Forum > Kryssebodasläkten (Algutsboda)

Kryssebodasläkten (Algutsboda)

(1/8) > >>

Niclas Rosenbalck:
Nej Göran, jag förstår ditt resonemang men släktskapet du påvisar är inte belagt (det grundar sig ju enbart på din gissning utan stöd att Tore i Rasslebygd hustru skulle varit gift med en Nils och via detta hypotetiska äktenskap då mor till Jon Nilsson i Rasslebygd). Om det ändå vore så att Jon och Gertrud var släkt såsom du anger skulle det innebära att kontrahenterna fick gifta sig! Något förbud att ingå äktenskap mellan besläktade personer i sjätte och femte led fanns inte 1637.   Släktskapet är alltså betydligt närmre i tid än ifrån frälsemannen Nils Jönssons [Halvhjort av Elmtaryd] på 1400-talet.  
Herr Hemming Teodori var son till Tor i Bodaskog - som är son eller svärson till länsmannen Jöns Hemmingsson. Hemming Teodoris hustru är dotter till häradsskrivaren Marcus Lucasson i Transjö, Ekeberga sn och hans hustru Märit (Märta) Johansdotter, en dotter till kyrkoherde Johannes Gudmundi i Dädesjö - och således är herr Hemmings svärmor syster till Ingeborg Johansdotter i Krysseboda (g.1)m. länsman Gudmund Johansson , 2)m. ryttaren Sone Persson i Grimmansmåla, Algustboda sn).  
Liss-Eric Björkmans artikel i Släkt och Hävd 1985:3-4 - Några smålandsprästers släktband kan alltså kompletteras och korrigeras en hel del. Han påstår ju även att det ska ha funnits ytterligare en dotter till kh Johannes Gudmundi vid namn Elin (g.m. Andreas Schatelovius i Stenbrohult), men detta är felaktigt - hon var dotter till komministern i Algutsboda o senare kyrkoherden i Dädesjö Nils Haquini. Jag har märkligt nog hitta alla dessa grenar som mina förfäder!

Göran Johansson:
Hej igen Niclas
 
Det eventuella släktskapet mellan Jon och Tore är inte belagt. Brukandet av Rasslebygd kan inte förutsättas ha följt en släkt. Troligen är det omöjligt att klarlägga eftersom det handlar om tidigt 1600-tal. Men det vore roligt att veta!
 
För min del har jag fem olika skilda anlinjer på fädernet (en via den dotter till Johannes Simonis som var gift med Sven i Bromboda, en av undertecknarna på dokumentet ovan) och två på mödernet som var för sig leder till Jöns Stensson [Halvhjort]. Intressant men också tråkigt på grund av alla de anförluster som detta föranleder. Kryssebo kan nog nästan med rätta anses vara alla sydsmålänningar stamort. Det som roar mig mest i min egen släkt är ändå sambanden Fridlevstad/Vissefjärda/Algutsboda före och efter freden i Roskilde.

Göran Johansson:


 
Vem var barberaren i Duvemåla. De övriga i denna, för min ana Lars Andersson fffmmfmmf i Krysseboda misslyckade, äktenskapshandel är väl kända för de flesta källa: skrivelse fråm kh Erasmus Swebilius i Vissefjärda till prosten i Madesjö 1678-11-22, Kalmar domkapitel.

Göran Johansson:
Rättelse: Lars Andersson kom från Stolpabäck och inte Krysseboda! Han inflyttade till Vissefjärda från Flaken i Långasjö och faderns namn var Anders Åslesson.

Göran Johansson:
Rättelse 2: Det var fadern som inflyttade från Flaken i Långasjö. Dennes far i sin tur lär ha burit namnet Åke Kraas. Känner någon till den sistnämnde och dennes son?

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion