ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Poignant  (läst 2226 gånger)

2001-07-20, 00:00
läst 2226 gånger

Utloggad Erik Lundin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 172
 • Senast inloggad: 2011-02-27, 19:22
  • Visa profil
I Svenska släktkalendern för 1914 s 625 finns släkten Poignant beskriven. Släkten härstammar från Frankrike och en gren inkom 1670 till Sverige med gravören Jean George Poignant, född i Geneve, rättare på Barsebäcks gods, död i Lund 1709. Han hade 7 barn, 4 söner varav yngsta sonen Daniel, född 1687, död av ålderdom 1770-05-15 i Askersunds stad, 82 år och 8 månader gammal (db) var kapten i Västgöta Dals regemente.
Daniel var gift 3 gånger;
1:g med NN hade han barnen Hedvig f 1723( gm Jonas Strömstedt) och Britta Lisa f 1726.
2:g med Margareta Wulf hade han barnen Gabriel, f 1728 och Emanuel, f 1737.
3:g med Anna Maria Duva, f 1707 hade han sonen Gustaf, f 1745.
Min anfader borgmästaren i Askersund, Gustaf Lundberg, f 1706-01-13 i Askersund (fb), d 1789-09-23 i Svenstorp i Kvistbro var i sitt tredje gifte 1766 gm Brita Lisa Poignant, f 1726 d av magsjukdom i Svenstorp i Kvistbro (db).
Paret hade inga barn tillsammans.
 
Min fråga är om någon har forskat på var Daniels barn och fruar var födda någonstans?
Under Bo Strömstedts anor har Carl-Johan Ivarsson nämnt att enligt Bromander kan Hedvig varit född i Gesäter.
Jag undrar också om det finns några uppgifter om Daniel Poignants meriter.
MVH
Erik Lundin, Enskede

2001-07-20, 10:32
Svar #1

Utloggad Linda Wikland

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 287
 • Senast inloggad: 2016-11-03, 19:24
  • Visa profil
Hej Erik!
Även är jag är en Poignantättling och i min ägo har jag en liten bok som heter Släkten Poignant - Biografiska anteckningar skriven av Arvid Noreen. Den utkom i Uppsala 1919. I denna skrift finns en hel del information om Daniel. Jag återger vad som finns skrivet om daniel. Jag påpekar att jag inte gjort någon som helst egen forskning när det gäller Poignant.
Citat:
Daniel f i Löddeköping 1687 9/9(enl federns anteckningar; i augusti enl. dödannons i Posttidningar; kyrkoböckerna i Löddeköping börja först 1724 och de bevarade katekismillängderna innehålla inga uppgifter rörande släkten Poignant). Döpt i Löddeköping kyrka (enl faderns ant). Död av ålderdom 1770 3/5 i Askersund i en ålder av 82 år, 8 mån.(enl Personhist. tidskr ; egentligen 7 mån. 25 dagar) och där begraven 15/5. Antogs i nov. månad 1709 till mönsterskrivare vid Upplands inf. reg:te( enl 1710 års generalmönsterrulla säges vara barnfödd i Skåne och Lydde Sochn samt 25 år gammal; var 1711 Commenderat på Flåtan ; upptages 1712 som mönsterskr på Lifcompagniet och är där antecknat: Dimitterat d. 30 Julij 1712. Enligt förteckning på officerare förordade och befodrade af Kungl. Defensionskommissionen 1709-12 blev han 1712 10/11 löjtnant wid den Exercerande och Disciplinerande Allmogen på Dahl (för detta reg:te, som mest kallas Enrolleringsallmogen på Dahl och bestod av löst folk och unga bondpojkar, finns inga rullor i behåll). Utdrag ur riksregisturet för nov.månad 1712 lyder: ---Hans Kungl. Maj:t Wår Allernådigaste Konungh, Wij Samtelige härwarande Råd, giörom här med witterligt, att såsom Allmogen på Dahl till gräntsens förswar och säkerhet är fördelt uti wisse Compagnier, de der på sätt och wijs som andre Regemeter komma exerceras och disciplineras och nödwändigheten ährfodrar, att där wid till underdånigst föllje af Hans Kongl. Maj:ts ankomme nådige befallning skicklige och förfarne Compagnie officerare måtte uthsedde och förodnade warde ---6) För Fältwäbeln(befodrades antagl, därtill vid avskedet) Daniel Poignant att wara Liutnant wid bemälte Allmoge.
    Kapten vid nyssnämnda enrolleringsallmoge 1719 12/5( enl greve Lewenhaupts katalog över karoliner); avsked 1720 22/10 (enl nyss nämnda källa). vid hans dödsfall säges i Posstidningar 1770 n:r 38: Har som underofficer vid Upplands regemente år 1710 bevistat slaget vid Hälsingborg och därefter under fältmarskalken, greve Stenbock samt flera generaler åtskilliga belägringar, skärmytslingar och fältslag, varunder han för sitt välförhållande, blivit avancerad intill och med sista norska fälttågets slut, då han som kapten på begääran erhöll nådigt avsked. Slkäktregistet säger att han varit kapten vid Västgötadal reg:te, men han upptages icke i dessa rullor. Dock finnes uti krigsarkivet bland detta reg:tes papper ett brev från honom daterat Engen 1728 13/11 vadan en möjlighet är att han efter sitt avsked från enrolleringsallmogen varit anställd vid sagda reg:te (se härom sonen Gustafs utsaga nedan).
G. !:o i Tryde söndagen d 18 april 1714 (enl kyrkbok då han kallas löjtnant) m. Hedvig (Hedda) Brunell f 16... + omkr 1718, dotter till statssekreteraren Kristoffer B och Kristina Neuberg; 2:o omkr 1720 (ej i Ör)m Margareta (greta) Wulff; 3:o(1746 1/11) m Anna Maria Dufva i Västergötland, f 1707 i Karlskrona + 1758 å Strand lilla (dödsbok skanas för Nössemark S.n år 1758 , vadan dödsdatum ej kunnat konstateras), dötter av löjtnanten vid amiraliteten Göran Fredrik Dufva i Västergötland (som skrev sig till Strand) och Maria Selling.
Möjligen var han någon tid i sitt första äktenskap bosatt i Skåne eftersom sonen Joahn Georg är född där, men 1718 synes han vara boende i Örs s:n på Dal ty d. å 25/9 är han fadder åt fänrik Georg Gongels och Kristina Hermans barn. Han kallas då Captain Löjtnant vid enrolleringsmanskapet och samtidigt med honom är jungfru Greta Wulf (så! hans blivande fru) likaledes fadder. Från sitt 2.gifte bodde han tydligen på Grösäter i Ör, ty där äro döttrarna Elisabeth Brita och Hedvig födda, och kvarbodde han möjligen där ännu 1727 24/7, då han och hans fu äro fadder åt Daniel von Wolckers och Ulrika Bäärnhielms barn. Efetr denna tid förekommer han ensam ett par gånger som fadder i Ör, avrefter ala spår efter honom och hans familj äro försvunna från socken. Möjligen ahde han redan omkr 1724 eller 1725 flyttat till Eriksstad s:n, eftersom dottern Märta Kristina icke äro född i Ör. Inga va hans barn äro döda i Ör under åren 1717-1730 enl. dess dödbok.
    Han ägde på 1720-talet och ännu Ängen eller Örsgrinden 1/8 mtl i Eriksdals s:n på Dal, och fick genom sitt 3.e gifte Strand lilla i Nössemerks s:n (Dal), där han sysnes bott under åren 1746-63, varfetr han flyttade till Askersund (givetvis till sin måg, t. f. borgmäst. Gustaf Lundberg), där han avled.
  Enl. Nössemarks kyrkoräkenskapsbok gav han 1746 3/5 till kyrkan 2 (rdr?). Han och A. Dahlam underskrevo och intygade riktigheten av det kyrkostämmoprotokoll, som upplästes den 20. amj 1759. Gav 1760 21/19 (4 adv söndagen) till kyrkan 2 rdr och midsommardagen( 24/6) 1763 till kyrkan 1 rdr och till fattigkassan 1 rdr. Han kallas då Herr Capt. Poignant i strand). Ett 1749 21/5 över Nössemarks kyrkas befintliga egendom upprättat inventarium upptager bl. a en kalk av silver med patén oförgylld samt kalkläde af nettelduck med påsydda qvistar och blommor gifwit af Wälborna Fru Anna Maria Dufva. Om hon även har givit kalken med paten framgår ej tydligt av inventariet.
    Sonen Gustaf säger (se biografica Poignat i riksarkivet) att fadern som kapten vid Västgötadals reg:te 1710 bevistade bataljen vid Hälsingborg samt fälltågen i Norge 1716 och 1718 ävnesom han av KArl XII befordats tillmajor vid sagda reg:te. Såsom av förestående synes äro dessa uppgifter ej överensstämmande med verkliga förhållandet. 1716 och 1718 årens fälttåg bevistade han givetvis med enrolleringsallmogen.
 
Enligt släktregistet skall han i sina tre giften hava haft 16 barn av vilka 7 dogo tidigt, men sonen Gustaf säger (se förutn källa) att syskonen varit 21. I Tryde (Kristanstad län) är intet av dessa barn fött intill 1720, oh då Eriksstad s:n födelse och dödsböcker  finnas först från 17763 och dylika sakans dels för Bolstad s:n  för 1730-40 talen, dels för Nössemarks S.n börja först i slutet av 1700-talet, ahr det varit omöjligt kontatera deras namn, födelse och dödsår. Så mycket vet man dock enl, anteckning av major Magnus P., att sonen Johan (JAn) varit i 1. giftet. Lisa Brita, Hedda, Märta, Daniel, Gabriel och Emanuel i det nadra samt Fredrik Johan och Gustaf i tredje.
 
Hoppas jag fick det rätt nu
Mvh Linda Wikland

2001-07-20, 18:49
Svar #2

Utloggad Irene Poignant

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 292
 • Senast inloggad: 2015-12-21, 13:47
  • Visa profil
Hej Erik och Linda!
Daniel är min mans farfars farfars farfar.
Arvid Noreens bok om släkten Poignant finns  
på  
Värmlandsarkivet i Karlstad om man inte kan  
hitta  
en släkting, som har den.
Arvid höll sig till svärdsidan, och jag har ofta  
tänkt på att ta reda på vad som hände med de  
kvinnliga släktingarna, men har än så länge  
bara  
hunnit med min mans farfarsmors släkt, mest  
boende i Gillberga, Värmland. Detta började  
med  
att jag upptäckte att hon fått fel föräldrar i  
boken.
Arvid Noreen reste inte själv omkring och  
tittade  
i kyrkböckerna utan gav någon på orten  
uppdraget.
Vi har en del av hans korrespondens med min  
mans  
farfar, som också bidrog till boken.
När man hittat ett fel, undrar man om det inte  
finns fler, men längre än så har jag inte  
kommit.
Du, Linda, är väl ättling till Anders Lignell och  
Tilda Poignant.
Arvid Noreen skrev också en tjock bok om  
släkten  
Noreen, Brunell finns nämnt där, vad jag  
minns,  
jag har inte boken hemma.
 
Mvh
Irene

2001-07-22, 23:47
Svar #3

Utloggad Erik Lundin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 172
 • Senast inloggad: 2011-02-27, 19:22
  • Visa profil
Hej Linda och Irene!
Tack för all värdefull information. Jag ska titta i Noréns bok, förhoppningsvis finns den på Kungliga biblioteket. Jag hade syskonbarnen till Lisa Brita nämda i hennes bouppteckning, Edsbergs hr, Lerbäck i Kumla från 1796 (se Örebro stadsarkivs bouppteckningsregister). I bouppteckningen efter Gustav Lundberg finns under tillgångar reverser från Patron Emanuel Poignant och Commisarie Gustaf Poignant.
Det är lång väg mellan Dalsland och Närke. Jag har undrat hur det kom sig att Lisa Brita hittade till spikstaden Askersund och Gustaf. Kanske fann de kontakt i bruksmiljöerna och i prästerskapet. Gustafs andra fru hette Dorothea Grahl, hon hade en bror Jakob som var präst i Askersund, han var gift med Eva Strömstedt, syster till Olof Dalin. Sonen Carl Fredrik Grahl var gift med Maria Margareta Strömstedt som var dotter till Hedvig Poignant.
Men det fanns nog fler gemensamma kopplingar som ledde dem till giftermål.
Mvh
Erik

2005-02-12, 22:12
Svar #4

Utloggad Mikael Wennersten

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 235
 • Senast inloggad: 2018-08-03, 21:31
  • Visa profil
Hejsan! Ser att det skrivs om släkten Poignant.
Min fffffmmm?s brorsdotter hette Agneta Kristina Collin. Henns pappa var Nils Collin och var vice häradshöving och ägde Ruds säteri på 1700 talet. Aneta Kristina Collin gifte sig med Gustav Poignant. Vet ni om Gustav Poignanat och Agneta fick några barn? Mvh Mikael W

2005-02-13, 19:01
Svar #5

Utloggad Ulla Hansson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2017-11-06, 14:29
  • Visa profil
  • http://u55205618.pwww.webhosting.telia.com/
Hej
Emanuel Poignant född 1765 (Frankrike), fick barn uä 1790-03-12 i Holmedal med Marie Ingeborg född 1768 i Silbodal. Han dog troligtvis samma år. Var passar han in bland övriga Poignant?
Mvh Ulla

2007-07-06, 17:00
Svar #6

Utloggad Jan Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 249
 • Senast inloggad: 2015-09-07, 16:58
  • Visa profil
I min hand har jag en bok tryckt 1780 (Heliga Betraktelser för en Nattwardsgäst).
På försättsbladets framsida står sirligt handskrivet:
 
Margareta Elisabeth Poignante
 
På bakre pärmens insida står handskrivet, tyvärr något svårtytt:
 
1820 den 19 mars dag Min
bror Majoren Jonas Poignant
i en ålder af ??? år 2 ? 2 Månar
 
Någon som är intresserad av detta?
 
Jan Andersson
Hammarö

2010-12-05, 15:23
Svar #7

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Östra Tommarps dödbok 1721
d: 30 Novembr: begrofz Pitzerstikarens Poignantz Änka i Tommarp des lifztijd 76 åhr.
 
Källa: SE/LLA/13529 Östra Tommarp C:2 (1721-1779)  Bild 78 / sid 72

2011-02-26, 22:01
Svar #8

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
...Emedan Consistorium intet kan weta, huru Murmästaren Johan Holms lägersmåhl medh Elisabet Poignant, kan komma til at considereras, som skedt innan des han ifrån sin trolåfvade och häfdade fästeqvinna Brita Roos lagligen skild war, hwilken effter kyrkiol. XV Cap § 13 synes förklaras för hans hustru, och det tilkommer verdzlig rätt at hafva sig försedt medh hoor eller lönskeläger...
 
Lund d: 18 April A:o 1723
 
Källa: Lunds domkapitel BI:33, Brevkoncept (registratur)

2012-12-16, 15:53
Svar #9

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Följande hittas i Tryde CI:1 (1688-1731) Bild 90 / sid 83, daterat 1713-10-24:
 
d. 24. döptes H: Leut. Poignantz son, Joh Jörgen, som blehf för sina orsaker skul hemma döpt, föruthan Prästen och Klåckarn var witne til dopet Corporal Bohm
 
Vad de särskilda orsakerna kan vara kanske kan förstås av att H. Lieut Poignant och Hedvig Brunell vigs först 1714-04-18 (Tryde CI:1 (1688-1731) Bild 135 / sid 128).
 
Sonen som döps skulle kunna vara förste kammarskrivare och notfiskare Johan Georg Poignant, som enlig Arvid Noreen skall vara född 1715 i Skåne och som enligt dödnotisen 1762-07-07 (Finska församlingen CI:6 (1762-1781) Bild 92 / sid 191) beräknas vara född 1714.

2013-05-19, 09:26
Svar #10

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Hittat i Adolf Fredrik BIIa:3 (1832-1838) Bild 306 / sid 297
 
Fru Gustava Helena Poignant, född 4/3 1794? Ankommer från Lunda 30/9 1835, avflyttar 31/10 1836 till Hedvig Eleonora.  
 
Ledig. Enl. Stockholm Stads Consistorii skiljobref af d. 22/12 1835 skiljd från sin man förre Destillatorn Johan Adolf Ljunggren.
 
 
Se även Lunda AI:5 (1824-1836) Bild 1780 / sid 174
 
Parets vigsel 1818-04-17 i Kristianstads stadsförsamling EI:3 (1807-1833) Bild 12 / sid 15 Handlaren från Stockholm Johan Adolph Ljunggren och mamselle Gustava Poignant härstädes.
 
En son Karl Johan föds utom äktenskapet 1816-12-22, son av mamselle Gustafva Poignant, dotter af Intendenten vid Tygförrådet Poignant. (är det samma Gustava?)  Kristianstads stadsförsamling CI:8 (1807-1833) Bild 430 / sid 81
 
Om någon har glädje av uppgifterna.  mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-05-19, 23:04
Svar #11

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1714 den 18 februari
 
Daniel Poignant anhåller att få ta sitt halvsyskonbarn jungfru Hedvig Brunell till äkta, vilket beviljades.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1714:2 (1714-1715) Bild 290 / sid 24 (AID: v655169.b290.s24, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-05-20, 08:29
Svar #12

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Det var ett spännande fynd Katarina! Mig veterligt ges inte ett sådant halvsyskonbarnsförhållande av kända fakta? Kan det var Jean Georg Poignants till namnet okända maka som är halvsyskon med Hedvigs far Christopher Brunell eller hennes mor Christina Neüberg? Detta släktförhållande kan ju också ha bäring på sina orsaker skul som finns nämnt i inlägget 2012-12-16?

2015-06-04, 22:42
Svar #13

Utloggad Christina Tuvesson Lindaryd

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 356
 • Senast inloggad: 2019-08-18, 16:14
  • Visa profil
Den 22 nov 1828 gifter sig dygdädla jungfru Anna Margaretha Pojnant med konungens trotjenare Robert Burtz. Vigseln sker i Katarina församling. Bruden uppges vara född den 12 maj 1806.  
 
Den 12 maj 1806 föds i Edebo församling en tös vid namn Anna Margreta. Hon är dotter till pigan Margareta Ericsdotter i Sätra och ingen fader anges. Tyvärr tappar jag bort henne mellan två husförhörslängder i Edebo, så jag har inte kunnat följa henne framåt.
 
Är det någon som känner till någon Poignant som skulle kunna vara far till Anna Margreta, dvs som vistades i Norrtäljetrakten kring 1805?

2015-12-11, 23:59
Svar #14

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1795
 • Senast inloggad: 2020-02-23, 15:15
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Anno 1700 d. 16 februarij (ordinarie WinterTing med dhen tingsökiande almoge af Skiutz härad)
 
Pitzer stikaren i Lund S:r Johan Georg Poignant hade incitera låtet Kyrkioherden i Gylle Wyrdige och Wellerde Hr Uhno Staf å des hustrus wegnar, och ingaf sin skriftelige Inlaga, deruthj han, som är Sahl. Petri Bozelij Barns mosterman, högeligen påstår at Hr Kyrkioherdens hustru, som med Sal. Hr Bozelio waret gift, skal wid arfskifttet efter honom på åthskilliget set låtet praejudicera Barnen både med 100 D:r Srmtz uthslag i någon owiss gield på dheras tilkommande Möderne arf, så wehl som och låtet skie dhem förnehr utj dheras Federne arf, så at altsammans hålles för olagliget och som ogiort; hwaremoth påstås, at Hr Kyrkioherdens hustru bör tilhållas Inventariumet at beswerja, så och et annat utslag istellet för dhe utj owiss gield uthlagde 100 D:r Srmt giöras motte, jembwehl Resor och Rettegångz omkostnad till 40 D:r Srmt betahlas, med mehra, som sielfwa Inlagan, jempte sine Allegatis ifrån Lit: A: til Lit: L omstendeligen och widlyfteligen uthwijsar.
/.../
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:16 (1699-1700) Bild 3030 ff (AID: v217869.b3030, NAD: SE/VALA/0382503)
 
 
***
 
Se även Lunds stifts herdaminne av Gunnar Carlquist, Ser. II Biografier 3 Skytts och Vemmenhögs kontrakt, Gylle och Kyrkoköpinge sid. 279-280:
Petrus Bozelius /.../
Gift 1:o (före ankomsten till Skåne) med Gunnela Nyberg (Ne?berg), född i Viborg, Finland, o. 1659 (enl. dödsnotis), död i Gylle 1689 17/3, 31 år på 4 m. och 3 v. när, bouppt. 1690 29/4, dotter av majoren vid art. och kommendanten på Nyenskans Daniel N. /.../
Som Gunnela Nybergs svåger nämnes där även befallningsmannen och pitzierstickarens Johan Georg Poignant i Lund (själaringning därstädes 1709 18/3; hustrun begravd i Ö.  Tommarp 1721 30/11 76 år; jfr f.ö Sjöströms Blekinge Nation 1358 [Tryckt litteratur Sjöström:1 (1697-1900) Bild 278 / sid 270 (AID: v102207.b278.s270)]).
 
Genom sin första hustru synes P. B. också ha haft goda förbindelser. Hon var majorsdotter från Finland och en av hennes systrar g.m. rådmannen, sederm. stadssekreteraren i Stockholm Christofer Brunell, vars söner adlades Örncrona och bland vars döttrar en blev g.m sederm. biskopen Thorsten Rudén.
 
Jfr Sjöströms Blekinge Nation :En löjtnant Poignant blef gift i Tryde 1714 med Hedvig Brunell.
 
(Meddelandet ändrat av Kvm 2015-12-12 13:13)

2016-07-02, 19:22
Svar #15

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2973
 • Senast inloggad: 2020-02-11, 22:45
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1749 den 13 december.

Jungfru Anna Christina Köckeritz underdåniga ansökning, at i nåder blifwa myndig föklarad.

Och althenstund bemälte jungfrus Broder Auditeuren wid Artilleriet Lorents Kökeritz samt slägtinge Cammar-skrifwaren Johan Georg Poignant, genom särskilte skrifter förklarat sig så wilket? mindre hafwa något härwid at i underdånighet påminna, som hon kommit til mogna åhr, och är af thet förstånd, at hon sielf kan skiöta hwad hon äger och sig förwärfwa kan; förthenskul resolverades, thet må hon jungfru Kökeritz wara myndig och utan förmyndare sin egendom sielf wårda och förestå.


Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1749:2 (1749-1749) Bild 6180 / sid 501 (AID: v655274.b6180.s501, NAD: SE/RA/1311)


Lorentz Kökeritz var enligt snabb koll på Disbyt son till Fredrik Kökeritz och Margareta Kristina Nyberg, som i sin tur var dotter till Mårten Danielsson Neuberg och Anna Grisilla Drakensten. Obs, helt okollade uppgifter! Men kanske en ledtråd då ovan nämns en Gunnela Nyberg.



Om man då spånar vidare på dessa Neuberg så skulle det kunna vara så här -

Daniel Neuberg, major på Nyenskans

dotter Neuberg ca 1645-1721, gift med Johan Georg Poignant

dotter Kristina Neuberg född kanske 1650, gift 1672 med Christoffer Brunell (om Kristina är halvsyster med JGPs hustru så stämmer det med halvsyskonbarngiftet)

dotter Gunnela Nyberg 1659-1689, gift med Peter Bozelius (då stämmer det att JPG är morsysterman till Bozelius barn)

son Mårten Danielsson Neuberg f.1646 (enligt uppgift på Disbyt), och har en dotter Margareta Kristina Neuberg som är mor till Lorentz Kökeritz (släkting till Johan Georg Poignant).

En arbetshypotes som möjligen någon kan forska vidare på.

mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2016-07-02, 20:26
Svar #16

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Här (Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Hären Löneavräkningar 1620-1680 serie 5-6, SE/RA/522/16/5-6/128, bildid: A0066895_00158) framgår att Mårten Danielsson Neuberg är svåger med Christoffer Brunell och därmed blir då, med uppgifterna ovan, Anna Christina Kökeritz’ släktrelation med Johan Georg Poignant enligt nedan:

Anna Christina Kökeritz är farmors brorsdotters dotter (syssling) till Johan Georg Poignant:

Poignant, Johan Georg (1713 - 1762)
   far: Poignant, Daniel (1687 - 1770)
      mor: Neüberg (Nyberg), NN (1645? - 1721)
      bror: Neüberg, Mårten Danielsson (1646 - >1701)
   dotter: Nyberg, Margareta Kristina
dotter: Kökeritz, Anna Christina


Anna Christina Kökeritz är mormors halvbrors dotterdotter till Johan Georg Poignant:

Poignant, Johan Georg (1713 - 1762)
   mor: Brunell, Hedvig (- 1718)
      mor: Neüberg (Nyberg), Christina (- 1703)
      halvbror: Neüberg, Mårten Danielsson (1646 - >1701)
   dotter: Nyberg, Margareta Kristina
dotter: Kökeritz, Anna Christina

2018-10-04, 13:11
Svar #17

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
Anna Margaretha Pojnant, gift med Robert Burtz
En fråga ställd av Vadstena i denna tråd

Det har funnits flera familjer i stockholmstrakten som kallats Poignant, men som mig veterligen ej var släkt med varandra. Innan tre av familjerna tog namnet Poignant, hette de Johansson, Larsson och Linhard. Ingen av dom hade dock tagit detta namn i början av 1800-talet. Den återstående släkten Poignant hade 8 män som var vid livet 1805. Tyvärr har det varit omöjligt att fastslå om någon av dem var i Norrtäljeområdet vid denna tidpunkt. Flera var dessutom militärer och under denna tid deltog i flera fälttåg och rörde sig därför över stora ytor. En av dem, om man bara tittar på var han föddes, gifte sig, bodde och dog, spenderade hela sitt liv i Värmland, men enligt boken om denna släkt av Noreen finns det en meritförteckning skriven av honom daterad i Stockholm 1805. Jag har därför inte kunnat eliminera någon med säkerhet.

Dessa är de män i släkten som var vid liv 1805 (kursiv stil = militär):
Namn                             Födelseår   Död   
POIGNANT, Daniel             1776           12 Sep 1837
POIGNANT, Emanuel             1781           24 Feb 1842
POIGNANT, Gustaf             1747           7 Mar 1826
POIGNANT, Jonas             1768           19 Mar 1820
POIGNANT, Karl Daniel     1758           3 Feb 1813
POIGNANT, Karl Gustaf     1785           ?
POIGNANT, Magnus             1772           27 Nov 1846
POIGNANT, Per Niklas   Nils)  1782           7 Sep 1834

Jag har istället försökt att spåra Anna Margaretha Pojnant bakåt i tiden för att se när hon tog sig namnet Pojnant. Jag hade hoppats på att hon skulle ha varit registrerad i ett Poignantskt hushåll, men inte hittat någonting sådant.

Börjandes med hennes flytt till den församling hon gifte sig i 1828, har det följande hittats - parantes är mina kommentarer, kursiv stil är vad jag ej lyckats deschiffrera:

Stockholm, Catharina f. Inflyttningslängd October 1828 s 184
October 8: Pojnant, Anna Margareta, Demois(elle), Född 12/5 1806. Födelseort Edbo, Inflyttad från Maria, Hos hvilken den bor eller är i tjenst: Bagaren Hultström

Stockholm, Maria Magdalena f. Inflyttningslängd 1928 s 79
Nummer 17: Pojnant, Anna Margaretha f. d. kallad Pihlquist, född 06 12/5 Edbo, Vistelseort Götha Ark 8, Flyttat ifrån Storkyrkan 10/12 27 bet: 17/5 28,Flyttat till Cath. 8/12 28

Stockholm, Maria Magdalena f. Husförhörslängd 1828-1829, s115 Qvarteret Götha Arken 8
Anna Margaretha är ej att finnas i detta kvarter, men bagare Anders Hultström, född 2/5 1774, som var både nämnd som hennes arbetsgivare eller hyresvärd och som skrev ett brev/lysningshandling, daterat den 30 september 1828.

Stockholm, Storkyrkans f. Till-Flyttnings-Längd Nov 1827 s 319
NB Återfinns på två rader
Philquist Anna Margr. Piga Född 1806 12/5, Födelseort Edbo, Kommit ifrån Hedv El. förs. höst, Hos hvilken den bor eller är i tjenst: Hof Dist Berg (hofdistillator Abraham Berg)
Pihlquist Aña Margr. Piga, Född 1806 12/5, Födelseort Edbo, Kommit ifrån Hedv. El.

Stockholm, Hedvig Eleonora f. Inflyttningslängd 1825
2 november: Pihlquist Anna Margr. Piga, Född 1806 12/5, Födelseort Edbo, Komifrån Malsta, Bor Vid Stenhuggen

Malsta husförhör 1824-1830, s12, Nr 10 Degerö Rote
Barn Piga Anna Marg. Pilquist (Pilqwist?), Född Edbo 1806 12 (månad ej läsbar eller saknas), Flyttning ifrån Ununge 1823, till XXX 1825, Omständighet (text ej läsbar) vaccinerad

Ununge flyttningslängd 1823
Nr 26: Pig Anna Greta Pihlquist Hvarifrån p. 2., Hvart Mahlsta

Ununge Husförhörslängd 1819-1825 s 2 Schebo 1sta Rote
Pigan Anna Greta Pihlquist, Född Edbo 12/5 -806, Flyttning ifrån Edbo 1822, Flyttning till Malsta 1823

Edebo Husförhörslängd 1770-1778 som inkl. utflyttningslängd 1778-1840 Utflyttade 1822, s 371
Nr 40 Pig. Anna Margr. 1806 Från Hammarby, Till Ununge

Edebo Husförhörslängd 1821-1827 Hammarby s 129
Pig. Margreta Ersdotter, Född 1781 4/4, Flytt till Inmd 23.
D. Anna Margreta, Född 1806 12/5, Flytt till Ununge 22.

Edebo Husförhörslängd 1814-1820
Ej funnen

Edebo Husförhörslängd 1807-1813 Sätra s17
qvar (? Margreta (namn genomstruket sannolikt av misstag) Ersdr, Född 1781, Omständighet c.pr. VI 1800 4/4
D Anna Greta, Född 1806, Omständighet oäkta 12/5, vacc.

Edebo Husförhörslängd 1793-1806 Sätra s131
Dag P(iga).Greta Född 1781, Omständighet C px VI
D Anna Greta Född 1806, Omständighet oäkta

Anna Margaretha (Ersdotter eller Ericsdotter om hon kallades efter sin morfar) bytte alltså efternamn åtminstone två gånger. Så länge hon bor i Edebo har jag inte hittat en anteckning om hennes efternamn, bara hennes mors. När hon flyttar till 1822 heter hon Pihlquist. När hon flyttar till Catharina församling i Stockholm 1928 heter hon Pojnant. Ingen av längderna jag hittat innehåller både henne och en annan Poignant eller Pojnant.

Vet någon varför hon bytte namn till Philquist och sedan Pojnant? Släkten Poignant har själva varit rätt konsekvent med stavningen, men det har ibland stavats fel i diverse dokument såsom husförhör osv så kan fortfarande inte räkna bort ett möjligt släktskap.




2018-10-04, 14:27
Svar #18

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Karl Gustaf Poignant född 1785 var ny för mig. Man kan inte få veta var han hittas?

2018-10-05, 08:22
Svar #19

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
Karl Gustaf Poignant, enligt släktboken tryckt 1919, s89:
f 5/9 å Rud (en. födelsebok; i egen. tjänstefört. säger han 22/9 "enligt inlämnad Präst Betyg"). Utnämndes 1807 2/1 till furor vid Svea art.-reg:te;     Mer information finns om honom s90-91.

Mina egna summeringar i familjeträdet är

"Kapten, Adjutant, regementskvartermästare i svenska armén. Var vid Ingermanlands Dragoner. Tecknade sig som ""Lieutenant och Kongl. Lif Drabant"". Överstelöjtnant i ryska armén."

Fransk krigsfånge 1812-1814. Julie P: ""Han var en utmärkt personlighet, kunskapsrik och skicklig i språk. Det kostar på mig ännu (1871) att han med så stora yttre och innre egenskaper skulle vara i rysk tjenst""."
Inget fastställt dödsdatum finns.

Låt mig veta om du vill ha resten av texten från boken.

Vet någon mer om Emanuel Poignant som föddes i Frankrike 1765 men kom till Sverige, enligt ett tidigare inlägg?

2018-10-05, 09:05
Svar #20

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Stort tack för informationen. Jag ska erkänna att jag faktiskt har tillgång till en kopia av släktboken men i detta fall hade jag varit ofullständig med införandet i släktforskningsprogrammet.

2018-10-05, 09:22
Svar #21

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
Ingen fara, vet inte hur många gånger jag läst den boken men hittar fortfarande nya saker.

Någonting som inte finns i boken är George Ps födelseår. Han lade förmodligen till namnet Jean senare (efter sin far som var skomakarmästare) , så han döptes till enbart George i St Gervais i Genève i april 1647. Hans far blev borgare i Genève tillsammans med sina söner Abraham, Jean och George 1668. Håller fortfarande på att gräva i dessa arkiv dock, så har ej all information än.  Det tar tid det här : )

2018-10-05, 10:40
Svar #22

Utloggad Anders Klarbring

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 222
 • Senast inloggad: 2020-02-09, 08:49
 • Anders Klarbring
  • Visa profil
  • Genealogi i Åmål med omnejd
Häftigt att du har uppgifter om släkten i Genéve! Jag har inte undgått att fundera över detta och kontaktade för några år sedan en genealogisk förening i Genéve, men efter inledande svar, där man lovade undersöka det hela, blev det tyst.  Kanske kan man få del av dina uppgifter i framtiden? Låter som material för en publikation?

2018-10-14, 12:00
Svar #23

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
Delar mycket garna med mig av vad jag hittar i Geneve, nar jag kan ge ordentliga referenser osv. Troligt ar att Jean Georg Poignants far Jean var fodd i Frankrike (kom fran Vitry-le-François i Marne) sa blir inte sa manga generationer schweizare men spannande i alla fall.

2019-07-22, 16:54
Svar #24

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
I ett antal olika familjeträd på nätet finns en person som ska vara en släkting till mig, enligt trädägarna, men jag kan inte hitta något belägg för det.

Det som jag hittat i andras träd:
Svante Jonasson Crantzberg (alternativt Sven Jonsson Crantzberg), fältväbel
Född omkring 1680, Köttorp, Baltak, Skaraborgs län, död 29 okt 1712 i Acklinga, Tidaholm
Relation med Maria Poignant (vissa säger gift med, men sonen nedan har bara hennes efternam i vissa av de träd jag hittat)
Son till de två personena ovan: Jonas Poignant, f 1705 Tidaholm, Skaraborgs län, död 5 december 1742 Härja, Skaraborgs län.

Jag vet inte hur korrekta dessa platser, datum och årtal är, då ingen har angett några källhänvisningar eller bifogat några dokument till träden som jag har tillgång till, möjligtvis pga avsaknad av abonnemang etc från min sida.

Den enda bok jag hittat pa nätet hos Riksarkivet är det följande:

Härja kyrkoarkiv SE/GLA/13245/C/2 som täcker 1722 – 1786 (”Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1727-1786, stoldelningslängder 1747, 1786 och series pastorum 1676-1803”), men jag kan inte hitta någon Jonas Poignant eller Jonas Poignant Crantzberg som dog där 1742.

Det finns dock en bouppteckning upprättad för en Jonas Crantzberg (änkan heter Kristin Larsdotter) i december 1743 (Dimbo häradsrätts arkiv, Bouppteckningar, SE GLA 11025 F II 1 (1743-1840) C0106664_00008 och _00009).

Maria Poignant anges i vissa träd vara en dotter till Jean George Poignant, en schweizare som kom till Sverige cirka 1672, och som dog i Lund 1709. I hans familjebok som fortfarande finns bevarad, har Jean George själv nedtecknat datum för sitt giftermål samt födsel/dop av sina barn, men ingen Maria finns bland hans anteckningar. Det är naturligtvis möjligt att denna Maria är en person som tog sig namnet Poignant, eller härstammar fran en annan familj med samma namn.

Nu undrar jag om någon kan hitta denne Svante Jonasson Crantzberg, Maria Poignant eller deras son Jonas någonstans. Jag är mest intresserad av de med efternamnet Poignant, alltså Maria och Jonas, men kanske namnet Crantzberg kan hjälpa till att leda till dem.

Det finns en Crantzberg på Släktdata.org född 11 juli 1735 i Grimmstorp (Härja), fader Jonas. Detta skulle kunna vara ett barnbarn till Svante Jonasson Crantzberg, och namnet Poignant finns inte nämnd där.

2019-09-30, 15:25
Svar #25

Utloggad SteDyHeid

  *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2019-10-05, 10:22
  • Visa profil
Jag har nu tyvarr hittat sa mycket det gar/jag kan i Geneve angaende usprunget till denna svenska gren av Poignant-slakten och det ar nog darfor dags att dela med mig av dessa dokument. En del av filerna ar ratt stora men om den som ar intresserad kan skicka mig ett separat meddelande med en email-adress, ska jag skicka bade lankar och forklaringar.

 

Annonser




Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna