per Andersson i Ruered i Borås. Länsmannen Johan Andersson var gift med Annika Andersdotter, som var syster till Annikas mor. Per Andersson i Borås var en släkting till Annikas mor. Vid tinget den 14 mars 1695 i Kind nämns även Annika Frankes mormor Märta Pedersdotter. Annikas mor bör ha hetat Andersdotter med tanke på att hennes syster hette Andersdotter. Hur Per Andersson är ännu inte tydligt.

Vid Ås häradsrätt 8 jan 1707 begär Niclas (Nils) Bolin att få ut hustrun Annikas mödernarv hos förmyndaren länsmannen Johan Andersson.

Källor:
Tranemo C:2 (1663-1690) AD bild 124/s.235.
Kinds häradsrätt AIa:4, 1685-02-18, nr 63, AD bild 482.
Kinds häradsrätt AIa:5, 1695-03-13, nr 31, AD bild 316.
Kinds häradsrätt AIa:5, 1695-03-14, nr 45, AD bild 321.
Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAAB:86, Ås häradsrätt, 1699-06-14, nr 35, AD bild 1330, 1699-10-20, nr 39, AD bild 1540
Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAABA:209, Ås häradsrätt, 1707-01-08, nr 22, AD bild 160.


36
Annerstad / SV: Annerstad
« skrivet: 2020-08-07, 13:46 »
Befallningsmannen Lars Andersson, bosatt i Skeen i Annerstad 1640, som Hugo Falkman frågade om 9 augusti 2003 kom från Kinds härad och återvände dit efter en kort period som befallningsman i Sunnerbo härad och bodde senare i Ulricehamn. Jag kan inte se något bevis för att han var befallningsman på Öland efter sin tid i Sunnerbo på 1640-talet.

I Sunnerbo häradsrätts höstting 1659 är det tydligt att han har en son Anders Larsson (död före 23 maj 1662) som är häradskrivare och senare befallningsman i Sunnerbo  (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Kronobergs län, EVIIAAAD:34,  Sunnerbo häradsrätt, 1659-10-01, AD bild 460).

Denne Anders Larsson, nämns vid Bogesund (Ulricehamns) rådhusrätt den 24 sep 1652 (Göta hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIBAA:5565, Bogesunds rådhusrätt 1652-09-24, AD bild 1470)
Samma dagh och Dato kom för rätte Wälachtadtt Anders Larsson häradsskriffuare i Sunnerbo och hans brodher Lars Larsson och tiltallt Sin fadher wälachtadtt Lars Andersson fordum befaldningsman i Kinds herradt och nu Inwånare här i stadhen om Några gårdhar som här i stadhen belägne ähr, som dhe förmette sigh få till arff efter Sin Salige Modher Eliessabedh Larssadotter .........

Fadern till häradsskrivaren Anders Larsson i Sunnerbo, Lars Andersson var alltså tidigare befallningsman i Kind. Det går att följa honom i Kinds härads domböcker, där han finns som arrendator /befallningsman från 1626-1632, först skriven till Bogesund, senare till Slumsvik i Månstad.  Enligt ovanstående citat från Ulricehamns rådhusrätt bodde han 1652 i Ulricehamn och hans hustru hette Elisabet Larsdottter då död. Att hans hustru hette Elisabet stämmer även med mantalsuppgiften 1640 som Hugo Falkman refererar till (1640 nämndes häradsfogden Lars Andersson i Annerstad o h.h. Elisabet, KA: mantals o boskapslängder 1640)

I mitt register för Kinds häradsrätt http://www.kindsdombok.se/ går det att söka på Lars Andersson i Slumsvik.  Här finns några uppgifter om hans gårdsköp i Kind. Åren före 1634 är ännu inte registrerade.

37
Holland / SV: Holländska släkten 1700-1808
« skrivet: 2020-06-01, 12:20 »
Jag har letat i Nijkerk i Gelderland i församlingen "Nederduitsgereformeerden" i dopboken under åren 1765-1781, tyvärr utan att hitta någon som passar in. Inte ens efternamnet "de Greiff" eller något liknande fanns i församlingen.
https://www.geldersarchief.nl/

För Niekerk i provinsen Groningen har jag letat i personregistret, utan resultat.
https://www.allegroningers.nl/

För Niekerk vid Tilburg, gemeente Goirle har letat i personregistret, utan resultat
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/
Inte så mycket att komma med tyvärr.38
Ambjörnarp / SV: Ambjörnarp
« skrivet: 2020-05-10, 23:31 »
Lars Gabrielsson i Älvshult yttre var gift med Karin Svensdotter, de gifte sig 5 jun 1748 i Ambjörnarp (Ambjörnarp C:1, AD bild 65/s.59). Hennes far var Sven Svensson som dog 23 jan 1757 på Älvshults yttre (Ambjörnarp C:1, AD bild 93/s.87) eftersom Lars Gabrielsson uppges vara måg till Sven Svensson vid vintertinget 1753 (Kinds häradsrätt AIa:28, 1753-10-01, AD bild 2120-bild 2130)

39
Lindelius / SV: Lindelius
« skrivet: 2020-04-29, 22:41 »
Jungfru Elsa Ambiörnsdotter Lindelia som nämns vid Kinds häradsrätts höstting 1690 är möjligen en dotter till kyrkoherden Ambjörn Lindelius i Långaryd. Gustaf Ulfsparre pantsatte sin sätesgård Nättsjö (i Kalv) till henne för ett lån  enl. hans obligation dat. 23 juli 1688 (Renoverad dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län (P) EVIIAAAB:66 (1690-1691) AD bild 430).
Gustaf Ulfsparre och Anna Ulfsparre hade tidigare pantsatt hemman i Kalv, Ljushult, Sexdrega, Älvsered och Håcksvik till bl a Lars Lindelius och Ambjörn Lindelius. Sök på Lindelia, Lindelius för mer information i mitt register för Kinds häradsrätt http://www.kindsdombok.se/

40
Övriga släkter - D / SV: Dinnetz
« skrivet: 2020-03-26, 21:30 »
Kronolänsman Georg Dinnetz fick sin fullmakt vid Kinds häradsrätts sommarting 15-19 maj 1721, men han tidigare avlagt sin länsmansed i Vänersborg.  Se ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län (P) EVIIAAABA:591 (1721) AD bild 447, paragraf 2.
Dito upplästes den antagen LändsMannen Göran Dinitz, fullmacht af Högwälborne Hr Baron och Landshöfdingen utgifwen Dat: d: 27 Martij innewarande åhr, att wara LändsMan uti Giälstad, Länghembs och Dalstorpa giälder, berättandes sig hafwa aflagd sin LändsMans Edh wid Wenersborg Cantzeliet, som han utlofwar skaffa Copia utaf.

41
För er som forskar i Kind i Älvsborgs län. Nu har jag registrerat ytterligare ett antal år i mitt register för Kinds häradsrätts domböcker omfattande både originalen och de renoverade domböckerna vid Göta Hovrätt, Advokatfiskalen. Det går att söka på namn, ort (gård), socken m m för åren 1634 t o m 1685. Är man intresserad av adeln så finns här även många adelsnamn med min referens till Svenska Adelns Ättartavlor av Gustaf Elgenstierna.


http://www.kindsdombok.se/

42
Marbäck / SV: Marbäck
« skrivet: 2019-12-14, 13:39 »
Lars Björkman krävde vid HT 1685 att Anders Bengtsson på Kopparhemmet (Tranemo) skulle betala tillbaka ett lån som han hade till Lars farfar. Lars Björkman är sannolikt identisk med sergeanten o senare fältväbeln Lars Jonsson Björkman i Marbäck (Kinds häradsrätt AIa:4, 1685-10-09, nr 6, AD bild 494). Vid HT 1680 krävdes att Anders Bengtsson på Kopparhemmet skulle betala en skuld som han hade till Hans Björkmans farfar Lars Månsson på Kopparhemmet. Troligen ska det vara Lars här istället för Hans. Om mitt antagande stämmer så hette Lars Björkmans farfar Lars Månsson och bodde på Kopparhemmet.  Lars Björkmans far blir då Jon Larsson.


På Kopparhemmet finns också en Lars Månsson som upprättade en förordning (ett testamente) som inlämnades till VT 1676 (Kinds häradsrätt AIa:4, nr 38, AD bild 234). Tyvärr bekräftas inte hans efternamn i mantalslängden. 1668, 1669 och 1670 står det Lars Andersson på Kopparhemmet.

43
Hej Mai-Gret, fint, det är ju roligast att forska själv. Vet inte om du har tittat i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Här finns det två artiklar om Maria Larsdotter från Lövåsen som var gift med Sven Larssons bror Johannes (Jean) Larsson. Sök på Maria Larsdotter Löfås i Inrikes tidningar 29 jul 1795 och 21 okt 1795.
https://tidningar.kb.se/

44
Hej Mai-Gret,
Det stämmer att det är sockenstämmoprotokoll, men tyvärr är den inte digitaliserad på Riksarkivet. Du hittar den hos ArkivDigital eller så får du åka till landsarkivet i Vadstena och läsa i originalet. Om du inte har tillgång till ArkivDigital så kan jag kanske leta upp de sidorna som handlade om Nils Larsson och hans syster Ingierd.

45
Hej Mai-Gret,
Dottern Britta kan mycket väl ha varit född tidigare än 1740, precis som du säger stämmer inte alltid födelseårtal i hfl. För Nils Larsson stod det 1742, men han är bevisligen född 1740 och för Johan (Jean, Johannes) stod det 1752, ska vara 1750. Britta är i varje fall äldre än Nils enl hfl (Norra Hestra AI:1 AD bild 6/s.3). Om jag hittade rätt Britta Larsdotter i dödboken 1786 så var hon född ca 1731.


För att återkomma till Anna Andersdotter. Hon är svårare att följa, men i bouppteckningen för hennes man Sven Larsson 1814 nämns Magnus Mårtensson i Stora Kvarsebo som förmyndare på möderne sidan, dvs släkting till Anna Andersdotter. Denne Magnus var son till Mårten Andersson, född 29 apr 1753 på Malsbo i Mossebo (Mossebo C:1 s.71). Fadern är här bara Anders. Jag har följt den här Anders i mantalslängderna och i kyrkoböckerna. Han gifte sig 26 dec 1744 i Mossebo (Mossebo C:1, AD bild 42/s.36) som Anders Andersson med Anna Håkansdotter. Anders flyttar runt och hamnar till sist på Älvshult torp i Ambjörnarp. Din Anna kommer härifrån när hon gifter sig i Norra Hestra. Nu tror jag att Anders Andersson och Anna Håkansdotter är de rätta föräldrarna till din Anna och de hade också en dotter Anna som föddes 9 okt 1750 på Malsbo i Mossebo (Mossebo C:1, s.60). Även här stämmer inte årtal exakt, men att Magnus Mårtenson var förmyndare är en stark ledtråd. Han var ju i så fall syskonbarn till Anna.


Ytterligare en ledtråd kan vara, under Bönabo finns en änka Anna Håkansdotter som flyttar till Tranemo och Mossebo socken. Kan det möjligtvis vara Annas mor? (Norra Hestra KI:1, 27 maj 1794)

46
Hej Mai-Gret, fler barn till Lars och Ingierd på Äspås Södergård.


Dottern Britta född 1740 (nämns i Norra Hestra AI:1, AD bild 6/s.3). Hon nämns också i mtl 1769.
Hon dör troligen 4 okt 1786, 55 år gammal (i så fall född omkring 1731) (Stengårdshult BI:1, AD bild 2700/s.531)
Dottern Ingierd död 23 jan 1803 70 år gammal (född omkring 1733) (Norra Hestra C:2, AD bild 40/s.61)
Sonen Johannes född 6 jan 1744, död 10 apr 1747 (Norra Hestra AD bild 15/s.17 och bild 36/s.55)


Du kan även följa familjen i mantalslängden tillbaka till 1731, då Lars och hustru står som gifta.


Änkan Maria Larsdotter som jag först inte kunde placera med svåger Nils Nilsson, var gift med Johannes Larsson född 1750 död 1793, Sven Larssons bror. 


Din Anna Andersdotter kom från Tranemo pastorat 1778 (Stengårdshult BI:1, s. 164) Enligt vigselboken kom hon från Älghults torp i Tranemo socken. Det ska vara Älvshults torp i Ambjörnarp.

47
Har även tittat på samma familj.


Kerstin Larsdotter, född 1747, gift med Nils Nilsson 1782 är syster till Nils Larsson på Äspås Södergård, enl. bouppteckningen efter honom den 28 dec 1796 (Mo häradsrätt FII:5, AD bild 486/s.885). Som förmyndare för hans barn tillsattes Nils Nilsson i Äspås, gift med den avlidne mannens syster. Här nämns ytterligare en syster änkan Ingierd Larsdotter.


I Norra Hestra KI:1 finns fler ledtrådar till syskon.


(Norra Hestra KI:1, 15 apr 1792, nr 10)
Här nämns Nils Larsson i Äspås
Hans syster änkan Ingierd Larsdotter i Äspås


(Norra Hestra KI:1, 4 juni 1793, nr 7)
Nils Larsson i Äspås, hans broder Jean Larsson, Lövåsen


Johannes (Jean) Larsson på Lövåsen är född 14 feb 1750 på Äspås, Norra Hestra
Föräldrar Lars Nilsson och Ingierd Svensdotter (Norra Hestra C:1, AD bild 18/s.23)


De här paret bör då vara föräldrarna till din Sven Larsson.


Jag har inte heller hittat Lars Nilsson eller Ingierd Svensdotter i dödboken, men de är i varje fall båda döda när Nils Larsson dör 1796 enligt hans bouppteckning.


(Norra Hestra KI:1, 7 maj 1797)
Änkan Maria Larsdotter, Äspås, hennes svåger Nils Nilsson i Äspås.
Kan vara ytterligare en syster, men henne har jag ännu inte lyckats placera.


48
Du kan nog utgå ifrån att Carlsson är en felskrivning. I mantalslängden för Sjötofta har jag sett flera felskrivningar. Som exempel kan jag nämna Magnus Larsson Tranberg som bodde på Bosared 1766-1790. Han kallas 3 ggr för Brandberg, en gång för Granberg och han har även patronymikonen Andersson i mtl 1762. Hans riktiga patronymikon var Larsson enl. bouppteckningen efter honom.


Hälsningar Anneli

49
Alleman / SV: Alleman
« skrivet: 2019-11-09, 10:11 »
Johan Adam Alleman
f. 19 jun 1724 Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (Storkyrkoförsamlingen CIa:7 (1718-1727), AD bild 117/s.225)
d. 16 aug 1790 Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (Storkyrkoförsamlingen FIa:3 (1784-1799), AD bild 620/s.55)


Johan Adam Alleman dog ogift, men fick en son utom äktenskapet med Margareta Rosenqvist, som var änka efter Eric Fahlman.


Adam Alleman och Margareta Rosenqvists son Adam f. 1 aug 1767 i Adolf Fredrik, Stockholm (se källa ovan). Sonen tog senare namnet Fahlman efter Margaretas (Maria) make skomakaregesällen Eric Fahlman.


Margareta Rosenqvist gifte sig med Eric Fahlman 27 maj 1760 i Adolf Fredrik, Stockholm, lysningarna skedde i Klara kyrka (Adolf Fredrik EII:1 (1742-1775), AD bild 47/s.87, Klara EI:1 (1740-1764) AD bild 216/s.414).


Johan Adam Allemans bror
Hindrich Adolph Alleman
f. 17 apr 1727 Storkyrkoförsamlingen, Stockholm (Storkyrkoförsamlingen CIa1:8 (1727-1738), AD bild 11/s.13)
d. 18 mars 1751 Svea artilleriregementes församling, Stockholm (Svea artilleriregementes församling F:1 (1735-1785), AD bild 42)

50
Alleman / SV: Alleman
« skrivet: 2019-11-06, 00:10 »
Adam Alleman (Allerman) finns som kanslist i hus nr 39, Staden inre i assistent Eric Browalls hus i Kronotaxeringslängderna för 1761 för Stockholm.
(Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/62 (1761), bildid: A0060296_00125).


Han finns även i kronotaxeringslängderna för 1762, 1763, 1764, 1765 och 1766.
1763 nämns han som Joh: Adam Allerman
(Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Kronotaxeringslängder, SE/SSA/0031/06/G 1 AA/65 (1763), bildid: A0060299_00124)


Och uppges vara far till Adam född 1 aug 1767 i Adolf Fredriks församling.
Afledne Skomakaregesällen Eric Fahlmans änka Maria Rosenqvists oägta barn, döptes hemma af Adj: Pastor: H: Mag. Jonas Quillin, Barnfadren före gafs wara Skrifware i Kong: Kammar Collegio benämd Adam Allerman lägersmålet sades wara skedt i Staden wed Wästerlånggatan därest han bodt men uti hwars hus det wet hon ej, ligger uti barnsäng wid Rörstrands gatan uti afl. Mätaren Lundbergs änkas gård.
(Adolf Fredrik CIb:1 (1755-1798) AD bild 84)

51
Tranemo / SV: Sven Månsson
« skrivet: 2019-09-05, 09:03 »
Sven Månsson är född på Krogshagen under Ömmestorp den 5 mars 1753. Föräldrar: soldat nr 869, Magnus Andersson Aspman och Kirstin Svensdotter. Föräldrarna gifte sig 22 nov 1752 i Tranemo.
Källor: Tranemo C:5, s. 50, 53
Generalmönsterrulla Älvsborgs läns regemente 499 (1768-1768) AD bild 189/s.184


Anneli


52
Enl. boken "Ettarps glasbruk", utgiven av Simlångsdalens Kultur- och Naturvård 2012, skrevs ett intyg den 7 juli 1743 av pastor W. Siggelkow i Holzendorff och Müsselmow i Mecklenburg-Vorpommeren, Tyskland för glasarbetarna Lorentz Brauer, Hartwig Hindrich Brauer, Daniel Ziegler, Baltzar Christian Jaqwitz och Christian Harm. De skulle till ett glasbruk vid Halmstad.
Den 30 augusti 1743 är Lorentz Friedrich Brauer och Hartwig Hindrich Brauer vittne vid ett dop i Enslövs kyrka. Enligt mantalslängderna för 1744-1747 finns de vid Ettarps glasbruk som gesäller. 1748-1755 finns Lorentz Brauer kvar och 1756 flyttade han till Kosta. Gesällen Hartwig Brauer flyttade till Tyskland 26 mars 1747. Allt enligt samma bok.Hälsningar Anneli

53
Kalv / SV: Humlered - Mantal 1655
« skrivet: 2019-07-07, 14:28 »
Du kan också titta i jordeböckerna. Bergsgården ägdes av Anna Hård i varje fall 1671, 1672 och 1678, se mitt register till Kinds häradsrätt. http://www.kindsdombok.se Sök på Bergsgården.
Hälsningar Anneli

54
Håcksvik / SV: Maria Månsdotter
« skrivet: 2019-06-16, 22:08 »
Din Maria är i varje fall dotter till Måns Johansson och Bengta Håkansdotter i Övre Passarp i Örsås. I bouppteckningen efter hennes fader den 4 jul 1809 (Kinds häradsrätt FIIa:20, s.897) står det att hans dotter Maria är gift med mannen Måns Abrahamsson i Norra Ingärdabo.


Hälsningar
Anneli

55
Hej Bengt
Du hittar en hel del om Anders Björnsköld och Källebacka i mitt register till Kinds häradsrätt om du söker på Björnsköld, Källebacka eller Krabbe.  http://www.kindsdombok.se/
Mvh Anneli

56
Hej
Paret Anders Andersson och Kerstin Johansdotter finns på Risa i Örsås med barnen Cathrina, Hans och Magnus (Örsås AI:1 (1799-1815) hfl 1799, bild 5/s.3) I hfl 1800-1801 finns även dottern Agneta (Örsås AI:1 (1799-1815) bild 19/s.3). I hfl 1805-1806 nämns Anders Andersson (död 1806) och barnen Hans, Magnus, Agneta och Catharin (Örsås AI:1 (1799-1815 bild 38/s.7)
Kerstin Johansdotter dog 1804. Bouppteckningen efter henne finns i Kinds häradsrätt FIIa:19, bild 64/s.121. Som förmyndare för barnen tillsattes Hans Persson på Rörstorps kvarn.
I hfl 1807-1808 finns barnen Hans Andersson och Magnus hos förmyndaren Hans Persson på Rörstorps kvarn (Örsås AI:1 (1799-1815) bild 51).
I bouppteckningen efter Agneta Andersdotter den 24 feb 1858 (Kinds häradsrätt FIIa:55 (1858) bild 307/s.597) nämns hennes bror handlanden H. Brodin.
I boken "Boken om Örsås" av Örsås Hembygdsförening nämns på s. 535 att deras syster Anna Britta bor i Horsakulla 1858.
Vidare kan du möjligen hitta Hans Brodins passjournal se NAD, Borås rådhusrätt och magistrat, passjournaler SE/BSA/139/D 9 A/1959:1195 (omfattar åren 1815-1852).
Hälsningar
Anneli

57
Gyllensting / SV: Gyllensting
« skrivet: 2019-04-08, 10:37 »
Johan Botvidsson Gyllensting (Svenska Adelns Ättartavlor av Elgenstierna, III, Tab.1, s.371) hade en frilloson vid namn Anders Johansson.


Johans barn Johan Gyllensting, Bovid Gyllensting, Per Gyllensting, Matts Gyllensting, jungfru Maria Gyllensting och jungfru Anna Gyllensting testamenterade deras anpart i hemmanet Håkanhult (i Holsljunga) till deras sal. faders frilloson Anders Johansson. Testamentet var dat. 7 mars 1677. Vid Kinds häradsrätts vinterting den 21 mars 1681 begärde Anders Johansson att testamentet borde överföras till pergament och bekräftas och förses med häradets segel vilket tingsrätten inte kunde vägra.
(Kinds häradsrätt AIa:4, VT 1681-03-21, nr 21, AD bild 446)


Om man söker i mitt register till Kinds häradsrätt www.kindsdombok.se så finns det mer material om Gyllensting. Det står på hemsidan att jag har registrerat fram till 1679, men nu är även 1680 färdigt och 1681 är påbörjat.

58
Introducerad adel - T / SV: Tegensköld
« skrivet: 2019-02-17, 21:08 »
Vem var landshövdingen Axel Tägenskÿld?

Han bytte sig till Tyggestorp (i Tranemo) och Gåsekilen (i Mårdaklev) av generalmajoren Per Hierta. Uppbud 1 ggn vid Kinds häradsrätt 3 mars 1680.
Källa: Kinds häradsrätt AIa:4 (1669-1685) Bild 372 (AID: v14727.b372, NAD: SE/GLA/11160)
Jag har inte hittat honom i Elgenstiernas Svenska Adelns Ättartavlor.

59
Mossebo / SV: Mossebo
« skrivet: 2018-09-07, 00:19 »
Hans Hansson som föddes 8 jun 1754 i Mossebo gifte sig 17 juni 1781 i Sjötofta med Agneta Persdotter. (Sjötofta C:2, s. 91).

60
Källeryd / SV: Källeryd
« skrivet: 2018-06-21, 22:01 »
SolikamskyI början eller en bit in på 1700-talet bor här på Solikamsky Nils Persson med hustru Märith Hansdotter. Dessa båda maker vigs 1707 och vartill inga barn är noterade bor först i Källshyltan, men flyttar sedan hit till Solikamsky. Här avlider mannen genom olyckshändelse, som omtalas i Källeryds dödbok på följande sätt: "1733 den 13 november blef Nils Persson i Solikamsky då han var sågskiärare vid Högvälborne herr Baron och överstelöjtnant Horns såg på Källeröö, har han fallit i hoen, och blivit fast med vänstra benet och död funnen."Hustrun gifter, vad vi kan förstå, om sig med en Nils Svensson eller Nils Andersson och får med honom dottern Ingeborg, som är född 1734.10.04.I övrigt finns det inga uppgifter om dessa familjer.Källa: Citerat ur Källeryds Torp-rote, utgiven av Källeryds Hembygdsförening 1996, s. 29
Din Lars Nilsson kan vara son till denne Nils Persson, som dog 1733.

61
Källeryd / SV: Källeryd
« skrivet: 2018-06-21, 16:18 »
Jag köpte dem via Hembygdsföreningen. Är det om någon speciell familj du vill veta mer? Jag har boken framför mig.

62
Källeryd / SV: Källeryd
« skrivet: 2018-06-21, 15:56 »
Toftåsen (Solikamsky) hörde till Källerö rote och finns på s. 27-37 i boken Källeryds Torp-rote.

63
Gällstad / SV: Gällstad
« skrivet: 2018-05-05, 12:46 »
Samma Johan Torin nämns även 1722

Föravskedade kapten vid Älvsborgs regemente Johan Torin nämns i ett brev till K. Constitoriet i Göteborg om äktenskapshandel mellan honom och sal. Nils Elfvencronas omyndiga dotter Eva Catharina Elfvencrona. Hennes mormor camrerskan Catharina Rödbeck. Hennes gods Gerdsbo i Kind, dit han flyttat och sedan hastigt bortflytt med hela sitt hushåll.

(Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev) SE/GLA/124486/ F 3/5, (1722) SVAR bild 347)

64
Mossebo / SV: Mossebo
« skrivet: 2018-03-09, 19:52 »
Johan Eriksson och hans hustru Marit köpte 1/3 i Grimsås skatterätt av Johan, Erik, Bengt och Abraham Littenier för 66 daler, uppbud 1 ggn 2 mars 1694 (Kinds häradsrätt, AIa:5, 2 mars 1694, AD bild 257).

Vid hösttinget den 13-16 okt 1696 avgick skaft på 1/3 Grimsås som Johan Erichsson köpt den 5 feb av Johan Benedictij, Erich och Abraham Lithenij och Sveno Tiliander för 66 daler (Göta hovrätt, Advokatfiskalen, EVIIAAAB:87, Kinds häradsrätt, 13-16 okt 1696, AD bild 2820).

Johan och Erich i Grimsås fick vid vintertinget den 4 feb 1696 böta 12 marker för svedjehygge (Göta hovrätt, Advokatfiskalen, EVIIAAAB:87, Kinds häradsrätt, AD bild 3630)


65
Anbytarforum / SV: Anbytarforum
« skrivet: 2017-08-23, 21:49 »
Har helt tappat intresset för Anbytarforum. Det här var det första på länge som var intressant nog att läsa.  En enstaka gång gör jag ett tilllägg i en tråd där jag skrivit tidigare. Tittar numera endast på Porträttfynd och Rötterbloggen. Facebook har tagit över funktionen att snabbt hjälpa andra med forskningsfrågor.

Anbytarforum "heeft de boot gemist" i mitt tycke. En missad chans, nu har andra tagit över.

66
Cleophas / SV: Cleophas
« skrivet: 2017-08-09, 14:16 »
Lite mer om ryttaren Anthonius Chleophas i Lommaryd i Jönköpings län. Hans står som dräng i Nystorp i Lommaryd från 1691 (mtl) och uppges vara ryttare 1693 och 1694 (mtl), vidare som sventjänare hos hopman Lars Bånge i Nystorp (mtl 1691-1693).

Han fick åtminstone två barn utom äktenskapet med Lars Bånges amma Karin Svensdotter. Första barnet föddes 4 feb 1693 på Hulu i Lommaryd (Lommaryd C:1 (0-1714) AD bild 43/s.78) och det andra troligen före juni 1696, okänd plats.

Både Anthonius och Karin fick stå kyrkoplikt för lönskaläger i Lommaryd, han den 29 okt 1693 och hon den 4 nov 1693 (Lommaryd C:1 (0-1714, AD bild 149/s.291).

Före 15 juni 1696 lämnade han Lommaryd och befinner sig då i Skåne. Karin hade fått ett brev daterat 15 juni 1696, där han ber henne komma till honom. Två år senare den 4 maj 1698 instäms han till Villands häradsting i Kristianstad län. Karin uppvisar sitt brev från Anthonius och intyg från kyrkoherden Nils Planck den 30 aug 1696 att hon var hans trolovade. Anthonius erkänner att han fått två barn med henne men han vill inte gifta sig med henne. Han påstår att hon följt efter honom.  Han uppger sig ha pliktat för det första barnet i Östergötland och vill nu ta sitt straff för det andra barnet.

Karin slapp straff eftersom hon kunde bevisa att hon var hans trolovade och Anthonius fick böta 20 daler och betala 5 daler årligen i underhåll. Några pengar hade han förmodligen inte eftersom han fick kroppsstraff samma dag.
(Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Kristianstad län, EVIIAAAK:12, Villands häradsrätt, 1698-05-04, nr 36, AD bild 4070/s.34, bild 4840/s.111, 1698-05-06, nr 117, AD bild 4260/s.53).

Den 17 okt 1698 stäms ryttaren Anthonius igen till Villands häradsting. Nu anklagades han för stöld hos bonden Sven Åkesson i Bogesta Sågemölla tillsammans med en annan ryttare Nils Werre. Båda erkände och fick böta det tredubbla värdet av det stulna. Även nu kunde han inte betala böterna och de fick båda löpa gatlopp den 20 oktober.
(Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Kristianstad län, EVIIAAAK:12, Villands häradsrätt, 1698-10-17, nr 2, AD bild 4300/s.57)

1698 finns han på Sonarp i Näsum i Kristianstad län. Vart han tog vägen därefter har jag inte kunnat hitta och jag har ännu inte kunnat placera honom bland de andra Cleophas och har heller ingen ålder på honom.

Han kan möjligen vara son till löjtnanten Antonius Cleophas i hans första äktenskap med Anna Lilliehöök. Denne löjtnanten var senare gift 1 jan 1682 i Rök, Östergötland med Margreta Rauchman. (Rök C:1 (1678-1696) AD bild 139/s.267)

67
Allmänt / SV: Arkiv Digital
« skrivet: 2017-03-18, 13:00 »
Nu kan Kindsforskarna ta en djupdykning i Kinds häradsrätt igen. De femton domböckerna AIa:36-AIa:50, som jag hade beställt, finns nu online.

Tänk vad mycket nya spännande saker vi kan hitta!

68
Allmänt / SV: Arkiv Digital
« skrivet: 2017-03-03, 17:17 »
Nu har jag beställt avfotografering av Kinds häradsrätt igen. Förhoppningsvis till glädje för alla som forskar i Kind. Inom cirka 45 dagar blir de tillgängliga hos Arkiv Digital. Det gäller åren 1761-1775, AIa:36-AIa:50.


69
Gällstad / SV: Gällstad
« skrivet: 2017-02-12, 13:32 »
Enligt boken "Gällstad, Knalle-, bonde-och industrisocken", s. 372, kallades Jutatorpet senare Fageräng.

70
Ulricehamn / SV: Ulricehamn
« skrivet: 2017-01-25, 23:43 »
De var hantverkare och fick därför avlägga en burmansed vid rådhusrätten.

Några exempel
Anders i Rude, som nämns som ämbetsman 1681 i Tranemo gäld, var skomakare. Han avlade sin ed vid rådhusrätten  (Ulricehamn rådhusrätt och magistrat, AIa:4 (1675-1685) 29 dec 1675, nr 9, bild 14)

Giötar i Tuvehemmet, ämbetsman 1681 i Tranemo gäld, var sämskemakare (Ulricehamns rådhusrätt och magistrat AIa:2 (1665-1692) 3 nov 1687, bild 193)

Samuel Andersson, ämbetsman 1681 i Länghems gäld, var hovslagare och smed (Ulricehamns rådhusrätt och magistrat AIa:4 (1675-1685) 7 aug 1677, bild 42)

71
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2017-01-24, 23:54 »
Olof Svensson och Arvid Svensson är nog inte bröder, för Olofs mor Ingebor begravs 5 apr 1668, 79 år gammal och Arvids mor Ingrie begravs 23 maj 1665, 79 år gammal  (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 144 / sid 275 (AID: v14944.b144.s275, NAD: SE/GLA/13570).

Både Ingebor och Ingrie var då gifta med en Sven. Det kan mycket väl vara som du säger att den äldre Sven var far till Olof och den yngre till Arvid.

72
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2017-01-22, 23:56 »
Nej, tyvärr har jag inte mer bevis att Kersti verkligen är en dotter till Sven Olofsson.

Men jag har mer om bröderna till Sven Olofsson.
Per Olofsson gift 20 juni 1669 med Christin Håkansdotter (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 113 / sid 213 (AID: v14944.b113.s213, NAD: SE/GLA/13570)
Nils Olofsson gift 3 jan 1686 med Christin Håkansdotter (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 125 / sid 237 (AID: v14944.b125.s237, NAD: SE/GLA/13570)

Nils Olofsson död före 27 maj 1691 se (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAAB:66, Kinds häradsrätt, 1 okt 1691, nr 74)
Per Olofsson död i Bystad, begravd 19 okt 1715  (Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 86 / sid 79 (AID: v14945.b86.s79, NAD: SE/GLA/13570)

73
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2017-01-22, 19:48 »
Jag skrev fel, det ska naturligtvis vara Kirsti, som döptes 8 mars 1711.

Vidare nämns Sven Olofsson
Beträffande slagsmål efter en bröllopsdag på Backgården, Sockenstämmoprotokoll 25 juli 1682 (Tr. C:2, s. 150-151)
Samma slagsmål i Kinds häradsrätt (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAAB:62, Kinds häradsrätt, 16 okt 1682, nr 7).
Sven o Arvid i Ljungsnäs (Kinds häradsrätt AIa:5, 20 maj 1692, nr 38)
Åboerna i Ljungsnäs Arvid, Sven och Anders (Kinds häradsrätt, 26 maj 1693, nr 24)
Sven Olofsson i Brogården (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAABA:632 Ver:a, 10 maj 1725, nr 25, AD bild 454)

Hustru Elin nämns som vittne (Kinds häradsrätt AIa:6, 13-16 okt 1696, nr 62)

Elin Arfvidsdotter nämns som dotter till Arfved Gunnarsson i Sjörred, Månstad (enl. utredningen om "Nils Pedersson i Ranabo", s. 48 av Ragnar Odhnoff)

74
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2017-01-22, 16:54 »
Sven Olofsson död på Brogården,  begravd 16 feb 1729 i (Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 131 / sid 123 (AID: v14945.b131.s123, NAD: SE/GLA/13570)

För övrigt har jag noterat samma som du från mtl.

Nils Svensson mor dör 1724 (mtl) och det är Elin Arfwidsdotter.

Inhysingen gamla änkan (mtl 1718) måste vara någon annan och kan inte vara Elin, eftersom Sven dör först 1729. Men jag håller med om att det ser underligt ut i mtl 1717 och 1718.

Johan Svensson skulle kunna ha andra föräldrar, möjligen Sven Larsson som dog 1698 o en okänd mor, som gifter om sig med Carl Jönsson, men de lever båda 1730. Carls hustru kan då inte heller vara den gamla änkan (mtl 1718)

75
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2017-01-21, 22:23 »
Elin Arfvidsdotter från Sjörred, Åsarps socken är gift 25 maj 1684 med Sven Olofsson i Ljungsnäs, bo i Ömmestorp, se (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 123 / sid 233 (AID: v14944.b123.s233, NAD: SE/GLA/13570)

Jag har följande barn till Sven Olofsson och Elin Arfvidsdotter

Ingrid döpt 24 maj 1685, född i Ömmestorp (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 124 / sid 235 (AID: v14944.b124.s235, NAD: SE/GLA/13570)

Olof döpt 27 feb 1687, född i Ömmestorp (Tranemo C:2 (1663-1690) Bild 126 / sid 239 (AID: v14944.b126.s239, NAD: SE/GLA/13570)

Johan född omkring 1689, gift 11 nov 1716 med Märtha Pädersdotter (Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 92 / sid 85 (AID: v14945.b92.s85, NAD: SE/GLA/13570), bosatta på Tyggestorp stom

Karin född omkr 1698, gift med Lars Gunnarsson i Haga.

Nils född i Ljungsnäs, döpt 8 sep 1701 (Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 23 / sid 16 (AID: v14945.b23.s16, NAD: SE/GLA/13570)

Carl född i Ljungsnäs, döpt 8 mar 1711 Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 67 / sid 60 (AID: v14945.b67.s60, NAD: SE/GLA/13570)

Jag har alltså en annan teori och har satt Sven Olofsson och Elin Arfvidsdotter som föräldrar till Karin Svensdotter. Jag har dock inte inte hennes dopnotis.

Jag har inte heller Carl Jönssons vigselnotis, men jag förmodar att han kommer från Såget. Han är i så fall född där o döpt 13 jun 1675. Det stämmer med hans ålder. Han är 55 år när han dör 1730 i Ljungsnäs, begr 5 jul 1730 (Tranemo C:3 (1697-1732) Bild 134 / sid 126 (AID: v14945.b134.s126, NAD: SE/GLA/13570)

Carls hustru, som tidigare var gift med en Sven på Brogården är över 68 år 1731 (mtl)

Carl Jönsson har vidare en dotter Elin Carlsdotter som gifter sig med Anders Erlandsson (mtl 1730)76
Namnet före är fad(fadder) fru Sophia Ruske. Troligen tjänade Anna hos Sophia Ruske eller hos någon i hennes närhet. Tyvärr har jag inte kunnat hitta henne någonstans.

Däremot har jag hittat en möjlig Anna Rosén, dock inga 100 % bevis.

Det finns en Anna Rosen, född 24 april 1813 i Ålem, piga i Drefvinge i Nacka från 1842, då hon kom från Stockholm. Hon gifter sig 15 sep 1850 med en dräng Carl Gustav Blomberg (Nacka CI:4 (1845-1861) Bild 340 (AID: v88846.b340, NAD: SE/SSA/1542)

De får en dotter Antonia Gustava Wilhelmina född 2 jan 1851 Nacka CI:4 (1845-1861) Bild 110 (AID: v88846.b110, NAD: SE/SSA/1542)

Carl Gustav Blomberg dör  11 feb 1851 i Fisksätra i Nacka (Nacka CI:4 (1845-1861) Bild 250 (AID: v88846.b250, NAD: SE/SSA/1542)

Denna Anna Rosén, nu änkan Anna Christina Blomberg flyttar tillbaka till Ålem i Kalmar län 1851 och återfinns där med dottern hos brodern Gustaf Rosén i Nymåla (Ålem AI:13 (1847-1856) Bild 262 / sid 227 (AID: v24687.b262.s227, NAD: SE/VALA/00462)

Åldern på denna Anna Rosén stämmer dock inte helt. Hon är född 1813 och din ska vara född omkring 1816.

77
Adressen är Högbergsgatan 24 och där finns Enkefru Anna Elisab. Forsberg
(Katarina AI:70 (1834-1834) Bild 36 / sid 61 (AID: v86816.b36.s61, NAD: SE/SSA/0009)

Enligt födelse- och dopboken är modern Anna Rosén betjent af Lisa Forsberg.

Denna Anna Elisabet Forsberg är barnmorska enligt mantalslängden för 1845 för Stockholm
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0032/mantalsbok/M4515011750_150dpi.pdf.

Endast barnmorskan bodde på nämnda adress.

78
Villstad / SV: Mtl Södra Kruvebo 1700, 1702 och 1703
« skrivet: 2016-11-09, 17:08 »
De första orden tolkar jag som

Ea (Enkan) Carin utan bruk

Hon nämns även i mtl 1699.

79
Villstad / SV: Mtl Södra Kruvebo 1700, 1702 och 1703
« skrivet: 2016-11-09, 16:48 »
Noch betyder här "ytterligare" eller "vidare"

se
http://www.saob.se/artikel/?show=noch&unik=N_0445-0456.9z9B&pz=3

80
Tranemo / SV: Hjälp med faddrar
« skrivet: 2016-11-09, 16:36 »
Faddrar
M. Hans Andersson i Byen
M. Anders Andersson i Assarp
H. Ingeborg Jönsdr i Liungnäs
H. Stina Gunnarsdr i Assarp

81
Mossebo / SV: Har jag tolkat faddrarna rätt?
« skrivet: 2016-11-09, 16:31 »
Faddrarna är Joseph Hansson, Lars i Åhslabo, hustru i Rembo, hustru Anna i Bohult

Hustru i Rembo (Remmabo i Nittorp) är Carin Persdotter, som var syster till Sven Persson.

82
Okänd församling i Stockholm / SV: Operasanger i Stockholm
« skrivet: 2016-11-03, 12:12 »
Jag har varit pa Kungliga biblioteket och kopierat artiklarna. Skicka ett mejl via min hemsida http://www.kindsdombok.se

83
Okänd församling i Stockholm / SV: Operasanger i Stockholm
« skrivet: 2016-10-25, 18:24 »
Alexander Laurents nämns i ett antal dagstidningar

Svenska Dagbladet 1911-08-29
Aftonbladet 1911-09-16
Svenska Dagbladet 1911-09-17
Svenska Dagbladet 1911-09-18
Göteborgs Aftonblad 1911-09-18
Göteborgs Aftonblad 1911-09-21

http://tidningar.kb.se/

Tyvärr kan man endast läsa artiklarna vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

84
Nittorp / SV: Nittorp
« skrivet: 2016-10-23, 23:23 »
Hade samma tanke, men har inga bevis för det.

85
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2016-10-23, 16:12 »
Har inget om eventuella helsyskon till Bengt Larsson, men hans hustru Karin Nilsdotter var förmodligen syster till Olof Nilsson (omkring 1690-1771) i Uddebo. Både Bengt och Karin är faddrar för några av Olofs barn.

Hustru Karin, Hestra fadder för Elisabed Olofsdotter döpt 22 apr 1716 (Tranemo C:3, s.82)
Hustru Karin, Hestra fadder för Britta Olofsdotter döpt 19 jan 1723 (Tranemo C:3, s.110)
Bengt, Hestra fadder för Nils Olofsson döpt 12 feb 1732 (Tranemo C:4, s. 8 )
Hustru Karin, Hestra bar barnet Anders Olofsson döpt 5 maj 1738 (Tranemo C:4, s.74)

Hustru Kerstin i Uddebo (Olof Nilssons 1:a hustru) var fadder för Kerstin Bengtsdotter döpt 9 mars 1718 (Tranemo C:3, s.95)
Olof i Uddebo fadder för Sven Bengtsson döpt 7 okt 1720 (Tranemo C:3, s.3)

86
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2016-10-22, 00:06 »
Sven Andersson och Britta Hansdotter flyttade till Gölingstorp Södergård enl. mtl 1761. De finns i Nittorp (Dalstorp AI:1 (1745-1812) bild 98/s.31). Hans ålder uppges här till 57 år 1763, skulle då ha varit född ca 1706. Han dog 28 okt 1767 i Gölingstorp (Nittorp C:2 (1759-1806) bild 33/s.59). Åldern är här 55 år och skulle då ha varit född omkring 1712.

87
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2016-10-21, 20:38 »
Har inte mer än att han gifte om sig 28 Dec 1758 i Tranemo med pigan Brita Hansdotter (Tranemo C:5 (1748-1764, bild 120/s. 115).

88
Bildgåtan - Övrigt / SV: Rörstrand, byggnad?
« skrivet: 2016-10-21, 12:53 »
Här också en detaljbild på vagnen.

Vilka kan personerna vara?

89
Bildgåtan - Övrigt / Rörstrand, byggnad?
« skrivet: 2016-10-21, 12:25 »
Två kort från Limmareds Hembygdsförening, tagna 1892 av Carl Brusewitz (1870-1937), då student vid Tekniska högskolan i Stockholm, senare disponent vid Limmareds glasbruk. Det understa kortet ska vara taget vid Rörstrand i Stockholm hösten 1892. Jag tror att det översta kortet också är från Rörstrand. Kan någon bekräfta det och vilka är personerna på det översta kortet. Kan det vara någon av Almströmarna? Carl var nära vän med bröderna Harald (1870-1944) och Knut Almström (1873-1955).

Den 17 oktober 1892 skriver Carl i sin dagbok att han gick till Rörstrand med Almström och tog tre kort, ett på fröken Tuttis (Eva Sofia Almström, syster till Harald och Knut) rum, ett på villan med vagnen utanför och ett på villan från ett annat håll. Jag är inte säker på att det står vagnen i dagboken, eftersom texten är mycket svårläst.

Känner någon till byggnaderna vid Rörstrand?

90
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2016-07-27, 20:52 »
Tack för det, skulle ha tittat i Tranemo.

91
Tranemo / SV: Tranemo
« skrivet: 2016-07-21, 18:48 »
Jag har inget mer om Caisa och Catharina, men jag antar att du vet Carl Jönssons dödsdatum trots att du skrev 1745. Han dog natten mellan den 9 och 10 okt 1753 enl. bouppteckningen efter honom den 2 jan 1754 (FIIa:3, s. 463). Det finns även ett urtima ting om hans död (Kinds häradsrätt AIa:28, urtima ting 9 nov 1753).

Vet du möjligtvis när sonen Jöns Carlssons dog? Han måste ha dött mellan 1806 och 1808.

92
Anbytarforums funktioner / SV: Ny tråd - Nytt inlägg
« skrivet: 2016-07-10, 22:35 »
Mycket är bättre, men det här fungerar fortfarande inte bra i "Nya Anbytarforum". Man skapar ju inte ett nytt ämne i en underrubrik släktnamn som t ex "Store".  Man gör där ett inlägg eller ställer en ny fråga under släktnamnet "Store" och klickar då inte på knappen nytt ämne. Det ser följaktligen ut som ett svar på en gammal fråga om "Store", vilket det inte alltid är.

Det fina med det "Gamla Anbytarforum" var att all information om ett släktnamn samlades under en rubrik.

Det kan väl ändå inte vara meningen att man i det "Nya Anbytarforum" ska skriva ett nytt ämne under ett släktnamn varje gång man hittar något nytt om ett släktnamn eller?

93
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-06-19, 15:54 »
Tack för svaret Daniel, felkonfigureringen bör kunna rättas till och för övrigt känns det viktigt att endast avsändaren och mottagaren kan läsa mejlet och ingen annan. Det måste man kunna lita på.

94
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-06-19, 12:12 »
Att "Nya Anbytarforum" numera är onödigt krångligt om man inte är inloggad, verkar vi få acceptera framöver, men det som skrevs på Arkivguidens forum och som Lars Unger här har citerat upplever jag som mycket allvarligt.

Jag ändrade direkt i min profil efter att jag hade läst inlägget på Arkivguidens forum.

Liksom Lars Unger förväntar jag mig ett svar på frågan:

Citera
På vilket sätt är avsändarens integritet bevarad?

95
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-06-08, 16:27 »
Nackdelen med den varianten är att man då måste vara inloggad.  I det "Gamla Anbytarforum" behövde man bara logga in om man ville svara, inte om man bara ville se inläggen.

96
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-28, 11:40 »
Lars,

Bra skrivet, jag hoppas att du har rätt "Allt kommer att ordna sig", men för närvarande är det "Nya Anbytarforum" ett sorgligt kapitel  :'( .

Vem vet, nästa år eller någon gång i framtiden har vi kanske  :) :) igen!

97
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-27, 23:58 »
En ökad zoom nivå underlättar, Göran, tack för tipset, men vi får nog tyvärr räkna med månader innan det blir så bra som det en gång var, om det överhuvudtaget är möjligt. Under tiden kan man också ställa frågor vid Arkivguidens forum eller på Facebook.

98
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-25, 23:25 »
Anna, jag har sett samma luftighet och överlappning hela tiden sedan det nya Anbytarforum introducerades.

99
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-21, 23:08 »
Ja, jag är kanske för otålig, hoppas i varje fall att det en gång blir ordning på det hela och under tiden hjälper jag andra på facebook.

100
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-21, 11:35 »
Hur lång tid ska det ta innan man får någon ordning på det "Nya Anbytarforum", ett par år eller?

101
Anbytarforums funktioner / SV: Språkinställning ändras
« skrivet: 2016-05-21, 11:33 »
Samma här, men om jag inte är inloggad står inställningen på svenska.

102
Människor / SV: Sex gentlemen från Landskrona
« skrivet: 2016-05-16, 13:29 »
f.d. Matells lokal

103
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-14, 20:52 »
Javisst, känner jag till det, men jag vill inte att en enda webläsare eller hemsida kommer ihåg mig. Jag vill bara vara inloggad, när jag skriver ett inlägg.

104
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-14, 19:59 »
Här har jag inte samma uppfattning. Just arkivet upplever jag som Anbytarforums starkaste sida. Speciellt när man söker uppgifter om en släkt som reser mycket. Tack vare andras inlägg om Cleophas fick jag tips om i vilka domböcker och kyrkoböcker jag kunde hitta mer material. Cleophas är inte i mitt släktträd, men jag stötte på det ovanliga namnet i Kinds häradsrätt och ville gärna veta mer om namnet -  i detta fallet var arkivet ovärderligt.

Svara på frågor känns fortfarande meningslöst så länge senaste inlägg inte fungerar som det borde. Att titta på senaste olästa inlägg som andra rekommenderar tycker jag heller inte är en bra lösning, eftersom man då måste vara inloggad.

Jag vill snabbt kunna se om det finns någon intressant fråga utan att behöva logga in.

Nej, det Nya Anbytarforum har långt ifrån vunnit mitt hjärta. Jag saknar fortfarande det gamla.

105
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-07, 16:28 »
Jag håller med att Anbytarforum är oslagbar, då det gäller att hitta material som andra släktforskare har tagit fram, speciellt när det gäller svåra fall. Som tur är går det fortfarande att söka i gammalt material. Visst är det en skatt!

Men lusten att hjälpa andra har tyvärr helt försvunnet. Det tar helt enkelt för mycket tid och känns totalt meningslöst att hålla på och scrolla, klicka vidare och sedan bara upptäcka att någon annan redan har svarat.

Jag växlar nu mellan facebook, Arkivguiden och Scangen, men hoppas innerst inne att Anbytarforum en gång blir lika lätttillgängligt igen, som det en gång var.

106
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-05-05, 12:53 »
Kenneth, tack för den utförliga förklaringen.

Så länge Anbytarforum inte fungerar som det borde med alla sina "barnsjukdomar" föreslår jag att vi alla flyttar över till Arkivguidens Forum, som nu är öppet igen. Arkivguidens Forum är översiktligt och verkar fungera utan några problem alls.


107
Månesköld af Seglinge / SV: Månesköld af Seglinge
« skrivet: 2016-05-04, 23:51 »
Anna Ulfsparre, som nämns ovan som moder till Greta Månskiöld, lät bygga gården Sjögared i Älvsered (Kinds härad) till säteri 1671.

Ur Kinds häradsrätt AIa:4 (1669-1685), 1675-10-26, nr 44 (AD bild 223)
"Kom för Rätten Välb: Fruu Anna Ulfspar:
res utskickade, och angaff huruledes des be:te
öfwerheet hafwer låtet bebygga en sin gårdh
Siögaredh uthi Miöbäcka giäld till Sätherij,
och i ty begiärte däröfwer TingsRättens utslag,
huru därmedh förevetter och vittnade Nämbden
som samme gårds bygningen besichtigat
hafva, att sammestädes war för fyra åhr sedan
bygdt en stoor herrebygning medh Sahl, twen:
ne Camrar och Kiök medh Kiällare under, tu
åhr sedan en Mindre bygningh medh fram:
kammar och förstugu, hwaremoot är ärnat
åter sättia en Stugu, hwartill timber är
hugget Innevarande åhr hafwa bönderne bygdt
ibm 2 booder och en stor Stall. Hvarom remitte:
ras till höge öfwerheeten som därpå Säterijes
frijheet macht hafr att förnimmas."

108
Rydaholm / SV: Pehr Styfwer - Ryttare
« skrivet: 2016-05-02, 09:37 »
De finns i AD.

109
Rydaholm / SV: Pehr Styfwer - Ryttare
« skrivet: 2016-05-01, 11:33 »
Eftersom han var nämndeman finns han i Östbo häradsrätt vintertinget 5 feb 1745 (Renoverade domböcker, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönköpings län EVIIAABA:1208 (1745-1745) bild  2220). Det kan vara värt att gå igenom domböckerna för Östbo häradsrätt. Här finns säkert mer om honom.

110
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-04-23, 16:26 »
Tappar helt intresset att svara på frågor på "Nya Anbytarforum", när det tar mer än ett dygn innan ett svar kommer upp i listan "Nya inlägg, Senaste dygn". Jag ger upp. Hoppas att det någon gång i framtiden fungerar som det ska.

Givande diskussioner är nu helt omöjliga.

111
Övrigt / SV: Text hjälp
« skrivet: 2016-04-22, 11:46 »
På den andra sidan står det

Pliktfäld för fylleri, slagsmål och bruten Lodsväga(?) fri....

112
Övrigt / SV: Text hjälp
« skrivet: 2016-04-22, 11:40 »
Jag fick gå till den finska hemsidan, eftersom din länk inte visade hela sidan, dessutom mycket svårläst eftersom det inte gick att förstora.

Plikt..... vid 1885 års Höst ....  för åtskilligt för..... 
hos står ...... Rätt.


113
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-04-16, 23:08 »
Jag blir så trött på "Nya Anbytarforum".

1. Det tar alltför lång tid innan ett nytt inlägg ses i listan senaste inlägg. Om jag vill hjälpa någon klickar jag vidare och tittar på inlägget. Då visar sig det att någon annan redan har svarat. När man har råkat ut för det ett par gånger, försvinner lusten att hjälpa andra.

2. Ibland hittar man något intressant som man vill dela med sig, t ex under släktnamn. Jag placerar mitt fynd under ett bestående släktnamn. Det är alltså inte ett svar på en fråga. Trots det dyker det upp i listan som "Svar på en fråga", vilket det inte är.  Det kan leda till att andra inte bryr sig om att titta på inlägget, eftersom de tror att det är ett svar.

Varför kunde inte "Gamla Anbytarforum" vara kvar?

114
Hej Karl-Heintz

Jag har lite om Daniel och hans barn. Sonen Johan Hendrik Frans Bron/Brun, född 26 sep 1765 i Sandsvær, Buskerud i Norge (Digitalarkivet.uib.no, Dopte i Sandsvær 1756-1767) och hans ättlingar. Han flyttade till Nederländerna, var glasblåsare i Makkum, Friesland 1791 och dog 7 sep 1850 i Woudrichem, Noord-Brabant. Har du haft kontakt med Anne Minken i Norge? Hon hjälpte mig för länge sedan med familjen Brun.

115
Cleophas / SV: Cleophas
« skrivet: 2016-04-13, 22:33 »
Guld och silverarbetaren Anton Cleophas, död i Örebro 1808 (nämns ovan av Lars Olof Lööf) är sannolikt identisk med gesällen Anton Clëofas, som finns i en passhandling, daterad 12 feb 1791. Han reser till Sala och flera inrikes städer för guld och silverarbetaren Joh. Stras i Stockholm. (Stockholms stadsarkiv, passhandlingar, f1ae, f1ae4_0258.jpg)

116
Anbytarforums funktioner / SV: "Nya Anbytarforum"
« skrivet: 2016-04-06, 17:16 »
Jag håller verkligen med Hans Olof Johansson.

Gå tillbaka till det gamla tills vidare. För mig finns det ingen anledning att titta igenom det nya Anbytarforum, varken för att hjälpa någon annan eller att skriva något nytt som jag har hittat. Det känns verkligen hopplöst. Vad synd!! Jag får hjälpa andra på facebook i stället.

Mvh
Anneli

117
Örsås / SV: Örsås C:2, bild 85
« skrivet: 2016-04-03, 13:26 »
Hon är född på Garnstaden och modern hette Hansdotter.

Mvh
Anneli

118
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-13, 23:07 »
It happened more and not only for soldiers. The family had been supported in Dalstorp and the parish Mossebo didn't want to take care of more poor people. So the parish accepted the move only if Dalstorp accepted to take them back if they needed support again. This means that it was very difficult for a poor family to move.
 
Regards,
Anneli

119
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-13, 11:55 »
Eli,
 
During the 1900th century the soldiers very often got a speciell soldiername, a one syllable word connected to plants, animals or a positive soldier quality, like Elg (Moose), Björk (Birch), Stark (Strong), Frisk  (Healthy). Your soldier name Gadd means (Sting). It was easier for the commander to say just Gadd, Frisk and so on instead of Nilsson, Andersson, Larsson and Johansson.
 
I don't know if they selected the name themselves or it was given. It was in any case given when the same name followed the soldierhome. The next soldier got the same name even if they wasn't related to each others.  
 
Magnus Nilsson Gadd was the only one with this name at Öreryd's soldierhome. There is one more with the same name Gadd, Håkan Gadd in the same regiment earlier, but no relationship as far as I can see.
 
I can also tell you that when Nils Roth came with his family to Dalen in Mossebo in 1831, the parish Dalstorp promised to take the family back if they didn't manage to support themselves. (Mossebo AI:1 (1774-1834) AD online image 342/page 31) (Dalstorp KI:4 (1827-1854) AD online image 11/page.15)
 
N.B. Tomorrow Anbytarforum closes for a short period so no answers for a while if you have more questions. You can always email me directly, just click on my name to the left.
 
Regards,
 
Anneli

120
Legacy 8 / Legacy 8
« skrivet: 2016-03-11, 15:57 »
Skriv din fråga även under Legacy facebook gruppen. Där brukar de svara väldigt snabbt, ibland även på svenska.
 
Mvh
Anneli

121
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-05, 14:06 »
The daughter Stina, married the soldier Johannes Ny.
 
More about him
Soldier nr 828 at Nygården in Nittorp, Johannes Persson Ny, born Dec, 23, 1814 in Fiås, Nittorp. Served from Jan 15, 1841 to July 1, 1873, height 5 feet, 9 inch (Swedish), died Oct 29, 1907. (Source: Norra Kinds kompani by Ingvar Hallqvist)
 
Regards,
Anneli

122
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-05, 09:56 »
Soldier nr 33 Magnus Nilsson Gadd  
Soldierhome called Gaddes after 1839. He was soldier there from 1839 to 1869.  
Born Aug 10, 1816 in Dalstorp, height same as father. Hired March 13, 1839, sent to work at Trollhättan channel 1840, sent to Skåne 1849, in Schleswig 1850, in Malmö 1852, on Gotland 1854, on camp in Skåne 1860, sniper 1862, stopped as soldier March 31, 1869 after 30 years service, 53 years old. (Source: Mo härads kompani by Enar Skillius)
 
Regards,
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2016-03-05 11:10)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2016-03-05 14:08)

123
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-03, 18:29 »
Stefan,
There are apparently more than one in the neigbourhood. I had the one at Norrgården in Örnaholm in mind.
Anneli

124
Mossebo / Mossebo AI:1 (1774-1834)
« skrivet: 2016-03-02, 22:56 »
Eli,
 
It says on the page 29 that Johanna Nilsdotter moved to Malsbo (Mossebo AIa:1 (1774-1834) bild 387/s.29, AID: v14989.b387.s29)
 
You can find her there, Johanna Nilsdotter (Mossebo AIa:1 (1774-1834), bild 383/s.25, AID: v14989.b383.s25)
 
Here parents moved to Örnaholm, where he made millstones (Gislaved AI:6, page 203/s.199)
 
Nils Svensson Roth, born March, 19, 1782, was a soldier from March 2, 1812 to May 26, 1819. Length 5 feet, 8 inch tall. He stopped as a soldier because of illnes. His wife Catharina, was daughter of soldier nr 818 Johan Stenberg. The daughter Maja Stina married the soldier Johannes Ny in Nygården. The son Magnus became soldier nr 33 with the name Gadd at Öreryd in the county of Jönköping. (Source: Norra Kinds kompanis indelta soldater by Ingvar Hallqvist)
 
By the way, the place where he worked, where they were making the millstones still exists. You can see the remains in the ground in the wood, deep holes in the ground and some remains of millstones. My uncle told me about the place and I visited it not so long time ago.
 
Best regards,
Anneli

125
Dalstorp / Dalstorp AI:2 (1811-1830) pg. 42
« skrivet: 2016-03-02, 22:12 »
Eli, you can find her in Gunnarsbo in 1830 (Dalstorp AI:3 (1830-1835) Bild 61/s.112, AID: v5260.b61.s112)
 
Regards,
Anneli

126
Hej Barbro!  
 
Een Träfwe (en träve var detsamma som 24 neker enl. SAOB http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
 
1 1/4 Loodråse  Skulle kunna vara lodrosse. Lod kan enl. SAOB betyda årsväxt och rosse, se rus enl. SAOB, kan vara en rusört, växten Thynms Serpyllum Lin., som ansågs bota huvudvärk efter rus, backtimjan.  
 
 
Mvh
Anneli

127
Villstad / Jordebok 1650 bild 454 SVAR
« skrivet: 2016-02-27, 12:38 »
Jag tror det står landsgevaldiger på löhn, dvs att allt som gården räntade var hans lön.
 
Mvh
Anneli

128
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2016-02-21, 22:22 »
Hittade en notis om Ekenäs i Västbo härad i Gäsene häradsrätt 29 jun 1680 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAAB:59 (1675-1680) AD bild 1780). Det gäller troligen Ekenäs i Anderstorp (finns också ett Ekenäs i Södra Hestra)
 
Jon Nilsson i Ekenäs i Västbo härad fordrade för sin systerdotter Gunnilla Andersdotter av Sven Andersson i Attorp några saker som hennes far Gudmun Andersson hade efterlämnat. Sven och Gudmun var bröder.
 
Andersdotter måste vara en felskrivning eftersom det på två ställen i samma notis står att hennes far hette Gudmun.
 
Attorp ligger i Molla församling (P-län)
 
Mvh
Anneli

129
01) Allmänt om efternamn / Ovanlig namnkombination
« skrivet: 2016-02-19, 21:54 »
En Andor Larsson, död i Tyskland, efterlämnade hustru och barn, nämns i Gäsene häradsrätt 14 feb 1676 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län, EVIIAAAB:59 (1675-1680) 1676-02-14, nr 5, AD bild 450)
 
Mvh
Anneli

130
Burseryd / Läshjälp Burserryd
« skrivet: 2016-02-14, 15:56 »
Lysning no 3, 1905
 
1 år i K.....et 3-4 år sedan
Ban..v. Leabo 1 år, Sjötofta 1/2 år, ...... 4 mån, ..... fr 23 o...  
 
På rad nr 8 Fader: Järnvägsarb. vid V. Centralbanan
 
Kan tyvärr inte läsa allt, trots något tydligare text i Burseryd AII:1 (1897-1906) AD-online bild 170/s.159.
 
Mvh
Anneli

131
Martin Albin Rist, sjökapten född 1883-06-11, bodde på Skogsryd i Tranered, flyttade därifrån 11 nov 1935 till Göteborg Karl Johans församling (Älvsborg AIIc:6 (1925-1936) AD bild 710/s.1335)
 
Han flyttade till Kungsladug.gat. 90, bosatt hos Tullupp.... G. Geiner (Älvsborg BII:2 (1900-1935) AD bild 188/s.184)
 
Karin Elisabet finns inte på samma adress(Skogsryd, Tranered) 1935
 
Martin Albin Rist dog 11 juli 1949, skriven på Långedragsvägen 151, Göteborg (Älvsborgs kyrkobokföringsdistrikt, Göteborgs stad (Sveriges dödbok 1901-2009)
 
Mvh
Anneli

132
Enligt Sveriges dödbok 1901-2009
 
Rist f. Svensson, Karin Elisabet
Skogsryd, Tranered
Död 11/4 1939
Kyrkobokförd i Älvsborgs kbfd, Göteborgs stad
 
Född 2/2 1894 i Karlskrona amiralitetsförs (Blekinge län, Blekinge
 
Gift kvinna 4/7 1920
 
Mvh
Anneli

133
Hennes dödsattest
 
 
Nr 1711  
I dag den 12 april nittonhundratrettionio framträdde inför mig, tjänsteman vid Burgelijke stand i Rotterdam:
van Konijnenburg, Pieter
ålder trettiosex år, begravningsentrepenör
bosatt här, som förklarar, att den
elfte april i år
på eftermiddagen kl. fem, här har dött:
Svensson, Karin Elisabet, ålder fyrtiofem  
år, född i Karlskrona, bosatt i Västra
Frölunda, båda i Sverige, utan yrke, maka
till Rist, Martin Albin, vidare inget känt.
 
Mvh
Anneli

134
Hej
 
Karin Elisabet Svensson, död i Rotterdam 1939-04-11, 45 år gammal, gift med Martin Albin Rist,  
Dödsattest: 1711
Anmärkning: Den döda bosatt i Västra Frölunda (Sverige), för övrigt inget annat känt.
(I attesten nämns även Karlskrona (Sverige)
 
Källa: Rotterdam 1939 a144 (Rotterdams stadsarkiv via rotterdam.digitalestamboom.nl)
 
Mvh
Anneli

135
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Qvast
« skrivet: 2016-01-30, 11:50 »
Har stött på två personer med namnet Qvast i Kinds häradsrätt.
 
Nils Bengtsson Qvast, ofrälse, gift kort efter 16 sept 1659 med Catharina Margareta von Stegen i hennes tredje gifte.  
Hon var 1:a gift med kapten Johan Schmidt, en son Gabriel Schmidt, född omkring 1644.  
 
Margareta gift 2:a ggn med Joachim Satz, med honom hade hon en son och en dotter.
 
Margareta och Nils Bengtsson Qvast var bosatta på Bygärde i Sjötofta.
 
Nils Bengtsson dog före 16 juni 1673. En Mr Anders Bengtsson Qvast kräver betalning för en gammal skuld vid Kinds häradsrätt den 16 juni 1673. Här nämns även Margaretas son Gabriel Schmidt.
 
 
Källor:  
Kinds häradsrätt AIa:3, 1659-09-16, AD bild 290/s.232
Kinds häradsrätt AIa:4, 1673-06-16, nr 18, AD bild 126
Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:33, Kinds häradsrätt, 1662-09-30, AD bild 2070
 
Finns mer material om Nils Bengtsson, Margareta von Stegen och Gabriel Schmidt i min databas http://www.kindsdombok.se/
 
Mvh
Anneli

136
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-19, 20:00 »
Då finns kanske löjtnanten Antonius Cleophas efter 1694 på Skogsered i Hulared (P-län) hos svägerskan Annika Lake, som var gift med Annas bror Johan Lilliehöök (Elgenstiernas Svenska Adelns ättartavlor, IV, Tab. 68, s.734).
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2016-01-19 22:43)

137
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-18, 22:25 »
Löjtnanten Antonius Cleophas, gift 1682 med Margareta Rauchman i Rök (E-län), som nämnts tidigare av Niclas Rosenbalck.
 
Jag har hittat lite mer om honom och hans familj.
 
Löjtnanten Antonius Cleophas
gift 1 jan 1682 i Rök, Östergötland (Rök C:1, AD bild 139/s.267)
med Margareta Rauchman
 
Bosatta i Bårstad, Rogslösa

138
Okänd socken i Småland / Okänd socken i Småland
« skrivet: 2016-01-13, 23:20 »
Bengt
 
Medger att det ser underligt ut, har ingen förklaring. Per och hustru Brita finns i Villstad AI:2, bild 135/s.255). Här finns dock inte sonen Sven med.
 
Jag har 5 barn till Per Andersson och Britta Andersdotter
Per född 9 juli 1721 Arnås (Villstad C:2, s.63)
Britta född 12 mars 1724 Arnås (Villstad C:2, s.100), död 28 nov 1742 (Villstad C:2, s.280)
Sven född  16 nov 1726 Arnås(Villstad C:2, s.165)
Jöns född 29 mars 1730 Arnås (Villstad C:2, s.188)
Carl född 21 jun 1735 Arnås (Villstad C:2, s.219)
 
Fadern Per Andersson dog 17 nov 1745 Arnås (Villstad C:3, s.15)
 
Mvh
Anneli

139
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-12, 23:06 »
Hittade Lisbet Antonijdotter igen 1701.
 
En gift soldat Sven Månsson i Spolabo hade bedrivit enkelt hor med Elisabet Antonijdotter i Mo härad (Kinds häradsrätt AIa:7, 1701-10-14, nr 28 (AD bild 50). Här står det också att hon fick plikta för sitt brott (med Nils i Ingelsbo) vid Västbo häradsrätt den 12 sept 1697. Nu anklagas hon också för stöld i Mo härad tillsammans med en f.d. löjtnant Smit från Ambjörnarp, där hon en tid haft sitt tillhåll. Målet gick vidare till Mo häradsrätt.
 
Mvh
Anneli

140
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-12, 22:37 »
Margareta Håkansdotter, syster till Christopher Håkansson Tillia testamenterade allt hon ägde till sin brorson Håkan Jonsson i Bösshult i Norra Hestra enligt ett testamente daterat 12 oktober 1717, eftersom han hade lovat att ta hand om henne till hennes död. Testamentet bekräftades vid Kinds häradsrätt den 2 okt 1733 (Kinds häradsrätt AIa:11 (1733-1735), AD bild 1060). Hon nämns här som den numera med döden avgången.
 
För att återkomma till Lisbet Antonidotter. Margareta kan vara hennes mor, men ännu inga bevis. Lisbet uppgav vid Västbo häradsrätt 2 mars 1696 att hon hade tjänat hos löjtnanten Antonij Cleophas i tre år enligt ett avskedspass daterat den 4 sept 1695. Han förnekar att han har utgivit och skrivit under passet för han kan inte skriva (Ren.dombok, Västbo häradsrätt, 1696-03-02, nr 66, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönk., EVIIAAAC:49, AD bild 1450). Vid nästa ting den 15 juni säger han att hans hustru har lämnat passet emot hans vilja (AD bild 2210).  
 
Nils i Ingelsbo och Lisbet avvek från tingsplatsen i juni 1696. Vet du hur det gick för henne?  
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2016-01-12 22:52)

141
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-12, 16:33 »
Barbro,
 
Jag tror inte att Christopher Tillias första fru var dotter till korpralen Anders Jönsson. Det står i texten att Hans Matson i Hedenstorp var måg till korpralen Anders Jönsson (Ren. dombok, Västbo häradsrätt,1696-03-02, nr 66, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönk., EVIIAAAC:49, AD bild 2190)
 
.... Hwar på hon fram kallade Hans Matson i Heenstorp (Hedenstorp)  
Emot hwilken Christopher Tillia Exciperade (protesterade) efter
som han är Corporalens Anders Jönsson I
Heenstorp (Hedenstorp) Mågh, som äfwen ligger medh honom
och hans Broder Erich i Trätta, derföre
Rätten kunde intet admittera honom i denna  
saak at wittna ......
 
Christopher protesterade alltså mot vittnet Hans Matsson, eftersom han var måg till Anders Jönsson som både Christopher och hans bror hade bråk med.
 
 
Var hittade du förresten att Erik var gift med Elin Jönsdotter?  
 
Du har så rätt att det händer mycket i den här familjen. Här finns flera bråkstakar.
 
Mvh
Anneli

142
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-11, 23:33 »
Lisbet Antonidotter är halvsyster till Isak i Bränhult i Norra Hestra. De hade samma mor N.N. Håkansdotter och deras morbröder var Eric och Christopher Tillia (Renoverad dombok, Västbo häradsrätt, 1696-03-02, nr 66, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönk. EVIIAAAC:49, AD bild 1410). Här nämns även att Lisbet är barnfödd i Kind.
 
Är inte säker på om det var Britta eller Margareta som var Isak och Lisbets mor.
 
Mvh
Anneli

143
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2016-01-10, 23:51 »
Hej
Ellshult är Älvshult i Ambjörnarp. Här bodde Håkan Bengtsson och hans hustru Anna Torstensdotter. De hade barnen Johan Håkansson Jöös, Erik Håkansson Tillia, Christopher Håkansson Tillia, Britta och Margareta Håkansdöttrar och Torsten Håkansson. Den här familjen förekommer regelbundet i Kinds häradsrätts domböcker. Håkan Bengtsson finns på Älvshult från 1665-1676 (mtl).  
 
Jag har tyvärr inte hittat något om systrarnas eventuella män. Återkommer, hinner inte skriva mer nu.
 
Mvh
Anneli

144
Okänd socken i Småland / Okänd socken i Småland
« skrivet: 2016-01-10, 19:47 »
Bengt
Ytterligare ett indirekt bevis, Sven Perssons bror Carl Persson, född 1735 i Arnås, Villstad finns också i Stockholm efter 1751 (Villstad AI:3 (1745-1760) bild 143/s.272).
 
Vidare stämmer åldern någorlunda på din Sven Persson född omkring 1725 och Sven Persson född 1726 i Villstad.
 
Mvh
Anneli

145
Hej Bengt!
Tyvärr finns det ingen Sven Persson född 1724 i Villstad, men det finns en som är född 16 nov 1726 i Arnås i Villstad, föräldrar Per Andersson och Britta Andersdotter (Villstad C:2, (1715-1743) Bild 86/s.165). Det kan vara rätt Sven. Det finns bara en Sven Persson till som eventuellt kan passa, men han var född 1719 (Villstad C:2, bild 25/s.43).
 
Jag tror mest på Sven Persson född 1726. Han finns med hos modern, änkan Britta i Arnås, Villstad (Villstad AI:2 (1734-1744), bild 73/s.131). Därifrån till Yxebo, gossen Sven hos Jacob (Villstad AI:2, bild 133/s.250). Flyttar vidare till Gärsbo, vilket måste vara säteriet Gärsbo i Tvärred. Därefter tappar jag bort honom.
 
Jag har inga direkta bevis till att Sven Persson född 1726 på Arnås i Villstad verkligen flyttade till Gryta och senare till Nysätra, men ett starkt indirekt bevis. Från Arnås flyttade en Karin Christiansdotter född 1743 till grevinnan Spens i Stockholm (Villstad AI:3 (1745-1760) bild 266/s.518) och fadder till Sven Persson och Anna Ersdotters andra barn Anders född 1754 är greve Jacob Spens (Gryta C:1 (1733-1776) bild 67/s.123). Det finns alltså ett samband mellan Arnås i Villstad och Sven Persson i Nysätra. Dessutom finns en gosse Sven hos Christian i Arnås som ska vara i Stockholm (Villstad AI:3 (1745-1760) bild 51/s.88).  
 
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2016-01-10 19:41)

146
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2016-01-09, 22:29 »
Hej!
 
Knut Ingemarsson är bevisligen syskon till Nils Ingemarsson och då även till Ingier(Ingerd, Ingred, Ingridt, Ingrid). Se domboksnotisen nedan.
 
Nils Ingemarsson i Kexbo och hans bror Knut anklagade soldaten Anders i Horsamo vid tinget den 5 nov 1684. Anders hade överfallit dem vid Gislaveds marknad (Västbo häradsrätt, 5 nov 1684, nr 62, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönköpings län, EVIIAAAC:45, AD-online bild 3410).
 
Det finns tydligen en syster till (namn okänt) eftersom Ingemar i Kexbo har en måg Anders i Törås 1674. (Anderstorp LIa:1, Svar bild 15)
 
Mvh
Anneli

147
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2016-01-06, 23:25 »
Det finns ingen Anders Gottfrid född 1882-01-02 i Svenljunga, bara Anders Gottfrid Andersson född 1882-05-05 på Petersberg i Svenljunga, bör vara rätt person. Föräldrar arbetaren August Andersson och Maria Lovisa Pettersdotter (Svenljunga C:8, AD bild 44/s.42). Familjen flyttade till Bäckäng i Svenljunga 1886 (Svenljunga AI:12, AD bild 40/s.35.
 
Mvh
Anneli

148
Borås / Äldre inlägg (arkiv) till 11 januari, 2016
« skrivet: 2016-01-04, 23:22 »
Det står Stenskvätt. 5 och är Stenskvättan 5, en fastighet i Borås. Kolumnen bredvid hänvisar till församlingsboken M, sidan 4406, men tyvärr är den boken ännu inte tillgänglig.
 
Mvh
Anneli

149
Nu har jag registrerat alla mål i Kinds häradsrätt från 1634 t o m 1672. Sakta men säkert blir alltmer tillgängligt för alla som är intresserade av Kind. Via registret finns även nytt material om flera adelspersoner, bl a Nieroth, Bonde, Hård, Bååt, Möller, Reenfelt, Grijs, Lilliestielke, Gyllenmärs och Rutensköld, som inte finns med i Elgenstiernas Svenska Adelns Ättartavlor.
 
http://www.kindsdombok.se/
 
Mvh
Anneli

150
Duse / Duse
« skrivet: 2015-12-30, 19:55 »
Christopher Duse, kaplan i Kärda undertecknar ett köpebrev daterat 17 sept 1668, där Lars Larsson säljer en 1/5-del i gården Bohestra (Grönahög, P-län) till Olof Svensson i Bohestra. Även undertecknat av Nils Persson i Norra Brusås (Hånger, F-län) och Nils i Lönhult. Laga stånd vid Kinds häradsrätt 17 juni 1672 (Kinds häradsrätt AIa:4 (1669-1685), AD bild 104/s.65).
 
Herr Christopher finns med hustru på präststommen i Vallerstad i Kärda (F-län) i mtl 1661-1664>.
 
Han nämns även i Östbo häradsrätt, renoverade domböcker.
1661-01-29 Hr Christopher i Kärda  (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Jönk. EVIIAAAC:36, AD bild 150)
1662-03-14 Comminister Hr Christopher Duse  (samma volym, AD bild 560)
1663-11-10 Hr Christopher i Vallerstad (samma volym, AD bild 1100)
1664-02-08 Hr Christopher Duse, kaplan i Kärda (samma volym, AD bild 1160)
 
Mvh
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-12-30 20:46)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-12-30 20:52)

151
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-12-30, 14:31 »
Intressant Niklas, funderade över varför den ena 1/3-delen kostade 20 daler smt och den andra 24 daler caroliner. Var det samma värde på 1 daler smt och 1 daler caroliner?  
 
Mvh
Anneli

152
Östra Frölunda / Östra Frölunda
« skrivet: 2015-12-13, 23:36 »
Marcus,
Sven Bengtsson bodde i Kräckbo (Kräckebo i Östra Frölunda) enligt bouppteckningen.
 
Mvh
Anneli

153
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-12-09, 18:54 »
Hej Gudrun!
Javisst känner vi varandra väl, vi delar många förfäder från Kronoberg. Jag borde ha skrivit för länge sedan.
 
Mvh
Anneli

154
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-12-08, 23:52 »
Ja, det sistnämnda måste vara kollekt.
 
Vad det gäller räkenskaperna i Villstad vågar jag för tillfället inte uttala mig om, men kyrkoräkenskaperna har i flera andra fall gett intressant information.
 
Anneli

155
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-12-08, 17:53 »
Bertil!
 
Lars i Bohullt på sin hedersdagh 1 dlr (Kulltorp LIa:1, s.49 SVAR bild 32), vilket betyder att han gifte sig 1688 i Kulltorp, men den slutsatsen hade du kanske redan dragit.
 
Mvh Anneli

156
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-11-28, 17:25 »
Måns Erlandsson i Hult, begravd 31 jul 1720, gift 2:a ggn med Ingier Ingemarsdotter.
 
Hittade Måns moder. Hon hette Ingebor och dog 21 dec 1690 i Hult, Anderstorp.
I kyrkoräkenskaperna Testamente efter Måns Erlandssons mohr i Hult (givit) 8 öre smt efter 10 dec 1690. (Anderstorp LIa:1, Svar bild 44/s.83)
1690 4 Advent Begrofs en gammal qvinna h. Ingebohr i Hult (Anderstorp C:1, AD bild 127/s.235)
 
Mvh
Anneli

157
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2015-11-28, 12:01 »
Britta Larsdotter (1780-1819) hade tre barn
 
1. Johanna född 25 mars 1804 Hagabacken, Tranemo, bosatt på Kila 1817, fader okänd (Tranemo C:7, AD bild 147/s.142)
 
2. Anna Malena Andersdotter, född 25 dec 1806 Hagabacken, Tranemo, bosatt på Kila 1817, fader avskedade soldaten Anders Persson Granbom (Tranemo C:8, AD bild 9/s.5)
 
3. Agnetha Andersdotter född 8 aug 1817 Kila, Tranemo, fader soldaten Anders Jönsson Ström (Tranemo C:8, AD bild 102/s.98)
 
Avskedade soldaten Anders Persson Granbom, född omkring 1742 (enl. dödbok), död 19 jan 1810 Tranemo (Tranemo C:8, AD bild 50/s.46)
 
Britta Larsdotter levde under mycket fattiga förhållanden, både hennes föräldrar och hennes förste man soldaten Anders Granbom var fattighjon. Dessutom fick hennes föräldrar ta hand om de föräldrarlösa barnen, Magnus och Abraham efter deras dotter Anna Larsdotter och hennes man soldaten Olof Gustavsson Fast, som senare togs om han av deras farmoder i Nittorp (Tranemo KI:2, AD bild 89/s.80).
 
Ädla Larsdotter, en annan syster till Britta och Anna hade sannolikt inte heller ett lätt liv. Hon fick en son Johannes med okänd fader, som bara blev 9 månader gammal, död på Hagabacken hos morföräldrarna (Tranemo C: 7, AD bild 134/s.129).
 
Hur slutade Brittas liv? Enligt dödboken dog hon på Kronan den 1 sept 1819 (Tranemo C:8, AD bild 119/s.115). Det finns vad jag vet ingen plats i Tranemo som heter Kronan. Det kan vara Kronan i Göteborg, som då fungerade som fängelse. Om hon verkligen dog i fängelset, så måste det finnas något i domböckerna. Kan vara värt att ta en titt på!
 
Mvh
Anneli

158
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2015-11-27, 12:03 »
Solveig, ja Anders Jönsson Ström är född 1785-06-15, det är ett avläsningsfel på CD, se originalkällan Tranemo C:6, AD bild 167/s.163.
 
Solveig o Hans, som ni kanske redan har sett har jag även ett annat vigseldatum mellan Maria Svensdotter och Anders Jönsson i Kila. Det ska vara 1816-11-28 och inte 1816-01-01. Se källan (Tranemo C:8, AD bild 97/s.93) Längst ner står tecknet #, vilket betyder att måste titta längre upp på sidan där samma tecken finns vid datum Nov 28.
 
Mvh
Anneli

159
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2015-11-23, 23:41 »
Anders Jönsson Ström född 15 jun 1785 Assarp Yttre, Tranemo (Tranemo C:6, AD bild 167/s.163)
gift 1:a ggn 4 maj 1817 med (Tranemo C:8, AD bild 105/s.101)
Britta Larsdotter (felaktigt Svensdotter i vigselbok och i födelsebok 1817)
Hon var tidigare gift 21 jun 1808 Tranemo med Anders Granbom (Tranemo C:8, AD bild 12/s.8)
Britta Larsdotter född 18 maj 1780 Körningsgärde, Tranemo (Tranemo C:6, AD bild 131(s.127), död 1 sep 1819 på Kronan, begravd 19 sep 1819 Tranemo (Tranemo C:8, AD bild 119/s.115)
 
Anders Jönsson och Britta Larsdotter hade en dotter
Agneta född 8 aug 1817 Kila, Tranemo (Tranemo C:8, AD bild 102/s.98)
 
Denne Anders Jönsson gift 2:a ggn med (obs han var inte gift med Maria Svensdotter)
Catharina Andersdotter, se ovan.
 
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-11-24 22:21)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-11-24 22:24)

160
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2015-11-22, 23:44 »
Ett litet bidrag
 
Anders Jönsson född 14 maj 1784 Esbjörnarp, Sjötofta (Sjötofta C:2, AD bild 115/s.110)
död 10 okt 1825 Kila, Tranemo. Bouppteckning efter honom den 30 nov 1825 (Kinds häradsrätt FIIa:29, AD bild 339/s.671)
 
Gift 1:a ggn 15 apr 1810 i Sjötofta (Sjötofta C:3, AD bild 87/s.82) med
Agneta Pettersdotter född 13 dec 1783 Lalabo Övre, Ambjörnarp (AD bild 69/s.64) död 13 aug 1813 Betan, Sjötofta (Sjötofta C:3, AD bild 102/s.97) Bouppteckning efter henne den 23 aug 1813 (Kinds häradsrätt FIIa:24, AD bild 199/s.391)
 
Anders och Agneta hade dottern
Johanna Andersdotter född  1 jun 1811 Julavist, Sjötofta (Sjötofta C:3, AD bild 92/s.87)
 
Gift 2:a ggn 28 nov 1816 i Tranemo (Tranemo C:8, AD bild 97/s.93) med
Maria Svensdotter, född 10 nov 1774 Svinås St, Tranemo (Tranemo C:6, AD bild 80/s.76)
Hon var tidigare gift 29 mars 1795 i Tranemo (Tranemo C:7, AD bild 80/s.75) med
Anders Jonsson, död 27 maj 1811 Kila, Tranemo (Tranemo C:8, AD bild 59/s.55) Bouppteckning efter honom den 11 juni 1811 (Kinds häradsrätt FIIa:22, s. 443)
 
Maria Svensdotter och Anders Jonsson hade i varje fall barnen
Magdalena född 25 dec 1795 Kila, Tranemo (Tranemo C:7, s.73)
Sven född 28 Jan 1803 Kila, Tranemo (Tranemo C:7, s.131)
Agneta född 3 okt 1810 Kila, Tranemo (Tranemo C:7, s.44)
 
Maria Svensdotter och Anders Jönsson hade sonen
Andreas född 7 aug 1817 Kila, Tranemo (Tranemo C:8, s.98)
 
 
Mvh
Anneli

161
Förra åboen Olof Jansson huss.(hustrun) inhyses huss. (hustru)
 
1. Hustruer
2. Bönder och de som
hafwa bruk
3. Stånds per
soner
4. Råketalet
 
Mvh
Anneli

162
Seglorin / Seglorin
« skrivet: 2015-11-15, 19:36 »
Fadern till ovan nämnde kyrkoherde i Seglora Per Bengtsson Argillanus, född ca 1600 och död 1669, kan möjligen vara Benedicti Nicolai, som var kyrkoherde i Starrkärr. Han undertecknade en attest daterad 1617, där han uppger att han var född i Kalvs gäld. Attesten nämns vid en ägotvist mellan Kalvs prästgård och Tranebäck vid Kinds häradsrätt hösttinget 30 okt 1671 (renoverad dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb.län, EVIIAAAB:55 (1668-1676)AD bild 1690)
 
Mvh
Anneli

163
Falck / Falk / Falck / Falk
« skrivet: 2015-11-08, 17:03 »
Löjtnanten Lars Simonsson Falk och hans bröder Göran Simonsson och sal. herr Hans i Pernäs nämns vid lagmanstinget den 3 augusti 1647 i Borås (ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIICA:2, (1640-1656) AD bild 1010/s.5). Här nämns även arvskiftet från 1639 efter Göran Simonsson och hans hustru Kirstin Gyllenkornett nu gift med Bengt Silfverlood samt Görans döttrar Karin och Judit.
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-11-08 19:47)

164
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2015-11-08, 12:21 »
Kapten Antonius Cleophas, som jag nämnt ovan var gift med Elin Lilliehöök. Hon nämns som sal. kapten Antonius efterleverska vid lagmanstinget i Alingsås 30 sept 1641 (Renoverad dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIICA:2, Lagmanstinget, 1641-09-30, AD bild 110).
 
Elin Lilliehöök finns i Elgenstiernas Svenska Adelns Ättartavlor, IV, Tab. 62, s.733, som dotter till Christoffer Jöransson.
 
Mvh
Anneli

165
Seglora / Seglora
« skrivet: 2015-11-06, 15:40 »
Erik Håkansson Danner uppges vara måg till landsgevaldigern Torsten Persson vid Lagmanstinget 1653-09-19 (Göta Hovrätt, Advokokatfiskalen, Älvsb., EVIICA:2 (1640-1656), AD bild 2690). Eriks hustru var dotter till Torstens Perssons förra hustru (död före 1648) och styvdotter till honom (Kinds häradsrätt AIa:3, AD bild 171/s.113) Landsgevaldigern var bosatt på Börsbo i Gällstad och senare gift med Anna Månsdotter.  
 
Se mitt register till Kinds häradsrätts domböcker. Här finns mer om Erik Håkansson Danner och landsgevaldigern Torsten Persson. http://www.kindsdombok.se/
 
Mvh
Anneli

166
Åhr 1813 den 7 Desember Hölts Laga  
Boupteckning och delning, på den qwarlåten
skap som fants efter husman-
nen Erik Eriksson i Loarps afledna hustru
Karna Tÿjgas dotter, som efter sig lämnad
med förra gifted; Son Knud, men är borte
warande, ock vet ingen om han är lefvande eller
död, ock dotter Ingar, gif(t) med åboen Pehr Ohlsen
i Loarp, - med senare gifted Sohn Pehr, och  
Tÿcke bägge mÿndige - men ved bouptek
ningen upvistes ett Testamente uprättad d.
23 Junÿ 1792, hwars Innehåll, war att de
Barnen med senare gifted skulle ensamt
ärfwa, i den mon de icke bekomma någon
dell i fastig hetten, - Enkl. upgaf qwarlåten
skapen - hwilken först påminde lagens påbud
om egendomens redeliga upgifwande, att han
dät med ed kunde stÿrka om så framdeles
skulle äskas, hwar efter upgafs efterskref
newaror på sät som fölier
 
Mvh
Anneli

167
Tvärred / Tvärred
« skrivet: 2015-10-30, 10:09 »
Hej Stefan!
 
Det står Stavared Gunnag(ård)
 
Mvh
Anneli

168
Hej Mikael!
Du verkar följa Herr Eric, dvs Eric Andrea Billing. Om du kör fast någonstans så kan jag kanske hjälpa dig vidare. Jag har följt honom från 1686 till 18 maj 1713. Om du har något om hans första hustru och barn, så är jag mycket intresserad.
 
Mvh
Anneli

169
När du ändå tittar på dopvittnen, försök då även att följa de andra tänkbara syskonen till Ingeborg, titta på deras barns faddrar.
 
Ytterligare en väg är att läsa Lysings häradsrätts domböcker. Även här kan finnas ledtrådar, men man får läsa sida upp och sida ner.
 
Mvh
Anneli

170
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-08-25, 22:48 »
Marcus,
Du har så rätt, Måns Erlandsson måste ha varit gift tidigare om Erland Månssons dödsuppgift stämmer. Jag hade inte tidigare uppgiften att han var 90 år när han dog och hade därför honom som son till Måns Erlandsson och Ingier Ingemarsdotter. Uppmärksammade inte det när jag ändrade Erland Månssons ungefärliga födelse i inlägget ovan.
 
1676 finns i mtl både en Sven och hustru och en Måns o hustru.  
1681 nämns Sven och hustru, knekten Måns och en piga.
1682 drängen Måns, samt en änka och en änkling.
Änkan är förmodligen Ingier som tidigare var gift med Sven och änklingen bör då vara Måns som senare är gift med Ingier.
 
Vad det gäller Kierstin har jag inga uppgifter.
 
Mvh
Anneli

171
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-08-24, 00:06 »
Hej Marcus och Niklas!
 
Jag har följande barn till Måns Erlandsson (omkring 1630-1720) och Ingier Ingemarsdotter (död efter 1712, mtl)
 
1. Erland Månsson (omkring 1677-), gift med Kierstin Larsdotter
2. Ingemar Månsson (1701 fadder i Hult, Anderstorp C:1, s.132)
3. Sven Månsson (omkring 1687-1706) (19 år gammal 1706, Anderstorp C:1, s. 253)
4. Sven Månsson (1689-1739>)(Anderstorp C:1, s.81), gift med Karin Thorsdotter
5. Britha Månsdotter (1691-)(Anderstorp C:1, s.90)
6. N.N. död 1693 (Anderstorp C:1, s.327)
7. Carl Månsson (1693-1701)(Anderstorp C:1, s.97, s.247)
8. Ingebor Månsdotter (1695-1725>) (Anderstorp C:1, s.107), gift med Daniel Jönsson 1715 (Anderstorp C:1, s. 12)
9. Anders Månsson (1700-1701)(Anderstorp C:1, s.129, s.247)
 
Ingier Ingemarsdotter var tidigare gift med
Sven (nämns i mtl 1681, hustrun änka mtl 1682)
Deras barn:
1. Märtha Svensdotter (nämns som dotter till Måns Erlandsson och Ingier Ingemarsdotter i Hult i katekisationslängden för 1691 och 1692 (Domkapitlet i Växjö, FII:12, s.313, FII:11, s.189), gift med Johan Andersson 1693 i Anderstorp (Anderstorp C:1, AD online bild 6)
2. Ingemar Svensson (nämns som son i samma källa 1692, se Märtha)
3. troligen Erland Svensson, bosatt i Östra Anderstorp 1702-1711>  
 
Ingier Ingemarsdotter är sannolikt dotter till Ingemar (död 1677/1681 mtl) och Elsa Nilsdotter (omkring 1610- 1699, begravd 8 jan 1699 i Anderstorp (Anderstorp C:1, s.243), bosatta i Kexbo.
Sannolika syskon
Ingebor Ingemarsdotter (omkring 1641-1720)(Anderstorp LI:1, s. 208), gift med Knut Larsson(omkring 1653-1729), bosatta i Storebo, Anderstorp
Knut Ingermarsson (omkring 1656-1721) (Anderstorp C:1, s.267), gift med Kierstin Svensdotter, död efter 1712, bosatta i Storebo
Nils Ingemarsson (död före 4 jul 1725)(Anderstorp LIa:1, s.242), gift före 1688 med Maria Persdotter, bosatta i Kexbo, Anderstorp  
 
Sven Månsson och Karin Thorsdotter är även mina anor.
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-08-24 19:26)

172
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-08-22, 14:08 »
Hej Marcus,
 
Även om det inte står direkt någonstans att din Britta Erlandsdotter kom från Bråarp, så har du flera indirekta bevis, som du nämner ovan, varav ett mycket starkt dvs att hon föddes i juni 1712 i Anderstorp. Precis som Bengt säger stämmer inte alltid datum.
 
Dessutom kommer frälsefogden Erland Månsson från Hult, där tydligen ett av Brittas barn föddes. Jag har följt Hult i mtl från 1643-1715. Erland Månsson bor där till 1709. Från 1710 finns han i Bråarp.
 
Mvh
Anneli

173
Anderstorp / Anderstorp
« skrivet: 2015-08-21, 09:55 »
Hej Marcus,
 
Har du tittat på faddrarna till Britta och Lars barn i Kulltorp eller på faddrarna till Peter Erlandsson son Erland Petersson? Här kan finnas ledtrådar.
 
Mvh
Anneli

174
Håcksvik / Håcksvik
« skrivet: 2015-08-08, 19:36 »
Hej Marcus!
 
Anders Beckman och Carin Andersdotter fick även en dotter Elin, född 1 nov 1717 i Håcksvik (Håcksvik C:2, AD bild 14)
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-08-09 17:03)

175
Vem var båtsmannen Jacob And: Kiöllerström för Halmstad 1753?
 
Finns i  
Flottans arkiv, Amiralietskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementsskrivaren för båtsmanshållet EIIIa 1:4 Ver:a (1753-1753) AD bild 14750/s. 69.
 
Jacob And: Kiöllerström, från Jönköpings län, antagen 1747, dåvarande ålder 20 år, tjänstetid 6 år, nuvarande ålder 26, sockennummer 7, sjövan.
 
Sedan ordinarie karlen på förberörde  
sätt blifwit afskrifwen; så afgår jäm-
wäl fördubblingen; undfår afskied. Har
dock intet kunnat förmås, at antaga  
enrollering, emedan han will blifwa Bor-
gare i Staden.
vacant
 
Hälsningar
Anneli

176
And here the Dutch translation.
 
Dhr. Petter Claesson in Abo
 
Amsterdam de 13 Mei 1780
 
Hooggeerde Heer
 
Sinds ik 2 jaar geleden met mijn innige  
vriend Eric Axel Liedbeck is geassocieerd  
en is begonnen mijn eigen onderneming onder  
de onderneming met onze beide onderstaande
handtekeningen av Serné v. C dan had beslist
de tijd wel geeist de verplichting van Mhr
als een goed vermogend en oprecht vriend van
ons beide om zoiets aan ons te communiceren, maar omdat
ik nu pas eerst door kapitein Siöman is
geinformeerd, dat Mhr zich opnieuw heeft besloten
om de zaken op te nemen in plaats van
het stille landleven, en is teruggekomen
naar Åbo,  zo geef ons nu de ruimte om ons
te verontschuldigen en het gebruikelijke gezegde  
beter laat dan nooit te gebruiken dat ik deze
vestiging op solide basis heb gemaakt
kan Mhr van ... lopende i ....  
van onze beschermheer Dhr Jan Vergoes en
welk wie ik weet Mhr persoonlijk kent,
en dat hij dezelfde is die kan
helpen die hij wil, zoals Mhr
altijd voorheen ons zijn liefde
en gunst heeft laten zien, wees nu gunstig voortzet
nu hiermee voortaan, zowel met
het uw eigen vertrouwen aan ons gegeven
als ook uw recommendatie aan andere
uw vrienden in Zweden, wij hopen
met Gods hulp zo wel in het  
ene als in het andere alle genoegen te kunnen  
geven, en zo goed als ieder ander
dat wat ons toevertrouwt wordt kunnen uitvoeren, daarom
ineengesloten ons in Mhr gebruik(elijke) vriendschap
en in verlangen van aangename orders
leven met alle hoogachting
 
Mhr Heer
Gehoorzaamste Dienaar
Serne v. Coms
 
Vestiging
van Mhr gehoorzaamste Dienaar Piet: Jul. Serné
van Dhr gehoorzaamste .
Eric Axel Liedbeck
 
Best regards, Vriendelijke groeten
Anneli

177
Beste Michel,
 
Hier is de vertaling in het Zweeds, misschien kan ook de Nederlandse doen. Voorlopig heb jij in ieder geval de Zweedse transcriptie.
 
 
Herren Petter Claesson uti Abo
               Amsterdam d. 13 Maij 1780
Högtärade Herre
 
Sedan jag för 2ne åhr sedan med min intime  
wän herr Eric Axel Liedbeck mig associeradt  
och börjat mit egit Etablissement under  
firman af bägges wåra understående
handteckningar af Serné v. C så hade säkerligen
den tiden wäl fordrat skyldigheten Mhr
som en wälmånande och upricktig wän af  
oss bägge sådant Communicerat, men som
iag nu först af Capt Siöman blefwit
underrättade, det Mhr sig åter resolverat
at uptaga affairerne i ställe för den
stilla Landslefnanden, och återkommit
til Åbo, så tillåt oss nu at til wår  
enskyllan bruka det bekanta ordspråket
bättre sent än aldrig at iag nu detta
Etablissement på Solide grunder giordt
kan Mhr finna af hos gående in closa
från wår protector Herr Jan Vergoes och
hwilken iag weta Mhr personligen kiänner,
samt at han än den samma som kan
hielpa dem han wil, således som Mhr  
altid för detta wisat oss des kiärlek
och gunst, war nu gunstig fortfar
nu dermed framdeles, så wäl med
des egit förtroende til oss lämnande
som ock dess recommendation til andra
dess wänner uti Swerige, wij hoppas  
med guds hielp så wäl uti det  
ena som det andra kunna gifwa alt  
nöje, samt så godt som någon annan
utföra det som oss anförtros, därföre
inesluta oss uti Mhr wanl. Wänskap
och i längtan af angenäma befalningar  
lefwa med al högackting
 
         Mhr Herres
         Hörsamste Tjenare
         Serne v. Coms
 
 
       Firman
af Mhr hörsamst. Tjenare Piet: Jul. Serné
af Herres hörsam.ste .
Eric Axel Liedbeck
 
Regards, Vriendelijke groeten
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-06-14 11:21)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-06-14 11:46)

178
Jon Storck (Sturk) uppbjuder sin gård Växtorp, Backegården i Dalstorp 1:a ggn vid Kinds häradsrätt, 1668-09-28 (Ren.dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb. län, EVIIAAAB:55 (1668-1676), Kinds häradsrätt, 1668-09-28, AD bild 870).
 
Det måste vara Jon Storck (Kapten) son till Isak Storck, som nämns ovan.
 
Förmodligen samma gård köptes av Isak Storck, köpebrev daterat Stockholm 9 juni 1655, laga fång vid Kinds häradsrätt, 1656-09-23 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:33, Kinds häradsrätt, 1656-09-23, AD bild 2500-bild 2510)

179
Länsman Erik Larsson i Uvebo, Östra Frölunda är son till länsman Lars Hansson i Uvebo (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:34, Kinds häradsrätt, 1666-09-11, AD bild 660).
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Stormalen 2015-05-30 17:11)

180
Schief / Scheef / Sief / Schief / Scheef / Sief
« skrivet: 2015-05-26, 23:06 »
Jag läser också Sief och det är ett förekommande namn i Familysearch.org.  
 
Stigtomta LIa:2, AD bild 31/s.28
1764 Junij 3 Trädgårdsmästaren Gustaf Schiefs dotter på Wik
Stigtomta LIa:2, AD bild 32/s.29  
1766 Septemb 14 Trägårdsmästaren Sief på Wik
 
Mvh
Anneli

181
Vem var ryttaren Lars Olofsson Sturck, som levde 1668?
 
Han klagade över Jöns i Änga vid Kinds häradsrätt 26 mars 1668 (Ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:55, Kinds häradsrätt, 1668-03-26, AD bild 640)
 
Mvh
Anneli
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-05-22 19:04)

182
Porträttfynd (enskilda bilder) / #160100 Svårläst baksida
« skrivet: 2015-05-08, 16:34 »
Beh?t Dich Gott!
so heisst das Wort
das man sich sagt
bei jedem Scheiden
Weil sich in dieses
eine Wort
die besten aller
W?nsche kleiden.
Beh?t Dich Gott
in Ewigheit!
M. v. R.
genannt Stiefmutter-
chen
 
Kanske någon annan kan översätta tyskan?
 
Mvh
Anneli

183
Allmänt / Arkiv Digital
« skrivet: 2015-04-24, 19:25 »
Nu finns Kinds häradsrätt AIa:31 - AIa:35 online hos Arkiv Digital. Jag har börjat läsa AIa:31 och hoppas hitta nya intressanta saker.  
 
Är det ingen annan som också vill beställa avfotografering av Kinds häradsrätt? Om vi hjälps åt att beställa så finns undan för undan mer och mer tillgängligt.
 
Mvh
Anneli

184
Traryd / Traryd
« skrivet: 2015-04-19, 14:12 »
Befallningshavaren i Ternhult Anders Larsson, tidigare nämnd i Anbytarforum är troligen identiskt med Anders Larsson i Ternhult som tillsammans med sin bror Lars Larsson säljer sin sal. mor Elisabets arvejord 15 marker smörränta i Skomakaregården i Finnekumla i Kind till sina morbröder lagläsaren Nils och Michel Larssöner enligt ett köpebrev daterat Ternhult i Sunnerbo härad den 12 feb 1653 (Renoverad dombok för Kinds häradsrätt, 1655-01-30, Göta hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:33, AD bild 3070).
 
Vid samma häradsting nämns även en annan morbror Gudmund Larsson, då bosatt i Mönsterås, tidigare i Hult i Månstad och barnfödd i Finnekumla.
 
Här nämns även deras mor Elin Björnsdotter i Linnevik. Deras far var sannolikt lagläsaren Lars Michelsson.
 
Mer om Gudmund, Nils och Michel Larssöner och deras trolige far Lars Michelsson finns i mitt register till Kinds häradsrätt http://www.kindsdombok.se/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-04-19 14:42)

185
Nej, tyvärr vet jag ännu inte när och var Helens syskon är födda, bara att Helen är född i Chicago. Hoppas få mer information via ättlingarna i USA.

186
Kristina, tack, så hemskt mycket. Nu har jag en adress även 1956. Skrev fel adress i mitt tidigare inlägg. I US census 1940 bodde de också på 7855.  
 
Förresten konstigt mellannamn han har, Brodensen. Samma namn stod även på hans World War II draft.
 
Det är säkert rätt föräldrar. Jens uppges också vara brick layer, både 1918 och 1940.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

187
Vet nu att Helen Carlson gifte om sig mellan 1930-1935 med Jens B. Petersen, född 21 apr 1896 i Chicago, Cook, Illinois, död 16 juni 1956.
 
Har hittat hans World War I Draft (1918) och World War II, Draft (1942). På den senare nämns hans hustru Helen, adress, 1855 Normal Ave, Chicago, Cook, Illinois. De finns också i US Census 1940, på samma adress och även 1935.
 
I registret för US Headstone Application for military veterans finns Jens B. Peterson, född 21 april 1896 och död 16 juni 1956. Kan någon titta vad som står där?
 
Han finns även med sina troliga föräldrar i US Census 1910. Vilken extra information finns det där om hans sannolika föräldrar?
Edvard Peterson, hustru Marie, Metta, Jens B. Peterson, 13 år gammal, Chicago, Ward 33, Cook County.
 
Helen Carlson hade syskonen Carl, James och Robert.
 
Trots den nya informationen kan jag fortfarande inte hitta Helens vigsel med Emil (omkring 1912) eller Jens (mellan 1930-1935)och inte heller Helen och hennes syskon på Census före 1920. Har letat på Ancestry, Familysearch och http://www.cookcountygenealogy.com.
 
Har kontaktat ättlingar i USA, hoppas att de beställer Helens SSI application.
 
Har någon fler idéer om var jag kan hitta Helens föräldrar?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

188
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2015-04-08, 23:46 »
Antonius Cleophas och hans svåger löjtnanten Per Hindersson kom till en förlikning om en gård i Tvärred i Kinds härad och Mosslanda gård i Gäsene härad. Denne Antonius var son till ovanstående kapten Antonius Cleophas till Hov. (Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb. EVIIAAAB:33, Kinds häradsrätt, 1662-09-30, AD bild 2100)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

189
Nej, Death record eller SSI application har ingen ännu beställt, så vitt jag vet. Självfallet måste jag beställa SSI application, det borde jag ha tänkt på. Har gjort det tidigare för en annan immigrant, bra idé.
 
Jag har inte heller hittat Emil Bernhards föräldrar i Census efter 1900, men jag har moderns dödsattest (Death Certificate 4123). Emma Wessberg, död den 10 feb 1914 i Chicago, på Chicago Fresh Air Hospital, begravd 14 feb 1914 vid Oak Hill, Chicago. Sist bosatt på 419 W. 65th St, Ward 32. Hon uppges vara gift och hemmafru, var född 6 jun 1867. Maken August Bernhard måste då fortfarande vara vid liv, men jag vet inte när han dog. I dödsattesten nämns även Agnes Wessberg, bosatt på samma adress 419 W. 65th St.  
 
August Bernhard och Emma född Nilsson och deras barn har jag lyckats hitta. August B. kom från Skön i Västernorrland och Emma från Tararp, Asarum, Blekinge. Jag har även deras vigsel 10 maj 1890 i Chicago.
 
Tack för att du tittade i Census. Själv har jag inte tillgång till dem nu.
 
Vänlig hälsningar
Anneli Isaksson

190
Helen Carlson Petersen Wessberg född 16 juni 1891 i Chicago, död 24 dec 1980 Riverside, California.
 
Jag vet vem hon var gift med, var hon bodde 1913, 1920 och 1930 och var hon dog, men har inte svaret på följande frågor:
 
Vilka var hennes föräldrar, var kom de ifrån, när och var gifte hon sig och varifrån kom namnet Petersen?
 
Gift före 1913 med Emil Bernhard Wessberg, född 25 mars 1891 Chicago, Cook, Illinois, son till August Bernhard Wessberg och Emma Nilsson. Skild från Emil före 1939. Han är senare gift med 11 okt 1939 i Chicago, Cook, Illinois med Jewel, tidigare gift med David Sherman Hodges.
 
Helen och Emils barn:
Harry Bernhard Wessberg, född 7 jan 1913 Chicago.  
 
Uppgifter om Helen:
 
Född: 16 juni 1891, död dec 1980 (Helen Petersen) (United States Social Security Death Index)
Född: 16 juni 1891, död 24 dec 1980 Riverside, California, fader Carlson (Helen Petersen)(California Death Index, 1940-1997)
Född: 16 juni 1891, död 24 dec 1980, begravd Covina, Los Angeles, California, flicknamn: Carlson (Helen Carlson Petersen) (Find a Grave index)
Född: omkring 1892, 21 år gammal 1913, plats: Chicago (födelsenotis son Harry Bernhard Wessberg född 7 jan 1913).
Född: Omkring 1892 (US Census 1920)
Född: 1891 plats: Illinois (US Census 1930)
 
Kan tillägga att jag har kontakt med ättlingar, men ännu inte lyckats få mer uppgifter om Helen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-04-05 11:47)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-04-05 11:52)

191
Cleophas / Cleophas
« skrivet: 2015-03-31, 16:01 »
I Kinds häradsrätt finns en kapten Antonius Cleophas. Han köper en gård i Tvärred 1636. (Källa: Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb., EVIIAAAB:12, Kinds häradsrätt, 1636-02-31, AD bild 2980/s.4). Denne Antonius Cleophas är från Hov i Gäsene härad.  
 
För mer om Cleophas sök på Cleophas i mitt register till Kinds häradsrätt http://www.kindsdombok.se/
 
Här nämns också hans barn, Antonius, Christoffer och Margareta Cleophas, se 1662 i samma register.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-03-31 18:51)

192
Allmänt / Arkiv Digital
« skrivet: 2015-03-28, 19:44 »
Jag har beställt avfotografering av Kinds häradsrätts domböcker för 1756-1760 hos Arkiv Digital.
 
AIa:31
AIa:32
AIa:33
AIa:34
AIa:35
 
Förhoppningsvis finns de tillgängliga inom 45 dagar på Arkiv Digital. Kanske är någon annan också intresserad av att beställa.
 
Här kan man beställa: http://arkivdigital.se/bestallningsfotografering/counties/16/sources/357?volume_ type=21
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-03-28 21:47)

193
Holland / Holland
« skrivet: 2015-03-23, 19:05 »
Hej Britt
 
Här är dödsannonsen för George Hendricus van Asperen, död 30 nov 1958 i Heemstede, Noord-Holland, 70 år gammal. Det måste vara fadern, för här nämns J.K. van Asperen och A. Kindblad i Stockholm bland de sörjande. (Haarlems Dagblad, 1958-12-04,s. 6, http://www.noord-hollandsarchief.nl)
 

 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

194
Dalstorp / Dalstorp B:1 (1807-1830)
« skrivet: 2015-03-23, 17:31 »
Bara för att det i första hand ser krångligt ut genom branden i Värnamo. Det lockar mig till att hitta andra vägar, men som sagt du hade ju redan hans födsel.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

195
Dalstorp / Dalstorp B:1 (1807-1830)
« skrivet: 2015-03-22, 00:25 »
Nej, inte släkt, bara ett intressant fall.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

196
Galle / Galle
« skrivet: 2015-03-19, 16:15 »
Anders Galle har jag inte, men däremot förekommer Jöran Galle och Gunnar Galle i Kinds häradsrätt mellan 1640 och 1663. Sök på Galle i mitt register till Kinds häradsrätt.
 
http://www.kindsdombok.se/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

197
Marbäck / Marbäck
« skrivet: 2015-03-16, 17:24 »
Hej Susanne!
 
d. 7 Febr. föddes Soldatens Carls och hust. Kerstins  
barn i Limmenatorp, döptes d. 14, kallades Jonas
Wittnen.
Måns i Limmena, Sold. Niels i Hagstufwan, d.(drängen)
Måns och Gustav i Limmena. Jöns i Högaskog.
hust. Ingrid i Hattarp. p.(pigan) Marit i Limmena.
Karin i Hattarp.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

198
Gamleby / Läshjälp Gamleby
« skrivet: 2015-03-15, 09:50 »
Åhr 1743. d. 14 Januarii hafwa till ödmiukt
föllie af häradshöfdingen Wälborne Hr. Brynolf
Echmans gunstige förordnande, smat uppå  
wederbörandes begiäran, undertecknade sig
instält uti gunnerstad 1/4 hemman Kronoskatte,
i tiuist härad gamleby Sochn belägit, att
förrätta Laga upteckning och wärdering
på all then fasta och lösa ägendomb som
fans uti afl. frälse Befallningsmannen
Johan Edlings, sterbhuus, som genom döden
afgådt d. 8 octobr. 1742. samt efter sig läm-
nat des Enkia Madame Beata Salomonsdotter
med 5 barn 2 söner och 3 döttrar, hafwandes
En dotter desutan warit gift med studenten Hr  
Gudmund Giötherström, hwilcken dotter är
blefwen död åhr 1734 och efter sig lämnat
en omyndig son, som nu wistas hoos  
sin fader i Stockholm, denna förrättning
företog i samtel. arfwingarnes när-
waro, så när som bem.te Giötherströms
omyndige son, å hwilckens wägnar
kronolänsman Petter Eneman war som
fullmächtig, och upgafs ägendomen uti
fölliande Pertsedlar och wärde. Nembl.
 
Fast ägendom
Gunnerstad 3/4 hem(man) kronoskatte, kiöpt till Skatte  
enligt kiöpebref af d. 12. Sept: 1718. för
400 daler kopp(armynt), eller 133:10 2/3  daler silvermynt
Ibm (ibidem): 1/2 hem(man) Dito, köpt till Skatte
efter kiöpebref af d. 20. Junii 1685.
för 500 daler kopp(armynt) eller 166:21 1/3 daler silvermynt
 
Transport
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

199
Södra Solberga / S Solberga C:1 sid 142 AD
« skrivet: 2015-03-15, 09:35 »
Hej Ulf!
 
Det står Judit Brynolphsdr(Brynolphsdotter) i dopnotisen och Brönjelsdotter i vigselnotisen. Enligt Rötters personnamnsregister är Brynolf en dialektal variant på Bryngel.
 
Titta på barnens faddrar, det kan ge ledtrådar till moderns ursprung. Om du har tur finns det även uppgifter i mantalslängden om varifrån hon kom.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

200
Annerstad / Annerstad CI:1 sid 103
« skrivet: 2015-03-14, 11:34 »
efterlefwerska  
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

201
Mårdaklev / Mårdaklev
« skrivet: 2015-03-14, 10:05 »
Marcus,
 
Jag har även letat i Kinds häradsrätt AIa:30 för år 1755, tyvärr utan att hitta någon uppgift om att en bouppteckning har inlämnats eller att förmyndare tillsatts.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

202
Mårdaklev / Mårdaklev
« skrivet: 2015-03-13, 18:54 »
Hej Marcus!
 
Enligt mantalslängden för 1755 var soldaten Håkan Persson på Grävingsås soldattorp död före mantalsskrivningen den 24 nov 1754. Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/81 (1755)  
 
Enligt mantalslängden 1750-1754 bodde Håkan och hans hustru hela tiden på Grävingsås soldattorp, inte på  
Vibäcksred torp eller Nybygget. Där bodde soldaten Anders Uddberg.
 
Håkan och hans hustru finns i mtl från 1750-1754 på soldattorpet och 1755 uppges änkan Kirstin ha 5 st små barn. Enligt mtl 1756 flyttade hon till Lönegierde Gunnarpa Sn. Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/82 (1756)  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

203
Ullasjö / Ullasjö, Mantal
« skrivet: 2015-03-11, 21:06 »
Hej Stefan!
 
1. (mtl 1728) dotteren nyl(igen) fylt 15 åhr
 
2. (mtl 1730) dotteren giftt till Månsagården Englarp i Swenliunga Sochn
 
3. hustrun död, dotteren införs nu första gång(en)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

204
Hej Bengt!
 
Jag läser orfwerog. Det handlar här om råg och en orv är ett lieskaft, men vad betyder kombinationen? Råg som slås med en lie?  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

205
Övriga språk / Holländska
« skrivet: 2015-03-09, 21:19 »
Det stämmer, direkt översatt betyder Vliegend Blaadje Flygande Tidningen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

206
Hyssna / Hyssna
« skrivet: 2015-03-09, 21:13 »
Och Bengt Svensson finns i Hyssna AI:4, bild 18/s.27
 
Vänliga hälsningar
Anneli

207
Hyssna / Hyssna
« skrivet: 2015-03-09, 21:10 »
Hej Solveig!
 
Du hittar Styckesliden i Hyssna AI:5, bild 64/s.139.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

208
Övriga språk / Holländska
« skrivet: 2015-03-09, 15:53 »
Hej Ingemar!
 
Igår blev herr P. de Raadts loggerts, här, sålda på auktion. Y.M. 59 Uthållighet såldes för f(loriner) 3888,- till herr C. den Dulk, här och Y.M. 148, Hopp mot välsignelse hölls fast för f(loriner) 9600,- av rederiet.
 
 
SÅLDA SKEPP
Loggerten YM. 59 (Uthållighet), från herr P. de Raadt, i Ijmuiden, har nu sålts till ett rederi i Sverige för ett hemligt pris.
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

209
Dalstorp / Dalstorp B:1 (1807-1830)
« skrivet: 2015-03-08, 10:23 »
Hej Carl-Magnus!
 
Jag antar att du vet var din gesäll är född.
 
Pehr Gustaf Heribert Ström född 24 april 1826 i Byarum, son till organistkandidaten Gust. Ström och Carolina Dahlgren (Byarum C:3, AD bild 163/s.319).
 
Han finns hos föräldrarna på Klockaregården med en bror (Byarum AI:11, AD bild 201/s.190)
Orgelnist. Candidaten Gust. Ström född 4 nov 1800 i Byarum  
h.Carolina Dahlgren född 5 juni 1802 i Borås
s. Pehr Gustaf Heribert född 24 april 1826 i Byarum
s. Gerhard Dittlef  född 3 maj 1828 i Byarum
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

210
Reftele / Reftele
« skrivet: 2015-03-02, 22:48 »
Hej Fredrik!
 
En tänkbar kandidat är också Jonas Jönsson, född 9 feb 1744 på Löbbo Sisslebo i Villstad, son till Jöns Jönsson och Beata Carlsdotter (Villstad C:3, s.44) Han flyttade troligen till Reftele (Villstad AI:4, s. 128). Hans syster Britta Jönsdotter född 20 okt 1738 (Villstad C:2, s. 236), är senare gift till Attebo med Nils Jonsson 12 mars 1772 (Villstad C:3, s. 213).  
 
Britta och Nils i Attebo är faddrar för Jonas Jönssons och Anna Ericsdotters son Andreas född 8 feb 1775 (Reftele C:5, s.10).  
 
Det faktum att Britta i Attebo är fadder kan tyda på att hon är syster till din Jonas Jönsson på Mellby Brunnsgård i Reftele. Inget bevis men en stark ledtråd. Om så är fallet så är han verkligen född 1744 och inte 1739.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

211
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-26, 21:45 »
Det finns också ett Påarp i Murum, som var ett säteri och jag hittade en Ellika som piga på Påarp i Murum i mantalslängden för 1805. Hon finns i Murum AI:2 (1800-1805), bild 13/s.17 och i utflyttningslängden som jag nämnde ovan (Hällstad B:1, bild 36/s.61).
 
Med domböckerna menade jag domstolsprotokollen för lagtima ting för Ås häradsrätt och Marks häradsrätt, serie AIa, som förvaras vid landsarkivet i Göteborg.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

212
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-26, 16:38 »
Solveig!
Tyvärr ligger Marum ännu längre bort från Kalv än Aspered och Rångedala. Ellika var bara skriven ett år (1805) på Påarps säteri enligt mantalslängden. Jag har inte hittat henne inflyttningslängden (Hellstad B:1) för Murum och det finns inte heller någon uppgift i mantalslängden om varifrån hon kom.  
 
Du har nu en datum och ett år och hela tiden uppges Kalv som födelseort, men tyvärr finns hon inte i någon av församlingarna i Kalvs pastorat. Det kanske finns några ledtrådar i domböckerna om hennes födelseort eller föräldrar. Titta i häradsrätten runt barnens födelseår, Ås häradsrätt (för Äspered) och Marks häradsrätt (för Hyssna).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

213
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-25, 19:30 »
Solveig!
 
Ellika med dottern finns på Sundholmen (Äspered AI:2 (1810-1825), bild 24/s.39) från Lövaskog 1811 till Gravryd 1812. Här står det att Ellika är född i Kalv 7 juli 1783.  
 
Ellika med dottern i Gravryd Östergården (Rångedala AI:5 (1810-1826), bild 43/s.77) till Äspered 1813
 
Ellika med dottern i Lövaskog Bosgården (Äspered AI:2 (1810-1825), bild 41/s.72) till Mellangården Lövaskog 1814.
 
Ellika med dottern i Lövaskog Mellangården (Äspered AI:2 (1810-1825, bild 44/s.79) till Sätila 1817.
 
I Äspered AI:2 (1810-1825), bild 24/s.39 står det också Murum.
 
Tittade i utflyttningslängden Hällstad B:1 (1795-1828), som även omfattar Murums socken och här hittade jag Elleka Ericsdr född 1783 utflyttad från Påarp till Rångedala pastorat 1805 (Hällstad B:1, bild 36/s.61)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

214
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-24, 22:59 »
I Hyssna AI:9 (1836-1840) bild 57/s.105 hos f.d. Skomakaren Per Hansson står det i marginalen  
Inh. Ellika 83
hos Son Fröjd
und. Dukared
 
Där hittar du henne igen hos sonen soldaten Johannes Larsson Fröjd, inflyttad från Örby.
I marginalen finns Enk mod. Ellika Ericsdoter 1783 fr. p. 105.
 
Och den andre sonen även han soldat
Per Bengtsson Björn
(Hyssna AI:9 (1836-1840) bild 18/s.27)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-02-24 23:02)

215
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-24, 22:44 »
Sonen Per Bengtsson finns på Hyssna torp (Hyssna AI:9 (1836-1840) bild 52/s.95) och flyttar därifrån till Bergh. 6.
 
Sonen Johannes Larsson finns på Lidagärde (Hyssna AI:9 (1836-1840) bild 53/s.96 och flyttar därifrån till Örby 6.
 
Båda finns i utflyttningslängden Hyssna B:1 (1818-1841) bild 20/s.29,  Utflyttade 1837, Nr 13.Johannes Larsson, Lidagärde flyttar till Örby och nr 17. Per Bengtsson, Torp flyttar till Berghem.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

216
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-24, 21:57 »
Solveig!
 
I födelsenotisen för Anna Maria 1 juni 1808 står det Ellika Svensdotter, i hfl Eriksdotter. I födelseboken för sonen Johannes står det Pehrsdotter, men ändrat till Ericsdotter.
 
Efter Socknens slut i Hyssna AI:7, AD bild 52/s.95 finns Ellika Eriksdotter med sönerna Pehr och Johannes hos sockenskomakaren Pehr Hansson i samma bok AD bild 47/s.85 (På bild 52/s.95 står det under utfattig Se S.skomak. Pehr Hansson)
 
Sonen Johannes heter förresten Larsson och inte Karlsson (Hyssna AI:6, bild 50, Hyssna AI:7, bild 47).
 
Du hittar dem även i Hyssna AI:8, bild 49/s.88, Johannes Larsson senare i Hyssna AI:8, s.80 och Pehr Bengtsson i samma bok bild 9/s.8.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-02-24 22:15)

217
Kalv / Kalv
« skrivet: 2015-02-24, 17:55 »
Hej Solveig!
 
Din Ellika var i varje fall inte gift med Per Larsson som dog 26 sept 1808, 25 år gammal. Enligt bouppteckningen var han inte gift och han efterlämnade inga barn. Han dog i Borås och inte i Äspered.
 
Till myndige År kommen drängen Per Larsson i Löfvaskog Mellang. som den 26 September 1808 uti Borås stad vådeligen omkom  (Ås häradsrätt FII:20, AD bild 30/s.53)
 
Fadern till din Anna Maria född 1 jun 1808 är Per Larsson, vargärningskarl (vargeringssoldat, reservsoldat) för Löfvaskog (Rångedal C:4, AD bild 11/s. 11). Anna Marias far måste alltså ha varit en annan Per Larsson och inte drängen Per Larsson som drunknade, för han var åbo (brukare) i Lövaskog.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

218
Isak Storck, se ovan, nämns ytterligare ett antal gånger i Kinds häradsrätt under åren 1643-1666. Se mitt register till Kinds häradsrätt. Obs. endast registrerat för åren 1634-1666 för närvarande.
 
http://www.kindsdombok.se/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

219
Den 1 feb 1663 brann överstelöjtnant Isak Storks (till Högalid, Intorp och Ölstorp) sätesgård Intorp i Gällstad ner genom en olycklig händelse.  
 
Brandskadan togs upp vid Kinds häradsrätt den 29 maj 1663.
 
Vid branden förlorade han inte bara silver, koppar, tenn, mässing och kläder utan också ett antal brev, bl a hans fars vapen eller sköldebrev, drottning Christinas köpebrev och kung Gustav Adolfs donationsbrev.
 
(Kinds häradsrätt, AIa:3, AD bild 326/s.267) Hans namn skrivs här som Isak Sturk.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

220
Ullasjö / Ullasjö
« skrivet: 2015-02-07, 23:16 »
Stefan,  
 
Då måste Håkans hustru verkligen heta Kerstin. Det fanns ju bara en Håkan i Åkra.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

221
Ullasjö / Ullasjö
« skrivet: 2015-02-07, 11:43 »
Stefan!
 
Jag tror inte att han var gift två ggr, i så fall borde en eventuell andra hustru ha nämnts i domboken 1744 och 1745 vid försäljningen av Åkra, som jag nämnde tidigare under Svenljunga. Hustruns ålder, 70 år, 1731, kan vara fel. Det finns en hel del felaktigheter i Svenljunga kyrkoböcker.  
 
Titta igenom alla faddrarna i Ullasjö C:1 från 1711, där kan du eventuellt hitta hennes namn. Ett annat alternativ är domböckerna, men då får du läsa rubbet. Som du kanske vet håller jag på med en registrering av alla namn och gårdar i Kinds häradsrätt, men för närvarande omfattar registret bara 1634-1666 och inte ens det är helt färdigt. Här kan du söka i registret.
 
http://www.kindsdombok.se/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

222
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-06, 16:41 »
Dag,
Nej, det står Herr Handelsm.(annen) Mag(nus) Litzell.
 
Jag tolkar det som att de inflyttade 1796, 1797 eller 1798 till församlingen. Döttrarna kan ha kommit före modern till Söderköping, men eftersom de inte finns i inflyttningslängden så blir det svårt att ta reda på varifrån de kom. En möjlighet är att leta igenom AIa:3-AIa:4 för att se om de möjligen bodde hos någon annan person före 1798.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

223
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-06, 13:59 »
Dan,
 
I hfl Söderköping AI:6, s. 15, står det att fru Charl. Vigult född Hummelbäck är inflyttad 1798, Fru Joh. Lovisa Vigult är inflyttad 1797 (möjligen ändrat till 1796) och Madem. Maria Soph. Vigult är inflyttad 1796 tillsammans med pig. Sara Sjöberg. På sidan 63 står det att de allihopa är inflyttade 1798.
 
Tyvärr finns de inte i inflyttningslängden för 1796, 1797 eller 1798.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-02-06 14:03)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-02-06 14:05)

224
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-06, 12:31 »
Dag,
Ännu inte hittat hennes födelsenotis. Var hittade du henne i husförhörslängden och i mantalslängden i Söderköping?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

225
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-06, 11:52 »
Dag,
 
Och Louis Robinot är född omkring 1744 enligt dödboken, 1745 enligt mantalslängden 1800 och enligt Familysearch.org är han född 1744 i Chantilly i Frankrike  /Sweden Burials, 1649-1920, index, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/FKYX-T54 : accessed 6 February 2015), Ludovicus Robinot, 01 Oct 1807; citing Stockholm, Stockholm, Sweden, reference Pg 35; FHL microfilm 79,612.)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

226
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-06, 11:16 »
Dag,
 
Louis Robinot gifte sig 16 mars 1777 i Fransk-Lutherska församlingen (C:1, (1690-1791), AD bild 131/s. 261)
med Marie Holm
 
1777
On unit par le lien du mariage Le 16me Mars, Le Sieur Louis Robinot, valet de chambre et La Demoiselle Marie Holm Danes jettés á l' Eglise Fransoise.
 
Han uppges här vara valet de chambre (betjänt).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

227
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-05, 23:13 »
Här finns han i mantalslängden för Stockholm 1800  
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År 1800, SE/SSA/0031/06/G 1 BA/G 1 BA:26/2 (1800) SVAR bild 368
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

228
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-05, 22:59 »
Enligt bouppteckningen den 15 dec 1807, dog tracteuren Louis Robinot barnlös och efterlämnade änkan Maria Holm samt en broder bosatt i Paris. Ägare till huset nr 14 i Adolf Fredriks församling, Kvarteret Kungsbacken (Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:368 (1807-1807) AD Bild 9540/s.851)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

229
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-05, 22:00 »
Dag
 
Hittat Ludvig Robinot i Stockholm i Adolf Fredrik församling.
 
Adolf Fredrik FI:5 (1775-1811) AD bild 288/s. 569
 
Louis Robinot, gift, tracteur, 62 år, död 1 okt 1807, begravd 7 okt 1807 av katolsk präst.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

230
Macklin / Maklin / Macklin / Maklin
« skrivet: 2015-02-05, 21:25 »
No 6 December Månad
Gustaf Maklin                    
Lovisa Johanna Vigult  25 (år)  
Brudgummen Dykeri Commisarie
Bruden Dotter af HandSecreteraren och HofMästaren Ludvig Robinot i Stockholm samt Modren Fru Doroth. Mar. Hummelbäck lyst d. 4. 11 och 18 December. I morgongåfva intet gifvit
 
Texten stod på bild 246  
 
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

231
Ullasjö / Ullasjö, bouppteckning
« skrivet: 2015-02-05, 16:55 »
Hej Stefan!
Du hittar bouppteckningen efter Måns Andersson i Kinds häradsrätt, FIIa:3 (1751-1754), AD bild 175, s.343.
 
Ingressen lyder så här:
År 1756 d. 8. Januarii, blef af undertecknade Laga
upteckning förrättad, öfwer afledne Mannen Måns
Anderson i Brostorp, som med döden afgick d: 19. November
förledit år, och efter sig lembnadt 7. st. döttrar, af hwilcka
3. äro myndiga och 4. omyndiga å the omyndigas
wägnar, instäldte sig theras Män, för älsta dottren
Gunnela, Pär Erickson i Ammontorp lilla, Andre
Mari, Pär Jonasson i Murte och Helena, Sven
Håkanson i Ullasiö, samt å the omyndigas wäg-
nar, Kierstin, Britta, Anna och Stina Måns
döttrar, Hans Erickson i Årnarp, Pär Jonasson
i Murte, som här med å the omyndigas wäg
nar förslås til förmyndare såsom theras
näste frände, alla närwarandes, tå
Enkian Karin Håkansdotter lösa Egen
dommen upgaf, sampt giäld och skuld, som
det befants wid döds stunden, som följer,
Nembl.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

232
Grevie / Födelse i Grevie 1750
« skrivet: 2015-02-05, 16:33 »
Hej Per!
 
Det finns säkert kurser där man lär sig att läsa gamla handstilar, som organiseras av vana släktforskare. Ta kontakt med Släktforskarförbundet. Du kan även köpa boken Läsebok för släktforskare, som finns på Rötters bokhandel. Vidare rekommenderar jag att du läser många gamla texter som du kan. Undan för undan känner man igen och kan läsa allt mer.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

233
Ullasjö / Ullasjö, bouppteckning
« skrivet: 2015-02-05, 00:05 »
Referensen måste vara fel, tittar på det en annan dag.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

234
Grevie / Födelse i Grevie 1750
« skrivet: 2015-02-04, 16:54 »
Hej Per!
 
28: Anders Olssons och Hana Eriksdoters äckta Son Ola af
Backahuset, född d. 13 Septembris döpt d 16 ejus-
dem, Bars af Ifwar Nils hustru Karna i Axelstorp
faddrar Ola Påhlsson i Stora Nötte, Per Jönsson
i Lilla Nötte, Pig: Inger Olasdoter i Stora Nötte  
och Pig: Tora Ericksdoter i Båstad.
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

235
Ullasjö / Ullasjö, bouppteckning
« skrivet: 2015-02-04, 16:04 »
Åhr 1761 d. 26 Januarii, blef efter anmodan  
uppå Enckan ährlig och Gudfruchtig Britta Måns-
dotters i Totebo, Laga Boupteckning förrättadt,
efter des afledne man Lars Håkanson  
som med döden afgick d: 24. Maii förledit åhr,
och efter sig lembnadt 6. Barn, 4. Söner och
2ne döttrar, den älsta Sonen Anders 22 åhr,
myndig, Sonen Håkan 13. åhr, dito Måns 7. åhr och
Sonen Lars 1 1/2 åhr gambla, de 2ne senare
omyndiga döttrarne, Anna och Kierstin
Lars döttrar, twillingar 5. åhr, til desse  
5. föreslås til förmyndare, de omyndigas  
faderBroder, ährlig och beskiedelig danne-
man Carl Håkansson i Englarp, sampt  
deras fasters man Lars Andersson
i Åckra, hwilcka woro närwarande,
hwarpå Enkan Brita Månsdotter för-
mantes enligt Lag, Egendomen ricktigt
framgifwa, hwarpå upteckningen
företogs som följer, Nembl.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

236
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2015-02-01, 21:49 »
Hej, jag skrev tidigare mantalslängden, men var kanske inte så tydlig. Här är källan:
Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län, SE/RA/55203/55203.15/53 (1711)  
Bildid: A0003405_00313 (Örsås), Håkan på Huråhsen, aflöt til Åckra,  
Bildid: A0003405_00311 (Svenljunga), Håkan i Åckra från Huråhsen.
 
Ja, det står Lars Svensson. Han kan vara fadern men det finns inte tillräckligt med bevis. Om man har tur finns det ledtrådar i Kinds häradsrätts domböcker.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

237
Mossebo / Mossebo
« skrivet: 2015-01-31, 22:47 »
Karin Jacobsdotters föräldrar
 
Jacob Larsson, född omkring 1684 (enl. dödbok), död i Passjö, Mossebo, begravd 3 aug 1755 i Mossebo (Mossebo C:1, s.77), bosatt i Tranemo 1700, 1703, 1705, Bäckahemmet, Tranemo 1705-1707, Gudarp, Tranemo 1708-1713, Passjö, Mossebo 1713>.
gift 6 jan 1704 i Tranemo med (Tranemo C:3, s.27)
Anna Jonsdotter, född i Gudarp, Tranemo, döpt 16 sep 1679 i Tranemo (Tranemo C:2, s. 225), död i Passjö, Mossebo, begravd 19 feb 1758 i Mossebo (Mossebo C:1, s.89)
 
Karin är möjligen född i april 1724 (Mossebo AI:1, 1790-1795, s.11). Efter maken Sven Perssons död flyttade hon 1765 till Hinkelsbo torp, där hon bodde till 1768. Hon finns på slutet i Mossebo 1769. Därefter flyttade hon möjligen till Ullasjö. Det finns en Karin Jacobsdotter, som är född i april 1724 och kommer från Ullasjö till Järnhestra i Mossebo 1793. Hon bor i Arvered 1795-1796 och sist i Svedhult(Håkanstorp)i Mossebo 1796-1804.
 
Den Karin som till slut bor på Svedhult kan vara mor till Johannes Svensson, eftersom hon dyker upp i Järnhestra. Här bodde då Johan Larsson, som var son till hennes svåger Lars Jönsson. Karin i Passjö fanns i Mossebo till ca 1769 om hon flyttade till Ullasjö var hon borta i ca 23 år. Den Karin som kom från Ullasjö till Järnhestra ska ha bott i Ullasjö i ca 30 år. Perioden stämmer inte, men kan kanske ändå vara samma Karin.
 
Änkan Karin Jacobsdotter nämns i Mossebo KI:1, s. 16, punkt 17. Anmältes Enkan Karin Jacobsdotter i Jernhestra hos Jan som nu inflyttat från Ullasjö sockn, där hon haft huswara imot 30 år, och wille Församlingen icke mottaga Hänne på Almosehjonslistan utan anhöllo at kyrkoherdne wille därom tilskrifwa Hr Contracts-prosten i Svenjunga; men lofwades Hänne dock nu till Jul extra matskott, och i penningar 16 sk(?) sockenstämman i Mossebo den 24 sept 1793.
 
Jag har tyvärr inte kunnat hitta var hon bodde i Ullasjö.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

238
Mossebo / Mossebo
« skrivet: 2015-01-31, 20:11 »
Jag har inte tillgång till Redslaredsboken, men mordet på Johannes nämns också i Ullasjöboken. Här står inget om att han kom från Passjö.
 
Hur som helst jag utgår nu från att det stämmer.
 
Några mer detaljer om Sven Perssons förfäder. I bouppteckningen för Sven Persson den 21 dec 1761 (Kinds häradsrätt FIIa:5, s. 739) nämns den avlidnes svåger Sven Arvidsson i Stackebo. Detta var lite underligt, hur kunde han vara svåger när han var gift med en Svensdotter. Sven Persson uppges vara son till Sven Jönsson i Bollsjö (mtl 1750 och 1751). Denne Sven Jönsson var gift med Sven Perssons mor i hennes tredje gifte och Sven Jönsson hade en dotter Kierstin Svensdotter som var gift med Sven Arvidsson i Stackebo. Nu stämde det att Sven Persson och Sven Arvidsson var svågrar. Kierstin Svensdotter var hans halvsyster.
 
N.N. (Sven Perssons mor) och Erik Andersson
inga kända barn, Erik var tidigare gift 2 jan 1676 i Mossebo, Älvsb. län med Ingerd Simonsdotter i Stora Hinkelsbo, Mossebo(Tranemo C:2, s. 221), död apr 1702 Hinkelsbo, Mossebo (mtl 1703)
 
Ett testamente mellan Erik Andersson och hans hustru daterat den 14 okt 1683 registerades vid häradsrätten den 15 okt 1683 (Renov. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb. län, Kinds häradsrätt EVIIAAAB:63, 15 okt 1683, nr 32).
 
N.N. och Per Svensson
Barn:
1. Måns Persson Lindskog, soldat, född omkring 1721, begravd 9 dec 1764 Sjötofta, Älvsb. län, drunknad (Sjötofta C:2, s.6), gift 2 ggr, 1:a ggn 20 okt 1754 i Sjötofta  med Elin Persdotter(Sjötofta C:1, s. 70), 2:a ggn 28 dec 1757 i Sjötofta med Kerstin Andersdotter (Sjötofta C:1, s.81)
2. Sven Persson, född före 1723, död 6 sept 1761 i Passjö, Mossebo (enligt bouppteckning)
 
Sven Persson i Passjö och soldaten Måns Persson Lindskog uppges vara arvingar efter änkan Karin Svensdotter i Sävshult (Sjötofta). De avstår från sitt arv och accepterar hennes testamente till mågen Jöns Carlsson och styvdottern Anna Svensdotter enligt ett meddelande till tingsrätten den 14 feb 1753 (Kinds häradsrätt, AIa:29, 12 feb 1754). Här nämns även deras fars syster fattiga och lama Kierstin i Bollsjö.
 
Vet ännu inte om Karin Svensdotter var faster till Måns Persson och Sven Persson. Inte heller deras fars syster Kierstin kan jag med säkerhet placera.
 
N.N. och Sven Jönsson
Barn:
1. Britta Svensdotter, född omkring 1728 (enligt dödbok), död 27 april 1798 Bållingstorpet, Mossebo (Mossebo C:2, s. 151), gift 19 maj 1755 i Mossebo (Mossebo C:1, s. 77) med Johannes Jonsson Bålling, född omkring 1727 (enligt dödbok), död 20 apr 1798 Bållingstorpet, Mossebo (Mossebo C:2, s. 151)
 
2. Kerstin Svensdotter, död efter 1767, gift 2 feb 1750 i Mossebo med Sven Arvidsson (Mossebo C:1, s.61), död efter 1767. Bosatta i Stackebo 1750-1764 och i Bollsjö 1765-1767.
 
Har också mer om Karin Jacobsdotter, återkommer.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

239
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2015-01-31, 11:39 »
Jag tror att Måns Andersson i Brostorp gifte sig med Karin Håkansdotter, eftersom en hustru Karin i Brostorp bar Per Larsson och Elin Håkansdotters dotter Karin till dopet, som döptes den 5 juli 1724 (Tranemo C:3, AD bild 120/s.113).
 
Vidare har jag hittat
Britta Håkansdotter gift 15 juni 1735  med Hans Eriksson från Amundtorp (Ullasjö C:1, AD bild 142/s. 305)
Lars Håkansson gift 4 juni 1738 med Britta Månsdotter från Simme qvarn (Ullasjö C:1, AD bild 142/ s. 305)
 
Fadern
Håkan Larsson i Åkra, begravd 11 april 1742 i Ullasjö, 72 år gammal (Ullasjö C:1, AD bild 152/s. 341)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

240
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2015-01-31, 11:04 »
Jag uppgav fel bildnummer, men rätt sidonummer. Det ska vara bild 35/s.57. Överst på sidan t.h. ser du  
Missomarsdag Håkan i Åkra (skänker) 12 (öre)
Hans måg brudg(ummen) Måns Andersson (skänker) 12 (öre)
Hans sohn And: Håkanson (skänker) 6 (öre)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

241
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2015-01-30, 22:44 »
En dotter till Håkan Larsson i Åkra gifter sig midsommardagen 1718 med Måns Andersson (Ullasjö C:1 AD bild 34/s.57). De bor 1744 i Brostorp, nämnd ovan. På samma sida nämns ytterligare en son till Håkan,  Anders Håkansson.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

242
Mossebo / Mossebo
« skrivet: 2015-01-30, 22:21 »
Föräldrarna till Sven Persson på Passjö bör vara
Per Svensson, bosatt på Hinkelsbo St, Mossebo  , Bollsjö, Mossebo , död mellan 1755 och 1758 (nämns som krympling mtl 1755).
 
Per Svenssons hustru N.N.(namn okänt) var gift 3 ggr.
1:a ggn mellan 14 mars 1703 och 8 feb 1704 med Erik Andersson, död maj 1706 Hinkelsbo St, Mossebo (mtl 1707)
2:a ggn  omkring 1708 med Per Svensson
3:e ggn omkring 1724 (mtl 1724) med Sven Jönsson, född omkring 1700, död 2 jun 1768 på Gamlabygget, Mossebo (Mossebo C:2, s. 6)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

243
Svenljunga / Svenljunga
« skrivet: 2015-01-30, 21:47 »
1. Lars Håkanssons hustru är ännu okänd för mig
2. Kerstin född 1761 har jag heller inga uppgifter om, kan inte heller hitta henne i dopboken.
 
Elin Håkansdotter är född omkr. 1698 enligt dödbok, död 2 april 1784 på Svinås i Tranemo (Tranemo C:6, s. 159). Hennes man Per Larsson född omkr. 1685 enligt dödbok, begravd 5 april 1741, död på Stora Svinås, Tranemo (Tranemo C:4, s.91)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

244
Mossebo / Mossebo
« skrivet: 2015-01-30, 20:54 »
Hej Fredrik!
 
Hur vet du att Johannes Svenssons föräldrar var Sven och Karin i Passjö?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

245
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-30, 14:59 »
Fadern kan bara vara Håkan Larsson, det är den ende Håkan som finns i Åkra. Du kan följa honom i mantalslängden. Han bor i Åkra från 1711 och framåt. Dessförinnan kom han från Hurråsen i Örsås. Där bör Carl Håkansson vara född.
 
Håkans hustru dog 1731 på Åkra (Ullasjö C:1, s.249)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

246
Svenljunga / Svenljunga bouppteckning
« skrivet: 2015-01-30, 13:47 »
Åhr 1755 d. 9 Maii, uppå Wälborna fru Wirgi-
na Gylllensverds anmodan, företog underteck-
nad sig laga Boupteckning på frälse hemmanet Moga, hos danne-
mannen Jon Bengtsson, öfwer qwarlå-
tenskapen efter thes med döden afgångne  
hustru Kierstin Hansdotter.
Warandes de under äcktenskapet afla-
de barn hwilka, alla är till sina myndiga år  
är komna närvarande (s)amtel.  
sönerne Lars Jonsson wid Swenliunga  
qwarnar, Anders Jonsson i Swenliunga
By och Bengt Jonsson här i Moga,
samt dottren Britta Jons dotter,
gift med Carl Håkansson i Englarp
hafwandes nämnde och värdering
mannen Per Hansson i Swenliunga
sig äfwen infunnit.
Innan med upteckningen företog  
förmantes Enkomannen redel. upgif-
wa ägendomen, så at han med godt  
samwete kan underteckna den
förbindelse 9 Cap: Ärf. föreskrifwer
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

247
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-30, 00:03 »
Kan bjuda på lite annat material om Carl Håkansson.
 
När han gifte sig den 6 juli 1736 med Märta Hansdotter (Svenljunga C:2, AD bild 102/s.197) uppges han komma från Åkra.  
 
Gården Åkra nämns i Kinds häradsrätt 1744 och 1745.
 
Hösttinget, 1 okt 1744, Uppbud 1 ggn,  1/4 kronoskattehemman  Åkra Övergården sålt till släktingen Lars Håkansson enligt ett köpebrev den 21 maj 1744 , säljare är Måns Andersson i Brostorp, Hans Eriksson i Ånarp och Elin Håkansdotter i Svinås (Kinds häradsrätt AIa:19, AD bild 207).
 
Vintertinget, 5 feb 1745, Uppbud 2 ggn, 1/4 kronoskatteheman Åkra Övergården, som Lars Håkansson i Åkra köpt av sina svågrar Måns Andersson, Brostorp, Hans Eriksson, Ånarp, svägerskan Elin Håkansdotter, Svinås (Kinds häradsrätt AIa:20, AD bild 16)
 
Hösttinget, 30 sep 1745, Uppbud 1 ggn, skatterätten i 1/4 Övra Åkra, arv efter föräldrarna, köpare Lars Andersson i Åkra, gift med Kerstin Håkansdotter, svåger till säljarna Carl Håkansson, Änglarp, Jon Hansson, Moga, gift med Märta Håkansdotter och Elin Håkansdotter, änka (Kinds häradsrätt AIa:20, AD bild 84).
 
Här har du alltså syskon till Carl Håkansson, nämligen Lars Håkansson, Kerstin Håkansdotter, Märta Håkansdotter och Elin Håkansdotter plus två okända systrar, en gift med Måns Andersson och en gift med Hans Eriksson.
 
Kan även nämna att Elin var gift med Per Larsson 1720 (Ullasjö C:1, s.73). De var bosatta på Stora Svinås i Tranemo.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

248
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-29, 23:06 »
Har även tittat i mantalslängden för 1744. Carl Håkansson är skriven på Månsagården i Änglarp. Han uppges vara änkling och kommen från Moga.
 
Funderade på om det kanske fanns två Carl, men det finns bara en Carl Håkansson och han var tydligen knuten både till Moga och till Änglarp.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

249
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-29, 22:55 »
Jag läste också först 1 1/2 år, men håller med om att det bör vara 1/2 år och måste då gälla sonen Anders (alltså Carls barn i Englarp ).  
 
Det ser dock underligt ut att en dotter dör i Moga, 3 juli, 6 år gammal (måste vara Kerstin, född 1737) och en son dör i Änglarp, 23 veckor gammal (bör vara Anders, döpt 1743).  
 
De verkar ha bott på två platser, Moga och Änglarp.
Kerstin född i Moga 1737, död i Moga 1743, begravd 3 juli.
Lars född i Moga 1742.
Anders född i Änglarp 1743, döpt 7 feb, död i Änglarp 1743, begravd 28 aug.
Carls hustru död i Moga 1743, begravd 25 sep.
 
Enligt hustruns bouppteckning 1745, nämnd ovan, bodde familjen på Måns Jansgården i Änglarp.
 
När Carl gifter om sig 1746 med Brita Jönsdotter i Moga bor han i Änglarp.
 
Det ser också märkligt ut att sonen Anders nämns två ggr i dödboken, dels den 28 aug och som dess son den 25 sept, men jag tror dock att det är samma barn, åldern stämmer 23 veckor (28 aug) och ett halvt år (25 sep).
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-01-29 22:59)
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-01-29 23:09)

250
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2015-01-29, 20:00 »
Hej Stefan!
 
Sonen Lars Carlsson i Hallarp som lever vid bouppteckningen 1780 är född och döpt 7 feb 1742 (Svenljunga C:2, AD bild 136/s. 265). Denne Lars nämns även i bouppteckningen efter modern den 8 juni 1745, där han uppges vara på det fjärde året (Kinds häradsrätt FIIa:1, AD bild 90/s.171).  
 
Sonen som begravs 28 aug 1743 hette Anders och döptes 7 feb 1743 (Svenljunga C:2, AD bild 151/s. 295).  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

251
Mulseryd / Mulseryd
« skrivet: 2015-01-27, 22:37 »
I mantalslängden finns en Erick på Torpet Hultet under Stora Bosarp i mtl för 1736-1740. Det bör vara din Erik.  Han finns där även 1733-1735, men då står det bara Torp huset under St. Bosarp. Har inte tittat i de andra längderna.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

252
Mulseryd / Mulseryd
« skrivet: 2015-01-27, 22:20 »
Hej Bengt!
 
Jag läser Tåstahult och det finns en gård som heter Tastahult under Stora Bosarp i Mulseryd AI:1.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2015-01-27 22:28)

253
Åsenhöga / Åsenhöga
« skrivet: 2015-01-20, 16:57 »
Hej Mattias!
 
Enligt Åsenhöga AI:2, bild 32/s.49 kallades Nygård även Tåstabo. Du hittar Tåstabo i mtl 1724 (SVAR,  Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län, SE/RA/55203/55203.05/77, bildid: A0007031_00448) och där finns en Sven och hustru. Hittar inte Tåstabo i mtl 1725, men Sven i Tåstabo står som sexman (SVAR, 1725 Bildid: A0007032_00542). 1726 finns han på Tåstabo (SVAR, 1726, Bildid: A0007033_00507).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

254
Redslared / Redslared C2
« skrivet: 2015-01-17, 21:33 »
Hej Lars!
 
Anders Perssons och h. Stina Jönsdoters i mellom Haga (Haga Mellangården) doter Johanna.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

255
Nittorp / Nittorp
« skrivet: 2015-01-17, 19:30 »
Hej Lennart!
 
Det står troligen fel föräldrar i dopboken till Andreas Månsson född 16 okt 1779 i Flathult i Nittorp. Det finns nämligen ingen Måns Andersson i Flathult enligt mantalslängden för 1779, bara Måns Persson.
Det rätta föräldrarna är som du säger Måns Persson och Maria Olofsdotter.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

256
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-04, 16:17 »
Hej Monica!
 
Det finns en bouppteckning efter Jöns första hustru Kerstin Andersdotter (Kinds häradsrätt FIIa:8, s. 239) och även en efter Jöns Jonasson själv. Han dog på Hässlarp Övergården i Tvärred den 5 mars 1792 (Kinds häradsrätt FIIa:14, s. 699). Han efterlämnade änkan Sara Andersdotter och 11 barn, 8 i första giftet, vilka alla är myndiga och tre i senare giftet, sonen Zacharias, 15 år, dottern Lisa, 10 år och Kerstin 8 år.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

257
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-04, 16:03 »
Hej Monica!
 
Här föddes även Jöns och Kerstins barn  
Martha 1753 (Södra Säm C:1, bild 97/s. 184)
Jonas 1755  (Södra Säm C:1, bild 98/s. 186)
Anders 1758 (Södra Säm C:1, bild 99/s. 189)
Stina 1760  (Södra Säm C:1, bild 100/s. 190)
Catharina 1763 (Södra Säm C:1, bild 101/s. 193)
Anders 1767 (Södra Säm C:1, bild 103/s.196)
Johannes 1769 (Södra Säm C:1, bild 104/s. 198)
 
Och Jöns och Saras barn
Zacharias 1777 (Södra Säm C:1, bild 107/s. 205)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

258
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-04, 14:58 »
Hej Monica!
Sara Andersdotter är troligen 40 år och inte 48 och är då född ca 1744. Det som ser ut som en 8 är en del av bokstaven y på raden ovan, såg inte det först. Vidare kan hon mycket väl komma från en annan församling, eftersom de inte verkar vara gifta i Ulricehamn, har inte heller hittat någon vigsel. Titta på faddrarna till Kerstin Jönsdotters barn. Där finns kanske ledtrådar till hennes föräldrars släktingar. Jag tror inte att Petter Elg eller Anders Kindbom är far till Sara. Petter har fel namn och det räcker inte med bara namnet Anders, som bevis, speciellt inte när du inte har exakt dopdatum.
 
Du kan också försöka med bouppteckningarna. Har du Kerstin och hennes mans bouppteckning? Även de kan ge ledtrådar.
 
Leta även efter Jöns Jonassons och Sara Andersdotters bouppteckningar. Jöns fanns kvar på Hemrydslyckan fram till 1786. Har inte hittat dem i dödboken för Ulricehamn. Kan föräldrarna ha flyttat med dottern Kerstin?  
 
Vidare hur vet du att Sara Andersdotter var Jöns andra hustru?
 
Den Stina jag nämnde ovan är troligen dotter till ett annat par, Jonas Jonasson och Sara Andersdotter (hon kallas senare Jonsdotter). De fick flera barn efter dottern Stina.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

259
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-03, 17:43 »
Faddrarna Pig. Catrina Jöns Jonasdotter i Hemrydslyckan och dr. Anders Jönsson i Hemrydslyckan som nämns den 11 maj 1783 (Ulricehamn C:3, bild 29/s. 49) bör vara barn till Jöns Jonasson.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

260
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-03, 17:33 »
Hej Monica!
 
 
Mantalslängderna för Ulricehamns stad finns vid Riksarkivet http://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen
 
Det finns en Jöns på Hemrydslyckan från 1780-1786 i mtl. Längderna saknas mellan 1787 och 1794 och i 1794 finns han inte kvar. Tyvärr nämns inte hans efternamn i mtl. Det finns heller ingen uppgift om varifrån han kom i längden för 1780.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

261
Ulricehamn / Ulricehamn
« skrivet: 2015-01-03, 13:38 »
Hej Monica!
 
Det står Hemrydsl. (Hemrydslyckan). Åldern 48 år gäller modern Sara Andersdotter och fadern heter Jöns Jonasson. 1783 fick de en dotter Stina (Ulricehamn C:3, bild 29/ s.49). Här heter fadern Jonas Jonasson och här ser du också hustru Sara Andersdotter i Hemrydslyckan som fadder för Johanna den 11 maj 1783.
 
I mantalslängden för Ulricehamns stad (1785) står Jöns skriven vid Hemrydslyckan med 4 mantalskrivna barn, varav 3 namnges Anders, Jonas och Cattrina.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

262
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2014-12-28, 23:03 »
Hej Lennart!
 
Tyggestorp Storegård
Tyggestorp Stom
Tyggestorp Skattegård
Tyggestorp Backgård
Tyggestorp Brogården
Nygården
 
På Storegården bodde 1700 Peder Svensson (död 1703), Per Persson (död 1701) och Nils Persson (död 1741). Troligen är Peder Svensson far till Per Persson och Nils Persson.
På Tyggestorp Stom bodde från 1717 Johan Svensson (död 1753), gift 2 ggn.
På Skattegården bodde från 1717 Per Nilsson (död 1770), gift med Kierstin Zachrisdotter, son till Nils Persson ovan.
På Backgården bodde från 1705 Elias Jönsson (död 1740), gift med Elin Svensdotter.
På Brogården bodde från 1711 Sven Olofsson (död 1729), gift med Elin Arfvidsdotter.
På Nygården bodde från 1727 Pehr Pehrsson (död 1745), gift med Ingeborg Larsdotter.
 
Vet inte om jag har koll på alla Per Persson i Tyggestorp, men här är några.
Per Persson, död 1701 på Tyggestorp Storegård, gift med Ingerd Svensdotter.
Per Persson, född 1726 Tyggestorp Skattegård, son till Per Nilsson och Kierstin Zachrisdotter.
Pehr Pehrsson, död 1745 på Nygården, gift med Ingeborg Larsdotter.
Per Persson, död 1786 på Nygården,gift med Malin Persdotter, son till Pehr Pehrsson ovan(död 1745).
 
Faddern Elisabeth Lignell var gift tre gånger, 1:a ggn med Magnus Ekman (död 1730), 2:a ggn med Christopher Lidell (död 1734) och sist med Mårten Kierrulf, alla tre kyrkoherdar i Tranemo.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

263
Fjälkinge / Fjälkinge CI:4 (1800-1836) sid 373
« skrivet: 2014-12-27, 20:01 »
Hej Kristina!
 
1826
wigda d. 28 Octob
S. dag (1 okt) lystes till egtenskap emellan Handelsbetjenten från Ulricehamn Hans Larsson ock Enkan Elsa Maria Pettersson född Olander No 43 Fjelkinge Enkan upp..todde et afled... des Mann Petterson hållet arfskifte, hwaraf befines at hennes Son Ulrick Robert tillfallit i arf femtjo Rd ... af förmyndaren Lars Ohlsson i Stafvers.... i wittnens Anders Lundbergs och J. Olanders i Fjelkinge närwaro mottagen och quitterade, Brudgummens aflemnade hinderlöshetsbetyg till egtenskapet från dess Själasörjare Herr Pastor Forsblad i Ulricehamn ock såsom löftesmänn at inga hinder af släcktskap eller hwad annat wara månde ligga i wägen för egtenskapes fullbordan underskrifwer anhwarande Sven Lundquist Nils NG2 Granqwist.
 
Tyvärr inget om var han är född eller något om hans föräldrar. Änkan Elsa Maria Olander finns i Fjälkinge AI:6, AD bild 108/s.105. Men det visste du kanske redan.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

264
Svenljunga / Svenljunga C:3 (1749-1820) sid 239
« skrivet: 2014-12-27, 14:22 »
Hej Kristina!
 
Föräldrarna är Håke Hansson och h. Maria Hansdoter.
 
Hans född på Alabäcken.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

265
Hej Bengt!
 
Kan det vara skijrt, skirt i betydelsen tunt? Det börjar i varje fall med sk, slutar på rt och andra eller tredje bokstaven måste vara ij, se orden pijgan Britta på nästa sida (AD bild 2050) fjärde raden nerifrån.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

266
Mölltorp / Mölltorp C:2 (1753-1849)
« skrivet: 2014-12-27, 10:12 »
Hej Jonas!
 
Lars Swensson Almgren Maja Olufsdoter, Sockenskomakare i Wadnäs.
 
Wadnäs bör vara Vanäs i Mölltorp. Det står inte Watrea, utan doter på raden under Olufs. Det som ser ut som ett W är en del av bokstaven j i Maja och d i doter har åkt ihop med j.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

267
Hej Stefan!
 
Ifwar Andersson i Elebexstorp.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

268
Husaby / Läshjälp
« skrivet: 2014-12-15, 22:16 »
Hej Julius,
 
från Bäck 1815
till Pehrsg(ården) J R 1815
 
Du hittar honom på gården Bäck (Husaby AI:2, AD Bild 1770/s.1) och längre ner på samma sida som ovan under Pearsgården, Dr. Anders Pehrsson, 25 maj 1794 (Husaby AI:2, AD bild 1920/s.29).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

269
Piculell / Äldre inlägg (arkiv) till 13 februari, 2015
« skrivet: 2014-12-05, 09:59 »
Verkar tyvärr tillhöra en annan familj.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

270
Piculell / Äldre inlägg (arkiv) till 13 februari, 2015
« skrivet: 2014-12-04, 22:22 »
Inte riktigt samma namn, men kanske ändå en av dina?  
 
Förteckning uppå afgångne Passagerare d: 9 Decembr: på Strahlsund med Kongl. Paquett Jagten Prints Carl, som föres af herr Inspector Blum.
...
Sergieanten And Fr: von Pincornelli, en dansk Deserteur, beordrat at gå til Armen efter fäldtmarskalcken Hr Baron von Holsteins Pas och Ordres d: 28 Octbr: 1757
 
(Kanslikollegium GVI:16 (1752-1759) AD bild 1590)
 
Herr v: Pincornelli (AD bild 1640)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2014-12-04 22:28)

271
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2014-11-26, 17:59 »
Hej Janeric!
 
Lars Larssons föräldrar
Lars Gunnarsson, född omkring 1691 (enl. dödbok), död på Risåsen i Sjötofta, begravd 21 maj 1775 i Sjötofta (Sjötofta C:2, s.56)
Gift 1719 (enl. mtl) med
Elin Ericsdotter, född omkring 1691 (enl. dödbok), död 26 maj 1754 på Ölkestorp i Sjötofta (enl. bouppteckning efter henne, Kinds häradsrätt, FIIa:4, s.75), begravd 5 jun 1754 i Sjötofta (Sjötofta C:1, s. 70).
Barn:
Olof Larsson (ca 1722-1803), bosatt på Risåsen, Sjötofta
Lars Larsson (ca 1723-1804), bosatt på Hakestad, Börje Jönsgård, Köinge.
Anders Larsson (död efter 1754), bosatt på Ölkestorp, Sjötofta (1754)
Malin Larsdotter (1733-1756>), tjänade hos inspektören Eric Lindgren på Åby kvarn, tegelbruket, Träslöv 1754-1755, bosatt hos sin bror Lars i Köinge 1756 (mtl).
Anna Larsdotter (1738-1754>), bosatt hos sin bror Anders Larsson på Ölkestorp 1754.
 
Vänliga hälnsningar
Anneli Isaksson

272
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2015
« skrivet: 2014-11-26, 16:56 »
Hej, Änkemannen Lars Johansson från Domarp i Köinge dog 3 feb 1787, 77 år, 1 månad och 17 veckor gammal. Han bör alltså ha varit född 17 dec 1709.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

273
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 februari, 2015
« skrivet: 2014-11-26, 16:27 »
Hej,  
 
Tillfällighetsfynd i Köinge CI:2, (1741-1804)  AD bild 114/s.214.
 
Vigsel 9 juni 1754
Drängen Lars Johansson ifr. Kalfs socken och  
Pigan Anna Johansdotter ifr. Domarp,  
bo i sidstnämnde g.
 
Vem kan denne Lars vara?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

274
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2014-11-24, 20:35 »
Hej igen,
 
Trodde inte det var möjligt, men jag har hittat honom, kom att tänka på en bouppteckning som jag läste en gång för länge sedan. Där nämndes Hakestad. Letade rätt på bouppteckningen igen och där fanns din Lars Larsson, i bouppteckningen efter hans mor Elin Eriksdotter den 5 okt 1755 (Kinds häradsrätt, FIIa:4, (1755-1758), AD bild 41/s.75).  
 
Här står det att Lars Gunnarsson och Elin Eriksdotter på Ölkestorp i Sjötofta har en son Lars äfwen gift, hafwande sitt hemwist uti Halland ock Hakestad.
 
Din Lars kommer alltså från Ölkestorp i Sjötofta och inte Tranemo. Har mer om den här familjen, men har inte tid att skriva mer nu.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

275
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2014-11-24, 19:10 »
Hej Janeric,
 
Inte för att det hjälper dig vidare i Tranemo, men Lars Larsson finns redan 1747 som dräng i Skärbäck (Enl. mantalslängden Hallands läns landskontor EIII:18, AD bild 490/s.961). Han finns inte på Skärbäck i längden för 1746 och det går tyvärr inte att se i längden för Tranemo. Mantalslängden för 1746 för Tranemos gäld saknas hos Riksarkivet Svar. Möjligen är den bevarad på Älvsborgs läns landskontor, men den är vad jag kan se ännu inte fotograferad.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

276
Tranemo / Tranemo
« skrivet: 2014-11-22, 14:47 »
Vi letar dock efter en fader Lars och inte en Anders.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

277
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-11-21, 18:15 »
Hej JanEric!
 
Enligt vigselboken Sibbarp CI:1, bild 41/s.50 kom Lars Larsson från Tranemo gäld. Det är alltså inte säkert att han var född i Tranemo. Han kan också ha kommit från en av de andra församlingarna som tillhörde Tranemo gäld, dvs, Ambjörnarp, Mossebo eller Sjötofta. Endast för Tranemo finns det dopböcker från 1724 och jag har inte hittat någon Lars född där mellan 1723-1725.  
 
I hela gäldet finns det enligt mantalslängderna 26 tänkbara Lars, som kan vara fader, men det är inte lätt om inte helt omöjligt att säga vem utav dem det kan vara.
 
Titta på barnens dopvittnen, du kanske kan hitta en ledtråd där. En annan möjlighet är att leta efter Lars och Karins bouppteckningar. Har du tittat där? Även där kan det finnas ledtrådar.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

278
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-11-21, 17:15 »
Hej Lennart! Jag har släktforskat i så många år, att jag numera vet var jag ska leta. Dessutom härstammar jag från två av Malins systrar, Anna och Maria. Jag behövde bara ta en titt i min databas.
 
Mantalslängderna är ett måste om man vill försöka komma längre tillbaka i tiden. En annan intressant källa är domböckerna för Kinds häradsrätt, men här får man läsa rubbet, för att hitta något om förfäderna.
 
Mantalslängderna för 1642-1820 hittar du här vid Riksarkivet Svar,  men du måste ha ett abonnemang.  
http://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2014-11-21 18:17)

279
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-11-19, 16:57 »
Lennart!
 
Det finns även en bouppteckning efter Malin Persdotter den 1 sep 1780 (Kinds häradsrätt, FIIa:10, s. 755).  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

280
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-11-19, 15:48 »
Hej Lennart!
 
Du har hittat rätt Malin Persdotter. Hon är döpt 4 sep 1715 på Tyggestorp Backgård. Per Pehrsson som begravs den 10 nov 1745, 57 år gammal är far till Per Persson som är gift med Malin och denne Per är född i Källhult i Tranemo, döpt 10 juni 1710 (Tranemo C:3, s.56). För att kunna hitta hans födsel i Källhult, måste man följa familjen i mantalslängderna.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

281
Jonas, hoppas du kan fixa inloggningen, för din sida kommer att bli ett bra redskap för många andra domboksforskare.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

282
Kindsforskare, nu finns mitt register till Kinds häradsrätt online. Visserligen är det bara en början och under utarbetande, men det är redan nu möjligt att söka online. Jag började med Kinds häradsrätt AIa:3 och har nu kommit till 1663. Jag försöker ta med alla personer och gårdar som nämns i ett mål och globalt vad det är för typ av mål.  
 
Sök i registret och kommentera gärna. Är något otydligt, tycker ni att något bör ändras eller är det något som ni gärna vill ha med i registret?
 
http://www.kindsdombok.se/
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

283
Tranemo / Tranemo mantalslängd 1624
« skrivet: 2014-11-10, 21:06 »
Hej Bo
 
föddes Erick Pärssons och Elin Eliedotters lilla son i Grimmare (Grimmared)
Testes Olof hvid Såget, Nils på rydet,Nils i Kiälhult hustru Anna ibidem hustru Kierstin i backegården Tygestorp hustru Kierstin på Hålsbacken (Holtsbacken).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

284
Tranemo / Tranemo mantalslängd 1624
« skrivet: 2014-11-09, 16:19 »
Hej Bo!
 
Födde
5 Martii Magnus Anderssons och h. Kirstin Svensdotters lilla son i Krogshagen
 
Döpte
7 Mart Sven Månsson i Krogshagen
Faddrar
M. Jonas Nassen, Organ.(ist)
M. Olof Svensson i Assarp
H. Ingerd Olofsdotter på Örnatorpet
P. Agneta Jansdotter i Assarp.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

285
04 Källor och arkiv / Digitalisering av tyska kyrkoböcker
« skrivet: 2014-09-25, 19:05 »
Hej Ted!
 
Här är det. De har precis börjat med en betatest den 14 sept. Enligt deras blogg kommer portalen att heta Archion.
 
http://www.kirchenbuchportal.de/
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

286
Gam / Gamb / Gahm / Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2014-09-10, 22:54 »
Hej  
 
Jag har tittat på döpta i Stralsund, men tyvärr inte kunnat hitta någon med namnet namnet Gahm (här Gamm) före 1824.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

287
Gam / Gamb / Gahm / Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2014-09-10, 16:20 »
Hej Leif!
 
På familysearch.org kan du leta i ett index för kyrkoböcker för Stralsund. Du kan klicka på Stralsund (alla församlingarna, vigda, döda och födda) Stralsund (St. Johannis, bara begravningar). Jag har inte gått igenom allt. Man får bläddra sida upp och sida ner. Där kan finnas ett dop för Catharina Gahm och eventuellt föräldrarnas vigsel. Du behöver bara registrera dig och logga in.
 
https://familysearch.org/search/collection/1475887
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

288
Belgien / Belgien
« skrivet: 2014-09-09, 17:12 »
Hej Emil!
 
Vad jag kan se är inte kyrkoböckerna digitaliserade. Här har du mejladress och postadress till arkivet:
 
stadsarchief@stad.antwerpen.be
 
FelixArchief
Oude Leeuwenrui 29
2000 Antwerpen
Belgien
 
Tel: 0032 3 338 94 11
 
Och här är arkivets hemsida, men tyvärr endast på flamländska.
 
http://www.felixarchief.be/Stad-FelixArchief
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

289
Villstad / Villstad
« skrivet: 2014-09-08, 20:02 »
Hej Ulla!
 
Anders dog 1781 inte 1779, se ovan. Malin dog den 12 juni 1785 i Brenne (Villstad C:3, AD-online bild 177/s.347).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

290
Villstad / Villstad
« skrivet: 2014-09-08, 17:12 »
Anders Nilsson dog på Skyttegården den 8 sept 1781, så de andra i familjen flyttade efter hans död. (Villstad C:3, AD-online bild 154/s. 301)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

291
Villstad / Villstad
« skrivet: 2014-09-08, 17:07 »
Hej Ulla!
 
Anders Nilsson måste ha dött omkring 1779, eftersom hustrun står som änka senare. Du hittar resten av familjen i Brenne dit de flyttade omkring 1779, se Villstad AI:5, AD-online bild 108/s. 200. Här finns sonen Jonas med hustrun Marta och Jonas mor änk. Brita född 13 mars 1722.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

292
Jag tror att datum är 17/9 1915
 
Mvh
Anneli Isaksson

293
Vittinge / Vittinge C:2 (1718-1734) Bild 97 / sid 91
« skrivet: 2014-09-03, 19:41 »
Hej Jan!
 
Lars Erson i Tiälbo och afl.(aflidne) Johan Olssons dotter Margareta Jans dotter i Ingesbo
wigda af Pastor Dn: Laur: Lijman.
 
Mvh
Anneli Isaksson

294
Ölsremma / Ölsremma
« skrivet: 2014-08-18, 10:02 »
Hej Bengt!
 
Tittade i mitt register för Kinds häradsrätt och hittade där en Arvid Bengtsson i Knogrum i Ölsremma. Han nämns 3 ggr. Namn och plats har jag anpassat till nutida stavning i registret.
 
1634-06-13 Arvid Bengtsson, Knogrum
1645-05-29 Arvid, Knogrum
1648-06-05 Arvid, Knogrum
 
Han kan ha nämnts även efter 1659, men jag har inte kommit så långt med registreringen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

295
Windows 8 / Windows 8
« skrivet: 2014-07-18, 19:30 »
Classic Shell låter intressant. Det ska jag titta på. Efter två kraschar med Windows 8, försvunnen printerdriver ett par gånger och ett malwere program, som inte gick att ta bort, höll jag nästan på att lämna Windows 8. Som tur är fungerar allt igen, men det har tagit mycket tid att återställa program och ta bort filer som inte var önskvärda. Det är så mycket svårare att hitta alla funktioner i Windows 8, jämfört med Windows 7, om man får problem. På mitt jobb avstår man från att köpa Windows 8, på grund av detta. Där har vi kvar Windows 7 tills vidare.
 
Tack för tipset om Classic Shell.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

296
Tranemo / Tranemo C:3 sid 8 (AD bild 15)
« skrivet: 2014-07-16, 22:17 »
Bengt,
 
Här kan jag kanske dela med mig via mejl. Jag har lite material från domböckerna. Carls bror Sven är min anfader. Sonen Anders född 1705 hade jag inte med.  
 
Jöns var bara gift en gång, hustrun lever fortfarande när sonen Carl dog. Det finns ett urtima ting om hans död (Kinds häradsrätt AIa:28, 9 nov 1753), som jag har skrivit av.
 
Lars Johansson i Skårtebo är gift med systern Kerstin.
 
Mer via mejl
 
Vänliga hälsningar
Anneli

297
Tranemo / Tranemo C:3 sid 8 (AD bild 15)
« skrivet: 2014-07-16, 19:11 »
Bengt!
 
I vilket sammanhang är du intresserad av Jöns Svensson?
 
Mvh
Anneli

298
Windows 8 / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juli, 2014
« skrivet: 2014-07-16, 19:05 »
Glöm Windows 8, det ger bara problem. Om du kan så köp Windows 7 eller vänta tills Windows 9 blir tillgängligt.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

299
Tranemo / Tranemo C:3 sid 8 (AD bild 15)
« skrivet: 2014-07-16, 12:53 »
Ja, tacksägelsen  och vederfåelse köper jag. Skrev tacksägelsen först, men var lite osäker. Det andra låter mycket rimligt, med tanke på att hustru Brigita troligen var sjuk.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

300
Tranemo / Tranemo C:3 sid 8 (AD bild 15)
« skrivet: 2014-07-16, 09:17 »
Hej Bengt!
 
Ett tolkningsförsök.
 
d: 21 Maiji föll till fattige 4 öre för Jönses lysning till Echtenskap uthi Algustorp , item för ...... för Jönses hustru H. Brigita underhåll(?) uthi Gudarp 4 öre sm (silvermynt)
 
Den förste Jöns måste vara Jöns Svensson som den 18 juni 1699 gifter sig med Ingerd Andersdotter från Kopparhemmet (Tr. C:3 AD bild 16,s. 9). Den andre Jöns med hustru Brigita i Gudarp. Det kan handla om någon hjälp till hans hustru. Han skattade inte för henne för åren 1699, 1701, 1703-1705 enligt mantalslängden. Möjligen var hon sjuk. I mantalslängden för 1705 står hon som borttagen och hon begravdes 3 apr 1705, 75 år gammal (Tr C:3, AD bild 39, s.32)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

301
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-07-15, 00:25 »
Bo
 
Vet inte, är möjligt. Du får titta igenom dopboken och se om föräldrarna fick några fler barn. Om något av de eventuella barnen är faddrar för Sven Månssons barn, så kan det tyda på att det är rätt föräldrapar.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

302
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-07-14, 09:36 »
Bo,
 
Ja, det stämmer och det är samma Hans Svensson med föräldrar Sven Månsson och Maria Johansdotter som Lennart skrev tidigare.
 
Ett litet råd, skumma igenom Tranemo C:6, bakåt i tiden, så hittar du giftermålet mellan Sven och Maria 1783 och hennes tidigare man Hans Anderssons död 1781 i Assarp osv. Hör av dig om det är något du inte lyckas läsa.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

303
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-07-13, 19:27 »
Hej Bo!
 
För fyra år sedan skrev jag på Anbytarforum att Hans var född i Assarp i ett svar på din fråga. Du kanske har missat den informationen, se http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/327974.html?1291584780. Hoppas att länken fungerar. Annars kan du söka i Anbytarforum på Gastek och du hittar mitt gamla svar 2010.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

304
Sjötofta / Sjötofta
« skrivet: 2014-07-07, 00:13 »
Roger, det måste vara rätt, Christina Eriksdotter som senare står född 24 juli 1820 och gift med Carl Johan Johansson på Sävshult yttre. De flyttar 1847 till Ericsbo, där hennes mor Ingrid Jönsdotter dog samma år (Sjötofta AI:2, AD-online bild 60, s. 53)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

305
Sjötofta / Sjötofta
« skrivet: 2014-07-06, 16:36 »
Roger,
 
Elias Eriksson finns i Sävshult, Sjötofta 1834. Han kom då från Håcksvik och flyttar vidare till Sexdrega (Sjötofta AI:1, AD-online bild 217, s.1).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

306
Sjötofta / Sjötofta
« skrivet: 2014-07-06, 12:06 »
Roger,
 
Han finns på Holm i Örsås (Örsås AI:10,AD-online bild 177, s.47). Därifrån flyttar han till Myskåsen 1852 på nästa sida.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

307
Sjötofta / Sjötofta
« skrivet: 2014-07-05, 20:04 »
Hej!
 
Emanuel Andersson flyttade 1851 till Holm i Svenljunga enl inflyttningslängden Svenljunga B:1 (1816-1854), AD-online bild 97.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

308
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-06-23, 23:56 »
Hej Maria!
Om du följer födelseböckerna och mantalslängderna så kommer du att upptäcka att Marias far var gift 3 ggr, sist med Britta Andersdotter, som nämns ovan. Ta även en titt på bouppteckningarna. Det finns en efter Sven själv den 26 april 1791 (Kinds häradsrätt, FIIa:14, s.97), efter hans andra hustru Malin Andersdotter den 2 feb 1775 (Kinds härasrätt, FIIa:8, s.687)och efter hans första hustru Maria Biörnsdotter den 13 jan 1762 (Kinds häradsrätt, FIIa:5, s.765).
 
Dvs. om du menade Maria Svensdotter och Anders Jonsson i Kila.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2014-06-23 23:59)

309
Det sista
 
Ryttaren Petter Frisk haar eij heller något wijdare att anföra, utan upwijsar en Cautionsskrift af åthskillige dannemän underskrefwen, att han icke skall afwijka eller Rymma, utan afwachta laga domb, daterat d: 14: Decemb: 1714: som exhiberades. aa
 
Resol. Såsom Kongl. Maijts förordning af d: 9: Martij 1683: huruledes och hwad wid General och Regementsrättaren under des Militie hållas och i acht tagas bör, uti d: 17: puncten exprese dicterar, att det sig tilldrager tå Kongl. Maijts krigsfolck är i fäldt, gvarnizoner, commenderat på arbete eller i Marche gegrepne under flijgande fahnor och på Regements eller Compangie möten, skall sådan afhielpas af krigsrättaren och detta, hwad sig med Ryttaren Petter Frisk tilldragit, är af en sådan beskaffenheet, Tij kan tingRätten icke wijdare sig här medh befatta än denne ransakning den högtde Regements Rätten öfwersända, som lärer draga den försorg att saken med laglijkmätigt slut blifwer afhulpen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

310
Mer
 
Elliest förnam han intet annat än alt godt wara dem emillan, derpå gick Vittnet uth igen, och weet således intet huru wijdare passerade. Inkallades Swen Jonson i Nöbbeled, som giorde fölljande berättelse, att när han d: 19: aug. om aftonen i skymbningen reed hem från Wernamod, hinde han under wägen Ryttaren Frisk och Swen Erickson tillijka med Jacob Pärson i Hiälshammar, och såg huru som Ryttarens hustru Britta Swensdotter satt på backen och hade Swen Ericksons hufwud i knäet på sig, då hustr. bad wittnet hielpa Swen Erickson på hästen, hwilket han tillijka med Jacob Pärson giorde, och när Swen war kommen i Sadelen satte Wittnet sig baak till och höll honom om lifwet, och såleds förde honom till Nöbbeled, och sedan han jämte sin hustrus tillhielp hade burit honom in i stugan, lade dhe kläder på en bänck och honom der uppå, Men som han intet tahlade, utan det kraslade i hallsen på honom, skickade dhe bud efter sin granne Turd Håkansson, som med flere af byefolcket kom dijt, dhå dhe wände Swen Erickson på sijdan, hwarefter han begynte att kasta up, som war mehrandels dricka, derpå kom Jacob Pärson eftergångandes och hade med sig Swen Ericksons hatt, handskar och kiäpp, och bad Swen wille stiga upp och gå med sig hem, Men Swen förmådde intet swara honom något ord, En stund der efter sedan wittnet och huusfolcket lagt sig, röde Swen på sig och föll så i gollfwet, då wittnet stod upp och bäddade under honom på golfwet, där han blef liggiande till dagningen, så Swen skräcklade up af golfwet och bort mot dörren, och wittnet gick straxt up uhr sin Säng och fattade uti honom, frågandes hwart han wille taga wägen, om han wille gå uth eller intet, hwartill han swarade allenast dhet ordet dher, så hiälpte wittnet honom uti En Säng, Men han wille intet liggia stilla, utan åter gick upp igen och lade sig på en tafla wid öppen, kastandes armarna öfwer hufwudet, då Vittnet lade en hyende under hufwudet, på honom, sedermehra steeg han åter upp af taflan och skiöt henne ifrån Bordet och satte sig der på deräst han blef sittiande så länge Wittnet war inne som gick bort till en annan gård att smedia och kom intet tillbakars förr än wid Middag tijden, då Swens hustru Ingerd Larsdotter och Jacob Pärson wore kommen dijt, och hustruns sade till honom, Swen kiänner i Mig? hwar på han swarade, hwad will du mig, så förde hustrun honom hem med sig deri från till Hiälshammar sägandes wittnet att Swen war blodigar på högra örat, och blodet ståckat i örat, elliest war huuden af, öfwer ena ögat på honom, wettandes ingen owänskap warit Ryttaren och honom emillan, Eller om aftonen hörde tahlas annat, än Swen Erickson hade fallit af hästen och slagit sig.
Swågeren wid den döda, Jacob Pärsson i Hiälshammar som warit med i föllje när detta sig tilldragit, berättade utom Eedh, att han tillijk med dhen döde Swen Erickson kiöpte någre stop öhl åth Ryttaren Petter Frisk, dem dhe tillhopa uthdrucko, efter han skulle Marchera bort, och således wore något drukne hwardera, Och emäden Hr Ryttmästaren intet kom den dagen dhe hade sitt randevou, budo dhe Ryttaren föllja sig hem öfwer Natten och icke liggia qware i Wernemo, att kåsta något på sig, som och skiedde, Men när detta sig tilldrog, att Ryttaren red om kull Swen Erickson, kan han intet i druckenheeten minnas eller weet huru det passerade, för än Ryttaren om Morgon sade att han hade rijdit omkull Swen Erickson under hemwägen, som giorde honom myckit ondt, sägandes ytterligare på tillfrågan att han intet troor Ryttaren Petter Frisk har giordt detta med Willja, efter dhe alldrig warit oense, desutan säger han, att hästen är mycket stijfmundter och swår att hålla. På tillfrågan om något wijdare af parterne war att påminna, swarade Enkian hust Ingierd Larsdotter att hon här wid icke något Widjdare har att andraga, utan hemskiuter, saken till Rättens godtfinande.   .........
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

311
Fortsättningen
 
Ryttaren Petter Frisk förklarar sig att när han tillijka med dhe andre af Compagniet war kommen hijt till .....(?) platsen Wernamo d: 19: Aug. och Ryttmästaren den dagen intet kom till Compagniet, bad den döda Swen Erickson och des Swåger Jacob Pärson, att som Ryttaren nu skulle marchera bort, han wille föllja dem hem öfwer natten, då dhe bägge gingo föruth, och han töfwade, en liten stund efter, men som hästen hade stått heela dagen, begynte han så fort springa med honom, när han satte sig på, att han intet förmåtte hålla honom, och när han hinde dem som wore föruth höll han hårdt på betselet att hakerädian brast af, men icke des mindre hölt hästen sitt streck i fullt språng ända fram, och wid det han reed Swen förbij föll han omkull och hästen stupade så att Ryttaren föll ett långt stycke fram för hästehufwudet och bröt sig i hallsen att han öfwer 14: dagar hade ondt deraf, Contesterandes högel. att om den döde Swen Erickson skulle härmed alt fått någon ....(?), som det är skedt utan ringaste dess förwållande.
Rätten framkallade dhe hijtstämde wittnen Nl. Giästgifwaren Mathias Hultgreen och Swen Jonson i Nöbbeled, hwilka utan Exeption aflade dhen wanlige wittnesmåls Eeden; och berättade Mathias Hultgren först särskillt, att han wid samma till fälle d: 19: aug. war här i Wernemod med Ryttare, och kom om Aftonen i Sohlegången in i Lillegården, deräst Ryttaren Pähr Frisk och den döde Swen Erickson sutto för honom i Stugan och drucko ett stoop öhl, då han hörde Swen Ericksson bedja Ryttaren föllja sig hem öfwer Natten, på det han icke skulle kasta något på sig onödigt, efter Hr Ryttmästaren än dock icke war kommen, hwarmed Ryttaren sade sig wara nöjder.  .........
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

312
Hej Peter!
 
Cronones Befallnings Man Wählbet.de Johan Lohm angifwer för Tingrätten, huru såsom ett rychte gådt i Bygden, att Ryttaren för Rusthållet Hiällshammar Petter Frisk benämbd, under Smålands Cavalleri Regemente, skall d: 19: sidstledne aug. när Hr Ryttmästar Silfversparres Compagnie samblades här i Wernemo, att gå under med regementet till Skåne; Kullrijdit Bonden Swen Erickson i Hiälshammar, Hwarigenom han skolat döden liutit, emädan han 14: dagar derefter aflijdet, Wärandes bemte Ryttare Petter Frisk genom Hr General Lieutnanten och Gouverneuren Jacob Burenkiölds ordres af d: 2: Decembris 1714: under Wacht hijt försänd, som nu är närwarande. Lijkaledes är den aflednes Swen Ericksons Enkia hustru Ingierd Larsdotter tillstädes, som högel. beklagar sin Mans hastiga frånfälle, sägandes sig icke kunna tillwijta Ryttaren hafwa med Willja kullrijdit den döda, utan allenast begärer, Rätten wille här öfwer ransaka och dhe tillstädes warande Wittnen edeligen afhöra. ........
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

313
Wennerberg / Wennerberg
« skrivet: 2014-06-07, 09:07 »
Skrivaren Sven Wennerberg begärde skilnad vid konsistoriet i Göteborg den 4 feb 1714 från Anna Jonsdotter i Halmstad, som han hade lägrat under äktenskapslöfte. (Göteborgs Domkapitels arkiv, Protokoll, huvudserie, SE/GLA/12486/A 1 A/4 /1712-1717, 4 feb 1714 nr 7, SVAR bild 141)
 
Vänliga hälsingar
Anneli Isaksson

314
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-05-24, 20:50 »
Christian,
 
Ja, din Agneta var född u.ä och modern Annika var änka efter Eric Andreae Billing. Hon fick tillåtelse av konstitoriet i Göteborg att gifta sig med Bengt Lind, eftersom Johan Reins hade försvunnit. Om det blev något nytt gifte är ännu oklart, se ovan. Återkommer med protokollet från konstitoriet. Har inte tillgång till det just nu.  
Jag ska nog inte servera allt på ett fat, det är ju så mycket roligare att forska själv, men om du fastnar någonstans, så hjälper jag dig gärna vidare.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

315
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 21 november, 2014
« skrivet: 2014-05-15, 23:30 »
Christian!
 
Nu har jag hittat fadern till din anmoder Agneta (Rehn, Rehn, Reens). Hennes rätta namn är Reins. Fadern hette Johan Reins och han var kornett vid Livdragon regementet. Han hade kommit till orten (Tranemo eller Sjötofta) efter att han hade fått avsked från regementet 1720. Han hade hävdat henne under äktenskapslöfte och förberedde giftermålet. Något giftermål blev det dock aldrig mellan honom och Annika Lignell för han gav sig av till Göteborg och mönstrade på ett skepp, troligen till sin födelseort Hannover. Efter det hade hon inte mer hört av honom och ville nu träda i nytt äktenskap med Bengt Lind. Allt enligt ett brev från Annikas svåger pastor Magnus Ekman till biskopen och konstitoriet i Göteborg, daterat Tranemo 14 mars 1722 (Göteborgs domkapitels arkiv, Äktenskapshandlingar (skiljobrev), SE/GLA/12486/F 3/5 (1722) Svar bild 220, 221 och 223).
 
Johan Reins var ingen köpman i Stralsund utan en militär från Hannover i ett svenskt regemente.
 
Kvarstår frågan om hon blev gift med Bengt Lind.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

316
Hej Jonas!
 
Det ser verkligen bra ut. Själv normaliserar jag namn och orter. Det är ju lättare för mig som håller mig enbart till Kinds häradsrätt och är den ende som för in data, men jag förstår att det blir svårare i din databas med så många användare. Lycka till med lanseringen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

317
Hej Lisbeth!
 
Det står fr (från) Bakareg(ården) 37. Hon kom från Bagaregården 1837, men texten gäller inte änkan Stina Månsdotter utan änkan Brita Persdotter född 1773 och henne hittar du på Bagaregården (Östra Frölunda AI:2, AD-online bild 55, s. 45)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

318
Tornerefelt / Tornerefelt
« skrivet: 2014-05-11, 10:19 »
Hej!
 
Vid Kinds häradsrätt 1652 nämns ett bytesbrev daterat Stockholm 30 okt 1650 utgivet av Törne Andersson Tornerefeldt till Skurebo och Täfvesås. Törne bytte sin hustrus arvegods Vallen yttre och Vattumosse i Mårdaklev mot Nils Lilliehööks till Gälared och Tiraholm hustru Virginia Hands arvegods Hökanäs i Älghult. (Kinds häradsrätt AIa:3, AD-online bild 1821/s. 124)  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

319
Göbel / Göbel
« skrivet: 2014-05-10, 17:34 »
Hej,  
Glasblåsare dottern Brita Maria Torstensdotter, som några år warit i Lenghems församl, barnfödd i Norrike, wid 19 års ålder, kan i och utan Bok litet  .... bortflyttat til Dalstorps församb .... Lenghem d 24 octob 1792 .... flyttar efter 2 års wistande härstädes med lika Intyg till Gällstads församling Dalstorps Prestegård den 13 Nov. 1794 (Gällstad HII:1, AD-online bild 1550)
 
Brita Maria Torstensdotter är troligen dotter till den norske glasblåsaren Torsten Haagensen (Håkansson), som nämns ovan.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

320
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-09, 12:29 »
Hej Christian!
 
Hittade något mer intressant. Vid Kinds häradsrätt 28 jan 1723 klagade änkan Annika Lignell att löjtnanten Bengt Lind inte ville fullfölja deras överenskomna äktenskap. Samma mål kom upp vid tinget den 20 maj 1723. Bengt Lind påstod skriftligen att han inte hade blivit instämd till tinget. Han skulle mot vite inställa sig till nästa ting. (Göta hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsb. län, EVIIAABA:611, 28 jan 1723,nr 23, AD-online bild 486/s.474, 20 maj 1723, nr 47, AD-online bild 581/s.502).
 
Det här betyder att om hon var gift efter 9 feb 1719 med Joh. Rehn så måste han ha dött före 28 jan 1723, eftersom hon då är änka.
 
Löjtnanten Bengt Lind är förmodligen Bengt Lorentz Lind till Suntetorp nr 212, f. 29 sept 1697 och död 12 aug 1762. Han blev änkeman 1726 och gifte om sig med en köpmansänka i Stralsund (Svenska adelns ättartavlor, G. Elgenstierna, del V, s.2).
 
Han kan ha friat till Annika, men om han verkligen gifte sig med henne har jag ännu inga bevis för. Kan Annika vara köpmansänkan? Var Joh. Rehn då en köpman i Stralsund? En intressant teori.  
 
Annika finns i varje fall kvar i Sjötofta 1735-1738. Sedan försvinner hon.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

321
Gällstad / Gällstad
« skrivet: 2014-05-07, 17:49 »
Ja, det finns ett Harvered i Gällstad och enligt mtl 1642 bodde där en Olof. Hyared kan jag inte tolka det till. Egentligen står det i domboken Härffweredh. Det närmaste jag kan komma blir då Harvered.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

322
Gällstad / Äldre inlägg (arkiv) till 07 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-07, 17:18 »
Ett litet tillägg om Ängabo.
 
Märta Persdotter i Algrena, Olof Jönsson i Harvered och Ragnila i Börsbo säljer sin arvejord efter fadern i Ängabo till Jon Persson i Ängabo vid sommartinget 25 juni 1640, nr 10 (Kinds häradsrätt, AIa:3 (1634-1668), AD-online bild 77/s.9.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2014-05-07 17:21)

323
Militärrullor / Militärrullor
« skrivet: 2014-05-05, 21:11 »
Hej  
Fändriken är Bröms Olsson, adlad Gyllenmärs, nr 131 (Svenska Adelns ättartavlor, G. Elgenstierna, volym III, s.310
 
Corporal  
Anders i Sämb (Södra Säm, Kinds härad)
Jöns i Brunstorp (?) (möjligen Bruntorp i Månstad)
 
Datum ovan var 1 juni
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

324
Sexdrega / Sexdrega C:3 (1745-1770) Bild 80 / sid 151
« skrivet: 2014-05-05, 19:41 »
Hej Peter!
Åhr 1755 födde och döpte Barn
 
d 12 feb: föddes Carl Nilssons och Elin Andersdotters barn i Swaleg(ården) som wid dopet d 16 dito kallas Lars.
Testes.
Jöns Bengtsson på Hallen
Måns Nilsson ibidem
dr. Anders Larsson i Kortö
h. Ingrid Jonsdotter i Swaleg(ården)
h. Ingeborg Ericksdotter i jägareg(ården).
p. Charin Jönsdotter på Hallen
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

325
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-27, 00:20 »
Hej Christian!
 
Annica Lignell, dotter till kyrkoherden Olof Lignell i Tranemo var gift två ggr och med stor sannolikhet även en tredje gång.
Gift 1 ggn 26 jan 1702 i Tranemo (Tranemo C:3, s.19) med befallningsmannen på Limmareds säteri Anders Svensson Aulander, död feb 1707 (mtl jan 1708). Greve Carl Gyllenstiernas befallningsman Anders Svensson på sätesgården Limmared (Kinds häradsrätt, AIa:5, 16-19 okt 1695, nr 51).
Gift 2 ggn före 11 maj 1708 med kaplan Eric Andreae Billing(Kinds häradsrätt AIa:7, 11-14 maj 1708, nr 21).
Gift 3 ggn efter 9 feb 1719 (mtl 1719 Tranemo) med Joh. Rehn(Reens) (med stor sannolikhet).
 
Jag har följt Annica fram till 1735. Hon är är då bosatt på Bygärde i Sjötofta, fadder 6 mars 1735 (Sjötofta C:1, s.14). I Bygärde fanns även jungfru Agneta Rens (Reens) fadder 28 mars 1736 (Sjötofta C:1, s.16), 7 aug 1737 (Sjötofta C:1, s.18) och 31 mars 1738 (Sjötofta C:1, s.21).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

326
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-24, 09:46 »
Hej Christian
 
1752
Trädgårdsdrängen Eric Rosenquist, kom från Medelplana, flyttar till Tranemo, kan litet läsa, gammal 24 år.
 
Förresten, intressant koppling till Lignell ur dödboken. Här har jag mer material. Den mest sannolika modern bör då var Annika Lignell, dotter till kyrkoherden Olof Lignell i Tranemo. Jag har följt henne, men bara hittat två äktenskap. Om hon är rätt moder, så var hon alltså gift 3 gånger. Återkommer med mer.
 
Kopplingen till Lignell, ger mig ett svar till varför Agneta Rehn (Reens) bodde i Björlida 1753. Här bodde nämligen Annika Lignells syster Sara Lignell. Jag kunde först inte förstå varför Agneta bodde där, men det klarnar om Sara Lignell var hennes moster.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

327
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-22, 23:27 »
Hej Christian!
 
Jag antar att du har hittat familjen på Noltorpet i Daretorp (Daretorp AI:1, AD-online bild 34/s.55). Härifrån flyttade Anna Maria med make, barn och änkan Agneta Rens till Fågelås 1794.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

328
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-22, 13:20 »
Hej,
 
Trädgårdsmästaren Erik Rosenquist och Madame Agneta Reens gifte sig 9 jan 1757 (Tranemo C:5, AD-online bild 104/s.99)
 
Bland mina domboksanteckningar hittade jag även en intressant notis.
 
Kinds häradsrätt, AIa:28, 3 mars 1753, nr 45.
Hustru Agneta Reens i Björlida berättar här att hon hade gift sig 1743 med förre bokhållaren vid Limmareds glasbruk Johan Christopher Wester. Samma år hade han blivit ivägskickad av överste Gustaf Ruthensparre för att skaffa arbetare till glasbruket. Tyvärr kom han aldrig tillbaka och Agneta bad vid tinget att få skiljas från sin man om han inte dyker upp inom ett år.
 
Det måste vara samma Agneta som senare gifter sig med Eric Rosenquist 1757.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

329
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-22, 11:38 »
Hej Christian!
 
Eric Rosenquist med hustru finns kvar på Assarp yttre till 1764. Enligt mtl 1765 flyttade de till Oltorp i Dimbo socken i Skaraborgs län. Jag hittade dem inte på Oltorp, men Eric fanns i släktnamnsregistret i AD-online Skaraborg SIREg:2, bild 77/s.73.
 
Eric Rosenqvist i Agnetorp AI:1, s.34 och här finns hela familjen på torpet Skogen inkl. din anmoder Anna Maria född i Tranemo.
 
Eric Rosenquist född 12 juni 1724 i Roslagen
Agneta Rens, född feb 1719 i Tranemo
s. Carl född 1762 i Tranemo
d. Anna Maja född 1759 i Tranemo
 
Eric Rosenquist dog på torpet Skogen under Uddetorp i Agnetorp, fattig torpare, 58 år gammal av bröstvärk den 7 jun 1782 (Acklinga C:2, AD-online bild 223/s.437).
 
Eric och Agnetas son Carl Gustaf föddes 17 okt 1762 i Assarp i Tranemo (Tranemo C:5, AD-online bild 163/s.158).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2014-04-22 16:13)

330
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2014-04-22, 00:14 »
Hej Christian!
 
Du har säkerligen hittat rätt. Eric Rosenquist var skriven som dräng hos hovrättsrådet Rutenschiöld på Ömmestorps säteri 1754-1758 och 1759 på Assarp yttergård (mtl 1754-1759). Han kom från Kinnakulla i Skaraborgs län till Ömmestorps säteri (mtl 1754).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

331
Carl! Ja, jag registrerar i Excel och där kan jag naturligtvis lägga till flera fält. Min tvekan rörde sökprogrammet, som redan är på gång. Det sker redan en överföring till ett program, men nu har jag förstått att det inte ska vara ett problem där heller, så jag kommer förmodligen att lägga till några fält. Tack för att du påpekade det olämpliga med en annan färg. Min programmerare nämnde igår samma sak. Jag tar bort min röda text och håller mig till Noteringsfältet om jag tar med egna kommentarer och uppger i så fall källan där.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

332
Hej Carl och andra vana registrerare!
 
En undran, hur bör man ange egen information i ett domboksregister? I min Excel fil har jag fyllt i med rött, där jag t ex  vet efternamnet eller vilken socken en viss gård ligger i. Vad rekommenderar ni eller ska man inte ta med det alls?  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

333
Hej Carl!
 
Synd att jag inte fick veta ert val tidigare. Nu börjar jag inte om igen, men mitt val kommer mycket nära det ni enats om. Titel har jag antecknat under anmärkningar. Jag vet inte om jag kan lägga till ett fält för titel, eftersom min kollega redan har gjort ett sökprogram för 10 fält. Ska höra med henne om ett fält lätt kan bifogas.  
 
Mitt fält anmärkningar kan jag ändra till noteringar, inget problem. Arkivsignum har jag under fältet Volym AIa, som jag senare ändrat till Källa. Ett fält för domstol behöver jag inte eftersom jag för in t ex. Kinds häradsrätt AIa:3 eller Göta hovrätt-Advokatfiskalen-Älvsborgs län EVIIAAAB:15 i fältet Källa. Det enda jag saknar är position.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

334
Hej Jonas!
 
Det är inte omöjligt att mina avskrifter blir tillgängliga på sikt, men tiden räcker inte alltid till. I mitt register tänkte jag först bara ta med de namn och gårdar som jag tidigare hade tagit med i mina avskrifter. Nu har valt att läsa om domböckerna och ta med alla namn och gårdar. Det gör det betydligt intressantare för andra Kindsforskare. Mina avskrifter kommer nu i andra hand bland mina andra projekt.
 
För övrigt ser ditt index snyggt ut, möjligtvis kan mitt register senare länkas till ditt index. Under tiden fortsätter jag med min Excel-fil och får även hjälp med att göra det sökbart online. Liksom du har jag valt att ta med alla personer som förekommer i en domboksnotis.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

335
Hej Jonas!
 
Jag har valt att koncentrera mig på Kinds häradsrätt, det räcker mer än väl till för mig och har därför som källa endast serien AIa. Jag kommer troligen inte att presentera mina avskrifter, varken som referat eller exakta avskrifter och har därför valt att även ta med vilken typ av mål som behandlas. Vilket gör att jag inte kan använda din mall.
 
Här är mitt val av fält (10 stycken).
 
Datum  Nr  Mål  Förnamn  Efternamn  Ort  Socken  Volym AIa  Sida  Anmärkningar
 
Målen har jag delat i 11 kategorier. Jag utgick från Leifs indelning och har byggt ut den på följande sätt.
 
1. Inledning
2. Fastighetsförsäljning (köpebrev, uppbud, lagfarter), inteckningar (lån på fastigheter),  fastighetsbyte
3. Övrig handel
4. Ägorättsmål, förmedlingsbrev, värderingar, syner, gårdsbruk, skatter, tull
5. Caution (borg), vitsord, fullmakt
6. Arv, testamente, bouppteckning
7. Skulder
8. Jägeri- och skogsmål, skjutsning, gästgiveri
9. Brottmål (inkl. sedlighetsbrott, stämningar och sakören)
10. Giftermål, lysning, skilsmässa
11. Bördsbrev
 
För tillfället har jag fört in 3000 poster och kommer att fortsätta på det här sättet med hjälp av min kollega.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

336
Marbäck / Marbäck C:3 bild 142/sid 143
« skrivet: 2014-04-09, 19:38 »
Hej Gunvor!
 
 efter christlofl.(lig) wandel
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

337
Hej Mikael,
 
Jag är mycket nöjd med Legacy. Uppfyller alla dina önskemål, fungerar även på Ipad.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

338
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2014-03-30, 15:28 »
Hej Tomas! Nej, jag har inte hittat Annika hos sonen Jonas Persson i hfl, men eftersom hon fortfarande levde 3 juli 1807, drog jag slutsatsen att hon vistades hos sonen och dog där 1808. Det kan knappast vara någon annan trots att det står Gunnarsdotter i dödboken. Det finns tyvärr en hel del felskrivningar i Svenljunga pastorat, så omöjligt är det inte.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

339
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2014-03-30, 11:23 »
Hej Tomas!
 
Jag har ännu inte heller hittat hennes födelseort men det här har du kanske inte sett?
 
Beviljades att för enkan Annicka Gudmundsdoter ifrån Bygget, så länge hon vistas hos sin måg, soldat Arfwid Sämberg, ock icke faller Soknen til vidare besvär, att årligen betala til Mågen, sex skilling af hvarje fjerdedels hemman, och alla andra i proportion därefter, så at halfgårds-brukare betala 12 sk och ottings-åboer 3 sk. Dessa penningar skulle Rotemästare uptaga och til kyrkovärden aflemna, som uttager qvitto därför af Soldat Sämberg. Detta skulle årligen betalas vid denna tiden, så länge gumman lever, sockenstämman i Mossebo den 1 juli 1803 (Mossebo KI:1, s.30)
 
De fattiga beviljades att Enkan Annica Gudmunsdotter ifrån Gamla Bygget får at Fattigmedlen 6 Rdr 23 sk årligen, med förbeholl, att då vara henne aldeles qvitt, sockenstämman i Mossebo den 3 juli 1807 (Mossebo KI:1, s.39).
 
Annika Gudmundsdotter dog 11 jan 1808 på Guttarp i Redslared (Redslared C:2, s.233). Enligt dödboken är hon född 1720, enligt Mossebo AI:1 (1781-1787) född juni 1723, enligt inflyttningsattesten 1729 (Svenljunga HII:1, AD-online bild 3280)
 
Annika och maken Per Persson finns på Hagen backstuga, Örby 1759 (mtl 1759) och senare på Istorps Krokegård, Istorp (mtl 1759). Därifrån flyttade de till Stoms kvarn i Tranemo.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

340
Kalv / Kalv C:2 Födda år 1759 sid 25 GID 1914.12.103400
« skrivet: 2014-03-26, 16:29 »
25 Dito (April) föddes m. Olof Jönsson och h: Ingierd Larsdotters Barn i Hussered, och christnades den 30 Dito wid namn Karin witnen woro, Nils Horström, M: Jöns Andersson i Äskåhs, d: Jöns på Erickslund, Jungfrun Anna Helena Carlberg, h: Margareta Pehrsdotter i gräfwingsåhs, pig: Maja Volters på Erickslund
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

341
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2014-03-23, 09:13 »
Hej Mikael!
 
Hon heter Elsa Larsdotter och är född 22 jan 1765 i Örnaholm, Båraryd (Gislaved C:3, s. 38). Föräldrarna var Lars Ericsson och Kierstin Knutsdotter.
 
Elsa gifte sig 11 jun 1787 i Båraryd med Sven Gunnarsson (Gislaved C:3, s. 71).
 
Det står fel i Mosseboboken, där finns fina ledtrådar, men en del fakta stämmer inte.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

342
Hej Tomas,
 
Tack för dina råd. Jag koncentrerar mig i första hand på ett personregister och försöker göra det tillgängligt för andra online.  Precis som du säger kan det ju lätt kompletteras undan för undan. I morgon ska jag träffa en släktforskarkollega som kan hjälpa mig att få ut det på nätet. Mina avskrifter kommer i andra hand i mån av tid.
 
Du kan ställa frågor under Mossebo eller skriva direkt till mig, adressen finns i forskarkatalogen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

343
Södra Åsarp / Södra Åsarp
« skrivet: 2014-03-22, 20:55 »
Hej Weine!
 
Britta Nilsdotter nämns i bouppteckningen efter fadern den 24 mars 1783 (Kinds häradsrätt FIIa:11, s. 439.)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

344
Södra Åsarp / Södra Åsarp
« skrivet: 2014-03-21, 23:59 »
Hej Weine!
 
Föräldrarna till Brita Nilsdotter, född 22 sept 1767 var Nils Håkansson Lundberg och Karin Petersdotter. De var bosatta i Sjörred, Södra Åsarp. Britta kom därifrån när hon gifte sig med Johannes Jonsson den 5 jun 1791 (S. Åsarp C:1, s. 706).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

345
Södra Åsarp / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2014
« skrivet: 2014-03-21, 16:50 »
Hej Weine!
 
Eftersom födelsenotiser saknas för åren 1763 - 1768 för Södra Åsarp, måste du lämna mer uppgifter om din Britta. Vad vet du mer om henne? Var står det att hon var född 1767-09-22 i Södra Åsarp?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

346
Hej Tomas,
 
Jag lägger till en kolumn till, som kallar Referens, åtminstone som arbetsrubrik. Där skriver jag en referens till mina avskrifter, som jag har i ett annat dokument. Är fortfarande lite osäker om jag ska skriva min avskrift med modern stavning och kanske göra ett referat eller hålla mig till en direkt avskrift av domboksnotisen. Under åren har jag en blandning, en del är referat, en del är direkt avskrivet och här och där har jag bara noterat namn.
 
Vad tycker du?
 
Jag vill försöka hålla ner antalet kolumner så att jag både kan presentera registret digitalt och tryckt på A4. Det får i varje fall bli vertikalt, för att få plats. Vad det är för typ av mål, måste jag nog därför utesluta.
 
Till helgen ska jag träffa min släktforskarkollega. Vi ska titta på hur jag kan sätta det på webben och göra det sökbart.
 
Vilka personer har du från Gamlabygget förresten? Jag har så mycket mer än bara om mina förfäder.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

347
Jonas, du har naturligtvis rätt, jag tänkte fel, på holländsk standard. Tack för att du uppmärksammade det.
 
Anneli

348
Hej allihopa,
 
Leifs indelning av mål i fem olika kategorier kan vara av stort intresse. Först var jag benägen till att ta med det i mitt register, men jag tror att jag  koncentrerar mig på personerna, för att få ner antalet kolumner. Kolumnen anmärkning är ett bättre namn än mitt kommentar. Här kan jag som Leif ange titel, yrke och som Olle och Erik även få med familjerelationer, kanske även egen relevant forskning.
 
Jag vill gärna kunna sortera på år, så jag delar datum igen till två kolumner. Vidare behåller jag en kolumn med rubriken nr för att kunna ange målets nummer i de fall det anges.  
 
Erik, jag tror inte att man ska ge målen ett nummer om det inte finns i originalet, som du säger krånglar man bara till det för andra. Viktigaste är som Leif säger att man återger källan noggrant, t ex. Kinds häradsrätt AIa:3, s. 365 eller då sidonummer inte anges AD-onlines bildnr.
 
Med detta i tankarna kommer jag fram till följande indelning:
 
År   Datum   Nr   Förnamn   Efternamn   Ort   Socken   Källa   Anmärkning
 
Alf och Tomas, och andra som forskar i Kind, vad känns viktigt för er att ha med i ett register?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

349
Leif, verkligen intressant, det här ska jag studera lite närmare, är sjuk.
 
Tack för alla fina råd, återkommer senare.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

350
Erik,  
 
Jag tänkte mig alla som förekommer, inklusive nämndemännen. Jag har dock inte noterat alla, jag begränsade mig till dem som förekommer i min forskning. Mitt register blir alltså inte fullständigt, vilket jag har nämnt tidigare, men förhoppningsvis ändå till stor användning för många.
 
I mån av tid kan naturligtvis mitt register byggas ut undan för undan, så att det blir mer komplett.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

351
Ja, Olle, patronymikon bör ju vara med eller kan jag sätta både patronymikon och familjenamn (tillnamn) i en kolumn? Det flesta har ju bara patronymikon.
 
Kallar man det familjenamn eller tillnamn nu för tiden i Sverige? Vilket är bästa valet? Alternativt kallar jag det ändå efternamn och sätter där både patronymikon och familjenamn (tillnamn)
 
Det du nämner, Börjes änka osv är viktig information i många sammanhang. Jag kanske kan sätta det i en kolumn kommentar och hålla mig till röd färg om det är mitt eget tillägg.
 
Det blir svårt att få ner antalet kolumner. Jag måste också ha med en kolumn för nr/paragraf, missade det i mitt senaste förslag.
 
Datum håller jag mig till den svenska standarden 1634-02-03 och 1634-00-00, som Olle föreslår, när man inte vet datum.
 
Nytt förslag till kolumner, färre än nio lyckas jag inte med:
 
Datum Nr/paragraf  Titel/Yrke  Förnamn  Efternamn   Gård/Ort   Socken  Källa  Kommentar
 
I kommentaren kan sätta in min egen forskning, ev. rättelser. Ibland står det fel namn i domboken, plus relationer som Olle nämnde.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

352
Ok, då stryker jag ett antal kolumner, inget problem eftersom jag bara har påbörjat projektet.
 
Kanske blir det här bättre:
 
Datum-Titel/yrke-Förnamn-Efternamn-Plats-Socken-Källa
 
Grupp kan vara t ex Olofs söner, vet inte var ska föra in dem, alternativt utesluta alla grupper. Bönderna i Järphult kan jag sätta in under yrke och plats eller bara föra in i kolumnen plats.
 
I första hand vill jag försöka göra en sökbar fil, som på sikt kan finnas på webben.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

353
Jonas, Oj, oj vad snyggt. Det tar ett tag innan jag kommit så långt.  
 
Det Åke nämner att lägga till bildid hade jag delvis tänkt mig under källa, i varje fall att skriva bild och sida från AD-online. Jag får gå tillbaka till originalen via AD-online om jag vill ha med AID. Det gör det ju väldigt lätt för andra att hitta texten, åtminstone för dem som har tillgång till AD-online. En del av det jag skrivit av finns inte AD-online, t ex Kinds häradsrätt AIa:10-14. Jag har tillgång till dem på CD-skivor, som jag köpte för många år sedan. Här får jag referera till bok, år och paragraf.  
 
Andra förkortningar som kan bli lämpliga förutom VT, ST och HT blir ST=Syneprotokoll, BT=bouppteckningar och BIL=bilagor. Bouppteckningarna ligger normalt i serien FII, men bland tingsrättsprotokollen finns några bouppteckningar. Det här gör att jag får ändra rubriken ting till förslagsvis sort. Glömde att jag även måste ha en kolumn för nr eller paragraf. I de äldre böckerna saknas detta, men det finns ju med längre fram.
 
Det här rubrikerna har jag kommit fram till nu:
 
År-Datum-Sort-Ämne-Titel-Förnamn-Efternamn-Grupp-Gård/Ort-Socken-Källa-Bildid-Kommentar
 
Nu är jag uppe i 13 kolumner. Jag hoppas att det inte gör det krångligare att söka i. Jag är inte så bra på databaser, men med alla era fina råd, blir det säkert något till slut.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

354
Hej,
 
Jag började på det här sättet. Vad tror ni om det?
 
Använda förkortningar: VT-vinterting, ST-sommarting, HT-höstting, ET-extra ordinarie ting och med följande rubriker.
 
År-Ting-Datum-Ämne-Titel-Förnamn-Efternamn-Grupp-Gård/Ort-Socken-Källa-Kommentar
 
Jag tänkte mig även att ange med rött som Ingemar i de fall där jag t ex vet efternamnet eller socknen. En eventuell kommentar kan innehålla mer uppgifter som jag har forskat fram. Nämnd år kan förstås också vara intressant. 1634 nämns vid vintertinget t ex ett lån från 1629 mellan sahl Anders i Svenljunga och Olof Jonsson i Bullsäng.
 
Min holländska släktforskarkollega som kan programmera ska jag träffa inom kort. Hon kan säkert hjälpa mig vidare. Jag lutar åt Excel eftersom database fortfarande inte vill fungera i Windows 8.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

355
Agneta, tack för ditt råd, har börjat lite i excel, men jag ska undersöka om jag inte kan föra in det i en databas, som du och Alf råder mig till. Database i Open Office lyckas jag inte med för tillfället. Din idé är en möjlighet och jag känner också en tjej som har programmerat en egen databas till sin släktforskning, ska höra med henne också.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

356
Hej Ingemar,
 
Det ser bra ut. Jag kommer att börja med excel, database i Open office fungerar ändå inte på min dator. Open Office, Java och Windows 8 krockar på något sätt. Ser även att ni inte har gjort ordagranna avskrifter med gammal stavning.På det sättet blir materialet mer tillgängligt.
 
Tack för länken. Nu kan jag sätta igång.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

357
Legacy 8 / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2014
« skrivet: 2014-03-08, 22:36 »
Hej Olle!
 
Till källorna använder jag Source writer. Tyvärr finns det inga svenska mallar. Kyrkböckerna är för mig den vanligaste källan. Där väljer jag mallen church books, sedan certificates och sist Basic format. Som källistnamn skriver jag t ex Kb, Tranemo C:4 (1731-1747) och vid Collection bara Tranemo C:4. Vid källdetalj fyller jag bara i sidnumret vid Credit Line och originaltexten vid text/kommentar.
 
Du kanske hittar en annan mall som passar dig bättre, det finns ju en del att välja emellan, men den här är jag tills vidare nöjd med även om den inte är anpassad till de svenska kyrkböckerna.
 
Har du provat att titta på Legacys hemsida, där finns ett antal förslag till hur du kan göra om du inte kan göra en backup.
 
http://support.legacyfamilytree.com/article/AA-00278/11/Error-Messages-Problems/ Backup-Errors-and-Issues.html
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

358
Rune, intressant bok, men det får blir till sommaren. Holland är en bit från Borås.
 
Jag har antecknat material från 19 av socknarna i Kind och bara om det som jag var intresserad av så materialet är långt ifrån fullständigt. För mig är både gårdarna och personerna intressanta att ta med i ett register. Ofta nämns inte var de bor  utan bara yrket, t ex länsman eller befallningsman.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

359
Alf,  
Ja, det verkar logiskt eftersom Microsoft Words och Excel även kan öppnas i Open office.
 
Ytterligare en undran. Ska jag begränsa mig till enbart vad som står i domböckerna, beträffande namnen eller ska jag koppla det till min forskning? Alltså lägga till t ex efternamn, födelse- och dödsdatum om jag har tillgång till det.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli

360
Tack för era synpunkter, jag ska titta på Access, det kanske fortfarande fungerar på en gammal dator med xp, men den vill man ju inte koppla upp till internet efter april. I Windows 7 eller 8 har jag inte längre kvar Microsoft office. I Open office kan man också lägga in en databas, ska även titta på det.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

361
Alf, Tomas,
Det var min tanke att låta andra få ta del av materialet, eftersom jag har noterat så mycket mer än bara om mina förfäder i Kind.
 
Access har jag bara en gammal version (Office 2000) och har inte provat det, men har som sagt inte fått intrycket att det är lätt att använda. Om det verkligen är det bästa så kan det ju vara värt att köpa en nyare version. Excel har jag tillgängligt via Open office.  
 
I Excel gör jag för tillfället en registrering av en brevsamling på ca 400 brev till Matilda Brusewitz. Kanske var det inte det bästa valet, men det fungerar någorlunda.  
 
Tacksam för alla tänkbara råd.
 
En annan fråga, vad använde de för program till cd:n Födda i Sjuhärad?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

362
Jag har skrivit av mycket av Kinds häradsrätts domböcker från 1635- 1755 och funderar nu på att föra in mina uppgifter i en lämplig databas. Jag tänker inte i första hand på ett släktforskningsprogram. Själv har jag Legacy 8, men där måste jag koppla uppgifterna till en person.
 
Mina avskrifter är inte fullständiga och inte på alla ställen ordagranna, men det kan ändå vara intressant om jag kan göra ett personregister. Förslagsvis med datum, ämne, person, gård, socken och med möjlighet att ta med hela texten i vissa fall.
 
Jag har tittat lite på anbytarforum och tänkbara program. Access används, känner inte till det och det verkar inte vara så tillgängligt, kanske är excel det bästa?
 
Vad säger ni som har erfarenhet med registrering av materialet från domböckerna?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

363
Datorprogram (operativsystem) / Windows XP Home
« skrivet: 2014-03-06, 19:48 »
Hoppa över Windows 8 om ni kan, min dator med Windows 8 kraschade och vi fick installera Windows på nytt igen, eländes elände.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

364
I Angelstad, Kronoberg finns
 
Soldaten Nils Kyllerström, som får en dotter Malin, döpt 1731 26 S: d: E.r T. Tatt
 
(Angelstad CI:1, s. 209)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

365
Källeryd / Källeryd
« skrivet: 2014-03-04, 22:41 »
Hej igen
 
Möjligen är det samma Jacob som finns i Södra Gräfthult i Våthult 19 apr 1772 och 25 okt 1772. Här står det till Buskegr (Gislaved), til Karshult (Våthult AI:1:3 s. 125).
Det finns ingen Jacob på Buskegården, däremot finns det en på Lunden i Gislaved 2 juli 1772. I marginalen står det i Karshult (Gislaved AI:3, s. 172).
 
Inte för att det hjälper dig vidare, men det kan vara små ledtrådar.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

366
Källeryd / Källeryd
« skrivet: 2014-03-04, 19:04 »
Hej Martin!
 
De finns som inflyttade till Stengårdshults pastorat  
1774 dr Jacob Larsson och Pigan Margaretha Arwidsdotter från Villstadt till detta Pastorat, och här wigde (Stengårdshult BI:1, AD-online bild 1380, s. 267).  
 
Obs. här står det Larsson.
 
De kom från Villstad pastorat. Jag hittade dem i Båraryd på Gislaved Norregrd (Gislaved AI:3, s. 174)
pig. Greta född 1753, fick sin första nattvard här 25 dec 1772  
dr. Jacob, fick sin första nattvard här 25 dec 1773.
Båda sista nattvarden 17 apr 1774.
Vid Greta står det i marginalen Til Stengårdshult.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

367
Källeryd / Källeryd
« skrivet: 2014-03-03, 22:49 »
Hej Martin!
 
Jacob Svala tillhörde Jönköpings regemente, Överstelöjtnants kompani, 6:e korporalskapet, soldat nr 138. Han ersatte soldat Sven Svala den 29 april 1790 och uppges vara smålänning 38 år gammal, gift, oduglig, avskedas enligt generalmönsterrullan för 1793 (Generalmönsterrulla, Jönköpings regemente 383 (1793), AD-online bild 99, s.188).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

368
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2014-03-01, 16:51 »
Hej,
 
Ja, det stämmer.
 
Hälsningar
Anneli

369
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2014-03-01, 00:18 »
Hej Lizza!
 
Karin (Caijsa) Håkansdotter döptes 24 sept 1688, född i Löpåkra, döpt 25 sept i Villstad (Villstad C:1, s.35). I Bosebo AI:3, s.30 står det också 24 sep 1688. Föräldrarna är Håkan Mattson Löfberg och Ingebor Erichsdotter. Håkan är corporal 1688, rustmästare 1691 och leutnant 1710. Håkan var gift två ggr, Ingebor dog 5 dec 1690 i Löpåkra (Villstad C:1, s. 69). Han gifte om sig 7 juni 1691 i Villstad med Elin Nilsdotter Sandahl (Villstad C:1, s. 82). Samma Elin var också fadder för Karin Håkansdotter 1688.
 
Det står Åsen och lieut.dotter i vigselnotisen 1710.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

370
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2014-02-27, 19:40 »
Hej Elisabeth!
 
Jag har fyra syskon till Britta (Börta) Haraldsdotter.
 
1. Martha Haraldsdotter gift med Anders Nielsson. De får en dotter Anna född 17 aug 1689 i Löbbo, Villstad (Villstad C:1, s. 47).
2. Nils Haraldsson, gift 22 maj 1710 i Villstad (Villstad C:1, s. 228) med Karin (Catjhrina, Caijsa) Håkansdotter, bosatta i Stora Krabby i Bosebo.
3. Kirstin Haraldsdotter, död 21 okt 1744 i Tabo, Villstad (Villstad C:3, s. 15) gift med Pehr Matsson.
4. Jöns Haraldsson, gift med Ingierd Månsdotter. De får en dotter Kirstin född 30 dec 1706 i Sännås, Villstad (Villstad C:1, s. 209).
 
Jag vet inte hur Anders Persson och Kierstin Thorsdotter är släkt med varandra. De är släkt i tredje led enligt vigselnotisen. Föräldrarna är då kusiner, men vilka utav dem. Anders Perssons föräldrar heter Per Svensson och Karin Ifvarsdotter. De har även en son Arvid. Möjligen är Karin Ifvarsdotter kusin med Kierstins far Thore Arfvidsson med tanke på namngivningen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

371
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2014-02-20, 22:37 »
Hej Carin!
 
Lars Nilsson och Sara Tobiedotter flyttade till Lalabo yttre i Ambjörnarp. De finns i hfl AI:1, 1812-1815, AD-online bild 74, s. 3. Sara dog där 11 nov 1825 (Ambjörnarp C:3, s. 60). Det finns även en bouppteckning efter Sara den 7 jan 1826 (Kinds häradsrätt, FIIa:29, s. 675).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

372
Bengt,
Måste stå Säxmännen, det finns två ä och inte ett e som jag skrev först.
 
Hälsningar
Anneli

373
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2014-02-18, 19:08 »
Hej Johan,
 
Modern till Britta (Börta) Haraldsdotter är Karin Larsdotter. Hon finns på Krabby St 1691 och 1692 (Domkapitlet i Växjö, FII:12, s. 182 och FII:11, s. 57).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

374
Här är hela texten enligt min tolkning.
 
Enkan, berättas
af kyrkioherden
och Sexmännen
hafva i åhr
stådt bruket
till Sonen O
luf och skall
wara 70 åhr
 
Vänliga hälsningar
Anneli

375
....
till Sonen O
luf och skall
wara 70 åhr
 
Hälsningar
Anneli

376
Hej Bengt,
 
Jag läser följande, men kan inte tolka allt.
 
Enkan, berättas
af kyrkioherden
och S........
hafva i åhr
stådt bruket  
till Sonen ..
t.... och skall
wara 70 åhr
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

377
Holsljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 mars, 2014
« skrivet: 2014-02-16, 16:33 »
Hej Lisbeth,
 
Längst till höger i marginalen står det s. Lars, doter Malena i mtl 1795.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

378
Holsljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 mars, 2014
« skrivet: 2014-02-16, 11:57 »
Hej igen,
 
Anders Arfwidsson hade verkligen en son Lars. Sonen Lars finns i Å i mtl 1783-1796. I mtl 1782-1786 finns även en dotter Anna och i mtl 1793-1795 en dotter Malena. Anders Arfwidsson uppges vara klockare i mtl 1795. Konstigt nog står det klockaren Anders Swensson från mtl 1796 och framåt, en annan person eller felskrivet?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

379
Holsljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 24 mars, 2014
« skrivet: 2014-02-15, 14:31 »
Hej Peter,
 
Han är troligen född på gården Å i Holsljunga. Tyvärr saknas dopnotiser för 1765 i Holsljunga, så det går inte att kontrollera där. Men enligt mtl 1765 finns en Anders Arfwidson i Å. Det är säkerligen fadern. Det går att följa fadern vidare i mtl.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

380
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2014-02-14, 18:35 »
Hej Johan,
 
Jag har följande barn till Thore Arfvidsson och Britta (Börta) Haraldsdotter
 
1. Karin Thorsdotter, gift 29 maj 1712 i Villstad med Sven Månsson (Villstad C:1, s.238)
2. Kerstin Thorsdotter, född ± 1685, död 30 maj 1719 Båraryd (Gislaved AIa:1, s. 73), gift 11 jun 1705 i Villstad med Jon Månsson (Villstad C:1, s. 199)
3. Samuel Thorsson, gift 28 maj 1711 i Villstad med Marta Jönsdotter (Villstad C:1, s. 233)
4. Kierstin Thorsdotter, gift 30 maj 1717 i Villstad med Anders Persson  
5. Elisabeth Thorsdotter,född 11 sep 1708 i Villstad (Villstad C:1, s. 219) gift 17 maj 1729 i Villstad med Sven Eriksson (Villstad C:2, s. 123)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

381
Tranemo / Husförhörslängd AI:2 1803-1808, bild 41, sid 73.
« skrivet: 2014-02-06, 21:52 »
Hej,
 
Familjen finns inte i Ambjörnarp, men de finns kvar på Hammaren i Tranemo åtminstone till 1806, då sonen Jacob föds.
 
Carin, kanske av intresse, Johannes Larsson var gift 2 ggr
1:a ggn med Stina Svensdotter, född i Mossebo, Älvsb. ± 1755, dotter till Sven Håkansson och Ingrie Andersdotter (Bouppteckning efter Sven Håkanssons 2:a hustru Kierstin Andersdotter den 11 okt 1793, Kinds häradsrätt, FIIa:14, s. 897)
2:a ggn med Stina Svensdotter, född 1762 i Seglora (Inflyttningsattest, Tranemo HII:1, AD-online bild 720)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

382
Tranemo / Husförhörslängd AI:2 1803-1808, bild 41, sid 73.
« skrivet: 2014-02-05, 22:33 »
Hej,
 
Jag hade också Nässelbråten i tankarna, men Johannes Larsson finns inte där, varken i hfl eller i mantalslängderna efter 1803.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

383
Tranemo / Husförhörslängd AI:2 1803-1808, bild 41, sid 73.
« skrivet: 2014-02-05, 17:56 »
Hej Carin,
Jag tror det står Netlebraken  
 ..de Sokn
 
men det säger mig tyvärr ingenting.
 
Stina dog förresten den 17 okt 1800 på Hammaren (Tr. C:7, s. 116)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

384
Hej Bengt!
 
Fantastiskt, tittade i Angelstad och där hittade jag även sonen Anders Carlsson, född 21 sept 1768 (Angelstad CI:2, s. 73) plus ytterligare en son Nils född 1766.
 
Tack så hemskt mycket för hjälpen. Nu kan jag leta vidare i Angelstad.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

385
Hej!  
 
Har länge letat efter vigseln mellan Carl Jacobsson och Malin Eriksdotter utan resultat.
 
Var kan de ha gift sig? Var är de födda? Var föddes deras troligen förste son Anders Carlsson?  
Var dog fadern Carl och sonen Anders?
 
Kan någon hjälpa mig? Jag har inte själv tillgång till KGF:s senaste skiva.  
 
Familjen bodde på Bolmaryds gatustuga (Krogen) i Annerstad, Kronobergs län från ca 1772 - ca 1785.
 
Carl Jacobsson, död efter 1785  
hustru Malin Eriksdotter, född ca 1744, död 20 aug 1785 Bolmaryds gatustuga, Annerstad (Annerstad CI:2, s. 397)
 
Barn:
Anders Carlsson, född ca 1768
Abraham Carlsson, född 22 sep 1772 Annerstad (Annerstad CI:2, s. 106), död 9 mars 1852 Mossebo, Älvsborgs län (Mossebo C:3, s. 339)
Maria Carlsdotter, född 24 april 1775 o död 21 aug 1785 Annerstad (Annerstad CI:2, s. 114, s. 397)
Johannes Carlsson, född 9 jun 1777 Annerstad (Annerstad CI:2, s. 121), död 3 aug 1804 Mossebo (Mossebo c:2, s. 179)
Beata Carlsdotter, född 23 april 1779 Annerstad, död 1 sep 1785 Annerstad (Annerstad CI:2, s. 129, s. 397)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

386
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 januari, 2014
« skrivet: 2014-01-14, 17:14 »
Hej Rösarpsintresserade!
 
Vid Kinds häradsrätt den 6-9 feb 1700, nr 18 (Göta hovrätt, Advokatfiskalen, EVIIAAAB:88, AD-online bild 3680), nämns änkan Elisabet i Rösarp och Håkan i Rösarp.
 
Per Mårtensson i Sönderåhsen fullmäcktig å Enkians Elisabet i Rösarp wägnar, klagade till Håkan i Rösarp om 1/3 part uthi 1/2 Skattegården ibm, hwar uthi Enkian tillförene äger 2/3 anhållandes om att få utlösa denna Håkans 1/3 ding. dertill, Håkan swarade att han förmodar få niuta sin 1/3 i den halfwa gården och läggia den inunder sin halfwa gård som han af oskyldige händer tillförende inlöst; Resolutio. Efter som Enkian Hust. Elisabet i Rösarp å sine barns wägnar äger största dehlen i 1/2 Skattegården ibm, nembl. en broderlåt och Håkan allenast å sin hustrus sida En Systerlott; hafwandes dessuthan af oskyldige inlöst halfwa gården tillförena, så att han där på är fullbrukt; Ty pröfwade Tingrätten för rättwist och skähligt i förmågo af Kongl. förordningen af d. 10 Julij 1684, det Enkian å sine barns wägnar är närmast såsom hafwandes största dehlen i den halfwa gården efter mättis manna orden att utlösa Håkan och hans hustru utur sin triding i samma halfwa gård, då gården sedan kommer att dehlas mitt i tu, så att de äga halfwa gården hwar, det wederbörande ställa sig till efterrättelse.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

387
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 januari, 2014
« skrivet: 2014-01-13, 19:22 »
Hej Stefan!
 
Kerstin Knutsdotter, död 7 maj 1775 på Linsåsen (Linnåsen, Lindåsen i Mårdaklev), 65 år gammal.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

388
Revesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 november, 2015
« skrivet: 2014-01-04, 16:28 »
Rättelse, det är hustrun Karin Persdotter som dör 1770 och inte Anders Örvall, eftersom hon står som änka i mtl Tranemo 1765.
 
Hälsningar
Anneli Isaksson

389
Revesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 november, 2015
« skrivet: 2014-01-04, 13:06 »
Hej Elizabeth,
 
Soldaten nr 933 Anders Öhrvall för Stora Svinåsa antogs den 11 april 1740 av överste Lagerqrantz (Generalmönsterrulla Älvsborgs regemente 495, AD-online bild 209).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

390
Revesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 november, 2015
« skrivet: 2014-01-04, 12:50 »
Hej Elizabeth,
 
Ja, Anders Svensson Örvall och Karin Persdotter måste vara föräldrarna till Per Andersson i Rysshult, för Örvall dör i Rysshult, 57 år gammal, begravd den 11 maj 1770 i Revesjö (Revesjö C:1, AD-online bild 45). Åldern stämmer ungefär, för soldaten Anders Svensson Örvall för Svinåsa nr 933, ska ha varit född 1714 enligt boken Indelta Soldater,Ambjörnarp, Sjötofta, Örsås och Tranemo. Tillhörande Södra Kinds kompani.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

391
Revesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 november, 2015
« skrivet: 2014-01-04, 11:32 »
Hej Elizabeth!
 
Per Andersson i Rysshult och Ellicka Andersdotter, född okt 1762, gift med Per Apell, är i varje fall syskon enligt bouppteckningen efter Ellickas man den 28 dec 1790 (Kinds häradsrätt, FIIa:13, s.995). Troligen är Anders Svensson Örvall och Karin Persdotter på Mossatorpet i Tranemo föräldrarna, men det är ännu inte helt säkert.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

392
Revesjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 november, 2015
« skrivet: 2014-01-03, 14:26 »
Hej Elizabeth!
 
Varför tror du att Agneta Svensdotter kommer från Sjötofta?  
 
Jag har följt tre av Sven Larsson och Anna Ericsdotters barn, som gifta och ingen av dem har Per Andersson eller Agneta Svensdotter i Rysshult eller Redslared stom som faddrar för sina barn.
 
Varifrån har du uppgiften att Per Andersson är född 1749 i Tranemo?  
 
Dödsnotisen säger att var född omkring 1744(Redslared C:2, s.201). Enligt bouppteckningen efter Per Andersson (Kinds häradsrätt, FIIa:16, s.681) finns det en koppling till Per Andersson i Svinås i Tranemo, Petter Månsson i Brostorp i Svenljunga och Johannes Sveningsson i Fällhult i Örsås, som alla tre föreslås som förmyndare för barnen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

393
Hej!
 
Jag använder Snagit, free software, mycket lätt att använda, behöver inte göra en skärmbild i AD-online först utan klipper direkt den delen av bilden jag vill ha, kopierar sedan in i ett bildvisningsprogram för att spara i ett lämpligt format och sist bifoga följande, som ovan.
 
http://download.cnet.com/Snagit/3000-2192_4-10004813.html
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

394
Hej!
 
För mig är det viktigt med en bra källhänvisning. Jag letar alltid upp texten i AD-online eller Svar för att tolka texten rätt.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

395
Skata / Skata
« skrivet: 2013-12-18, 23:49 »
Hej!
 
1:a hustrun till Eric Skata, nämnd ovan, Catharina Sophia Torstensdotter är född ca 1777 i Närke enligt en inflyttningsattest (Länghem HII:1, AD-online bild 2240).
 
Glasblåsardottren Catharina Sophia Torstensdotter, barnfödd i Nerike, wid 18 år gammal, som några år warit i Lenghems församling, och nu bortflyttat till Tranemo församling ....... Lenghem 3 juli 1795.
 
På baksidan
.... återflyttar nu till Lenghems pastorat ...... 18 Febr 1797
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

396
Hej Andreas!
 
Jag kan bara läsa en del.
 
Måns uk..ft..
sitt förstånd f.....
måste wårdas inne  
 
Möjligen hade han mist förståndet och måste nu vårdas.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

397
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-15, 19:30 »
Hej Lars!
 
Nej, fortsätt att leta, jag ger själv aldrig upp. Släktutredningen låter mycket intressant. Läs den!
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

398
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-14, 17:44 »
Hej Lars,
 
Att hon flyttade från Helsingfors till Reval 1808 står i texten ovan, som jag skrev den 12 dec. Originalet ser du ovan i mitt inlägg från den 8 december.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

399
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-12, 23:11 »
Hej igen
 
Texten i lysningshandlingen SE/SSA/0004/H V a/2 (1810-1814), SVAR bild 859
 
......(?) Anna Christina Falck som är född året 1793 har under sitt vistande i Församling upfört sig beskedligt - med försvarlig kunskap i sina Christendoms stycken njutit H.H. Nattvard sednast d 8 maj innevarande och flyttar nu till Reval på kejserliga Ryska sidan utan att här i denna församling hafva ingått någon äkta förbindelse, så vidt bekant är. Helsingfors d. 1 Augusti 1808. A. Ch. G......
 
Das das Mädchen Christina Falk aus hautigen Tag das heilige Abendmahl von mir ...... ........ an Worms Pastorat des 26 Marz 1809 Nicolaus Malmgren Pastor zu Worms.
 
Am hautige tage vieder .... ..... communiciert. Worms Pastorat den 25 März 1812. N: Malmgren.  
 
Jag är inte helt säker på de tyska orden, kanske någon annan kan fylla i resten.
 
Här finns i varje fall inga upplysningar om var Anna Christina Falk är född och ingenting om att hon reste med någon annan. Här nämns förresten flyttningen till Reval.
 
Jag har även tittat i de estiska kyrkoböckerna som Risto hänvisade till. Kunde bara hitta dop-, död och vigselböcker och inga husförhörslängder och därför inte lyckats hitta någon Anna Christina Falk i Vormsi.
 
I Finska församlingen EI:5, AD-online bild 50 har du en annan intressant uppgift. Här nämns hennes  morbror Erik Bergström, skräddare mästare. Om du följer honom kan du kanske hitta din Anna Christina.
 
Jag hittade honom i Finska församlingen AII:2 (1811-1820) AD-online bild 110, s.96.
 
Skrädd. Erik Bergström född i Sibbo 14 mars 1768
hustru Cath. Elisabet Sjöberg född 9 feb 1749
styfdr Brita Catr. Grundqvist, född i Sthlm 1788
Samtliga inflyttade 1807.
 
Möjligen kom även Anna Christina från Sibbo (Sipoo) i Finland.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

400
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-12, 19:57 »
Hej Lars!
 
Finska församlingen AII:2, bild 344/sid 560.
 
Gift s: 304 2 D
 
Hänvisar till nästa bok s. 304, Finska församlingen AII:3 (1811-1820), bild 214, s.304 AD-online.
 
Här står hon som gift med trakt. August Widgren.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

401
Vreta kloster / Vreta Kloster C4 bild 173
« skrivet: 2013-12-10, 23:17 »
Hej Kjell!
 
Jag antar att du menar bild 167, s. 320 (AD-online)
 
Rytt.s Hinrich Normans Barn i Hornstäfwe, Maria, föddes 22 Martii och Christnades d. 26 nästfölliande. Witt.n Nils Andersson i Hornstäfwe, Rytt.n Måns Myra ib. Ercih Håkansson, Anders Nilsson ibm, Rytt.n Daniel Siörling ibm, dr Nils Haralsson ibm, dr. Anders Swensson ib. hust Brita i Knifringe, h. Brita Ånersdr, Pig. Karin Haralsdr, pig. Karin Carlsdottr i Hornstäfwe, pig. Maria Larsdotter i Wägersta.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

402
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-10, 09:57 »
Hej Lars!
 
Ja, det var i Svar som jag hittade flyttningsbetyget som senare lades till lysningshandlingarna i samband med vigseln. Tyvärr hinner jag inte skriva ut texten nu.
 
Tack, Risto att du rättade mig om Worms. Det låter ju också mycket mer rimligt att hon hela tiden var i Estland.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

403
Finska / Finska
« skrivet: 2013-12-08, 15:47 »
Hej Lars!
Inte heller lysningshandlingarna för Finska församlingen SE/SSA/004/H Va/2 (1810-1814), SVAR bild 859 nämner hennes födelseort. Men hon flyttade från Helsingfors 1808 till ....dal på kejserliga Ryska sidan och hon fanns i Worms i Tyskland 1809. Därifrån flyttade hon efter den 25 mars 1812.  
 
Orten i dåvarande Ryssland kan jag inte läsa, men du kan ju försöka leta efter henne i Helsingfors.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 

404
Beckström / Bäckström / Beckström / Bäckström
« skrivet: 2013-12-07, 12:11 »
Tillfällighetsfynd
 
Vice Corporalen wid Amiral Grubbes Volontair Compagnie uti Carlscrona; Manhaftige Anders Bäckström, som här i Båraryd församling, sedan slutet af år 1772, wistats och bodt såsom Soldat wid Kongl. Jönköpings Regemente, men nu widare afflytar at tillträda Kongl. Maijts och Kronans tienst under Kongl. Elfsborgs Infanteri Regemente, född d. 22 Maji 1746, med des k. hustru Hedwig Runquist, född d. 14 April 1736, dottren Juliana, född d. 24 Maij 1763, dottr. Maria Chritina född d. 8 Decembr. 1769, sonen Håkan Andreas född d. 26 Dec. 1773, äga hwar för sig efter ålder förswarlig Chr.endoms Kunskap, och under mig wetterlig ärbar och skickelig wandel inom denna församling, med Edelig wördnad nyttiat Salighetsmedlen. Båraryd d. 10 Martii 1776. A. Dracander V. Siv. Minist. Loci
(Länghem HII:1 (1732-1818) AD-online bild 350)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

405
Jag har samma felmeddelande den senaste halvtimmen, ingen aning varför.
 
Felkod: 5  
 
Hälsningar
Anneli

406
Södra Åsarp / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2014
« skrivet: 2013-12-03, 23:17 »
Hej Gerd!
 
Jöns Jonsson och hustru Karin Petersdotter flyttade från Dalstorps pastorat till gården Fåle i Södra Åsarp, inflyttningsattest 11 juni 1788 (Länghem HII:1, AD-online bild 1770)  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

407
Södra Åsarp / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2014
« skrivet: 2013-12-03, 22:25 »
Hej Gerd!
 
Karins föräldrar var inte Peter Skarberg och Maria Bengtsdotter. Det finns en bouppteckning efter Karin den 19 sept 1809 (Kinds häradsrätt FIIa:20, s.917). Där nämns hennes bröder Hans Pettersson och Sven Pettersson på Ekåsen i Örshem (Ölsremma). Du hittar både Hans Petterson och Sven Pettersson på Ekåsen i hfl (Ölsremma AI:2, s.5). Hans Pettersson är enligt hfl född 16 nov 1761 och han finns i dopboken (Ölsremma C:1, s.34). Föräldrarna är Petter Swensson och Maria Hansdotter. (obs Svensson är felaktigt, ska vara Jönsson, se nedan)
 
Karin Pettersdotter som dog 13 maj 1809 på Södra Åsarps Övregård ska vara född 1760 och hon finns också i Ölsremmas dopbok, inte 1757 utan den 20 apr 1760 på Ekåsen (Ölsremma C:1, s. 33). Här står det att fadern heter Petter Jönsson och modern Maria Hansdotter. Petter Jönsson är det rätta namnet. I mantalslängden för 1760 nämns Petter Jönssons fader, Jöns Svensson på Ekåsen.  
 
Även Karins bror Sven Petterssons födelsenotis finns i dopboken den 27 sept 1779 (Ölsremma C:1, s.69).  
 
För Södra Åsarp finns det inga husförhörslängder före 1807.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

408
Allmänna Barnhuset / Allmänna Barnhuset
« skrivet: 2013-12-02, 19:53 »
Tack Lina och Maud. Det låter rimligt att Emma besökte en läkare i Borås. Jag hade också tittat på Axel Johan Amneus,som en tänkbar kandidat, hittade honom i folkräkningen 1880, men uppmärksammande inte att han också hade varit verksam i Borås.
 
Underligt att Carl Efraim tar namnet Dower om Sjöstrand skulle betala för barnet, men inte omöjligt att en Dower var fader, eftersom hon var skriven hos familjen Dower. Sjöstrand var kanske bara en mellanhand. Svante är nog statdrängen Svante Månsson. Hans eget barn döptes samma dag som Emmas förste och han är fadder för Emmas andra barn.
 
Funderar över barnhuspengarna, varför skulle Svante uppbära barnhuspengar om barnet skulle tas om hand i Månstad och alltså inte hamnade på ett barnhus?  
 
Att jag tänkte på barnhuset i Stockholm, beror på att det inte är första gången som ett barn från Södra Åsarp lämnades där. Bokhållaren Fahlmans piga Agneta Johansdotter födde en son August Bernhard i Adolf Fredriks församling den 29 okt 1866 (Adolf Fredrik CIb:4, AD-online bild 467, som intogs på Barnhuset den 8 dec 1866 som ambarn (nr 747 SpB, barnhusbarn 11468). Det var Agnetas andre son utom äktenskapet. Vem som far till denne sonen vet jag inte, men hennes förste son, Carl Johan född 24 jan 1864 i Södra Åsarp, var Fahlman själv far till. Jag förmodar att han var far till båda, men har inga bevis beträffande det andra barnet. I Emmas fall var det med stor sannolikhet två olika fäder och då kanske även till Agnetas barn. Här har vi åtminstone två, möjligen tre bokhållare på bruket som var far till barn födda utom äktenskapet.  
 
Tack för tipsen om barnhusen i Göteborg, var finns arkiven till dem?  
Där kan jag kanske hitta andra barn från Södra Åsarp. Jag vet t ex fortfarande inte var Agnetas förste son fanns från 1868-1877.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

409
Arenander / Arnander / Arenander / Arnander
« skrivet: 2013-12-01, 23:09 »
Hej Hans!
 
Härlunda är nog rätt i alla fall. Det finns en hustru Ingrid Torstensdotter i St. Trumpetaregården, som fadder 1732 (Härlunda C:3, s.309). Här finns även en Jonas Jonsson som fadder. Båda finns senare i Arntorp (Härlunda C:3, s.314). Det kan vara föräldrarna.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

410
Allmänna Barnhuset / Allmänna Barnhuset
« skrivet: 2013-12-01, 20:04 »
Hej!
 
Hur ska jag tolka den här texten:
 
Till Sjöstrand ska jag skriva om Emma Knutssons pojke. Det blir bäst om Sjöstrand gör inbetalningen i Svenljunga sparbank (månatligen) så får Svante uppbära Barnhuspengarna af Prästerskapet. Så skriver bokhållaren Fahlman om en annan bokhållare (Sjöstrand) den 13 feb 1872 på Limmareds glasbruk.  
 
Bokhållaren Sjöstrand måste väl vara far till barnet och fick tydligen betala ett visst belopp varje månad, men hur ska man tolka att Svante uppbär Barnhuspengarna af Prästerskapet och vad hade prästerskapet med det hela att göra? Var det Svante som var fadern och inte Sjöstrand? Kyrkoböckerna nämner ingen fader (Södra Åsarp C:3, s. 35).
 
I ett annat brev från samma bokhållare den 14 feb 1872 står det:  Emma Knutsson hemkom i natt, hon blev ej antagen.  
 
Nästa dag skriver bokhållare Fahlman: Emma Knutsson träffade ej Doktor Amneus, som var bortrest, utan talte vid Dokt. Aspelin - det låter på Henne som om Hon ej var oduglig - men av en Barnmorska som nyligen kommit fr: Stockholm, skrämd för den ansträngande tjänsten på Barnhuset - neml. att amma minst 2, ja kanske 3:ne Barn, Hon har fått anbud att komma som amma hos grossh. Bökman i Borås. Barnet lärer hon nu ämna lemna hos Claes Anderssons hustru i Foglås i Månstad, där det blir födt med wanlig mjölk.
 
Var fanns doktor Amneus och doktor Aspelin, Göteborg eller Stockholm?  
Barnhuset måste väl vara Barnhuset i Stockholm? Hon hade alltså kunnat lämna barnet på barnhuset, men ville inte amma 2-3 barn och kom därför tillbaka till Limmared.
 
 
Emma fick ytterligare ett barn fyra år senare, nu med en annan bokhållare, som erkändes av fadern och fick hans efternamn (Södra Åsarp C:3, s.49)  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

411
Hej,
 
Tycker även att området mellan näsa och mun är mycket lika, men håller med om Ann-Mari att #39047 är yngre. Om korten är tagna samtidigt så kan #56175 vara en äldre bror eller släkting, men inte samma person.
 
Hälsningar
Anneli Isaksson

412
Mossebo / Födelsebok 1768-1826 (C:2) sid 25 bild 31
« skrivet: 2013-11-25, 23:50 »
Hej Monika!
 
Anders Nilssons samt hustru Karin Jönsdotters dotter i Qwihult.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

413
Tvärred / Bryngel larsson
« skrivet: 2013-11-02, 14:33 »
Hej Staffan!
 
Här har du faddrarna:
 
Witnen: M. Anders Gustafsson i Haganäs, M. Anders Olofsson ibid, M. Eric Bryngelsson i Kullag(ården), h. Elin Bryngelsdr i Stafvared, h. Brita Månsdr i Skärfvenäs, h. Elin Larsdr i Högagierde
 
Mvh
Anneli Isaksson

414
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 08 november, 2013
« skrivet: 2013-10-27, 17:27 »
Hej
 
Oldfrun på Carl XIV Johans fatabur, Anna Elisabeth Bergh, bodde 1835 och 1845 på Riddarholmen 5 (nytt nr 9), möjligen redan från 1823 efter Herman Battrams död. Jag har hittat henne i mantalslängderna.
 
Vad hade hon för uppgift på Kungliga slottet som oldfru?
 
I vilket arkiv kan jag hitta något mer om slottets personal?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

415
Berg / Äldre inlägg (arkiv) till 08 november, 2013
« skrivet: 2013-10-25, 22:55 »
Hej  
 
Anna Elisabeth Bergh, nämnd , född 20 sept 1776 i Limingo i Uleåborgs län, Finland, död 19 mars 1849 i Fittja, Botkyrka. Hushållerska hos friherre Herman Battram 1803-1823. Oldfru (Altfru) vid H.M. Carl XIV Johans fatabur 1835, 1845.  
 
Källor: Mantalslängd Sthlm 1810, Kungsholm AIa:19, s. 208, mantalslängd Sthlm 1835, Staden Västra, mantalsskrivningsnr 936, Botkyrka FI:1, AD-online bild 75)
 
Var kan jag hitta något mer om hennes tid som oldfru (altfru)?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

416
Perfekt, satte hemsidan på en gång som en av mina favoriter.
 
Anneli

417
Nittorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-15, 20:00 »
Hej Elisabeth!
 
Jag kan fortfarande inte svara på var Ingeborg är född, men jag tror att hennes far Måns Pehrsson tidigare bodde i Amundabo i Ljungsarp och dessförinnan kom han från Stengårdshult, sannolikt Öreryd. Visserligen är han gift med en Kierstin och inte en Anna, men första hustrun kan ha dött.
 
Det finns en Måns Pehrsson med hustru Kierstin med barn och svärmor Sigri som flyttar från Stengårdshults pastorat till Dalstorps församling 1772 (Stengårdshult BI:1, s.266).  
 
Inte i Dalstorp, men i Amundabo i Ljungsarp finns en Måns Pehrsson från 1772 i mtl. I mtl 1775, 1777-80, 1782-83 skattar han inte för hustrun (möjligen var hon sjuklig) Från 1775 nämns en piga Karin, från 1782 nämns en piga Ingeborg. 1784 finns Måns inte längre kvar i Amundabo. I Kvistbäck i Nittorp finns nu en Måns med en piga Ingeborg och en piga Karin.
 
Han är alltså gift med Kierstin 1772 och kan ha gift om sig med Anna Svensdotter, men jag har inte hittat någon dödsnotis för Kierstin och inte heller något nytt giftermål.
 
Kanske någon annan som vet mer om Amundabo kan säga om det är rätt Måns Pehrsson? Om Måns i Amundabo var far till Ingeborg Månsdotter i Kvistbäck så kan hon ha varit född i Stengårdshults pastorat.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

418
Nittorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-14, 18:47 »
Hej
 
Änkan Anna i Kvistbäck dog den 22 aug 1793, 52 år gammal (Nittorp C:2, s.281).
 
Vänliga hälsningar
Anneli

419
Nittorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-14, 17:24 »
Hej igen
 
Modern till Ingeborg bör vara Anna Svensdotter, som uppges vara Måns Perssons änka, se sidan 825 i bouppteckningen.  
 
Hälsningar
Anneli

420
Nittorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2013-10-14, 17:15 »
Hej Elisabeth!
 
Ingeborg Månsdotter är dotter till Måns Persson i Kvistbäck. Han dog där 31 juli 1784, 53 år gammal (Nittorp C:2, s.183). Det finns en bouppteckning efter honom daterad 16 aug 1784 (Kinds häradsrätt FIIa:11, s.821). Här nämns hans dotter Ingeborg Månsdotter, som är fäst med drängen Petter Andersson från Fagerberg.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

421
Hej
 
Elin Svensdotters man Sven Svensson i St Hestra dog före 4 maj 1694. Hon nämns som änka vid sommartinget 1694 (Kinds häradsrätt AIa:5, nr 22, 4 maj 1694, AD-online bild 265). Här nämns hennes son gossen Anders Giötarsson och änkans bror Per Svensson i Stuvared.
 
Per Svensson i Stuvared borde varit den som blev förmyndare för barnen efter Elins död.
 
Per Svensson, född ±1639, död i Stuvared, begravd 31 mars 1707, 68 år gammal (Tranemo C:3, AD-online bild 47, s.40, t.v.)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

422
Anderstorp / Anderstorp - födelsenotis 1777
« skrivet: 2013-10-04, 15:11 »
Hej Anders!
 
 23 cstnades(christnades (döptes)) hammarsmeden Jaen Berg och hustru Märta Månsdotter .....
 
qf
.....  
h: Annika Hansdotter
p: Anna Jonsdotter i Hult
......  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

423
Tvärred / Tvärred - Födelsenotis 1783
« skrivet: 2013-10-02, 17:41 »
Hej
 
Jag antar att du menar Tvärred i Älvsborgs län.
 
Junii d. 14 föddes och den 15 döptes Maria f.(fader) Håkan Larsson, m.(moder) Annika Gunnesdotter från Stafvered Gunneg(ården).
Wittn. (vittnen) m. Nils Petersson ibm nederg(ården), m. Lars Jonasson ibm Gunnag(ården), dr Pehr Sveningsson fr Bäckag(ården), h. Maria Gunnesdr, ibm, h. Sara Larsdr från Storag(ården), pig. Sara Gunnesdr, ibm, och Pig. Sara Andersdotter från Backa Södreg(ården)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

424
Vapnö / Läshjälp på Vapnö födelsebok 1736-1820
« skrivet: 2013-10-01, 17:13 »
Hej Gunilla!
 
Min tolkning:
Jöns Andersson och Pernilla Bengtsdotter i Tiarp
Anders Svensson i Svartalun(d), Hans Svensson i Skobog(ården), dreng Nils Andersson ibm
Anders Jons hustru Bengta i Harp treg(ård)?,hu: Johanna Sven Nils i Skomakareg(ården), pi(gan) Ingebor Persdotter i Tiarp
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

425
Borås / Borås dödbok (AD C:4 sid 273)
« skrivet: 2013-09-24, 17:59 »
Hej Claes!
 
Jag läser ifrån Dryspet. Det finns en ort Drispeth i Mecklenburg in Norra Tyskland. Hon verkar komma därifrån, såvida det inte finns en annan ort med samma namn.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

426
Våthult / Våthult
« skrivet: 2013-09-24, 16:45 »
Hej Johan!
 
Måns Andersson dog i Marjebo i sept 1703 enligt mtl 1704. Hans hustru Ingrids dödsdatum har jag inte hittat.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

427
Länghem / Länghem C:1 (1690-1715)
« skrivet: 2013-09-20, 18:32 »
Hej Claes,
 
Skiärtorsdagen begrofs Älsa Peders(dotter)
Märta i Warr(ed)
som blefv död ut(e)
på marken wid
broaslätt när  
hon gick och tigde
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

428
Våthult / Våthult
« skrivet: 2013-09-18, 09:24 »
Hej
 
Kan nämna att Måns Andersson och Ingrid Jönsdotter på Marjebo i Mossebo hade fyra barn:
 
Bengt Månsson döpt 19 okt 1673 (Tranemo C:2, s. 218), begravd 28 okt 1676 (Tranemo C:2, s. 281)
Bengt Månsson döpt 4 mars 1677 (Tranemo C:2, s. 222), död 12 apr 1677, begravd 12 apr 1677 (Tranemo C:2, s. 282)
Anders Månsson, tidigare nämnd
Sven Månsson,tidigare nämnd.
 
Måns Andersson var tidigare gift med N.N., född ± 1639, begravd 26 maj 1672 (Tranemo C:2, s. 279)
De hade två barn
Birgitta Månsdotter, döpt 17 apr 1670 (Tranemo C:2, s. 212)
Ett litet spätt barn, begravt med modern 26 maj 1672 (Tranemo C:2, s. 279)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

429
Våthult / Våthult
« skrivet: 2013-09-06, 13:47 »
Hej Johan,
 
Ingrid Jönsdotter kom från Flathult i Hestra socken enligt vigselnotisen 1672 (Tranemo C:2, s.217). Svens bror Anders Månsson i Bollsjö, född i Marjebo, döpt 1 apr 1678 (Tranemo C:2, s.222)  var gift 1706 (gift i åhr, mtl) med Ingeborg Svensdotter från Grimsås, döpt 9 apr 1682 (Tranemo C:2, s.230). Hon var dotter till Sven Erichsson och Karin Mårtensdotter.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

430
Våthult / Våthult
« skrivet: 2013-09-05, 23:10 »
Hej,
 
Sven Månsson i sin tur var född i Marjebo, döpt 8 maj 1681 i Tranemo pastorat (Tranemo C:2, s. 228), son till Måns Andersson och Ingrid Jönsdotter. De gifte sig 17 nov 1672 (Tranemo C:2, s. 217) och uppges bo i Marjebo.
 
Sven Månsson på Kullen i Båraryd nämns som bror till Anders Månsson i Bollsjö i Mossebo vid vintertinget den 12 feb 1732 (Kinds häradsrätt, AIa:10, 12 feb 1732, paragraf 17). Sven finns även i Kinds häradsrätts dombok den 6 okt 1750. Här uppges han vara född i Marjebo och flyttat till Kullen för 21 år sedan och var nu 70 år gammal (Kinds häradsrätt, AIa:25, 6 okt 1750, nr 101).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

431
Ambjörnarp / Ambjörnarp
« skrivet: 2013-08-28, 23:38 »
Hej Elisabeth!
 
Det finns två födelseuppgifter om Ingierd, den 7 feb 1729 (Våthult AI:3, s. 160) och 7 feb 1734 (Våthult AI:3, s.93).  
 
Enligt dödboken är Peter i Hylte född omkring 1740. Sven Larsson som var född i Lida hade en bror Petter som var född 31 jan 1739 (Ambj.C:1, s.31), så de tre syskonen Sven i Säfshult, Ingierd i Mångarebo och Peter Larsson i Hylte kan ha kommit från Lida mellangrd, men jag är ännu inte helt säker.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

432
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2013-08-28, 23:12 »
Hej Elisabeth!
 
Ivar Svensson f. 9 dec 1740 på Skinnarebo i Svenljunga är den rätte. Jag har tittat lite i mantalslängderna. Ivar flyttar från Skinnarebo till Hagatorpet i Örsås 1767 och därifrån till Åstarp mellangrd i Örsås 1768. Hans första hustru Brita Persdotter kom härifrån. Hennes far Per Andersson i Åstorp mellangrd nämns i bouppteckningen efter henne den 7 juni 1771  (Kinds häradsrätt FIIa:7, s.367).
 
Föräldrarna till Ivar var Sven Persson och Kierstin Håkansdotter i Skinnarebo. Faderns namn hittade jag även i mantalslängden. Det finns även en bouppteckning efter modern den 24 sept 1750 (Kinds häradsrätt FIIa:2, s. 627).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

433
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2013-08-28, 08:44 »
Hej Hans,
 
Nej, tyvärr den 3 feb 1742 i Tranemo stämmer inte för där står det Sven Anderssons och Maria Svensdotters son Sven född i Stora Snarås.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

434
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2013-08-27, 22:22 »
Hej Peter,
 
Elsa Jönsdotter som dör 1741 i Bolbynäs kom från Hagelstorp i Källeryd. I bouppteckningen nämns hennes bror Lars Jönsson i Storebo (Anderstorp), svågern Lars Håkansson i Näs (Båraryd) och två bröder till hennes man Pehr Mattsson, Nils Mattsson i Örnaholm och Erik Mattsson i Vika (Båraryd). Tyvärr nämns det ingen bror Sven.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

435
Ambjörnarp / Ambjörnarp
« skrivet: 2013-08-27, 22:01 »
Hej Elisabet!
 
Varifrån har du uppgiften att Sven Larsson är född i Lida? Det kan mycket väl stämma men jag har inte hittat det någonstans. Jag vet bara att Sven Larsson hade åtminstone två syskon, Ingierd Larsdotter gift med Jöns Andersson i Mångarebo i Våthult och Peter Larsson Kindqvist gift med Kierstin Johannesdotter i Hylte i Ambjörnarp.
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

436
Båraryd (Gislaved fr. 1951) / Båraryd (Gislaved fr. 1951)
« skrivet: 2013-08-15, 10:23 »
Hej Lars-Gunnar!
 
Sannolikt kom hon närmast från Nygården i Sjötofta. I så fall är hon dotter till Lars Persson och Ingeborg Ericsdotter (hans 1:a hustru). De bodde tidigare på Hägerviken i Bosebo. Här nämns deras dotter Ingierd Larsdotter född 10 nov 1778 (Bosebo AI:4, s.17). Ingeborg dog 1 dec 1779 och Lars gifter om sig med Martha Jönsdotter. Härifrån flyttar de till Nygården i Sjötofta 1784 och flyttade sedan vidare till Mångarebo i Våthult 1799.(Testamentspengar efter hustru Ingeborg Erichsdotter på Hägerviken 19 dec 1779 (Bosebo LIa:2, s.120).  
 
Lars Perssons dotter Ingierd i 1:a giftet flyttar med till Nygården (Sjötofta AI:1, AD-online bild 10), men inte till Mångarebo (Våthult AI:5, AD-online bild 30). Hon kan mycket väl ha flyttat till Vika. Där är hon piga hos Börje Svensson och Kierstin Jönsdotter 1800 och det här paret kom från Hägerviken, där hennes föräldrar tidigare bodde.  Kierstin Jönsdotter och Lars Perssons 2:a hustru Martha Jönsdotter var syskon.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2013-08-15 11:17)

437
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-08-07, 23:34 »
Hej igen,
 
Måste rätta mig själv, skrev fel om Kerstins födsel. Hon är född på Löbbö Södergrd i Villstad. Fadern finns på Löbbo Södergrd från 1692-1707 och framåt. Du hittar honom då och då som fadder i Villstad C:1.
 
Per Svensson gifte sig 7 juni 1682  (Tranemo C:2, s. 229), han dog på Karsnäs, begravdes den 10 mars 1734 i Örsås (Örsås C:1, s.319)
 
Mantalslängderna för Älvsborgs län finns hos SVAR.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

438
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-08-07, 21:16 »
Hej Johan!
 
Jag vet inte när Tore och Britta gifte sig och har inte heller exakt dödsdatum. Kerstin måste ha varit född på St. Krabby, eftersom föräldrarna bodde där i varje fall från 1691. De nämns på St. Krabby i katekisationslängden 1691 (Domkapitlet i Växjö FII:12, s. 182).
 
Vad jag vet fanns det ingen Karin Ivarsdotter på Löbbo Södergrd. Hon bodde hela tiden i Karsnäs, där hon dog och begravdes den 30 april 1732 (Örsås C:1, s. 318).  
 
Det står i vigselboken att Anders kom från Karsnäs i Örsås (Villstad C:2, s.15) och han nämns som son till Per Svensson i Karsnäs vid Kinds häradsrätts vinterting den 19 jan 1734 (Kinds häradsrätt AIa:11, 19 jan 1734, paragraf 18).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

439
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-08-07, 08:31 »
Hej Johan!
 
Anders Persson var son till Per Svensson och Karin Ifvarsdotter i Karsnäs i Örsås och Kerstin Torsdotter var dotter till Thore Arfvidsson och Britta(Börta) Haraldsdotter på Löbbo Södergård i Villstad, tidigare bosatta på St. Krabby i Bosebo.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

440
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 januari, 2014
« skrivet: 2013-08-04, 16:47 »
Hej Stefan!
 
Bengt och Susanna gifte sig den 20 april 1735 i Bosebo (Bosebo LIa:1. s. 206).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

441
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 23 januari, 2014
« skrivet: 2013-08-04, 14:19 »
Hej Stefan!
 
Familjen finns på s. 57 och 155 i Bosebo AI:2 (AD-online bild 33 och 82), men det har du kanske redan sett. På s. 57 står Erland som son till Bengt och Susanna.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

442
Burseryd / Burseryd C:1 vigda
« skrivet: 2013-07-31, 23:21 »
Hej Barbro!
Han kom från Tussered. Det är troligen Tussered i Håcksvik.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

443
Båraryd (Gislaved fr. 1951) / Båraryd (Gislaved fr. 1951)
« skrivet: 2013-06-01, 16:31 »
Peter, har du sett att jag har svarat på en av dina gamla frågor under Bosebo?
 
Hälsningar
Anneli

444
Båraryd (Gislaved fr. 1951) / Båraryd (Gislaved fr. 1951)
« skrivet: 2013-06-01, 15:01 »
Hej Niclas!
 
Jag har inte tidigare sett namnet Forseqwarn. Kvarnen vid Båraryd, som du nämner är den enda som jag också tänkte på, men om Måns och hans hustru på kvarnen kan vara föräldrar till din korpral vågar jag inte säga.  
 
Här fanns en Måns Jonsson, som var fadder 1690 (Anderstorp C:1, s.85). Han var gift med Börta, som var fadder för Svens barn i Lund 1689(Gislaved C:1, s.8). Måns och Börta vid kvarnen nämns båda i Katekisationslängden 1691 (Domkapitlet i Växjö, FII:12, s.53). De hade i varje fall en son Jon Månsson, gift 11 juni 1705 i Villstad (Villstad C:1, s.199) med Kerstin Thorsdotter i Löbbo. De fick fem barn, födda 1707,1711,1712, 1715 och 1718, alla födda på kvarnen i Båraryd.
 
Inte mycket till hjälp tyvärr.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

445
Kinnarumma / Kinnarumma - Vad heter hustrun???
« skrivet: 2013-05-31, 16:11 »
Hej
 
Hon heter Anna.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

446
Åker / Åker, C2, 1740
« skrivet: 2013-05-31, 16:09 »
Hej, Ja, Bockebo torp, ska det vara.
 
Hälsningar
Anneli

447
Åker / Åker, C2, 1740
« skrivet: 2013-05-31, 12:23 »
Hej Mattias,
 
Wandring folkens Anders Anderssons och Margreta Swens dotters barn Pär Andersson ifrån Torup Sochn i Halland dödde på Backebotorp d. 16 Junii begrofs d. 19 dito i Åckers kyrkiog. gl. 14 1/2 wecka.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

448
Bosebo / Bosebo
« skrivet: 2013-05-31, 00:03 »
Hej Peter,
 
Anna Andersdotter kom från Klev i Sjötofta enligt vigselboken och var dotter till Anders Andersson i Klev i hans första gifte med en Andersdotter. Han var senare gift 1725 (gift i åhr, mtl 1725) med Ingebor Jönsdotter. Anders Andersson i sin tur kom från Krabby i Bosebo enligt mantalslängden (mtl 1718). Sven Jonsson har jag inte lyckats spåra längre tillbaka.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2013-05-31 11:50)

449
Gällstad / Äldre inlägg (arkiv) till 07 maj, 2014
« skrivet: 2013-05-16, 20:04 »
Hej Marian!
 
 Saknar hinderlöshetsbetyg till äktenskap fr 15/3 53 till 60, se attesten, afvikit orten i Sept 64 utan Prästattest  (Tofteryd AI:22, s.193).  
 
Flyttar till Malmö 12 juli 1865 från Skillingaryd med attest nr 17 (Tofteryd BI:2, s.51)
 
Vad jag förstår har han inget betyg för åren 1853-1860.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

450
Ulricehamn / Äldre inlägg (arkiv) till 27 december, 2014
« skrivet: 2013-05-11, 16:46 »
Hej Anders!
 
Det står Giördelmakare i Ulricehamn C:3 bild 140 och på bild 183 Giördelmakarebarn. Alltså ingen plats utan faderns yrke, som du redan hade.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

451
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 14 juli, 2013
« skrivet: 2013-05-09, 16:47 »
Hej Stefan,
 
Ja, det måste vara rätt ordning. Sist flyttar han till Sonabo Öfre 52 (Östra Frölunda AI:6 (1852-1861), bild 50. s.46).  
 
Finns i Kalv AI:7 (1844-1857), bild 107, s.105, Sonabo Öfre
 
dr. Johannes Larsson, till Bosgård 48
några rader längre ner
dr. Johannes Larsson, fr Bosg. Öfre 52, till motstående 52
Vilket betyder att han inte längre är tjänstehjon, står nu på sidan t.v. som ägare till gården och gift med hemmadottern Brita Svensdotter, född 10 mars 1820.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

452
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 14 juli, 2013
« skrivet: 2013-05-08, 23:49 »
Hej Stefan,
 
I marginalen på bild 32 Kalv AI:5 läser jag 38 under ordet till. Eftersom han inte finns i utflyttningslängden för Kalvs pastorat för åren 1838-39, så finns han kvar i någon av de andra församlingarna. Det finns bara en utflyttningslängd och den gäller hela pastoratet. Du får alltså läsa allt i de andra församlingarna (husförhörslängderna). Jag har redan läst hela Kalvs husförhörslängd AI:5.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

453
03) Osorterat / Läshjälp i Länghem
« skrivet: 2013-05-08, 23:08 »
Hej Annelie!
 
utflyttas till Socknens slut om de ej sjelfva uppgifva flyttningen dit.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

454
Svenljunga / Äldre inlägg (arkiv) till 30 januari, 2015
« skrivet: 2013-05-08, 23:02 »
Hej Stefan!
 
Han flyttade till Risa i Örsås. Finns i Örsås AI:10, bild 188, s.58.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

455
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 14 juli, 2013
« skrivet: 2013-05-08, 22:53 »
Hej Stefan!
 
Kan inte tyda namnet, men han flyttade 1838, finns inte kvar i Kalv och lämnade inte pastoratet 1838 eller 1839.
 
Det enda du kan göra är att gå igenom alla sidorna i de andra församlingarna inom pastoratet.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

456
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-05-02, 19:52 »
Hej,  
 
Nej Elin på Trehörnahult är inte Elin Håkansdotter, gift med Anders Larsson, eftersom Elin i Trehörnahult finns på s.121 samtidigt som Elin Håkansdotter i Hulan finns på s. 47 i Villstad AI:5.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

457
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-05-01, 19:33 »
Hej igen,
 
Med stor sannolihet är din Lars född 14 aug 1744 i Skeppshult i Villstad (Villstad C:3, bild 7, s.9. Föräldrar Anders Larsson och Elin Håkansdotter. Jag har följt honom hos föräldrarna i Villstad från Skeppshult till Östra Kalset och senare till backstugan (Hulan) under Östra Kalset. Han finns inte längre kvar hos modern Elin efter 1773.  
 
En dotter till Anders Larsson och Elin, h. Ingeborg Andersdotter på torpet Hula (backstugan Hulan i Villstad) är fadder för Lars Andersson och Catharina (Carina) Svensdotters dotter Anna Lisa (Långaryd CI:3, bild 268, s. 532). Det är en stark ledtråd till de rätta föräldrarna.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

458
Villstad / Villstad
« skrivet: 2013-05-01, 18:07 »
Hej Johan,
 
Nej, jag tror inte att Anders Andersson och Ingierd Pehrsdotter var föräldrar till din Lars Andersson. Anders och Ingierd gifter sig omkring 1772 och de får en dotter Johanna den 7 mars 1772 på Bäckarekull (Långaryd CI:3, AD-online bild 229). Lars Andersson på torpet ibidem är fadder. Anders och Lars skulle däremot kunna vara syskon.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

459
Villstad / Äldre inlägg (arkiv) till 30 april, 2013
« skrivet: 2013-04-30, 16:34 »
Hej Johan,
 
No 4, Then 7 Martii wigdes till Achtenskap drängen och hemmans brukaren Lars Andersson i Bäckarekull Långaryds Sochn och pigan Carina Swensdotter i Östra Qvarnryd, nu boende i Bäckarekull.
 
Obs, jag läser den 7 mars, jämför med No 4.
De finns i Långaryd AI:8 (1774-1778) bild 28, med dottern Anna Lisa född 1776.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

460
Reftele / Reftele
« skrivet: 2013-04-28, 10:33 »
Hej Johan,
Det står ingen datum. 1729 wigdes Anders i Löfåhs wid p. Elsa Anders dr 15 lod Silfwer.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

461
Hej Dag,
 
I mtl för Stockholm 1820, Ladugårdsland Övre (SE/SSA/0031/06/G1 BA:28/1 (1820), Svar bild 2255 finns Lovisas födelsedatum, obs här kallas hos Johanna Lovisa.
 
Kammererar Enkan Johanna Lovisa Maklin född 11 dec 1782
Dottren Christina Charlotta född 6 feb 1805
       Lovisa Amalia född 26 feb 1806
       Sophia Magdalena född 26 mars 1808
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

462
Hej Dag,
 
Eftersom du nämner Tyttebaerskriget mot Sverige i ditt tidigare inlägg antar jag att du har gått igenom allt tillgänglig material om kriget mellan Sverige och Danmark 1788-1789, men du kanske inte har sett den här studien.
 
http://www.academia.edu/1356715/En_studie_om_att_anvanda_historiskt_kallmaterial _och_kartor_som_mojliga_indikationer_for_att_patraffa_lamningar_av_krig
 
Här finns flera referenser till intressanta källor. Jag tror att du har mest chans att hitta något om din Vegult och den danska förbindelsen om du går tillbaka till 1788 och tyttebaerskriget.  
 
I ett av breven i Hedvig Eleonoras samling vid Ericsbergsarkivet nämns att prins Karl av Hessen, som chef för 12000 man vid inmarscherandet i vårt land 1788 hade försäkringar om två hovs bistånd samt holländska subsidier. Det sistnämnda kan tyda på holländska militärer, kanske din Vegult. (Ericsbergsarkivet, Handlingar till journalen, SE/RA/720266/02/05/A/II/11 (1790-1814), SVAR bild 66 och 67). Belgien var vid den här tiden en del av Österikiska Nederländerna (tillhörde Habsburg)
 
För övrigt håller jag med Fabian Persson ovan. Namnet Vegult är sannolikt Vergult och nuvarande Belgien är ett mycket troligt ursprung. Jag har tittat i den digatala databasen på riksarkivet i Bryssel och där ser man att Vergult är vanligt förekommande namn.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

463
Hej
 
I mantalslängden för Stockholm SE/SSA/003/06/G1 BA/G1 BA:29/11 (1830)   (SVAR bild 579)
 
Ladugården övre (Hedvig Eleonoras församling)
 
Sjökalfen 10
kamrerarEnkan Lovisa Macklin född Dec 1782
2 döttrar Sophia Magdalena född 26 mars 1808
          Augusta Wilhelmina född 31 jan 1811
modern stallmästarenkan
Charlotte Wigult född 20 aug 1760
 
Vid Riksarkivets ämbetsarkiv finns enligt Personregister över skrivelser till Kungl. Majt (SE/RA/481/01/01/D/DII dc/50) ett brev från kamrer Gustav Maklins änka Lovisa, född Wegult, daterat 18 nov 1817.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

464
Hej,  
Läste lite fel. Louisa var född 1782, inte 1792. De finns även i hfl Hedvig Eleonora AIa:32 (1829-1832), AD-online bild 580, samma kvarter, men här på nr 11.
 
Macklin, Louisa kamersEnka(kamrerenka) född 1782
Vegult Enkefru, Charl. född 1760
Döttrar Sofia född 1808  
        Augusta född 1811
 

 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
(Meddelandet ändrat av stormalen 2013-04-25 17:37)

465
Hej igen
 
Hon finns inte på Sjökalfen 5, men däremot på kvarteret Sjökalfen 10, Charl. Vegult född 1760 tillsammans med dottern Enkefru Lovisa Maklin född 1792 och hennes dotter Augusta född 1811.
(Hedvig Eleonora AIa:38 (1832-1834), AD-online bild 70)
 

 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

466
Hej Dag,
 
Charloth Vegult, född Hammelbäck, Stallmästare Enka
död 21 juni 1833, begravd 26 juni 1833 i Hedvig Eleonoras församling i Stockholm
73 år gammal
Bosatt på Storgatan, kvarteret Sjökalfen 5
Hedvig Eleonora FI:8 1833-1840, s. 20, AD-online bild 14


 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson
 
Meddelandet ändrat av stormalen 2013-04-26 10:29

467
98 - Osorterat / Komma vidare när födelseinformation saknas?
« skrivet: 2013-04-14, 22:59 »
Hej Peter!
Anders Gustav Johansson född 19 juli 1818 i Habo kan uteslutas. Jag har följt honom till 1845 då han han tar ut lysning med Johanna Håkansdotter och flyttar till Yllerstad samma år (Habo AI:11, bild 111, s. 102)
 
Det borde alltså vara den andre Anders Gustav som föddes 24 juli 1818 på Ekebergs soldattorp i Habo. Föräldrar: Johannes Abrahamsson och Stina Svensdotter (Habo C:11, bild 104, s.203).  Jag har dock inte hittat familjen i hfl.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

468
Fosterbarn / Fosterbarn
« skrivet: 2013-04-10, 20:03 »
Tack Markus, då vet jag i varje fall att det var möjligt. Kanske det inte går att få fram flickornas föräldrar, men än ger jag mig inte. Jag har inga bevis för att fostermodern var deras biologiska mor, bara ledtrådar. Modern till Christina Elisabeth Bergh var född 1776, samma år som fostermodern Anna Elisabeth Bergh var född. Det var moderns andra barn. Det första kan ha varit Anna Charlotta Bergh. Att de båda flickorna var systrar är sannolikt men inte ens säkert.
 
Det enda beviset på släktskap mellan Anna Charlotta Bergh och Christina Elisabeth Bergh har jag från en dagbok. Ett barnbarn till Christina Elisabeth Bergh nämner två söner till Anna Charlotta Bergh, Robert och Magnus Fahlman och kallar dem morbröder. Inte mycket till bevis tyvärr, för morbröder kan de inte vara till skribenten. Om Anna Charlotta och Christina Elisabeth var systrar, så var de s k morbröderna i verkligheten kusiner till skribentens mor. Släkt åtminstone, men närmare än så har jag ännu inte kommit.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

469
Fosterbarn / Fosterbarn
« skrivet: 2013-04-09, 22:47 »
Hej
Kunde en ogift kvinna ha fosterbarn?  
 
Anna Elisabeth Bergh, född 1776, död 1849 i Fittja, Botkyrka, dog ogift men hade enligt bouppteckningen två fosterdöttrar, Anna Charlotta Bergh, gift Fahlman och Christina Elisabeth Bergh, gift Salén.
 
I sitt testamente den 14 okt 1835 testamenterade hon allt hon ägde till sina fosterdöttrar, som hon omskrev som vilka af mig alltid omfattats med all moderlig ömhet och som genom barnslig kärlek och tillgifenhet därav gjorts betjänta. Jag tror att de båda fosterbarnen var hennes egna döttrar, men hur ska jag kunna bevisa detta?
 
Hennes testamente uppvisades vid Stockholms stads Justitiecollegium och förmyndarekammare den 22 maj 1849. Finns det uppgifter om barnens förmyndare och ev. föräldrar där eller ska jag leta någon annanstans?
 
Jag har tidigare skrivit om flickorna Bergh den 18 mars under okänd församling, Stockholm.
 
Tacksam för alla tips!
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

470
03) Osorterat / Jöns f. i Rydaholm 1738
« skrivet: 2013-03-25, 18:07 »
Hej Bo,
 
8 föddes och döptes Anders Pehrsson och h. Martha Pehrsdotter på Norra torp, Jöns. Test. h. Ingrid Erlandsdr ifrån Ryssby och öfweråkra, p. Britta Pehrsdotter i Carlsgiärde, p. Kierstin Andersdr, ib: Carl Pehrsson i Ryssby, Jonas Pehrsson i Carlsgierde, Måns Andersson i S.torp
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

471
Tack Maud för hänvisningen till förlossningsjournalerna till Allmänna Barnbördshuset. Där hittade jag min Christina Elisabet Bergh, som jag skrev om den 17 feb ovan. Jag skrev då att hon var född den 25 nov. Senare hittade jag henne med födelsedatum 29 nov i kronotaxeringslängden för 1816 i Stockholm. Hon var verkligen född den 29 nov 1800, nr 8278 i FIaa:14 (1800-1801). Modern är 24 år gammal,2dre gången födande. Första barnet skulle kunna vara Anna Charlotta Bergh, född 30 sept 1799 eller 2 sept 1799 (båda uppgifterna förekommer). Tyvärr kan jag inte hitta Anna Charlotta i förlossningsjournalen för 1799.
 
Modern är sannolikt Anna Elisabeth Bergh, född 20 sept 1776, vilket stämmer med moderns uppgivna ålder i förlossningsjournalen. Denna Anna Elisabeth Bergh var under 20 år hushållerska hos baron Herman Battram, Carl XIII handsekreterare. Christina Elisabeth bor hos dem 1816-1818 och 1822-1823.  
 
Var är Anna Charlotta född?  
 
Jag har kunnat spåra henne tillbaka till 1812. Då bor hon hos Anna Elisabeth Bergs syster i Sundsvall, Sara Agatha Bergh, gift med Joseph Kranck. Anna Charlotta uppges hon komma från Stockholm 1812 och flyttar tillbaka dit 1817. Där finns hon i kvarteret Pegasus 6 i Storkyrkoförsamlingen som bodjungfru i Herman Battrams boktryckeri enligt mantalslängden (1818).  
 
Har någon tips om var jag ska kunna hitta Anna Charlottas födelse?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

472
Ljungsarp / Ljungsarp
« skrivet: 2013-03-05, 21:33 »
Hej Bengt
Vad intressant, det förklarar att jag inte kunde hitta Sven Johansson i mtl för Norra Unnaryd, men jag förmodade att det var det Sven som dog i Portesbo 1758, eftersom änkan Kierstin fanns där i mtl 1759. Det betyder att det även fanns en dotter Ingrid, nämnd i mtl 1759.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

473
Ljungsarp / Ljungsarp
« skrivet: 2013-03-05, 14:21 »
Hej
 
Kan tillägga att Måns Perssons hustru i Östra Rya, Anna Månsdotter (jag har Anna, inte Annika) var dotter till Måns Zachrisson och Anna Håkansdotter i Järnhestra i Mossebo och att hon tidigare var gift 1728 (mtl Mossebo) med Sven Zachrisson, född omkring 1696, död 6 okt 1748 i Östra Rya (Nittorp C:1, AD-online bild 86).  
 
Det finns en bouppteckning efter honom den 16 maj 1749 (Kinds häradsrätt, FIIa:2, s.773).
Enligt bouppteckningen efterlämnade han änkan Anna Månsdotter och två omyndiga döttrar Stina och Catharina. Här nämns även Svens bröder Erik Zachrisson och Jöns Zachrisson i Fiås.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

474
Ljungsarp / Ljungsarp
« skrivet: 2013-03-04, 20:02 »
Hej Elizabeth,
 
Anders Jonsson, från Hallabotorp i Ambjörnarp, född ca 1708 (enl. dödbok),död 29 jun 1782 i Kumbo (Dalstorp C:2, AD bild 123) gift 19 maj 1734 i Mossebo med Karin Hansdotter, född ca 1716 (enl. dödbok). Det stämmer att Karin var syster till talmannen Joseph Hansson och deras föräldrar var Hans Nilsson och Karin Josephsdotter.
 
Karin var född ca 1716 enligt dödboken och ca 1715 enligt hfl (Dalstorp AI:1, 1749, s.1). Någon dotter Catharina född 1720 fanns inte.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

475
Ljungsarp / Ljungsarp
« skrivet: 2013-03-04, 09:35 »
Hej
 
Då är det Kierstin Persdotter, gift med Sven Johansson, som senare gifter sig med Anders Jonsson i Kumbo, eftersom hon hade en son Lars Svensson, som finns i Kumbo 1771-73> (Dalstorp AI:1,AD bild 127). Kierstin själv dog 17 dec 1791 i Dalstorp (Dalstorp C:2,AD, bild 172), fattighjonet enkan Kerstin Persdotter, 76 år gammal. Åldern stämmer ungefär, hon ska ha varit född 1713. Enligt Dalstorp AI:1, 1763, AD bild 106 är hon född 1714.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

476
Tack, Karin, det registret hade jag inte letat i. Vem vet, det leder kanske vidare.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

477
Hej  
 
Var i Stockholm kan de vara födda? Anna Charlotta Berg och Christina Elisabeth Berg.
 
Anna Charlotta Berg, född 30 sept 1799 (Storkyrkoförsamlingen EIa:6, s.347 och dödbok) 2 sept 1799 (Storkyrkoförsamlingen AI:138, s.89), död 27 mars 1878 i Stockhollm (Storkyrkoförsamlingen FII:7, bild 81)
gift 10 nov 1822 (Storkyrkoförs EIa:6, s.347) med Johan Adam Fahlman, född 9 juli 1797 i Klara (Klara CIb:6, s.296), död 5 feb 1843 (Storkyrkoförs. FIa:6, s.156).
 
Christina Elisabeth Berg, född 25 nov 1800 i Stockholm (Sundsvalls Gustav Adolf AI:7b, s.382), död 28 jan 1867 i Sundsvall (Sundsvalls Gustaf Adolf FF:1, s.100)
gift 4 okt 1829 (Storkyrkoförsamlingen EIa:7, s.116) med Nils Salén, född 26 jan 1798 i Torsåker, Västernorrland (Torsåker C:2, s.119), död 17 mars 1881 i Sundsvall (Sundsvalls Gustav Adolf F:1, s.8).
 
Jag tror att de båda är systrar, eftersom de är faddrar för varandras barn.  
 
Jag har letat i följande församlingar utan att hitta dem
Storkyrkoförsamlingen, Hovförsamlingen, Haga, Adelsö, Adolf Fredrik, Almunge, Alsike, Andra Gardesregementet, Angarn, Bladåker, Botkyrka, Bro, Bromma, Brännkyrka, Börstil, Dalarö, Danderyd, Danvik-Siklaö, Djurö, Klara, Jakob och Johannes, Hedvig Eleonora, Kungsholm, Maria Magdalena, Katarina, Livgardet till häst, Riddarholmen, Stockholms Garnisonsförsamling, Svea artilleriregementets församling, Svea livgardes församling, Tyska Sankta Gertrud, Skeppsholm, Finska Gardesregementet och Kungsängen.
 
Jag har också tittat i mantalslängerna 1810 för Stockholm efter alla Berg utan att hitta någon lämplig familj.
 
Hur ska jag komma vidare utan att behöva leta igenom alla församlingarna i Stockholms län?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

478
Var ligger platsen / Äldre inlägg (arkiv) till 03 juni, 2013
« skrivet: 2013-01-29, 14:35 »
Hej Inger Joanne!
 
Det kan vara Svenljunga. Vad heter din oldefar och när var han född?
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

479
Kalv / Äldre inlägg (arkiv) till 24 februari, 2013
« skrivet: 2013-01-26, 09:11 »
Hej  
Det står Wibäck.
Vänliga hälsningar
 
Anneli Isaksson

480
Fågelås, Norra och Södra / FÅGELÅS - mantalslängd
« skrivet: 2013-01-17, 22:35 »
Hej Bertil,
Jag antar att du menar  
Isslary (gården Islared) Inh(inhyses) Pett(er) Fogelberg    
 
Längst upp på sidan står angivet vad de olika kolumnerna står för. 1 i första kolumnen är 1 man, 1 i andra kolumnen 1 hustru osv. Petter Fogelberg uppges vara inhyses
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

481
Tranemo / Äldre inlägg (arkiv) till 09 maj, 2014
« skrivet: 2013-01-17, 13:28 »
Hej Björn-Åke
 
Det är de rätta föräldrarna, men det har du kanske redan själv upptäckt. I Tranemo C:6, s.154 står det i marginalen att han Bodde i Skåne vid Stranden hos en Fiskare 1804.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

482
Hej  
 
Nej, Hans Svenborg nämns inte  urklippet ovan och Maria S. står för Marias son.
 
Mvh
Anneli

483
Hej Torbjörn,
 
Hallaryd Enk: Marias S: Johan föd d 27 Sept
döpt d 1 oct: Witne Smeden Elg, Joh: i Hallaryd
dr Vilhelm i Gislawe. Jungfru Charlotta
pigorna Ingier och Anna på Gyllefors
 
Du har troligen hittat rätt för på Gyllenfors bruk fanns 1755 en mästersven Hans Svenborg enligt mantalslängden. Det enda underliga är att han finns kvar med hustru i mantalslängden 1759 och hustrun står som änka 1758.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

484
Lerdala / Lerdala C:1 sid 253
« skrivet: 2013-01-14, 16:32 »
Hej Annette,
 
Göran (föräldrar) Pehr Nilsson, Clara Göransdoter, gift, Inhyses wid Igelsiön (ålder) 58(år) (dödsorsak) Slag
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

485
Norra Åsarp / Norra Åsarp LIII:1 bild 191
« skrivet: 2013-01-14, 16:25 »
Hej Robert,
 
dr: Sven Olofsson från Lilleg(ården) Kölaby till frälseg(ården) Börstig. fick sedel d. 10 apr 1802 men flyttade året förut wid Heljamesstiden.
 
Enl hfl Kölaby AIa:2, s.45, flyttade han också redan 1801.
 
Du hittar honom vidare i Börstig AI:1, s.147.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

486
Marbäck / Marbäck
« skrivet: 2013-01-03, 19:08 »
Hej Bengt!
 
Utridaren och drängen Nils Fagerskog och pigan Ingierd Jonsdotter i Antesbo.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

487
Berg / Berg, C:4, vigseldelen
« skrivet: 2013-01-02, 23:50 »
Hej igen,
 
Mats du har så rätt med han dräng. Där läste jag fel, men jag håller på  och Rusth.(ållare)
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

488
Berg / Berg, C:4, vigseldelen
« skrivet: 2013-01-02, 21:36 »
Hej Agneta!
 
vigsel 8 nov 1787(Berg C:4, AD-online bild 12)
 
Jean (far) Hans Gunnarsson (mor) Brita Jonsdr
Greta (far) Jean Skumpe(?) mor Greta Skärman
 
Jean handelsdräng och rusth.(rusthållare) på Stommen i Timmersdala
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

489
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2013-01-02, 19:15 »
Hej igen,
 
Det finns också en bouppteckning efter Johan Lundgren den 21 maj 1791 (Kinds häradsrätt FIIa:14, s.67). Han efterlämnade änkan Kerstin Jacobsdotter och två barn Nils, 5 år gammal och den yngste 1 år. Den sistnämnde måste vara Johannnes Johansson född 1 okt 1789.
 
Ta en titt på bouppteckningarna, här finns mer intressant information.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

490
Mossebo / Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2014
« skrivet: 2013-01-02, 19:08 »
Hej Johan,
 
Jag har hittat de två äldsta barnen till Johan Nilsson Lundgren och Kerstin Jacobsdotter.
 
Jacob född 6 sep 1775 i Rude (Mossebo C:2, s.41), död 16 sep 1783 i Rude (Mossebo C:2, s.84)
Agneta född 14 juni 1780 i Rude  (Mossebo C:2, s.66) död 19 aug 1780 i Rude (Mossebo C:2, s.70)
 
Om du tittar i Mossebo AI:1, AD-online bild 33, hittar du även en Annika Jacobsdotter. Jag tror att hon är syster till din Kerstin Jacobsdotter. Enligt Mossebo AI:1, bild 218 är Annika född 23 dec 1750 i Tranemo. Nu finns det verkligen en Annika Jacobsdotter Jacobsdotter  i Tranemo C:5, s.27, som dotter till Jacob Andersson och Karin Andersdotter i Järphult. Jag tror att det står fel namn i dopboken. Det är med stor sannolikhet  din Kerstin Jacobsdotter som är född 23 dec 1750 och Annika Jacobsdotter, som senare också bor i Rude är istället född 10 okt 1753 (Tranemo C:5, s. 56). Enligt bouppteckningen efter Jacob Andersson i Järphult den 24 sept 1760 (Kinds häradsrätt, FIIa:5, s.469) efterlämnar han änkan Karin Andersdotter och två döttrar, Kerstin 10 år gammal och Annika 6 år gammal.  När Kerstin nämns första gången i Mossebo AI:1, 1781-1787, s.9 uppges hon också vara född i dec 1750.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

491
Ullasjö / Äldre inlägg (arkiv) till 16 december, 2012
« skrivet: 2012-12-15, 16:54 »
Hej Stefan
I Ullasjö C:2, bild 112, står det Hans Larsson i Holåkra Ytreg(gård).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

492
Villstad / Villstad C:2, sid 15 - Vigsel 30 maj 1717
« skrivet: 2012-09-04, 19:35 »
Hej Peter,
Ja, det är den jag menar. Det står  7 dito Feria IV. Pentecostes Peder Swensson i Erikstorp medh Karin Iffwarsdsdotter i Enesbo och boo i Karsnäs m.g. (morgongåva) 30 l(lod) s.(silver). Ta även titt på vigseln raden över, det måste vara Pers bror. Jag har även Kierstin Thorsdotters föräldrar Thore Arfvidsson och Britta (Börta) Haraldsdotter. De finns på Löbbo Södergård från 1691 till 1724. De finns i Villstad AI:1, s.54 och s.216. Där ser du att det står mågen Anders och h. Kierstin. Thore och Britta är även mina förfäder.  
 
Jag har en hel del material, men det är ju roligare att forska själv. Hör gärna av dig om du kör fast igen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

493
Villstad / Villstad C:2, sid 15 - Vigsel 30 maj 1717
« skrivet: 2012-09-03, 22:43 »
Hej Peter,
Kan berätta att föräldrarna till Anders Persson från Karsnäs i Örsås är Per Svensson och Karin Ifvarsdotter. Fadern nämns i Kinds häradsrätt AIa:11, 19 jan 1734, paragraf 18. Föräldrarnas vigsel finns i Tranemo C:2, s.229. Inte för att du frågade om det, men eftersom det var lite krångligt att hitta, tänkte jag bjuda på det här fyndet.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

494
Sjötofta / Sjötofta mtl 1776 - Hornbeta
« skrivet: 2012-07-11, 14:41 »
Hej Marianne
 
Hornbeta
Håkan Andersson          inhyses hustru
1/8 Nils Eriksson        man och hustru
1/8 Sam(uel) Torkels(son) man och hustru
1/8 Joseph Hans(son)     dräng och piga      
 
.. i Måsebo
dr. Anders, p. Merta
 
Joseph Hansson var bosatt på Mossebo stom och skattade därför endast i Mossebo för sig och sin hustru.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

495
Archive - Swedish language / Help translating probate record
« skrivet: 2012-06-19, 15:59 »
Dear Carolyn,
 
It says
 
d. 25 sidstlidne Martii med döden afgådt, wid hwilken Boupteckning ende Sonen handelsmannen Hr Frantz Diedrick Åbrandt
 
Best regards,
Anneli Isaksson

496
Jag har nyligen överfört min databas, 13.000 personer från ett holländskt gammalt DOS-program till Legacy Deluxe. Innan jag köpte programmet testade jag även Min släkt och Disgen. Utskriften i Min släkt var i mitt tycke för begränsad och Disgen verkade onödigt krångligt. Visserligen gick det inte att överföra allt till rätt ställe i Legacy, men jag är trots det nöjd med programmet.  
 
Informationsskärmen, där man för in data är tydlig och översiktlig. Det går utmärkt att föra in källor, utskriften är även den översiktlig och sist men inte minst grafiken är snygg. För mig var det också viktigt att kunna växla mellan språken, holländska, svenska och engelska.  
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

497
Hej Jonny,
 
Du kan öppna en Gedcomfil i t ex Wordpad och byta ut alla tecknen där du vill ha å,ä och ö via control h, control c, control v, och replace osv. När alla ändringar är gjorda kan du överföra Gedcomfilen till ditt släktforskningsprogram och alla å, ä och ö sitter där du vill ha dem.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

498
General questions / Place called Segerstad
« skrivet: 2012-06-10, 20:15 »
Norman,
I don't know if it is of any interest but her brothers Amandus and Johan Emil also emigrated to US, Amandus left Åsenhöga Dec 23, 1890 and Johan Emil Sep 3, 1891 (Åsenhöga AI:11, page 14).
 
The father Carl Magnus Andersson was born July 24, 1828 at Ekberget in Tranemo, Älvsborgs county as son of Andreas Larsson Rask and Kjerstin Mårtensdotter (Tranemo C:9, page 3).
 
The mother Ingrid Magnusdotter was born May 25, 1829 at Apelås in Åsenhöga, Jönköping county as daughter of Magnus Hansson and Stina Nilsdotter (Åsenhöga C:4, page 201).
 
Best regards,
Anneli Isaksson

499
Östra Frölunda / Äldre inlägg (arkiv) till 19 maj, 2012
« skrivet: 2012-03-09, 17:20 »
Hej  
 
Det finns en bouppteckning daterad 25 mars 1734 efter Sigfrid Torstenssons mor i Uvebo, som hamnat på fel ställe. Den finns i Redvägs häradsrätt, AIa:13, s.485. Moderns namn nämns inte i bouppteckningen, men det är troligen Malena Sigfridsdotter som dog 29 dec 1732 i Uvebo i Östra Frölunda (Östra Frölunda C:1, s.355).
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

500
Nittorp / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-03-09, 12:04 »
Hej Liskulla!
 
Det står Hull i England. Hon dog alltså där. Förmodligen var hon på väg till Amerika, trots att hon inte hade tagit ut utflyttningsbevis. Jag vet inte vad kommissionsnämnden var för något.
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

Sidor: [1] 2 3