ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Örebro Dombok D00072, 1660 s. 442-443  (läst 2533 gånger)

2006-10-28, 12:17
läst 2533 gånger

Birgitta Ohlsson

S. D confirmerade rätten det contract som leutenampten manhaftigh Per Spilhammar med sin broder? Anders Swensson? I Wallby och Längbroo socken 1657 den 14 juny upprättat hafver om hemmanet Wallby och Längbroo sockenâEUR¦..
 
Någon som kan läsa vad det står mera? Tyvärr är texten på s. 443 så dålig som kortet visar.
 
Om det nu står broder och Swensson finns det någon som har en förklaring till om broder kan betyda något annat? Jag vet att Per hette Larsson så kan han ju knappast har en bror som hette Swensson? Kan ju i och för sig röra sig om en halvbror?
 

 

 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-28, 12:37
Svar #1

Birgitta Ohlsson

Det står inte broder utan bonde ser jag nu och texten på s. 443 tror jag har något med betalning för mönstring och skjuts att göra men jag kan inte läsa texten helt och är därför osäker på dess innehåll.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-28, 19:39
Svar #2

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Så forskningen om Spilhammar fortsätter, Birgitta!
 
Ett försök:
 
S. d. Confirmerade Rätten deet Contract som ..... Confirm(era?)
nempden Manhaftigh Peer Spijhlhammar medh sin bon-
de Anders Swensson i Lengebroo Sochn,
1657 den 14 Junij upprättat hafwer, om hemmanets
Walby och Lengebroo Sochn, för rustningh och skjutz betahl-
ningh, som deet i bookstafwen breder uthwisa.
 
Som jag uppfattar det, har ett kontrakt upprättats mellan denne bonde Anders Svensson i Walby och Per Spilhammar om att garantera P.S. ersättning för rustning (häst, sadel, mundering) och skjuts (till mönstrings-, förläggnings- och krigsskådeplats).  
 
Men sin bonde kan också tolkas så att Per Spilhammar kontraterat en av sina bönder för att kunna utse en soldat i korpralskapet. Varje rote om ca 10 bönder skulle ju försörja en knekt eller ryttare. Måhända var det P.S. uppgift att ordna med soldatutskrivningen?. För detta är ju före generalmöstringens tid.  
 
Är osäker på om detta skedde under den tid P.S. var ryttare eller sedan han avancerat till löjtnant och (var det inte?) rustmästare?  
 
Mvh
Leif

2006-10-28, 21:57
Svar #3

Birgitta Ohlsson

Forskningen om Spilhammar forsätter med oförminskad envishet. Jag har just nu domböcker från 1660 och 1684 hemma men det är skralt med uppgifter om Spilhammar i dem. I denna notis fick jag i alla fall reda på att Spilhammar fanns i trakten redan 1657, den tidigaste uppgift jag sett förut är från kyrkoräkenskaperna från 1659 så det blir ett litet steg framåt i taget. Tack för hjälpen med tydningen och förklaringen till vad texten betyder. Jag hade aldrig klarat att läsa ”deet bookstafwen bereder” och inte vet jag vad det betyder heller? Confirm(era?) står längst ut i marginalen på sidan så det tror jag bara är en notering om vad texten handlar om och har nog inget med själva texten att göra. I Braunerhielm: Lifregementet Biografiska anteckningar står att Spilhammar blev löjtnant just 1657 vilket gjorde att jag tyckte att det står leutenampten innan manhaftigh. Ryttmästare blev han 1676 men det är kanske samma sak som rustmästare?  
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-29, 12:38
Svar #4

Birgitta Ohlsson

Leif
 
Glömde fråga om du har haft möjlighet att kolla i domboken från 1675: SVAR nr: D00084 och D61779 som handlade om en tvist mellan Peder Larsson i Möhlaregården och hustru Anna, Lars Spilhammars? På mikrokorten var sidan så svart så jag kunde inte läsa nästan någonting alls. Likaså undrar jag om du eller någon annan har lust att ta en titt på följande notis som är hämtad från Sköllersta dombok 1678 s. 750, SVAR nr: D00086 och D61281. Cruus
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-29, 16:37
Svar #5

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
deet bookstafwen bereder syftar sannolikt på vad lagen eller förordningar säger vad gäller rustning, rotering e t c.
 
Din tolkning är rätt, Birgitta, när det gäller texten före manhaftig. Det står Leutenampten.
 
Nej, jag har inte haft möjlighet att kolla domboksnotiserna.  Kan du ge mig sidnummer eller tingsdatum för protokollet från 1675? Jag går in i mormonfilmen och kollar detta. Brukar gå bättre att läsa.
 
Leif

2006-10-29, 17:52
Svar #6

Birgitta Ohlsson

Jaha då förstår jag vad det betyder, tack för det. Notisen från 1675 finns med i Örebro Kämnärsrätt från 4/3 s. 497-498. Har för mig att texten börjar så här: ”Peder Larsson i Möhlare gården framkommer och klagar över hustru Anna, Lars Spilhammars” osv. Har du även lust att kolla notisen som jag nämner ovan från Sköllersta dombok 1678 s. 750 vore jag mycket tacksam?  
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-30, 20:53
Svar #7

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Nu har jag kollat detta. Och protokollet fanns inte i Örebro Kämnersrätt utan i Örebro Häradsrätts domböcker. Vid den tiden kunde tydligen mål för Örebro Kämnersrätt ingå i häradsrättens dombok, även om Kämnersrätten hade en egen dombok redan från 1643.
 
Protokollet lyder:
 
Peder Larsson i Möhlnargården förekommer, och klagar öffwer
hustr. Anna, Lars Spilhammars hustru, att hon i förledet åhr haffer
stått och hört på när hans hustru, hustru Christin badh M:r (= Monsieur, min anm.) Marcus
dotter föra med sigh till Stockholm, till honom någre Saaker, som
war uthi een iensatt hattlåda hoos M:r Antonij hustru.
Sedan gick hustru Anna dit till M:r Antonij hustru, och säger
sigh wara dit skickadh aff hustru Christin, att taga uth
uhr Lådhan några saaker, deet M:r Antonij hustru henne eftter
lätt och hon togh dhe uth i bland andra Saaker: ett stycke aff enn
Gulldkardh, som wäger widh pass 3 quinter.
Hustru Anna swahrar; att Pehr Larssons hustru hafwer bedit henne taga
uth dhe saaker, och sända medh sin Man Lars Spilhammar till Stockholm.
Det hon gjorde, och sände medh Lars samma Saaker; Men när
Lars Spilhammar kom till Arboga, haffwer han dhet borttsolt
i pant, det Guldklädestycket. Men säger sig intet wist wee
ta till hursom hennes Man dhet pantsatt hafwer, och nu ähr hen
nes Man Lars Spilhammar medh krigsfolket uth åth Bröhmen.
 
Pedher Larsson begierer Uppskof till nästa Kämnärs Cammer
att hans hustru kan dhet till Sielf förekomma, och säga henne
han haffwer ombedit, att föhra dhe Saakerne till Stockholm.
Källa: Örebro och Södermanlands härads m fl rätters renoverade domböcker; Örebro stad [Kämnärskammaren], 4.3.1675, s. 497-498, vol. 34 (CD 140).
 
Nu har du något att spinna vidare på, Birgitta!  
 
Mvh
Leif

2006-10-31, 18:30
Svar #8

Birgitta Ohlsson

Det var en rejäl text som jag är oerhört tacksam för att ha fått hjälp med. Hoppas verkligen att jag kan återgälda all hjälp jag fått någon gång. Jag hade hoppats att det skulle stå något i 1676 års dombok om detta men det gör det inte. Jag skulle behöva låna om 1675 års dombok men frågan är om det är någon idé i nuläget när bilderna är så svarta. Denna text förstår jag hela utom sista biten som börjar: att hans hustru kan dhet Sielf osv?? En fråga till: Det står att Lars Spilhammar var med krigsfolket i Bröhmen? Jag har inte någon gång varken i någon dombok eller i något års mantalslängd sett att Lars Spilhammar tillhörde militären, hade man kanske även med sig civilbefolkning i krig eller vad det nu var de gjorde i Bröhmen? Vad jag hittat i mantalslängderna är följande: Lars Larsson Spilhammar nämns första gången i mantalslängderna 1658. Han nämns sedan varje år fram till 1664. I 1665-1666 år mantalslängder finns inte Örebro stad med. 1667 – 1670 hittar jag ingen Lars Spilhammar. Han nämns åter från 1671 – 1673. Efter dessa år nämns han aldrig igen, vilket är lite märkligt med tanke på att han nämns i domböckerna både 1675 och 1676. Hela tiden bodde han norr om bron. Jag får fortsätta att gå igenom domböckerna år för år så får vi se vad som dyker upp.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-31, 19:28
Svar #9

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Per Larsson har, genom sin hustru Christin, i allra högsta grad varit inblandad i bortförandet av sakerna i hattlådan.  
 
...hans hustru kan dhet Sielf förekomma... betyder, som jag tolkar det, att Per Larssons hustru vid nästa rättegång själv får komma till rätten för ett förhör. Per Larsson lovar också att uppmana henne att för tillbaka sakerna - det var ju fler saker än klädstycket i guld som togs ur hattlådan - till Stockholm.  
 
Vid besöker i våras vid KrA fann jag i supplikerna en handling - eller om det var flera, kommer inte i håg? - som rörde en Lars Spilhammar. Det kan ju röra sig om flera Lars Spilhammar. Genom att den här Lars Spilhammar är med krigsfolket till Böhmen kan vi utgå ifrån att han är militär befattningshavare och ingenting annat. Du får kontakta KrA för en kopia av dessa suppliker.
 
Sedan kan jag bara åter uppmana dig att låna mormonfilen till ditt Statsbibliotek. Det är markant skillnad på att läsa protokollen från filmen i jämförelse med korten.  
 
Mvh
Leif

2006-10-31, 21:27
Svar #10

Birgitta Ohlsson

Ok då förstår jag, vilka fulingar. Jag har i min ägo en släktsammanställning gällande Spilhammar. I denna nämns en Lars Spilhammar som var mönsterskrivare vid Livgardet till fots som man tror var en förmodad son till Per Spilhammar. Denne Lars Spilhammar gifte sig tydligen med en Christina Berg 1684. Denna Christina Berg har jag för mig var en syster eller i alla fall släkt med broder Anders Spilhammars maka Sara Berg. Ytterligare en Lars Spilhammars (som var löjtnant) änka nämns 1707 (Jakobs förs. döda 1681-1720 SSA). Vid kontakt med KrA har jag fått veta att det finns uppgifter om mönsterskrivare Lars Spilhammar åren 1682, 1685 och 1687. Men, frågan är ju om det kan gälla Lars Larsson Spilhammar i Örebro eftersom han enligt mantalslängden var död 1684. Troligen rör det väl sig om en trio här också. Jag skall kontakta KrA igen för att se om jag kan beställa de papper som rör Lars Spilhammar.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-10-31, 23:06
Svar #11

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
När det gäller mantalslängder så finns flera skäl till att uppgifter saknas om en person:
 
Han kan ha utflyttat från socknen, blivit sjuk, avlidit, kanske mönstrat och blivit antagen som soldat. Adelsmän och hushåll med soldater var f ö skattebefriade och upptecknas därför i regel inte (jag har sett undantag). Beräkningar har gjorts att ung. halva befolkningen saknas i mantalslängderna.
 
Så att Lars Larsson Spilhammar inte finns med i mantalslängden 1684 behöver inte alls betyda att han är död 1684. Var han identisk med mönsterskrivaren Lars Spilhammar, är det bara följdriktigt att han inte noteras där.
 
God natt!
 
//Leif

2006-11-01, 11:19
Svar #12

Birgitta Ohlsson

Jag glömde tala om att jag vet att Lars Spilhammar var död 1684 eftersom jag hittade denna notis i mantalslängden Anna
 
Ett undantag från regeln var då Per Spilhammar som står med i mantalslängden både som löjtnant och senare som ryttmästare. När det gäller Lars Spilhammar hittade jag ytterligare en notis från 1676 om en försvunnen värja som han lovat lämna in till en knivsmed. Min tanke har då hela tiden varit att han kan ha varit köpman eller nåt ditåt detta också med tanke på att jag aldrig sett att det stått någon militär beteckning vid hans namn vilket alltid varit fallet när det gäller Per.
 
Det kan ju ändå vara lönt att ringa KrA och beställa uppgifterna de har om Lars Spilhammar.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-11-12, 13:12
Svar #13

Birgitta Ohlsson

Leif
 
Har du möjligtvis lust och möjlighet att kolla en ny notis som jag hittat i Domboken från 1665? I så fall är den hämtad ur Sköllersta Härad s. 654. Jag vet inte om det är samma händelse som även nämns på s. 662-663. Tyvärr har min kortläsare till kameran gått sönder så jag kan för tillfället inte lägga ut några bilder.
 
Mvh
 
Birgitta

2006-11-12, 15:08
Svar #14

Birgitta Ohlsson

Glömde skriva att domboken är benämnd D00077.
 
Mvh
 
Birgitta

2008-02-15, 00:26
Svar #15

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Hej Birgitta!
 
Jag undrar om du observerat att det finns uppgifter i Släktforskarnas Årsbok 2005 om Spilhammar? Det är artikeln (av Magnus Bäckmark) med titeln Ursprungslistan. Förteckning över ursprungsorter för släkter i Svenska Släktkalendern. Där omnämns, under Närke och Sköllersta, ryttmästaren Lars Spilhammar som död 1677 (s. 298). Och att han sannolikt skulle vara bror till Anders Spilhammar, med hänvisning till Viksta sn i Uppland (s. 311).  
 
Uppgifterna bör vara intressanta för dig. Men dessa har du förmodligen redan noterat?
 
Mvh
Leif

2008-02-15, 12:14
Svar #16

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Hej Leif
Jag har faktiskt helt nyligen köpt den boken och sett uppgifterna. I en gammal lista med folk som hette Spilhammar som jag köpte för länge sedan står att Per Larsson Spilhammar dog 1677. Den uppgiften är också hämtad ur Svenska Släktkalendern. Jag har genom åren gått igenom mantalslängder, kyrkoräkenskaper, domböcker och en massa militaria och aldrig stött på någon mer Spilhammar som bott i Sköllersta än Per S. Jag tror därför att man blandat ihop denne ryttmästare Lars Spilhammar med Per Larsson Spilhammar som ju som du vet var ryttmästare och bodde i Sköllersta. I släktforskarnas årsbok 1999 som jag köpte vid samma tillfälle nämns en Beata Spilhammar. I listan som jag nämner ovan står att hon 1699 skall ha rest till sin bror i Kalmar som tydligen var en förmögen tullinspektor. Denne man har jag heller aldrig sett minsta spår efter.
Tackar ändå för tipset, alla tips rörande Spilhammar och Kruse är varmt välkomna.
 
Mvh
Birgitta

2008-02-15, 16:49
Svar #17

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Ja, jag gissade nog att du noterat uppgifterna - även om det tydligen var rätt nyligen!  
 
Det verkar ju sannolikt att de, som du säger, blandat ihop uppgifterna. Jag fick väl en tanke på att Lars kunde var far till Per Larsson och att de dog, kanske i fält, samma år. Men detta har du naturligtvis bättre koll på än jag.
 
Dyker jag på uppgifter om Spilhammar kommer du att höra av mig, jag lovar!
 
Trevlig helg!
 
/Leif

2008-02-15, 21:21
Svar #18

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Visst vore det helt suveränt om det var far och son men då tycker jag att jag någon gång borde hittat honom nämnd i något sammanhang. jag får backa lite när det gäller mantalslängderna för där tittade jag ju nästan uteslutande efter gården Berg. Det kan ju vara idé att återvända till mantalslängderna igen.
 
Mvh
 
Birgitta

2008-02-15, 23:34
Svar #19

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Nu läser jag protokollet som jag själv har översatt (ovan), och där framgår ju inte alls att de skulle vara far och son (om det nu är samma koppling vi diskuterar?). Om de vore det skulle nog detta framgå. Och å andra sidan verkar det osannolikt att far och son tvistar inför kämnärsrätten (men värre saker har säkert  skett inför skranket).
 
Däremot funderar jag på om du försökt följa denne Lars Spilhammar. Han verkar vara med krigsfolket i Böhmen när målet behandlas (4/3 1675). Vet du om han återkom? Jag funderar på om han avled i fält. Det kan du förmodligen få reda på genom att gå igenom KrA Rullor för aktuellt Regemente. Har du kollat detta?
 
Trevlig helg!
 
/Leif

2008-02-16, 21:27
Svar #20

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Nej, den Lars Spilhammar som nämns i protokollet som du översatt har jag mer trott kan ha varit en bror till Per S. Han bodde norr om bron i Örebro. Jo han måste ha kommit tillbaka från Böhmen eftersom han nämns i domböckerna 1676. Han måste varit död någon gång under 1684 eftersom hans änka detta år nämns i mantalslängderna.
 
Trevlig helg
Birgitta

2008-02-23, 18:14
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7039
 • Senast inloggad: 2022-04-22, 02:24
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Jag ser nu att Birgitta nämnt att Lars Spilhammar 1684 skulle gift sig med Christina Berg, som skulle kunna vara syster till Sara Berg.
 
Jag är ju intresserad av kopplingen mellan Anders Spilhammar och hans hustru Sara Berg som var dotter till Bengt Ersson Berg. Det finns ingen koppling mellan honom och den gård Berg som diskuterats av dig eller med Bengt Ersson Berg och Örebro möjligen?
 
(Meddelandet ändrat av simson den 23 februari, 2008)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-24, 11:27
Svar #22

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Lars Spilhammar gifte sig med Christina Berg den 9/9 1684 i Stockholm. Jag har 2 st kopior av deras bröllopstexter som jag fått av en annan forskare, se nedan. Att jag tror att det kan vara en syster till Anders Spilhammar hustru Sara Berg beror på ditt inlägg under Släkter -> Filmerus från den 19 juli 2000. Det som är svårt med dessa Spilhammar är att det ju inte finns några bevarade uppgifter om när Per, Anders eller Lars Spilhammar var födda. Att de sedan använder samma namn tex Lars genom generationerna gör det ju inte lättare. Jag har sett en uppgift på nätet om att min ana Per skulle varit född 1645 och när jag tog kontakt med personen bakom hemsidan sa hon att hon fått uppgiften av dig? När det gäller gården Berg tror jag inte att det har med bergsfogden att göra eftersom Berg var ett löjtnantsboställe. Jag har tittat igenom massor av domböcker men tyvärr har jag ju inte direkt sökt efter namnet Berg men det skall jag lägga på minnet.
 
 
 
Mvh
Birgitta                                 

2008-02-25, 03:55
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7039
 • Senast inloggad: 2022-04-22, 02:24
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack Birgitta uppgiften och särskilt för bilden!  
 
2 kopior som är identiska då eller skiljer de sig på något sätt?
 
Den bild du lagt upp är det allt eller finns det mer text? Inget som avslöjar deras föräldrar antar jag?  
 
(Meddelandet ändrat av simson den 25 februari, 2008)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-25, 14:29
Svar #24

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Det är 2 olika bilder i A3-format. Tyvärr finns ingen information om föräldrar eller andra släktingar. det enda som står på den andra bröllopstexten av lite värde är att Lars Spilhammar var ung 1684.
 
Mvh
 
Birgitta

2008-02-25, 17:24
Svar #25

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7039
 • Senast inloggad: 2022-04-22, 02:24
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack för svaret Birgitta! Tänk om de varit så vänliga och kloka att skriva ut föräldrarna, vad det hade underlättat för oss! Det kanske finns någon vigselbok i Stockholm som nämner detta bröllop?  
 
(Meddelandet ändrat av simson den 25 februari, 2008)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-26, 14:54
Svar #26

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Det man tror är väl att Lars Spilhammar var en son till min ana Per men jag vet inte vad man grundar detta på. Kan inte annat än hålla med dig annars. Jag vet inte om det finns någon vigselbok bevarad för Stockholm från denna tid. Det finns ju i alla fall en bouppteckning efter Anders Spilhammar men den kanske du redan har?
 
Mvh
Birgitta

2008-02-29, 09:21
Svar #27

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7039
 • Senast inloggad: 2022-04-22, 02:24
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Birgitta. Står det något av genealogiskt värde i Anders Spilhammars bouppteckning? Jag tror inte att jag har den.....
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-03-01, 13:14
Svar #28

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Om jag det kom ihåg. Jag har Anders Spilhammars bouppteckning men har inte en susning om vart den tagit vägen. Har letat som en tok men den är borta. En annan sak som jag i alla fall såg när jag letade var att Lars Spilhammar ju var mönsterskrivare redan 1682. Nu är mina kunskaper ungefär lika med noll när det gäller militärer. Vet du om en mönsterskrivare fick gå någon slags befordringsgång, alltså att man fick börja som mening soldat och arbeta sig upp till mönsterskrivare eller blev man det på något annat vis? Tänkte då på att man på något sätt kunde räkna ut på ett ungefär hur gammal Lars Spilhammar kunde varit och om det kan vara möjligt att han var en son till Per Spilhammar? Det står ju att han var ung när han gifte sig med Christina Berg 1684. Kanske svårt att säga?
Mvh
Birgitta

2008-03-01, 14:25
Svar #29

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Följande hittade jag i SAOB:
 
MÖNSTER-SKRIVARE.  
( mönster- 1524.-1932. mönsters- 1524. mönstre- 1564 ) 1) (förr) mil. Civilmilitär tjänsteman, urspr. en vid varje kompani (tidigare vid varje fännika), med uppgift att sköta rullföringen o. kassaväsendet; befattningen indragen fr. o. m. 1875. OPETRl Tb. 11 (1524; uppl. 1929). Som allenast 5 munsterskrifvare blifva vid hvart regemente .., så (osv.). 2RA 1: 229 (1723).  
WÄGNER Lagerlöf 1: 44 (1942).
 
Jag är inte mannen att svara på om titeln uppnåddes efter en militär eller civil befordringsgång. Ett samtal med KrA skulle nog ge svar på hur det förhöll sig. Kanske har de någon särskild avdelning för dokument rörande den civilmilitära personalen? En fantastisk resurs på nätet rörande militaria har du hos  Hans Högman. Där finns onekligen en del att läsa.  
 
Och av uppgifterna i SAOB får vi veta att Lars Spilhammar faktiskt låg bakom (en del av) de räkenskaper som jag har tipsat om. Intressant! Jag skulle nog göra ett och annat besök vid KrA för att undersöka om det finns uppgifter om skrivaren själv.
 
Tillägg: Jag hävdade tidigare (ovan) att han var militär befattningshavare. Det stämmer inte. Uppgiften i SAOB visar att han som mönsterskrivare i första hand var civil. Det framgår ju också av texten: ...följde med krigsfolket...  
 
(Meddelandet ändrat av legony den 01 mars, 2008)

2008-03-01, 18:29
Svar #30

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
På Hans Högmans sida står att en mönsterskrivare var jämställd med den högsta underofficersgraden. I Bra Böckers Lexikon står det att det var ett fast anställt militärt skrivbiträde. Nu vet jag inte om jag riktigt hänger med på vad du menar. ”Och av uppgifterna i SAOB får vi veta att Lars Spilhammar faktiskt låg bakom (en del av) de räkenskaper som jag har tipsat om”. Hur vet du det? Jag tror att den Lars Spilhammar som var med i Böhmen var den som utsågs till utridare 1671 och bodde norr om bron och att det inte är samma person som den Lars Spilhammar som var mönsterskrivare. Möjligt att den L. S som var i Böhmen var farbror till L.S mönsterskrivaren. Sitter nu och kollar mantalslängder så får jag se om jag kan hitta något spännande.

2008-03-01, 19:19
Svar #31

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Jag trodde vi talade om samma Lars Spilhammar och att han var mönterskrivaren (ovan) som var med till Böhmen. Det har du bättre koll på än jag. Men mönterskrivaren Lars Spilhammar har under en tid hållt i pennan vid mönstring och kassabokföring. Det kan iaf slås fast.

2008-03-01, 19:33
Svar #32

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Läste domboksprotokollet från 1660 igen (ämnet för diskussionen) och där har du ju en bra utgångspunkt inför sökningen i mantalslängderna: Anders Svensson i Vallby, Längbro socken, 1657.

2008-03-01, 20:11
Svar #33

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Njae mitt första inlägg idag under denna rubrik var nog mer ämnat för Stefan Simander, ber om ursäkt för att inte det framgick. Notisen från domboksprotokollet från 1660 måste gälla den Lars Spilhammar som bodde norr om bron och var gift med en Anna. Hon står ju som änka i mantalslängden för 1684. Om det även var han som blev utnämnd till utridare 1671 beror ju på om han även i rollen som det kunde följa med krigsfolket till Böhmen? Den yngre Lars Spilhammar gifte sig ju 1684 och i bröllopstexten som jag lagt in står det att han var mönsterskrivare. Jag vet inte om även han bodde i Örebrotrakten. Jag har fixat ett tremånaders abonnemang hos SVAR men just nu funkar det inte alls. Får kolla igen imorgon. Har du sett uppgifter om att mönsterskrivaren Lars S hållit i pennan vid kassabokföring? Vart då? I framtida inlägg får vi väl kalla dem Lars Spilhammar den äldre och den yngre.
Mvh
Birgitta

2008-03-02, 00:11
Svar #34

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil
Birgitta,
 
Jo, därför att jag förutsätter att han i sin uppgift att sköta rullföringen o. kassaväsendet höll i gåspennan. Varför skulle han tituleras mönsterskrivare utan att skriva någonting? Ett uppslag alltså som kan visa dokument undertecknade av honom. Och kanske personalier eller något liknande med uppgifter om honom själv?
 
Jag har funderat på detta med befordringsgången. Kanke var det så att han från början tjänstgjort som militär och stigit i graderna, men sedan skadats och fått en civil befattning inom det militära? Jag gissar att det är så. Men någon annan kanske kan svara mera bestämt.
 
Vänligen,
Leif

2008-03-02, 10:13
Svar #35

Utloggad Birgitta Olsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 836
 • Senast inloggad: 2022-01-30, 19:15
  • Visa profil
Leif
Nu tror jag att du helt missuppfattade mig. Att jag undrade om du sett något som han skrivit beror endast på att jag tycker det skulle vara kul att se det också, ingen annan anledning. Det kan helt klart gått till som du skriver, att han först var militär men gått över till en civil befattning. Hoppas någon med expertkunskap kan hjälpa mig där. När jag tog kontakt med KrA 2003 fick jag följande svar från dem gällande vilka handlingar som finns bevarade efter Lars Spilhammar ”Om sonen Lars Spilhammar finns uppgifter att han varit mönsterskrivare vid Livgardet (Senare Svea livgarde), Posses kompani Biograficasamlingen med hänvisning till serien rullor - 1723, Svea Livgarde). Han finns med åren 1682, 1685 och 1687, men någon annan information än att han var mönsterskrivare har däremot inte påträffats”. Jag har kopior av dessa handlingar men det står inget mer än hans namn uppräknat på dem. Återgår därför till mantalslängderna om det fungerar idag.
Mvh
Birgitta

2008-03-02, 21:46
Svar #36

Utloggad Leif Gson Nygård

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2027
 • Senast inloggad: 2022-02-22, 09:07
  • Visa profil

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna