ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Sköllersta F:1 (1746-1792) Bild 121 (Jonas Simonsson)  (läst 403 gånger)

2015-08-15, 23:41
läst 403 gånger

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 266
 • Senast inloggad: 2021-01-19, 16:08
  • Visa profil
Hej
 
Nu gick jag på en riktig mina, mitt tolkningsförsök gav fler frågetecken än uttydda ord. Jag önskar hjälp med hela texten.  
 
Sköllersta F:1 (1746-1792) Bild 121 (AID: v53796.b121, NAD: SE/ULA/11356)
 
Jonas Simonsson, April 29, 1791.
 
April 29 Maji 8
Soknemannen Jonas Simonsson i Fall, född 1743 d16
Novemb, gl stilen: fadren hwar Soknemannen Simon
Simonsson modr Hustru Catharina Andersdotter i Falla. Han
upfostrades hemma af föräldr i ? vid ?tt-
ningen til Kalsta äg ? ?ddr i ? ? ?-
som i Falla. Han ? af ? ? i
? af ? ? ? i ? ? ?-
? G? ? ? ? ? ? af
? ?. ? af ? til ? ? ?
? ? ? ? fordrade. ? ? ?-
? ? på Wrana sätergård og ? i
? af ? sig ? ? en tro-
gen och sedlig dräng. Trädde deruppå efter for-
? ? i äktenskap med enkan hustrun
Kerstin Olofs dotter i Fall år 1770 d 1 Nov. med G?-
? ? på 21:? ? i ? ?, af i ?
?. Han ? i dotter ? ?-
? ? 3:? jonas som ? med ?lig ?
?, ? ? ?tinnan af ? dotter
Stina Cajsa, ? 14 år gl ? ? ? ?
2:ne ? ? nju? med ? be?-
 ? ? ? ? ? ? bortgång.
? ? ? ? ? ? ? ?-
? ? af ? ?. ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?, ? ? ? ?
*********************** sidbyte ******************
? ? gäld ? af ? ?  fader ? ? ?, som
? sorgfälligt? med goda ? af ? ?-
? i Christendomen, ? ? ? af ?-
?; ? i ? ? ? med sin ?: ? ? ?
i alla ? at få ? af ? ?band ?
s? ? ? ? af ?-
? i Fall. med få ord: Gud ? sig om ? ?
? ? af ? ? ? ? ? ?-
ligt ? ? ? början ? ?.
Gud ? ? ? ? ? få at som ? fri
? man ? ?, då 6 ? ? ? det ?-
? förmån? ? alt jordiskt, som ? ? ? ? god
?. ? ? besvärades af en ? lungsot ?-
de ? ? ? ? ? ?.? på ? ?-
tan d 23 April af ? i fredagen därpå d 29 ejusdem  
47 21 6 Lungsot
 
Tack på förhand
Stefan

2015-08-16, 09:04
Svar #1

Utloggad Irene Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3387
 • Senast inloggad: 2021-09-05, 13:46
  • Visa profil
Soknemannen Jonas Simonsson i Fall, född 1743 d. 16 Novemb.
gl. Stilen; Fadren war Soknemannen Simon Simonsson modr. Hustru
Catharina Andersdotter i Falla. Han upfostrades hemma och fölgde
Föräldrarna Fadren wid flyttningen til Kalsta; ty modren
dödde i hans späda Barndom i Falla. Han underwisades at rent läsa
i Bok, och fick wacker insigt i Christendoms kunskapen; hwaruti
han altid sökte större och större tilwäxt. Blef ock hållen til de
syslor, som hans stånd och ålder fordrade. Han antog aldraförst
tjenst på Wrana Sätesgård, och derefter i Prästeg(år)den, och
skickade sig derunder såsom en trogen och flitig dräng. Trädde
deruppå, efter försynens skickelse i ägtenskap med Enkan Hustru
Kerstin Olofsdotter i Fall år 1770 d. 1 Nov, med hwilken han på  
21:sta året i kärlek sammanlefde, och i djup sorg qwarlemnade.
Han blef i detta agtenskap stjuffader för 3:ne Söner dem han med
faderlig huldhet wårdade, och fick äfwen derutinnan en egen  
dotter Stina Cajsa, nu 14 år gl. hwilken tillika med de 2:ne än
lefwande StjufSöner med tårar beklaga en så högt älskad faders
dödel. bortgång. denne Sokneman war almänt känd för en dygdig
wandel och oskrymtad Gudsfruktan. Han läste med nöje Guds H. ord,
besökte flitigt Guds hus; älskade och hedrade sina lärare;
förestod sitt hushåll wäl; war en huld man och ömsint Fader emot
sina Barn, dem han sorgfälligt förelyste med goda exempel och
lät underwisa i Christendomen. Han wördade sina gl. Swärföräldrar;
lefde i frid och sämja med sin nästa; Önskel:t woro at i alla Byar
et så fast och oafbrutet wänskaps-band woro sammanknutet som emel:n
grannarne och Slägtingarna i Fall. med få ord: Han winnlade sig
om en rätt Christendoms öfning, och war en hatare af alt ogudaktigt
wäsande, som nu börjar taga öfwerhanden. Gud wälsignade honom ock i
timl. måtto, så at han hade sin utkomst. men han saknade, de 6 sidsta
lefnadsåren den yttersta förmånen af alt jordiskt, som är en jämn och
god hälsa, ty han beswärades af en tärande lungsot; förmådde dock någorl.  
besörja om sitt hus. Lades til sängs Påskafton d. 23 April och afled
i tron fredagen derpå d. 29 ejusdem.
 
Hälsningar
Irene
 
(Meddelandet ändrat av lisken 2015-08-16 11:26)

2015-08-16, 12:18
Svar #2

Utloggad Stefan Arvidsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 266
 • Senast inloggad: 2021-01-19, 16:08
  • Visa profil

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna