ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Wallenberg, Raoul (1912-o. 1947)  (läst 3588 gånger)

2001-04-02, 14:13
läst 3588 gånger

Andreas Karlsson

Finns det någon som har koll på Raul Wallenbergs anor och kan lägga ut dem här?

2001-04-02, 18:04
Svar #1

Björn Thunberg

En hel, del hittar du på diskussionen om Jakob Wallenberg eftersom Raoul var kusinbarn till hans farfar.
 
Moderns släkt Wising, är möjligen av judisk börd.
I vart fall har det spekulerats åt det hållet.

2001-04-02, 23:53
Svar #2

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Raoul Wallenbergs farfar Gustaf Oscar Wallenberg var bror till Jacob Wallenbergs (den nuvarande, alltså; det finns ju några stycken med det namnet, ända sedan 1700-talet) farfars far Marcus Laurentius W. Gustaf Oscar var alltså en av A O:s många söner. Sedan blir det ju samma anor som på Jacob W:s antavla.

2001-04-03, 05:56
Svar #3

Jonas Kuschner (Jonas)

Att släkten Wising skulle vara judisk har det veterligen aldrig spekulerats kring och jag vet inte vilken grund som skulle finnas för det. Däremot hörde Raouls mormor till den välkända judiska släkten Benedicks, publicerad i Svenska släktkalendern 1912, 13, 17, 20-21 och 36. Hans mormors föräldrar var brukspatronen Edvard Otto Benedicks (1818-1877) och Carolina Charlotta Cantzler. Edvard Otto B. var son till hovjuveleraren och brukspatronen på Gysinge bruk Michael Benedicks (1768-1845) och hans andra hustru Henriette von Halle (1786-1855) från Hamburg. En släktartikel och artikel om Michael B. och ytterligare ett par medlemmar av släkten finns i SBL 3, 155ff.  Se även Carl Vilhelm Jacobowsky, Andréemannen Frænkel och Raoul Wallenberg hade judiska anor, SoH 1966-67, s. 125-27.  
 
Även släkten Wising återfinns i flera av släktkalenderns tidigare årgångar (1912 m.fl.). Mormorsmoderns släkt Cantzler var inte judisk. En släktartikel och flera personartiklar finns i SBL 7, 280ff.

2001-04-03, 08:14
Svar #4

Johan R:son Sjöberg

Här nedan följer Raoul Wallenbergs anor, de senaste tjugo generationerna. Större delen av anorna är gemensamma med de anor, som jag tidigare presenterat i Jacob Wallenbergs antavla. Raouls möderneanor har jag inte i min databas, men dessa kan delvis sammanställas ur SSK (se Jonas Kuschners inlägg under Wallenberg, Raul).

1 Raoul! Gustaf Wallenberg, född 1912 4/8 i Lidingö fs (Up).
Legationssekreterare.
Arkitekt; BA vid Michigans universitet i USA; affärsman. Han blev
förste sekreterare vid svenska legationen i Budapest (H) 1944 9/7
o ledde under andra världskrigets slutskede arbetet med att rädda
förföljda judar. Han greps 1945 17/1 av sovjetisk militär,
tillfångatogs o fördes till dåvarande Sovjetunionen, där han utan
föregående rättegång sattes i fängelse. Hans fortsatta öde har ej
klarlagts. 8 st guldmedaljer "illis quorum meruere labores (åt dem
vilka därtill gjort sig förtjänta genom möda)". Hedersmedborgare i
USA 1981, i Kanada 1986 o i Israel 1987. Om hans brevväxling med
sin farfar Gustaf Wallenberg, se boken "Älskade farfar", utgiven
1987 av Gitte Wallenberg o Gustaf Söderlund.
Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 47.

*** Generation I ***

f
2 Raoul! Oscar Wallenberg, född 1888 25/7 i Stockholm, död 1912
i Stockholm. Underlöjtnant o konstnär.
Underlöjtnant vid Flottan.
Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 47; ShF 1991:2, s 13.
Gift 1911 27/9 med

m
3 Maria! Sofia (Maj) Wising, född 1891 2/5, död 1979 14/2.

Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 47.

*** Generation II ***

ff
4 Gustaf! Oscar Wallenberg, född 1863 6/1 i Stockholm, död 1937 21/3.
Kommendörkapten.
Underlöjtnant i flottan 1882; lt i flottans reserv;
kommendörkapten av 1.graden i reserv 1896; skeppsredare i
Stockholm; startade 1896 rederiAB Sverige-Kontinenten o verkade
för tillkomsten av färjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz o en
sjöfartslinje till Ostasien; VD i Saltsjöbanan o verksam för
utformandet av Saltsjöbaden; ledamot av riksdagens andra kammare
1900-1907; envoyé i Tokyo (J) o Beijing, Kina 1907-1918 samt i
Istanbul (TR) 1920-1930; Kommendör med storkorset av
Nordstjärneorden m m.
Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 46.
Gift 1887 3/9 med

fm
5 Annie! Marie Sofie Gustafva Adelsköld, född 1869 4/2 i Steninge,
Husby fs (Up), död 1952.
Erhöll Japanska Kronmedaljen.
Källor: EÄ I:11; Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows
ättlingar (Göteborg 1996), s 46.

mf
6 Per Johan Wising, född 1842, död 1912. Professor.
Professor vid Karolinska institutet.
Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 47.
Gift med

mm
7 Sophie Henriette Benedicks, född 1853, död 1931.

Källor: Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 47.

*** Generation III ***

fff
8 André Oscar Wallenberg, född 1816 19/11 i Linköping (Ög),
död 1886 12/1. Bankdirektör.
Finansman; grundare av Stockholms Enskilda Bank o bankens förste
VD; politiker; riksdagsman för borgarståndet o efter
representationsreformen 1866 ledamot av riksdagens första kammare;
kommunalman; publicist; känd som A O Wallenberg; ägde Sirishov på
Djurgården i Stockholm o därefter egendomen Malmvik i Lovö fs
(Up); KVO1kl m m.
Källor: CFSÄ, s 45 f.
Gift 1861 19/9 med

ffm
9 Anna! Eleonora Charlotta von Sydow, född 1838 26/6
i Skeppsholms fs (Sth), död 1910 23/2 i Stockholm.
Undervisades av sin mor o genomgick en "lärokurs för fruntimmer",
anordnad 1858 P A Siljeström o Martin Schück m fl samt utbildade
sig i målning; utövade välgörenhet i flera föreningar o
institutioner, bl a Nordiska muséet o Skansen samt Handarbetets
Vänner, i vilken sistnämnda förening hon var ordförande o ledande
kraft i 17 år; var därjämte ordförande i Kvinnoförbundet för
Sveriges sjöförsvar o ledamot i kommittén för Sveriges deltagande
i Parisutställningen 1900; målade tavlor, bl a porträtt; erhöll 12
st guldmedaljer "illis quorum meruere labores (åt dem vilka
därtill gjort sig förtjänta genom möda)".
Skrifter: Funderingar (pseudonym Andréas Wallén, 1897). - Sveriges
rätt. Några ord om de unionella förhållandena (pseud Anders
Svenske, 1905). - Några ekonomiska synpunkter (pseud Ave, 1910).
Källor: CFSÄ, s 45.

fmf
10 Claes Adolf Adelsköld, född 1824 7/9 i Nolhaga,
Alingsås' lfs (Vg), död 1907 1/10 i Stockholm.
Järnvägsbyggare o riksdagsman.
Tog 1840 värvning på 3 år vid Göta artillerireg; konstapelkadett
ibm 1840 3/7; 1.konstapel 1841 8/6; sergeant s å 29/7; student i
Lund (Sk) 1842 11/3; avsked från reg:t 1843 3/4; sergeant vid
Värmlands fältjägarreg 1844 21/2; officersexamen s å 30/4;
underlöjtnant vid sistnämnda reg s å 19/12; lt ibm 1850 17/4;
transporterad till lt vid väg- o vattenbyggnadskåren 1852 13/3;
distriksadjutant i mellersta väg- o vattenbyggnadsdistriktet
1853-1855; kp vid kåren 1855 13/4; chef i norra distriktet
1857-1865; ledamot i Norrbottens kolonisationskommitté 1859; RVO s
å 18/10; mj 1862 25/4; tf byråchef i väg- o
vattenbyggnadsstyrelsen s å; RNO 1863 30/7; ledamot i
Skeppsholmskommittén för uppgörande av nytt etablissement för
flottan 1864; RDDO 1865 2/8; statens ombud i Hjälmare kanal- o
slussverks AB:s direktion s å; chef i mellersta distriktet
1865-1875; RItS:tMLO 1866; offBelgLeopO 1867; ledamot av
Vetenskapsakademien 1870; styrelseledamot i Stockholms gasverk
1873; associé av "Institution of Civil Engineers" i England 1875;
avsked från majors- o distriktschefsbefattningarna s å 22/1;
KVO1kl s å 18/8; styrelseordförande i Stockholms gasverk till dess
övertagande av Stockholms stad; ledamot av riksdagens första
kammare 1875-1893; statsrevisor 1877-1878; LVVA 1879; ledamot i
riksdagshusbyggnadskommittén 1881; Riddare av andra klassen av
Ryska S:t Stanislaus-orden 1886; hedersledamot i "Accademia delle
Giovane Italiane" 1890; ordförande i Hjälmare kanal- o slussverks
AB:s direktion 1891; preses i vetenskapsakademien 1892; medlem av
spanska föreningen Röda korset 1899. Han utförde under tiden
1850-1876 flera privata järnvägsbyggnader o andra ingenjörsarbeten
samt åtskilliga stora brobyggnader i Finland. Ägde hus i
Stockholm.
Skrifter, bl a: En resa till Nordkap (1890). - Äfventyr under en
resa till Bornholm (1892). - Utdrag ur mitt Dagsverks- och Pro
Diverse-konto (1898, 1899, ny uppl 1899-1901). - Karl den tolfte
och svenskarne (1902-1903); samt på anmodan av vetenskapsakademien
biografier över friherre Nils Ericsson samt kaptenerna John
Ericsson o Otto Carlsund.
Källor: EÄ I:11.
Gift 1861 30/6 med

fmm
11 Sara Gustava Brolin, född 1844 16/2 i Söderhamn (Hä), död 1940.

Källor: EÄ I:11; Johan von Sydow: Christian Fredrik von Sydows
ättlingar (Göteborg 1996), s 46.

*** Generation IV ***

ffff
16 Marcus! Wallenberg, född 1774, död 1833. Biskop i Linköping (Ög).

Källor: von Sydow, Johan: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 45.
Gift med

fffm
17 Anna Laurentia Barfoth, född 1783, död 1862.
Källor: von Sydow, Johan: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 45.

ffmf
18 Johan Gustav! von Sydow, född 1784 14/11 i Högsholm,
Högsby fs (Sm), död 1850 14/2 i Skeppsholmen, Stockholm.
Konteramiral.
Kadett vid krigsakademien 1796; fk vid K flottan 1802; lt 1809; kp
1814; mj 1823; tygmästare vid Stockholms station 1825; varvschef i
Stockholm 1827; kommendörkapten 1834; konteramiral 1844; tf
stationsbefälhavare i Stockholm 1849.
Deltog i krigen mot Norge 1808 o 1814 samt Storbritannien 1811.
För deltagandet i det förstnämnda -sjöstriden vid Strömstad- fick
han guldmedalj för tapperhet till sjöss. -Han utförde ritningar o
konstruktioner för såväl flottan som handelsflottan: fartyg såsom
en bombkanonslup o ett propellerdrivet bogserfartyg samt
förbättringar av bestyckningen på krigsfartyg (en bombkanon o en
mörsare, m/von Sydow). För handelsflottan: hjulångarfartyg o
slupar, de fem första passagerarfartygen för den på 1830-talet
öppnade trafiken på Göta kanal, de s k fiolbåtarna, den första
hette "Amiral von Platen". En segelbåt konstruerade han också, den
efter honom benämnda "Sydowaren". -Han var medlem i flera statliga
kommittéer berörande försvaret, särskilt det sjömilitära. Han
igångsatte tillsammans med kommerserådet B H Santesson
aktieteckning till det första ångfartyget på Göta kanal o var
direktör för det bolag som bedrev ångbåtsfarten där, från 1834 som
chef för Stockholmskontoret. Bolaget bedrev trafik på Göta kanal,
de första fartygen var "Kommendörkaptenen" o "Östergötland", båda
konstruerade av Gustav von Sydow. LKrVA; HLÖS; KSO m m.
Källor: CFSÄ, s 20.
Gift 1837 med

ffmm
19 Eleonora! Juliana (Nora) Wiggman, född 1801 14/5 i Kalmar (Sm),
död 1868 10/5 i Stockholm.
Källor: CFSÄ, s 20.

fmff
20 Jean Anders Adelsköld, född 1780 5/9 i Göteborg, död 1846 5/2
i Öjared, Lundby sn, Västergötland. Ryttmästare.
Kvartermästare vid Västgöta kavallerireg 1785 5/6, kornett därst
1795 27/9, kommenderad till Göteborg 1799, stabslöjtnant vid
Västgöta dragonreg 1805 9/2, ryttmästares avsked 1807 19/12. [EÄ,
bd 1, s 9]
Gift 1805 14/7 i Alingsås lfs, Västergötland med

fmfm
21 Sofia Ulrika Tham, född 1787 23/9 i Hjelmared,
Alingsås lfs, Västergötland, död 1874 18/3
i Alingsås, Västergötland.
Skild från Jean Anders Adelsköld 1830 7/4. [EÄ, bd 1, s 9]

fmmf
22 Johan Gustav Brolin. Grosshandlare.

Källor: EÄ I:11.
Gift med

fmmm
23 Sally Kristina Ullgren, född 1819, död 1886.

Källor: EÄ I:11; ShF 2000:4, s 23.

*** Generation V ***

fffff
32 Marcus! Wallenberg, född 1744, död 1799. Kyrkoherde i Slaka fs (Ög).

Lektor i Linköping (Ög). [von Sydow, Johan: Christian Fredrik von
Sydows ättlingar (Göteborg 1996), s 45]

ffmff
36 Johan! Peter von Sydow, född 1747 13/7 i Horsö,
Kläckeberga fs (Sm), död 1827 26/12 i Högsby fs (Sm). Kyrkoherde
i Högsby fs (Sm).
Student i Uppsala 1767-1772; huspredikant hos riksrådet o amiralen
Kristofer Falkengréen 1773; prästvigd i Strängnäs (Sö) s å;
domkyrkoadjunkt i Kalmar (Sm) 1774-1779; amiralitetspredikant i
Karlskrona (Bl) 1778-1784; kyrkoherde i Högsby fs (Sm) o Långemåla
fs (Sm) 1784; honorärprost 1790; kontraktsprost över Handbörds
kontrakt i Småland 1799; riksdagsman för prästståndet 1810 o 1817.
Ägde genom sitt andra gifte hus vid Munkbron i Stockholm.
Källor: CFSÄ, s 19.
Gift 1782 med

ffmfm
37 Charlotta! Elisabet Rudbeck, född 1752 i Ön, Hedesunda fs (Gä),
död 1812 i Högsholm, Högsby fs, H (Sm).
Källor: CFSÄ, s 19.

ffmmf
38 Johan Wiggman, född 1747, död 1832.
Gift med

ffmmm
39 Karolina Hellenstierna, född 1773, död 1825.

fmfff
40 Johan Kristian Thomée, adlad Adelsköld, född 1737 30/5
i Kristianstad, Skåne, död 1798 10/5 i Öjared,
Lundby sn, Västergötland. Landshövding. Adlad.
Student i Lund, Skåne 1752 4/11, avlade jur examen därst 1756,
auskultant i Göta hovrätt, e o kanslist i
justitierevisionsexpeditionen 1757 5/9, notarie i
uppfostringskommissionen 1760 28/2, sekreterare i sekreta handels-
o manufakturdeputationen vid riksdagen 1760-1762, ordinarie
kanslist i justitierevisionen 1763 9/5, ledamot av Göta hovrätts
division i Linköping, Östergötland 1764 8/11, sekreterare i
kanslirätten 1765 17/4, expeditionssekreterare i
justitiekanslersexpeditionen 1770 20/3, lagman i Vikarnes domsaga
i Bohuslän 1772 19/2, adlad 1773 24/1 (introd 1775 under nr 2029),
vice landshövding i Göteborgs o Bohus län 1788 7/12, Riddare av
Nordstjärneorden 1790 22/11, landshövdings titel 1791 6/4. [EÄ, bd
1, s 9]
Gift 1774 25/10 i Lundby sn, Västergötland med

fmffm
41 Elsa Dorotea Tham, född 1756 1/10, död 1821 16/6 i Öjared,
Lundby sn, Västergötland.
Fick 1806 12/4 Kungl Maj:ts tillstånd att flytta den av hennes
mormor, Elsa Sigrid Adlerstierna, stiftade
fideikommissionsinrättningen från Thamstorp i Trökörna sn i
Västergötland till Öjared. [EÄ, bd 1, s 9]

fmfmf
42 Vollrat Tham. Major.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.
Gift med

fmfmm
43 Kristina Maria Gripenstedt.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmmmm
47 Sally Margareta Berg, född 1785, död 1863.
Källor: ShF 2000:4, s 23.

*** Generation VI ***

ffffff
64 Jakob Persson Wallberg, född 1699, död 1758. Kronolänsman.

Kronolänsman i Vifolka hd. [von Sydow, Johan: Christian Fredrik
von Sydows ättlingar (Göteborg 1996), s 45]
Gift med

fffffm
65 Anna Kristina Tillberg.
Källor: von Sydow, Johan: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 45.

ffmfff
72 Christian Friedrich Sÿdow, född 1714 trol i Pommern,
död 1773 12/5 i Horsö, Kläckeberga fs (Sm). Frälseinspektor
i Horsö, Kläckeberga fs (Sm).
Inkom med sin mor till Sverige 1725; sedan han nått mogen ålder
var han troligen flera år till sjöss; mantalskriven som bokhållare
hos majoren Henrik Ulfvenklou på Björnö 1735; köpte gården No 177
i Kalmar (Sm) 1738; avlade borgared som bryggare o
brännvinsbodmerare i Kalmar (Sm) 1740; superkarg i ett av Nils
Julius Greve Lewenhaupt på Staflö o Henrik Ulfvenklou s å startat
rederi o synes ha haft denna befattning till 1742, då han av
Lewenhaupt antogs till inspektor på dennes frälsegods Stäflö i Åby
fs (Sm), en befattning som han hade till sin död.
Känd för eftervärlden som Christian Fredrik von Sydow, men skrev
sig själv Christian Friedrich Sÿdow o förekommer i olika
rättshandlingar under detta släktnamn eller namnet Sidow.
Friedrich och Sÿdow (Sidow) har sedermera försvenskats. Prefixet
"von" använde han aldrig själv. Hans historiskt mest korrekta namn
är alltså det han använde själv, Christian Friedrich Sÿdow.
Källor: CFSÄ, s 5, 13.
Gift 1742 i Ryssby fs, Möre hd (Sm) med

ffmffm
73 Kristina Wahlsten, född 1717 i Söregärde,
Ryssby fs, Möre hd (Sm), död 1753 30/10 i ?Horsö,
Kläckeberga fs (Sm).
Källor: SvA II:2 (1982), s 52; CFSÄ, s 15.

ffmfmf
74 Olof Fredrik Rudbeck, född 1723 i Uppsala (Up), död 1800
i Stockholm. Överjägmästare.
Överjägmästare i Västernorrland.
Källor: CFSÄ, s 19.
Gift 1750 med

ffmfmm
75 Eva Barbro Ström, född 1730 i Söderfors' bruk,
Söderfors' fs (Up), död 1777 i Hedesunda fs (Gä).
Källor: CFSÄ, s 19; ShF 1991:2, s 13.

ffmmmf
78 Karl Magnus Hellenstierna, född 1730, död 1808. Kaptenlöjtnant.
Gift med

ffmmmm
79 Eleonora Katarina Bexell, född 1747, död 1804.

fmffff
80 Andreas Petri Thomaeus, född 1704 18/4 i Osby fs (Sk),
död 1777 1/4. Häradsprost o kyrkoherde.
Student i Lund 1719, fil mag 1728, adjunkt i filosofiska
fakulteten 1732, rektor i Kristianstad (Sk) s å, prästvigd 1742,
kyrkoherde i Ravlunda o Brösarp fs:ars (båda i LM) pastorat av
Lunds stift 1747 29/4, häradsprost 1755, teol dr vid jubelfesten i
Lund 1768. [EÄ, bd 1, s 9]
Gift 1732 15/11 i Kristianstad (Sk) med

fmfffm
81 Maria Sofia Dunckler, född 1713 1/7 i Kristianstad (Sk),
död 1778 19/12.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmffmf
82 Kristian Tham. Superkargör.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.
Gift med

fmffmm
83 Sigrid Katarina Tham.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmmmmf
94 Anders Eriksson Berg, född 1756, död 1831.
Källor: ShF 2000:4, s 23.

*** Generation VII ***

fffffff
128 Per Hansson, född 1670, död 1741. Rusthållare i Herseberga,
Skärkind fs (Ög).
Källor: von Sydow, Johan: Christian Fredrik von Sydows ättlingar
(Göteborg 1996), s 45.

ffmffff
144 David Sidow, född 1661/62, död 1734 ../9 i Helsingör (DK).
Saltbruksidkare i Ryssby fs, Möre hd (Sm).
Handlande i Berlin (D); amtman; saltbruksidkare i Ryssby fs, Möre
hd (Sm).
Källor: CFSÄ, s 7; SvA II:2 (1985), s 54.
Gift med

ffmfffm
145 Anna Maria Burckhard, död 1731 i Ryssby fs, Möre hd (Sm).
Källor: SvA II:2 (1985), s 54.

ffmffmf
146 Sven Olofsson Wahlsten, död 1743/44. Mantalskommissarie
i Söregärde No 5, Ryssby fs, Möre hd (Sm).
Källor: SvA II:2 (1985), s 54.
Gift 1712 med

ffmffmm
147 Maria Gudmundsdotter Berg, född i Kalmar (Sm).
Källor: SvA II:2 (1985), s 54.

ffmfmff
148 Olof den yngre Rudbeck, född 1660 15/3 i Uppsala (Up),
död 1740 23/3 i Uppsala (Up). Arkiater, med dr o professor
i Uppsala (Up).
Källor: ShF 1991:2, s 13; SöP No 131 (1999), s 788; EÄ VI, s 573.
Gift 1721 med

ffmfmfm
149 Charlotta Rotenburg, född 1691, död 1761.
Källor: ShF 1991:2, s 13.

ffmmmff
156 Sven Gabriel Hellenstierna, född 1697, död 1767. Fänrik.
Gift med

ffmmmfm
157 Ingrid Margareta Stråle af Ekna, född 1692, död 1759.

fmfffff
160 Petrus Thomaeus, född 1666 30/8 i Osby fs (Sk), död 1721 29/7.
Prost.
Student i Lund 1684, kyrkoherde i Osby o Loshult (båda LM)
efter sin bror Andreas 1691 12/7, prost i Göinge hd 1711 15/3,
riksdagsman 1714 o 1720, död på hemresan från riksdagen. [EÄ, bd
1, s 9]
Gift 1693 med

fmffffm
161 Katarina Möllenstedt.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmfffmf
162 Göran Dunckler. Råd- o handelsman i Kristianstad (Sk).
Källor: EÄ, bd 1, s 9.
Gift med

fmfffmm
163 Margareta Sofia Cronman. Adlig?.
Enligt EÄ härstammade hon från adliga ätten Cronman i Livland.
[EÄ, bd 1, s 9]

fmffmmm
167 Elsa Sigrid Adlerstierna.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmmmmff
188 Erik Andersson Berg, född 1730, död 1805. Rådman o handlande
i Söderhamn (Hä).
Källor: ShF 2000:4, s 23.

*** Generation VIII ***

ffmffmff
292 Olof Stensson, död 1731. Tunnbindareålderman i Söregärde,
Ryssby fs, Möre hd (Sm). Rusthållare.
Källor: SvA II:2 (1985), s 57.

ffmfmfff
296 Olof den äldre Rudbeck, No 872, född 1630 11/12 i Västerås (Vm),
död 1702 17/9 i Uppsala (Up). Commissarius. Professor o rektor.
Källor: SöP No 131 (1999), s 788; EÄ VI, s 586.
Gift med

ffmfmffm
297 Vendela Lohrman, född 1637 i Uppsala (Up), död (begravd 1711 8/7)
i Uppsala (Up).
Källor: SöP No 131 (1999), s 788; EÄ VI, s 586.

ffmfmfmf
298 Karl Fredrik Rotenburg, född 1648, död 1697. Jägmästare.
Källor: ShF 1991:2, s 13.
Gift med

ffmfmfmm
299 Kristina Rudbeckia, född 1652, död 1706.
Källor: ShF 1991:2, s 13.

ffmmmfmf
314 Magnus Stråle af Ekna, född 1656, död 1732. Korpral.
Gift med

ffmmmfmm
315 Katarina Zelow, död 1720.

fmffffff
320 Tomas Andersson Helsingburgensis, född 1626 12/4
i Helsingborg (Sk), död 1692 9/8. Kyrkoherde
i Osby o Loshults fs:ar (Sk).
Student i Lund 1640, prästvigd till komminister i Osby o
Loshult fs (båda i LM) i Lunds stift 1654 17/5, kyrkoherde därst
1660, avträdde pastoratet till sin son Andreas. [EÄ, bd 1, s 9]
Gift 1659 med

fmfffffm
321 Karena Hansdotter Winslöw, född 1640, död 1702 2/12.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

fmffffmf
322 David Arendsön Mölensted. Prost o kyrkoherde.
Prost o kyrkoherde i Mjällby o Tjörnarp fs:ars (M i K-län o T i
LM-län) pastorat av Lunds stift. [EÄ, bd 1, s 9]
Gift med

fmffffmm
323 Elsa Olofsdotter.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

*** Generation IX ***

ffmfmffff
592 Johannes Johannis Rudbeckius, född 1581 i Almby fs, död 1646
i Västerås (Vm). Biskop i Västerås' stift.
Professor o rektor vid universitetet i Uppsala; HM Konungens
hovpredikant; biskop i Västerås' stift.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.
Gift 1620 med

ffmfmfffm
593 Magdalena (Malin) Hising, född 1602 i Arboga (Vm), död 1649
i Västerås (Vm).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.

ffmfmfmmf
598 Nicolaus Johannis Rudbeckius, född 1622, död 1676. Biskop
i Västerås (Vm).
Källor: ShF 1991:2, s 13.
Gift 1644 med

ffmfmfmmm
599 Katarina Nenzelia, död 1662.
Källor: ShF 1991:2, s 12.

ffmmmfmff
628 Magnus Stråle af Ekna, No 87, född 1617, död 1674. Löjtnant.
Källor: EÄ VII, s 745.

fmfffffff
640 Anders Hansson, född i Skottland. Murmästare i Helsingborg (Sk).
Murmästare i Helsingborg (Sk), enligt traditionen tillhörig en
gammal skotsk adlig familj. [Sveriges ridderskap o adels kalender
1998, s 9]

fmfffffmf
642 Hans Hansson Winslöw. Prost o kyrkoherde
i Osby o Loshult sn:ar (Sk).
Källor: EÄ, bd 1, s 9.
Gift med

fmfffffmm
643 Anna Clausdotter.
Källor: EÄ, bd 1, s 9.

*** Generation X ***

ffmfmfffff
1184 Johan Pedersson Rudbeck, född 1550 i Vedsteds fs (DK), död 1603
i Örebro (Nä). Stadsskrivare i Örebro (Nä).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.
Gift 1579 med

ffmfmffffm
1185 Kristina Persdotter Bose, född 1557 i Almby fs, död 1620
i Västerås (Vm).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.

ffmfmfffmf
1186 Carolus Olai Hising, född 1572 i Gävle (Gä), död 1642
i Fellingsbro fs (Vm). Kyrkoherde o prost i Fellingsbro fs (Vm).
Rektor i Arboga (Vm); sedan kyrkoherde o prost i Fellingsbro fs
(Vm).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.
Gift 1598 med

ffmfmfffmm
1187 Cecilia Hintze, född 1579, död 1662 i Fellingsbro fs (Vm).
Gift trol 1598 med Carolus Olai Hising.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.

ffmfmfmmff
1196 Johannes Johannis Rudbeckius = 592

ffmfmfmmfm
1197 Magdalena (Malin) Hising = 593

ffmfmfmmmf
1198 Segericus Segerici Nenzelius, född 1600 i Gudmundrå fs (Ån),
död 1638 i St Tuna fs (Dlr). Kyrkoherde o kontraktsprost
i St Tuna fs (Dlr).
Hovpredikant hos änkedrottning Maria Eleonora; kyrkoherde o
kontraktsprost i St Tuna fs (Dlr); riksdagsman 1635 o 1638.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.
Gift med

ffmfmfmmmm
1199 Margareta Hansdotter Norea, död 1688ca i St Tuna fs (Dlr).
Gift senast 1629 med Segericus Segerici Nenzelius.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 78.

ffmmmfmfff
1256 Olof Stråle (af Ekna), död 1648. Vice hovrättspresident i Ekna,
Tjureda fs (Sm).
Student i Rostock, Tyskland 1587, i Greifswald, Tyskland s å o i
Wittenberg, Tyskland 1593, häradshövding i Uppvidinge hd 1598,
inspektor på Kronobergs slott o över dess län 1599-1601, legat
till Prag, Tjeckien o Wien, Österrike 1600, ståthållare i Tartu,
Estland 1601, legat till Holland o Frankrike 1610, ståthållare på
Älvsborgs slott o över dess län 1611 6/10. Han kapitulerade efter
19 dagars våldsam strid, under vilken han träffades av en
kanonkula, till de danska styrkorna 1612 24/5. Efter krigsslutet
ställdes han inför krigsrätt p g a denna kapitulation, men fallet
avskrevs, o han utnämndes till vice president i Svea hovrätt 1614
16/2. När Älvsborgs slott hade överlämnats till de svenska
styrkorna 1619, togs han till domstol igen, den här gången till
Svea hovrätt, varifrån han hade tagit avsked. Domstolen
förstärktes med flera medlemmar av konungens råd. För sin
kapitulation dömdes han till avrättning 21/6, men gavs nåd av
konungen, mot att han betalade 4000 riksdaler till katedralerna i
Västerås (Vm) o Uppsala (Up). Han fängslades i Stockholm o
Västerås (Vm), men frisläpptes från fängelset 1621. Nämnd 1642 som
gammal o fattig, ägde Ekna, Tjureda fs (Sm). För senare
generationer är han mest känd som en hård man, en bondeplågare.
[24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm 1996),
s 98]
Gift 1615 med

ffmmmfmffm
1257 Märta Stolpe, död 1671/74.
Död före 1674 12/2. Gift c:a 1615 med Olof Stråle (af Ekna). [24
Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm 1996), s
98]

*** Generation XI ***

ffmfmffffff
2368 Peder Hansen. Bosatt i Rudbeck, Vedsted sn, Danmark.
Nämnd 1547-1576. [SvA IV:2 (1995), s 79]
Gift med

ffmfmfffffm
2369 Kristin Jörgensdatter.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.

ffmfmffffmf
2370 Per Larsson. Bonde i Eskog, Almby fs (Nä).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.

ffmfmfffmff
2372 Olof Hising, död 1596. Fogde.
Fogde i Gästrikland, sedan i Ulvsunds (Kungsörs) län. [SvA IV:2
(1995), s 79]
Gift med

ffmfmfffmfm
2373 Malin Halvardsdotter.
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.

ffmfmfffmmf
2374 Mats Hintze. Myntmästare i Västerås (Vm).
Levde 1573. [SvA IV:2 (1995), s 79]

ffmfmfmmfff
2392 Johan Pedersson Rudbeck = 1184

ffmfmfmmffm
2393 Kristina Persdotter Bose = 1185

ffmfmfmmfmf
2394 Carolus Olai Hising = 1186

ffmfmfmmfmm
2395 Cecilia Hintze = 1187

ffmfmfmmmff
2396 Seger Persson. Bonde i Nensjö, Gudmundrå fs (Ån).
Nämnd 1604-1643. [ShF 1991:2, s 13]
Gift med

ffmfmfmmmfm
2397 Märta Persdotter.
Källor: ShF 1991:2, s 13.

ffmfmfmmmmf
2398 Johannes Laurentii, död 1609. Kyrkoherde o riksdagsman
i Nora fs (Ån).
Död c:a 1609. Riksdagsman 1595. [SvA IV:2 (1995), s 79]
Gift med

ffmfmfmmmmm
2399 Karin Olofsdotter, död 1646 i Resele fs (Ån).
Källor: SvA IV:2 (1995), s 79.

ffmmmfmffff
2512 Anders Svensson, adlad Stråle (af E), död 1604 29/8. Fogde i Ekna,
Tjureda fs (Sm). Adlad.
Fogde i Möre hd 1565-1571, på Kalmar slott, Kalmar (Sm) 1572 o igen
i Möre 1573-1575, adlad 1574 26/11, fogde i Kalmar län 1576-1577,
på Kronoberg 1595-1596 o 1602-1604. Togs som fånge till Polen av
konung Sigismund 1598 ../8 men återvände hem o underskrev
dödsdomen över riksråden, i Linköping (Ög) 1600, ägde Ekna, Tjureda
fs (Sm). [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 99]
Gift med

ffmmmfmfffm
2513 Anna Olofsdotter.
Levde 1618. Gift före 1575 24/7 med Anders Svensson, adlad Stråle
(af Ekna). [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 99]

ffmmmfmffmf
2514 Magnus Stolpe, död 1605. Häradshövding i Simmarydsnäs,
Jälluntofta sn.
Son till Klemens Stolpe, okänt i vilket av hans båda giften.
Häradshövding i Östbo hd 1605. [24 Famous Swedish Americans and
their Ancestors (Stockholm 1996), s 99]
Gift med

ffmmmfmffmm
2515 Estrid Jönsdotter (Rosenbielke), död 1618.
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 99.

*** Generation XII ***

ffmfmfffffff
4736 Jons (Johannes) Lorentzen. Bonde i Hoptrup, Nordschleswig, Tyskl.

Källor: Södertälje-Probanden nr 131 (1999), s 788.

ffmfmfmmffff
4784 Peder Hansen = 2368

ffmfmfmmfffm
4785 Kristin Jörgensdatter = 2369

ffmfmfmmffmf
4786 Per Larsson = 2370

ffmfmfmmfmff
4788 Olof Hising = 2372

ffmfmfmmfmfm
4789 Malin Halvardsdotter = 2373

ffmfmfmmfmmf
4790 Mats Hintze = 2374

ffmfmfmmmfff
4792 Per Olofsson, född 1530. Bonde i Nensjö, Gudmundrå fs (Ån).

Född c:a 1530, nämnd 1557-1602. [ShF 1991:2, s 13]

ffmmmfmfffmf
5026 Olof Hvit. Bosatt i Kråkenäs, Gårdsby fs (Sm).
Död före 1550. [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 100]
Gift med

ffmmmfmfffmm
5027 Iliana Håkansdotter (Båt av Billa).
Död före 1575. [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 100]

ffmmmfmffmff
5028 Klemens Stolpe. Fogde i Yttersjöholm, Långaryd fs (Sm).
Fogde i Västbo hd 1576-1577 o på Kalmar (Sm) 1578-1580, nämnd
1562-1590. [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 100]

ffmmmfmffmmf
5030 Jöns Arvidsson (Rosenbielke), död 1596/1600. Ståthållare.
Page vid konung Gustav I:s hov 1552, fogde i Konga o Kinnevald
1560-1564, även på Kronoberg 1563, fogde på Jönköping (Sm) 1565 o i
Tveta hd 1565-1569, i Kronobergs län 1574-1577 o 1585-1586,
ståthållare på Kronoberg 1580 10/4. [24 Famous Swedish Americans
and their Ancestors (Stockholm 1996), s 100]
Gift med

ffmmmfmffmmm
5031 Karin Isaksdotter (Halvhjort av Älmtaryd).
Gift före 1553 28/3 med Jöns Arvidsson (Rosenbielke). [24 Famous
Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm 1996), s 100]

*** Generation XIII ***

ffmfmfmmfffff
9568 Jons (Johannes) Lorentzen = 4736

ffmfmfmmmffff
9584 Olof Nilsson, född 1500 ca. Bonde i Nensjö, Gudmundrå fs (Ån).
Nämnd 1546-1568; nämndeman.
Källor: ShF 1991:2, s 12; SvA I:9 (1984), s 410.
Gift med

ffmfmfmmmfffm
9585 Ingrid.
Källor: ShF 1991:2, s 12.

ffmmmfmfffmmf
10054 Håkan Matsson (Båt av Billa). Bosatt i Billa, Hemmesjö fs (Sm).

Nämnd 1533, död troligen senast 1535. [SvA IV:7 (1998), s 333]
Gift med

ffmmmfmfffmmm
10055 Ingrid Nilsdotter (Halvhjort av Älmtaryd).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 101.

ffmmmfmffmfff
10056 Klemens Svensson. Guldsmed i Halmstad (Ha).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 101.
Gift med

ffmmmfmffmffm
10057 Margareta Nilsdotter (Stolpe).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 101.

ffmmmfmffmmff
10060 Arvid Elofsson. Väpnare i Lästad, Blädinge fs (Sm).
Nämnd 1526-1530. [24 Famous Swedish Americans and their Ancestors
(Stockholm 1996), s 101]
Gift med

ffmmmfmffmmfm
10061 Anna Bengtsdotter (Ginbalk av Grisatorp).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 101.

ffmmmfmffmmmf
10062 Isak Birgersson (Halvhjort av Älmtaryd). Bosatt i Älmtaryd,
Agunnaryds fs (Sm).
Nämnd 1533-1550; ägde Älmtaryd i Agunnaryds fs (Sm).
Källor: SvA nr 82; EÄ VII, s 722.
Gift med

ffmmmfmffmmmm
10063 Estrid Pedersdotter (Stierna, No 77).
Källor: SvA nr 82; EÄ VII, s 722.

*** Generation XIV ***

ffmmmfmfffmmmf
20110 Nils Jönsson (Halvhjort av Älmtaryd).
Källor: FSA, s 103.
Gift med

ffmmmfmfffmmmm
20111 Iliana Månsdotter (Grisatorpsätten).
Källor: FSA, s 103.

ffmmmfmffmffmf
20114 Nils Stolpe.
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 103.
Gift med

ffmmmfmffmffmm
20115 Gunhild Jönsdotter (Skytte).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 103.

ffmmmfmffmmfmf
20122 Bengt Offesson (Ginbalk av Grisatorp).
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 103.
Gift med

ffmmmfmffmmfmm
20123 Elin Jönsdotter.
Källor: 24 Famous Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm
1996), s 103.

ffmmmfmffmmmff
20124 Birger Nilsson (Halvhjort av Älmtaryd). Bosatt i Älmtaryd,
Agunnaryds fs (Sm).
Källor: FSA, s 103.

ffmmmfmffmmmmf
20126 Peder Månsson (Stierna, No 77).
Källor: Ulla Brandt, Myggenäs.
Gift med

ffmmmfmffmmmmm
20127 Estrid Arvidsdotter (Drake af Intorp).
Källor: Ulla Brandt, Myggenäs.

*** Generation XV ***

ffmmmfmffmmmfff
40248 Nils Jönsson (Halvhjort av Älmtaryd) = 20110

ffmmmfmffmmmffm
40249 Iliana Månsdotter (Grisatorpsätten) = 20111

ffmmmfmffmmmmff
40252 Måns Nilsson (Stierna, No 77), död 1463 tid.
Källor: EÄ.
Gift med

ffmmmfmffmmmmfm
40253 Karin Pedersdotter (Bagge af Berga).
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmmf
40254 Arvid Knutsson (Drake af Intorp, No 82), död 1497/98. Riksråd.
Riksråd; lagman i Tiohärad 1475-1497; häradshövding i Kind
1483-1491; ägde bl a Torpa i Länghems fs (Vg) o Intorp i Gällstads
fs (Vg).
Källor: SvA IV:7 (1998), s 334.
Gift 1477 med

ffmmmfmffmmmmmm
40255 Anna Gustavsdotter (Stenbock, äldre ätten), död 1477/1508.
Källor: SvA IV:7 (1998), s 334.

*** Generation XVI ***

ffmmmfmffmmmmfff
80504 Nils Gregersson (Stierna). Häradshövding i Västra hd.
Nämnd 1426-1431. [EÄ]

ffmmmfmffmmmmfmf
80506 Peder Nilsson (Bagge af Berga). Väpnare.
Nämnd 1399-1463. [EÄ]

ffmmmfmffmmmmmff
80508 Knut Arvidsson (Drake af Intorp, No 82), död 1459.
Väpnare o häradshövding.
Häradshövding i Kinds hd. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmfm
80509 Kristina Gunnarsdotter.
Död tidigast 1459. [EÄ]

ffmmmfmffmmmmmmf
80510 Gustav Olsson (Stenbock, äldre ätten), död 1492. Riksråd.
Nämnd 1441. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmm
80511 NN Bengtsdotter (Vinstorpaätten).
Källor: 24 Swedish Americans and their Ancestors (Stockholm 1996),
s 102.

*** Generation XVII ***

ffmmmfmffmmmmfmff
161012 Nils Jönsson (Bagge af Berga), död 1390/91.
Nämnd 1377. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmfmfm
161013 Katarina Petersdotter.
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmmfff
161016 Arvid Jönsson (Drake af Intorp, No 82), född 1376. Väpnare.
Född c:a 1376. Död senast 1438. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmffm
161017 Ingegärd Petersdotter.
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmmmff
161020 Olof Jönsson (Stenbock, äldre ätten), död 1455.
Son till Jösse Skytte (Stenbock, äldre ätten), troligen i hans
gifte med Kerstin Birgersdotter (Trolle). Innebränd, troligen
1455. Nämnd 1406. [ÄSF]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmfm
161021 Sestrid Knutsdotter.
Död senast 1441. [ÄSF]

ffmmmfmffmmmmmmmf
161022 Bengt Uddsson (Vinstorpaätten), död 1436/37 i Västergötland.
Häradshövding i (Nya) Vinsarp, Dalum fs (Vg).
Nämnd 1407, levde ännu 1436 25/10, men blev ihjälslagen i
Västergötland under Erik Pukes (Rossviksätten) uppror vintern
1436-1437. Var häradshövding i Redvägs hd i Västergötland 1412 o
ännu 1424 25/10 samt synes ha blivit riksråd 1435. Hans sätesgård
var (Nya) Vinsarp (förut Tummatorp) i Dalum fs (Vg), som han bytt
till sig. Ägde gods bl a i Värend o Tveta hd i Småland, i
Frökinds, Redvägs o Vartofta, Viste o Ås hd i Västergötland, i
Sundals hd i Dalsland, i Selebo hd i Södermanland samt i Skåne.
Sigill: 1) en lilja, 2) Vinstorpaättens. [ÄSF I:1, s 104 o I:3, s
276]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmm
161023 Kristina Staffansdotter (Ulv), död 1460/61.
Gift möjligen redan 1407, under alla omständigheter före 1418
21/2, med Bengt Uddsson (Vinstorpaätten). [ÄSF I:1, s 104 o I:3, s
276]

*** Generation XVIII ***

ffmmmfmffmmmmfmfff
322024 Jöns Asbjörnsson (Bagge af Berga). Väpnare.
Nämnd 1368-1417. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmfmffm
322025 Kristina Magnusdotter.
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmfmfmf
322026 Peter Hemmingsson (två stjärn snt över skölden).
Källor: EÄ.
Gift med

ffmmmfmffmmmmfmfmm
322027 Sigrid Magnusdotter (kluven sköld).
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmmffff
322032 Jöns Bengtsson (sparre över stjärna), född 1340.
Häradshövding i Kinds hd.
Född c:a 1340, död tidigast 1412. [EÄ]

ffmmmfmffmmmmmffmf
322034 Peter Andersson (sexuddig stjärna). Väpnare i Möne,
Ulricehamn (Vg).
Källor: EÄ.

ffmmmfmffmmmmmmfff
322040 Jösse Skytte (Stenbock, äldre ätten).
Nämnd 1368-1391. [ÄSF]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmffm
322041 Kerstin Birgersdotter (Trolle).
Källor: ÄSF.

ffmmmfmffmmmmmmfmf
322042 Knut Erengisleson (barun). Riddare.
Källor: ÄSF.
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmfmm
322043 Bengta Matsdotter (stjärna).
Källor: ÄSF.

ffmmmfmffmmmmmmmff
322044 Udd Matsson (Vinstorpaätten). Bosatt i Vinsarp, Böne fs (Vg).

Nämnd 1369 29/6-1371. Hade Redvägs hd o staden Bogesund i
Västergötland i förläning 1371. Uppehöll sig på Vinsarp i Böne sn
(Vg), som han fått genom sitt gifte. Ägde jord i Kinds hd o
Redvägs hd i Västergötland. [ÄSF I:1, s 103-104]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmfm
322045 Ingrid Karlsdotter (bjälke).
Gift före 1366 6/7 med Udd Matsson (Vinstorpaätten). [ÄSF I:1, s
103-104]

ffmmmfmffmmmmmmmmf
322046 Staffan Ulfsson (Ulv), död 1390/93 i Västerås (Vm). Riksråd
i Lagnö, Aspö sn fs (Sö).
Tidigast nämnd 1357. Var häradshövding i Selebo hd i Södermanland
åtminstone 1365-1382 o konungens fogde i Uppsala (Up) 1366. Blev
mellan 1369 16/11 o 1370 1/1 riddare o möjligen redan 1370 eller
1371 o säkert senast 1375 riksråd, vilket han var ännu 1389. Hans
sätesgård var Lagnö i Aspö fs (Sö), o han hade landbohemman i Rönö,
Selebo, Åkers o Österrekarne hd i Södermanland o i Dals o Valkebo
hd i Östergötland. Senast nämnd i livet 1390 27/6. Dog i Västerås
(Vm) o begravdes 1393 19/3 i Vadstena kloster i Vadstena (Ög).
-Vapen: ulv. [ÄSF I:3, s 299]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmmm
322047 Iliana Åkedotter (båt), död 1423/24.
Död mellan 1423 16/3 o 1424 5/8. Ägde jord i Björkekinds o
Memmings hd i Östergötland, Österrekarne hd i Södermanland samt
Göinge o Herrestads hd i Skåne. [ÄSF I:3, s 299-300]

*** Generation XIX ***

ffmmmfmffmmmmfmffff
644048 Asbjörn Nockesson (Bagge af Berga).
Nämnd 1344. [EÄ]
Gift med

ffmmmfmffmmmmfmfffm
644049 NN Lindormsdotter (sparre över ett blad).
Gift före 1344 med Asbjörn Nockesson (Bagge af Berga). [EÄ]

ffmmmfmffmmmmmmmfff
644088 Mats Uddsson.
Källor: ÄSF I:1, s 102.
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmffm
644089 Ingeborg Knutsdotter (Knut Abjörnssons ätt).
Källor: ÄSF I:1, s 102.

ffmmmfmffmmmmmmmfmf
644090 Karl Ingemundsson (bjälke).
Källor: ÄSF I:1, s 103.
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmfmm
644091 NN Siggedotter (Djäkn).
Källor: ÄSF I:1, s 103.

ffmmmfmffmmmmmmmmff
644092 Ulf Philippusson (Ulv). Ståthållare i Vinäs, Gammalkil fs (Ög).

Nämnd 1319, d tidigast 1350. Blev riddare 1333 mellan 7/1 o 29/7 o
var 1333 29/7 en av de båda ståthållarna i Skåne. Hans sätesgård
var Vinäs (nu Duseborg) i Gammalkil fs (Ög). Han ägde också
landbohemman i Valkebo o Göstrings hd i Östergötland, i Tjust i
Småland, i Siende hd i Västmanland o i Jönåkers hd i Södermanland.
[ÄSF I:3, s 299]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmmfm
644093 NN Staffansdotter (Staffanssönernas ätt).
Var d 1339 o efterlämnade jord i Algutsrums hd på Öland samt N
Möre o Uppvidinge hd i Småland. [ÄSF I:3, s 299]

ffmmmfmffmmmmmmmmmf
644094 Åke Ingvarsen (båt). Riddare o gälkare.
Källor: ÄSF I:3, s 300; SoH 1996:3, s 143.
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmmmm
644095 Anna Gerhardsdotter (Snakenborg), död 1414.
Känd 1376. [SoH 1996:3, s 143]

*** Generation XX ***

ffmmmfmffmmmmmmmffff
1288176 Odd Brudsson. Magister i Glottra, Runtuna fs (Sö).
Nämnd 1278-1296. Magister, förvärvade Glottra i Runtuna fs (Sö)
1296, ägde jord även i Östra hd i Småland, i Rönö hd i
Södermanland o i Sundbo o Örebro hd i Närke. [ÄSF I:1, s 102]

ffmmmfmffmmmmmmmffmf
1288178 Knut Abjörnsson, död 1331/39.
Nämnd 1312-1331, d före 1339 28/10. Skrev sig till "Hallatorp" i
Västergötland o Gymninge i Närke. Utsågs 1320 av Elena Tunadotter
(Håkan Tunasons ätt) till hennes testamentsexekutorer. Kallade
1331 kaniken, sedermera biskopen i Skara (Vg) Sigge Jonsson
(lilja) sin blodsfrände. Ägde jord i Ås hd i Västergötland, i Aska
hd i Östergötland samt i Rönö hd i Södermanland. Sigill:
Vinstorpaättens. [ÄSF I:1, s 102]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmffmm
1288179 Margareta.
Levde 1339, då hon mot gods i Ekeby i Ekeby fs (Nä) bytte till sig
en gård Floby i Floby fs (Vg). [ÄSF I:1, s 102]

ffmmmfmffmmmmmmmfmmf
1288182 Sigge Djäkn. Häradshövding.
Död tidigast 1349. Häradshövding i Frökinds hd i Västergötland.
[SvA II:10 (1989), s 481; ÄSF I:1, s 95 o 103]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmfmmm
1288183 Margareta Tomasdotter (Grip), död 1334/42.
Gift senast 1334 med Sigge Djäkn. [SvA II:10 (1989), s 481; ÄSF
I:1, s 95 o 103]

ffmmmfmffmmmmmmmmfff
1288184 Philippus Ulfsson (Ulv). Riksråd i "Langanaes" (Långnäs?),
Kettilstad fs (Ög).
Son till Ulf Karlsson (Ulv) o möjligen NN Karlsdotter (Lejonbalk).
Nämnd 1296-1333. Blev 1296/1303 riddare -alltså dubbad antingen
vid konung Birgers bröllop 1298 eller vid dennes kröning 1302- o
senast 1305 riksråd, vilket han var ännu 1322 o sannolikt ännu
1333. Uppges ha bott i "Langanaes", som identifierats med Långnäs
i Kettilstad fs (Ög). Hade landbohemman i Bobergs, Göstrings,
Lysings o Memmings hd i Östergötland, N Vedbo o Sevede hd i
Småland, Norunda o Rasbo hd samt Åkers skeppslag i Uppland, Öknebo
hd i Södermanland samt på Själland i Danmark. -Vapen: 3 bjälkvis
ställda o stolpvis ordnade pilspetsar (möjligen felritning av
samma vapen som faderns enligt K H Karlsson i HT 1885, s 169) o
ulv. [ÄSF I:3, s 298]
Gift med

ffmmmfmffmmmmmmmmffm
1288185 NN ?Karlsdotter (?2 korslagda stavliljor).
Dotter eller åtminstone nära släkting till Karl Gustavsson (2
korslagda stavliljor). [ÄSF I:3, s 298]

ffmmmfmffmmmmmmmmfmf
1288186 Staffan Röriksson (Staffanssönernas ätt).
Riddare, riksråd o lagman.
Riddare, riksråd o lagman i Södermanland. [ÄSF I:3, s 299]

ffmmmfmffmmmmmmmmmmf
1288190 Gerhard Schnakenburg. Bosatt i Mecklenburg, Tyskland.
Känd 1333-1336. [SoH 1996:3, s 143]

2001-04-03, 12:43
Svar #5

Lars Öhman

Jag tror att det föreligger ett missförstånd beträffande Raoul Wallenbergs judiska påbrå. Eftersom judendomen (alltså religionen) vanligtvis ärvs på mödernet så var hans mor säkerligen troende judinna. Eftersom hon var född Wising så har man kanske på sina håll trott att även övriga medlemmar i släkten Wising har varit judisk, vilket alltså inte är fallet. En fråga i sammanhanget blir då, var Raoul Wallenberg själv troende jude?

2004-05-02, 17:45
Svar #6

Marianne Henriksson Giusti

Finns det någon som vet USA emmigranterna i släktled till Raol Wallenberg.
Jag hjälper en person här i USA.
Vänliga Hälsningar
Marianne Henriksson Giusti
hercplt@earthlink.net

2004-05-02, 20:37
Svar #7

Elsie V. Martin

Hej Marianne,
Din fråga är precis lagom för besöket av Nina Lagergren som är med på Amerikansk-Svenska Institutet mellan 15-17:00 i Minneapolis den 4. Mai.  Jag vet inte om jag kommer tidigt ifrån jobbet för att prata med henne, men vi får se.  
Senare på kvällen är hon med på Temple Israel för att göra en föredrag om Raoul Wallenbergs liv. Frågor kann ställas till Amerikansk-Svenska Institutet 612-871-4907.
Elsie Ekström Martin
Förra medlem i styrelsen av Amerikansk-Svenska Institutet och livtid's medlem
Medlem i Blekingesläktforskarsförening

2004-05-03, 15:34
Svar #8

Utloggad John Winblad von Walter

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 250
 • Senast inloggad: 2015-12-01, 22:05
  • Visa profil
Hej Marianne!
 
I boken Petrus Steuchius samlade ättlingar (1997), av Ulla-Britt Wallgren, kan du hitta många om Raoul Wallenbergs avlägsna släktingar runt världen via den Steuchius släktgren, även en stor del avlägsna släktingar i Amerika.  
 
Mvh,
 
John Winblad von Walter, Carver, Minnesota, USA

2004-06-20, 11:35
Svar #9

Utloggad Jonas Arnell-Szurkos

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 19
 • Senast inloggad: 2022-01-22, 23:21
  • Visa profil
  • arnell.cc
Hej!
 
På det långa inlägget ovan anges att personer fått 8 st resp 12 st medaljer, Illis Quorum.... Det är fel! Medaljer ges i Sverige aldrig flera gånger till samma person, med ett undantag (FMintBM).  
 
Siffrorna syftar alltså inte på antal utan på storleken på medaljen, enligt en svensk 1700-talsskala: 8:e storleken är 33 mm i diameter (numera ofta 31 mm) och 12:e storleken är 43 mmm.
Information not shared
is lost

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna