ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Tydande av bouppteckning från 1748  (läst 326 gånger)

2001-07-10, 02:27
läst 326 gånger

Lennart Andersson

I bouppteckningen efter Olof Wennerberg Gbg RR 1748 EIIIa 12 finns en del information som jag är intresserad av för att hitta mer kött på benen i mina efterforskningar på Olof Boye (se den diskussionen). Hans dotter i första äktenskapet hette Edla Stina och hon var gift med den avlidne Olof W. Hennes far gifte om sig med Bolla Simmingschiöld som också nämns i texten nedan.
Jag visar här nedan en del av texten och undrar dels om jag har tolkat den rätt och om så är fallet, vad innebär ordet inbördande?
 

 
Jag har tolkat texten enligt:
Till 3/4 dels Regments Hemmanet Skiälbreds med underbygande 8 st torp i fräkne Härad och grinneröd Sochn inbördande af Enkans Stiyfmoder Fru Simmingschiöld
 
Texten forstätter naturligtvis,men det tar vi en annan gång!
 
Hälsningar
 
Lennart

2001-07-10, 08:46
Svar #1

Utloggad Jens Sandahl

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 503
 • Senast inloggad: 2013-02-01, 18:16
  • Visa profil
Hej Lenart!
Jag är överens med dig om tolkningen av texten,
med undantaget att jag tror att det står ...med
under liggande 8 st torp...

2001-07-10, 09:27
Svar #2

Utloggad Kaj Janzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2016-12-21, 09:03
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Jag är inte så bra på just 1700-talshandskrift, det är lite väl sentida för mig men står det inte Augmentshemmanet?
 
Inbördande torde i sammanhanget betyda det sedvanliga, d v s att man vill köpa jorden i fråga i egenskap av bördeman, d v s släkting till nuvarande eller någon tidigare ägare. Detta sagt med reservation för att det bara är ett textfragment och tolkningen blir därigenom något osäker.
 
Med vänlig hälsning
Kaj Janzon

2001-07-10, 10:33
Svar #3

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1355
 • Senast inloggad: 2019-05-27, 13:21
  • Visa profil
Vidare tror jag nog att det står 'Stiufmoder', och det TROTS att det verkar finnas ett streck under u-et.
 
Hälsningar
Mikael

2001-07-10, 10:36
Svar #4

Utloggad Jens Sandahl

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 503
 • Senast inloggad: 2013-02-01, 18:16
  • Visa profil
Jo, du har rätt Kaj. Visst står det Augmentshemmanet.
 
Under uppslagsordet Indelningsverket går att läsa:
 
Rusthåll benämndes ett hemman vars innehavare (rusthållaren) åtog sig att anskaffa och underhålla en ryttare med häst och utrustning. För detta befriades han från de s.k. grundskatterna. Om detta inte räckte för att täcka kostnaderna erhöll rusthållaren också inkomster från kompletterande hemman, s.k. augmentshemman.

2001-07-10, 13:03
Svar #5

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3492
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 00:36
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Till ovanstående kan tilläggas att i 1725 års generalmönsterrulla återfinns Skielebre som augment till nr 79 i Fräkne kompani, och upptas där tillsammans med Norder och Söder Rinnan med Ekeholan som 3/4 skattehemman.
 
I Carl A Tiselius Bohusläns märkligare gårdar finns en hel del att läsa om Skällebred på sid 251-255 i del 1.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2001-07-11, 11:04
Svar #6

Lennart Andersson

Tackar för kommentarerna. Jag infogar nedan mer av texten och vad jag är ute efter är att hitta den dom som omtalas, vilket inte lyckats ännu. Därför vill jag tyda hela texten för att bättre kunna söka i Göta Hovrätt.
 

 
Eftersom jag inte är hemma i denna typ av dokument är det också svårt att tolka orden och innebörden. Min tolkning:
Till 3/4 dels Augments Hemmanet Skiälbreds med underliggande 8 st torp i fräkne Härad och grinnered Sochn inbördande af Enkans Stiufmoder fru Simmingschiöld. som äfvenledes den döda enligt Kongl. HofRättens dom af d. 11 Decemb 1738 af ..... under ..... äktenskapet ..... till berörda fru Simmingskiöld för hustruns egna 1/3 del i detta hemman 174.21 2/3
..... hennes broder Martin Boyes 2/3 delar som Hr Olof Holmgren .......... Hr Holmgren innehafver den dödes ..... af d. 25 octob. 1745 ___ 300
 
Finns det någon tolkningsvillig?
 
Lennart

2001-07-12, 10:40
Svar #7

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1355
 • Senast inloggad: 2019-05-27, 13:21
  • Visa profil
Tolkningsförslag:
 
af d: 11. Decemb. 1738 af boet under senare äcktenskapet lefwererat till
Noch fru helenas (?) Broder  
gifwit sin depositions (?) sedel for, och Hr  
den dödes Revers for,  
 
Hälsningar
Mikael

2001-07-12, 14:23
Svar #8

Utloggad Stefan Jennerstrand

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 65
 • Senast inloggad: 2016-02-09, 20:22
  • Visa profil
Tolkningsförslag
 
...af d:11 Decemb. 1738 af boet under senare äktenskapet lefwererat till berörda fru Simmingsschiöld för hustruns egna 1/3 i detta hemman 174, 21, 2/3 och för hennes broder Martin Boyes 2/3 delar som Hr. Olof Holmgren gifwit sin depositions sedel var med Hr. Holmgren innehafwer den dödes revers för, af d. 25 Octob. 1745______300

2001-07-12, 17:19
Svar #9

Lennart Andersson

Tackar och bugar!
Då skulle hela lydelsen bli:
 
Till ? dels Augments Hemmanet Skiälbreds med underliggande 8 st torp i fräkne Härad och grinnered Sochn inbördande af Enkans Stiufmoder fru Simmingskiöld, som äfvenledes den döda enligt Kongl. Hof Rättens dom af d:11 Decemb. 1738 af boet under senare äktenskapet lefwererat till berörda fru Simmingsschiöld för hustruns egna 1/3 i detta hemman 174, 21, 2/3 och för hennes broder Martin Boyes 2/3 delar som Hr. Olof Holmgren gifwit sin depositions sedel var med Hr. Holmgren innehafwer den dödes revers för, af d. 25 Octob. 1745 ... 300
 
Det är lätt att se lösningen när den presenteras!
Vad betyder egentligen detta?
 
Lennart

2001-07-12, 19:08
Svar #10

Eivor Andersson (Majken)

Hej Lennart!
Skällebred ägdes ju i början av 1700-talet av befallningsman Mårten Borg - 5/8 hemman.
Han var troligtvis far till Anna-Katharina Borg, som var gift med Olof Boje i första äktenskapet.
Jag har också antecknat att Olof Boje köpte Skällebred av svågerns änka f. Ström.  
Martin och Edla-Stina ärvde väl på morssidan Skällebred.
Jag undrar bara vem Holmgren var, eftersom Edla-Stina var gift med Olof Wennergren?
Hälsn. Eivor Andersson

2001-07-12, 23:17
Svar #11

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3492
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 00:36
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Om detta är hämtat ur en bouppteckning, så är det helt klart att summan på slutet, 300, är vad fastigheten värderas till i bouppteckningen, och att texten innan beskriver hur den döde (Olof Wennerberg) har förvärvat fastigheten.
 
Han har alltså betalat 174, 21 2/3 för hustruns (Edla Stinas) 1/3 i Skällebred. Denna summa har levererats till hustruns styvmor, fru Simmingskiöld. Vidare har han köpt hennes (hustruns) broder Martin Boyes 2/3 (broder ärvde dubbelt mot syster). Dessa 2/3 har betalats med revers till Holmgren.
 
Hovrättsdomen säger förmodligen att Wennerberg har rätt att lösa in hustruns odelsjord, och att hon som närmaste släkting till brodern också här förköpsrätt till hans del.  
 
Frågan är dock hur den kom i styvmoderns och Holmgrens ägo. Kanske såldes den av förmyndarna under Edla Stinas och Martins omyndighetstid, om de nu var omyndiga vid faderns död? Men det är ingen mening att spekulera om den saken. Hovrättsdomen lär ger besked.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2001-07-13, 00:35
Svar #12

Lennart Andersson

Jörgen, tack för förklaringen. Det är som sagt inte lätt att tolka saker som man inte har kunskap om!
Problemet är att domen har jag inte kunnat hitta i Göta Hovrätt och av den anledningen ville jag tyda texten fullt ut för att kunna göra mer sökningar.
Jag är tacksam för all hjälp.
 
Lennart

2001-07-13, 09:10
Svar #13

Utloggad Mikael Persson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1355
 • Senast inloggad: 2019-05-27, 13:21
  • Visa profil
Vidhåller mitt tolkningsförslag, med skillnaden att det nog står 'Noch för hennas Broder' och 'den dödas Revers for'.
En kommentar till 3:e raden i mitt tidigare förslag: Hr. Holmgren kan inte gärna ge Martin Boyes 2/3-delar en depositionssedel, medan det är fullt möjligt att ge en depositionssedel för eller angående dessa
 
Hälsningar
Mikael

2001-07-13, 10:49
Svar #14

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3492
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 00:36
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Det borde inte finnas luckor i Göta hovrätts domböcker kan man tycka, eftersom de hela tiden har förvarat sitt arkiv själva i Jönköping. Men om det trots allt är så, så kanske du kan finna en avskrift av domen i Fräkne häradsrätts arkiv i samband med att Wennerberg sökte fastebrev (lagfart), antingen i själva uppbudsprotokollet eller bland inneliggande handlingar.
 
Innan målet hamnade hos hovrätten var det ju uppe hos tingsrätten. Fakta i saken borde alltså gå att finna i domboken där. Häradsrättens dombok finns dels i original hos landsarkivet i Göteborg, dels i en avskrift (s.k. renovation) hos just Göta hovrätt i Jönköping.  
 
Förmodligen var det också uppe hos lagmansrätten, som var en mellaninstans mellan häradssrätt och hovrätt; Bohus och Vikarne lagmansrätt i det här fallet. Lagmansrättens domböcker finns på samma ställen som häradsrättens, men originalen är dåligt bevarade.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2001-07-13, 16:56
Svar #15

Lennart Andersson

Mikael, håller med dig om Noch istf och.
För övrigt har jag förstått innebörden av texten, vilket räcker för mig just nu.
 
Jörgen, tyvärr så finns inga domböcker eller uppbud för Fräkne häradsrätt förrän 1744.
Där har jag idag hittat en hel del information där ovanstående personer är inblandade. Det är 10-15 sidor att tyda och förhoppningsvis skall jag kunna reda ut vad det är som har hänt!

2001-07-13, 17:26
Svar #16

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3492
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 00:36
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
När häradsrättens originaldomböcker saknas på landsarkivet, så är hovrättens renovationer filmade. Enligt SVAR-katalogen är Fräkne häradsrätt filmad varje år 1703-1743.
 
Men detta gäller alltså den egentliga domboken. Uppbudsprotokollen är mig veterligt inte filmade, men det ska ju finnas renovationer av dem också i Jönköping.
 
Även Bohus och Vikarne lagmansrätts domböcker är filmade. Med några enstaka undantag är alla åren filmade 1667-1827. Men volymen som omfattar åren 1736-1741 är märkt defekt, så där kan du eventuellt ha otur.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2001-07-13, 23:50
Svar #17

Lennart Andersson

Jag har tydligen en del att göra framöver!
 
Tack för hjälpen Jörgen.
 
Lennart

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna