ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Östra Göinge Dombok 1683-1685  (läst 1641 gånger)

2011-10-24, 17:52
läst 1641 gånger

Utloggad Roger Thörnroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2022-07-29, 06:41
  • Visa profil
I Arkiv Digital, Osby församling, finns under Bouppteckningar Dombok AIa:8 1683-1685. På sidorna 41 och 42 framgår att man höll ett Extra ordinarie ting 1684 den 15 januari.
Jag önskar läshjälp med de bilder jag skickar med eller åtminstone vad tinget handlade om och vilken roll i tinget Carl Gustav Skytte har sidan 41 och samma för Baron Rutger von Ascheberg sidan 42.
Mycket tacksam för hjälp
Mvh Roger


2011-10-24, 22:11
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4877
 • Senast inloggad: 2023-01-06, 01:31
  • Visa profil
Hej Roger!
 
De båda notiserna lyder såhär:
IN NOMINI DOMINI.
ANNO 1684. den 15. Januarij hafwa Häradtz-
höffdingen Ehrebohren och Wällwijße Hr. Johann Anc-
ker hållit Extraordinarie Ting uthj Broby Oppå
Öffwerstens Wälborne Hr. Carl Gustaff Skyttes re-
quisition och ansökningh, (: uthj dhen twistige action,
honom, och Rijdefougden på Ferlöffzhollm Wäll:tt Oluff
Arosium emillan är uppwaxen, och påbegynt förle-
den d 29. Novembris : ) Närwahrandes Cronones Be-
fallningzman, Ehrebohren och Wälbetrodde Burchardh
Gerdt Hiebener, Lagläsaren Nicolaus Brasch,
sampt tillförordnade Häradtz Nämdh, N:n:
Dommaren W:tt Nills Söhneßon j Knißlinge.
Carl Gustaf Skytte har alltså bett om extraordinarie ting, som häradshövdingen Johan Ancker godkände och påbörjade 1684 15/1. Ärendet var den tvist som uppstått mellan Skytte och ridfogden på Färlövsholm, Olof Arosius.
sitt swar emoot Öffwerstens Wälborne Hr. Carl Gustaff Skyttes
Libell, samme swar för Rätten uppläsit lydandes som fölger:
Nu ad acta lagdt.
derhoos och Rijdefougden producerat sijne allegata, nembl:
/1. Hans Excell:tz feldtmarshalkens och Gen: Gouv:s högwälbor-
ne Hr. Baron Rutger von Aschebergz ordre Dat. Mall-
mö d. 11 Aprilis 1683 lydandes som fölger, Lit. A. ad acta
lagt.
2. Öffwerstens Wälborne Hr. Carl Gustaff Skytteß Zedel aff
Ferlöffzhollm d. 30. Junij 1683. at Bönderne under Råbelöff
inthet skulle parera fougdarne, som afföra spannemåhl och
Tegell, Medh mindre dhe wille derföre stå till rätta, som för  
annan Tiufnadh, som och inhibition om 82. åhrs landgille,
lydandes som fölger, lit B. ad acta lagdt.
Antagligen har Rutger von Ascheberg, i egenskap av landskapets generalguvernör och en av de högsta ansvariga för den världsliga rätten, avlämnat sina order i ärendet mellan Skytte och ridfogden 1683 11/4. Skyttes sedel daterad 1683 30/6 meddelade att bönderna under Råbelöv inte skulle parera (i den äldre betydelsen ungefär hindra) de fogdar som avförde spannmål och tegel, såvida de inte ville dömas som för andra tjuvnadsbrott. Attesten meddelade även att bönderna skulle inhibera (äldre betydelse inställa) 82 års landgille, som uppenbarligen inte inbetalats.
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2011-10-25, 09:52
Svar #2

Utloggad Roger Thörnroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2022-07-29, 06:41
  • Visa profil
Tack Markus!
Exakt den hjälp jag önskade och efterfrågade. De luckor jag hade i mitt läsande fyllde du med råge igen.
Vad kan jag göra mer än att buga och tacka för ditt snabba och informativa svar.
 
(Det var väl de här två herrarna, Rutger von Ascheberg och Carl Gustav Skytte, som även var inblandade i utredningen av den s.k. Loshultskuppen?)
Med vänliga hälsningar
Roger

2011-10-25, 10:41
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4877
 • Senast inloggad: 2023-01-06, 01:31
  • Visa profil
Hej Roger!
 
Det var så lite så, det är bara kul att hjälpa till med läshjälpsfrågor - särskilt när det gäller 1600-talet, och min favoritguvernör Carl Gustaf Skytte är inblandad (jag arbetar sedan ett par år tillbaka på en biografi över hans minst sagt skiftande liv)  
 
Jag undersökte saken, och Loshultskuppen skedde 1676 24/7 men rannsakningen skedde enligt Wikipedia inte förrän på 1680-talet, efter Skånska krigets slut. Då verkar det ju stämma att Rutger von Ascheberg utredde kuppen, han var  generalguvernör i Skåne sedan 1680. Det jag fått fram i min forskning är dock att Carl Gustaf Skyttes karriär avstannade sedan Ascheberg tillträtt som generalguvernör (eftersom Ascheberg ska ha haft personligt misstycke mot Skytte), och tog inte fart igen förrän ett par år efter Aschebergs död. Därför var det intressant att få se Skytte i den dombok du har hittat, och kanske var han även inblandad i utredningen av Loshultskuppen - han var väl en av de mer betydelsefulla militära cheferna i trakten på den tiden, och var en tillgång när det gällde att hantera kuppmakarna. Han lär ha varit ganska sträng.
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2011-10-26, 20:13
Svar #4

Utloggad Roger Thörnroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2022-07-29, 06:41
  • Visa profil
Hej igen Markus!
Det var ju lyckat, och spännande, att du håller på att skriva en biografi över Översten Välborne Herr Carl Gustav Skytte under vilken titel han nämns i Östra Göinge dombok 1684. Skulle vara kul att ta del av den framdeles.
 
I medskickad bild framgår att det var ”tuffa” tag, som vid den tiden (1678) Ryttmästare Carl Gustav Skytte och Greve Delagardie använde på befallning av konung Carl XI för att ”förjaga Snapphanarne och fördrefa detta Röfware Parti”. Notisen på bild är hämtad från J L Gillbergs ”Beskrivning över Christianstads län” (tryckt 1767).

Efter Loshultskuppen, som mycket riktigt lär ha skett den 24 juli 1676, lyckades Karl XI genom sina befallningsmän få tillbaka en del av det som förlorats till snapphanefolket, göingarna och folket i trakten, men kanske det mesta stannade kvar hos bönderna. Efter freden 1679 skulle det sedan dröja till 1984, då Karl XI den 20 mars utfärdade en förordning om rannsakning:  
Alldenstund Kungl. Maj:t i underdåninghet berättat är, att om de penningar som under förfluten krigstid för Kungl. Maj:t vid Loshult en hop bönder borttagna blevo kunde fås någon närmare och säker underrättelse.. o.s.v.
Medlemmar i rannsakningskommissionen var auditören Johan Bergqvist, häradshövdingen Anckar, drabanten Löfberg, länsman Ingemarsson och ett antal nämndemän.
 
Jag tror inte Carl Gustav Skytte hade en så stor roll i detta skede. Generalguvernören Rutger  von Ascheberg däremot hade sina fingrar med i början av kommissionens arbete, och säkerligen senare också, genom diverse brev till bl.a. Anckar och Bergqvist med råd om dess arbete. Vissa intriger kan läsas mellan raderna i brev till häradshövding Ancar, där uppmaningen var att till häradshövdingen Printz  ”hålla sådant hemligt till dess man inhämtat sakernas information och omständigheter”.
 
Sammanfattningsvis fick man inte ut så mycket av rannsakningen, lång tid hade ju gått sedan 1676.  
 
Nu Markus, till min fråga om ytterligare hjälp:
I samma dombok som jag tidigare hänvisat till finns på bl.a. sidan 75 en man nämnd som snapphanen ”Uggle Per”. Jag undrar om du mycket kort kan beskriva vad det handlar om, för att se om jag är på rätt väg i min ”svettiga” läsning av 1600-talsskrift.
Mvh Roger

2011-10-26, 22:39
Svar #5

Utloggad Mats Pettersson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4721
 • Senast inloggad: 2023-01-03, 10:30
  • Visa profil
Förlåt att jag lägger näsan i blöt, men Per var en av de kända Uggleherarna från Glimåkra. De omtalas såhär på Wikipedia  .... var ett snapphaneband bestående av de sju bröderna Olof, Per, Nils, Sven, Troed, Erik och Karl Månsson. Ledargestalt i brödraskaran var Per Månsson, ofta kallad Uggle-Per. De var verksamma som snapphanar under slutet av 1670-talet i nordöstra Skåne. Uggleherarna fick sitt namn av gården där de bodde, Uggletorp i Glimåkra socken
Det finns en hel del skrivet om dessa, t ex Uggleherarna av Edvardsson, Vigo, 1904- (författare) Artikel i Saxo 1987 (ISSN 0282-2245)sid. 28-36.
Mats

2011-10-28, 15:36
Svar #6

Utloggad Roger Thörnroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 98
 • Senast inloggad: 2022-07-29, 06:41
  • Visa profil
Bäste Mats!
Var ska man lägga sin näsa om inte i blöt .
Jag förlåter dig så gärna - speciellt med tanke på, den för mig, intressanta informationen.
Nu kan jag lite mer om snapphanarna och Glimåkra.
Tack från
Roger

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna