ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Bure Pedersson Sven f, omkr 1475 kyrkoherde Säbrå  (läst 716 gånger)

2005-06-03, 20:37
läst 716 gånger

larserik@uio.satnet.net

Hej igen!
Jag sitter här och fnittrar lite för mig själv. Den 31 maj ställde jag den kanske dumma eller för någon förolämpande frågan om hur pass tillförlitliga  man kan anse de informationer som finns om Bure-ätten och släkten Stenklyft (här i Anbytarforum och på andra ställen). Jag fick inget direkt svar av någon på den frågan, men däremot kom en lång och rolig diskussion om min (förmodade?) mm mm ff ff f, Jakob Christofferson Stenklyft (f. 1620?). Död??? Eller han kanske fortfarande går i andra klass (hihi)?
Tack alla bidragsgivare - jag menar det på allvar. Intressant läsning, fast jag kan inte precis påstå att jag blivit säkrare på någonting i detta ämne.
MV hälsningar
Lars

2005-06-06, 13:26
Svar #1

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Hej igen här har jag hämtat lite om den linje du efterfrågar Lars om den räknas som Bure Släkt.
I anbytarforum såg jag en artikel av Urban Sikesborg som bekräfta vad jag länge trott, en del har kommit med starka påstående att denna släkt linje var på hittad av Engelbert Larsson Bures Barn,men nu kommer Urban fram och säger att denna linje mycket väl kan räknas som en Bure släktlinje omman läser nedan. på vissa Johan Bure har kallat Bure kommer jag i fortsättningen också att kalla Bure  tex .Anders, Fale, Swen.en liten grupp var i Uppsala och såg Släkttavlan av Bureus  som börja med Herse från Selånger sen Fale Hin Unge ,Härse Falesson ,Sen Oloff Härsesson ,AndersOlofsson Bure,och brodern Fale Olofsson Bure precis som nedan.
 
 
I min artikel i Släktforskarnas årsbok 1996 har jag behandlat brodern Engelbertus Laurentii härkomst under kapitlet Obestyrka sidolinjer av Bureätten. Vad jag har gjort är att redovisa och analysera de uppgifter som Johan Bure lämnar om familjen och bedömt källäget som otillräckligt för att kunna säga att kopplingen till Bureätten inte är historiskt hållbar. Men jag anför också flera argument för att det verkligen fanns någon form av släktförbindelse mellan herr Engelbrekts och Johan Bures familjer.  
 
I en av de tre avskrifterna av Johan Bures släktbok (signum X36, folio 136v, Uppsala universitetsbibliotek) ser uppställningen om herr Engelbrekts och brodern Hans' familj ut så här:  
 
1. Fale hin unge i Byrestad  
______I______  
2. Härse Faleson  
______I______  
3. Oloff Härsseson, som besatt sin faders gård Bure, men Fale hans Broder fick sins faders fäbodar, och bygde der, och kallade thet Falamark, ther nu boo Sexton grannar, som alle af honom komne äro, och intet finnes i thenna booken. Thenne Olof kalla de gamble Oluf. Han upbygde Bura kloster på en hollma uti Bura åminne.  
______I__________________________________________  
4. Fale Olofson Bure [Bror:] Anders Olofson Bure. (vid. pag. Seq. Lit. A.) [Jag redovisar inte Anders Olofssons släktingar här.]  
______I__________________  
5. Peder Faleson [Bror:] Swen Bure  
______I______  
6. Swen Pederson, stod uti ett collectaneo som  
Andr. Bure har skrifwit.  
______I_____________________________________  
7. H. Lars i Säberåd [Bror] Jon Swenson (horum relator) en höfwitsman  
______I____________________________________________________  
8. 2. H. Ingebrecht i Säberåd, sedan i Siäla i Ångermanland (vid. infra)  
[Bror:] 4. Hans i Säberåd och Hernösand  
[Bror:] 3. Peder Larson  
[Bror:] 1. Swen Larson  
 
Från kyrkoherden Hans (Johannes Laurentii) i Säbrå härstammar sedan ”Stormor i Dalom”. Johan Bure själv var sonsons dotterdotterson till Anders Olofsson. Av denna släkttavla framgår alltså att släktskapen ska ha varit mycket avlägsen.  
 
Den enda uppgiftslämnare som anges är Jon Svensson (”horum relator” = ungefär: ”förtäljde om dessa”), som vid tiden för 1600 måste ha varit vid mycket hög ålder; hans bror herr Lars hade redan flera barnbarnsbarn när Johan Bure och Jon Svensson träffades. Det kan tyckas öka trovärdigheten i genealogin, men kan också ses tvärtom - ålderdomen är inte alltid skonsam mot minnesförmågor och sinne. Inte heller alla äldre kan förväntas ha varit så intresserade av släkthistoria i sin ungdom att de kan ha haft mycket att bidra med på ålderns höst. Ett exempel på detta ger Johan Bure när han om en av sina kvinnliga släktingar, en vid det laget mogen kvinna med många barn, noterade ”wet intet”, trots att hennes mor varit en av Bures mer framträdande uppgiftslämnare om släkten [X36, folio 141v].  
 
Det som talar för släkttavlans trovärdighet är att uppgifterna är (som jag skriver i årsboken) ”korta, lakoniska och föga glamorösa” och att någon av herr Engelbrekts barn, som hade tillgång till släktkrönikan, valde att i stället förfalska en släkttavla för fadern eftersom Johan Bures genealogi var för simpel.  
 
Det som talar mot släkttavlan är att uppgifterna faktiskt är misstänkt få och att Jon Svensson faktiskt inte tycks ha haft någon större reda på släkten. Märklig är också att den enda uppgiften som finns om Jon Svenssons far, Sven Persson, att han stod i en samlingsbok av Anders Bure, sannolikt herr Engelbrekts son Anders. Ingen information lämnas om var han var bosatt, vad han arbetade med eller vem han var gift med. Det går därför inte vidare att särskilja Jon Svenssons uppgifter från Anders Bures - det är ju mycket möjligt att i hela härledningen tillbaka är hämtad från denna samlingsbok. Det är emellertid sällan särskilt givande att leka djävulens advokat. Johan Bure skulle väl till exempel knappast ha angett Jon Svensson som sagesman om denne inte hade haft något av värde att berätta om släktens äldre led.  
 
Utanför protokollet kan jag lugnt säga att jag tror mycket mer på att herr Engelbrekt och herr Hans verkligen var släkt med Johan Bure än på motsatsen. Bland annat deras upptagande av Burenamnet tyder på detta (även om den vitala punkten är att belägga om namnet anammades före eller efter Johan Bure skrivit sin släktbok; det har i sammanhanget stor betydelse för bedömningen). Att jag ändå för egen del valt att inte reservationslöst föra upp dem i släkttavlan är att Johan Bure medvetet eller omedvetet kan beläggas ha ”tillverkat” släktled eller personer för att få till släktskap, och att namnen Bure och Fale spelade en nyckelroll för honom. Bara det förhållandet att båda dessa namn återfinns bland Jon Svenssons anor manar till försiktighet. Släkttavlans summariska karaktär, med endast en sagesman, bör också tas i beräkningen.  
 
Det är möjligt att vi har kommit ett steg närmare problemets lösning med Ingvar Dahls artikel ”Bure-släkten igen. Ett bidrag till klarläggandet av släktens genealogi”, Släkthistoriskt Forum 1998:3, s. 12f. Dahl kan utifrån domboksbelägg visa att herr Hans son Jakob Zäbrozynthius troligen var befryndad med kyrkoherden Siggo Christophori Bure, kyrkoherde i Fors och Eskilstuna (Södermanland) och stamfar för adliga ätten Falkengreen. Denna ätt gjorde under 1700-talet anspråk på att tillhöra Bureätten. Släktskapen mellan dessa prästmän måste också ha varit rätt nära.  
Därefter är det upp till andra att för egen del avgöra om de delar min bedömning.  
 
Urban Sikeborg
 
 
Det gör jag i varje fall, Sen har vi under Anthelius haft en disskution om Anna Segersdotter Gift 1582 med Hans larsson (Bure)d.1603 mor till fem barn men ej mor till Antehelius barnen hon Gifte sig med Olaus Martini 1608 och tillsamans fick dom ett barn enligt nyutgåvan av HHH Anna Olofsdotter född 1609.går att läsa mer om det på Anthelius. mvh Marc

2005-06-07, 11:28
Svar #2

Peter Karlsson / anbytarvärd (Peter)

Marc, här har du på nytt gjort det väldigt svårt att se vad som är ett lånat citat eller inte. Nog för att det går att räkna ut att allt efter ..precis som nedan. förutom de sista raderna (fr.o.m Urban Sikesorg) väl inte är dina ord.
 
Jag tar och gör en markering/justering i texten så det framgår bättre. Och kom ihåg att detta är viktigt! Se åtminstone till att göra nya stycken och sätta andras texter (citat) inom  .
(Sedan måste man ju inte alltid klippa in all text man hittar på andra håll, det räcker gott med tydliga hänvisningar.)
 
Är det nu så att texterna kommer från flera håll så bör det förstås klaras ut hur det ligger till.

2005-12-03, 05:19
Svar #3

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Hej Björn och Peter här var det lämpligt att få mer kunskap om släktlinjen för Hans och Engelbert. (Se ovan inlägg från Marc Hernelind – måndag den 06 juni 2005 kl. 13.26: (det mesta är från Urban Sikesborg tankar när det gäller den här släktlinje )
 
Fråga 1) Fale och Anders Olofsson  Kallas Bure även en Swen Bure den här Släkt tavlan är från X36 av JB,hur belgt är det att dom heter Bure?
 
kommer med fler frågoer sen mvh Marc

2005-12-03, 12:38
Svar #4

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Hej igen en följd fråga Peter finns det lika mycket stöd i primär källorna emot de tre exempel på tillnamnet Bure eller är det obelagt åt båda hållen så man får skriva det inom parantes?  
 
Här är en förenklad Kopia av Urban Sikesborgs släkträd ovan med,som han gjort med utgång från Johan Bures X36. där om man läser texten så skriver han om det som talar för Jb och det som talar emot,Exempel :Det som talar för släkttavlans trovärdighet är att uppgifterna är (som jag skriver i årsboken) ”korta, lakoniska och föga glamorösa” sen nämner herr Jon som sages man kunde vara av högt värde men också slå åt andra hållet.
Min fråga då är till Björn och Peter var kan man säga är dom svaga punkterna eller de obelagda delarna i denna släktlinje ?  
så man kan föra det i disskution och se var man kommer i frågan ?
 
1. Härse Faleson ? (Obelagt ,under disskution)
______I______  
2. Oloff Härsseson, som besatt sin faders gård Bure, men Fale hans Broder fick sins faders fäbodar, och bygde der, och kallade thet Falamark, ther nu boo Sexton grannar, som alle af honom komne äro, och intet finnes i thenna booken. Thenne Olof kalla de gamble Oluf. Han upbygde Bura kloster på en hollma uti Bura åminne.  
______I__________________________________________  
3. Fale Olofson (Bure) [Bror:] Anders Olofson (Bure) (vid. pag. Seq. Lit. A.)  
______I__________________  
4. Peder Faleson [Bror:] Swen (Bure)  
______I______  
5. Swen Pederson, (stod uti ett collectaneo som  
Andr. Bure har skrifwit.)  
______I_____________________________________  
6. H. Lars i Säberåd [Bror:]H. Ingebrecht i Säberåd
 
sen har man ju Det är möjligt att vi har kommit ett steg närmare problemets lösning med Ingvar Dahls artikel ”Bure-släkten igen. Ett bidrag till klarläggandet av släktens genealogi”, Släkthistoriskt Forum 1998:3, s. 12f. Dahl kan utifrån domboksbelägg visa att herr Hans son Jakob Zäbrozynthius troligen var befryndad med kyrkoherden Siggo Christophori Bure, kyrkoherde i Fors och Eskilstuna (Södermanland) och stamfar för adliga ätten Falkengreen. Denna ätt gjorde under 1700-talet anspråk på att tillhöra Bureätten. Släktskapen mellan dessa prästmän måste också ha varit rätt nära.  
Därefter är det upp till andra att för egen del avgöra om de delar min bedömning. Urban Sikeborg
 
Det skulle vara intressant att få en disskution  
om Burekopplingen där ?  
 
Där har vi ju haft en disskution om Bure tillnamnet på Siggo tyvärr finns inga primär källor som starkt pekar åt något håll vi har bara sekundär källor Herdaminne och och Palmsköld
samling som jag kom framtill sist med att både Collmar och hagström har fått sina uppgifter från Elias Palmsköld som levde vad var ca .30 år efter Herr Sigge såegemntligen tycker mnan han borde veta och att han i sin samling gett matriel om Siggos studietid ect framgår ex. när Siggo var Huskaplan i Gillberg blir Palmskiöld den som blir referad. så för mej får Bure namnet stå inom parantes tillsvidare.  
 
Här kommer intresanta kopplingar till Siggesson släkten (Bure), värt att diskutera.  
 
1. Johannes Thomae Agrivillensis Bureus
h2.Ingeborg Gyntesdotter
______I______  
2. Gynterus Erici Svinfot
______I______  
3. Erik Pedersson Svinfot
__ _____I___________________________________  
4. Petrus Erici Svinfot
_____I_________________    
5. Mikael Gulliksson
   gift med
  Ingrid Eriksdotter
______I______  
6. Ericus Mangi
   Apollonia Mårtensdotter
______I_____________________________________  
7.     Mårten Siggesson
[Bror:]Christoffer Siggesson (af Bure)
[Bror:] Johan Siggesson (af Bure)
______I__________________________________________
8. Sigge Falesson
   gift med  
  Anna Eriksdotter
 
 
------------ ny linje
 
1. Christoffer Siggesson (af Bure)
_____ I______  
2. Sigge Christophori (Bure)
   Ebba Andersdotter
______I______  
3. Christopher Siggonis Stenqwist
 från honom kommer Friherre släkten Cederhielm.  
[Bror:]Anders Siggesson Falkengreén
       Adlad Falkengreén
[Syster:]Ebba Siggesdotter
          gift med
 Carlous Mangi Schillerus
__ _____I___________________________________  
4. Samuel Karlsson Schillerfelt
   Adlad till Schillerfelt  
   gift med  
Elisabeth Jacobsdotter Burea  
(Far.Jakob Zäbrozynthius Bureus Biskop i Strängnäs född i säbrå)
__________I________    
5. Ebba Catharina Schillerfelt
 
Släkthistoriskt Forum 1998:3, s. 12f. Dahl kan utifrån domboksbelägg visa att herr Hans son Jakob Zäbrozynthius troligen var befryndad med kyrkoherden Siggo Christophori Bure, kyrkoherde i Fors och Eskilstuna (Södermanland) och stamfar för adliga ätten Falkengreen. Denna ätt gjorde under 1700-talet anspråk på att tillhöra Bureätten.
 
-----------till sist en om talad linje  
1. Härse Faleson (Obelagd under disskution)
______I______  
2. Oloff Härsseson, ______I________________________  
4. Fale Olofson (Bure)
__________I___________  
5.     Peder Faleson  
[Bror:] Swen Bure  
[Bror:] Olof Falesson *  
*nänmd i anbytar forum.
______I______  
6.Fale Olofsson  
Nämndemanen Fale i Birsta,  
som omnämns 1519.(MÄU 143)
 
______I_____________________________________  
7. Sigge Falesson
   Gift med  
   Anna Eriksdotter * finns med i Thord Bylunds  
                                   antavla.
______I_________________  
8.   [Bror:] 4. Johan Siggesson (af Bure)
     [Bror:] 3. Christopher Siggesson (af Bure)  
     [Bror:] 1. Mårten Siggesson  
  det finns mycket att diskutera här och försöka  
  komma fram till jag är intresserad att hör era tankar. Mvh Marc

2005-12-03, 14:10
Svar #5

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
Hej Marc,
 
Låt mig först säga att jag, till min (och säkert många andras) glädje, tycker mig se en förändring i din grundläggande inställning i den senaste veckans inlägg. Du verkar nu ha kommit fram till att det är bättre att konstruktivt försöka leta efter vad som är sant och inte i Bure-genealogin istället för att okritiskt tro på alla uppgifter från Bureus och andra. Bra - fortsätt så!
 
Jag sitter inte så till just nu att jag har tillgång till Sikeborgs artikel eller något annat material, så jag får be att återkomma med funderingar kring säbråprästernas eventuella släktskap med Johannes Bureus.

2005-12-03, 15:15
Svar #6

Utloggad bjorn30

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Även jag tycker mig se att det skett en förändring till det bättre. För att citera föregående talare:
Bra - fortsätt så!
 
Dock, jag trodde vi hade insett Christoffer Siggesson aldrig kallat sig af Bure.
Men det är klart jag kan ha missat något.
 
Björn

2005-12-03, 16:40
Svar #7

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Tack Björn,och Peter,ett litet förtydligande  
jag skrev Christoffer Siggesson af Bure, så även han skulle kunna komma upp till disskussion blande de andra Burar jag frågar om ovan. så vi kallar dom för sitt rätta namn.om de inte kallas Bure så skall det bort.mvh Marc

2005-12-05, 14:41
Svar #8

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Peter,Urban, och ni andra som  har synpunkter på dessa släktlinjer eller svar på min fråga, Jag väntar.. medans kan jag ju förtydliga en släkt linje.
 
  Swen Pederson
      Gift med
1.Margareta Boosdotter1.  
_____ I______  
2. Laurentius Svenonis
______I______  
3. Johannes Laurentii  _____I___________________________________  
4. Jakob Zebrozynthius Bureus Biskop i Strängnäs född i säbrå)  
__________I________  
5. Elisabeth Jacobsdotter Burea
    Gift med  
   Samuel Karlsson Schillerfelt  
   Adlad till Schillerfelt  
 __________I________  
6. Ebba Catharina Schillerfelt  
 
Släkthistoriskt Forum 1998:3, s. 12f. Dahl kan utifrån domboksbelägg visa att herr Hans son Jakob Zäbrozynthius troligen var befryndad med kyrkoherden Siggo Christophori Bure, kyrkoherde i Fors och Eskilstuna (Södermanland) och stamfar för adliga ätten Falkengreen. Denna ätt gjorde under 1700-talet anspråk på att tillhöra Bureätten.  
 
* att Jacob Zebrozynthius också kallas Bureus  
finns mer Källor än bara herdaminne.  
Utdrag av Strängnäs Herdaminne volym 1 sidan 42-47.av Magnus Collmar
Jacobus Johannis Zebrozynthius ,som också skrev sig Angermannus eller Bureus  föddes i Säbrå 17 november sannolikt 1582 som äldste son till Kyrkoherden Johannes Laurentii Bureus och hans hustru Anna Segersdotter.
Hans födelseår liksom en del andra uppgjifter om hans familj diskutabelt. Hans mor har i en del källor uppgivits ha varit tidigare hustru till herr Johannes,Kerstin Zynthia,men det finns inga säkra belägg för hennes existens ,Det förrefaller tvärtom klart att Jacob har varit i äldst i en syskonskara på fem ,där Margareta Hansdotter ,gift med Troilius och kallad Stormor i Dalom var yngst och född 1594 alla med Anna Segersdotter som mor.vid faderns död skiftades arvet lika mellan sysskonen fasän Jacob erhöll jord ur allas morsarv extra för sin studieresa till Tyskland.namnet Bureus tycks innebära att familjen var en gren av den kända Bureätten
Namnet Zynth förekom i en annan släkt  i trakten ,som dock ej kan bevisas ha familjeband med Jacob Johannis.Den 30 mars 1612 Utnämdes Jacobus Johannis Bureus Zebrozynthus av Gustav II Adolf till Professor i Logik ,År 1616 lämnade han dock univesitetet för att  bli kyrkoherde i Vendel.år 1621 i aug .kallades Zebozynthius till Hovpredikant av Kungen,och år 1624 den 10 april utnämdes Kyrkoherde i Stockholms Nikolai församling samt solna,han börja kallas den fridsame och lärde Zebrozynthius ,han var Biskop i Strängnäs under åren 1639-1642,Efter Biskop Jacobus Johannis Zebrozynthius död bekräftades Arvingarnas rätt till hemmanet Sunnersta i Bondkyrka församling.
Han begravdes 25 jul 1642 som än idag kallas St :Jacobi dagen  
 
Ytterligare källor som gör mej osäker på Johannes Laurentti även om källläget i dag säger att det finns inget belägg att han kalla sig sjäv Bureus, kommer ändå frågan upp är det för lite primär källor kvar i dag för att fast sälla saken ? för om man titta på sonen Jacob där käll läget är ett annat,som ganska starkt pekar på att han kalla sig Bureus. se nedan  
OBS. Arvingarna läto sätta upp en minnes sten i Strängnäs domkyrka,och en sten visar hans grav plats under golvet. där står Bureus
Ytterligare källor: Sixten Söderhielm Stormor i Dalom  möderne i släkt och hävd 2-3 1952.
Clas Annerstedt Uppsala Universitets Historia del 1 1477-1654 sid 151 och bihang sid 90,Brev till Axel Oxenstierna E757 19 jan 1641 av Jacobus Johannis Zebrozynthius samt brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34. Hellström Stockholm Herdaminne sid.425

2005-12-05, 16:06
Svar #9

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Vad jag alltså kom fram till var att Jacob Bure  
kalldes Zebrozynthius så står det på gravsten i Strängnäs domkyrka,vaktmästaren Bengt Mattiasson skall skicka kopia till mej. Detta är en Primärkälla !!
 
När det gäller Johannes Laurentii,så hänvisa collmar till Jacob som äldste son till Kyrkoherden Johannes Laurentii Bureus och hans hustru Anna Segersdotter.  
Att Johan kallas Bureus är obelagt stöd kan endast ges av andra hands källor som Säbrå boken, Svenskt biografiskt handlexikon,  
Samt Herdaminne av Bygdén och Collmar.  
HSH I supplementet av bland andra Carl Szasbad hävdar man att han aldrig Själv kalla sig Bure eller Bureus  man har omkr 15 Primärkällor skrivit av honom själv som Johannes Laurentii, frågan kommer upp om det finns tillräkligt med Primär källor att fastsälla åt något håll, jag skulle hellre säga att det inte finns belägg.
 
Det är samma med Herr Sigge går inte heller med primär källor att faställa åt ena eller andra hållet,det förblir obelagt.
Det man har är sekundära källor som herdaminne och palskiöldska samlingen som stödjer burket av  
namnet Bure är mycket tunt dvs det är obelagt.  
 
Och ett  Oläsligt sigill gör inte saken mer  
klar. dvs inget glasklart sken sprids över den hår frågan.  
 
det är en liten summering av de personer vi disskuterat med tillnamnet Bure och om det är rätt eller inte att ta med ?

2005-12-05, 16:54
Svar #10

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
Marc, när det gäller Johannes Laurentii trodde jag vi var överens?!  
 
Det finns idag ingen som helst tvekan om att han inte kallade sig Bure/Bureus!
 
I hans fall är det faktiskt mycket enkelt: Vi har ca 15 egenhändigt skrivna dokument där han kallar sig Johannes Laurentii och NOLL dokument där han själv kallar sig Bure/Bureus. Tydligare belägg för det rätta namnet kan man aldrig få!
 
Det finns alltså inte längre någon anledning att spekulera över hans namn, så länge ingen människa råkar hitta något ytterligare dokument där han själv skrivit namnet Bure/Bureus...

2005-12-05, 17:23
Svar #11

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
När det gäller Strängnäs-biskopen Jacobus Johannis Zebrozynthius, så har jag inte studerat honom. Men även där borde det vara relativt enkelt att, med en begränsad forskningsinsats, kontrollera hans rätta namn. Det bör finnas mängder av dokument där han skrivit sitt eget namn i:
- Dokument i Strängnäs domkapitels arkiv 1639-1642
- Tiondelängderna för Vendels socken 1621-1624
- Dokument i kyrkoarkivet för Nicolai församling i Stockholm 1624-1639
 
Det är bara att bege sig till arkiven och ägna någon dag åt att leta dokument skrivna av den gode Jacob!
 
Möjligen kommer man då att finna att han under olika perioder använt sig av olika tillnamn och då var det helt enkelt så. Inte helt ovanligt på den tiden.
 
OM han någon gång själv skrev sig Bureus, vilket inte alls är omöjligt, torde det ha berott på att han påverkats av Johannes Bureus knytning av hans fader till Bure-släkten. Och den vet vi ju inte om den var sann.

2005-12-06, 00:19
Svar #12

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
När det gäller Jacobus Bureus Zebrozynthius så finns det ju primär källor, hans egen gravsten står det Bure på,dit satt av hans fru och barn,hans fru skänte då ocskå hela portalen till strängnäs domkyrka. två andra primär källor,med tillnamnet Bure (Bureus) var  brev av honom skrivna till  Axel Oxenstierna E757 19 jan 1641,samt brev till Johan Casimir angående Strängnäs Gymnasium 8 dec 1639 ,RA E34.
 
Det min kära Peter är 3 primärkällor på en person som din kollega Carl Sazbad hävda EJ själv skrev sig som Bure,man kan utan att överdriva att genom att fastslå det så har han hällt vatten över sitt eget huvud.  
 
Och du vill efter den här bakläxan igen fastslå  
att Johan laurentii inte kalla sig Bureus för det gjorde han inte på grund  15 Primär källor där han kalla sig Johan Laurentti?  
 
Skall jag berätta en sak Jacob kalla sig inte heller alltid Bure (Bureus) ibland efter egen utsago kalla han sig Ångermanus och inbland säkert utan tillnamn. och om dom primär källor som finns kvar bara råkar vara utan tillnamn vad säger det egetligen ? så kanske det bara finns sekundär källor som berättar att han även andvänt tillnamn.  
 
Enligt mej är det säkrare att inte fastslå något med så lite primär källor som senare kan visa sig bli ytterligare en bakläxa om en eller ett par primär källor sen kommer fram.
För mej framstår det som säkrare att gardera sig och säga att inget i nuläget pekar på att han själv kalla sig Bureus, så i nuläget går inte något sådant att Belägga.  
 
Peter förstår du mitt resonemang med försiktighet sprincipen i det här fallet,så faller detsig naturligast i min värld. Mvh Marc

2005-12-06, 07:58
Svar #13

Utloggad bjorn30

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Suck Marc idag har du 15 premiärkällor som säger en sak. Det är ju klart arr detta är kan låta magert. Men man får gilla läget att stryka Bure-namnet på Johannes Laurenti är i nu rådande läge det bästa du kan göra.
 
Om det skulle dyka upp mer än 15 dokument som säger emot. Då är det bara att ändra igen. Ingen skulle förebro dig detta förhållningsätt.
 
 
Björn

2005-12-06, 08:47
Svar #14

Carl Szabad (Carl)

Marc! Du får försöka skilja på sonen och fadern.
 
Johannes Laurentii var förhoppningsvis död när han begravdes. Vad han kallas av andra efter sin död torde vara av mindre vikt. Det är en direkt parallell till sonen Christoffer Hansson som under sin levnad aldrig kallade sig annat, men efter hans död är kallad Bure i en kommentar i slutet av hans dagbok.
 
Vad gäller Johannes son Jakob Zäbråsynthius har jag aldrig kommenterat vad han kallade sig, Bure eller ej, eftersom jag inte följt honom framåt i tiden. Jag har således inte tagit mig något vatten över huvudet, än mindre hällt det över huvudet.

2005-12-06, 10:19
Svar #15

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
Marc, Jag kanske tyvärr missbedömde din omsvängning till en mer konstruktiv syn på forskningen kring Buresläkten...
 
Det är isåfall tråkigt, framförallt för dig själv! För med en konstruktiv attityd kan du kanske få hjälp av seriösa forskare att leta efter sanningen bakom Bureus genealogi. Och kanske kan nya spännande fakta hittas någonstans, även om chansen är liten för att hitta något nytt. Men, eftersom jag själv är ättling till Anders Olofsson i Bure, och tycker det är jättetråkigt att Buresläkten idag fått en stämpel som varandes enbart sagor och fantasier, så gör jag ett sista försök:
 
Låt mig ta ett exempel, för att belysa det bakvända i ditt resonemang: En inte helt okänd man i Sveriges historia var Birger Jarl. Jag påstår nu att han troligen hette Birger Bureus Jarl!
Varför då? Jo, för Birger Jarl finns (gissar jag) bara ca 5-6 samtida primärkällor. Och i ingen av dessa kalllar han sig Bureus, men vi måste ju hålla öppet för att han faktiskt någon gång kan ha kallat sig Birger Bureus...
 
Enligt mej är det säkrare att inte fastslå något med så lite primär källor som senare kan visa sig bli ytterligare en bakläxa om en eller ett par primär källor sen kommer fram. För mej framstår det som säkrare att gardera sig och säga att inget i nuläget pekar på att han själv kalla sig Bureus, så i nuläget går inte något sådant att Belägga. (Citat från ditt senaste inlägg)
 
Försiktighetsprincipen säger du? Ja, den principen hylllar jag i alla sammanhang, och i släktforskningssammanhang handlar den om att inte ge en person ett släktnamn innan man genom en primärkälla kan bevisa att personen faktiskt använt detta namn. Som t ex i fallet Jacob - där tycks det inte vara någon tvekan om att han har använt namnet Bureus.
 
Skulle någon i framtiden hitta ett dokument där Johannes Laurentii själv kallar sig Bure/Bureus, så skulle i alla fall inte jag ta det som någon bakläxa utan som ett spännande nytt forskningsfynd! Så Marc - ut och leta efter nya dokument i arkiven istället för att hålla fast vid obevisade (till och med motbevisade) påståenden!

2005-12-06, 16:33
Svar #16

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Peter vi tänker nog lika,jag kanske uttrycker mej för luddigt jag har inte tänkt skriva Bure efter Johannes Laurentti.
Men med mitt resonemang visar jag att jag förbehåller mej rättätten att läga till Bure om det dycker upp primär källor. och du säger väl samma sak ovan när du säger ..
 Skulle någon i framtiden hitta ett dokument där Johannes Laurentii själv kallar sig Bure/Bureus, så skulle i alla fall inte jag ta det som någon bakläxa utan som ett spännande nytt forskningsfynd!  
och Carl då får jag be dej om ursäkt då var det inte dej jag hade den disskitionen med,och tala om att jag är glad att du och Peter tar er tid att förklara sådan här saker tack.  
Nu tror jag att ni för står mitt sätt att tänka,att personligen sätter jag inte tillnamnet dit förrän det finns tillräkligt med Primär källor,det är som du säger Björn jag skall int behöv be om ursäkt för det,den känslan får jag arbeta bort.  
jag vill gärna sen Peter och ni andra få lite tankar om de släktlinjerna jag satt upp.  
mvh Marc

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna