ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Buresläkten stamfader Herse ? Farteng Unge?  (läst 1546 gånger)

2005-12-01, 23:38
läst 1546 gånger

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Med så många duktiga forskare inom medeltids forskning borde vi kunna komma fram till en punkt vem som skulle vara stamfader till Bure släkten.
 
Johan Bure själv nämner Herse från selånger och Fale hin unge (Farthegn Unge)på sin släkttavla som satt på Uppsala domkyrkas vägg förut. som släkten äldsta belagda. och Bygden är säker på sin sak att Farthegn Unge är den äldsta belagda.  
 
två frågor kommer upp  
1) Hade Farthegn Unge son en Herse med Ingeborg?  
Hur många Herse fanns i trakten då?
 
2) vem var Fartheng Unge far ? Gudlav Bider eller Nils Farthengsson ? 0ch var dom möjligen släkt ?  
 
vi borde kunna räta ut några av frågor. här är lit bakgrund.  
 
Farthegn Unge var  underlagman för Medelpad.  
Nämnd  1342-1363  Han finns bara belagd vid två tillfällen, i regestform 1342 och i en 1600-talsavskrift 1363. Inte i någon av dessa finns något vapen inritat.
Det finns således inget som anger vad han bar för vapen. En Fartegn Unge omtalas 1347  
DS 4206 som sigillant tillsammans med bl a Torsten Stybjörnsson (Sandbroätten), lagmannen Hökar Petersson från Ångermanland - (obetydliga sigillfragment redovisade).
 
Farthegn Härkomst okänd? skriver Urban Sikesborg och Bygd?n anser att Nils Fartengsson sannolikt skulle kunna vara Farthegn unges far på grund av namnlikheten,yrket som ofta gick ifrån far till son, båda var lagmän ,sen andvände dom samma sigill (Burevapnet) Med böjd arm.
 
*Rätt intressant är vad man säger om Burevapnet här: Nils Jacobsson (Bure) adlad  Burensköld.Han var assessor i Svea Hovrätt.han blev Burgreve i Norrköping år 1664.
Adlad till Burensköld år 13 maj 1564,med tillägg till Burevapnet (en beväpnad arm ) av en silvermåne betecknade bureättens till och avtagande under olika tider.  (introducerat s.å. under nr 614)
 
Jag hoppas det kan bli en givande disskution, där man kan komma framåt ,Jag vet att Kaj kan mycket i frågan är väl värt att höra på och att Tord Bylund har en massa Kunskap om Gudlav Bilder så det skulle vara intressant om vi kunde få mycket info av honom.  
 
så vill jag redan från början nämna att här talar vi om äldsta belagda stamfadern.
Mvh Marc

2005-12-02, 10:37
Svar #1

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
I sin grundliga genomlysning av Buregenealogin i artikeln ”Johan Bures släktbok - tillkomst och tillförlitlighet”, i Släktforskarnas årsbok 1996, kom Urban Sikeborg fram till att (underlagmannen?) Anders Olofsson i Bure bör ses som den äldsta kända stamfadern för Bureätten.
 
Vad jag vet, så har väl inget nytt framkommit de senaste åren som ändrar på det. Så i min egen antavla slutar Bure-grenen med Anders Olofsson i Bure.

2005-12-02, 11:53
Svar #2

Leif Persson

Ett annat alternativ är att Bure-ättens Anders Olofsson linje slutar med en far som heter Olof? Eller ska man inte ens ta med det för att det inte finns någon Olof belagd i källorna? Detta är bara en fundering som jag har, då jag också (från annat håll) fått höra olika synpunkter på ett sånt tänkande... Vad tycker ni andra?

2005-12-02, 12:39
Svar #3

Utloggad brattis

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2829
 • Senast inloggad: 2019-06-15, 20:51
 • Bilden är gammal, mera rynkor nu :)
  • Visa profil
Vanligtvis hade en person patronymikon efter sin far. MEN, det var inte alltid så - om fadern avlidigt tidigt i barnets liv och modern gift om sig så har ibland styvfaderns förnamn blivit barnets patronymikon. Därför anser jag att det är bättre att i ett fall som detta ange Anders Olofsson i Bure, och inte Olof.
MVH   Sven-Ove
Brattis (före 2004 Linewizard) = Sven-Ove Brattström

2005-12-02, 18:18
Svar #4

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Ja,Peter då börja vi från Anders Olofsson.  
vad har vi för belägg för Olof Hersesson (Gamle Olof) att han var far  till Anders Olofsson?
-------------------------------------------------
Johan Bure Beläger honom och skrever i sin släktbok.Herses son Oloff Hersesson,som besatt sin faders gård Bure,men Fale hans broder fick sin faders fäbodar ,och bygde der,och kallade thet Falamark,Ther nu boo sexton grannar,som alle af honomkomne äro,och intet finnes i thenna booken.Thenne Olof kalla de gamble Oluff. Han upbygde Bura Kloster på en hollma uti Bura åminne.Källa:Johan Bure i från genealogica 53[fol.136v]
vad vi får veta av Jb är att hans far heter Herse och att han har böder. som äldsta barnet fick han stamgården Bure (Hhans fars gård)här kommer vad JB skriver om bröderna:
 
1) Fale hans broder fick sin faders fäbodar ,och bygde der,och kallade thet Falamark,Ther nu boo sexton grannar,som alle af honomkomne äro,(det heter Falemark än idag)[fol.136v]avJb Genealogica 53.
 
2)Mats Hersesson  fick marken vid Burön, han byggde Buregård nr. 3 Bureå,Skellefteå lfs
den 22 oktober 1611 berättar JB att namnen Mats Härsesson och Frans Lappe fanns skrivna på rådhusväggen i Magdeburg Källa: X 36 fol.134r,  X 37 pag.100v. (Johan Bure ansåg att Namnet Härse Alternativt Herse var unikt för Bureätten)
 
3) Källa:Herse fick marken i viken (Yttervik, Grubbedal)[fol.136v]av JB Genealogica 53.
 
Info:
Oloff Härsesson (Gamle Olof) han var de första Abbot han var gift och hade barn dom kallas bröder och aldrig munkar
Han  Levde eft 1380. Bodde på stamgården Bure, Bureå sn. och fullbordade bygget Bure kloster på en holme i Bureälven. Källa: Klosterholmen skulle haft  en kyrklig byggnad med grunden ännu bevarad enligt Historikern Jarl Gallen färdigbyggt till 1400 talets första år.Under åren som gått har många föremål återfunnits på Klosterholmen, där klostret legat: bastombundna flaskor, lerkärl, smidesverktyg, slagg och nycklar och ett handtag på en öltunnekran i form av en 4 cm hög bronstupp. Den s.k. buretuppen, som är daterad till tidigt 1400-tal, i Norrländsk uppslagsbok del 1, år 1993 sid. 14
Sigillet med Bure Tuppen har funnits i Påvel andersson rakt ned stigande familj till (alltid från far till äldsta barnet )min vän Sten Lundgren  hade detta sigill runt halsen som han sedan givit till sina döttrar. jag har alltid veta om det här med sigillet
i och med att  Påvel Anderssons äldsta son Olof Påvelsson hans Fjärde barn Kerstin ättlingar  fotsatte nertill min farfar.
 
Han fick sin uppgifter från släkt som berärat far till son. och från många olika håll kom dessa muntliga källor. här är ett exempel.  
 
En av dessa sagesmän var Anders Olsson i Bure Sonsons dotterson till Jacob andersson,likadelse genom dennes son Moses.denne wiste till pricka att refrera om herse och Bureätten[fol.v147] av jB i Genealogicka.
 
För utom JB och att många muntliga källor som jag inte får plats med här har Belagt Olof Herssesson. så kommer mer här nedan.
-------------------------------------------------
 Oloff Herssessons barn belagda...
 
Fale Olofsson (Bure) [Bror:] Anders Olofson (Bure). vid. pag. Seq. Lit. A. Johan Bure Genealogica 53.Fale Olofsson Bure,Han var en förståndig och tapper Riddare,en Hövitsman för Krigsfolket.Krigsöverste [fol r.23] Genealogica 53 av Johan Bure.
 
1)Fale Olofsson född ~1415 Belagd av släktingar till honom som finns än idag. (Man kan kalla det säbrå grenen tex.)  
 
2)Olof Olofsson född ~1419 Bonde på Stamgården Bure efter sin far Bureå nr.1   Enligt Johan Bure sägs han ha haft två söner och nio döttrar.Källa : Bureätten,Urban Sikesborgs Utredning  1996,av genealogica 53.
Han är också belagd av släktingar än i dag(Tillexempel Av Skråmträsklingen genom Celia Härsesdotter,Ljusvattnelinjen genom Agnes Olofsson,(Burman linjer bland annat från Bureå nr2 osv.)  
 
3) Anna Olofsdotter född~1421 Belagd av släktingar (Grubb linjen )  
 
 
4) Anders Olofsson född ~1424 Själv Belagd,plus tre av barnen finns nu med i Medeltida brev  
och av Aders är en stor del släktingarna i dag  
från hans barn.  
 
5) Matts tas upp som Olofs son [fol.156r]av Johan Bure i Genealogica men de som kommer i från hans linje är jag osäker på var dom flytta ?
eller finns det släkt idag från han?  
-------------------------------------------------
1)Alltså fyra barn oika säktlinjer man kan följa till fadern Oloff han har gjort fyra barn alltså fanns han men är han samma person som den Oloff  
Johan Bure beskriver som Olof Hersesson.
 
2)vi har 10 tal muntliga vittnen.(Sagesmän)
 
3)vi vet att Olof Olofsson sonen till Oloff Hersesson bodde på stam gårde Bure i Bureå där  
Herse också skulle bott.ner till 1601 då Daniel Andersson bodde på stamgården
Källa:Winberg 1985 sid.142 sid 90f. om Allmogens släkt kunskap och om innestånde arvslotter i hemman. Skattebönderna som dessa var var tvungna att lära sig om sin härstamming,äktenskaps
förhållande man ansåg att vid kännedom om släkten var nöd vändig tillexempel om man hamna i en arvtvist,att kunna 5-6 generationer bakåt i
tiden var rätt vanligt.  
med den bakgrunden så stiger Oloff Hersesson möjligheter att han är fadern med 60-70 procent minst.
 
4)Lucia (Lussi) Andersdotter nämner i sina
skirfter liknade dagbok,där hon bl.annat nämner
om sin farfar Oloff Hersesson,Johan Bure tar fler ugifter därifrån inte bara från sagesmänen.
Källa:dom papprena finns bland Bures handskrifter förvaras i kungliga Bibloteket.
 
Det är vad jag har om Olof Hersesson För att  
belägga  honom  Räcker det ?
 
det finns säker de av er som har mer tex. vad säger Broman finns det nått i hans forskning?eller bland de kyrkliga papprerna han var ju ändå Abbot, kanske det finns nått brev av nån Biskop eller så ?

2005-12-02, 21:13
Svar #5

Utloggad bjorn30

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
Även om Marc börjar inse ett och annat finns åtminstonde ett problem kvar. Man kan inte idagsläget kalla sonen Fale för Säbrågrenen.
 
Eftersom det finns inga 100% att Johannes Laurenti och hans bror Engelbrekt härstammar ifrån släkten.
 
Björn

2005-12-02, 22:47
Svar #6

Utloggad petersj

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 425
 • Senast inloggad: 2016-04-21, 18:18
  • Visa profil
  • genealogi.sjolunds.se
Marc. Det finns säkert många som är bättre skickade än jag att diskutera trovärdigheten i JB:s uppgifter om Olof Hersesson. Jag har inte själv haft tillfälle att studera och värdera JB:s material.
 
Men när det gäller den eventuelle Olof Hersesson så rör vi oss 7 generationer och närmare 200 år före JB. Det gör att de muntliga berättelser JB fick vid sina intervjuer, måste tas med en mycket stor nypa salt. Nog för att man var tvungen att hålla reda på släkten i flera led vid den tiden, men 7 generationer är väl mycket.
 
Och när JB berättar om en påstådd son (Fale) till Olof Hersesson på detta sätt: Han var en förståndig och tapper Riddare, en Hövitsman för Krigsfolket.Krigsöverste. Då ringer en mycket stark varningsklocka för mig! Denna formulering låter som ett typiskt 1600-talspåhitt för att förgylla sina anor... Och då minskar, i mina ögon, även trovärdigheten hos andra uppgifter om denna tid. Men visst, det är fullt möjligt att Anders Olofssons far hette Olof Hersesson.
 
Däremot instämmer jag med Björn. Man bör inte prata om någon Säbrå-gren, eftersom JB:s koppling till bröderna Engelbertus och Johannes Laurentii i Säbrå går via den mycket tveksamme Fale Olofsson.

2005-12-03, 04:25
Svar #7

Utloggad hernelind

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 830
 • Senast inloggad: 2008-08-30, 19:58
  • Visa profil
Björn och Peter, Jag ställer lite frågor på Hans och Engelbert med utgångspunkt från sikesborg  
och deras släkt linje till Fale Olofsson under rubriken: Bure Pedersson Sven f, omkr 1475 kyrkoherde Säbrå
 
det var enda Rubriken som hade Säbrå sig. (Smile)
mvh Marc

2008-06-19, 06:27
Svar #8

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-19, 06:41
Svar #9

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Kan det ha sett ut så här då underlagmannen och adelsmannen Farthegn Unge (1300-talet) tränades i krigskonsten?
 
Jag har nu fått veta att det skall finnas en uråldrig? idrottplats uppe vid Birstabergets sluttningar åt norr till (Skönvikshållet, idag finns en slalombacke i närheten). Var det där som stormannaätten och lagmannasläkten med den böjda armen som vapen tränades för strid? Hölls det torneringsspel där? Arrangerade man stora fester där...då man bjöd upp stormän från södra Sverige upp till Birsta för att knyta kontakter och göra upp handelsavtal? Slaktades det kalvar och grisar för att grillas över öppen eld? Bjöds det på Mjöd?
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

2008-06-19, 19:07
Svar #10

Utloggad jannefly

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 433
 • Senast inloggad: 2019-02-04, 00:34
  • Visa profil
Ja det var den gamla slalombacken som lapparna hade haft innan de blev uppkörda i fjällkedjan!!  
 
Detta har jag hört som väldigt ung för 1 år sen av min numera levande syster... hon sa vidare att att skälet till den böjda armen i vapenskölden berodde på att den släktgrenen va så urdåliga på slalom så.. -att samtliga riddare föllo i backen och bröto armen (ökänd källa)*(troligtvis fylleSven i svängen) och därmed vore de krokarmade  och kroknästa omvartannat.  
Så säga de gamble ock vishe i munnerna på verandre. Denna legend är så levande i bygden att man knappt pratar om nått annat vid Gillefester och Pub rundor..

2008-06-19, 19:30
Svar #11

Utloggad jts

 • Jörgen Tollesson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3161
 • Senast inloggad: 2019-06-23, 17:38
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Jag tycker att gentlemannen till vänster på Ulfs bild påminner starkt om Bure hin håle (den hårde).  (Mjöd)
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2008-06-20, 01:45
Svar #12

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Någon som känner till något om en uråldrig sportplats däruppe vid Birsta/Skönviksberget?  
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

2008-06-20, 01:58
Svar #13

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-20, 02:05
Svar #14

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Riddare och stormän i Birsta. Begravda i Sköns kyrka (Medeltidskyrkan,1300-talet). Hade en böjd arm som frälsevapen och var lagmän över hela norrland.
 
Norrland var före 1300-talet ett eget rike (Helsingland) som styrdes av lokala stormän. Birsta (Byrestad, 1500-taelt) var då ett maktcentra för hela övre norrland.
 
Ulf Sawert

2008-06-20, 11:34
Svar #15

Utloggad torbas

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1111
 • Senast inloggad: 2015-01-12, 17:43
  • Visa profil
  • hem.bredband.net/strjan/
Böjd arm innebär väl att han var en slagskämpe bråkstake, bilden visar ju en svärdsman som höjt vapnet som är doppat i blod. Hur många år fick han på fästning för detta dråp. Kanske finns det en drapa om detta.
Annars har väl Jan kanske rätt i att de bröt arm och den sedan blev fixerad?
Jan-Christer

2008-06-20, 17:37
Svar #16

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
En böjd arm var nog en symbol för styrka!
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

2008-06-22, 07:33
Svar #17

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-22, 07:41
Svar #18

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Farthegn Unge från Birsta (Byrestad), Underlagman över Norrland, frälseman, gift med Ingeborg. Ledde förmodligen norrlänningarna i slaget vid Gataskogen (låg i området mellan Uppland och Västmanland) den 1 mars 1365. Slaget stod mellan exkung Magnus Eriksson och hans son Håkon Magnusson på den ena sidan och Albrekt av Meklenburg (inkräktarkung) på den andra. Albrekts sida vann (hade över 1000 inhyrda tyska riddare) och man tog Magnus Eriksson tillfånga. Förmodligen tvingades Farthegn fly till Norge och vistas en längre tid där.
 
Ulf Sawert

2008-06-22, 21:59
Svar #19

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-22, 22:05
Svar #20

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Farthegn Unge leder sina män söderut för att bistå de svenska kungarna. Farthegn var rik och mäktig...ägde stora markområden inte bara i norrland utan också i södra Sverige (Uppland) med sin fru Ingeborg.
 
Innehade denna stormannaätt också ett slott/borg i Birsta/Byrestad? Nu skall det göras utgrävningar av den gamla medeltidskyrkan i Skön men VARFÖR gräver man inte efter (det förmodade) slottet??
 
Vänligen
 
Ulf Sawert

2008-06-22, 22:09
Svar #21

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-22, 22:14
Svar #22

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2008-06-23, 01:22
Svar #23

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com
Var Farthegn-släkten från Birsta/Byrestad inblandad i slaget vid Lena 1208?
 
Ulf Sawert

2008-06-23, 01:24
Svar #24

Utloggad sawert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1065
 • Senast inloggad: 2013-05-18, 19:37
  • Visa profil
  • ulf-sawert.tripod.com

2009-06-15, 17:38
Svar #25

Utloggad vilda

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 423
 • Senast inloggad: 2019-06-07, 16:43
  • Visa profil
Hej
Har nu kommit ner till Burströms som levde i Burträsk på 16- och 1700-talet
Abraham Burström född 1704 gift med Catharina Steckzenius född 1714.
Min fråga är dessa Burströms släkt med Bure-ätten och i så fall hur
mvh Lena

2009-06-17, 10:42
Svar #26

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6628
 • Senast inloggad: 2019-06-22, 08:27
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hej Lena har de sett den här diskussionen?
 
Anbytarforum » Släkter » Övriga släkter A–B » Burström  
 
aforum.genealogi.se/discus/messages/576/212994.html?1237137963
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2009-06-17, 12:42
Svar #27

Utloggad vilda

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 423
 • Senast inloggad: 2019-06-07, 16:43
  • Visa profil
Tack Stefan
detta hade jag helt missat. Hittar man Isak Grapes genealogier på biblioteket?
mvh Lena

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna